VEDSKI KOSMOS -- VEDSKA KULTURA

Mob: +387 63 220 084, +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

27.03.2017.

TEMPLE OF VEDIC PLANETARIUM [TOVP] -- ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- 2017

21.03.2017.

ŚRĪ ŚRĪVĀSA PAṆḌITA -- APPEARANCE -- 21 MARCH 2017 TUESDAY – AṢṬAMĪ [FOR SARAJEVO 20 MARCH 2017] [PART 2]

 

 

PAÑCA-TATTVA MANTRA: [JAYA] ŚRĪ-KṚṢṆA-CAITANYA PRABHU-NITYĀNANDA ŚRĪ-ADVAITA GADĀDHARA ŚRĪVĀSĀDI-GAURA-BHAKTA-VṚNDA.

 


STIH  7.4

 

pañca-tattva avatīrṇa caitanyera saṅge

pañca-tattva lañā karena saṅkīrtana raṅge

 

SYNONYMS: pañca-tattva — these five tattvas; avatīrṇa — advented; caitanyera — with Caitanya Mahāprabhu; saṅge — in company with; pañca-tattva — the same five subjects; lañā — taking with Himself; karena — He does; saṅkīrtana — the saṅkīrtana movement; raṅge — in great pleasure.

 

Tih pet tattvi se inkarnira zajedno sa Gospodinom Caitanyom Mahāprabhuom. Tako Gospodin s velikim zadovoljstvom širi svoj saṅkīrtana pokret.

 

SMISAO: U Śrīmad-Bhāgavatamu [11.5.32] postoji slijedeća izjava o Śrī Caitanyi Mahāprabhu:

 

kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam

yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi su-medhasaḥ

 

"U dobu Kali, ljudi koji su obdareni sa dovoljno inteligencije obožavaće Gospodina, koga prate Njegovi pratioci, vršenjem sańkīrtana-yajñe." [Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.32] Śrī Caitanyu Mahāprabhua uvijek prate Njegova potpuna ekspanzija Śrī Nityānanda Prabhu, Njegova inkarnacija Śrī Advaita Prabhu, Njegova unutrašnja moć Śrī Gadādhara Prabhu i Njegova granična [ivična] moć Śrīvāsa Prabhu. On se nalazi u sredini medu njima kao Svevišnja Božanska Osoba. Trebamo znati da Śrī Caitanyu Mahāprabhua uvijek prate ove tattve. Zato Śrī Caitanyi Mahāprabhu odajemo potpuno poštovanje kad kažemo:


[jaya] śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda.

 

Kao propovijednici pokreta svjesnosti Kṛṣṇe, mi prvo odajemo svoje poštovanje Śrī Caitanyi Mahāprabhu izgovarajući ovu Pañca-Tattva mantru; a potom mi izgovaramo:

 

Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

 

Postoji deset uvreda koje se mogu počiniti prilikom pjevanja Hare Kṛṣṇa mahā-mantre, ali one se ne uzimaju u obzir prilikom pjevanja Pañca-Tattva mahā-mantre: [jaya] śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda.

 

Śrī Caitanya Mahāprabhu je poznat kao mahā-vadānyāvatāra, najvelikodušnija inkarnacija, jer ne uzima u obzir uvrede palih duša, Stoga, da bismo stekli potpunu dobrobit od pjevanja Hare Kṛṣṇa mahā-mantre: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, prvo moramo uzeti utočište Śrī Caitanye Mahāprabhua, naučiti Pañca-Tattva mantru i zatim pjevati Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. To će biti veoma djelotvorno.

 

Postoje mnogi bezobzirni bhakte, koji koriste Śrī Caitanyu Mahāprabhua i izmišljaju sopstvenu mahā-mantru. Ponekad pjevaju: bhaja nitāi gaura rādhe śyāma hare kṛṣṇa hare rāma, ili śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda hare kṛṣṇa hare rāma śrī-rādhe govinda. Međutim, trebamo pjevati sva imena Pañca-Tattva mahā-mantre -- śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda i zatim šesnaest riječi: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, ali ti bezobzirni, manje inteligentni ljudi, miješaju čitav proces. Naravno, pošto su također bhakte, mogu izraziti svoja osjećanja na taj način, ali prema metodu, koji su propisali čisti bhakte Śrī Caitanye Mahāprabhua prvo trebamo izgovoriti punu Pañca-Tattva mantru i zatim izgovoriti Hare Kṛṣṇa mahā-mantru -- Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

 

Ādi-līlā Chapter 7: Lord Caitanya in Five Features

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 7.4

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

Bhaktivedanta VedaBase:  Śrī Caitanya Caritāmṛta -- His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- 20 MARCH 2017 MONDAY -- SAPTAMĪ [FOR SARAJEVO ŚRĪ ŚRĪVĀSA PAṆḌITA APPEARANCE – AṢṬAMĪ] https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412/
19.03.2017.

ŚRĪ ŚRĪVĀSA PAṆḌITA -- APPEARANCE -- ŚRĪ ŚRĪVĀSA PAṆḌITA APPEARANCE -- 20 MARCH 2017 MONDAY – AṢṬAMĪ [PART 1]

 


THREE PAGES NECTAREAN VERSES [ŚLOKAS]

 śrīvāsa pradhāna — headed by Śrī Śrīvāsa; CC Adi 1.38

śrīvāsa-ādi — Śrīvāsa and others; CC Adi 3.75

śrīvāsa-ādi — Śrīvāsa Ṭhākura and others; CC Adi 5.144-145

śrīvāsa-ādi — headed by Śrīvāsa; CC Adi 6.38

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Adi 6.49-50

śrīvāsa-ādi — devotees headed by Śrīvāsa Ṭhākura; CC Adi 7.16

śrīvāsa-gadādhara — Śrīvāsa and Gadādhara; CC Adi 7.169

śrīvāsa-ādi — unto Śrīvāsa Ṭhākura, etc.; CC Adi 8.4

śrīvāsa-ādi — to Śrīvāsa and others; CC Adi 9.3

śrīvāsa paṇḍita — Śrīvāsa Paṇḍita; CC Adi 10.8

paṇḍita śrīvāsa — Śrīvāsa Paṇḍita; CC Adi 13.54-55

śrīvāsa — Śrīvāsa; CC Adi 13.102

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Adi 13.108

śrīvāsa — Śrīvāsa; CC Adi 17.11

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Adi 17.40

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Adi 17.41

śrīvāsa paṇḍitera — of Śrīvāsa Ṭhākura; CC Adi 17.57-58

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Adi 17.59

śrīvāsa-gṛhete — in the house of Śrīvāsa Paṇḍita; CC Adi 17.94

śrīvāsa balena — Śrīvāsa Paṇḍita said; CC Adi 17.96

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Adi 17.98

śrīvāsa — of Śrīvāsa Ṭhākura; CC Adi 17.228

śrīvāsa-nandana — sons of Śrīvāsa Ṭhākura; CC Adi 17.229

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Adi 17.233

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Adi 17.234

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Adi 17.236

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Adi 17.239

śrīvāsa-ādi — headed by Śrīvāsa Ṭhākura; CC Adi 17.300

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Adi 17.333

śrīvāsa-ādi — to all the devotees, headed by Śrīvāsa Ṭhākura; CC Madhya 1.7

śrīvāsa-aparādha — the offense to the lotus feet of Śrīvāsa Ṭhākura; CC Madhya 1.153

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Madhya 1.219

śrīvāsa — Śrīvāsa; CC Madhya 1.255-256

śrīvāsa-ādi — Śrīvāsa Ṭhākura and others; CC Madhya 1.269

śrīvāsa — Śrīvāsa; CC Madhya 3.153-155

śrīvāsa-ādi — the devotees, headed by Śrīvāsa Ṭhākura; CC Madhya 3.168

śrīvāsa-ādi — and all the devotees like Śrīvāsa; CC Madhya 10.69

śrīvāsa-ādi — headed by Śrīvāsa; CC Madhya 10.77

śrīvāsa-ādi — beginning with Śrīvāsa; CC Madhya 10.117

śrīvāsa-paṇḍita — Śrīvāsa Paṇḍita; CC Madhya 11.84

śrīvāsa-ādi — devotees headed by Śrīvāsa Ṭhākura; CC Madhya 11.129

śrīvāsa-ādye — unto Śrīvāsa and his three brothers; CC Madhya 11.144

śrīvāsa kahena — Śrīvāsa Ṭhākura replied; CC Madhya 11.145

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Madhya 11.228

śrīvāsa-ādi — headed by Śrīvāsa Ṭhākura; CC Madhya 12.3

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Madhya 12.157

śrīvāsa — Śrīvāsa; CC Madhya 13.32

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Madhya 13.38

śrīvāsa — Śrīvāsa; CC Madhya 13.73

śrīvāsa-ādi — headed by Śrīvāsa; CC Madhya 14.3

śrīvāsa-sahita — with Śrīvāsa Ṭhākura; CC Madhya 14.81

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Madhya 14.203

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Madhya 14.215

śrīvāsa — My dear Śrīvāsa; CC Madhya 14.216

śrīvāsa — my dear Śrīvāsa; CC Madhya 14.218

śrīvāsa-paṇḍite — unto Śrīvāsa Paṇḍita; CC Madhya 15.45

śrīvāsa — Śrīvāsa; CC Madhya 16.16-17

śrīvāsa paṇḍita-sańge — with Śrīvāsa Paṇḍita; CC Madhya 16.22

śrīvāsa — Śrīvāsa; CC Madhya 16.56

śrīvāsa-kīrtane — at the time of congregational chanting headed by Śrīvāsa Paṇḍita; CC Antya 2.34-35

śrīvāsa-ādira — of Śrīvāsa Ṭhākura and others; CC Antya 2.161

śrīvāsa puchilā — Śrīvāsa Ṭhākura inquired; CC Antya 2.163

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Antya 2.164

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Antya 4.108-110

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Antya 7.73-74

śrīvāsa-ādi — headed by Śrīvāsa Ṭhākura; CC Antya 8.5

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Antya 10.4

paṇḍita-śrīvāsa — Paṇḍita Śrīvāsa; CC Antya 10.60

śrīvāsa-paṇḍitera — of Śrīvāsa Paṇḍita; CC Antya 10.119

śrīvāsa-ādi — headed by Śrīvāsa; CC Antya 10.139

śrīvāsa-ādi — headed by Śrīvāsa Ṭhākura; CC Antya 12.11

śrīvāsa-ādi — headed by Śrīvāsa Ṭhākura; CC Antya 14.4

śrīvāsa-ādi — headed by Śrīvāsa Ṭhākura; CC Antya 15.3

 

Bhaktivedanta VedaBase:  Śrī Caitanya Caritāmṛta -- His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – SANTIPUR FESTIVAL -- 9 MARCH 2017 -- THURSDAY –  DVADĀŚĪ https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412/
01.03.2017.

CALCULATION OF TIME FROM THE ATOM -- RAČUNANJE VREMENA OD ATOMA [PART 4]

 

 

KOMENTAR: Još od drevnih vremena, velika enigma za većinu pripadnika ljudske rase je – vrijeme. Bude pokušaja da se uticaj vremena neutralizira ili oslabi, ali to je uglavnom nemoguća misija, osim u slučajevima vrlo rijetkih svetih osoba, koje su po specijalnoj milosti i blagoslovima Svevišnjeg Gospodina izvan uticaja vremena. Ti se pokušaji iskazuju u različitim  vidovima – od pokušaja zaustavljanja neumitnih starosti, bolesti i smrti, te do pokušaja interplanetarnih letova do novh svjetova, pa ako ništa upućivanja automatskih sondi i satelita do najbližih nebeskih tijela u okviru središnjeg planetarnog sistema. Kako je već prije navedeno planeta Zemlja je smještena u središnjem planetarnom sistemu od ukupno 14 sistema gledano po vertikali našeg univerzuma. Naš univerzum je prečnika 4 milijarde milja. U svrhu svemirskih istraživanja danas se izdvajaju ogromna finansijska sredstva u moćnim ekonomijama zapada.

 

U predhodnim yugama pripadnici viših nebeskih rasa s viših planetarnih sistema našeg univerzuma su dolazili u posjete moćnim vedskim kraljevima cijeloga svijeta i često ženili zemaljske princeze, te stvarali brojno potomstvo. Dakle, već postoje napredne tehnologije, ne treba ulagati enormna sredstva na račun standarda ljudi. Prije da se treba ići na povezivanje s naprednim civilizacijama, ali su zato potrebni određeni preduslovi, prevashodno duhovne prirode. Radi se o podizanju svjesnosti kompletnog stanovništva na više razine, a to je čitav proces i dug je put. Niko neće dati u posjed napredne tehnologije, specijalno tehnologije svemirskih letova i moćnih oružja, stanovnicima planete na kojoj se stalno ratuje oko prirodnih resursa, nadmoći ili oko privremenih, lažnih tjelesnih imenovanja “Ja sam ovo…”, a “Oni su ono…”.

 

 STIH 12

 

ayane cāhanī prāhur   vatsaro dvādaśa smṛtaḥ

saḿvatsara-śataḿ nṝṇāḿ   paramāyur nirūpitam

 

SYNONYMS: ayane — in the solar movement (of six months); ca — and; ahanī — a day of the demigods; prāhuḥ — it is said; vatsaraḥ — one calendar year; dvādaśa — twelve months; smṛtaḥ — is so called; saḿvatsara-śatam — one hundred years; nṝṇām — of human beings; parama-āyuḥ — duration of life; nirūpitam — is estimated.

 

Dva Sunčeva kretanja čine jedan dan i noć polubogova i taj spoj dana i noći je za ljudska bića jedna potpuna kalendarska godina. Dužina života ljudskog bića iznosi sto godina.

 

STIH 13

 

graharkṣa-tārā-cakra-sthaḥ   paramāṇv-ādinā jagat

saḿvatsarāvasānena   paryety animiṣo vibhuḥ

 

SYNONYMS: graha — influential planets like the moon; ṛkṣa — luminaries like Aśvinī; tārā — stars; cakra-sthaḥ — in the orbit; parama-aṇu-ādinā — along with the atoms; jagat — the entire universe; saḿvatsara-avasānena — by the end of one year; paryeti — completes its orbit; animiṣaḥ — the eternal time; vibhuḥ — the Almighty.

 

Uticajne zvijezde, planete [grahe], svjetleća nebeska tijela kao Aśvinī zvijezde [skupina zvijezda] i atomi u čitavom univerzumu, kruže po svojim putanjama pod upravom Svevišnjeg Gospodina, koga predstavlja vječna kāla.

 

SMISAO: U Brahma-saḿhiti je rečeno da je Sunce oko Svevišnjeg i ono kruži po svojoj posebnoj vremenskoj putanji. Slično tome, počev od Sunca pa sve do atoma, sva tijela su pod uticajem kāla-cakre ili putanje vječnog vremena i svako od njih ima tačno određeno orbitalno vrijeme od jedne saḿvatsare.

 

STIH 14

 

saḿvatsaraḥ parivatsara   iḍā-vatsara eva ca

anuvatsaro vatsaraś ca   viduraivaḿ prabhāṣyate

 

SYNONYMS: saḿvatsaraḥ — orbit of the sun; parivatsaraḥ — circumambulation of Bṛhaspati; iḍā-vatsaraḥ — orbit of the stars; eva — as they are; ca — also; anuvatsaraḥ — orbit of the moon; vatsaraḥ — one calendar year; ca — also; vidura — O Vidura; evam — thus; prabhāṣyate — they are so told.


Postoji pet različitih imena za putanje Sunca, Mjeseca, zvijezda i svjetlećih nebeskih tijela na nebeskom svodu i svaka od njih ima sopstvenu saḿvatsaru.

 

SMISAO: Predmeti fizike, hemije, matematike, astronomije, vremena i prostora, koje razmatraju prethodni stihovi Śrīmad Bhāgavatama, svakako su vrlo zanimljivi onima koji proučavaju dotični predmet, ali što se nas tiče, ne možemo ih podrobno objasniti riječima tehničke nauke. Predmet je sažet izjavom da je iznad svih različitih grana znanja vrhovni nadzor kāle potpunog predstavnika Svevišnjeg Gospodina. Bez Njega ništa ne postoji i zato, bez obzira koliko to čudesno izgleda našem ograničenom znanju, sve je samo djelo čarobnog štapića Svevišnjeg Gospodina. Što se tiče vremena, voljeli bismo priložiti tabelu računanja vremena u odnosu na savremeno računanje vremena.

 

    VEDSKA JEDINICA

 ZAPADNI EKVIVALENT

    VEDSKA JEDINICA

ZAPADNI EKVIVALENT

               1 truṭi

     8/13 500 sekundi

               1 laghu

            2 minuta

               1 vedha

       8/135 sekundi

               1 daṇḍa

          30 minuta

               1 lava

        8/45 sekundi

               1 prahara

            3 sata

               1 nimeṣa

        8/15 sekundi

               1 dan

          12 sati

               1 kṣaṇa

         8/5 sekundi

               1 noć

          12 sati

               1 kāṣṭhā

           8 sekundi

               1 pakṣa

          15 dana

 

Dvije pakṣe čine jedan mjesec, a dvanaest mjeseci čine kalendarsku godinu ili jednu potpunu sunčevu putanju. Ljudsko biće, prema očekivanju, živi sto godina. To je način mjerenja vječnog vremena.

 

Brahma-saḿhitā (5.52) to potvrđuje na ovaj način:

 

yac-cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāḿ

rājā samasta-sura-mūrtir aśeṣa-tejāḥ

yasyājñayā bhramati saḿbhṛta-kāla-cakro

govindam ādi-puruṣaḿ tam ahaḿ bhajāmi

 

,,Obožavam Govindu, prvobitnog Gospodina, Svevišnju Božansku Osobu, pod čijom upravom čak i Sunce, koje se smatra okom Gospodina, kruži određenom putanjom vječnog vremena. Sunce je kralj svih planetarnih sistema i ima neograničenu moć toplote i svetlosti."

 

STIH 15

 

yaḥ sṛjya-śaktim urudhocchvasayan sva-śaktyā

puḿso 'bhramāya divi dhāvati bhūta-bhedaḥ

kālākhyayā guṇamayaḿ kratubhir vitanvaḿs

tasmai baliḿ harata vatsara-pañcakāya

 

SYNONYMS: yaḥ — one who; sṛjya — of creation; śaktim — the seeds; urudhā — in various ways; ucchvasayan — invigorating; sva-śaktyā — by his own energy; puḿsaḥ — of the living entity; abhramāya — to dissipate darkness; divi — during the daytime; dhāvati — moves; bhūta-bhedaḥ — distinct from all other material form; kāla-ākhyayā — by the name eternal time; guṇa-mayam — the material results; kratubhiḥ — by offerings; vitanvan — enlarging; tasmai — unto him; balim — ingredients of offerings; harata — one should offer; vatsara-pañcakāya — offerings every five years.

 

O Vidura, svojom neograničenom toplotom i svjetlošću Sunce oživljava sva živa bića. Smanjuje njihovo trajanje života da bi ih oslobodilo iluzije materijalne vezanosti i povećava put uzdizanja do rajskog kraljevstva. Velikom brzinom se kreće nebeskim svodom i zato mu svako treba odati poštovanje jednom u pet godina sa svim sastojcima za obožavanje [uobičajenom parafernaliyom].

 

Stay Tuned. To be continued.  

 

Canto 3: The Status Quo               Chapter 11: Calculation of Time, from the Atom

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 3.11.12-15

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
03.02.2017.

ŚRĪ ADVAITA ĀCĀRYA APPEARANCE -- 3 FEBRUARY 2017 FRIDAY – SAPTAMI [PART 5]

 

VAŽNOST VEDĀNTA-SŪTRI  I MANU-SMṚTIYA -- ZAKONA ZA ČOVJEČANSTVO.

VELIKI PARĀŚARA ṚṢI JE TO POTVRDIO U VIṢṆU PURĀṆI.

SLJEDBENICI VEDA JEDNOGLASNO PRIHVATAJU AUTORITET MANUA I PARĀŚARE U UČENIČKOM NASLIJEĐU.

 

KOMENTAR: Predhodni postovi na ovu temu su objavljeni na blogovima:

 

PART 1 -- http://vedskikosmos.blogger.ba/

 

PART 2 -- http://vedskikosmos.blogger.ba/

PART 2 -- http://vaishnavskikalendar.blogger.ba/

 

PART 3 -- http://vedskikosmos.blogger.ba/

PART 3 -- http://vaishnavskikalendar.blogger.ba/

 

PART 4 -- http://vedskikosmos.blogger.ba/

PART 4 -- http://vaishnavskikalendar.blogger.ba/

 

Veliki vaiṣṇavski filozof Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa veoma lijepo objašnjava materijalistički zaključak Sāńkhya filozofije, u svom komentaru na Vedānta-sūtru, poznatom kao Govinda-bhāṣya. Radi kompletnog razumijevanja teme potrebno je pročitati i predhodne nastavke Part 1-4.

 

OPOVRGAVANJE ZAKLJUČAKA SĀŃKHYA FILOZOFIJE  ATEISTIČKOG KAPILE [PART 3]

 

„Slično tome, zahvaljujući ulasku Garbhodakaśāyī Viṣṇua u univerzum, ovaj materijalni svijet uzrokuje raznolikosti manifestacija. On je prisutan ne samo unutar univerzuma, već i unutar tijela svih živih bića i atoma. Iz Brahma-saḿhite saznajemo da je Nad-duša prisutna u univerzumu, u atomu i u srcu svakog živog bića. Stoga, nijedan čovjek koji posjeduje dovoljno znanja o materiji i duhu ne može prihvatiti teoriju da je materija uzrok čitave kosmičke manifestacije."

 

"Materijalisti ponekad navode argument da materijalna priroda u raznim okolnostima proizvodi razne manifestacije, kao što sijeno koje pojede krava automatski proizvodi mlijeko. Tako je izvorni uzrok materija. Da bismo pobili ovaj argument, možemo reći da bik, koji pripada istoj vrsti kao krava, također jede sijeno kao krava, ali ne proizvodi mlijeko. Zato se ne može reći da sijeno u dodiru sa određenom vrstom života proizvodi mlijeko. Zaključak bi trebao biti da postoji viša uprava, kao što je potvrđeno u Bhagavad-gīti (9.10), gdje Gospodin kaže -- mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram: „O Kuntin sine, ova materijalna priroda djeluje pod Mojom upravom i stvara sva pokretna i nepokretna bića“. Svevišnji Gospodin kaže -- mayādhyakṣeṇa [Pod Mojom upravom]. Kada On želi da krava proizvede mlijeko jedući sijeno, mlijeka ima, a kada On to ne želi, takav spoj ne može proizvesti mlijeko. Kad bi zakon materijalne prirode bio da sijeno proizvodi mlijeko, onda bi i plast sijena mogao proizvoditi mlijeko. Ali to nije moguće. Ako se to isto sijeno da ženi, ona ne može proizvesti mlijeko. To je značenje izjave Bhagavad-gīte da se sve odvija samo po naredbi višeg autoriteta. Sama materija nema moć da stvara nezavisno. Stoga možemo zaključiti da materija, koja nema znanje o sebi, ne može biti uzrok materijalne kreacije. Prvobitni stvaralac je Svevišnja Božanska Osoba."

 

"Kada bismo prihvatili materiju kao izvorni uzrok kreacije, svi ovlašćeni spisi na svijetu bi bili beskorisni, jer je u svakom od njih, a posebno u vedskim spisima poput Manu-smṛtiya, rečeno da je Svevišnja Božanska Osoba izvorni stvaralac. Smatra se da su Manu-smṛti zbirka najviših vedskih uputstava namijenjenih čovječanstvu. Manu donosi zakone za čovječanstvo, a u Manu-smṛtiyima je jasno rečeno da je prije stvaranja čitav prostor univerzuma bio mračan, bez obavještenja i raznolikosti, u stanju potpune suspenzije, kao u snu. Sve je bilo tama. Svevišnji Gospodin je zatim ušao u kosmički prostor i mada je nevidljiv, stvorio vidljivu kosmičku manifestaciju. U materijalnom svijetu Svevišnji Gospodin ne ispoljava Svoje lično prisustvo, ali prisustvo raznolike kosmičke manifestacije je dokaz da je sve stvoreno pod Njegovom upravom. On je ušao u univerzum sa svim stvaralačkim moćima i tako je raspršio tamu bezgraničnog prostora."

 

"Oblik Svevišnje Božanske Osobe je opisan kao transcendentalan, veoma suptilan, vječan, sveprožimajući, nepojmljiv i stoga neispoljen za materijalna čula uslovljenog živog bića. Gospodin je poželio da se ekspandira u mnogo živih bića i sa tom željom je prvo stvorio ogromnu količinu vode u kosmičkom prostoru i zatim oplodio tu vodu sa živim bićima.

 

Iz tog procesa oplodnje, pojavilo se ogromno tijelo, blistavo poput hiljade Sunca, u kome se nalazio prvi stvaralački princip, Brahmā. Veliki Parāśara Ṛṣi je to potvrdio u Viṣṇu Purāṇi. On kaže da je kosmičku manifestaciju, koju možemo vidjeti stvorio Gospodin Viṣṇu i da se pod Njegovom zaštitom ona održava. Gospodin Viṣṇu  je glavni održavalac i uništavalac kosmičkog oblika."

 

"Ova kosmička manifestacija je jedna od različitih energija Svevišnje Božanske Osobe. Kao što pauk izlučuje slinu i plete mrežu svojim pokretima, ali na kraju uvlači paučinu u svoje tijelo, tako Gospodin Viṣṇu stvara ovu kosmičku manifestaciju iz Svog transcendentalnog tijela i na kraju je uvlači u Sebe. Svi veliki mudraci koji posjeduju vedsko razumijevanje su prihvatili da je Svevišnja Božanska Osoba izvorni stvaralac."

 

"Ponekad se tvrdi da su impersonalističke špekulacije velikih filozofa namijenjene sticanju znanja bez religioznih obrednih principa. Ali religiozni obredni principi su namijenjeni sticanju duhovnog znanja. Vršenjem religioznih obreda osoba na kraju dostiže vrhovni cilj znanja shvatajući da je Vāsudeva, Svevišnja Božanska Osoba, uzrok svega. U Bhagavad-gīti je jasno rečeno, da čak i zagovornici samog znanja, bez ikakvih religioznih obrednih procesa, napreduju u znanju nakon mnogo, mnogo života špekulacije i tako dolaze do zaključka da je Vāsudeva vrhovni uzrok svega što postoji. Kao rezultat dostizanja cilja života, takav napredni učenjak ili filozof se predaje Svevišnjoj Božanskoj Osobi. Religiozni obredi su namijenjeni pročišćavanju zagađenog uma u materijalnom svijetu. Posebno obilježje ovog doba Kali je da osoba može lako pročistiti um od zagađenosti pjevanjem svetih imena Boga -- Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.“ "U vedskim spisima je rečeno -- sarve vedā yat padam āmananti (Kaṭha Up. 1.2.15): svo vedsko znanje traga za Svevišnjom Božanskom Osobom. Na drugom mjestu je rečeno -- nārāyaṇa-parā vedāḥ: svrha Veda je shvatiti Nārāyaṇa, Svevišnjeg Gospodina. Bhagavad-gītā [Bg. 15.15] također potvrđuje -- vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ: cilj svih Veda je spoznati Kṛṣṇu. Stoga je glavna svrha shvatanja Veda, vršenja vedskih žrtvovanja i špekuliranja o Vedānta-sūtrama shvatiti Kṛṣṇu. Prihvatanje impersonalističkog gledišta o praznini ili nepostojanju Svevišnje Božanske Osobe, negira svo proučavanje Veda. Impersonalistička špekulacija teži ka opovrgavanju zaključka Veda. Stoga se svako impersonalističko izlaganje protivi principima Veda, ili mjerodavnih spisa. Pošto špekulacija impersonalista ne slijedi principe Veda, smatra se da je njihov zaključak protivan vedskim principima. Sve što nije potkrijepljeno vedskim principima mora se smatrati izmišljenim i nedokazanim. Zato se nijedno impersonalističko objašnjenje, bilo kojeg vedskog spisa ne može prihvatiti."

 

"Ako osoba pokuša da opovrgne zaključke Veda prihvatajući neovlašćeni ili takozvani spis, teško će doći do pravog zaključka o Apsolutnoj Istini. Sistem usklađivanja dva protivrječna spisa je pozivanje na Vede, jer se izjave Veda prihvataju kao konačne presude. Kada se pozivamo na određeni spis, mora biti ovlašćen, a da bi to bio mora strogo slijediti vedske naredbe. Ako neko predstavi alternativno učenje, koje je sam izmislio, to učenje će se pokazati beskorisnim, jer se svako učenje koje pokušava da dokaže da su vedske tvrdnje besmislene, odmah pokazuje besmislenim. Sljedbenici Veda jednoglasno prihvataju autoritet Manua i Parāśare u učeničkom naslijeđu. Međutim, njihove izjave ne podržavaju gledište ateističkog Kapile, jer je Kapila spomenut u Vedama drugi Kapila, sin Kardame i Devahūti. Ateistički Kapila je potomak Agniyeve dinastije i jedna od uslovljenih duša, ali Kardamin sin Kapila je prihvaćen kao inkaracija Vāsudeve. Padma Purāṇa pruža svjedočanstvo da se Svevišnja Božanska Osoba Vāsudeva, rađa kao Kapila i šireći teističku Sāńkhya filozofiju poučava sve polubogove i brāhmaṇu po imenu Āsuri.

 

U učenjima ateističkog Kapile postoje mnoge izjave, koje se neposredno protive vedskim principima. Ateistički Kapila ne prihvata Svevišnju Božansku Osobu. On tvrdi da je živo biće Svevišnji Gospodin i da ne postoji niko veći od njega i odbija da prihvati značaj besmrtnog vremena. Njegove koncepcije o takozvanom uslovljenom i oslobođenom životu su materijalističke. Sve takve izjave se protive principima Vedānta-sūtri"

 

Ādi-līlā Chapter 6: The Glories of Śrī Advaita Ācārya

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 6.14-15 [3 DIO]

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- 2 FEBRUARY 2017 THURSDAY – ṢAṢṬI  https://www.facebook.com/tovp.mayapur/?pnref=story
02.02.2017.

ŚRĪ ADVAITA ĀCĀRYA APPEARANCE -- 3 FEBRUARY 2017 FRIDAY – SAPTAMI [PART 4]

 

 

MATERIJALNA PRIRODA JE NEPOKRETNA I KAO TAKVA NE MOŽE BITI UZROK MATERIJE, NI KAO MATERIJALNI NI KAO POKRETAČKI UZROK.

 

PREMA BṚHAD-ĀRAṆYAKA UPANIṢADI, SVAKO ŽIVO BIĆE BIVA PRIMORANO POD BOŽANSKOM UPRAVOM DA PRIHVATI ODREĐENU VRSTU TIJELA ZAVISNO OD DJELA KOJA JE POČINILO U PROŠLOSTI. POSTOJI MNOGO RAZNIH VRSTA TIJELA I PO BOŽANSKOM UREĐENJU ŽIVO BIĆE PRIHVATA TIJELA RAZLIČITIH OBLIKA.

 

TENDENCIJA I INTUICIJA POSTOJE ZATO ŠTO JE DUŠA PRISUTNA U TIJELU.

 

KADA OSOBA MISLI 'JA ČINIM OVO', TO 'JA' SE NE ODNOSI NA TIJELO. ODNOSI SE NA NEŠTO VIŠE OD TIJELA, NA NEŠTO UNUTAR TIJELA. TIJELO SAMO PO SEBI NEMA TENDENCIJU ILI INTUICIJU; TENDENCIJA I INTUICIJA PRIPADAJU DUŠI U TIJELU.

 

KOMENTAR: Veliki vaiṣṇavski filozof Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa veoma lijepo objašnjava materijalistički zaključak Sāńkhya filozofije, u svom komentaru na Vedānta-Sūtru, poznatom kao Govinda-Bhāṣya. Potrebno je pročitati i prethodne postove koji obrađuju ovu temu. Možete ih naći na:

 

PART 1 -- http://vedskikosmos.blogger.ba/

 

PART 2 -- http://vedskikosmos.blogger.ba/

PART 2 -- http://vaishnavskikalendar.blogger.ba/

 

PART 3 -- http://vedskikosmos.blogger.ba/

PART 3 -- http://vaishnavskikalendar.blogger.ba/

 

 

OPOVRGAVANJE ZAKLJUČAKA SĀŃKHYA FILOZOFIJE  [PART 2]

 

„Dvije vrste čula su deset spoljašnjih čula i jedno unutrašnje čulo, um. Tako postoji jedanaest čula. Prema Kapili, materijalna priroda je vječna i svemoćna. Izvorno, duh ne postoji, a materija nema uzroka. Materija je sama glavni uzrok svega. Ona je sveprožimajući uzrok svih uzroka. Prema Sāńkhya filozofiji, sveukupna energija [mahat-tattva], lažni ja i pet predmeta čulnog opažanja predstavljaju sedam različitih manifestacija materijalne prirode, koja ima dva obilježja, poznata kao materijalni i pokretački uzrok. Za razliku od materijalne prirode, koja uvijek podliježe preobražajima, puruṣa, uživalac, ne podliježe preobražajima. Ali, mada je materijalna priroda nepokretna, uzrok je uživanja i oslobođenja za mnoga živa bića. Njene djelatnosti su iznad dosega čulnog opažanja, ali se ipak mogu naslutiti višom inteligencijom. Materijalna priroda je jedna, ali uslijed interakcija triju odlika može proizvesti sveukupnu energiju i čudesnu kosmičku manifestaciju. Takvi preobražaji dijele materijalnu prirodu na dva obilježja -- pokretački i materijalni uzrok. Puruṣa, uživalac, nije aktivan i nema materijalne odlike, iako je u isto vrijeme gospodar, koji postoji odvojeno u svakom tijelu kao simbol znanja. Shvatanjem materijalnog uzroka, osoba može naslutiti da je puruṣa, uživalac, pošto nije aktivan, odvojen od svih vrsta uživanja ili upravljanja. Nakon opisa prirode prakṛti [materijalne prirode] i puruṣe [uživaoca], Sāńkhya filozofija izjavljuje da je kreacija samo proizvod njihovog spajanja ili blizine. Takvim spajanjem simptomi života postaju vidljivi u materijalnoj prirodi, ali može se naslutiti da u osobi uživaoca, puruṣe, postoje moći upravljanja i uživanja. Kada se puruṣa zbog nedovoljnog znanja nalazi u iluziji, osjeća da je uživalac, a kada posjeduje potpuno znanje, biva oslobođen. U Sāńkhya filozofiji je opisano da je puruṣa uvijek ravnodušan prema djelatnostima prakṛti"

 

"Sāńkhya filozof prihvata tri vrste dokaza: neposredno opažanje, hipoteze i tradicionalni autoritet. Kada je takav dokaz potpun, sve je savršeno. Takvo savršenstvo obuhvata proces upoređivanja. Svaki dokaz se mora zasnivati na takvom dokazu. Nema velikih protivrječnosti između svjedočanstva zasnovanog na neposrednom opažanju i svjedočanstva zasnovanog na tradicionalnom autoritetu. Sistem Sāńkhya filozofije smatra da su uzroci kosmičke manifestacije tri vrste procesa: pariṇāmāt [preobražaj –transformation], samanvayāt [prilagođavanje—adjustment] i śaktitaḥ [djelovanje energija--performance of energies]."

 

Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa je u svom komentaru na Vedānta-sūtru, pokušao da pobije ovaj zaključak, smatrajući da će opovrgavanjem tih navodnih uzroka kosmičke manifestacije opovrći čitavu Sāńkhya filozofiju. Materijalistički filozofi smatraju da je materija i materijalni i pokretački uzrok kreacije; prema njima, materija je uzrok svih vrsta manifestacija. Obično navode primjer vrča i gline. Glina je uzrok vrča, ali se može posmatrati i kao uzrok i kao posljedica. Vrč je posljedica, a glina je uzrok, ali glinu možemo vidjeti svuda. Drvo je materija, ali proizvodi plodove. Voda je materija, ali teče. Tako je materija, prema sāńkhyaitima, uzrok kretanja i stvaranja. Kao takva, materija se može smatrati materijalnim i pokretačkim uzrokom svega u kosmičkoj manifestaciji. Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa je stoga objasnio prirodu pradhāne na slijedeći način:

 

,,Materijalna priroda je nepokretna i kao takva ne može biti uzrok materije, ni kao materijalni ni kao pokretački uzrok. Opažanje čudesnog načina na koji je kosmička manifestacija uređena i na koji se njome upravlja obično navodi na pomisao da iza svega toga stoji živa inteligencija, jer bez nje takvo uređenje ne bi moglo postojati. Ne bismo trebali zamišljati da takvo uređenje može postojati bez svjesnog upravljanja. Naše praktično iskustvo nam pokazuje da nepokretne cigle nikada ne mogu same sagraditi veliku zgradu."

 

"Primjer vrča se ne može prihvatiti, jer vrč nema sposobnost da osjeti zadovoljstvo i patnju. Takvo opažanje nastaje unutra. Zato se tjelesni prekrivač ili vrč, ne može poistovijetiti s njim."

 

"Ponekad materijalni naučnici izjavljuju da drveće raste iz zemlje samo, bez pomoći vrtlara, jer je to tendencija materije. Smatraju da je intuicija, koju živo biće ima od rođenja takođe materijalna. Međutim, ne možemo prihvatiti da su materijalne tendencije poput tjelesne intuicije nezavisne, jer ukazuju na postojanje duhovne duše u tijelu. U stvari, drvo ili tijelo živog bića ne posjeduje nikakvu tendenciju ili intuiciju; tendencija i intuicija postoje zato što je duša prisutna u tijelu. U vezi s tim, primjer automobila i vozača je veoma prikladan. Automobil ima tendenciju da skrene desno -- lijevo, ali ne možemo reći da sam automobil, kao materija, skreće desno i lijevo, ako njime ne upravlja vozač. Materijalni automobil ne posjeduje tendenciju ili intuiciju nezavisno od namjere vozača u automobilu. Isti princip vrijedi i za automatski rast drveća u šumi. Do rasta dolazi zbog prisustva duše u drveću."

 

"Ponekad budalasti ljudi uzimaju zdravo za gotovo da pirinač rađa škorpione, zato što se škorpioni rađaju iz hrpe pirinča. U stvari, majka škorpiona polaže jaja u pirinač i zahvaljujući odgovarajućoj fermentaciji pirinča nakon nekog vremena iz jaja se rađaju bebe škorpioni. To ne znači da pirinač rađa škorpione. Slično tome, ponekad vidimo da bube izlaze iz prljavih kreveta. Međutim, to ne znači da kreveti rađaju bube. Životna sila je ta koja izlazi, koristeći prljavo stanje kreveta. Postoje različite vrste živih stvorenja. Neka od njih se rađaju iz embriona, neka iz jajeta, a neka iz znoja. Različita živa bića se pojavljuju iz različitih izvora, ali ne bismo trebali zaključiti da materija proizvodi takva živa bića."

 

"Materijalisti navode primjer da drveće automatski raste iz zemlje, ali i tu vrijedi isti princip. Koristeći priliku koju mu pružaju određeni uslovi, živo biće se rađa iz zemlje. Prema Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣadi, svako živo biće biva primorano pod božanskom upravom da prihvati određenu vrstu tijela zavisno od djela koja je počinilo u prošlosti. Postoji mnogo raznih vrsta tijela i po Božanskom uređenju živo biće prihvata tijela različitih oblika."

 

"Kada osoba misli 'ja činim ovo', to 'ja' se ne odnosi na tijelo. Odnosi se na nešto više od tijela, na nešto unutar tijela. Tijelo samo po sebi nema tendenciju ili intuiciju; tendencija i intuicija pripadaju duši u tijelu. Materijalistički naučnici ponekad tvrde da tendencije muških i ženskih tijela uzrokuju njihovo sjedinjavanje i da je to uzrok rađanja djeteta. Ali pošto se puruṣa, prema Sāńkhya filozofiji, nikada ne mijenja, odakle potiče tendencija ka rađanju?"

 

"Ponekad materijalni naučnici navode primjer mlijeka, koje se automatski pretvara u kiselo mleko ili destilovane vode koja pada iz oblaka na zemlju, stvara razne vrste drveća i ulazi u razne vrste cvijeća i plodova različitog mirisa i ukusa. Prema tome, kažu, materija sama stvara raznolikosti materijalnih stvari. U odgovoru na taj argument, možemo ponoviti istu izjavu Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣade, prema kojoj razne vrste živih bića bivaju stavljene u različite vrste tijela pod upravom više sile. Pod nadzorom viših autoriteta, razne duše, zavisno od djela koja su počinile u prošlosti, dobijaju priliku da prihvate posebnu vrstu tijela, kao što je tijelo drveta, životinje, ptice ili zvijeri i tako se njihove različite tendencije razvijaju u tim okolnostima. Bhagavad-gītā (13.22) to također potvrđuje:

 

puruṣaḥ prakṛti-stho hi   bhuńkte prakṛti-jān guṇān

kāraṇaḿ guṇa-sańgo 'sya   sad-asad-yoni-janmasu

 

„Živo biće u materijalnoj prirodi slijedi puteve života, uživajući u tri gune prirode. To je posljedica njegovog druženja sa materijalnom prirodom. Tako se sreće sa dobrim i zlim u raznim vrstama života.“ Duša dobija različite vrste tijela. Na primjer, kad duše ne bi dobile razne vrste tijela u obliku drveća, ne bi se mogle proizvesti razne vrste plodova i cvijeća. Svaka vrsta drveća rađa posebnu vrstu plodova i cvijeća. Ne može se reći da ne postoje razlike između različitih vrsta. Jedno drvo ne rađa cvijeće različitih boja, niti plodove različitog ukusa. Postoje određene vrste, kao što možemo vidjeti među ljudima, životinjama, pticama i drugim vrstama života. Postoji bezbroj živih bića i njihove djelatnosti, koje vrše u materijalnom svijetu u skladu sa raznim odlikama guna materijalne prirode, pružaju im priliku da dobiju razne vrste tijela. Tako trebamo shvatiti da pradhāna, materija, ne može djelovati bez podsticaja živog bića. Prema tome, ne možemo prihvatiti materijalističku teoriju da materija djeluje nezavisno. Materija se naziva prakṛti, što se odnosi na žensku energiju. Žena je prakṛti. Ona ne može stvoriti djecu ako se ne sjedini sa puruṣom, muškarcem. Puruṣa uzrokuje rođenje djeteta, jer polaže u matericu žene dušu, koja je uzela utočište sjemena. Žena, kao materijalni uzrok, obezbjeđuje tijelo za dušu, a kao pokretački uzrok rađa dijete. Ali, mada se čini da je žena i materijalni i pokretački uzrok rođenja deteta, izvorni uzrok djeteta je puruṣa, muškarac. 


Nastaviće se ...

 

Ādi-līlā Chapter 6: The Glories of Śrī Advaita Ācārya

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 6.14-15 [PART 2]

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- 1 FEBRUARY 2017 WEDNESDAY – PAÑCAMĪ https://www.facebook.com/tovp.mayapur/?pnref=story
01.02.2017.

ŚRĪ ADVAITA ĀCĀRYA – APPEARANCE -- 3 FEBRUARY 2017 FRIDAY – SAPTAMĪ [PART 3]


 

MATERIJALNI NAUČNICI NE MOGU VIDJETI NIKAKVU SVJESNU DUHOVNU SUPSTANCU, KOJA BI MOGLA BITI UZROK KREACIJE.

 

POŠTO SU MATERIJALISTIČKI FILOZOFI I NAUČNICI PREVIŠE ZAOKUPLJENI SVOJIM NESAVRŠENIM ČULIMA, PRIRODNO ZAKLJUČUJU DA JE ŽIVOTNA SILA PROIZVOD MATERIJALNIH SPOJEVA. ALI, ISTINA JE UPRAVO SUPROTNA. MATERIJA JE PROIZVOD DUHA. PREMA BHAGAVAD-GĪTI, IZVOR SVIH ENERGIJA JE VRHOVNI DUH, BOŽANSKA OSOBA.

 

S NAPREDOVANJEM ISTRAŽIVAČKOG RADA NA PROUČAVANJU OGRANIČENE SUPSTANCE UNUTAR GRANICA PROSTORA I VREMENA, ČOVJEK BIVA ZADIVLJEN RAZNIM ČUDESNIM KOSMIČKIM MANIFESTACIJAMA I PRIRODNO NASTAVLJA DA HIPNOTIČKI PRIHVATA PUT ISTRAŽIVAČKOG RADA ILI INDUKTIVNU METODU. MEĐUTIM, DEDUKTIVNIM PUTEM RAZUMIJEVANJA OSOBA PRIHVATA VRHOVNU APSOLUTNU OSOBU, SVEVIŠNJU BOŽANSKU OSOBU, KAO UZROK SVIH UZROKA, KOJI JE PUN RAZLIČITIH ENERGIJA I KOJI NIJE NI BEZLIČAN NI PRAZAN. BEZLIČNA MANIFESTACIJA VRHOVNE OSOBE JE SAMO JOŠ JEDAN VID NJEGOVE ENERGIJE.

 

ODLIKA VRLINE JE UZROK MATERIJALNE SREĆE, ODLIKA STRASTI JE UZROK MATERIJALNE NESREĆE, A ODLIKA NEZNANJA JE UZROK ILUZIJE. NAŠE MATERIJALNO ISKUSTVO LEŽI UNUTAR GRANICA OVIH TRIJU MANIFESTACIJA SREĆE, NESREĆE I ILUZIJE. NA PRIMER, LIJEPA ŽENA JE UZROK MATERIJALNE SREĆE ZA SVOG MUŽA, ALI TA ISTA LIJEPA ŽENA JE UZROK NESREĆE ZA MUŠKARCA, KOGA ODBIJE ILI NA KOGA SE NALJUTI, A AKO GA NAPUSTI POSTAJE UZROK ILUZIJE.

 

ONAJ KO NE SHVATA MOĆ SVEVIŠNJE BOŽANSKE OSOBE, ILI NJEGOVIH RAZLIČITIH ENERGIJA, JER NE SHVATA ODNOS IZMEĐU IZVORA ENERGIJA I SAMIH ENERGIJA, UVIJEK MOŽE NAPRAVITI GREŠKU, KOJA JE POZNATA KAO VIVARTA.

 

KOMENTAR: Predhodni postovi na temu u naslovu su objavljeni na blogovima:

 

PART 1 -- http://vedskikosmos.blogger.ba/

 

PART 2 -- http://vedskikosmos.blogger.ba/

PART 2 --  http://vaishnavskikalendar.blogger.ba/

 

Adrese svih drugih blogova s raznovrsnim temama iz goleme vedske kulture  često budu objavljene na Facebook profile pod naslovom:

 

THE REAL PURPOSE OF LIFE AND SECRET OF SUCCESS -- PRAVA SVRHA ŽIVOTA I TAJNA USPJEHA

https://www.facebook.com/sona.g.das

 

Dobro će biti da pokušamo naći malo vremena u ovom naizgled ubrzanom tempu života i za ovakve stvari. Tada možemo postepeno zadobiti veliku milost, blagoslove, te i znanja višeg ranga, radi razumijevanja svih pojava kako u sveukupnoj Božjoj kreaciji, tako i u našem univerzumu. Naš univerzum, iako je i sam skoro bezgraničan gledano iz naše perspektive posmatranja, samo je jedan od manjih univerzuma u materijalnoj kreaciji, koja zaprema tek ¼ sveukupne Božje kreacije, dok ¾ zaprema duhovni svijet. Taj omjer je dat radi naše lakše percepcije, ali je odnos još izraženiji u korist duhovnog svijeta i bezbrojnih Vaikuntha planeta, te vrhovne planete Goloka Vṛndāvane, koja ima izgled ogromnog lotosovog cvijeta – vrhovnog prebivališta Gospodina Śrī Kṛṣṇe.

 

STIH 13

 

koṭi aḿśa, koṭi śakti, koṭi avatāra

eta lañā sṛje puruṣa sakala saḿsāra

 

SYNONYMS

 

koṭi aḿśa — millions of parts and parcels; koṭi śakti — millions and millions of energies; koṭi avatāra — millions upon millions of incarnations; eta — all this; lañā — taking; sṛje — creates; puruṣa — the original person, Mahā-Viṣṇu; sakala saḿsāra — all the material world.

 

Mahā-Viṣṇu stvara čitav materijalni svijet, sa milionima Svojih djelića, energija i inkarnacija.

 

STIH 14-15

 

māyā yaiche dui aḿśa — 'nimitta', 'upādāna'

māyā — 'nimitta'-hetu, upādāna — 'pradhāna'

puruṣa īśvara aiche dvi-mūrti ha-iyā

viśva-sṛṣṭi kare 'nimitta' 'upādāna' lañā

 

SYNONYMS

 

māyā — the external energy; yaiche — as; dui aḿśa — two parts; nimitta — the cause; upādāna — the ingredients; māyā — the material energy; nimitta-hetu — original cause; upādāna — ingredients; pradhāna — immediate cause; puruṣa — the person Lord Viṣṇu; īśvara — the Supreme Personality of Godhead; aiche — in that way; dvi-mūrti ha-iyā — taking two forms; viśva-sṛṣṭi kare — creates this material world; nimitta — the original cause; upādāna — the material cause; lañā — with.

 

Kao što se spoljašnja energija sastoji od dva dijela — pokretačkog uzroka [nimitte] koga predstavlja māyā i materijalnog uzroka [upādāne], koga predstavlja pradhāna — tako se Gospodin Viṣṇu, Svevišnja Božanska Osoba, pojavljuje u dva oblika da bi stvorio materijalni svijet sa pokretačkim i materijalnim uzrocima.

 

SMISAO: Postoje dvije vrste istraživanja, koja se vrše da bi se otkrio izvomi uzrok kreacije. Jedan zaključak je da je Svevišnja Božanska Osoba, sveblaženi, vječni i sveznajući oblik, posredni uzrok ove kosmičke manifestacije i neposredni uzrok duhovnog svijeta u kome postoji bezbroj duhovnih planeta poznatih kao Vaikunthe i Gospodinovo lično prebivalište, poznato kao Goloka Vṛndāvana. Drugim riječima, postoje dvije manifestacije—materijalni univerzum i duhovni svijet. Kao što u materijalnom svijetu postoji bezbroj planeta i univerzuma, tako u duhovnom svijetu također postoji bezbroj duhovnih planeta i univerzuma, koji obuhvataju Vaikunthe i Goloku. Svevišnji Gospodin je uzrok i materijalnih i duhovnih svjetova. Drugi zaključak je, naravno, da je uzrok ove kosmičke manifestacije neka neobjašnjiva neispoljena praznina. Ta tvrdnja je besmislena.

 

Prvi zaključak prihvataju sljedbenici filozofije Vedante, a drugi sljedbenici ateističkog filozofskog sistema Sāńkhya smṛti, koji se neposredno suprotstavlja filozofskom zaključku Vedante. Materijalni naučnici ne mogu vidjeti nikakvu svjesnu duhovnu supstancu, koja bi mogla biti uzrok kreacije. Takvi ateistički Sāńkhya filozofi smatraju da simptome znanja i životne sile, koja je vidljiva u bezbrojnim živim bićima, uzrokuju tri odlike kosmičke manifestacije. Zato se Sāńkhyaiti suprotstavljaju zaključku Vedante o izvornom uzroku kreacije.

 

U stvari, vrhovna apsolutna duhovna duša je uzrok svih vrsta manifestacija i uvijek je potpuna, bilo kao energija bilo kao energetik. Kosmičku manifestaciju uzrokuje energija Vrhovne Apsolutne Osobe, u kojoj počivaju sve energije. Filozofi, koji jednostrano posmatraju kosmičku manifestaciju mogu cijeniti samo čudesne energije materije. Takvi filozofi prihvataju koncepciju o Bogu samo kao tvorevinu materijalne energije. Prema njihovim zaključcima izvor energije je takođe tvorevina energije. Takvi filozofi pogrešno tvrde da je materijalna energija uzrok živih bića u kosmičkoj manifestaciji i misle da i vrhovno apsolutno svjesno biće mora biti tvorevina materijalne energije.

 

Pošto su materijalistički filozofi i naučnici previše zaokupljeni svojim nesavršenim čulima, prirodno zaključuju da je životna sila proizvod materijalnih spojeva. Ali, istina je upravo suprotna. Materija je proizvod duha. Prema Bhagavad-gīti, izvor svih energija je vrhovni duh, Božanska Osoba. S napredovanjem istraživačkog rada na proučavanju ograničene supstance unutar granica prostora i vremena, čovjek biva zadivljen raznim čudesnim kosmičkim manifestacijama i prirodno nastavlja da hipnotički prihvata put istraživačkog rada ili induktivnu metodu. Međutim, deduktivnim putem razumijevanja osoba prihvata Vrhovnu Apsolutnu Osobu, Svevišnju Božansku Osobu, kao uzrok svih uzroka, koji je pun različitih energija i koji nije ni bezličan ni prazan. Bezlična manifestacija Vrhovne Osobe je samo još jedan vid Njegove energije. Zato se zaključak, da je materija izvorni uzrok kreacije potpuno razlikuje od prave istine. Uzrok materijalne manifestacije je pogled Svevišnje Božanske Osobe, koja posjeduje nepojmljive moći. Materijalnu prirodu elektrificira vrhovni autoritet, a uslovijena duša, unutar granica vremena i prostora, biva zarobljena osjećanjem strahopoštovanja pred materijalnom manifestacijom. Drugim riječima, materijalni filozofi i naučnici spoznaju Svevišnjeg Gospodina kroz manifestacije Njegove materijalne energije. Onaj ko ne shvata moć Svevišnje Božanske Osobe, ili Njegovih različitih energija, jer ne shvata odnos između izvora energija i samih energija, uvijek može napraviti grešku, koja je poznata kao vivarta. Sve dok materijalistički naučnici i filozofi ne dođu do pravog zaključka, nesumnjivo će nastaviti da lebde iznad materijalnog polja, lišeni pravog razumijevanja Apsolutne Istine.

 

Veliki vaiṣṇavski filozof Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa je veoma lijepo objasnio materijalistički zaključak u svom komentaru na Vedānta-sūtru, poznatom kao Govinda-Bhāṣya. On je napisao slijedeće:

 

"Sāńkhya filozof Kapila je povezao različite elementarne istine prema sopstvenom ubjeđenju. Prema njemu, materijalna priroda se sastoji od ravnoteže tri materijalne odlike: vrline, strasti i neznanja. Materijalna priroda je proizvela materijalnu energiju, poznatu kao mahat, a mahat je proizvela lažni ja. Lažni ja je proizveo pet predmeta čulnog opažanja, koji su proizveli deset čula [pet čula za sticanje znanja i pet čula za djelovanje], um i pet grubih elemenata. Ako ovim elementima, kojih ima dvadeset četiri, pribrojimo i puruṣu, ili uživaoca, možemo zaključiti da postoji dvadeset pet različitih istina. Neispoljeno stanje ovih dvadeset pet elementarnih istina se naziva prakṛti, ili materijalna priroda. Odlike materijalne prirode se mogu spajati u tri različita stanja, kao uzrok sreće, kao uzrok nesreće i kao uzrok iluzije. Odlika vrline je uzrok materijalne sreće, odlika strasti je uzrok materijalne nesreće, a odlika neznanja je uzrok iluzije. Naše materijalno iskustvo leži unutar granica ovih triju manifestacija sreće, nesreće i iluzije. Na primer, lijepa žena je uzrok materijalne sreće za svog muža, ali ta ista lijepa žena je uzrok nesreće za muškarca, koga odbije ili na koga se naljuti, a ako ga napusti postaje uzrok iluzije."

 

Nastaviće se ...

 

Ādi-līlā Chapter 6: The Glories of Śrī Advaita Ācārya

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 6.13, 14-15 [Part 1]

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- 31 JANUARY 2017 TUESDAY – CATURTHĪ  https://www.facebook.com/tovp.mayapur/?pnref=story
31.01.2017.

ŚRĪ ADVAITA ĀCĀRYA – APPEARANCE -- 3 FEBRUARY 2017 FRIDAY – SAPTAMĪ [PART 2]

 

 

GLORIES OF ŚRĪ ADVAITA ĀCĀRYA --- EIGHT PAGES OF NECTAR.

 

SVAKO KO SLUŠA O ŚRĪ ADVAITI ĀCĀRYI I SLAVI GA I SAM POSTAJE SLAVLJEN, JER TAKVE DJELATNOSTI OSLOBAĐAJU OSOBU OD SVIH VRSTA NESREĆE.

 

KOMENTAR: Prvi nastavak na ovu temu objavljen je na:

 

http://vedskikosmos.blogger.ba/

 

GLORIES OF ŚRĪ ADVAITA ĀCĀRYA --- EIGHT PAGES OF NECTAR.

 

advaita-ācāryaḥ — Advaita Ācārya; CC Adi 1.12

advaita-ācāryam — to Advaita Ācārya; CC Adi 1.13

jaya advaita-candra — all glory to Advaita Ācārya; CC Adi 1.18

advaita — of Śrī Advaita Prabhu; CC Adi 1.28

advaita ācārya — Advaita Ācārya; CC Adi 1.39

advaita — of Śrī Advaita; CC Adi 1.108-109

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Adi 2.3

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Adi 3.2

advaita — Advaita Ācārya; CC Adi 3.72

advaita ācārya gosāñi — Śrī Advaita Ācārya Gosāñi; CC Adi 3.74

advaita ācārya — Advaita Ācārya; CC Adi 3.95

advaita — nondual; CC Adi 3.102

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Adi 4.2

advaita ācārya — Advaita Ācārya; CC Adi 4.227-228

śrī-advaita — Advaita Ācārya; CC Adi 4.270

jaya advaita-candra — all glories to Advaita Ācārya; CC Adi 5.2

advaita ācārya — and Advaita Ācārya; CC Adi 5.144-145

advaita ācārya — Śrī Advaita Ācārya; CC Adi 5.146

advaita-ācārya — Advaita Ācārya; CC Adi 5.147

advaita-ācāryam — Śrī Advaita Ācārya; CC Adi 6.1

jaya advaita-candra — all glories to Advaita Ācārya; CC Adi 6.2

advaita-ācāryera — of Advaita Ācārya; CC Adi 6.3

advaita-ācāryaḥ — Advaita Ācārya; CC Adi 6.4

advaita-ācāryam — to Advaita Ācārya; CC Adi 6.5

advaita-ācārya — Advaita Ācārya; CC Adi 6.6

advaita ācārya — Prabhu Advaita Ācārya; CC Adi 6.7

advaita — Advaita Ācārya; CC Adi 6.10

advaita — Advaita Ācārya; CC Adi 6.12

advaita-rūpe — in the form of Advaita; CC Adi 6.16

advaita — Advaita Ācārya; CC Adi 6.17

advaita-rūpe — in the form of Advaita Ācārya; CC Adi 6.20

advaita — Advaita Ācārya; CC Adi 6.20

advaita-ācārya — Advaita Ācārya; CC Adi 6.21

advaita — Advaita Ācārya; CC Adi 6.22

advaita — Advaita Ācārya; CC Adi 6.26

advaita — nondifferent; CC Adi 6.26

advaita ācārya — the supreme teacher (ācārya) Advaita Prabhu; CC Adi 6.29

advaita-ācārya — the name Advaita Ācārya; CC Adi 6.30

advaita-ācārya — Advaita Ācārya Prabhu; CC Adi 6.33

advaita-ācārya — Advaita Ācārya; CC Adi 6.92

advaita — Advaita Ācārya; CC Adi 6.105-106

advaita-ācārya — Advaita Ācārya; CC Adi 6.113

advaita-prasāde — by the mercy of Advaita Ācārya; CC Adi 6.114

advaita-mahimā — the glories of Advaita Ācārya; CC Adi 6.115

śrī-advaita ācārya — to Śrī Advaita Ācārya; CC Adi 6.118

advaita — Advaita; CC Adi 6.119

śrī-caitanya, nityānanda, advaita — Śrī Caitanya Mahāprabhu, Nityānanda Prabhu and Advaita Prabhu; CC Adi 7.169

advaita — unto Advaita Prabhu; CC Adi 8.3

advaita — to Advaita Gosāñi; CC Adi 9.2

advaita — Śrī Advaita Prabhu; CC Adi 9.21

jaya advaita-candra — all glories to Advaita Prabhu; CC Adi 10.2

advaita-ācārya-tanaya — the son of Advaita Ācārya; CC Adi 10.150

śrī-advaita — unto Śrī Advaita Ācārya; CC Adi 11.3

advaita-ańghri — the lotus feet of Advaita Ācārya; CC Adi 12.1

jaya advaita — all glories to Advaita Prabhu; CC Adi 12.2

advaita-candrasya — of Lord Advaitacandra; CC Adi 12.3

advaita-śākhā — branches of Advaita Ācārya; CC Adi 12.65

advaita-skandha — the branch known as Advaita Ācārya; CC Adi 12.66

jaya advaita-candra — all glories to Advaita Ācārya; CC Adi 13.2

advaita ācārya — Advaita Ācārya; CC Adi 13.54-55

advaita-ācāryera — of Advaita Ācārya; CC Adi 13.63

advaita — Advaita Ācārya; CC Adi 13.99

advaita-ācārya-bhāryā — the wife of Advaita Ācārya; CC Adi 13.111

jaya advaita-candra — all glories to Advaita Ācārya; CC Adi 14.2

jaya advaita-candra — all glories to Advaita Ācārya; CC Adi 17.2

advaita — with Advaita Ācārya; CC Adi 17.10

advaita — Advaita Ācārya; CC Adi 17.10

advaita-ācārya — Śrī Advaita Prabhu; CC Adi 17.298

advaita — of Advaita Ācārya; CC Adi 17.319

advaita-ācārya — Advaita Prabhu; CC Adi 17.319

advaita-skandha — the trunk known as Advaita Prabhu; CC Adi 17.324

advaita — Advaita Ācārya Prabhu; CC Adi 17.333

jaya advaita-candra — all glories to Advaita Prabhu; CC Madhya 1.7

advaita-ādi — headed by Advaita Ācārya; CC Madhya 1.46

advaita-ādi — headed by Advaita Ācārya; CC Madhya 1.138

advaita — Advaita; CC Madhya 1.255-256

advaita-ādi bhakta-vṛnda — as well as personalities like Advaita Ācārya and all the devotees; CC Madhya 2.94

advaita-candra — to Śrī Advaita Gosāñi; CC Madhya 3.2

advaita-ācāryera ṭhāñi — to the place of Advaita Ācārya; CC Madhya 3.20

advaita — Advaita Ācārya; CC Madhya 3.84

advaita-bhavana — at the house of Advaita Ācārya; CC Madhya 3.139

advaita-gṛhe — at the house of Advaita Ācārya; CC Madhya 3.199

advaita-gṛhe — at the home of Advaita Ācārya; CC Madhya 3.205

advaita-gṛhe — at the house of Advaita Ācārya; CC Madhya 3.218

jaya advaita-candra — all glories to Advaita Prabhu; CC Madhya 4.2

advaita-ācāryera — of Śrī Advaita Ācārya; CC Madhya 4.110

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Madhya 5.2

jaya advaita-candra — all glories to Advaita Ācārya; CC Madhya 6.2

advaita — of monism; CC Madhya 6.75

jaya advaita-candra — all glories to Advaita Ācārya; CC Madhya 7.2

advaita-bhavana — to the house of Advaita Prabhu; CC Madhya 7.19

jaya advaita-candra — all glories to Advaita Ācārya; CC Madhya 8.2

advaita-caraṇa — and the lotus feet of Śrī Advaita Prabhu; CC Madhya 8.310

jaya advaita-candra — all glories to Advaita Prabhu; CC Madhya 9.2

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Madhya 10.2

advaita — Advaita Prabhu; CC Madhya 10.69

advaita-ādi — Śrī Advaita Prabhu and others; CC Madhya 10.72

advaita-ācārya — of Advaita Ācārya Prabhu; CC Madhya 10.78

advaita — of Advaita Ācārya; CC Madhya 10.117

advaita-vīthī — of the path of monism; CC Madhya 10.178

advaita-candra — to Advaita Prabhu; CC Madhya 11.2

advaita ācārya — Advaita Ācārya; CC Madhya 11.83

advaita — Advaita Ācārya; CC Madhya 11.127

advaita kahe — Advaita Ācārya Prabhu said; CC Madhya 11.135-136

advaita-ādi — devotees, headed by Advaita Prabhu; CC Madhya 11.197

advaita-ācārya — Advaita Ācārya Prabhu; CC Madhya 11.227

advaita-candra — to Advaita Prabhu; CC Madhya 12.2

advaita — Advaita Ācārya; CC Madhya 12.109

advaita-ācārya — Advaita Ācārya; CC Madhya 12.156

advaita-nityānanda — Advaita Ācārya and Nityānanda Prabhu; CC Madhya 12.188

advaita kahe — Advaita Ācārya said; CC Madhya 12.189

advaita-ācārya — Advaita Ācārya, or a teacher of impersonal monism; CC Madhya 12.193

advaita-siddhānte — in that monistic conclusion; CC Madhya 12.193

advaita — Advaita Ācārya; CC Madhya 12.208

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Madhya 13.2

advaita — Advaita Ācārya; CC Madhya 13.7

advaita-ācārya — Advaita Ācārya; CC Madhya 13.31

advaita — Advaita Ācārya; CC Madhya 13.35

advaita — to Advaita Ācārya; CC Madhya 14.2

advaita-ādi — headed by Advaita Ācārya; CC Madhya 14.66

advaita-nityānande — both Advaita Ācārya and Nityānanda Prabhu; CC Madhya 14.79

advaita — Advaita Ācārya; CC Madhya 14.90

jaya advaita-candra — all glories to Advaita Prabhu; CC Madhya 15.2

advaita — Advaita Ācārya; CC Madhya 15.7

advaita kahe — Advaita Ācārya says; CC Madhya 15.22

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Madhya 16.2

advaita — Advaita; CC Madhya 16.13

advaita — Advaita Ācārya; CC Madhya 16.39

advaita-nityānanda-ādi — headed by Advaita Ācārya and Nityānanda Prabhu; CC Madhya 16.245-246

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Madhya 17.2

advaita-candra — to Śrī Advaita Gosāñi; CC Madhya 18.2

advaita-brahma-vāda — the impersonal Brahman conception; CC Madhya 18.187

jaya advaita-candra — all glories to Advaita Prabhu; CC Madhya 19.2

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Madhya 20.2

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Madhya 21.2

advaita-candra — to Advaita Prabhu; CC Madhya 22.2

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Madhya 23.2

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Madhya 24.2

advaita-vīthī — on the path of monism; CC Madhya 24.133

śrī-caitanya-nityānanda-advaita-caraṇa — the lotus feet of Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu, Lord Nityānanda and Advaita Prabhu; CC Madhya 24.354

advaita-candra — to Advaita Prabhu; CC Madhya 25.2

advaita-vāda — monism; CC Madhya 25.47

advaita — monism or nondualism; CC Madhya 25.48

advaita-ādi bhakta-vṛnda — as well as the devotees like Advaita Ācārya; CC Madhya 25.280

jaya advaita-candra — all glories to Advaita Prabhu; CC Antya 1.8

advaita — Advaita Ācārya; CC Antya 1.56

advaita — Advaita Ācārya; CC Antya 1.207

jaya advaita-candra — all glories to Advaita Ācārya; CC Antya 2.2

advaita-ādi — beginning with Advaita Ācārya; CC Antya 2.41

jaya advaita-candra — all glories to Advaita Ācārya; CC Antya 3.2

advaita — Advaita Ācārya; CC Antya 3.215

advaita — Advaita Ācārya; CC Antya 3.224

advaita-candra — to Śrī Advaita Ācārya; CC Antya 4.2

advaita — Advaita Ācārya; CC Antya 4.108-110

jaya advaita — all glories to Advaita Prabhu; CC Antya 5.3

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Antya 6.2

advaita-ācāryera — of Advaita Ācārya; CC Antya 6.162

advaita-ācārya — Advaita Ācārya; CC Antya 6.245

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Antya 7.2

advaita-ācārya-gosāñi — Advaita Ācārya; CC Antya 7.17

advaita — without a competitor; CC Antya 7.18

advaita — Advaita Ācārya; CC Antya 7.65

advaita — Advaita Ācārya; CC Antya 7.73-74

advaita — to Advaita Ācārya; CC Antya 8.4

advaita-ācārya — to Advaita Ācārya; CC Antya 9.3

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Antya 10.2

advaita-ācārya-gosāñi — Advaita Ācārya Gosvāmī; CC Antya 10.4

advaita ācārya — Advaita Ācārya; CC Antya 10.59

advaita-priya — to the dear master of Advaita Ācārya; CC Antya 11.2

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Antya 11.7

advaita-ācārya — to Advaita Ācārya; CC Antya 11.7

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Antya 12.3

advaita — Advaita Prabhu; CC Antya 12.78

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Antya 13.2

advaita-ācārya — to Advaita Ācārya; CC Antya 14.3

advaita-ācārya — to Advaita Ācārya; CC Antya 15.3

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Antya 16.2

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Antya 17.2

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Antya 18.2

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Antya 19.2

advaita-candra — to Advaita Prabhu; CC Antya 20.2

śrī-advaita — Advaita Ācārya; CC Antya 20.96-98

śrī-advaita-ācārya — Śrī Advaita Prabhu; CC Antya 20.144-146

 

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta  

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- 20 JANUARY 2017 FRIDAY –  AṢṬAMĪ https://www.facebook.com/tovp.mayapur/?pnref=story
30.01.2017.

ŚRĪ ADVAITA ĀCĀRYA – APPEARANCE -- 3 FEBRUARY 2017 FRIDAY – SAPTAMI [PART 1]

 

REČENO JE DA MATERIJALNA PRIRODA IMA DVA OBILJEŽJA -- MATERIJALNI UZROK I POKRETAČKI UZROK.

 

AKTIVNOSTI POKRETAČKOG UZROKA UZROKUJE MAHĀ-VIṢṆU, A AKTIVNOSTI MATERIJALNOG UZROKA UZROKUJE OBLIK MAHĀ-VIṢṆUA POZNAT KAO ADVAITA.

 

TAJ ADVAITA, UPRAVITELJ KOSMIČKE MANIFESTACIJE, SIŠAO JE U OBLIKU ADVAITE DA BI SE DRUŽIO SA GOSPODINOM CAITANYOM.

 

KADA SE OSLOVLJAVA KAO SLUGA GOSPODINA CAITANYE, NJEGOVE SLAVE SE POVEĆAVAJU, JER ONAJ KO NIJE PROŽET MENTALITETOM SLUŽENJA, NE MOŽE SHVATITI DRAŽI PREDANOG SLUŽENJA SVEVIŠNJEG GOSPODINA KṚṢṆE. 

 

SVAKO KO SLUŠA O NJEMU I SLAVI GA I SAM POSTAJE SLAVLJEN, JER TAKVE DJELATNOSTI OSLOBAĐAJU OSOBU OD SVIH VRSTA NESREĆE.

 

OBLIKU VIṢṆUA NE BISMO TREBALI PRIPISIVATI MATERIJALNU ZAGAĐENOST ILI BEZLIČNOST.

 

Istina o Advaita Ācāryi je bila opisana u dva stiha. Rečeno je da materijalna priroda ima dva obilježja: materijalni uzrok i pokretački uzrok. Aktivnosti pokretačkog uzroka uzrokuje Mahā-Viṣṇu, a aktivnosti materijalnog uzroka uzrokuje oblik Mahā-Viṣṇua poznat kao Advaita. Taj Advaita, upravitelj kosmičke manifestacije, sišao je u obliku Advaite da bi se družio sa Gospodinom Caitanyom. Kada se oslovljava kao sluga Gospodina Caitanye, Njegove slave se povećavaju, jer onaj ko nije prožet mentalitetom služenja, ne može shvatiti draži predanog služenja Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe.  

 

vande taḿ śrīmad-advaitā  -  cāryam adbhuta-ceṣṭitam

yasya prasādād ajño 'pi   tat-svarūpaḿ nirūpayet


Odajem svoje ponizno poštovanje Śrī Advaiti Ācāryi, čije su sve djelatanosti čudesne. Njegovom milošću, čak i budalasta osoba može opisati Njegove osobine.

 

jaya jaya śrī-caitanya jaya nityānanda

jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

 

Sva slava Gospodinu Śrī Caitanyi Mahāprabhu! Sva slava Gospodinu Nityānandi! Sva slava Advaiti Ācāryi! Sva slava svim bhaktama Gospodina Śrī Caitanye Mahāprabhua!

 

pañca śloke kahila śrī-nityānanda-tattva

śloka-dvaye kahi advaitācāryera mahattva

 

Opisao sam istinu u pet stihova o Gospodinu  Nityānandi, a u slijedeća dva stiha ću opisati slave Śrī Advaite Ācārye.

 

mahā-viṣṇur jagat-kartā   māyayā yaḥ sṛjaty adaḥ

tasyāvatāra evāyam   advaitācārya īśvaraḥ

 

Gospodin Advaita Ācārya je inkarnacija Mahā-Viṣṇua, čija je glavna uloga stvaranje kosmičkog svijeta kroz djelovanje māye.

 

advaitaḿ hariṇādvaitād   ācāryaḿ bhakti-śaḿsanāt

bhaktāvatāram īśaḿ tam   advaitācāryam āśraye

 

Pošto se ne razlikuje od Hariya, Svevišnjeg Gospodina, zove se Advaita, a pošto širi kult devocije, zove se Ācārya. On je Gospodin i inkarnacija Gospodinovog bhakte. Zato uzimam Njegovo utočište.

 

advaita-ācārya gosāñi sākṣāt īśvara

yāńhāra mahimā nahe jīvera gocara

 

Śrī Advaita Ācārya je sama Svevišnja Božanska Osoba. Njegove slave su nepojmljive za obična živa bića.

 

mahā-viṣṇu sṛṣṭi karena jagad-ādi kārya

tāńra avatāra sākṣāt advaita ācārya

 

Mahā-Viṣṇu vrši sve funkcije potrebne za stvaranje univerzuma. Śrī Advaita Ācārya je Njegova neposredna inkarnacija.

 

ye puruṣa sṛṣṭi-sthiti karena māyāya

ananta brahmāṇḍa sṛṣṭi karena līlāya

 

Taj puruṣa stvara i održava Svojom spoljašnjom energijom. On stvara bezbrojne univerzume u svojim zabavama.

 

icchāya ananta mūrti karena prakāśa

eka eka mūrte karena brahmāṇḍe praveśa

 

Svojom voljom manifestira se u bezbroj oblika i tako ulazi u svaki pojedini univerzum.

 

se puruṣera aḿśa — advaita, nāhi kichu bheda

śarīra-viśeṣa tāńra — nāhika viccheda

 

Śrī Advaita Ācārya je potpuni dio tog puruṣe i zato se ne razlikuje od Njega. Nije odvojena osoba, već jedan oblik tog puruṣe.

 

sahāya karena tāńra la-iyā 'pradhāna'

koṭi brahmāṇḍa karena icchāya nirmāṇa

 

On [Advaita Ācārya] pomaže u zabavama puruṣe, po čijoj volji i sa čijom materijalnom energijom stvara bezbroj univerzuma.

 

jagat-mańgala advaita, mańgala-guṇa-dhāma

mańgala-caritra sadā, 'mańgala' yāńra nāma

 

Śrī Advaita Ācārya je svepovoljan za svijet, jer je riznica svepovoljnih osobina. Njegove osobine, djelatnosti i ime su uvijek povoljni.

 

SMISAO: Inkarnacija Mahā-Viṣṇua — Śrī Advaita Prabhu je ācārya ili učitelj. Sve djelatnosti Advaite Ācārye i Viṣṇua su povoljne. Svako ko može sagledati svepovoljnost u zabavama Gospodina Viṣṇua također postaje povoljan. Pošto je Gospodin Viṣṇu izvor povoljnosti, svako koga privlači predano služenje Gospodina Viṣṇua može učiniti najveću službu za ljudsko društvo. Odbačene osobe materijalnog svijeta, koje odbijaju da shvate čisto predano služenje kao vječnu funkciju živog bića i istinsko oslobođenje živog bića od uslovljenog života, bivaju lišene sveg predanog služenja zbog svog siromašnog znanja.

 

U učenjima Advaite Prabhua nema ni govora o plodonosnim djelatnostima ili impersonalnom oslobođenju. Međutim, osobe koje zbunjene opsjenom materijalne energije nisu mogle shvatiti da se Advaita Prabhu ne razlikuje od Viṣṇua, htjele su da Ga slijede sa svojim impersonalnim shvatanjima. Pokušaj Advaite Prabhua da ih kazni je također povoljan. Gospodin Viṣṇu i Njegove djelatnosti mogu podariti svu sreću, posredno i neposredno. Drugim riječima, nema razlike izmedu kazne koju Gospodin Viṣṇu dodijeli ili naklonosti koju ukaže, jer su sve Njegove djelatnosti apsolutne. Prema nekima, jedno od imena Advaite Prabhua je bilo Mangala. Kao uzročna inkarnacija, ili Viṣṇuova inkarnacija koja se pojavljuje da bi ostvarila posebnu svrhu. On je posrednik ili sastojak u materijalnoj prirodi. Međutim, nikada ne bismo trebali smatrati da je materijalan. Sve Njegove djelatnosti su duhovne. Svako ko sluša o Njemu i slavi Ga i sam postaje slavljen, jer takve djelatnosti oslobađaju osobu od svih vrsta nesreće. Obliku Viṣṇua ne bismo trebali pripisivati materijalnu zagađenost ili bezličnost. Svako treba pokušati da shvati pravi identitet Gospodina Viṣṇua, jer zahvaljujući takvom znanju može dostići najvišu razinu savršenstva.

 

Chapter 6: The Glories of Śrī Advaita Ācārya

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 6 Summary & Ādi 6.1-12

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- 26 JANUARY 2017 THURSDAY –  CATURDĀŚĪ   https://www.facebook.com/tovp.mayapur/?pnref=story
07.01.2017.

CALCULATION OF TIME FROM THE ATOM -- RAČUNANJE VREMENA OD ATOMA [PART 3]

 

KOMENTAR: Izgleda da u danima visoko razvijene vedske civilizacije nije bilo nikakve oskudice u znanju o fizici, hemiji, višoj matematici, astronomiji, kosmologiji, strukturi našeg univerzuma i sveukupne Božje kreacije, lakom putovanju na druge planete i više planetarne sisteme, izgradnji međuplanetarnih letjelica – nekada pravih letećih gradova, različitih vrsta oružja i tehnika ratovanja, pa čak i nuklearnog, etc. Znalo se i za tačnu veličinu atoma,  brzinu svjetlosti, te i za komplicirane matematičke formule, uticaj gravitacije, bežični prenos energija, različite vrste energetskih talasa i zračenja, etc., dakle sve ono što mi danas tek pronalazimo. U stvarnosti, mi ne možemo izmisliti ništa novo, sve je već pronađeno u drevna vremena i do u detalje opisano u vedskim spisima. Primjer nesavršenosti znanja kojim danas  raspolažemo je i tek skromno poznavanje aktivnosti Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] i energija, koje svakodnevno zrači u okolne dijelove univerzuma. I pored moćnih tehnologija u današnjem svijetu, do danas nije poznata ogromna većina od 100 000 vrsta različitih zraka [zračenja] Sunca [Sūrya Nārāyaṇa], od kojih svaka ima svoja suptilna svojstva,  kako je već pomenuto na prošlom postu. Savremena nauka zna tek da Sunčeva svjetlost sadrži neke vrste zraka kao što su: ultraljubičaste, infracrvene, gama, rendgenske zrake, etc.

 

A šta tek reći o međuplanetarnim i međuzvjezdanim putovanjima, te tehnikama koje to omogućavaju, a koje su korišćene još u drevno doba postojanja napredne vedske civilizacije na tlu današnje Indije i okolnih zemalja. Za ista su bila potrebna sofisticirana kosmološka znanja, koja nemaju prave konkurencije kroz dugu povijest ljudskog roda. Ta znanja su nadljudska, dakle ne dolaze iz ljudskih umova.  

 

U predhodnim yugama, specijalno u zlatnom dobu Satya-yugi nije bilo potrebe za zapisivanjem i štampanjem knjiga, jer su ljudi mogli upamtiti sve ono što samo jednom čuju. Tek sa nailaskom drugih yuga, specijalno Kali-yuge i postepene degradacije cjelokupne ljudske rase nastaje potreba za štampanjem knjiga. Za neke buduće generacije ostaje da se pojasne mnogobrojne pojave i energije na suptilnijim, nevidljivim razinama našeg postojanja, koje su najčešće prava enigma i pune brojnih kontravezi, tako da budu potpuno razumljive za umove prosječnih ljudi neupućenih u sofisticirane vedske spise i znanja višeg ranga.

 

 STIH 7

 

nimeṣas tri-lavo jñeya   āmnātas te trayaḥ kṣaṇaḥ

kṣaṇān pañca viduḥ kāṣṭhāḿ   laghu tā daśa pañca ca

 

SYNONYMS: nimeṣaḥ — the duration of time called a nimeṣa; tri-lavaḥ — the duration of three lavas; jñeyaḥ — is to be known; āmnātaḥ — it is so called; te — they; trayaḥ — three; kṣaṇaḥ — the duration of time called a kṣaṇa; kṣaṇān — such kṣaṇas; pañca — five; viduḥ — one should understand; kāṣṭhām — the duration of time called a kāṣṭhā; laghu — the duration of time called a laghu; tāḥ — those; daśa pañca — fifteen; ca — also.

 

Vremensko razdoblje od tri lave je jednako jednoj nimeṣi, spoj tri nimeṣe čini jednu kṣaṇu, pet spojenih kṣaṇa čine jednu kāṣṭhu, a petnaest kāṣṭhā čine jedan laghu.

 

SMISAO: Računanjem je ustanovljeno da je jedan laghu jednak trajanju dva minuta. Na temelju toga, atomski proračun vremena prema vedskoj mudrosti se može pretvoriti u sadašnje vrijeme.

 

STIH 8

 

laghūni vai samāmnātā   daśa pañca ca nāḍikā

te dve muhūrtaḥ praharaḥ   ṣaḍ yāmaḥ sapta vā nṛṇām

 

SYNONYMS: laghūni — such laghus (each of two minutes); vai — exactly; samāmnātā — is called; daśa pañca — fifteen; ca — also; nāḍikā — a nāḍikā; te — of them; dve — two; muhūrtaḥ — a moment; praharaḥ — three hours; ṣaṭ — six; yāmaḥ — one fourth of a day or night; sapta — seven; vā — or; nṛṇām — of human calculation

 

Petnaest laghua čine jednu nāḍiku, koja se još naziva i daṇḍa. Dvije daṇḍe čine jednu muhūrtu, a šest ili sedam daṇḍi čine jednu četvrtinu dana ili noći, prema ljudskom proračunu.

 

STIH 9

 

dvādaśārdha-palonmānaḿ   caturbhiś catur-ańgulaiḥ

svarṇa-māṣaiḥ kṛta-cchidraḿ   yāvat prastha-jala-plutam

 

SYNONYMS: dvādaśa-ardha — six; pala — of the scale of weight; unmānam — measuring pot; caturbhiḥ — by weight of four; catuḥ-ańgulaiḥ — four fingers by measure; svarṇa — of gold; māṣaiḥ — of the weight; kṛta-chidram — making a hole; yāvat — as long as; prastha — measuring one prastha; jala-plutam — filled by water.

 

Mjerni sud za jednu nāḍiku ili daṇḍu, može se napraviti od bakrenog suda težine šest pala [113,4 grama] u kojem je probušena rupa zlatnom sondom težine četiri māṣe i dužine četiri prsta. Kad se sud stavi na vodu, vrijeme potrebno da voda preplavi sud se naziva jedna daṇḍa.

 

SMISAO: Ovdje se savjetuje da se rupa na bakrenom mjernom sudu načini sondom koja ne teži više od četiri māṣe i nije duža od četiri prsta. To određuje prečnik otvora. Sud se uroni u vodu i vrijeme potrebno da ga preplavi voda se naziva daṇḍa. Ovo je još jedan način izračunavanja trajanja daṇḍe, kao što se vrijeme mjeri pijeskom u staklenoj posudi. Izgleda da u danima vedske civilizacije nije bilo oskudice u znanju o fizici, hemiji ili višoj matematici. Mjere su se izračunavale na različite načine, što je moguće jednostavnije.

 

STIH 10

 

yāmāś catvāraś catvāro   martyānām ahanī ubhe

pakṣaḥ pañca-daśāhāni   śuklaḥ kṛṣṇaś ca mānada

 

SYNONYMS: yāmāḥ — three hours; catvāraḥ — four; catvāraḥ — and four; martyānām — of the human beings; ahanī — duration of day; ubhe — both day and night; pakṣaḥ — fortnight; pañca-daśa — fifteen; ahāni — days; śuklaḥ — white; kṛṣṇaḥ — black; ca — also; mānada — measured.

 

Izračunato je da u jednom danu, kao i u jednoj noći ljudskog bića postoje četiri prahare, koje se isto tako nazivaju yāmāś. Slično tome, petnaest dana i noći su dvije nedelje i ima ih dvije [petnaestodnevnice] u mjesec dana [crna-tamna i bijela-svijetla].

 

STIH 11

 

tayoḥ samuccayo māsaḥ   pitṝṇāḿ tad ahar-niśam

dvau tāv ṛtuḥ ṣaḍ ayanaḿ   dakṣiṇaḿ cottaraḿ divi

 

SYNONYMS: tayoḥ — of them; samuccayaḥ — aggregate; māsaḥ — month; pitṝṇām — of the Pitā planets; tat — that (month); ahaḥ-niśam — day and night; dvau — two; tau — months; ṛtuḥ — a season; ṣaṭ — six; ayanam — the movement of the sun in six months; dakṣiṇam — southern; ca — also; uttaram — northern; divi — in the heavens.

 

Skup od dva puta po dvije sedmice je jedan mjesec i to razdoblje predstavlja jedan potpuni dan i noć na planeti Pitā. Dva takva mjeseca čine jedno godišnje doba, a šest mjeseci obuhvataju potpuno kretanje Sunca od juga ka sjeveru.

 

Canto 3: The Status Quo               Chapter 11: Calculation of Time, from the Atom

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 3.11.7-11

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.

Stariji postovi

VEDSKI  KOSMOS -- VEDSKA  KULTURA
<< 03/2017 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
90628

Powered by Blogger.ba