VEDSKI KOSMOS -- VEDSKA KULTURA

Mob: +387 63 220 084, +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

15.01.2019.

WHAT DO WE NEED TO DO IN LIFE -- WHAT SHOULD BE THE SOURCE OF OUR INCOME, SO WE KEEP THE SOUL AND THE BODY TOGETHER -- ŠTA TREBA DA RADIMO U ŽIVOTU - A, NA KOJI NAČIN TREBA DA ZARAĐUJEMO NOVAC DA BISMO ODRŽALI DUŠU I TIJELO SKUPA [PART 1]

 

 

KOMENTAR: Za kvalitetno obavljanje bilo kog posla moraju da postoje, pored određenih fizičkih, mentalnih i intelektualnih karakteristika i sposobnosti i brojne karmičke predispozicije, kojima se zbog velikog neznanja danas ne poklanja skoro nikakva pažnja u najvećem broju slučajeva. Radi toga često imamo samo nepotrebna uznemirenja u društvu. I onda se još pitamo zašto smo uznemireni. Specijalno je ovo primjetno kod profesija, koje uključuju kontakte s mnogobrojnim drugim ljudima i njhovim karmama [sudbinama]. Tako je primjera radi u sistemu pravosuđa, gdje su kroz sudske procedure i donošenje regularnih, ili pak moguće krivih presuda, uključeni i drugi ljudi čije sudbine često umnogome zavise od odluka sudova. Ima još i niz drugih primjera u vezi s drugim profesijama. Za sada na zapadu uglavnom još ne postoje institucije, niti centri za edukaciju, osim vedskih centara, koje bi kao u ovom slučaju studente prava i možda buduće sudije, te i pripadnike drugih profesija vezanih za rad pravosudnih organa, upoznali s regularnim načinom rješavanja sporova, ali i sa jako povećanom odgovornošću i drastičnim karmičkim reakcijama u slučaju prevara stranaka u sporu i donošenja krivih presuda -- uzimajući u obzir mnogobrojne odrednice viših karmičkih zakona. Viši karmički zakoni su iznad nesavršenih i promjenjivih odredbi materijalnog prava i nesavršenih ljudskih zakona, obično na zapadu nastalih iz nekadašnjeg rimskog prava i kasnijeg dodavanja pojedinih članova zakona, kako odgovara trenutnim strukturama na vlasti u određenoj zemlji u svijetu. U nastavku teksta biće pomenuti vedski zakonici koji reguliraju ovu materiju.

 

Na nekim od narednh postova će biti detaljnije obrađeni različiti uzroci mogućeg odlaska i dugotrajnog ispaštanja na paklenim planetama, koje su pozicionirane ispod Bhū-maṇḍale [Zemljinog planetarnog sistema], te ispod sedam podzemnih rajskih planetarnih sistema, a iznad Garbhodaka Okeana na dnu našeg univerzuma. U Śrīmad-Bhāgavatamu 5.26.6  je rečeno;

 

Kralj Pitā – Yamarāja je veoma moćni sin boga Sunca [Sūrya Nārāyaṇa]. Prebiva na Pitṛloki sa svojim ličnim slugama i dok slijedi pravila i propise, koje je postavio Svevišnji Gospodin, njegovi posrednici Yamadūte mu dovode sve griješne ljude odmah nakon njihove smrti. Nakon što ih Yamadūte stave pod njegovu vlast, on im sudi prema griješnim djelima koja su počinili i šalje ih na jednu od brojnih paklenih planeta da bi primili odgovarajuću kaznu.

 

SMISAO: Yamarāja nije izmišljena ili mitološka osoba; ima svoje prebivalište – Pitṛloku [Pitra-loka] u kojem je kralj. Agnostici ne moraju da vjeruju u pakao, ali Śukadeva Gosvāmī potvrđuje da Narakaloka  planete [paklene planete], koje se nalaze između Garbhodaka okeana i Patālaloke postoje. Svevišnji Gospodin je naredio Yamarāji da se pobrine da ljudska bića ne krše Njegova pravila i propise. U Bhagavad-Gīti As It Is 4.17 je potvrđeno:

 

karmaṇo hy api boddhavyaṁ   boddhavyaṁ ca vikarmaṇaḥ

akarmaṇaś ca boddhavyaṁ  gahanā karmaṇo gatiḥ

 

Veoma je teško shvatiti složenost djelovanja. Zato bi treblo znati šta je djelovanje, šta je zabranjeni čin, a šta nedjelovanje…

 

Za bavljenje bilo kojom profesijom moraju kod svakoga biti potvrđeni određeni karmički aspekti, vidljivi iz vedskog charta i bez toga ne ide, dakle, bez obzira o kojem zanimanju je riječ. Prije nego što otpočnemo da radimo bilo šta, specijalno ono što je od povećanog značaja za naš integritet i za našu budućnost  – dobro je konusultirati se s iskusnim vedskim astrologom, jer ne postoje drugi načini, osim ako uzmemo utočište vjerodostojnog ISKCON  duhovnog učitelja. Kako znamo, u materijalnom svijetu ne postoje neke specijalizirane savjetodavne agencije i edukacijski centri za te potrebe, kao ni kvalificirane osobe za bavljenje tom problematikom.  

 

Sve dok ne steknemo dovoljno životnog iskustva, specijalno duhovnog i počnemo postepeno mijenjati svoje poglede na svijet oko sebe, te na život kakav treba da vodimo, često proizašlih iz pogrešnih svjetonazora, bićemo na udaru mnogobrojnih manjih, ali i oštrijih karmičkih reakcija. Danas se u sviietu masovno produciraju nove i nove generacije svršenih studenata različitih univerziteta. Ali se studenti najčešće školuju prema nesavršenim sistemima obrazovanja kakvi su danas obično u opticaju, sem časnih izuzetaka -- u stvari, stvara se veliki broj svojevrsnih intelektualnih i duhovnih invalida, koji sutra neće znati ni kako se pravilno diše, kupa, jede, spava i živi, a šta tek reći o neophodnoj duhovnoj edukaciji. Čast izuzecima, nekim prestižnim koleđima [college] i univerzitetima na zapadu, osim u nekim tradicionalno duhovno naprednim istočnim zemljama, gdje mlade generacije već uče Sanskrit, proučavaju Bhagavad-Gītu As It Is, Śrīmad-Bhāgavatam i druge vedske duhovne spise, te i pojedine segmente sofisticirane vedske nauke i kulture  -- Jyotiṣa śāstre-vedsku astrologiju, Āyurvedu-vedsku medicinu, Vastu-vedsku arhitekturu i uređenje okoliša, etc.

 

Postoje bona fide vedski spisi koji obrađuju i niz drugih naučnih grana od značaja za svako ljudsko društvo. Tako, za studente prava i sve osobe, koje nam,jeravaju da na neki način budu uključenje u rad pravosuđa, tu su pored Śrīmad-Bhāgavatama, drugih Purāṇa i Manu-Smṛti i Manu Saḿhitā – savršeni zakonici za ljudsku rasu. U Manu-Smṛti, vedskom zakoniku čovječanstva, Vyavahāra se odnosi na 18 zakonika društvenih, moralnih i pravosudnih tijela, koja korigiraju demonsku ljudsku prirodu. Među ovih 18 zakonika su: sklapanje braka, pridržavanje pravila, ispunjavanje obećanja, legalno rješavanje sporova, pravo glasa i određene norme civilnog ponašanja. Ukratko, Vyavahāra se odnosi na međuljudske odnose, koji su vođeni vedskim regulacijama. Kako je već predhodno rečeno, ljudski zakoni materijalnog prava su podložni stalnim promjenama, zavisno od vladajućih struktura i dostignute svjesnosti stanovništa, te onih koji ih predlažu, usvajaju i primjenjuju, dok su vedski zakonici konačni i dati za idućih 10 000  godina najmanje, u stvari za sva vremena. Samo ih treba početi prevoditi, sistematski proučavati kroz sistem obrazovanja i dodatne edukacije, te i primjenjivati u svakodnevnoj pravosudnoj praksi. Dakle, itekako je potrebna edukacija edukatora u vedska znanja višeg ranga. U današnjem tekstu, biće  pomenuti na više mjesta pravna profesija, zakonska regulativa, pravne studije, sudačka praksa, dijelom i ostali koji su na neki način involvirani u rad pravosuđa, iz jednostavnog razloga, što je za svako ljudsko društvo neophodna dobro i stručno urađena zakonska regulativa, dakako uz dobro napravljen osnovni akt -- ustav svake zemlje, a koji će dobrim dijelom biti oslonjeni i na više karmičke zakone, te na brojne duhovne principe. Inače u suprotnom slučaju, dolaziće do pravog kaosa u društvu i velikih uznemirenja za većinu populacije u svakoj državi gdje toga nema. Ovo specijalno u slučajevima kada postoji uhodana korupcija među sudijama, prema nekim pogrešnim inercijama u društvu.  Tada nema ni govora o djeljenju  pravde, već su neki drugi aršini u pitanju. Slična stvar je i sa zabranjenim uticajima nekih moćnih krugova i pojedinaca na pozicijama, na postupanje sudija.

 

Generalno, današnji svijet je pretežno svijet tehnologija, za kojima svako teži u neznanju, a u stvari komplet civilizacija se sve više degradira i demonizira. Poznata je formula – što je neko ljudsko društvo tehnološki naprednije – to je više bezbožnije i to više preovladava neprirodan način života, kao i uvećani demonski mentalitet kod pripadnika. Ovo i zbog rađanja sve većeg broja nepoželjnog stanovništva, začetog u strasti i neznanju, izvan reguliranih bračnih zajednica, a da i ne pominjemo neobavljanje propisanih vedskih yajñi prilikom začeća djece.

 

U zamjetljive primjere pogrešnog profesionalnog izbora, spada i kako možemo vidjeti u praksi, kada primjera radi, krupni i jaki ljudi često rade poslove, koje inače mogu raditi i fizički nejaki, ili hendikepirani ljudi i svaka žena – na računarima, na drugim laganim tehnološkim rješenjima, na šalterima, u trgovini, u poštama, u kancelarijama, kuhanju i serviranju u restoranima, etc. A, takve osobe bi u stvari trebalo da se bave teškim fizičkim poslovima, jer su njihova tijela karmički predisponirana za isto – kao zemljoradnja i oranje zemlje bikovima, sjeća i prikupljanje drva u šumi, rad u pilanama, operiranje s teškim mašinama i teretima u transportu roba na kopnu, moru i u zraku i slično.

 

Generalno gledano, obično jedan veći dio života radimo ono što ne treba i što je u stvari štetno po naše zdravlje i opći integritet – kao rad u fabrikama, rad u smjenama, noćni rad, rukovanje s opasnim postrojenjima, mašinama, sredstvima rada, opasnim plinovima i materijalima; ili obavljamo i druge stresne poslove, te specijalno karmički strogo zabranjene aktivnosti za ljudsku rasu.

 

Pored štetnih poslova obično vezanih za određene profesije, tu su i druge zabranjene aktivnosti, koje također mogu biti vezane i za profesije, ali i ne moraju: imanje raskalašenog seksa izvan reguliranih bračnih zajednica između muškarca i žene, prostitucija, trafiking; konzumiranje nedodirljivih sastojaka za ljudsku ishranu -- odgajanje za ubijanje jadnih životinja, trgovina i prerada dijelova njihovih lešina, pripremanje i nuđenje drugima, te konzumiranje; prozvodnja, trgovina, distribucija i konzumiranje različitih opijata, droga, alkoholnih pića, duhanskih prerađevina, proizvoda farmaceutske industrije koji mijenju svijest, etc. U zabranjene aktivnosti spadaju i kockanje, igranje hazardnih igara, lutrija, igara na sreću, loto-a, sportskih prognoza, klađenje, imanje mnogobrojnih umnih špekulacija.

 

Skoro u isti koš mogu se staviti i mnogobrojne nepotrebne stvari, ali i nedovoljno, ili neadekvatno iskorištavanje vlastitih prirodnih resursa. Prirodno se nameću pitanja, primjera radi -- da li baš moramo uvoziti mladi krompir, ili neko drugo povrće i voće, čak i iz prekomorskih zemalja Afrike, Azije i Latinske Amerike i tako to, a u našem podneblju postoje ogromne površine zemlje pogodne za poljoprivredu i proizvodnju zdrave hrane, koje godinama i decenijama  stoje nekultivirane, neobrađene, te bez krava i teladi, voćnjaka, košnica pčela i plastenika. Čak se i zemlja za uzgoj cvijeća uvozi, što je baš apsurd kao i uvoz flaširane vode recimo. Tu su i mnogobrojne nepotrebne dječije igračke i druge nepotrebne stvari koje neko uvozi.  Ili, uvoze se velike količine sira i prerađenog mlijeka, a krave, bikovi i telad ne mogu se sresti kilometrima daleko na inače poljoprivrednom zeljištu. Na našim planinama, ali i u nizinskim područjima, na livadama i neiskorištenim iskrčenim zemljištima, postoje izvanredni uslovi za uzgajanje žitarica, mahunarki, povrća, voća, orašida, bobičastog i jagodičastog voća, postavljanje mnogobrojnih košnica pčela, te specijalno za zaštitu i uzgajanje velikog broja mliječnih krava, proizvodnju mlijeka, sira i drugih mliječnih proizvoda, kao i bikova za oranje, vuču i proizvodnju kvalitetnog stajskog đubriva za njive i oranice. Poznata je činjenica da njive, koje se oru bikovima i đubre kravljom balegom, daju prinose i po tri puta godišnje i to u bogatim količinama. Svaka zemlja bi trebala da ima krava, bikova i teladi najmanje onoliko, koliko ima stanovnika. To je prirodni ekvivalent za bogata i duhovno napredna ljudska društva.

 

Neki ljudi opet, u svom  neznanju i nepoznavanju strogih karmičkih odrednica, postaju doktori naučnih zvanja, a u stvari često doslovno rade na uništavanju današnje civilizacije, radeći recimo na projektiranju i izgradnji nuklearnih elektrana, u tvornicama oružja koje se koristi za ubijanje ljudi i uništavanje infrastrukture, velikim klaonicama životinja, peradarskim farmama i umjetnim ribnjacima za uzgoj ribe radi izlova i pogrešnu  karmički zabranjenu ishranu, tvornicama umjetnih gnojiva, proizvodnji nekih štetnih farmaceutskih preparata i zabranjenih hemijskih sredstava za prskanje biljaka – pesticida, etc.

 

Mnogobrojne osobe se pogrešno školuju i dobijaju diplome, između ostaloga i za bio i genetski inžinjering, igraju se Boga, a neki za proizvodnju različitih opijata, koji mijenjaju svijest: različitih vrsta vina, piva, ljutih alkoholnih pića i dr., a sve su to zabranjene stvari za ljudsku upotrebu, a ipak preko političkih lobija dobijaju državne finansijske poticaje, te kredite moćnih korporacija i tako slabe vlastitu i kupovnu moć velikog broja stanovnika, sem što drugima truju i enormno zagađuju svjesnost, ali slabe i državni buđet također.

 

Neki se obučavaju i školuju, pa se čak organiziraju i javna takmičenja na tv programima, kao za master-šefa kuhinja, u tzv. kulinarskim vještinama i spravljanju hrane od namirisanih i radi privlačenja pažnje potrošaća, lijepo upakiranih i garniranih svježim povrćem dijelova leševa ubijenih životinja i drugih zabranjenih sastojaka za ishranu ljudi. Dakle, masovni mediji, specijalno pojedini komercijalni tv programi i internet, su itekako odgovorni za svojevrsno zagađivanje svjesnosti i života komplet ljudskog društva. Dakako, oni su obično u rukama moćnika, koji su često potpuno duhovno i karmički needucirani, te nekompetentni, a sve njihove aktivnosti vode nesvjesno, a često i svjesno jedino u pravcu sticanja finansijske dobiti. Njihova jedina formula je obogati se kako god znaš, spavaj, jedi, uživaj, razmnožavaj se i lovi.

 

Posebna je priča odlazak na dugotrajni boravak na jedan od 28 sistema paklenih planeta, ili 28 krugova pakla u slučajevima ubijanja ljudi i životinja, pljačkanja, zaposjedanja tuđe, zemlje, imovine i žena.  Studenti prava, koji namjeravaju da se bave poslovima vezanim za pravosuđe i advokaturu, kao i uposlenici pravosudnih organa, specijalno postupajuće sudije, obično nisu upoznati da se osim za karmički zabranjene griješne aktivnosti,  isto tako i za krive presude također dobijaju drastične karmičke kazne -- ide se na dugotrajno ispaštanje na jedan od 28 sistema paklenih planeta, a već i ovaj život se pretvara u pravi pakao. Slično tome, oni pohlepni advokati, koji ljudima piju krv uzimajući enormne svote novaca na ime provizije, u idućem životu se rađaju kao komarci i onda mogu nesmetano da piju krv ljudima i drugim živim bićima i dalje, ali svako može i da ih pljesne i ubije bez vidljivog napora i drastičnih karmičkih konsekvenci.

 

Zaista je dug popis karmički zabranjenih i štetnih zanimanja, te zabranjenih stvari za upotrebu i sastojaka za svakodnevno konzumiranje za ljudsku rasu. Sve je to detaljno opisano u Śrīmad-Bhāgavatamu, drugim Purāṇama, kao i u drugim vedskim spisima. Za isto se zna već hiljadama godina, ali su nekadašnje zapadne imperijalno-kolonijalne sile, te i neke zemlje Azije, stoljećima sistematski provodili osvajačke kolonijalističke pohode i prakticirali takvu politiku, koja će uništiti svaku imalo napredniju civilizaciju i napredniju misao pojedinaca, a nametali su im svoja pogrešna društvena uređenja, materijalističke pobožnosti i nekulturu, koje nemaju veze s pravim duhovnim životom i općenito kulturom, kako ljudi na istoku u tradicionalno duhovno razvijenim društvima žive već hiljadama godina.

 

Opet, svjedoci smo u zadnje vrijeme da se svijet ipak polako budi i uviđa sve više da se nikako ne isplati upražnjavati brojne griješne aktivnosti, ali i živiti život s prljavim energijama -- nuklearnim elektranama i elektranama na fosilna goriva, etc., te potom dobijati i različite prirodne karmičke rekacije za isto. Različite prirodne nepogode, nekada i prave kataklizme, nastaju iz jednostavne činjenice upražnjavanja karmički strogo zabranjenih i griješnih aktivnosti za ljudsku rasu, te neobavljanja, ili neredovnog obavljanja propisanih vedskih yajñi – žrtvovanja.  Pa ipak, zadnjih decenija, postepeno se u naprednijim dijelovima svijeta prelazi na obnovljive i čistije izvore energije – vjetroelektrane, hidroelektrane na bazi korištenja plime i osjeke, solarne čelije i korištenje praktički neiscrpne energije Sunca, te korištenje elektro pogona u automobilima i tako znatnije smanjenje zagađivanja atmosfere, etc. Sve do sada pobrojane griješne aktivnosti, kao i izazivanje stalnih međunarodnih sukoba i ratova radi ekspanzije stalno na nova tržišta [što je jedna od odlika kapitalizma], izazivanje ekoloških katastrofa kroz nekontrolirano enormno iskorištavanje prirodnih resursa za račun malog broja onih, koje se bave korporacijama -- u stvari vodi ka svojevrsnom samouništenju čovječanstva. Mora se hitno nešto poduzimati i mijenjati u obrazovanju, dodatnoj edukaciji i organiziranju ljudskih društava u svijetu. Vjerovatno da veliki dio tih sadašnjih i budućih aktivnosti čeka mlade generacije, koje tek stasaju.

 

U stvari trebamo svi skupa poraditi najprije na sistematskoj promjeni vlastite svjesnosti, te zatim pomoći i drugima, koji su manje srećni i napredni od nas, onoliko koliko je u našoj moći – svako u svom okruženju.

 

U ovoj mini seriji postova, zajedno s ranije započetim serijama i aktuelnim transcendentalnim temama, te temama iz sofisticirane vedske nauke i kulture na drugim blogovima, biće prezentirano i ono šta je Gospodin Kṛṣṇa objašnjavao Uddhavi – šta treba da radimo, pa ako ne možemo nešto od toga, daje nam se slijedeća opcija i tako redom. Iskreno se nadati, da će barem nekim dobronamjernim osobama to pomoći, da se lakše odrede u svojim životima – za šta treba da se školuju i dodatno educiraju, te šta treba da rade u ovom životu da bi održali dušu i tijelo skupa.

 

ŚRĪMAD BHĀGAVATAM 11.17 SUMMARY

 

Predhodno, Svevišnji Gospodin, Śrī Kṛṣṇa, je poprimio oblik Haḿse i govorio o dužnostima brahmacārī i gṛihastha reda. U ovom poglavlju Gospodin Kṛṣṇa dalje objašnjava Uddhavi o ovom predmetu. Nakon što se Uddhava raspitivao kod Śrī Kṛṣṇe o dužnostima društvenih i religijskih redova varṇāśrama društva, Gospodin je odgovorio da je u prvom dobu, Satya-yugi, postojao samo jedan društveni red, koji se zvao haḿsa. U to doba svi su bili uključeni u čisto predano služenje od samog rođenja i pošto su svi bili savršeni, to doba se zvalo Kṛta-yuga. Vede su bile manifestirane u formi svetog sloga oḿ, a Svevišnji Gospodin je doživljavan u umu u obliku četiri noge bika religije. Nisu postojali formalizirani procesi za žrtvovanja, a bezgriješni ljudi, koji su prirodno bili skloni strogostima, jednostavno su meditirali na lični oblik Gospodina. U slijedećem dobu, Tretā-yugi, iz srca Svevišnje Božanske Osobe su manifestirane tri Vede, a od njih tri oblika žrtvene vatre. U to vrijeme sistem četiri varṇe i četiri āśrame, koje opisuju materijalne i duhovne dužnosti različitih članova društva, se pojavio iz tjelesnih udova Gospodina. Prema tome, kako su se društvene podjele rađale iz viših i nižih funkcija Gospodinovog tijela, tako su i postale obdarene višim i nižim kvalitetima. Poslije ovog opisa, Gospodin Kṛṣṇa je opisao osobine osoba u sve četiri varṇe i onih koji su bili van granica varṇi. On je također opisao i one kvalitete koji se uglavnom odnose na čovječansvo uopšte.

 

Članovi višeg duhovnog reda su bili kvalificirani za drugo rođenje. Pošto dobiju sveti konac u inicijaciji, oni treba da žive u guru-kuli, kući duhovnog učitelja. Mirnog uma, učenik [brahmacārī] treba da se posveti proučavanju Veda. Treba da drži kosu upletenu i zabranjeno mu je da pere zube, da priprema sebi lijepo mjesto za sjedenje, te da govori dok se kupa, ili vrši veliku nuždu, reže kosu i nokte, te da ikada luči sjeme. Mora redovno obavljati službu tri puta na dan i pružati devocijsku službu duhovnom učitelju oslobođen zavisti. Brahmacārī mora dati duhovnom učitelju svu hranu i druge stvari, koje dobije od prošenja. Za održavanje on prihvata ostatke od Gospodina koji su mu odobreni. On treba da pruža službu svom duhovnom učitelju masirajući mu noge [stopala] i obožavajući ga i treba da izbjegava bilo kakvo zadovoljavanje čula i striktno slijedi zavjet celibata. Svojim riječima, tijelom i umom treba da služi Svevišnjeg Gospodina u obliku Nad-duše na način koji je propisan za njega. Za brahmacārīya, gledanje, dodirivanje, razgovaranje i zabavljanje u društvu žena je zabranjeno. Čistoću i obrede pročišćenja s vodom, treba da upražnjavaju svi članovi svih duhovnih redova društva. Svima se također savjetuje da se uvijek sjećaju Svevišnje Božanske Osobe, koja se nalazi u srcu svih živih bića.

 

Poslije proučavanja svih različitih aspekata Veda, brāhmaṇa, koji ima materijalne želje može uz odobrenje duhovnog učitelja započeti porodični život. U suprotnom, ako nema materijalnih želja može postati vānaprastha, ili sannyāsī. Pravilni red naslijeđa trebao bi da se prati promjenom od jednog duhovnog reda do drugog. Neko ko želi da uđe u bračni život trebao bi prihvatiti ženu koja pripada istoj društvenoj klasi i koja je nešto mlađa od njega.

 

Obavezne dužnosti tri klase [tri duhovna reda] onih koji su dvaputa rođeni -- brāhmaṇa, kṣatriya i vaiśya -- su služenje Gospodina, studiranje Veda i davanje milostinje. Obavezne dužnosti prihvatanja milostinje, podučavanja drugih i vršenje žrtvovanja za druge su privilegije, koje imaju samo brāhmaṇe. Ako brāhmaṇa smatra da je njegova svjesnost zaprljana baveći se ovim poslovima, on može da se izdržava prikupljanjem žitarica sa polja. Ako je uznemiren siromaštvom onda iz nužde moće prihvatiti posao kṣatriye ili vaiśye. Ali nikada ne treba preuzeti zanimanje śūdre. U sličnoj situaciji, kṣatriya može preuzeti zanimanje vaiśye i vaiśya od śūdre. Kada je vanredno stanje prošlo, nije pogodno nastaviti zarađivati baveći se nižim zanimanjem. Brāhmaṇa, koji pravilno izvršava svoje dužnosti odbacuje sve beznačajne materijalne želje, uvijek služi vaiṣṇave i uvijek je pod zaštitom Svevišnje Božanske Osobe. Domaćini [osobe koje žive u bračnoj zajednici – gṛhastha āśhramu] treba da studiraju Vede svaki dan izdržavajući svoje štićenike novcem, koji su časno zaradili svojim zanimanjem. Koliko je moguće, treba obavljati službu za Gospodina obrednim žrtvovanjima. Ostavši nedotaknut materijalnim životom i postojan u ljubavi prema  Svevišnjem Gospodinu, domaćin može na kraju da prihvati red vānaprasthe, tako da se može u potpunosti uključiti u Gospodinovu službu. Ako ima odraslog sina, onda direktno može prihvatiti odvojeni red sannyāse. Ali osobe koje su pretjerano požudne prema ženama, koje nemaju pravilnu diskriminaciju i koje su pretjerano vezane za bogatstvo i imovinu ostaju vječno zabrinute za sreću svoje porodice i osuđene su da se rode među nižim živim bićima.

 

POJAŠNJENJE RIJEČI:  AGNOSTICIZAM = je stav da je istinitost određenih tvrdnji, posebno tvrdnji vezanih uz postojanje ili nepostojanje bilo kakvog Božanstva, ali i drugih religijskih i metafizičkih tvrdnji, nepoznata i prema trenutnim saznanjima, nespoznatljiva. Agnosticizam se može definirati na različite načine. Nekad se koristi za označavanje dvojbe ili skeptičkog pristupa. Prema nekim shvaćanjima, agnosticizam je stav o razlici između vjerovanja i znanja, umjesto stava o nekoj konkretnoj tvrdnji ili vjerovanju. Agnostik je neko ko niti vjeruje da Bog postoji, niti vjeruje da Bog ne postoji, dok nevjernik [ateist] ili vjernik [teist] vjeruje da ne postoji, odnosno postoji. U užem smislu, agnosticizam je stav da čovječanstvo trenutno ne posjeduje potrebno znanje i/ili razum za racionalno opravdavanje odnosno dokazivanje da Božanstva postoje ili ne postoje.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 11: General History       Chapter 17: Lord Kṛṣṇa's Description of the Varṇāśrama System

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 11.17 Summary

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – YAJÑA  https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
07.01.2019.

CALCULATION OF TIME FROM THE ATOM -- RAČUNANJE VREMENA OD ATOMA [PART 1]


NAJNIŽA JEDINICA PODJELE GRUBOG VREMENA U VEDSKIM SPISIMA JE 1 TRUTI = 8/13 500 SEKUNDI ILI 1/1 687,5 DIJELOVA SEKUNDE.

 

Koliko je vrijeme relativan pojam za sve u materijalnom univerzmu, veoma lijepo ilustruje slijedeći stih Śrīmad Bhāgavatama 3.11.38:

 

kālo 'yaḿ dvi-parārdhākhyo   nimeṣa upacaryate

avyākṛtasyānantasya   hy anāder jagad-ātmanaḥ

 

SYNONYMS: kālaḥ — eternal time; ayam — this (as measured by Brahmā's duration of life); dvi-parārdha-ākhyaḥ — measured by the two halves of Brahmā's life; nimeṣaḥ — less than a second; upacaryate — is so measured; avyākṛtasya — of one who is unchanged; anantasya — of the unlimited; hi — certainly; anādeḥ — of the beginningless; jagat-ātmanaḥ — of the soul of the universe. (3.11.38):

 

... Kao što je predhodno pomenuto, računa se da je dužina dva dijela Brahminog života   jednaka jednoj nimeṣi [manje od jedne sekunde] Svevišnjeg Gospodina, koji je nepromjenjiv i neograničen i uzrok je svih uzroka u univerzumu.

 

SMISAO: Veliki mudrac Maitreya je dao popriličan opis vremena različitih dimenzija počev od atoma [vremena trajanja atoma], pa sve do trajanja života Brahme. Sada pokušava da nam barem približno predstavi vrijeme bezgranične Svevišnje Božanske Osobe. Samo nagovještava neograničenost Njegovog vremena koristeći kao primjer život Brahme. Računa se da dužina čitavog Brahminog života iznosi manje od jedne sekunde Gospodinovog vremena i to je objašnjeno u Brahma-saḿhiti (5.48) kako slijedi:

 

yasyaika-niśvasita-kālam athāvalambya

jīvanti loma-vilajā jagad-aṇḍa-nāthāḥ

viṣṇur mahān sa iha yasya kalā-viśeṣo

govindam ādi-puruṣaḿ tam ahaḿ bhajāmi

 

Obožavam Govindu, Svevišnju Božansku Osobu, uzroka svih uzroka, čija je potpuna ekspanzija Mahā Viṣṇu. Svi vladari bezbrojnih univerzuma [Brahme] žive samo tako što uzimaju utočište vremena trajanja jednog od Njegovih izdaha.

 

Impersonalisti ne vjeruju u Gospodinov oblik i zato teško mogu povjerovati da spava. Njihovo shvatanje je rezultat siromašnog znanja; sve proračunavaju u okvirima ljudskih mogućnosti. Smatraju da je postojanje Svevišnjeg sušta suprotnost aktivnom ljudskom postojanju, pošto ljudsko biće ima čula, smatraju da Svevišnji mora biti bez čulnog opažanja. Pošto ljudsko biće ima oblik, smatraju da Svevišnji mora biti bez oblika i pošto ljudsko biće spava, Svevišnji ne može spavati. Međutim, Śrīmad Bhāgavatam se ne slaže s takvim impersonalistima. Ovdje se jasno kaže da Svevišnji Gospodin počiva u yoga-nidri, kao što je već prethodno bilo rečeno. Pošto spava, prirodno je da mora i disati i Brahma-saḿhitā potvrđuje da se tokom Njegovog disanja rađaju i umiru mnogobrojni Brahme.

 

Postoji potpuna saglasnost između Śrīmad Bhāgavatama i Brahma-saḿhite. Vječno vrijeme nikada ne prestaje sa prestankom života Brahme. Nastavlja da postoji, ali nema sposobnost da upravlja Svevišnjim Gospodinom, jer je On upravitelj vremena. Nema sumnje da vrijeme postoji u duhovnom svijetu, ali ne upravlja djelatnostima. Beskrajno je, kao i duhovni svijet, pošto tamo sve postoji na apsolutnoj razini.

 

KOMENTAR: Kada se kaže 'dva dijela Brahminog života' misli se na dva puta po 50 Brahminih godina,  koji su praktički toliko dugi, da su skoro nezamislivi za naše pojmove.

 

Jedan Brahmin dan traje 1 000 ciklusa po četiri yuge, ili 1 000 x 4 320 000 godina po zemaljskom računanju. Isto toliko traje i jedna Brahimna noć. Jedna godina Brahme se sastoji od 360 takvih dana i noći. Brahmā živi sto takvih godina, ili dva puta po pedeset, kako je navedeno u stihu.

 

Canto 3: The Status Quo               Chapter 11: Calculation of Time, from the Atom

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 3.11.38

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

 

BRAHMĀ
28.12.2018.

PARALLEL WORLDS -- PARALELNI SVJETOVI [PART 3]

 

JEDNOM PRILIKOM JE NĀRADA MUNI, VELIKI MUDRAC I TRANSCENDENTALNI PUTNIK, KOJI MOŽE DA PUTUJE PO VLASTITOJ ŽELJI KROZ SVA TRI SVIJETA, DAO SVETU MANTRU -- OḾ NAMO BHAGAVATE VĀSUDEVĀYA -- DHRUVA MAHĀRĀJI POMOĆU KOJE ĆE MOĆI VIDJETI SAVRŠENA LJUDSKA BIĆA KAKO LETE NEBOM.

 

MILOŠĆU DUHOVNOG UČITELJA, OSOBA BIVA BLAGOSLOVLJENA MILOŠĆU KṚṢṆE.

 

Eksperti za predano služenje, naši predhodni Ācarye, današnji duhovni učitelji, napredni bhakte i sveti spisi nam daju upute u kojima se kaže, da su siddhiyi samo zapreka i gubitak vremena za one, koji svakodnevno prakticiraju predano služenje -- bhakti yogu, ali za mnoge ljude ostaje zauvijek nedosanjani san – posjedovanje određenih mističnih moći i vladanje nad materijalnom prirodom. Od sadašnjih oko sedam i po milijardi ljudi, za sada je samo mali procenat onih, koji svakodnevno mantraju sveta imena Svevišnjeg Gospodina Śrī Kṛṣṇe i imaju ustaljenu sādhanu-duhovnu praksu, misli se na područja izvan Indije, vjerovatno red veličine 1 %, ali stvari se svakodnevno razvijaju na bolje i rastu geometrijskom progresijom.

 

Na mnogim mjestima u Bhagavad-Gīti As It Is, Śrīmad Bhāgavatamu, drugim Purāṇama, Śrī Caitanya Caritāmṛti i drugim vedskim spisima su prezentirana savršenstva velikih vaiṣṇava, ali i moći Deva- polubogova, ṛṣiya i velikih yogīya.

 

Uobičajeno, ljudi nisu upućeni da se predanim služenjem također dostižu enormne moći, sve je to personalno i zavisi od mnogo faktora, a posebno od milosti i blagoslova duhovnih učitelja, viših autoriteta i na kraju Svevišnje Božanske Osobe Śrī Kṛṣṇe.

 

Ponekada je to dvoje izmiješano, te je za neupućene teško procijeniti o čemu se zapravo radi.

 

Viṣṇu Purāṇa opisuje Zemlju kao Bharat Khaṇḍu, kao i Mahābhārata i navodi njezin prečnik od 8.000 milja i to je Zemljina kugla, ili ono što mi vidimo.  Međutim postoje za našu moć percepcije nevidljiva područja Zemljinog planetarnog sistema, koja zahvataju daleko veći prostor u obliku diska, a koja nisu dostupna našim ograničenim čulima, ali su dostupna bićima višeg ranga i duhovno nadmoćnijima. Područja Zemlje, koja su za nas nevidljiva, protežu se skoro do rubova našeg univerzuma, koji je prečnika četiri milijarde milja, ili 500.000 yojana i više liče na unutrašnju ljusku univerzuma. Veliki zemaljski planetarni sistem je oblika ogromnog lotosovog cvijeta slično kao i vrhovna duhovna planeta Goloka Vṛndāvana, te je znan kao Bhū-maṇḍala i sadrži sedam koncentričnih okeana s planinom od čistog zlata Sumeru – Meru u središtu. Ovo također spada u višedimenzionalne razine, koje mi ne percepiramo.

 

Postoje i mnoge druge osobe, pa čak u nekim slučajevima i čitave rase humanoida u univerzumu, koje mogu u izvjesnim okolnostima da postanu nevidljive, a da su istovremeno jako blizu nas.

 

Veoma je interesantno ono što je opisano u Śrīmad Bhāgavatamu 6.7.16, kako je Bṛhaspati, moćni duhovni učitelj kralja raja Indre postao trenutno nevidljiv za Indru, nakon što je Indra shvatio da je bio neiskren i dvoličan prema svom duhovnom učitelju Bṛhaspatiyu i tako ga uvrijedio, te iako je i sam posjedovao mnoge mistične moći i također mogao da postane nevidljiv za druge.

 

Dok je Indra, kralj polubogova, razmišljao na taj način i kajao se u svojoj skupštini, najmoćniji duhovni učitelj Bṛhaspati je shvatio njegov um. Stoga je postao nevidljiv za Indru i napustio kuću, jer je bio duhovno moćniji od kralja Indre.

 

I u ovom slučaju, kao i u mnogim drugim, postaje jasno da se pojavljuje određena hijerarhija dimenzionalnih razina, dostupna za živa bića višeg ranga i unutar većeg opsega prostora, a neke dimenzionalne razine nisu dostupne za živa bića nižeg ranga i u sklopu različitih prostora univerzuma.

 

Opisan je i primjer dolaska mnogobrojnih polubogova prilikom transcendentalnog rođenja Śrī Caitanye Mahāprabhua, u kući Jagannātha Miśre i majke Śacī:

 

Ponekad bi majka Śacī sa sinom legla na krevet i vidjela da su stanovnici nebeskog svijeta došli tamo, ispunivši čitavu kuću.

 

Jednom je majka Śacī rekla Gospodinu: „Molim Te pozovi oca“. Kada je čuo naredbu Svoje majke, Gospodin je izašao da ga pozove.

 

Dok je dijete izlazilo, čulo se zveckanje nanogvica na Njegovim lotosovim stopalima. Čuvši to, Njegov otac i majka su bili čudom pogođeni.

 

Jagannātha Miśra je rekao: „Ovo je veoma čudesan događaj. Zašto se sa golih nogu mog djeteta čuje zvuk nanogvica [jer vidljivo nisu bile tu]?“

 

Majka Śacī je rekla: „Ja sam vidjela još jedno čudo. Ljudi su dolazili iz nebeskog kraljevstva i ispunili čitavo dvorište.“

 

„Stvarali su glasne zvukove, koje nisam mogla shvatiti. Predpostavljam da su nekome upućivali molitve.“

 

Jagannātha Miśra je odgovorio: „Nije važno ko je to bio. Ne trebaš brinuti. Neka Viśvambhara uvijek prati sreća.“

 

[Śrī Caitanya Caritāmṛta Adi 14.76-82]

 

Jednom prilikom je Nārada Muni, veliki mudrac i transcendentalni putnik, koji može da putuje po vlastitoj želji kroz sva tri svijeta, dao svetu mantru -- oḿ namo bhagavate vāsudevāya, Dhruva Mahārāji pomoću koje će moći vidjeti savršena ljudska bića kako lete nebom.

 

japaś ca paramo guhyaḥ   śrūyatāḿ me nṛpātmaja

yaḿ sapta-rātraḿ prapaṭhan   pumān paśyati khecarān

 

SYNONYMS: japaḥ ca — the chanting mantra in this connection; paramaḥ — very, very; guhyaḥ — confidential; śrūyatām — please hear; me — from me; nṛpa-ātmaja — O son of the King; yam — which; sapta-rātram — seven nights; prapaṭhan — chanting; pumān — a person; paśyati — can see; khe-carān — human beings who travel in space.

 

O sine kralja, sada ću ti reći mantru, koju treba pjevati uz ovaj proces meditacije. Onaj ko pažljivo pjeva ovu mantru sedam noći, može vidjeti savršena ljudska bića kako lete nebom.

 

SMISAO: Unutar ovog univerzuma se nalazi planeta zvana Siddhaloka. Stanovnici Siddhaloke su po prirodi savršeni u osam vrsta yogičkih savršenstava: mogu postati manji od najmanjeg, lakši od najlakšeg, veći od najvećeg, mogu odmah steći što god požele, mogu stvoriti čak i planetu, itd. To su samo neka od savršenstava yoge. Zahvaljujući laghimā-siddhiyu, procesu pročišćenja kojim se postaje lakši od najlakšeg, stanovnici Siddhaloke mogu letjeti nebom bez aviona, ili kosmičkih brodova. Nārada Muni je ovdje nagovijestio Dhruva Mahārāji da meditiranjem na transcendentalni oblik Gospodina i istovremenim pjevanjem mantre, osoba postaje toliko savršena, da u roku od sedam dana može vidjeti ljudska bića koja lete nebom. Nārada Muni koristi reč japaḥ, što ukazuje na to da je mantra koju treba pjevati veoma povjerljiva. Neko može upitati: "Ako je tako povjerljiva, zašto se spominje u Śrīmad Bhāgavatamu?" Povjerljiva je u ovom smislu: objavljena mantra se može primiti bilo gdje, ali ukoliko nije primljena putem lanca učeničkog naslijeđa, mantra neće djelovati. Iz mjerodavnih izvora možemo saznati da nijedna mantra koja nije primljena putem učeničkog naslijeđa nema nikakav efekat.

 

Druga tačka potvrđena u ovom stihu je da osoba treba meditirati pjevajući mantru. Pjevanje Hare Kṛṣṇa mantre je najlakši proces meditiranja u ovom dobu. Čim neko pjeva Hare Kṛṣṇa mahā mantru, vidi oblike Kṛṣṇe, Rāme i Njihovih energija i to je savršena razina transa. Osoba ne treba vještački pokušavati da vidi oblik Gospodina dok pjeva Hare Kṛṣṇa, ali kada pjeva bez uvreda, Gospodin će se automatski razotkriti pred pogledom onog ko pjeva. Stoga se osoba koja pjeva mora usredsrediti na slušanje vibracije i bez njenog posebnog nastojanja Gospodin će se automatski pojaviti.

 

[Śrīmad Bhāgavatam 4.8.53]

 

Stay Tuned! To Be Continued.

 

Ādi-līlā Chapter 14: Lord Caitanya's Childhood Pastimes

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 14.76-82

 

Canto 6: Prescribed Duties for Mankind                Chapter 7: Indra Offends His Spiritual Master, Bṛhaspati.

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 6.7.16

 

Canto 4: Creation of the Fourth Order    Chapter 8: Dhruva Mahārāja Leaves Home for the Forest

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 4.8.53

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

15.12.2018.

THE SYMPTOMS OF KALI YUGA -- SIMPTOMI KALI YUGE [PART 3]

 

 

MUŠKARAC  I  ŽENA  ĆE  ŽIVJETI  ZAJEDNO  SAMO  ZBOG  POVRŠNE PRIVLAČNOSTI,  A  USPJEH  U  POSLU  ZAVISIĆE  O  PREVARI.  ŽENSTVENOST  I MUŠKOST ĆE SE SUDITI PREMA SEKSUALNOJ SPOSOBNOSTI, A ČOVJEK ĆE SE NAZIVATI BRAHMANOM SAMO PREMA NOŠENJU KONCA.

 

KAO ŠTO LJUDSKI ŽIVOT U CJELINI IMA DUBOK I OZBILJAN SMISAO – DUHOVNO OSLOBOĐENJE, TAKO OSNOVNE LJUDSKE INSTITUCIJE, KAO ŠTO SU BRAK I ODGOJ DJECE, TREBAJU TAKOĐER BITI POSVEĆENE ISTOM CILJU. NAŽALOST, U SADAŠNJEM DOBU ZADOVOLJSTVO U SEKSU JE POSTALO NAJVAŽNIJI, AKO NE I JEDINI RAZLOG ZA BRAK.

 

KOMENTAR: Radi dobronamjernih osoba, koje se tek uključuju u praćenje tekstova ovakve vrste, potrebno je napomenuti da se vedska proročanstva ispunjavaju s toliko tačnosti, da je to pomalo zbunjujuće. Kroz dugu povijest ljudske rase ne postoji nijedna druga vrsta literature, koju možemo prihvatiti s toliko povjerenja. Apsolutno sve što nas zanima, bez obzira koje vrste aktivnosti iz života su u pitanju, sve je to iznimno detaljno opisano u Vedama. Dakako, ne bude nam baš odmah sve razotkriveno, ali malo-pomalo ide to. Šta je jedno od glavnih ograničenja u primanju viših transcendentalnih znanja, koja nam dolaze od Svevišnje Božanske Osobe, posredstvom viših autoriteta u univerzumu i preko bona fide duhovnih učitelja svijeta, te duhovno naprednih svetih osoba-sādhua i razotkrivenih vedskih spisa? Obično je u pitanju naša trenutna razina svjesnosti i ona je najbolja zaštita od mogućih zloupotreba. Dakako, trenutna razina svjesnosti zavisi od niza karmičkih referenci, truda i vremena koje ulažemo u transcendentalna znanja višeg ranga, te specijalno od milosti i blagoslova Svevišnjeg Gospodina, koji nam milostivo stižu preko svetih osoba i bona fide duhovnih učitelja svijeta.

 

Tako, ako nas baš živo zanima šta će biti sve do kraja ovog ciklusa postojanja ljudske rase [sadašnje doba Kali yuga traje 432 000 godina], tada uvijek imamo pri ruci vedske spise, koji daju precizne odgovore i na ovakva pitanja. Na tekstovima koji trenutno idu na ovom blogu, biće parcijalno dati simptomi sadašnjeg doba Kali-yuge, kao i neke druge interesantne objave u vezi vedskih proročanstava. Da još uz današnji tekst pomenemo dužinu trajanja života po yugama:

 

U Satya-yugi prosječan ljudski život traje 100.000 godina.

U Tretā-yugi trajanje ljudskog života iznosi 10.000 godina.

U Dvāpara-yugi prosječan ljudski vijek je 1.000 godina.

U Kali-yugi predviđen je prosječan najduži život od oko 100 godina [prema vedskoj astrologiji maksimalna dužina trajanja ljudskog života u Kali yugi je 120 godina], ali kako znamo već sada taj prosjek drastično opada na nekih  65-75 godina, zavisno kako gdje, dok primjera radi, ljudi koji žive u ekstremno nepovoljnim životnim uslovima, kao Eskimi obično žive još kraće, oko 35 godina.

 

Inače, da bi počeli pravilno shvatati, kako funkcionira univerzum, kakva je njegova struktura i uređenje, naše mjesto u svemu tome, te mnogobrojne kontraverze, koje obično prate istraživanja ovakve vrste, produktivno je svakodnevno proučavati vedske spise i istovremeno predano služiti Svevišnju Božansku Osobu Śrī Kṛṣṇu na neki od prikladnih načina u okviru 64 procesa predanog služenja, shodno našoj prirodi i drugim okolnostima.

 

Uvijek imamo izvjesnu slobodu izbora u životu, ali i veliku odgovornost za svoje želje i odluke, iako je ta sloboda izbora u pojedinim segmentima aktivnosti vrlo sužena, te i posve predvidljiva. Da bi ova konstatacija bila razumljivija za ljude koji nisu upućeni u vedsku astrologiju i inače vedske spise, da navedemo jedan primjer.  Prema Nārāyaṇa Mahā Daśā sistemu predikcija u sofisticiranoj vedskoj astrologiji, možemo da precizno utvrdimo u kakve smo karmičke okolnosti trenutno stavljeni – šta nam se daje. Opet prema Vimṣottari Mahā Daśā sistemu može se decidno predvidjeti čak i naš odgovor na sve to. Toliko o našoj velikoj slobodi izbora, vidimo da je itekako predvidljiva. Ima i drugih primjera, ali o tome možda nekom drugom prilikom.

 

Ako sebi želimo dobro, te da i dalje postepeno duhovno napredujemo, neophodno je svjesno izabrati  život u takvom okruženju, gdje su ljudi već na putu neminovnog pročišćavanja, te na putu da za početak ispoštuju četiri duhovna regulativna principa, ili četiri principa slobode, koji nas na gruboj razini oslobađaju od materijalističkih vezanosti i imanja mnogobrojnih mis-koncepcija, pa tako i od oštrih karmičkih reakcija.

 

ČETIRI REGULATIVNA PRINCIPA

 

1.  Neimanje zabranjenog seksa izvan regulirane bračne zajednice između muškarca i žene.

2. Neuzgajanje za ubijanje, neubijanje, nespravljanje, nenuđenje drugima i nekonzumiranje dijelova leševa ubijenih životinja, ptica, peradi, riba, školjkara, njihovih mladih i jaja. Pored ovoga nije nikako preporučljivo konzumirati gljive [rastu u mraku, tamasu], crveni i bijeli luk, prasu, sve što sadrži kakaovac [čokolade, različite pripravke, kolače i napitke na bazi kakaovca], teine [crne čajeve], sve što sadrži kofein [kafu], pjenušave vode [kažnjene vode], ocat [sirće]. Nije poenta samo u neubijanju, pravo značenje principa ahimse [nenasilja] u stvari je i ne nanositi patnju drugim živim bićima.

3. Neintoksikacija – neuzimanje droga, nepušenje opojnih droga, duhana i duhanskih preprađevina, nekonzimiranje različitih alkoholnih napitaka—viskija, rakije, vina, piva i drugih opijata.

4. Nekockanje, neigranje različitih hazardnih igara i igara na sreću -- neklađenje, neigranje lutrija i loto-a, neimanje umnih špekulacija.

 

Potom dolaze na red i mnogobrojna  suptilnija pročišćenja i čišćenje srca od 16 anarthi [16 nečistoća] u srcu svakog živog bića.

 

Poznato je prema uputama u svetim vedskim spisima da svuda tamo gdje se vrše karmički nedozvoljene aktivnosti za civilizirane pripadnike ljudske rase, da sem velikih prirodnih katastrofa, zemljotresa, velikih vručina ili hladnoća, poplava, velikih šumskih požara, ratnih stradanja, etc., tamo nikada neće biti ni mira, blagostanja i prosperiteta. Pored gore navedenih zabranjenih aktivnosti tu spadaju i masovno uništavanje prirodnih resursa, sjeća šuma, neograničeno bušenje zemlje i nekontrolirano vađenje nafte, plina, uglja, minerala, dijamanata, zlata i dragocjenih metala, drugih sirovina, trgovanje ljudima, ženama i djecom, etc. Moramo znati da je to Božiji odgovor preko Prirode na obavljanje karmički zabranjenih aktivnosti.

 

Zbog svega je itekako neophodno potrebna edukacija svih slojeva društva, specijalno upravljačkog dijela zaposlenih u državnim institucijama -- u duhovne principe i više karmičke zakone, koji funkcioniraju bez greške znali mi za njih ili ne, te bez obzira na naša privremena tjelesna imenovanja  i prolazne pozicije u ovom svijetu, koja dolaze od našeg fols ega-lažnog ja [“Ja” i “Moje], te poistovjećivanja s materijalnim koncepcijama života,  koja su obično i uzrok svih naših problema u svakodnevnom životu. U svakom slučaju za sve nedozvoljene aktivnosti biće nam isporučena faktura u tačno određeno vrijeme. Karmičke reakcije su jako bolne za naše krhke duše i stepenovane su prema težini počinjenih zabranjenih djela. Jedna od uobičajenih ekstremnih mjera je da se u idućem životu ide na dugi boravak na jedan od 28  sistema paklenih planeta, ili 28 krugova pakla, gdje osoba ispašta na način na koji je nanosila patnju drugim živim bićima. Na sistemima paklenih planeta se ne umire od strašnih patnji, nego ih osoba preživljava ponovo i ponovo. Također, već i ovaj život može da se pretvori u svojevrstan pakao padanjem u veliku oskudicu i siromaštvo, oboljevanjem od različitih neizlječivih bolesti, stradanjem od vremenskih nepogoda i zemljotresa, ratnim stradanjima, plaćanjem sudskih troškova, velikih odšteta, etc.

 

Sve navedeno mora biti velika opomena da ne možemo raditi sve šta nam se prohtije. Obično pogrešno mislimo da oštri karmički zakoni važe za one neke druge tamo, ali ne i za nas. Mnogobrojni su primjeri u praksi, kako se karmički boomerang vraća, primjera radi, onome ko ubija druge, nanosi patnju, siluje, pljačka i zaposjeda tuđu imovinu, a tu su i oštre karmičke rekacije za suptilnija uznemirenja drugih -- vrijeđanje, laganje, klevetanje, nepružanje neophodne pomoći, neispunjavanje obećanja, etc., samo iste moramo prepoznati i dobro se potruditi da ih ne ponavljamo.

 

 STIH 12.2.3

 

dāmpatye ’bhirucir hetur    māyaiva vyāvahārike

strītve puṁstve ca hi ratir    vipratve sūtram eva hi

 

SYNONYMS: dām-patye — in the relationship of husband and wife; abhiruciḥ — superficial attraction; hetuḥ — the reason; māyā — deceit; eva — indeed; vyāvahārike — in business; strītve — in being a woman; puṁstve — in being a man; ca — and; hi — indeed; ratiḥ — sex; vipratve — in being a brāhmaṇa; sūtram — the sacred thread; eva — only; hi — indeed.

 

Muškarac  i  žena  će  živjeti  zajedno  samo  zbog  površne privlačnosti,  a  uspjeh  u  poslu  zavisiće  o  prevari.  Ženstvenost  i muškost će se suditi prema seksualnoj sposobnosti, a čovjek će se nazivati brahmanom samo prema nošenju konca.

 

SMISAO: Kao što ljudski život u cjelini ima dubok i ozbiljan smisao – duhovno oslobođenje, tako osnovne ljudske institucije, kao što su brak i odgoj djece, trebaju također biti posvećene istom cilju. Nažalost, u sadašnjem dobu zadovoljstvo u seksu je postalo najvažniji, ako ne i jedini razlog za brak.

 

Seksualni impuls, koji uzrokuje fizički kontakt muškog i ženskog pola kod gotovo svih vrsta, a kod viših vrsta emocionalni kontakt, zapravo nije prirodni nagon, jer se temelji na neprirodnoj identifikaciji o tijelu kao jastvu. Život je sam po sebi duhovni fenomen. To je duša koja živi i daje vidljiv život biološkom uređaju  zvanom tijelo. Svjesnost je energija koju manifestira  duša,  a  time  je  i  svjesnost --  svijest  o  sebi  izvorno  posve duhovna. Kada je život ili svjesnost zatvoren unutar biološkog uređaja [mašine, stroja] i pogrešno smatra sebe tim uređajem, dolazi do materijalnog postojanja, a javljaju se i seksualne želje.

 

Bog želi da ljudski život bude prilika za nas da ostavimo ovaj iluzorni način  postojanja  i  vratimo  se  velikom  zadovoljstvu  čistog,  božanskog postojanja. Kako naša identifikacija s materijalnim tijelom seže u daleku povijest, većini se ljudi teško osloboditi zahtjeva materijalno oblikovanog uma. Stoga vedski spisi opisuju sveti brak u kojem se takozvani muškarac i takozvana žena mogu družiti u reguliranom, duhovnom braku zaštićenom  sveobuhvatnim  religijskim  pravilima.  Tako  kandidat  za samospoznaju,  koji  je  odabrao  porodični  život, može  dobiti određeno zadovoljstvo  za  čula i  istovremeno  iskreno  zadovoljiti  Gospodina poštujući religiozne naredbe. Gospodin ga tada pročišćava od materijalnih želja.

 

U Kali-yugi je to duboko shvaćanje gotovo izgubljeno i kao što stoji u ovom  stihu,  muškarac  i  žena  se  druže  poput  životinja,  isključivo  na temelju uzajamne privlačnosti tijela od mesa, kostiju, opni, krvi, itd. Drugim riječima, u našem modernom, bezbožnom društvu slaba, površna ljudska  inteligencija  rijetko  prodire  izvan  grubog  fizičkog  prekrivača vječne duše i u većini je slučajeva porodičnii život izgubio svoj najdublji smisao i vrijednost.

 

Ovaj stih ukazuje da se u dobu Kali žena smatra „dobrom ženom“ ako je seksualno atraktivna i uspješna u njemu. Također i seksualno atraktivan muškarac je „dobar muškarac“. Najbolji primjer te površnosti je neviđena pažnja  koju  ljudi  dvadesetog  stoljeća [sada već dvadeset i prvog]  daju  filmskim  i  muzičkim zvijezdama  te  drugim     osobama, prominentnim  u  zabavnoj  industriji. Seksualna iskustva s različitim tipovima tijela slična su ispijanju starog vina iz novih boca. Samo nekolicina u Kali-yugi to može shvatiti. I na kraju, ovaj stih govori da će u dobu Kali čovjek biti priznat kao svećenik, ili brahmana samo ako nosi obrednu odjeću. U Indiji brahmane nose sveti konac, a u drugim dijelovima svijeta svećenici imaju druge ukrase i simbole. Međutim, u dobu Kali će simboli samo po sebi biti dovoljni da omoguće osobi da bude religiozni vođa, bez obzira na njeno nepoznavanje Boga.

 

 Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 12: The Age of Deterioration         Chapter 2: The Symptoms of Kali-yuga

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 12.2.3

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – TEMPLE OF VEDIC PLANETARIUM – GARUḌA  https://www.facebook.com/tovp.mayapur/
07.12.2018.

PARALLEL WORLDS -- PARALELNI SVJETOVI [PART 2]

 

U SVOM PROŠLOM ŽIVOTU ŚĀNTANU JE BIO POZNAT KAO MAHĀBIṢA, A IMAO JE SPOSOBNOST DA SVAKOJ STAROJ OSOBI PODARI MLADOST SAMO DODIROM SVOJE RUKE.

 

POŠTO JE KRALJ SVAKOGA MOGAO UČINITI SRETNIM OMOGUĆAVAJUĆI MU DA ZADOVOLJI SVOJA ČULA, PRVENSTVENO DODIROM SVOJE RUKE, BIO JE NAZVAN ŚĀNTANU.

 

KOMENTAR: Na prošlom postu, koji obrađuje teme postojanja naše paralelne dvojne stvarnosti, one vidljive-materijalne i one nevidljive-suptilne, bilo je riječi i o tome, da kontrolirajući disanje, savršeni yogī može živjeti onoliko dugo koliko to želi. To je savršenstvo mistične moći ili mistične yoge.

 

U tom kontekstu spomenut je i Maru, mistični yogī. Pošto je dostigao savršenstvo mistične yoge, još uvijek živi u mjestu poznatom kao Kalāpa-grāma u Indiji na Himalayima, već nekoliko hiljada godina. On će na kraju Kali-yuge začeti sina i tako obnoviti izumrlu Sūrya dinastiju.

 

Kada god govorimo o savršenstvima mistične yoge ili yogīčkim tajnim moćima [aṣṭa-siddhi – osam siddhiya], potrebno je imati u vidu da neko može postati savršeni yogī i vrlo moćna osoba i sa materijalističke tačke gledišta može postići sve što poželi, ali niko ne može postati siddha kao Kṛṣṇa. Kṛṣṇino ime je Yogeśvara. Kṛṣṇa je Gospodar  svih yogīya. Yogeśvara.

 

Također, svi imamo slobodu izbora, prema vlastitim karmičkim kvalifikacijama i zavisno od truda i vremena, koje ulažemo u duhovne potrage, te od milosti i blagoslova koje primamo u ovom životu. Dakle, u pitanju su često vrlo različite razine svjesnosti i svako ide nekim svojim putem i korakom. Bilo bi idealno kada bi svi ljudi na svijetu mogli odmah da počnu prakticirati predano služenje Svevišnjeg Gospodina s ljubavlju, ali kako već znamo, to u ovom dobu Kali yugi najčešće nije dostupno velikom broju ljudi. Samo malobrojni imaju tu privilegiju. Tako su i u Śrīmad Bhāgavatamu prezentirana znanja za veoma različite prirode i razine svjesnosti, te za postepeno uzdizanje do savršenstva života.

 

Inače, postoji osam siddhiya [aṣṭa-siddhi] ili tajnih yogīčkih moći, ili yogīčkih savršenstava: aṇimā, laghimā, mahimā, prāpti, prākāmya, īśitva, vaśitva i kāmāvasāyitā. Neka od yogičkih savršenstava će biti obrađena u nastavcima koji slijede, kroz istinite prikaze događanja iz Śrīmad Bhāgavatama.


Slični aranžmani kao kod Marua [vidjeti prvi post] su se izdešavali i u životu Devāpiya i  opisani su u Śrīmad Bhāgavatamu:

 

STIHOVI 12-13

 

devāpiḥ śāntanus tasya   bāhlīka iti cātmajāḥ

pitṛ-rājyaṁ parityajya   devāpis tu vanaṁ gataḥ

abhavac chāntanū raja   prāṅ mahābhiṣa-saṁjñitaḥ

yaṁ yaṁ karābhyāṁ spṛśati   jīrṇaṁ yauvanam eti saḥ

 

SYNONYMS: devāpiḥ — Devāpi; śāntanuḥ — Śāntanu; tasya — of him (Pratīpa); bāhlīkaḥ — Bāhlīka; iti — thus; ca — also; ātma-jāḥ — the sons; pitṛ-rājyam — the father’s property, the kingdom; parityajya — rejecting; devāpiḥ — Devāpi, the eldest; tu — indeed; vanam — to the forest; gataḥ — left; abhavat — was; śāntanuḥ — Śāntanu; rājā — the king; prāk — before; mahābhiṣa — Mahābhiṣa; saṁjñitaḥ — most celebrated; yam yam — whomever; karābhyām — with his hands; spṛśati — touched; jīrṇam — although very old; yauvanam — youth; eti — attained; saḥ — he.

 

Pratīpini sinovi su bili Devāpi, Śāntanu i Bāhlīka. Kada je Devāpi svojevremeno napustio kraljevstvo svoga oca i otišao u šumu, njegov mlađi brat Śāntanu je postao kralj. U svom prošlom životu Śāntanu je bio poznat kao Mahābhiṣa, a imao je sposobnost da svakoj staroj osobi dodirom svoje ruke podari mladost.

 

STIHOVI 14-15

 

 śāntim āpnoti caivāgryāṁ   karmaṇā tena śāntanuḥ

samā dvādaśa tad-rājye   na vavarṣa yadā vibhuḥ

śāntanur brāhmaṇair uktaḥ   parivettāyam agrabhuk

rājyaṁ dehy agrajāyāśu   pura-rāṣṭra-vivṛddhaye

 

SYNONYMS: śāntim — youthfulness for sense gratification; āpnoti — one gets; ca — also; eva — indeed; agryām — principally; karmaṇā — by the touch of his hand; tena — because of this; śāntanuḥ — known as Śāntanu; samāḥ — years; dvādaśa — twelve; tat-rājye — in his kingdom; na — not; vavarṣa — sent rain; yadā — when; vibhuḥ — the controller of the rain, namely the King of heaven, Indra; śāntanuḥ — Śāntanu; brāhmaṇaiḥ — by the learned brāhmaṇas; uktaḥ — when advised; parivettā — faulty because of being a usurper; ayam — this; agra-bhuk — enjoying in spite of your elder brother’s being present; rājyam — the kingdom; dehi — give; agrajāya — to your elder brother; āśu — immediately; pura-rāṣṭra — of your home and the kingdom; vivṛddhaye — for elevation.

 

Pošto je kralj svakoga mogao učiniti srećnim, omogućavajući mu da zadovolji svoja čula, prvenstveno dodirom svoje ruke, bio je nazvan Śāntanu. Jednom, kada u kraljevstvu dvanaest godina nije pala kiša, kralj je zatražio savjet od svojih učenih savjetnika brāhmana, koji su rekli: „Kriv si jer uživaš u onome što pripada tvom starijem bratu. Da bi spasio svoje kraljevstvo i dom, trebaš mu vratiti kraljevstvo.“

 

SMISAO: Čovjek ne može uživati u vlasti ili vršiti agnihotra-yajñu u prisustvu svog starijeg brata; inače postaje uzurpator, poznat kao parivettā.

 

STIHOVI 16-17

 

evam ukto dvijair jyeṣṭhaṁ   chandayām āsa so ’bravīt

tan-mantri-prahitair viprair   vedād vibhraṁśito girā

veda-vādātivādān vai   tadā devo vavarṣa ha

devāpir yogam āsthāya   kalāpa-grāmam āśritaḥ

 

SYNONYMS: evam — thus (as above mentioned); uktaḥ — being advised; dvijaiḥ — by the brāhmaṇas; jyeṣṭham — unto his eldest brother, Devāpi; chandayām āsa — requested to take charge of the kingdom; saḥ — he (Devāpi); abravīt — said; tat-mantri — by Śāntanu’s minister; prahitaiḥ — instigated; vipraiḥ — by the brāhmaṇas; vedāt — from the principles of the Vedas; vibhraṁśitaḥ — fallen; girā — by such words; veda-vāda-ativādān — words blaspheming the Vedic injunctions; vai — indeed; tadā — at that time; devaḥ — the demigod; vavarṣa — showered rains; ha — in the past; devāpiḥ — Devāpi; yogam āsthāya — accepting the process of mystic yoga; kalāpa-grāmam — the village known as Kalāpa; āśritaḥ — took shelter of (and is living in even now).

 

Kada je čuo riječi brāhmana, Mahāraja Śāntanu je otišao u šumu i zamolio svog starijeg brata Devāpiya da preuzme kraljevstvo, jer je dužnost kralja da vodi brigu o svojim podanicima. Međutim, Śāntanuov ministar Aśvavāra je nagovorio prije toga nekoliko brāhmaṇa da podstaknu Devāpiya da prekrši vedske naredbe i tako postane nedostojan za položaj vladara. Brāhmaṇe su naveli Devāpiya da skrene s puta vedskih principa i stoga na molbu Śāntanua nije pristao da prihvati položaj vladara. Naprotiv, klevetao je vedske principe i tako pao. Pod tim okolnostima, Śāntanu je ponovo postao kralj, a Indra je zadovoljan s njim, poslao kišu. Devāpi je kasnije ovladao svojim umom i čulima, te otišao u selo Kalāpa-grāma, u kome i danas živi.

 

 STIHOVI 18-19

 

soma-vaṁśe kalau naṣṭe   kṛtādau sthāpayiṣyati

bāhlīkāt somadatto ’bhūd   bhūrir bhūriśravās tataḥ

śalaś ca śāntanor āsīd   gaṅgāyāṁ bhīṣma ātmavān

sarva-dharma-vidāṁ śreṣṭho   mahā-bhāgavataḥ kaviḥ

 

SYNONYMS: soma-vaṁśe — when the dynasty of the moon-god; kalau — in this Age of Kali; naṣṭe — being lost; kṛta-ādau — at the beginning of the next Satya-yuga; sthāpayiṣyati — will reestablish; bāhlīkāt — from Bāhlīka; somadattaḥ — Somadatta; abhūt — generated; bhūriḥ — Bhūri; bhūri-śravāḥ — Bhūriśravā; tataḥ — thereafter; śalaḥ ca — a son named Śala; śāntanoḥ — from Śāntanu; āsīt — generated; gaṅgāyām — in the womb of Gaṅgā, the wife of Śāntanu; bhīṣmaḥ — a son named Bhīṣma; ātmavān — self-realized; sarva-dharma-vidām — of all religious persons; śreṣṭhaḥ — the best; mahā-bhāgavataḥ — an exalted devotee; kaviḥ — and a learned scholar.

 

Kada u ovom dobu Kali izumre dinastija boga Mjeseca, Devāpi će u slijedećoj Satya-yugi, u ovom svijetu, obnoviti Sominu dinastiju. Śāntanuov brat Bāhlīka je začeo sina po imenu Somadatta, koji je imao tri sina po imenima Bhūri, Bhūriśravā i Śala. Śāntanu je u materici svoje žene Gaṅge začeo sina Bhīṣmu, uzvišenu učenu osobu i samospoznatog bhaktu.

 

KOMENTAR: I ova interesantna istinita događanja, detaljno opisana u  Śrīmad Bhāgavatamu [9 Canto, Chapter 22] su se također odigrala prije više  hiljada godina.

 

Inače, na višim planetarnim sistemima, koji su nama bliži, tipični predstavnik živi 10 000 nebeskih godina [10 000 godina polubogova], gdje je svaki dan i svaka noć jednako šest mjeseci na planeti Zemlji. Dok glavni upravitelji univerzuma među Devama [polubogovima] žive još i znatno duže, već je prije spominjanja dužina života Brahme i drugih upravitelja univerzuma. Rečeno jednostavnim jezikom, kako idemo prema višim planetarnim sistemima i vrhu univerzuma, dolazi do svojevrsne dilatacije vremena, pa i dužine trajanja života.

 

Tako, da u stvari i nije čudo da njihovi potomci na planeti  Zemlji, mogu također da dožive nezamislivo duge vremenske periode, nezamislive za našu maksimalnu dužinu života, koja je trenutno, nekih šezdeset do osamdeset godina, rijeko više kako znamo, iako je već i to duboka starost za okolnosti u kakvima danas živimo i kako se hranimo.

 

Svakako, ako sada odemo na Himalaye, a mnogi to pokušavaju, nećemo moći vidjeti Marua i Devāpiya  našim uobičajenim čulima i moćima percepcije koje imamo. Potrebno je dostići mistične moći, ili postati čisti bhakta Gospodina Kṛṣṇe da bi ih mogli ugledati, iako oni žive tu s nama na istoj planeti Zemlji, samo u nekim drugim, višim dimenzijama postojanja, za nas obično nedohvatljivim i nevidljivim. Moramo znati da imamo pristup određenim lokacijama prostora shodno razinama naše trenutne svjesnosti. Neki imaju pristup za razinu jedan, neki za razinu dva, a neki za razinu tri i četiri i tako redom. Samo Svevišnji Gospodin Kṛṣṇa ima stalan pristup svim lokacijama u sva tri svijeta odjednom.

 

Stay Tuned! To Be Continued.  

 

Canto 9: Liberation         Chapter 12: The Dynasty of Kuśa, the Son of Lord Rāmacandra

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam  9.22.12-13, 14-15, 16-17, 18-19

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

02.12.2018.

PARALLEL WORLDS --- PARALELNI SVJETOVI [PART 1]


YOGA-SIDDHA MOŽE ŽIVJETI ONOLIKO DUGO KOLIKO TO ŽELI.

 

HIJERARHIJA DIMENZIONALNIH RAZINA U NAŠEM UNIVERZUMU.

 

MISTIČNI YOGĪ MARU JOŠ UVIJEK ŽIVI U MJESTU POZNATOM KAO KALĀPA-GRĀMA, NA HIMALAYIMA.

 

KONTROLIRAJUĆI DISANJE, SAVRŠENI YOGĪ MOŽE ŽIVJETI ONOLIKO DUGO KOLIKO ŽELI. TO JE SAVRŠENSTVO MISTIČNE MOĆI.

 

KOMENTAR: U današnjem modernom društvu prominentna je tendencija postojanja obrnuto proporcionalne  veze između razvoja tehnologija svih vrsta i razvoja različitih psihičkih moći. Drugačije rečeno, izgleda da današnje ljude na planeti Zemlji doslovice ubija napredna materijalistička tehnologija i pored toga im još oduzima i nekada davno stečene enormne psihičke moći, koje su u drevna vremena bile nadmoćne ostalim vrstama života na planeti. Tako, sada je obrnuto -- neke sposobnosti, koja imaju neka druga živa bića, prosječni ljudi su davno izgubili i više ih nemaju.

 

Ali, aktivnosti mističnih yogīya, rishiya, te polubogova-administratora univerzuma i drugih visoko razvijenih vrsta živih bića se i dalje odigravaju u višedimenzionalnom prostoru u univerzumu, a često su u igri i prostori, koji su tu -- nama nadomak ruke, ali u nekim drugim, za nas nevidljivim i neuhvatljivim dimenzijama postojanja.  Osnovni princip vedske kosmologije je postojanje dvojne stvarnosti, one materijalne-vidljive i one suptilne-nevidljive. A, možemo slobodno nadodati, postoji i ona treća stvarnost izvan okvira materijalnih univerzuma – ogromni duhovni svjet sa bezbrojnim Vaikuṇṭha planetama [planetama bez tjeskobe], te najviša od svih Goloka Vṛndāvana, vrhovno sjedište Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe, u obliku ogromnog lotosovog cvijeta. Duhovni svijet zaprema preko ¾ sveukupne Božije kreacije, dok na materijalne svjetove otpada svega ¼. Među bezbrojnim materijalnim univerzumima, naš univerzum je jedan od manjih, a već i takav je za nas skoro beskonačan, prečnika je 4 milijarde milja.

 

Postoje mnogobrojni vjerodostojni opisi u vedskim spisima o nizu pojava koje nadmašuju naše današnje mogućnosti poimanja. Možemo samo ići od slučaja do slučaja i pokušati ih analizirati s dubljim razumijevanjem, shodno trenutnoj razini naše svjesnosti.

 

MISTIČNI YOGĪ MARU JOŠ UVIJEK ŽIVI U MJESTU POZNATOM KAO KALĀPA-GRĀMA  NA HIMALAYIMA.

 

STIH 6

 

so 'sāv āste yoga-siddhaḥ  kalāpa-grāmam āsthitaḥ

kaler ante sūrya-vaḿśaḿ   naṣṭaḿ bhāvayitā punaḥ

 

SYNONYMS: saḥ — he; asau — the personality known as Maru; āste — still existing; yoga-siddhaḥ — perfection in the power of mystic yoga; kalāpa-grāmam — the place named Kalāpa-grāma; āsthitaḥ — he is still living there; kaleḥ — of this Kali-yuga; ante — at the end; sūrya-vaḿśam — the descendants of the sun-god; naṣṭam — after being lost; bhāvayitā — Maru will begin by begetting a son; punaḥ — again.

 

Pošto je dostigao savršenstvo mistične yoge, Maru još uvijek živi u mjestu poznatom kao Kalāpa-grāma. On će na kraju Kali-yuge začeti sina i tako obnoviti izumrlu Sūrya dinastiju.

 

SMISAO: Prije više od pet hiljada godina Śrīla Śukadeva Gosvāmī je potvrdio da Maru živi u Kalāpa-grāmu i rekao da će Maru, stekavši yoga-siddha tijelo, nastaviti da živi sve do kraja Kali-yuge, koja će prema proračunu trajati 432 000 godina. To je savršenstvo mistične moći. Kontrolirajući disanje, savršeni yogī može živjeti onoliko dugo koliko želi. Ponekad iz vedske literature saznajemo da neke osobe iz vedskog doba, poput Vyāsadeva i Aśvatthāme, još uvijek žive. Iz ovog stiha saznajemo da Maru još uvijek živi. Ponekad nas čudi da smrtno tijelo može živjeti tako dugo vremena. Ova dugovječnost je ovdje objašnjena rječju yoga-siddha. Ako osoba dostigne svršenstvo u primjeni yoge, može živjeti onoliko dugo koliko želi. Prikazivanje nekakvih tričavih yoga-siddhiya ne prestavlja savršenstvo. Ovdje nalazimo pravi primjer savršenstva: yoga-siddha može živjeti onoliko dugo koliko to želi.

 

KOMENTAR: Dakle, Śrīla Śukadeva Gosvāmī je još prije više od  pet hiljada godina potvrdio da je princ Maru, koji je bio potomak kraljevske loze, a kasnije je postao mistični yogī, još uvijek živio u to doba i da će živjeti i dalje, sve do kraja Kali-yuge, tačnije idućih 432 000  godina, minus 5 117 godina, koliko je već proteklo do sada. Kali-yuga je započela u februaru 3 102 godine prije nove ere.

 

Tako vidimo da je Maru u stvari živio već u predhodnoj yugi, kada ljudska populacija još nije bila tako degradirana kao danas. Danas je praktički skoro nemoguća misija postati veliki mistični yogī zbog nametnutog neprirodnog načina života i konzumiranja mnogobrojnih nedodirljivih sastojaka za ljudsku ishranu [ubijenih životinja, opijata, droga, duhana, alkohola, farmaceutskih stimulansa, etc.], ubrzanog tempa života, života u gradovima punim neprirodne buke, aero zagađenja, zagađenja urbanih sredina od neprirodnog držanja životinja u zatočeništvu u prostorima za stanovanje ljudi i općenito zbog evidentnog neslijeđenja duhovnih principa datih u śāstrama – u stvari zakonicima za cijelu ljudsku rasu za sva vremena.

 

Ali, zato možemo veoma lako postati bhakti- yogī. U današnjem dobu Kali-yugi imamo preporučeni proces dostizanja visokih razina svjesnosti i načina obožavanja Svevišnje Božanske Osobe; to je izvođenje saṅkīrtana-yajñe, Harināma saṅkīrtana  -- skupno pjevanje svetog imena Gospodina Śrī Kṛṣṇe, te svakodnevno pažljivo mantranje na japi najmanje 16 krugova Hare Kṛṣṇa mahā mantre, uz prakticiranje i još nekih od 64 procesa predanog služenja:

 

Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa   Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare

Hare Rāma Hare Rāma   Rāma Rāma Hare Hare

 

Na raspolaganju nam stoje čak 64 procesa predanog služenja predanog služenja Svevišnje Božanske Osobe Śrī Kṛṣṇe, tako da možemo veoma lako odabrati ono šta nama odgovara, shodno vlastitoj prirodi, vremenu, mjestu i drugim okolnostima.

 

Ali, da se ne zavaravamo i u bhakti-yogi, u procesu predanog služenja, također moramo da se postepeno oslobađamo od grubih, gore navedenih nečistoća, a zatim slijedi također postepeno, step by step, oslobađanje od suptilnih nečistoća u našem srcu. Te suptilne nečistoće se stručno zovu anarthe i ima ih  ukupno šesnaest [četiri grupe po četiri] u srcu svakog živog bića.

 

Kada se svakodnevno zaokupimo jednim, ili s više procesa predanog služenja kroz duži niz godina, sve to dolazi lagano na svoje mjesto. Dakako, uvijek moramo voditi računa i o vlastitom tjelesnom zdravlju, te specijalno o svakodnevnom pažljivom  mantranju, kao  i o drugim procesima predanog služenja, te na taj način o svom duhovnom zdravlju. Uz to svakako ide i pravilno služenje drugih ljudi i živih bića, te i imanje neophodne razmjene, kao i pomoć onima koji su možda manje srećni od nas.

 

Peporučljivo je uvijek imati na umu, čim poželimo prisniji dodir s duhovnim svijetom – biće nam poslan duhovni instruktor [preceptor], koji će nas voditi dalje. U nekim slučajevima čak i više njih. Potom, pružiće nam se prilika i za uzimanje utočišta vjerodostojnog duhovnog učitelja.

 

U slijedećim nastavcima, pored yogičkih aktivnosti u višedimenzionalnim prostorima sofisticiranih viših živih bića, biće govora i o dalekim međuplanetarnim i međuzvjezdanim putovanjima, ali isto tako i o kretanjima u drugim dimenzijama prostora u okviru Zemljinog planetarnog sistema i inače središnjeg dijela našeg univerzuma. Postoji određena hijerarhija dimenzionalnih razina u našem univerzumu. Živa bića, koja egzistiraju na višim razinama postojanja mogu biti aktivna unutar većeg opsega prostora, nego bića na nižim razinama.

 

Opet, neka živa bića mogu da putuju brzinom uma, a neka da postanu nevidljiva po želji.

 

Stay Tuned. To Be Continued!

 

Canto 9: Liberation         Chapter 12: The Dynasty of Kuśa, the Son of Lord Rāmacandra

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 9.12.6

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
17.11.2018.

THE SYMPTOMS OF KALI YUGA -- SIMPTOMI KALI YUGE [PART 2]


VEDIC PROPHECIES – VEDSKA PROROČANSTVA.

 

U KALI-YUGI ĆE SAMO BOGATSTVO BITI OBILJEŽJE DOBROG ROĐENJA, LIJEPOG PONAŠANJA  I  DOBRIH  ODLIKA.  ZAKON  I  PRAVDA  ĆE  BITI  PRIMJENJIVANI SAMO NA OSNOVU NEČIJE MOĆI.

 

OVAJ STIH TAKOĐER IZJAVLJUJE DA ĆE U DOBU KALI SIROVA SNAGA [BALAM EVA] ODREĐIVATI  ZAKON  I  „PRAVDU“.  TREBALI  BISMO  IMATI  NA  UMU  DA  KOD NAPREDNE,  VEDSKE  KULTURE  NIJE  POSTOJALA  RAZLIKA  IZMEĐU  DUHOVNOG  I DRUŠTVENOG ŽIVOTA.

 

DAKLE, OVAJ STIH NAGLAŠAVA DA ĆE SE VLADAVINA PRAVA PRIMJENJIVATI NEJEDNAKO  NA  MOĆNE  I  SLABE.  VEĆ  JE  SADA  KOD  MNOGIH  NACIJA  PRAVDA DOSTUPNA SAMO ONIMA KOJI MOGU PLATITI I BORITI SE ZA NJU. U CIVILIZIRANOJ DRŽAVI  SVAKI  MUŠKARAC,  ŽENA  ILI  DIJETE  MORA  IMATI JEDNAKOST  I  BRZU DOSTUPNOST PRAVEDNIM ZAKONIMA. U MODERNO VRIJEME TO ČESTO NAZIVAMO LJUDSKIM PRAVIMA. LJUDSKA SU PRAVA, DAKLE, JEDNA OD NAJOČITIJIH ŽRTAVA DOBA KALI.

 

KOMENTAR: Kao što je navedeno  na predhodnom postu, Kali yuga je započela negdje u ponoć 17/18 februara 3.102 godine prije naše ere u vrijeme odlaska Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe s naše planete. Kali yuga će trajati 432.000 godina. Postoji krug od četiri yuge [doba]: Satya, Tretā, Dvāpara i Kali yuga, koje se ciklično smjenjuju.  Dakle, mjerenje protoka vremena ne teče linearno, kao što se pogrešno misli na zapadu, već se ciklično ponavlja. Ukupno trajanje sve četiri  yuge je 12.000 godina zajedno sa sandhyāma -- prelaznim periodima,  prema računanju protoka vremena polubogova na višim planetarnim sistemima, odnosno prema ljudskom računanju protoka vremena to je ukupno 4.320 000 godina.

 

DODATNO POJAŠNJENJE ZA SANDHYE -- PRELAZNA DOBA IZMEĐU DVIJE YUGE -- Prathama-sandhyā je početak doba [Kali-yuge]. Prema astronomskim proračunima doba [Kali yuga] se dijeli na dvanaest dijelova. Prvi od tih dvanaest dijelova se naziva prathama-sandhyā. Prathama-sandhyā i śeṣa-sandhyā, posljednji dio predhodnog doba, predstavljaju prelaz između dva doba. Prema Sūrya-Siddhānti, prathama-sandhyā Kali-yuge traje 36.000 solarnih godina. Gospodin Caitanya Mahāprabhu se pojavio [u Navadvīpu] u prathama-sandhyi nakon što je proteklo 4.586 solarnih godina Kali-yuge.

[Śrī Caitanya Caritāmṛta  Ādi 3.29 Purport].

 

 

Vrlo vjerovatno da se ne snalazimo baš najbolje u ovim nekim pročišćavajućim vremenima. Najednostavnija je konstatacija da više ništa nije kao prije. Još ako tome nadodamo i da inače skoro da ništa nije onako kako obično izgleda – sve je drugačije, tada će mnoge stvari biti jasnije. Možemo potražiti savjete kod iskusnijih i duhovno naprednijih osoba, ali postepeno moraćemo se istrenirati i zadobiti određenu moć prepoznavanja onih zaista duhovno naprednih osoba, koje i žive život koji propovijedaju, jer danas i napredne osobe mogu lako da dožive duhovni pad. Šta je obično u pitanju? Pored niza mogućih karmičkih razloga, trenutne razine svjesnosti, truda i vremena, te milosti i blagoslova, koje neko dobija ili ne dobija, obično je u pitanju razina pročišćenosti srca od 16 anarthi – nečistoća u srcu svakog živog bića. Najbolje je potražiti odgovore u vedskim spisima. Dakle, specijalno u ovakvim specifičnim vremenima i nastalim okolnostima ne smijemo biti duhovno lijeni za svakodnevno proučavanje śāstra i razumijevanje filozofske istine [sidhānta alasa – lijenost za razumijevanje filozofske istine], nego naprotiv, poželjno je da budemo baš jako entuzijastični, pa čak i da druge inspiriramo vlastitim primjerom. Vidjećemo da su mnoge specifičnosti izrečene u vedskim proročanstvima za sadašnje doba Kali-yugu već tu oko nas, te prisutne i u nama samima. Kada to ustanovimo, tada smo već na pola puta da ih postepeno i prevaziđemo, uz asistenciju svetih osoba i duhovnih učitelja, koji su već prošli taj dio puta, koji je tek pred nama.

 

STIH 2

 

vittam eva kalau nṝṇāḿ    janmācāra-guṇodayaḥ

dharma-nyāya-vyavasthāyāḿ    kāraṇaḿ balam eva hi


SYNONYMS: vittam — wealth; eva — alone; kalau — in the age of Kali; nṝṇām — among men; janma — of good birth; ācāra — good behavior; guṇa — and good qualities; udayaḥ — the cause of manifestation; dharma — of religious duty; nyāya — and reason; vyavasthāyām — in the establishment; kāraṇam — the cause; balam — strength; eva — only; hi — indeed.

 

U Kali-yugi će samo bogatstvo biti obilježje dobrog rođenja, lijepog ponašanja  i  dobrih  odlika.  Zakon  i  pravda  će  biti  primjenjivani samo na osnovu nečije moći.

 

SMISAO: U dobu Kali čovjek se prihvaća kao visoko, srednje ili niže klasni samo s obzirom na njegovu financijsku situaciju, bez obzira na njegovo znanje, kulturu i ponašanje. U tom dobu postoje mnoge velike industrijske i komercijalne sredine s luksuznim četvrtima predviđenim za bogataše. Na prekrasnim alejama, unutar naoko aristokratskih domova nije neobično da vidimo kako se vrše mnoge izopačene, nečasne i griješne djelatnosti. Prema vedskim mjerilima čovjek spada u visoku klasu, ako je prosvijećen,  a  prosvijećenim  se  smatra,  ako  su  njegove  aktivnosti posvećene promoviranju sreće za sva stvorenja. Svako je živo biće izvorno srećno  jer  je  u  svakom  živom  tijelu  vječna  duhovna  iskra  koja  ima prirodu  božanske  svjesnosti  Boga.  Kada  se  naša  izvorna  duhovna svjesnost oživi, prirodno postajemo blaženi i zadovoljni u znanju i miru.

 

Prosvijećen ili obrazovan čovjek treba nastojati oživjeti svoju vlastitu duhovnu spoznaju i treba pomoći drugima da iskuse tu istu uzvišenu svjesnost. Veliki je zapadni filozof Sokrat izjavio da, ako je čovjek prosvijećen, on će  automatski  djelovati  moralno,  što  je  prihvatio i Śrīla  Prabhupāda. Međutim, u Kali-yugi je ta očita činjenica zanemarena, a  potraga za znanjem i vrlinom je zamijenjena nemoralnom, životinjskom borbom za novac. Oni koji nadjačaju postaju „vrhovni psi“ modernog društva, a njihova potrošačka moć daje im reputaciju najuglednijih, plemenitih i obrazovanih.

 

Ovaj stih također izjavljuje da će u dobu Kali sirova snaga [balam eva] određivati  zakon  i  „pravdu“.  Trebali  bismo  imati  na  umu  da  kod napredne,  vedske  kulture  nije  postojala  razlika  između  duhovnog  i društvenog života. Svi su civilizirani ljudi prihvaćali činjenicu da je Bog svuda i da Njegovi zakoni povezuju sva bića. Sanskritska riječ dharma ukazuje na nečiju društvenu ili javnu dužnost, te isto tako i na religijsku. Stoga je odgovorna briga za obitelj dharma, a angažiranje u služenju Boga s ljubavlju, također je dharma. Ovaj stih ukazuje da će u Kali-yugi preovladavati princip „snaga daje pravdu“.

 

U  prvom  poglavlju  ovog  pjevanja  vidjeli  smo  kako  se  to  načelo infiltriralo  u  povijesti  Indije.  Slično  tome,  kako  je  zapadni  svijet preuzimao  političku,  ekonomsku  i  tehnološku  prevlast  nad  azijskim zemljama, tako se širila lažna propaganda da su indijska i općenito sve nezapadne religije, teologije i filozofije primitivne i nenaučne – više mitologija i praznovjerje. Srećom, taj je arogantni, iracionalni pogled sada promijenjen, a ljudi širom svijeta počinju cijeniti veliko bogatstvo duhovne filozofije i nauke, koja je dostupna na sanskritu u literaturi Indije. Drugim riječima, mnoge inteligentne osobe više ne prihvaćaju tradicionalnu  zapadnu  religiju  ili empirijsku nauku,  koja  je praktički  zamijenila religiju kao službenu zapadnu dogmu,  neospornim autoritetom prvenstveno zato  što  na  zapadu ima  politički  i  ekonomski  prigušenih drugih geografskih i etničkih konfiguracija čovječanstva. Postoji nada da će se  duhovna pitanja moći raspraviti i riješiti na filozofskoj razini, a ne samo sirovim oružjem.

 

Slijedeće što ovaj stih naglašava je da će se vladavina prava primjenjivati nejednako  na  moćne  i  slabe.  Već  je  sada  kod  mnogih  nacija  pravda dostupna samo onima koji mogu platiti i boriti se za nju. U civiliziranoj državi  svaki  muškarac,  žena  ili  dijete  mora  imati  jednakost  i  brzu dostupnost pravednim zakonima. U moderno vrijeme to često nazivamo ljudskim pravima. Ljudska su prava, dakle, jedna od najočitijih žrtava doba Kali.

 

Stay Tuned. To Be Continued.


04.11.2018.

THE SYMPTOMS OF KALI-YUGA – SIMPTOMI KALI YUGE [PART 1]


WHEN BEGINS THE GOLDEN AGE OF SATYA YUGA.

 

KADA  MJESEC [CANDRA],  SUNCE [SŪRYA NĀRĀYAṆA] I  PLANETA  PO  IMENU BṚHASPATI GRAHA [JUPITER] BUDU ISTOVREMENO U ISTOJ KONSTELACIJI [NAKṢATRA JE KONSTELACIJA ILI SKUPINA ZVIJEZDA] I U KONJUKCIJI S MJESEČEVOM KUĆOM PO IMENU PUṢYĀ [PUṢYĀ NAKṢATRA], TADA ĆE POČETI SATYA-YUGA. KRUG OD ČETIRI DOBA: SATYA, TRETĀ, DVĀPARA I KALI SE SMJENJUJE U DRUŠTVU ŽIVIH BIĆA U OVOM UNIVERZUMU.

 

INAČE, NEGDJE OD 2.000 GODINE PA NAREDNIH 480 GODINA, PREMA MIŠLJENJU NEKIH UPUĆENIH VEDSKIH ASTROLOGA, MI SE NALAZIMO U POD-POD-PERIODU SATYE ILI ZLATNOG DOBA, PORED TOGA ŠTO SE TAKOĐER NALAZIMO I U VEĆEM POD-PERIODU  SATYE OD NEKIH 10 000 GODINA U OKVIRU KALI YUGE. DAKLE, IMAMO TU VELIKU ČAST I IZUZETNU PRILIKU DA ŽIVIMO U DOBA ODREĐENIH PREDNOSTI, ALI I VELIKU ODGOVORNOST DA POSTEPENO PRIHVATAMO TRANSCENDETALNA ZNANJA VIŠEG RANGA, TE DA SVE NAŠE AKTIVNOSTI ADEKVATNO PROČIŠĆAVAMO I PODIŽEMO NA VIŠU RAZINU I ZATIM REGULIRAMO – OD ISHRANE, SVAKODNEVNE SĀDHANE-DUHOVNE PRAKSE, PRAKTIČNOG DIJELA I SVIH DRUGIH ASPEKATA ŽIVOTA.

 

TEOLOZI NA ZAPADU NISU SPOSOBNI NAUČNO PRIKAZATI BOŽJE ZAKONE, ILI PAK BOGA SAMOG, TE SE STOGA U INTELEKTUALNOJ POVIJESTI ZAPADA JAVLJA VELIKA PODVOJENOST IZMEĐU TEOLOGA I NAUČNIKA. U NASTOJANJU DA RIJEŠE TAJ SUKOB NEKI SU TEOLOZI PRISTALI PROMIJENITI SVOJU DOKTRINU KAKO BI BILI U SKLADU  NE  SAMO  SA  NAUČNO  DOKAZANIM  ČINJENICAMA,  VEĆ  I  SA PSEUDONAUČNIM  ŠPEKULACIJAMA  I  HIPOTEZAMA,  KOJE  SU,  IAKO NEDOKAZANE,  LICEMJERNO  PRIZNATE  KAO  „NAUKA“.  S  DRUGE  STRANE,  NEKI FANATIČNI TEOLOZI POTPUNO ZANEMARUJU NAUČNE METODE I INSISTIRAJU NA PRIHVAĆANJU SVOJIH ZASTARJELIH, SEKTAŠKIH DOGMI.

 

POGLAVLJE ZAVRŠAVA S KRATKIM OPISOM BUDUĆIH DINASTIJA SUNCA [SŪRYA NĀRĀYAṆA] I MJESECA [CANDRE] KOJE DOLAZE OD VAIVASVATA MANUA U SLIJEDEĆOJ SATYA-YUGI. I SADA ŽIVE DVOJICA SVETIH KṢATRIYA [VEĆ HILJADAMA GODINA], KOJI ĆE NA KRAJU KALI-YUGE REINICIRATI POBOŽNE DINASTIJE BOGA SUNCA VIVASVĀNA I BOGA MJESECA CANDRE. JEDAN OD NJIH JE DEVĀPI, BRAT MAHĀRĀJE ŚANTANUA, A DRUGI JE MARU, POTOMAK IKṢVĀKUA. ONI PROVODE SVOJE VRIJEME ŽIVEĆI U TAJNOSTI U SELU ZVANOM KALĀPA [NA HIMALAYIMA].

 

KOMENTAR: Zbog većeg interesovanja, evo nas ponovo sa serijom napisa o simptomima Kali yuge i bona fide vedskih proročanstava, jer mnogi ljudi zbog različitih okolnosti svojevremeno nisu bili u mogućnosti pratiti ove napise. Po potrebi biće unešene i neke manje korekcije u tekstove. Prvi post [Part 1] ove interesantne serije je objavljen 24 januara sada već daleke 2014 godine, a posljedni [Part 28] 6 juna 2018 godine. Inače, povremeno neke dobronamjerne osobe, na pitanje šta bi željeli da dublje prouče, obično sugeriraju da to bude nešto o vedskim proročanstvima. Tako, ovi su tekstovi namijenjeni za sve ljude koji namjeravaju da se detaljnije upoznaju sa vedskim proročanstvima preko Śrīmad Bhāgavatama [12 Pjevanja] i još nekih stihova iz drugih Pjevanja Śrīmad Bhāgavatama, te i drugih vedskih spisa, kao što je Bhaviṣya Māha Purāṇa, etc. Značenje synonyma Bhaviṣyati je “Šta će biti?”.

 

Kali yuga je prema trenutno dostupnim podacima započela negdje u ponoć 17/18 februara 3.102 godine prije naše ere, u vrijeme odlaska s naše planete Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe. Kali juga će trajati 432.000 godina. Postoji krug od četiri yuge [doba]: Satya, Tretā, Dvāpara i Kali yuga, koje se ciklično smjenjuju.  Dakle, mjerenje protoka vremena ne teče linearno, kao što se pogrešno misli na zapadu, već ciklično. Trajanje sve četiri  yuge ukupno je 12.000 godina zajedno sa sandhyama -- prelaznim periodima,  prema računanju protoka vremena polubogova na višim planetarnim sistemima, odnosno prema ljudskom računanju protoka vremena to je ukupno 4.320 000 godina.

 

Kako postepeno odmiče ovo doba Kali Yuga, vidljivo je da smo sve više zbunjeni zakonima materijalne prirode i nekim nepredviđenim događanjima, više možda nego predhodne generacije, ili mi sami do samo nekoliko decenija prije. Ogromna većina ljudske populacije praktički nema nikakvo znanje o cikličnim uništenjima i ponovnim stvaranjima bezbrojnih materijalnih univerzuma i barem informativno znanje o strukturi našeg univerzuma, smatra se čak red veličine oko 99% populacije od sadašnjih oko 7.5 milijardi ljudi. Iako se isto zadnjih decenija drastično mijenja, ponajviše zahvaljujući bogatom literarnom opusu i praktičnom propovijedanju, specijalno na zapadu, His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Svāmī Śrīla Prabhupāda, njegovim dodatnim pojašnjenjima i distribuciji njegovih brojnih knjiga-śāstri – praktički zakonicima za ljudsku rasu za idućih najmanje 10 000 godina, a u stvari za sva vremena. Bez ovih knjiga, ne bi imali saznanja čak ni o sadašnjem dobu Kali Yugi i svim njegovim simptomima. Tako, namjera ovih tekstova je da pokušamo preuzeti barem mali dio obimnog vedskog znanja o simptomima Kali Yuge i inače o strukturi našeg univerzuma. Mnogi će ostati bez daha čitajući ove tekstove, a ima i mnogo praktičnih stvari, itekako primjenjivih u svakodnevnom životu. Možda će pojedini podaci dijelom biti još zanimljiviji u kasnijim postovima i stihovima, ali bi bila prava šteta ne pročitati barem informativno i ove  na početku, kao i sažeti opis Drugog poglavlja, 12 Pjevanja Śrīmad Bhāgavatama.

 

DRUGO POGLAVLJE -- SIMPTOMI KALI-YUGE

 

Ovo poglavlje govori o tome da kada loše odlike doba Kali preovladaju do razine kada se neće moći tolerirati, tada će se Svevišnja Božanska Osoba pojaviti kao Kalki [Avatāra] kako bi uništio one koji su bezbožni. Nakon toga će početi nova Satya-yuga.

 

Kako će doba Kali odmicati dalje sve će se dobre osobine ljudi smanjivati, a sve nečistoće će rasti. Ateistički sistem takozvane religije postaje dominantan zamijenivši  odrednice  vedskih  zakona.  Kraljevi  postaju  drumski razbojnici,  ljudi  se  zaokupljaju  manje  vrijednim  djelatnostima,  a  sve društvene klase postaju kao śūdre [radnička klasa]. Krave počinju sličiti kozama, duhovna utočišta postaju materijalistički domovi, a obiteljske veze se ne šire dalje od bračnog odnosa.

 

Svevišnja  Božanska Osoba  će se inkarnirati pri završetku doba Kali. Pojaviće se u selu  Śambhala u domu uzvišenog brāhmaṇe Viṣṇuyaśā, a uzeće ime Kalki. Imaće konja po imenu Devadatta i uzevši Svoj mač u ruke, krenuće na pohod planetom Zemljom, te ubiti milione bandita odjevenih u kraljevsku odjeću. Tada će se početi javljati znakovi  slijedeće  Satya-yuge.

 

Kada  Mjesec [Candra],  Sunce [Sūrya Nārāyaṇa] i  planeta  po  imenu Bṛhaspati [Bṛhaspati graha je sanskritski naziv za Jupiter] budu istovremeno u istoj konstelaciji [Nakṣatra je konstelacija ili skupina zvijezda] i u konjukciji s Mjesečevom kućom po imenu Puṣyā [Puṣyā Nakṣatra], tada će početi Satya-yuga. Krug od četiri doba: Satya, Tretā, Dvāpara i Kali se smjenjuje u društvu živih bića u ovom univerzumu.

 

Poglavlje završava s kratkim opisom budućih dinastija Sunca i Mjeseca koje dolaze od Vaivasvata Manua u slijedećoj Satya-yugi. I sada žive dvojica svetih kṣatriya [već hiljadama godina], koji će na kraju Kali-yuge reinicirati pobožne dinastije boga Sunca Vivasvāna i boga Mjeseca Candre. Jedan od njih je Devāpi, brat Mahārāje Śantanua, a drugi je Maru, potomak Ikṣvākua. Oni provode svoje vrijeme živeći u tajnosti u selu zvanom Kalāpa [na Himalayima].

 

 STIH 12.2.1

 

śrī-śuka uvāca

tataś cānu-dinaḿ dharmaḥ    satyaḿ śaucaḿ kṣamā dayā

kālena balinā rājan    nańkṣyaty āyur balaḿ smṛtiḥ

 

SYNONYMS: śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī said; tataḥ — then; ca — and; anudinam — day after day; dharmaḥ — religion; satyam — truth; śaucam — cleanliness; kṣamā — tolerance; dayā — mercy; kālena — by the force of time; balinā — strong; rājan — O King Parīkṣit; nańkṣyati — will become ruined; āyuḥ — duration of life; balam — strength; smṛtiḥ — memory.

 

Śukadeva Gosvāmī reče: Tada, o kralju, religija, istinoljubivost, čistoća, tolerancija, milosrđe, životni vijek, fizička snaga i pamćenje svakodnevno će se smanjivati pod snažnim uticajem doba Kali.

 

SMISAO:  Tokom  sadašnjeg  vremena,  Kali-yuge,  sve  će  poželjne odlike postepeno nestati, kao što je opisano u ovom stihu. Za primjer, nestaće dharma, koja je pokazatelj poštovanja prema višem autoritetu koji vodi prema ispunjenju religijskih principa.


Teolozi na zapadu nisu sposobni naučno prikazati Božje zakone ili pak Boga Samog, te se stoga u intelektualnoj povijesti zapada javlja velika podvojenost između teologa i naučnika. U nastojanju da riješe taj sukob neki su teolozi pristali promijeniti svoju doktrinu kako bi bili u skladu  ne  samo  sa  naučno  dokazanim  činjenicama,  već  i  sa pseudonaučnim  špekulacijama  i  hipotezama,  koje  su,  iako nedokazane,  licemjerno  priznate  kao  „nauka“.  S  druge  strane,  neki fanatični teolozi potpuno zanemaruju naučne metode i insistiraju na prihvaćanju svojih zastarjelih, sektaških dogmi.

 

Lišena  sistematične  vedske  teologije,  materijalna  nauka  postaje destruktivno carstvo grubog materijalizma, dok špekulantska filozofija zapada postaje površna i relativistička etika, te neuvjerljiva lingvistička analiza.  S  „kremom“  zapadnih  umova  većinom  posvećenih materijalističkoj analizi, prirodno je da zapadni religijski život, odvojen od  intelektualne  matice,  biva  prevladan  iracionalnim  fanatizmom  i neautoriziranom mistikom i mističnim kultovima. Ljudi nemaju pojma o nauci o Bogu, tako da često miješaju pokret svjesnosti Krsne s tim neobičnim  skupom  različitih  ishitrenih  pokušaja  u  teologiji  i  religiji.

 

DHARMA  -- ili  prava  religija, stroga  i  svjesna  pokornost Božjem zakonu nestaje u Kali Yugi.

 

SATYAḾ -- istinoljublje, također nestaje, jednostavno zato što ljudi ne znaju što je istina. Bez znanja o Apsolutnoj Istini osoba ne može jasno shvatiti pravo  značenje  ili  smisao  života,  a  sve  zbog  nagomilane  ogromne količine relativnih ili lažnih istina.

 

KṢAMĀ -- tolerancija ili praštanje također nestaje, jer ne postoji praktičan način pomoću kojeg se ljudi mogu pročistiti i postati slobodni od zavisti. Dok  god  neko  nije  pročišćen  pjevanjem  Svetih  Imena  Gospodina  u vjerodostojnom [autoriziranom]  programu  duhovnog  napredovanja,  um  će  mu  biti prevladan ljutnjom, zavišću i svim vrstama niskih sklonosti.

 

DAYĀ -- milosrđe,  također  se  smanjuje.  Sva  živa  bića  su  vječno  povezana zajedničkim  učešćem  u  božanskoj  egzistenciji  Boga.  Kada  se  to egzistencijalno jedinstvo zatamni ateizmom i agnosticizmom, ljudi nisu skloni  postati  samilosni  jedni  prema  drugima,  ne  mogu  prepoznati [vlastiti] samointeres  u  promociji  dobrobiti  za  druga  živa  bića.  U  krajnjem razlučivanju,  ljudi  više  nisu  samilosni  niti  sami  prema  sebi;  sistematski uništavaju  sami  sebe  alkoholom,  lijekovima,  cigaretama,  mesom [jedenjem lešina ubijenih životinja kojima osobe demonskog mentaliteta tepaju -- meso], promiskuitetnim  seksualnim  ponašanjem  i  svim  drugim  jeftinim procesima zadovoljavanja, koji su im na raspolaganju.

 

Zbog svih tih samodestruktivnih aktivnosti i uticaja moćnoga vremena [Kale], smanjuje  se  životni  vijek  [āyur].  Savremeni  naučnici,  tražeći kredibilitet među narodnim masama, često objavljuju statističke podatke, koji navodno pokazuju kako je nauka produžila prosječni ljudski život. Međutim, u te statistike nisu uključeni brojni ljudi ubijeni u okrutnim abortusima. Kada uračunamo abortiranu djecu u životni vijek ukupne populacije,  vidimo  da  se  prosječan  životni  vijek  u  Kali-yugi  nije povećao, već se drastično smanjio.

 

BALAM -- tjelesna snaga, također se smanjuje. Vedska literatura iznosi da su prije pet hiljada godina [Kali Yuga je započela 3.102 godine prije nove ere prema sadašnjem računanju vremena na zapadu i trajaće ukupno 432.000 godina], u prethodnom dobu, ljudi pa čak i životinje i biljke, bili veći i jači. S napredovanjem Kali-yuge stas i snaga postepeno se smanjuju.

 

SMṚTI -- pamćenje, je vrlo slabo. U prijašnjim dobima ljudi su imali izvrsno pamćenje  i  nisu  se  opterećavali  užasima  birokratskog  i  tehnološkog društva, kao što to mi činimo. Esencijalna informacija i trajna mudrost bili su sačuvani bez zapisivanja. Naravno, u Kali-yugi su stvari u potpunosti drugačije.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 12: The Age of Deterioration         Chapter 2: The Symptoms of Kali-yuga

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 12.2 Summary & 12.2.1

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
23.10.2018.

DĀMODARA MONTH OR KĀRTIKA -- OMILJENI MJESEC GOSPODINA KṚṢṆE [PART 1]

 

 

PŪRṆIMĀ [FULL MOON] FOR COORDINATES OF SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA 24 OCTOBER 2018 WEDNESDAY AT 18:45:50.

 

PRVA PONUDA GHĪ LAMPI U NADOLAZEĆEM MJESECU DĀMODARU ILI KĀRTIKU JE PREMA SVETIM VEDSKIM SPISIMA U NOĆI PUNOG MJESECA [PŪRṆIMĀ]. PŪRṆIMA JE U MJESECU DĀMODARU ILI KĀRTIKU OVE GODINE 24 OKTOBRA 2018 SRIJEDA U 18:45:50, ZA KOORDINATE SARAJEVA, BOSNA I HERCEGOVINA.

 

DOBROBITI MJESECA DĀMODARA-KĀRTIKA – HARI-BHAKTI-VILĀSA O KĀRTIKU

 

DĀMODARA-KĀRTIKA VRATA ILI ŪRJA VRATA  ZAVJETI U MJESECU DĀMODARA-KĀRTIKU

 

„KADA SIĆUŠNO ŽIVO BIĆE KONAČNO POSTANE SPOSOBNO DA VIDI RAZLIKU IZMEĐU PRIVREMENIH STVARI OVOG SVIJETA I TRANSCENDENTALNIH AKTIVNOSTI GOSPODINA TRIVIKRAME -- KṚṢṆE, ONO SE POSVEĆUJE GOSPODINU, POČINJE DA SKIDA MRAČNI PREKRIVAČ MATERIJE SA SVOG SRCA I VIŠE NE ŽELI ČULNO ZADOVOLJAVANJE, U KOME SE UŽIVA POD DVA NASLOVA: GRIJEH I POBOŽNOST“.

 

Pūrṇimā, ili Pun Mjesec je za koordinate Sarajeva 24 oktobra 2018 srijeda u 18:45:50 [GMT 16:45:50] u znaku Meṣa [Aries-Ovan] na 7° 06’ 34.76’’ u Nakṣatri Aśvinī – 3 Pāda. Za sve druge destinacije potrebno je provjeriti. Inače, na GMT [Greenwich Meridian Time] 16:45:50 dodaje se određeni broj sati i minuta, već prema vremenskoj zoni, ako je region istočno od Greenwicha [London]. Tako,  za Sarajevo i centralnu Evropu Time Zone je + 2:00 za sada i u vrijeme ljetnog računanja vremena, te je 16:45:50 + 2 = 18:45:50, a ako je vaš region zapadno od Greenwicha, tada treba od GMT vremena oduzeti određeni broj sati i minuta već u zavisnosti od vremenske zone destinacije o kojoj se radi.

 

Bez obzira koji duhovni proces ili religiju slijedimo, ili smo više praktičari, u ovom svepovoljnom mjesecu Dāmodaru ili Kārtiku možemo započeti s nekim malim pokorama i na taj način učiniti mnogo za sebe i svoje najdraže. Niko nam ne može oduzeti naš odnos s Svevišnjim Gospodinom Kṛṣṇom, samo nadodajmo na svoje svakodnevno obožavanje i molitve na naš način, neke dodatne pokore, a možemo slijediti i neki od preporučenih zavjeta tokom mjeseca Dāmodara-Kārtika ukoliko to želimo.

 

Najmanje što možemo učiniti za sebe, te i za svoje srodne duše, jeste posvetiti im neku dobru misao, riječ, ili djelo, pogotovo dobru u duhovnom pogledu, dakle ono nešto što je dobro za dušu osobe, a ne samo za njeno tijelo, um i čula. U tekstu ispod su navedene samo neke od dobrobiti, koje se stiču malom službom za Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇu, kao i za druge jīve [jīva – personalna duša] u ovom svepovoljnom mjesecu.

 

Inače, kada se obimno vedsko znanje detaljnije prouči i svede na najmanji mogući broj zajedničkih imenitelja, kažu drevni sveti mudraci, iz istoga proizilazi da između ostaloga trebamo uvijek iznimnu pažnju posvećivati slijedećem:

 

JĪVA DAYĀ – iskreno saosjećanje i samilost prema drugim dušama, dakle prema svim živim stvorenjima u ovom materijalnom svijetu.

 

NĀMA RUCI – kultiviranje pravog ukusa za sveto ime Gospodina -- ukus za mantranje.  

 

VAIṢṆAVA SEVĀ – služenje vaiṣṇava.

 

DOBROBITI MJESECA DĀMODARA ILI KĀRTIKA – HARI-BHAKTI-VILĀSA O DĀMODARA -- KĀRTIKU

 

Sve dobrobiti, koje se stiču posjećivanjem raznih tīrthi [tīrtha u prevodu označava sveta mjesta], izvođenjem yajñi [žrtvovanja] i davanjem milostinje se stiču slijeđenjem Kārtika-vrate [vrata je zavjet]. Devocijska služba za Kṛṣṇu u ovom mjesecu je neuništiva. Kārtika je najbolji od svih mjeseci i veoma je drag vaiṣṇavama.

 

Kṛṣṇa je zadovoljan kada Mu se ponude ghī-lampa [svjetiljka] i malo hrane s ljubavlju i devocijom. Osoba, koju raduje da čita Bhagavad-gītu u ovom mjesecu se ne vraća u svijet samsare. Onaj ko oduševljeno pleše i pjeva u Kīrtanu pred Božanstvima Gospodina Kṛṣṇe, dostiže rezultate koji se nikada ne gube.

 

Po mogućnosti recitirati Viṣṇu-Sahasra-Nāma-Stotra mantre i čitati priču o slonu Gajendri, koja se nalazi u   Śrīmad Bhāgavatamu  8/1.

 

Ponuditi mirisne štapiće, insense Gospodinu Dāmodaru. Slušati, ili recitirati Śrīmad Bhāgavatam  pred Božanstvima i obožavati svetu biljku Tulasī.

 

U Śrīmad Bhāgavatamu 11.1.6-7 u objašnjenju stoji da će slušanje o zabavama Gospodina Śrī Kṛṣṇe podariti bhakti blagoslov da im se pridruži.

 

„Kad sićušno živo biće konačno postane sposobno da vidi razliku između privremenih stvari ovog svijeta i transcendentalnih aktivnosti Gospodina Trivikrame -- Kṛṣṇe, ono se posvećuje Gospodinu, počinje da skida mračni prekrivač materije sa svog srca i više ne želi čulno zadovoljavanje, u kome se uživa pod dva naslova: grijeh i pobožnost“.

 

„Drugim riječima, iako se za ljude u ovom svijetu smatra da su griješni ili pobožni -- u materijalnom životu i griješna i pobožna djela se vrše radi ličnog zadovoljenja svakog ponaosob“.

 

„Ako čovjek može da shvati da njegova prava sreća leži u pružanju zadovoljstva Kṛṣṇi, to srećno živo biće Gospodin Kṛṣṇa odvodi u Svoje sopstveno prebivalište, čiji je naziv Goloka Vṛndāvana“.

 

„Prema  Śrīla Bhaktisiddhānti Sarasvatī Ṭhākura Gosvāmī Mahārāju, iskrenoj duši Gospodin daje priliku da sluša o Njegovim zabavama. Po sticanju spontane naklonosti prema tim transcendentalnim pričama, Gospodin daje Svom bhakti povoljnu priliku da učestvuje u Njegovim duhovnim zabavama, kada se ispolje u ovom svijetu“.

 

„Pošto postane učesnik u Gospodinovim zabavama u okviru određenog univerzuma, živo biće postaje potpuno odvojeno od materijalnog svijeta i na kraju ga Gospodin dovodi u Svoje lično prebivalište na duhovnom nebu“.

 

Onaj ko ponudi Kṛṣṇi ghī-lampu za vrijeme mjeseca Dāmodara ili Kārtika, dostiže Vaikuṇṭha planete, vječni duhovni svijet, gdje ne postoji patnja.

 

Ako neko ponudi Gospodinu Dāmodaru ghī-lampu u noći punog Mjeseca u Kārtiku, Gospodin Kṛṣṇa, pošto otkrije da nema dovoljno bogatstva da otplati taj dug, nudi Sebe tom bhakti. Nema boljeg poklona za ponudu Gospodinu od ghī-lampe.

 

Osoba koja u templovima i na drugim svetim mjestima gdje se okupljaju bhakte Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe -- Bhakti-Vṛkṣa programima,  Nāma-Haṭṭa programima, ili  Bhakti-Sańgama [Sādhu-Sańgama], pali ghī-lampe tako da drugi mogu da ih nude, postaje oslobođena od Yamarajine  kazne i mora da se shvati, da je osoba tim činom izvela sve vrste yajñi ili vedskih žrtvovanja.

 

Jednom je miš, na neki način, upalio ghī-lampu, koju je neko ponudio na Ekādasī  [svaki 11 dan od Punog i Mladog Mjeseca kada je povoljan dan za post] u mjesecu Dāmodara ili Kārtiku i tako je dostigao duhovni svijet.

 

KĀRTIKA VRATA ILI ŪRJA VRATA  ZAVJETI U KĀRTIKU

 

Bhaktama se savjetuje da u ovom mjesecu slijede neku vratu ili zavjet za zadovoljstvo Śrī Śrī Rādhe-Dāmodara. Ovaj mjesec je veoma drag Śrīmatī Rādhārāṇī, zbog toga se naziva i Ūrja-vrata. Ūrja je još jedno od imena Śrīmatī Rādhārāṇī. Oni koji žele da postanu dragi Śrīmati Rādhārāṇī i Śrī Kṛṣṇi, moraju da pokušaju da slijede taj zavjet i da svaki dan pjevaju Dāmodar-Āṣṭaku.

 

Treba prije kupanja, rano ujutro, recitovati slijedeću molitvu -- Sańkalpa mantru [Kārtika Mahatmya, from 16th chapter Hari-Bhakti-Vilāsa]

 

kārtike 'haṁ karishyami

rata snānam janārdana

pit-artham tava devesha

dāmodara māyā saha

 

„Gospodine Dāmodar! Ti spasavaš Svoje bhakte od svih patnji. Deveśa! Da bi Ti i Śrīmatī Rādhārāṇī bili zadovoljni sa mnom, zavjetujem se da ću se kupati svakog jutra u Kārtiku. Mogu li Tvojom milošću da postanem potpuno pročišćen iznutra i spolja?“

 

Zatim treba premazati svoje tijelo uljem, pjevati sveto ime dok se kupamo, a onda mantrati Gayatri mantre  u dubokoj meditaciji, ako je moguće u Yamuni. Treba da nakon toga ponudimo lampu [svjetiljku] Gospodinu Dāmodaru i/ili Tulasī Devī i to rano ujutro za vrijeme Brahmā-muhūrte i uvečer.

 

Trebalo bi izbjegavati jesti pasulj ili neke druge mahunarke i hranu koja je u rajasu [strasti], kao plavi patliđan i piklse. Ne jesti tešku hranu, kao što je pržena i začinjena. Izbjegavati onu koja nije svježa. Častiti Kṛṣṇin prasadam – produhovljenu hranu ponuđenu Gospodinu na oltaru.

 

I jedna veoma važna napomena: pošto je Śrīmatī Rādhārāṇī  najdraža gopīya -- transcendentalna pratilja Gospodina Śrī Kṛṣṇe, u mjesecu Kārtiku  bi trebalo da bude obožavana zajedno sa Śrī Dāmodarom.

[Hari-Bhakti-Vilāsa]

 

KOMENTAR:    Ovo su samo neke od brojnih transcendentalnih mogućnosti, koje su nam date u mjesecu Kārtiku. Radi ohrabrenja i malo podrške, ne moramo čekati da postanemo eksperti za pūje [pūja – obožavanje], možemo već sada neke stvari sasvim dobro i samostalno odraditi.

 

Tako, možemo sami napraviti male ghī-lampe [svjetiljke], tako što ćemo oko neupotrebljenih -- novih čačkalica otprilike od jedne trećine do pola dužine, omotati tanak sloj vate prema vrhu da budu pomalo zašiljene i zatim ih namočiti u rastopljeni maslac – puter, ili pročišćeni maslac  ghī i potom poslagati na prigodni mali pladanj da se ocijede. Pri tome paziti da sloj vate ne bude predebeo, tako kada zapalimo ghī-lampu da se ne razvija velika toplota, jer je nećemo moći dugo držati u ruci. Kasnije se spreme na hladno mjesto u frižider da se otopljeni maslac ukruti.

 

Za vrijeme dodatnog Puruṣottama mjeseca prije nekoliko godina [svake tri godine se u vedskom kalendaru dodaje još jedan mjesec radi astronomskih i astroloških poravnjanja] stigla nam je uputa iz Śrī Dhām Māyāpura od His Holiness Jayapatākā Swāmī Guru Mahārāja da je puno puta [stotinama puta] povoljnije i jače po intezitetu ponuditi Svevišnjem Gospodini Kṛṣṇi ghī-lampe napravljene od suhih grančica svetih Tulasīya. Tako, ko ima mogućnosti može ovo primijeniti i u svetom mjesecu Kārtiku.

 

Izvršiti ācamanu --  uzimanjem vode za pročišćenje prstiju, ruku i usta, zatim se oda  poštovanje  duhovnom učitelju, čitavoj Guru-parampari, te svim prisutnim Božanstvima i zamolimo svog duhovnog učitelja da mu asistiramo u obožavanju. Ko za sada još nije uzeo utočište jednog od ISKCON duhovnih učitelja, može primijeniti potpuno isti postupak prema Śrīla Prabhupādu, našem vječnom śiksa Guru.

 

Ghī-lampa  se zapali i laganim pokretima obilazi  sedam puta oko slike majke Yaśode i Śrī Dāmodara, te potom Śrīmatī Rādhārāṇī – u smjeru kazaljki na satu – s lijeva u desno. 

 

Inače je  propisana procedura nešto kompliciranija. Sa zapaljenom ghī lampom treba lagano kružiti s lijeva u desno:

 

4 puta oko lotosovih stopala Gospodina Dāmodara.

2 puta oko pupka.

3 puta oko lica.

7 puta oko tijela.

 

Nadajmo se da će Śrīmatī Rādhārāṇī i Gospodin Dāmodar prihvatiti naše obožavanje -- kako god, a hoće zasigurno!

 

REFERENCE:

 

Hari-Bhakti-Vilāsa.

Dāmodar – His Grace Śrī Rohiṇī Suta Prabhu.

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam.

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- ŚRĪ DĀMODARĀṢṬAKAM  https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
09.10.2018.

THEORY OF ILLUSION -- TEORIJA ILUZIJE [PART 4]

 

 

VEDIC PROPHECIES – BONA FIDE LOOK INTO THE FUTURE.

 

IZ VAIṢṆAVSKIH SPISA, SAZNAJEMO DA JE KRAJNJI UZROK PROBLEMA SAVREMENOG DRUŠTVA – NEPRIHVATANJE VRHOVNE OSOBE – SVEVIŠNJEG GOSPODINA, KOJI JE VLASNIK I UPRAVITELJ SVEGA.

 

JĪVA ILI ŽIVO BIĆE JE DUHOVNA ISKRA, KOJA JE DJELIĆ SVEVIŠNJE BOŽANSKE OSOBE. NA ŽALOST, JĪVA,  SMATRA TIJELO OSOBNIM BIĆEM I TO POGREŠNO SHVATANJE SE ZOVE VIVARTA, ILI PRIHVATANJE NEISTINE KAO ISTINE. TIJELO NIJE OSOBNO BIĆE, ALI ŽIVOTINJE I BUDALASTI LJUDI MISLE DA JESTE.

 

NEMA MATERIJALNIH ODGOVORA NA VELIKE KRIZU U SVIJETU – POSTOJE SAMO DUHOVNI ODGOVORI.

 

KOMENTAR: Prema vedskim proročanstvima, u ovom dobu Kali-yugi, ljudi će kako Kali-yuga bude odmicala, biti prisiljeni bježati u šume, radi velikih poreza, nameta vlada i skupog života u gradu, ali izgleda se u ovim nekim burnim vremenima to već počelo dešavati, iako smo tek na početku Kali-yuge. Od početka Kali yuge proteklo je tek 3 102 godine prije naše ere + 2017 = 5 119 godina  od ukupno 432 000 godina. Dobro je detaljnije se upoznati sa bona fide vedskim proročanstvima. Vedska proročanstva se provlače kroz različite vedske spise. Ima  ih u Śrīmad-Bhāgavatamu,  te u Bhaviṣya Purāṇi [Bhaviṣyate znači – šta će biti], ali i u drugim Purāṇama i drugim vedskim spisima. Ako vas zanimaju vedska proročanstva, te koji su simptomi sadašnjeg doba Kali-yuge, a nemate druge mogućnosti pristupa izvorima, može se dosta toga pronaći u mini seriji postova pod naslovom The Symptoms of Kali Yuga – Simptomi Kali yuge [Part 1 – 28] na:

 

http://unlimited.blogger.ba/

 

Također, preporučljivo je i da aktuelna politička zbivanja, kako na globalnoj razini tako i u bližem okruženju naučimo posmatrati više iz duhovne perspektive, dakle gledano kroz nešto drugačije kulturne naočale, nego što je to uobičajeno u svijetu materijalističkih koncepcija života i lažnih, privremenih tjelesnih imenovanja gdje sve polazi od “ja” i “moje”, a što dolazi od fols-ega [lažnog ja]. U tu svrhu biće potrebno da detaljnije proučimo stihove iz obimne vedske literature, pomoću kojih možemo početi pravilno razumijevati naš pravi položaj i sadašnja događanja oko nas, kao i na globalnoj razini u svijetu.

 

Kao što je poznato, naša realnost u okviru materijalnog-vidljivog svijeta, kao dijela dvojne stvarnosti, koja nas okružuje, su stalna politička prepucavanja, zveckanje oružjem i generiranje straha kod ljudi i tako pravljenje određenog pritiska, ali i trošenje enormnih sredstava za nabavku savremenih oružja – satelita   u putanjama oko planete Zemlje i pratećih sistema, balističkih i interkontinentalnih raketa, proturaketnih sistema, te dronova, aviona, helikoptera, kao i tenkova, drugih oklopnih vozila, ogromnih nosača aviona, krstarica, podmornica, razarača i drugih ratnih brodova, etc. Potrebno je znati da svaki sistem kapitalističkog društvenog uređenja traži stalnu ekspanziju na nova tržišta i porast prihoda, te otuda i nastaju stalni međunarodni sukobi, ratovi, ekonomske krize, nestašice, a tu su i povremena druga karmička pročišćenja nastala od upražnjavanja nedozvoljenih aktivnosti za ljudsku rasu, te napeti-pročišćavajući aspekti na nebu, prirodne nepogode, etc.  

 

Danas veliki broj onih, koji i pored enormnog duhovnog neznanja nažalost vode  pojedine države u svijetu, zahvaljujući izbornom inžinjeringu, finansijskoj i političkoj moći – dobro znaju za provjerene metode smirivanja vlastitog stanovništva i skretanja javnog mjenja na drugi fokus. Tako, kada postoje problemi unutar granica neke države i veliko nezadovoljstvo stanovništva, pa tako i glasačkog tijela, a uvijek toga ima -- prebace fokus politike na granice i takozvane prijetnje s vana od onih nekih, koji su nešto drugačiji i drugačije razmišljaju. Nažalost, uobičajeno većina stanovništva zbog općeg neznanja olako nasjeda na takve iskonstruisane prijetnje i provokacije onih pohlepnih političara, koji su došli na ovaj svijet kao rākṣase i/ili nepoželjno stanovništvo. A, šta je to nepoželjno stanovništvo i iz kojih razloga nastaje, biće pojašnjeno nekom drugom prilikom, radi opširnosti materije.

 

Međutim, iz vaiṣṇavskih spisa, saznajemo da je krajnji uzrok problema savremenog društva – neprihvatanje Vrhovne Osobe, Svevišnjeg Gospodina, koji je vlasnik i upravitelj svega. Također, moramo znati da postoje i oštre, ali pravedne za sve, karmičke rekacije za nepoštivanje prirodnih zakona i utvrđenog poretka u našem univerzumu, pa tako i na našoj planeti Zemlji. Da oni koji zveckaju oružjem i imaju osvajačke pretenzije prema susjednim zemljama, znaju da se za zauzimanje tuđe imovine, zemlje, kuća i prirodnih resursa, te za mučenje, pljačkanje i ubijanje stanovništva ide na dugotrajni boravak na jedan od 28 sistema paklenih planeta ili krugova pakla, vjerovatno ne bi ni pomišljali na isto i pored rākṣasa [demonskog] mentaliteta. Potrebno je znati da vlastitu prirodu, mentalitet, karmičke potencijale, te prepreke i preovladavajuće gune [odlike materijalne prirode], koje su dominantne kod nas, možemo lako spoznati analizirajući chart vedske astrologije Jyotiṣa. Viši karmički zakoni i oštre rekacije važe za sve i često se protežu pokoljenjima i pokoljenjima, bez obzira znali mi za njih, ili ne i bez obzira na kvalitet odluka zemaljskih sudova.

 

Trenutno mogu da nam se događaju vrlo čudne i nepredvidljive stvari, često s nesagledivim posljedicama. Ponekada ih veoma teško razumijevaju čak i iskusne i duhovno napredne osobe, a šta tek reći za obične jednostavne ljude, koji su više praktičari, nego duhovno educirane osobe i koji obično pokušavaju da nikome ne misle i ne rade zlo, nastoje da žive pošteno, ali ih lavina nekih nepovoljnih događanja, jednostavno povuče za sobom. Po tome, koliko ljudi traže savjete za rješenje ličnih problema, ali nažalost – najčešće na krivom mjestu, možemo lako predpostaviti, da ljudi praktički često pucaju po svim šavovima, kao što bi se reklo.

 

Bilo bi jako dobro, da se u svakom ljudskom društvu, duhovno educirane i napredne osobe pozabave problemima običnih, jednostavnih ljudi, koji vrlo često nemaju šta ni da jedu. Nekada su dovoljni i mali praktični savjeti i lijepe riječi, koje smiruju.

 

Itekako smo svjedoci trenutnih događanja na uzavreloj političkoj sceni u regionu i šire, da ovom prilikom ne idemo u detalje, a koja mogu imati i šire reperkusije na naše živote i porodice. Opet, kada već krenemo putem transcendencije i postepenog odvajanja od materijalnih koncepcija života, obično je nezahvalno baviti se politikama, jer se tada dalje upetljavamo u ovaj materijalni svijet s nesagledivim karmičkim posljedicama. Ipak, treba znati, nismo ni blizu toga da veliki dio ljudi može stvarno da bude odvojen od svega materijalnog, to uspijevaju samo jako rijetke osobe, koje žive u odvojenom redu života [sannyāsi]  – možda jedan od million ili više miliona ljudi na planeti. Ali, isto tako moramo znati da političari uglavnom pokušavaju napraviti kao privid od stvarnosti, dakle kao neku virtualnu stvarnost – i tome se treba znati adekvatno suprostaviti, svako u svom okruženju.

 

Dakako, u pitanju su veliko neznanje i iluzija u kojoj žive duhovno needucirane i neuke  oosbe, te i životno neiskusne, a koje  i pored toga žele da se kao bave politikom, iako nemaju ni potrebne karmičke potencijale za isto, niti posjeduju duhovnu edukaciju, jer je to danas unosno zanimanje. A, tu je kao obavezni popratni elemenat neznanja  i pogrešna vezanost za lažna i prolazna tjelesna imenovanja – “ja” i “moje”. A, u stvari ništa nije naše. Misliti da smo mi vlasnici, gospodari i kontrolori svega -- to je i najveća iluzija od svih. Otuda u stvari obično i kreću najveći problemi, misliti ovo je naše, te ovo je moja nacija, moja zemlja, moj Bog, moje Sunce, etc. A kako saznajemo iz vedskih spisa – sve je u stvari Božije. Svevišnja Božanska Osoba Śrī Kṛṣṇa je vrhovni vlasnik i upravitelj svega i pokretnog i nepokretnog. Bog je jedan – samo nosi različita imena. Postoji mnogo Božjih imena i oblika – da bi Ga oni koji Ga slave mogli obožavati na svoj način, shodno razini dostignute svjesnosti.

 

Danas, vjerovatno najbolje prolaze oni inteligentni ljudi, koji su na vrijeme započeli izgradnju kuća, malih farmi i život u čistoj prirodi, daleko od gradske vreve, na obližnjim planinama, blizu čistih planinskih pašnjaka, gdje ima dosta obradive zemlje i izvora vode. Na planinama dalje od gradova, postoje svi uslovi za bavljenje zemljoradnjom, voćarstvom, zaštitom i uzgajanjem krava isključivo radi dobijanja mlijeka i mliječnih proizvoda, bavljenje pčelarstvom, sakupljanjem bobičastih i drugih šumskih plodova, branjem ljekovitog bilja, etc. Mogu se čitave porodice ishraniti na taj način i to od vlastitog rada. A, moguće je osnivanje i čitavih eko-komuna. Tu bi države, lokalne zajednice i banke trebale dati određene finansijske poticaje i potpore, te pomoć oko papira i dodjele zemlje porodicama koje žele da je obrađuju. Dakle, postoje određena lako izvodiva rješenja.

 

Poznato je da već postoje čitava novoizgrađena sela i imanja vrijednih ljudi, na okolnim planinama, primjera radi oko Sarajeva, a slično je i na drugim djevičanski čistim i nedirnutim planinama. A kada malo izađemo na okolne planine, sve odiše nekim svečanim mirom i prirodnom čistoćom. Između ostaloga, možemo brati ljekovito bilje i razne vrste čajeva čak i pored samih puteva, toliko je sve čisto – znaju to planinari i ljudi koji vole prirodu. Kako znamo ljekovito bilje, trave za čajeve, začine i različite jestive šumske plodove možemo brati od proljeća, pa sve do kasne jeseni.

 

Tako, prezentirani stihovi u ovoj mini seriji, koji naizgled nemaju puno veze s današnjom stvarnošću u stvari itekako objašnjavaju istu i daju nam jako praktične upute, te i kako izaći iz krize, koja povremeno trese čitav svijet. A, kriza će potrajati, ako ne postane još  i gore. Dakle, potrebno je naglasiti – nema materijalnih odgovora na velike krize u svijetu – postoje samo duhovni odgovori. Prva tri nastavka ove interesantne teme dostupni su na:

 

PART 1, 2, 3: http://unlimited.blogger.ba/

PART 1, 2, 3: http://vedskikosmos.blogger.ba/

 

STIH 123

 

vastutaḥ pariṇāma-vāda — sei se pramāṇa

dehe ātma-buddhi — ei vivartera sthāna

 

SYNONYMS: vastutaḥ — factually; pariṇāma-vāda — transformation of the energy; sei — that; se — only; pramāṇa — proof; dehe — in the body; ātma-buddhi — concept of self; ei — this; vivartera — of illusion; sthāna — place.

 

Preobražaj energija je dokazana činjenica. Iluzija je pogrešno tjelesno shvatanje osobnog bića.


SMISAO: Jīva ili živo biće je duhovna iskra, koja je djelić Svevišnje Božanske Osobe. Na žalost, jīva,  smatra tijelo osobnim bićem i to pogrešno shvatanje se zove vivarta, ili prihvatanje neistine kao istine. Tijelo nije osobno biće, ali životinje i budalasti ljudi misle da jeste. Međutim vivarta [iluzija] ne ukazuje na promjenu identiteta duhovne duše; iluzija je pogrešno shvatanje da je tijelo osobno biće. Svevišnja Božanska Osoba se ne mijenja, kada Njegova spoljašnja energija, koja se sastoji od osam grubih i suptilnih elemenata, opisanih u Bhagavad-gīti [bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ, etc.],  djeluje u različitim fazama.

 

STIH 124

 

avicintya-śakti-yukta śrī-bhagavān

icchāya jagad-rūpe pāya pariṇāma

 

SYNONYMS: avicintya — inconceivable; śakti — potency; yukta — possessed of; śrī — the affluent; bhagavān — Personality of Godhead; icchāya — by His wish; jagat-rūpe — in the form of the cosmic manifestation; pāya — becomes; pariṇāma — transformed by His energy.

 

Svevišnja Božanska Osoba posjeduje sva obilja. Stoga je Svojim nepojmljivim energijama, preobrazila [transformirala] materijalnu kosmičku manifestaciju.

 

STIH 125

 

tathāpi acintya-śaktye haya avikārī

prākṛta cintāmaṇi tāhe dṛṣṭānta ye dhari

 

SYNONYMS: tathāpi — yet; acintya-śaktye — by inconceivable potency; haya — remains; avikārī — without change; prākṛta — material; cintāmaṇi — touchstone; tāhe — in that respect; dṛṣṭānta — example; ye — which; dhari — we accept.

 

Na primjeru čarobnog kamena [cintāmaṇiya], koji svojom energijom pretvara željezo u zlato, a ipak ostaje isti, možemo shvatiti da Svevišnji Gospodin ostaje nepromijenjen, mada preobražava Svoje bezbrojne energije.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Ādi-līlā Chapter 7: Lord Caitanya in Five Features

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 7.123-125

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.

Stariji postovi

VEDSKI  KOSMOS -- VEDSKA  KULTURA
<< 01/2019 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
158248

Powered by Blogger.ba