VEDSKI KOSMOS -- VEDSKA KULTURA

Mob: +387 63 220 084, +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

12.11.2019.

THE SUBTERRANEAN HEAVENLY PLANETS – RAJSKE PLANETE ISPOD VIDLJIVE PLANETE ZEMLJE [PART 12]


BILA-SVARGA [VJEŠTAČKI RAJEVI] -- OPISI NIŽIH PLANETARNIH SISTEMA.

 

KOMENTAR: S današnjim nastavkom se za sada završava mini serija i opisi rajskih planeta ispod Zemlje, tačnije ispod nama vidljive planete Zemlje prečnika 8.000 milja. Kao što je već navedeno na nekim postovima prije, sem vidljive planete Zemlje postoji i ogromna Bhū Maṇḍala, ili Velika Zemlja, koju mi ne možemo percepirati našim nesavršenim čulima. Bhū Maṇḍala je ogromna, daleko većeg prečnika od one Zemlje koju vidimo i s brojnim svjetovima. Gledano iz profila liči na debelu plohu, pa je neki zovu i ravna Zemlja. Navodi se u vedskim spisima da seže do granica vidljivosti zraka Sunčeve svjetlosti.  

 

Ovo je potrebno naglasiti, da možemo bolje shvatiti veličinu Bhū Maṇḍale, Velike Zemlje koju mi ne vidimo. Dakle i ovdje se radi o višedimenzionalnim prostorima, koje nesavršena zapadna nauka tek pomalo naslućuje. Nije isključeno da u skoroj budućnosti budu prezentirani tekstovi iz još nekih vedskih spisa osim Śrīmad Bhāgavatama, na temu podzemnih rajskih planeta.

 

STIH 29

 

tato 'dhastān mahātale kādraveyāṇāḿ sarpāṇāḿ naika-śirasāḿ krodhavaśo nāma gaṇaḥ kuhaka-takṣaka-kāliya-suṣeṇādi-pradhānā mahā-bhogavantaḥ patattri-rājādhipateḥ puruṣa-vāhād anavaratam udvijamānāḥ sva-kalatrāpatya-suhṛt-kuṭumba-sańgena kvacit pramattā viharanti

 

SYNONYMS: tataḥ — the planet Talātala; adhastāt — beneath; mahātale — in the planet known as Mahātala; kādraveyāṇām — of the descendants of Kadrū; sarpāṇām — who are big snakes; na eka-śirasām — who have many hoods; krodha-vaśaḥ — always subject to anger; nāma — named; gaṇaḥ — the group; kuhaka — Kuhaka; takṣaka — Takṣaka; kāliya — Kāliya; suṣeṇa — Suṣeṇa; ādi — and so on; pradhānāḥ — who are the prominent ones; mahā-bhogavantaḥ — addicted to all kinds of material enjoyment; patattri-rāja-adhipateḥ — from the king of all birds, Garuḍa; puruṣa-vāhāt — who carries the Supreme Personality of Godhead; anavaratam — constantly; udvijamānāḥ — afraid; sva — of their own; kalatra-apatya — wives and children; suhṛt — friends; kuṭumba — relatives; sańgena — in the association; kvacit — sometimes; pramattāḥ — infuriated; viharanti — they sport.

 

Planetarni sistem ispod Talātale je poznat kao Mahātala. On je prebivalište mnogoglavih zmija, potomaka Kadrūa, koji su uvijek veoma ljuti. Među njima se ističu Kuhaka, Takṣaka, Kāliya i Suṣeṇa. Zmije na Mahātali su uvijek uznemirene zbog straha od Garuḍe, nosioca Gospodina Viṣṇua, ali se uprkos tome neke od njih, mada su pune tjeskobe, zabavljaju sa svojim ženama, djecom, prijateljima i rođacima.

 

SMISAO: Ovdje je rečeno, da su zmije koje žive na planetarnom sistemu poznatom kao Mahātala veoma moćne i da imaju mnogo glava. Žive sa svojim ženama i djecom i smatraju sebe veoma srećnim, mada su uvijek pune tjeskobe zbog Garuḍe, koji dolazi da bi ih uništio. Takav je materijalni život. Čak i ako živi u najodvratnijem stanju, živo biće misli da je srećno sa svojom ženom, djecom, prijateljima i rođacima.

 

STIH 30

 

tato 'dhastād rasātale daiteyā dānavāḥ paṇayo nāma nivāta-kavacāḥ kāleyā hiraṇya-puravāsina iti vibudha-pratyanīkā utpattyā mahaujaso mahā-sāhasino bhagavataḥ sakala-lokānubhāvasya harer eva tejasā pratihata-balāvalepā bileśayā iva vasanti ye vai saramayendra-dūtyā vāgbhir mantra-varṇābhir indrād bibhyati

 

SYNONYMS: tataḥ adhastāt — below the planetary system Mahātala; rasātale — on the planet called Rasātala; daiteyāḥ — the sons of Diti; dānavāḥ — the sons of Danu; paṇayaḥ nāma — named Paṇis; nivāta-kavacāḥ — Nivāta-kavacas; kāleyāḥ — Kāleyas; hiraṇya-puravāsinaḥ — Hiraṇya-puravāsīs; iti — thus; vibudha-pratyanīkāḥ — enemies of the demigods; utpattyāḥ — from birth; mahā-ojasaḥ — very powerful; mahā-sāhasinaḥ — very cruel; bhagavataḥ — of the Personality of Godhead; sakala-loka-anubhāvasya — who is auspicious for all planetary systems; hareḥ — of the Supreme Personality of Godhead; eva — certainly; tejasā — by the Sudarśana cakra; pratihata — defeated; bala — strength; avalepāḥ — and pride (because of bodily strength); bila-īśayāḥ — the snakes; iva — like; vasanti — they live; ye — who; vai — indeed; saramayā — by Saramā; indra-dūtyā — the messenger of Indra; vāgbhiḥ — by the words; mantra-varṇābhiḥ — in the form of a mantra; indrāt — from King Indra; bibhyati — are afraid.

 

Ispod Mahātale se nalazi planetarni sistem poznat kao Rasātala, koji je prebivalište demonskih sinova Diti i Danua. Oni se zovu Paṇi, Nivāta-kavace, Kāleye i Hiraṇya-puravāsīyi [oni koji žive u Hiraṇya-puri]. Svi su neprijatelji polubogova i prebivaju u rupama kao zmije. Od rođenja su izuzetno moćni i okrutni i mada su ponosni na svoju snagu, uvek ih poražava Sudarśana cakra Svevišnje Božanske Osobe, koja vlada svim planetarnim sistemima. Kada glasnica Indre zvana Saramā pjeva određenu kletvu u obliku mantre, zmijske demone Rasātale obuzima strah od Indre.

 

SMISAO: Rečeno je da se jednom odigrala velika bitka između tih zmijskih demona i Indre, kralja raja. Kada su poraženi demoni sreli glasnicu Saramu, koja je pjevala kletve u obliku mantri, jako su se uplašili i zato žive na planeti zvanoj Rasātala.

 

STIH 31

 

tato 'dhastāt pātāle nāga-loka-patayo vāsuki-pramukhāḥ śańkha-kulika-mahāśańkha-śveta-dhanañjaya-dhṛtarāṣṭra-śańkhacūḍa-kambalāśvatara-devadattādayo mahā-bhogino mahāmarṣā nivasanti yeṣām u ha vai pañca-sapta-daśa-śata-sahasra-śīrṣāṇāḿ phaṇāsu viracitā mahā-maṇayo rociṣṇavaḥ pātāla-vivara-timira-nikaraḿ sva-rociṣā vidhamanti

 

SYNONYMS: tataḥ adhastāt — beneath that planet Rasātala; pātāle — on the planet known as Pātāla; nāga-loka-patayaḥ — the masters of the Nāgalokas; vāsuki — by Vāsuki; pramukhāḥ — headed; śańkha — Śańkha; kulika — Kulika; mahā-śańkha — Mahāśańkha; śveta — Śveta; dhanañjaya — Dhanañjaya; dhṛtarāṣṭra — Dhṛtarāṣṭra; śańkha-cūḍa — Śańkhacūḍa; kambala — Kambala; aśvatara — Aśvatara; deva-datta — Devadatta; ādayaḥ — and so on; mahā-bhoginaḥ — very addicted to material happiness; mahā-amarṣāḥ — greatly envious by nature; nivasanti — live; yeṣām — of all of them; u ha — certainly; vai — indeed; pañca — five; sapta — seven; daśa — ten; śata — one hundred; sahasra — one thousand; śīrṣāṇām — of those possessing hoods; phaṇāsu — on those hoods; viracitāḥ — fixed; mahā-maṇayaḥ — very valuable gems; rociṣṇavaḥ — full of effulgence; pātāla-vivara — the caves of the Pātāla planetary system; timira-nikaram — the mass of darkness; sva-rociṣā — by the effulgence of their hoods; vidhamanti — disperse.

 

Ispod Rasātale se nalazi planetarni sistem poznat kao Pātāla ili Nāgaloka, u kojem žive brojne demonske zmije, učitelji Nāgaloka, kao što su Śańkha, Kulika, Mahāśańkha, Śveta, Dhanañjaya, Dhṛtarāṣṭra, Śańkhacūḍa, Kambala, Aśvatara i Devadatta. Njihov vođa je Vāsuki. Sve su one izuzetno ljute i imaju mnogo, mnogo glava - neke zmije imaju pet glava, neke sedam, neke deset, neke stotinu, a neke hiljadu. Te glave su ukrašene dragocjenim draguljima, a svjetlost koja se šlrl od dragulja osvjetljava čitav planetarni sistem BiIa-svarge.

 

Tako se završavaju Bhaktivedāntina tumačenja Dvadeset četvrtog poglavlja Petog pjevanja Śrīmad Bhāgavatama, pod naslovom Rajske planete ispod Zemlje.

 

Canto 5: The Creative Impetus  Chapter 24: The Subterranean Heavenly Planets

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.24.29-31

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 
His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.
05.11.2019.

THE SUBTERRANEAN HEAVENLY PLANETS – RAJSKE PLANETE ISPOD VIDLJIVE PLANETE ZEMLJE [PART 11]

BILA-SVARGA [VJEŠTAČKI RAJEVI] -- OPISI NIŽIH PLANETARNIH SISTEMA.

 

ODLIKA NAPREDNIH VAIṢṆAVA, KOJI SLIJEDE PRINCIPE BHAKTI JE DA SEBE SMATRAJU OBIČNIM LJUDSKIM BIĆIMA. TO NIJE VJEŠTAČKO ISPOLJAVANJE PONIZNOSTI; VAIṢṆAVA ISKRENO MISLI NA TAJ NAČIN I ZATO NIKADA NE PRIZNAJE SVOJ UZVIŠENI POLOŽAJ.

 

KOMENTAR: Obično je manje poznato da postoje tri vrste rajeva: 1. Rajski planetarni sistemi iznad planete Zemlje;   2. Rajevi na planeti Zemlji; 3. Rajevi na planetarnim sistemima ispod Zemlje.

 

Na rajskim planetama iznad Zemlje život traje 10 000 godina prema ljudskim proračunima. Međutim preporučljivo je znati da na još višim planetarnim sistemima život traje skoro nezamislivo dugo za naše pojmove. Izgleda, kako se primičemo obodu našeg univerzuma, koji je prečnika 4 miljarde milja, da vrijeme doživljava svojevrsnu transformaciju, dilataciju. Opet, u duhovnom svijetu vrijeme protiče još sporije, ali ipak protiče. Tako pola sata na Vaikuṇṭhama [duhovnim planetama, planetama bez tjekobe] traje 21 yuga ciklusa [21 x 4 320 000 godina].

 

Radi ilustracije, kakav je odnos proticanja našeg vremena i vremena Svevišnjeg Gospodina, da navedemo i Śrīmad-Bhāgavatam 3.11.38:

 

Kao što je predhodno pomenuto, računa se da je dva dijela Brahminog života jednako jednoj nimeṣi [manje od jedne sekunde, ili tačnije 8/15 sekundi] Svevišnjeg Gospodina, koji je nepromjenjiv i neograničen i uzrok je svih uzroka u univerzumu.

 

SMISAO: …. Postoji potpuna saglasnost između Śrīmad-Bhāgavatama i Brahma-saḿhite. Vječno vrijeme nikada ne prestaje sa prestankom života Brahme. Nastavlja da postoji, ali nema sposobnost da upravlja Svevišnjim Gospodinom, jer je On upravitelj vremena. Nema sumnje da vrijeme postoji u duhovnom svijetu, ali ne upravlja djelatnostima. Beskrajno je, kao i duhovni svijet, pošto tamo sve postoji na apsolutnoj razini.

 

STIH 26

 

tasya mahānubhāvasyānupatham amṛjita-kaṣāyaḥ ko vāsmad-vidhaḥ parihīṇa-bhagavad-anugraha upajigamiṣatīti

 

SYNONYMS: tasya — of Prahlāda Mahārāja; mahā-anubhāvasya — who was an exalted devotee; anupatham — the path; amṛjita-kaṣāyaḥ — a person who is materially contaminated; kaḥ — what; vā — or; asmat-vidhaḥ — like us; parihīṇa-bhagavat-anugrahaḥ — being without the favor of the Supreme Personality of Godhead; upajigamiṣati — desires to follow; iti — thus.

 

Bali Mahārāja  je rekao:

Osobe poput nas, koji smo još uvijek vezani za materijalno uživanje i zagađeni gunama materijalne prirode i kojima nedostaje milost Svevišnje Božanske Osobe, ne mogu slijediti uzvišeni put Prahlāda Mahārāje, Gospodinovog uzvišenog bhakte.

 

SMISAO: Rečeno je da radi duhovne spoznaje moramo slijediti velike osobe poput Brahme, Devarṣi Nārade, Śive i Prahlāda Mahārāje. Put bhakti nije težak ako slijedimo stope prethodnih Ācārya i autoriteta, ali ih oni koji su previše materijalno zagađeni gunama materijalne prirode ne mogu slijediti. Mada je Bali Mahārāja slijedio put svoga dede, zbog svoje velike poniznosti je mislio da to ne čini. Odlika naprednih vaiṣṇava, koji slijede principe bhakti je da sebe smatraju običnim ljudskim bićima. To nije vještačko ispoljavanje poniznosti; vaiṣṇava iskreno misli na taj način i zato nikada ne priznaje svoj uzvišeni položaj.

 

STIH 27

 

tasyānucaritam upariṣṭād vistariṣyate yasya bhagavān svayam akhila-jagad-gurur nārāyaṇo dvāri gadā-pāṇir avatiṣṭhate nija-janānukampita-hṛdayo yenāńguṣṭhena padā daśa-kandharo yojanāyutāyutaḿ dig-vijaya uccāṭitaḥ

 

SYNONYMS: tasya — of Bali Mahārāja; anucaritam — the narration; upariṣṭāt — later (in the Eighth Canto); vistariṣyate — will be explained; yasya — of whom; bhagavān — the Supreme Personality of Godhead; svayam — personally; akhila-jagat-guruḥ — the master of all the three worlds; nārāyaṇaḥ — the Supreme Lord, Nārāyaṇa Himself; dvāri — at the gate; gadā-pāṇiḥ — bearing the club in His hand; avatiṣṭhate — stands; nija-jana-anukampita-hṛdayaḥ — whose heart is always filled with mercy for His devotees; yena — by whom; ańguṣṭhena — by the big toe; padā — of His foot; daśa-kandharaḥ — Rāvaṇa, who had ten heads; yojana-ayuta-ayutam — a distance of eighty thousand miles; dik-vijaye — for the purpose of gaining victory over Bali Mahārāja; uccāṭitaḥ — driven away.

 

Śukadeva Gosvāmī nastavi:

Dragi moj kralju, kako da slavim karakter Bali Mahārāja? Svevišnja Božanska Osoba, Gospodar sva tri svijeta, koji je pun samilosti prema Svom bhakti, stoji s toljagom u ruci na vratima Bali Mahārāja. Kada je moćni demon Rāvaṇa, došao da odnese pobjedu nad Bali Mahārājom, Vāmanadeva ga je udario Svojim palcem, odbacivši ga 80 000 milja daleko. Karakter i djelatnosti Bali Mahārāja ću objasniti kasnije [u Osmom Pjevanju Śrīmad Bhāgavatama].

 

STIH 28

 

tato 'dhastāt talātale mayo nāma dānavendras tri-purādhipatir bhagavatā purāriṇā tri-lokī-śaḿ cikīrṣuṇā nirdagdha-sva-pura-trayas tat-prasādāl labdha-pado māyāvinām ācāryo mahādevena parirakṣito vigata-sudarśana-bhayo mahīyate

 

SYNONYMS: tataḥ — the planet known as Sutala; adhastāt — below; talātale — in the planet known as Talātala; mayaḥ — Maya; nāma — named; dānava-indraḥ — the king of the Dānava demons; tri-pura-adhipatiḥ — the Lord of the three cities; bhagavatā — by the most powerful; purāriṇā — Lord Śiva, who is known as Tripurāri; tri-lokī — of the three worlds; śam — the good fortune; cikīrṣuṇā — who was desiring; nirdagdha — burned; sva-pura-trayaḥ — whose three cities; tat-prasādāt — by Lord Śiva's mercy; labdha — obtained; padaḥ — a kingdom; māyā-vinām ācāryaḥ — who is the ācārya, or master, of all the conjurers; mahā-devena — by Lord Śiva; parirakṣitaḥ — protected; vigata-sudarśana-bhayaḥ — who is not afraid of the Supreme Personality of Godhead and His Sudarśana cakra; mahīyate — is worshiped.

 

Ispod planete poznate kao Sutala, nalazi se planeta Talātala, kojom vlada Dānava demon po imenu  Māyā. Māyā Dānava je poznat kao ācārya [master / učitelj] svih māyāvīsa, koji mogu prizvati po svojoj želji moći čarobnjaštva. Radi dobrobiti sva tri svijeta, Śiva – poznat kao Tripurāri – je jednom spalio tri Mayina kraljevstva, ali mu je kasnije, pošto je bio zadovoljan s njim, vratio njegova kraljevstva. Od tog vremena Śiva štiti Māyu Dānavu, koji zbog toga pogrešno misli da se ne treba plašiti Sudarśana cakre Svevišnje Božanske Osobe.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 5: The Creative Impetus  Chapter 24: The Subterranean Heavenly Planets

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.26-28

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

28.10.2019.

THE SUBTERRANEAN HEAVENLY PLANETS – RAJSKE PLANETE ISPOD VIDLJIVE PLANETE ZEMLJE [PART 10]


BILA-SVARGA [VJEŠTAČKI RAJEVI] -- OPISI NIŽIH PLANETARNIH SISTEMA.

 

VLAST NAD TRI SVIJETA JE SASVIM BEZNAČAJNA, JER SVAKO MATERIJALNO OBILJE TRAJE SAMO JEDAN MANUOV ŽIVOT [NAJVIŠE], KOJI JE SAMO SIĆUŠNI DIO BESKRAJNOG VREMENA.

 

POLUBOGOVI POSJEDUJU SVOJA MATERIJALNA OBILJA SAMO DO KRAJA MANUOVOG ŽIVOTA. VRIJEME JE NEPREMOSTIVO.

 

ŚRĪ CAITANYA MAHĀPRABHU JE POUČIO DA ČISTI BHAKTA TREBA SMATRATI SEBE SLUGOM SLUGE OD SLUGE SVEVIŠNJEG GOSPODINA [GOPĪ-BHARTUḤ PĀDA-KAMALAYOR DĀSA-DĀSĀNUDĀSAḤ]. PREMA VAIṢṆAVSKOJ FILOZOFIJI, OSOBA NE TREBA DA POSTANE NEPOSREDNI SLUGA [BOGA].

 

VLASTITI SAMOINTERES JE I NAJPREĆI. SAMO GA TREBA PRAVILNO SHVATITI.

 

 STIH 24

 

nūnaḿ batāyaḿ bhagavān artheṣu na niṣṇāto yo 'sāv indro yasya sacivo mantrāya vṛta ekāntato bṛhaspatis tam atihāya svayam upendreṇātmānam ayācatātmanaś cāśiṣo no eva tad-dāsyam ati-gambhīra-vayasaḥ kālasya manvantara-parivṛttaḿ kiyal loka-trayam idam

 

SYNONYMS: nūnam — certainly; bata — alas; ayam — this; bhagavān — very learned; artheṣu — in self-interest; na — not; niṣṇātaḥ — very experienced; yaḥ — who; asau — the King of heaven; indraḥ — Indra; yasya — of whom; sacivaḥ — the prime minister; mantrāya — for giving instructions; vṛtaḥ — chosen; ekāntataḥ — alone; bṛhaspatiḥ — named Bṛhaspati; tam — him; atihāya — ignoring; svayam — personally; upendreṇa — by means of Upendra (Lord Vāmanadeva); ātmānam — myself; ayācata — requested; ātmanaḥ — for himself; ca — and; āśiṣaḥ — blessings (the three worlds); no — not; eva — certainly; tat-dāsyam — the loving service of the Lord; ati — very; gambhīra-vayasaḥ — having an insurmountable duration; kālasya — of time; manvantara-parivṛttam — changed by the end of a life of a Manu; kiyat — what is the value of; loka-trayam — three worlds; idam — these.

 

Avaj, kako je žalosno za Indru, kralja raja, da je, mada je veoma učen i moćan i mada je izabrao Bṛhaspatiya za predsjednika svoje vlade i savjetodavca, potpuno u neznanju u pogledu duhovnog napredovanja. Bṛhaspati također nije inteligentan, jer nije pravilno poučio svog učenika Indru. Gospodin Vāmanadeva je stajao pred Indrinim vratima, ali Ga je kralj Indra, umjesto da Ga moli za priliku da Ga transcendentalno služi s ljubavlju, poslao da od mene traži milostinju da bi dobio tri svijeta za svoje čulno uživanje. Vlast nad tri svijeta je sasvim beznačajna, jer svako materijalno obilje traje samo jedan Manuov život [najviše], koji je samo sićušni dio beskrajnog vremena.

 

SMISAO: Bali Mahārāja je bio tako moćan da se borio s Indrom i osvojio tri svijeta. Indra je sigurno bio veoma napredan u znanju, ali umjesto da traži od Vāmanadeva da mu da priliku da Ga služi, poslao je Gospodina da prosi za materijalne posjede, koji će biti uništeni na kraju Manuovog života. Izračunato je da jedno razdoblje Manua, koje predstavlja Manuov životni vijek, traje sedamdeset dva yuga ciklusa [72 x 4 yuge]. Jedan yuga ciklus traje 4.320.000 godina i zato Manuov životni vijek iznosi 311.040.000 godina. Polubogovi posjeduju svoja materijalna obilja samo do kraja Manuovog života. Vrijeme je nepremostivo. Živom biću vrijeme prolazi brzo, čak i ako iznosi milione godina. Polubogovi posjeduju svoje materijalne posjede samo u granicama vremena. Zato je Bali Mahārāja jadikovao što Indra, mada je bio veoma učen, nije znao kako da pravilno iskoristi svoju inteligenciju, jer je umjesto, da zamoli Vāmanadeva da mu dozvoli da Ga služi, poslao Vāmanadeva da moli Bali Mahārāju za materijalno obilje. Iako su Indra i njegov predsjednik vlade Bṛhaspati bili učeni, nijedan od njih nije molio da bude sposoban da služi Gospodina Vāmanadeva s ljubavlju. Zato je Bali Mahārāja  jadikovao zbog Indre.

 

STIH 25

 

yasyānudāsyam evāsmat-pitāmahaḥ kila vavre na tu sva-pitryaḿ yad utākutobhayaḿ padaḿ dīyamānaḿ bhagavataḥ param iti bhagavatoparate khalu sva-pitari

 

SYNONYMS: yasya — of whom (the Supreme Personality of Godhead); anudāsyam — the service; eva — certainly; asmat — our; pitā-mahaḥ — grandfather; kila — indeed; vavre — accepted; na — not; tu — but; sva — own; pitryam — paternal property; yat — which; uta — certainly; akutaḥ-bhayam — fearlessness; padam — position; dīyamānam — being offered; bhagavataḥ — than the Supreme Personality of Godhead; param — other; iti — thus; bhagavatā — by the Supreme Personality of Godhead; uparate — when killed; khalu — indeed; sva-pitari — his own father.

 

Bali Mahārāja  je rekao:

Moj deda Prahlāda Mahārāja je jedina osoba, koja je shvatila svoj samointeres. Nakon smrti Prahlādinog oca, Hiraṇyakaśipua, Gospodin Nṛsiḿhadeva je želio ponuditi Prahlādi kraljevstvo njegovog oca i podariti mu oslobođenje od materijalnog ropstva, ali Prahlāda nije prihvatio ni jedno ni drugo. Oslobođenje i materijalno obilje su smetnje predanom služenju, pomislio je i zato takvi darovi Svevišnjeg Gospodina nisu Njegova prava milost. Umjesto da prihvati rezultate karme i jñāne, Prahlāda Mahārāja je jednostavno molio Gospodina da mu da priliku da služi Njegovog slugu.

 

SMISAO: Śrī Caitanya Mahāprabhu je poučio da čisti bhakta treba smatrati sebe slugom sluge od sluge Svevišnjeg Gospodina [gopī-bhartuḥ pāda-kamalayor dāsa-dāsānudāsaḥ]. Prema  vaiṣṇavskoj filozofiji, osoba ne treba da postane neposredni sluga. Prahlāda Mahārāji su bili ponuđeni svi blagoslovi visokog položaja u materijalnom svijetu, čak i oslobođenje stapanja sa Brahmanom, ali on je sve to odbio. Jednostavno je želio da služi slugu Gospodinovog sluge. Zato je Bali Mahārāja rekao da je njegov deda Prahlāda Mahārāja, pošto je odbio Gospodinove blagoslove u obliku materijalnog obilja i oslobođenja od materijalnog ropstva, potpuno shvatio svoj samointeres.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 5: The Creative Impetus  Chapter 24: The Subterranean Heavenly Planets

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.24-25

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
18.10.2019.

THE SUBTERRANEAN HEAVENLY PLANETS – RAJSKE PLANETE ISPOD VIDLJIVE PLANETE ZEMLJE [PART 9]

 

BILA-SVARGA [VJEŠTAČKI RAJEVI] -- OPISI NIŽIH PLANETARNIH SISTEMA.

 

POSTOJE DVIJE VRSTE OBILJA. JEDNO JE MATERIJALNO [KOJE JE REZULTAT NEČIJE KARME], A DRUGO JE DUHOVNO. PREDANA DUŠA, KOJA POTPUNO ZAVISI OD SVEVIŠNJE BOŽANSKE OSOBE NE ŽELI MATERIJALNO OBILJE ZA ČULNO UŽIVANJE.

 

REZULTAT MATERIJALNOG OBILJA JE DA OSOBA VIŠE NE MOŽE DA USREDSREDI SVOJ UM NA SVEVIŠNJU BOŽANSKU OSOBU.

 

KADA ČISTI BHAKTA POSJEDUJE VELIKO MATERIJALNO OBILJE, TO NIJE POSLJEDICA NJEGOVE KARME. TO JE REZULTAT NJEGOVE BHAKTI. DRUGIM RIJEČIMA, NALAZI SE U TOM POLOŽAJU, JER SVEVIŠNJI GOSPODIN ŽELI DA GA SLUŽI VEOMA LAKO I U OBILJU.

 

STIH 21

 

tad bhaktānām ātmavatāḿ sarveṣām ātmany ātmada ātmatayaiva

 

SYNONYMS: tat — that; bhaktānām — of great devotees; ātma-vatām — of self-realized persons like Sanaka and Sanātana; sarveṣām — of all; ātmani — to the Supreme Personality of Godhead, who is the soul; ātma-de — who gives Himself without hesitation; ātmata

 

Svevišnja Božanska Osoba, Kṛṣṇa koji se nalazi u svačijm srcu kao Nad-duša, daje Sebe Svojim bhaktama poput Nārade Muniya. Drugim riječima, daje čistu ljubav takvim bhaktama i daje Sebe onima, koji Ga vole čisto. Veliki, samospoznatl mistični yogīyi,  kao što su četvorica Kumāra, također nalaze veliko transcendentalno blaženstvo u spoznavanju Nad-duše u sebi.

 

SMISAO: Gospodin nije postao vratar Bali Mahārāje zato što je Bali Mahārāja dao sve Gospodinu, već zato što je bio na uzvišenom položaju onoga ko voli Gospodina.

 

STIH 22

 

na vai bhagavān nūnam amuṣyānujagrāha yad uta punar ātmānusmṛti-moṣaṇaḿ māyāmaya-bhogaiśvaryam evātanuteti

 

SYNONYMS: na — not; vai — indeed; bhagavān — the Supreme Personality of Godhead; nūnam — certainly; amuṣya — unto Bali Mahārāja; anujagrāha — showed His favor; yat — because; uta — certainly; punaḥ — again; ātma-anusmṛti — of remembrance of the Supreme Personality of Godhead; moṣaṇam — which robs one; māyā-maya — an attribute of Māyā; bhoga-aiśvaryam — the material opulence; eva — certainly; ātanuta — extended; iti — thus

 

Svevišnja Božanska Osoba Kṛṣṇa nije podario Svoju milost Bali Mahārāji dajući mu materijalnu sreću i obilje, jer oni čine da osoba zaboravi služenje Gospodina s ljubavlju. Rezultat materijalnog obilja je da osoba više ne može da usredsredi svoj um na Svevišnju Božansku Osobu.

 

SMISAO: Postoje dvije vrste obilja. Jedno je materijalno [koje je rezultat nečije karme], a drugo je duhovno. Predana duša, koja potpuno zavisi od Svevišnje Božanske Osobe ne želi materijalno obilje za čulno uživanje. Kada čisti bhakta posjeduje veliko materijalno obilje, to nije je posljedica njegove karme. To je rezultat njegove bhakti. Drugim riječima, nalazi se u tom položaju, jer Svevišnji Gospodin želi da Ga služi veoma lako i u obilju. Gospodin ukazuje posebnu milost bhakti početniku, kada ga učini materijalno siromašnim. To je Gospodinova milost, jer bhakta početnik, ako postane  materijalno bogat, zaboravlja služenje Gospodina. Međutim, obilje koje Gospodm podaruje naprednom bhakti nije materijalno obilje, već duhovna pogodnost. Materijalno obilje  ponuđeno polubogovima navodi polubogove da zaborave Gospodna, ali  Bali Mahārāji je bilo podareno obilje da bi nastavio sa služenjem Gospodma, koje je bilo slobodno od bilo kakvog dodira māye.

 

STIH 23

 

yat tad bhagavatānadhigatānyopāyena yācñā-cchalenāpahṛta-sva-śarīrāvaśeṣita-loka-trayo varuṇa-pāśaiś ca sampratimukto giri-daryāḿ cāpaviddha iti hovāca

 

SYNONYMS: yat — which; tat — that; bhagavatā — by the Supreme Personality of Godhead; anadhigata-anya-upāyena — who is not perceived by other means; yācñā-chalena — by a trick of begging; apahṛta — taken away; sva-śarīra-avaśeṣita — with only his own body remaining; loka-trayaḥ — the three worlds; varuṇa-pāśaiḥ — by the ropes of Varuṇa; ca — and; sampratimuktaḥ — completely bound; giri-daryām — in a cave in a mountain; ca — and; apaviddhaḥ — being detained; iti — thus; ha — indeed; uvāca — said.

 

Kada Svevišnji Gospodin nije vidio drugi način da sve oduzme Bali Mahārāji, usvojio je trik prošenja i oduzeo mu sva tri svijeta. Tako mu je ostalo samo njegovo tijelo, ali Gospodin još uvijek nije bio zadovoljan. Uhapsio je Bali Mahārāju, vezao ga konopcima Varune i bacio u planinsku pećinu. Ipak, iako mu je bila oduzeta sva njegova imovina i iako je bio bačen u pećinu, Bali Mahārāja je bio tako veliki bhakta da je rekao slijedeće.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 5: The Creative Impetus  Chapter 24: The Subterranean Heavenly Planets

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.24.21-23

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

08.10.2019.

THE SUBTERRANEAN HEAVENLY PLANETS – RAJSKE PLANETE ISPOD ZEMLJE [PART 8]

 

 

BILA-SVARGA [VJEŠTAČKI RAJEVI] -- OPISI NIŽIH PLANETARNIH SISTEMA.

 

OSOBA KOJU MUČI GLAD ILI KOJA PADNE ILI SE SAPLETE ODMAH SE OSLOBAĐA POSLJEDICA SVOJIH PROŠLIH DJELA AKO SAMO JEDNOM DOBROVOLJNO ILI NEDOBROVOLJNO IZGOVORI GOSPODINOVO SVETO IME.

 

MEĐUTIM, NE BISMO TREBALI POGREŠNO MISLITI DA JE MATERIJALNO OBILJE BHAKTE REZULTAT NJEGOVOG PREDANOG SLUŽENJA. PRAVI REZULTAT PREDANOG SLUŽENJA JE BUĐENJE ČISTE LJUBAVI PREMA SVEVIŠNJOJ BOŽANSKOJ OSOBI, KOJA NE NESTAJE NI U KAKVIM OKOLNOSTIMA.

 

ONAJ KO POSTANE BHAKTA, SLOBODAN OD MATERIJALNIH ŽELJA I MOTIVA, SMATRA SVE POVOLJNOSTI, I DUHOVNE I MATERIJALNE, BLAGOSLOVIMA GOSPODINA I TAKO NJEGOVO PREDANO SLUŽENJE GOSPODINA NIKADA NIJE OMETENO. BHUKTI - MATERIJALNO UŽIVANJE I MUKTI - OSLOBOĐENJE SU SAMO POPRATNI PROIZVODI PREDANOG SLUŽENJA. BHAKTA SE NE TREBA ODVOJENO TRUDITI DA DOSTIGNE MUKTI. ŚRĪLA BILVAMAŃGALA ṬHĀKURA JE REKAO -- MUKTIḤ SVAYAḾ MUKULITĀÑJALIḤ SEVATE 'SMĀN: GOSPODINOV ČISTI BHAKTA SE NE TREBA ODVOJENO TRUDITI DA DOSTIGNE MUKTI, JER JE MUKTI UVEK SPREMNA DA GA SLUŽI.

 

BHAKTA NIKADA NE PRIHVATA MUKTI, ČAK I AKO MU JE KṚṢṆA PONUDI. MUKTI, SLOBODA OD SVIH GRIJEŠNIH POSLJEDICA, DOSTIŽE SE ČAK I NĀMĀBHĀSOM ILI TRAČKOM SVJETLA SVETOG IMENA, PRIJE NEGO ŠTO NJEGOVO PUNO SVJETLO POSTANE SAVRŠENO VIDLJIVO. NĀMĀBHĀSA JE FAZA IZMEĐU NĀMĀ-APARĀDHE ILI PJEVANJA SVETOG IMENA S UVREDAMA I ČISTOG PJEVANJA. POSTOJE TRI FAZE U PJEVANJU GOSPODINOVOG SVETOG IMENA.

 

STIH 19

 

no evaitat sākṣātkāro bhūmi-dānasya yat tad bhagavaty aśeṣa-jīva-nikāyānāḿ jīva-bhūtātma-bhūte paramātmani vāsudeve tīrthatame pātra upapanne parayā śraddhayā paramādara-samāhita-manasā sampratipāditasya sākṣād apavarga-dvārasya yad bila-nilayaiśvaryam

 

SYNONYMS: no — not; eva — indeed; etat — this; sākṣātkāraḥ — the direct result; bhūmi-dānasya — of contribution of land; yat — which; tat — that; bhagavati — unto the Supreme Personality of Godhead; aśeṣa-jīva-nikāyānām — of unlimited numbers of living entities; jīva-bhūta-ātma-bhūte — who is the life and the Supersoul; parama-ātmani — the supreme regulator; vāsudeve — Lord Vāsudeva (Kṛṣṇa); tīrtha-tame — who is the best of all places of pilgrimage; pātre — the most worthy recipient; upapanne — having approached; parayā — by the topmost; śraddhayā — faith; parama-ādara — with great respect; samāhita-manasā — with an attentive mind; sampratipāditasya — which was given; sākṣāt — directly; apavarga-dvārasya — the gate of liberation; yat — which; bila-nilaya — of bila-svarga, the imitation heavenly planets; aiśvaryam — the opulence.

 

Dragi moj kralju, Bali Mahārāja je dao sve što je imao Svevišnjoj Božanskoj Osobi Vāmanadevi, ali ne bismo trebali zaključiti da je svoje veliko svjetovno obilje na bila-svargi stekao kao rezultat svoje darežljive odluke. Svevišnja Božanska Osoba, koja je izvor života za sva živa bića, živi u svakome kao prijateljski naklonjena Nad-duša. Živo biće uživa ili ispašta u materijalnom svijetu pod upravom Gospodina. Jako cijeneći Gospodinove transcendentalne odlike, Bali Mahārāja je ponudio sve Njegovim lotosovim stopalima. Međutim, nije to učinio u namjeri da dobije nešto materijaino, već da postane čisti bhakta. Za čistog bhaktu, vrata oslobođenja su automatski otvorena. Ne bismo trebali  misliti da je Bali Mahārāja dobio takvo materijalno obilje samo zbog svoje milostinje. Kada postane čisti bhakta pun ljubavi, bhakta može biti blagoslovljen i dobrim materijalnim položajem, po volji Svevišnjeg Gospodina. Međutim, ne bismo trebali pogrešno misliti da je materijalno obilje bhakte rezultat njegovog predanog služenja. Pravi rezultat predanog služenja je buđenje čiste ljubavi prema Svevišnjoj Božanskoj Osobi, koja ne nestaje ni u kakvim okolnostima.

 

STIH 20

 

yasya ha vāva kṣuta-patana-praskhalanādiṣu vivaśaḥ sakṛn nāmābhigṛṇan puruṣaḥ karma-bandhanam añjasā vidhunoti yasya haiva pratibādhanaḿ mumukṣavo 'nyathaivopalabhante

 

SYNONYMS: yasya — of whom; ha vāva — indeed; kṣuta — when in hunger; patana — falling down; praskhalana-ādiṣu — stumbling and so on; vivaśaḥ — being helpless; sakṛt — once; nāma abhigṛṇan — chanting the holy name of the Lord; puruṣaḥ — a person; karma-bandhanam — the bondage of fruitive activity; añjasā — completely; vidhunoti — washes away; yasya — of which; ha — certainly; eva — in this way; pratibādhanam — the repulsion; mumukṣavaḥ — persons desiring liberation; anyathā — otherwise; eva — certainly; upalabhante — are trying to realize.

 

Osoba koju muči glad ili koja padne ili se saplete odmah se oslobađa posljedica svojih prošlih djela ako samo jednom dobrovoljno ili nedobrovoljno izgovori Gospodinovo sveto ime. Karmiji zapleteni u materijalne djelatnosti se suočavaju s brojnim poteškoćama u primjeni mistične yoge i ostalim pokušajima, da bi dostigli tu istu slobodu.

 

SMISAO: Nije tačno da moramo ponuditi svoje materijalne posjede Svevišnjoj Božanskoj Osobi i biti oslobođeni prije nego što možemo predano služiti. Bhakta automatski dostiže oslobođenje bez posebnog napora. Bali Mahārāja nije stekao sva svoja materijalna obilja samo zbog milostinje koju je dao Gospodinu. Onaj ko postane bhakta, slobodan od materijalnih želja i motiva, smatra sve povoljnosti, i duhovne i materijalne, blagoslovima Gospodina i tako njegovo predano služenje Gospodina nikada nije ometeno. Bhukti - materijalno uživanje i mukti - oslobođenje su samo popratni proizvodi predanog služenja. Bhakta se ne treba odvojeno truditi da dostigne mukti. Śrīla Bilvamańgala Ṭhākura je rekao --muktiḥ svayaḿ mukulitāñjaliḥ sevate 'smān: Gospodinov čisti bhakta se ne treba odvojeno truditi da dostigne mukti, jer je mukti uvek spremna da ga služi.

 

U vezi s tim, Śrī Caitanya-Caritamrta [Antya 3.177-188] navodi izjave Haridasa Thakure koje potvrđuju učinak pjevanja Gospodinovog svetog imena.

 

keha bale — 'nāma haite haya pāpa-kṣaya'

keha bale — 'nāma haite jīvera mokṣa haya'

 

Neki kažu da se pjevanjem Gospodinovog svetog imena živo biće oslobađa svih posljedica griješnog života, a drugi da se pjevanjem Gospodinovog svetog imena dostiže oslobođenje od materijalnog ropstva.

 

haridāsa kahena, — "nāmera ei dui phala naya

nāmera phale kṛṣṇa-pade prema upajaya

 

Međutim, Haridāsa Ṭhākura, je rekao da željeni rezultat pjevanja Gospodinovog svetog imena nije oslobođenje od materijalnog ropstva ili oslobođenje od posljedica griješnog života. Pravi rezultat Gospodinovog svetog imena je buđenje uspavane svjesnosti Kṛṣṇe, predanog služenja Gospodina s ljubavlju.

 

ānuṣańgika phala nāmera — 'mukti', 'pāpa-nāśa'

tāhāra dṛṣṭānta yaiche sūryera prakāśa

 

Haridāsa Ṭhākura je rekao da su oslobođenje i sloboda od posljedica griješnih delatnosti samo popratni proizvodi pjevanja Gospodinovog svetog imena. Ako osoba čisto pjeva Gospodinovo sveto ime dostiže razinu služenja Svevišnje Božanske Osobe s ljubavlju. U vezi s tim, Haridāsa Ṭhākura je naveo primjer, upoređujuci moć svetog imena sa Sunčevom svjetlošću.

 

ei ślokera artha kara paṇḍitera gaṇa"

sabe kahe, — 'tumi kaha artha-vivaraṇa'

 

Predstavio je ovaj stih svim prisutnim učenirn ljudima, ali oni su zatražili da objasni smisao stiha.

 

haridāsa kahena, — "yaiche sūryera udaya

udaya nā haite ārambhe tamera haya kṣaya

 

Haridāsa Ṭhākura je rekao da Sunce, čim pocne da izlazi, raspršuje tamu noći, čak i prije nego što postane vidljivo.

 

caura-preta-rākṣasādira bhaya haya nāśa

udaya haile dharma-karma-ādi parakāśa

 

Čak i prije nego što Sunce izađe, svjetlost zore uništava strah od opasnosti noći, kao što su uznemirenja koja stvaraju lopovi, duhovi i rākṣase. Kada se Sunce pojavi, ljudi se posvećuju svojim dužnostima.

 

aiche nāmodayārambhe pāpa-ādira kṣaya

udaya kaile kṛṣṇa-pade haya premodaya

 

Slično tome, osoba se oslobađa od svih griješnih posljedica čak i prije nego što njeno pjevanje svetog imena postane čisto, a kada pjeva čisto postaje ljubavnik Kṛṣṇe.

 

'mukti' tuccha-phala haya nāmābhāsa haite

ye mukti bhakta nā laya, se kṛṣṇa cāhe dite"

 

Bhakta nikada ne prihvata mukti, čak i ako mu je Kṛṣṇa ponudi. Mukti, sloboda od svih griješnih posljedica, dostiže se čak i nāmābhāsom ili tračkom svjetla svetog imena, prije nego što njegovo puno svjetlo postane savršeno vidljivo. Nāmābhāsa je faza između nāmā-aparādhe ili pjevanja svetog imena s uvredama i čistog pjevanja. Postoje tri faze u pjevanju Gospodinovog svetog imena. U prvoj fazi, osoba čini deset vrsta uvreda prilikom pjevanja. U slijedećoj fazi, nāmābhāsi, ne čini skoro nikakve uvrede i dolazi na razinu čistog pjevanja. U trećoj fazi, kada pjeva Hare Kṛṣṇa mantru bez uvreda, njena uspavana ljubav prema Kṛṣṇi se odmah budi. To je savršenstvo.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 5: The Creative Impetus Chapter 24: The Subterranean Heavenly Planets

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.24.19-20

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.
29.09.2019.

THE SUBTERRANEAN HEAVENLY PLANETS – RAJSKE PLANETE ISPOD ZEMLJE [PART 7]

 

BILA-SVARGA [VJEŠTAČKI RAJEVI] -- OPISI NIŽIH PLANETARNIH SISTEMA.

 

SVEVIŠNJA BOŽANSKA OSOBA JE OPISANA KAO UTTAMAŚLOKA, ,,ONAJ KO SE OBOŽAVA S NAJBOLJIM OD ODABRANIH SANSKRITSKIH STIHOVA".

 


JAKO ZADOVOLJAN S BALI MAHĀRĀJOM, KOJI MU JE DAO SVE ŠTO JE IMAO, GOSPODIN MU JE VRATIO NJEGOVO KRALJEVSTVO I PODARIO MU OBILJA VEĆA I OD OBILJA KRALJA INDRE. ČAK I DANAS, BALI MAHĀRĀJA PREDANO SLUŽI OBOŽAVAJUĆI SVEVIŠNJU BOŽANSKU OSOBU NA PLANETI SUTALI.

 

KOMENTAR: Radi podsjećanja, kao što je već navedeno na predhodnim postovima, sedam donjih planetarnih sistema su redom od naše planete Zemlje prema dole:  Atala, Vitala, Sutala, Talātala, Mahātala, Rasātala i Pātāla. Proračunato je da su niži planetarni sistemi jednako široki i dugi kao i planetarni sistem Zemlje. Kod poređenja s planetarnim sistemom Zemlje, misli se na Bhū-Mandalu, Veliku Zemlju, ili Zemljin planetarni sistem, koji je u obliku deblje okrugle plohe, 200.000.000 milja u prečniku, odnosno u granicama dopiranja svjetlosti Sunca [Sūrya Nārāyaṇa]. Inače, naš univerzum je prečnika 4 milijarde milja. Mnogi ljudi, koji nisu upućeni u sofisticirana vedska znanja ne mogu ni zamisliti da u okviru te okrugle deblje plohe, ali nevidljive za naše moći percepcije, pored planete Zemlje koju mi vidimo kao sferu, egzistiraju mnogobrojni naseljeni svjetovi [planete], koje mi također ne vidimo. Nesavršena zapadna nauka ih još ne poznaje. Dakle, kada se poredi veličina nižih planetarnih sistema s planetarnim sistemom Zemlje, ne misli se na planetu Zemlju i ono što mi vidimo kao kuglu od 8.000 milja u prečniku. Ovdje je potrebno pomenuti da neki, koji su dijelom nesavršeno usvojili pojedine postavke  vedske kosmologije u vidu izoliranih sekvenci izvađenih iz konteksta, te koji nemaju karmičke reference za potpunije shvatanje naše dvojne stvarnosti – one vidljive i one nevidljive, često miješaju određene pojmove. Tako, između ostaloga nerijetko pokušavaju drugima nametnuti neke svoje mis-koncepcije, da je i ono što mi vidimo kao sferičnu planetu Zemlju – tobože ravna ploha, te da su i okeani na Zemlji ravni. Koliko je njihova percepcija uvrnuta, vidi se i po tome, što bi u tom slučaju sva nebeska tijela, bezbrojne zvijezde i planete, kao i planeta Zemlja bili ravni, a ne sferičnog oblika, što je apsurdno. Kada govorimo o nevidljvom dijelu našeg univerzuma i cjelokupne Božije kreacije, znajmo da su vedski spisi jedini pravi autoritet za ispravno poimanje strukture našeg univerzuma i sveukupne kreacije, kao i za postepeno otklanjane mnogobrojnih prividnih kontraverzi nastalih zbog različitih razina svjesnosti. Kontraverze u vedskim spisima u stvari ne postoje.

 

Uvijek se iznova podsjetimo da je ovaj materijalni [vidljivi svijet] stvaran, ali privremen i pun māye [iluzije], ili onoga što nije. Ko treba da bude prevaren, zbog svojih griješnih aktivnosti – i biva prevaren prema višem uređenju, pa iako to obično niko ne želi, u svakodnevnom životu uglavnom sve radi tako da baš bude prevaren. Ako mislimo naprijed u svojim traganjima za vječnom istinom i znanjima višeg ranga, potrebno je da se postepeno istreniramo i zadobijemo moć separacije -- znati razlikovati bona fide vedska znanja spuštena do nas preko viših autoriteta u univerzumu, od nesavršenih svjetovnih tumačenja.

 

STIH 17

 

tato 'dhastād vitale haro bhagavān hāṭakeśvaraḥ sva-pārṣada-bhūta-gaṇāvṛtaḥ prajāpati-sargopabṛḿhaṇāya bhavo bhavānyā saha mithunī-bhūta āste yataḥ pravṛttā sarit-pravarā hāṭakī nāma bhavayor vīryeṇa yatra citrabhānur mātariśvanā samidhyamāna ojasā pibati tan niṣṭhyūtaḿ hāṭakākhyaḿ suvarṇaḿ bhūṣaṇenāsurendrāvarodheṣu puruṣāḥ saha puruṣībhir dhārayanti

 

SYNONYMS: tataḥ — the planet Atala; adhastāt — beneath; vitale — on the planet; haraḥ — Lord Śiva; bhagavān — the most powerful personality; hāṭakeśvaraḥ — the master of gold; sva-pārṣada — by his own associates; bhūta-gaṇa — who are ghostly living beings; āvṛtaḥ — surrounded; prajāpati-sarga — of the creation of Lord Brahmā; upabṛḿhaṇāya — to increase the population; bhavaḥ — Lord Śiva; bhavānyā saha — with his wife, Bhavānī; mithunī-bhūtaḥ — being united in sex; āste — remains; yataḥ — from that planet (Vitala); pravṛttā — being emanated; sarit-pravarā — the great river; hāṭakī — Hāṭakī; nāma — named; bhavayoḥ vīryeṇa — due to the semina and ovum of Lord Śiva and Bhavānī; yatra — where; citra-bhānuḥ — the fire-god; mātariśvanā — by the wind; samidhyamānaḥ — being brightly inflamed; ojasā — with great strength; pibati — drinks; tat — that; niṣṭhyūtam — spit out with a hissing sound; hāṭaka-ākhyam — named Hāṭaka; suvarṇam — gold; bhūṣaṇena — by different types of ornaments; asura-indra — of the great asuras; avarodheṣu — in the homes; puruṣāḥ — the males; saha — with; puruṣībhiḥ — their wives and women; dhārayanti — wear.

 

Ispod Atale nalazi se Vitala, na kojoj živi Śiva, poznat kao gospodar zlatnih rudnika, sa svojim ličnim pratiocima, sablastima i sličnim živim bićima. Kao praotac, Śiva se upušta u seks sa Bhavānī da bi stvorio živa bića i od mješavine njihove vitalne tečnosti nastaje rijeka zvana Hāṭakī. Kada vatra, rasplamsala od vjetra, pije ovu rijeku i zatim je uz pištanje ispljune, stvara zlato zvano Hāṭaka. Demoni, koji žive na toj planeti sa svojim ženama ukrašavaju sebe različitim ukrasima napravljenim od tog zlata i tako tamo žive veoma srećno.

 

SMISAO: Izgleda, kada se Bhava i Bhavānī, Śiva i njegova žena, seksualno sjedine, spoj njihovih izlučevina stvara hemikaliju, koja kada se zagrije na vatri može stvoriti zlato. Rečeno je da su alhemičari srednjeg vijeka pokušavali dobiti zlato iz neplemenitih metala, a Śrīla Sanātana Gosvāmī također izjavljuje da se zlato može stvoriti kada se bronza pomiješa sa živom. Śrīla Sanātana Gosvāmī to izjavljuje u vezi s inicijacijom osoba niskog rođenja, koje na taj način mogu postati brāhmaṇe. Śrīla Sanātana Gosvāmī je rekao:

 

yathā kāñcanatāḿ yāti   kāḿsyaḿ rasa-vidhānataḥ

tathā dīkṣā-vidhānena   dvijatvaḿ jāyate nṛṇām

 

„Kao što se kaḿsa ili bronza može pretvoriti u zlato kada se pomiješa sa živom, osoba niskog rođenja, koja se pravilno inicira u vaiṣṇavske djelatnosti može postati brāhmaṇa.“ Međunarodno društvo za svjesnost Kṛṣṇe pokušava da mlecche i  yavane pretvori u prave brāhmaṇe pravilnom inicijacijom, odvraćajući ih od jedenja mesa, uzimanja opojnih sredstava, nezakonitog seksa i kockanja. Onaj ko odbaci ova četiri principa griješnih djelatnosti i pjeva Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, sigurno može procesom vjerodostojne inicijacije postati čisti brāhmaṇa, kao što je izjavio Śrīla Sanātana Gosvāmī.

 

Pored toga, ako neko prihvati preporuku ovog stiha i nauči kako da pomiješa živu sa bronzom pravilnim grijanjem i rastapanjem, može veoma jeftino dobiti zlato. Alhemičari srednjeg vijeka su pokušavali proizvesti zlato, ali su bili neuspješni, možda zato što nisu slijedili pravo uputstvo.

 

STIH 18

 

tato 'dhastāt sutale udāra-śravāḥ puṇya-śloko virocanātmajo balir bhagavatā mahendrasya priyaḿ cikīrṣamāṇenāditer labdha-kāyo bhūtvā vaṭu-vāmana-rūpeṇa parākṣipta-loka-trayo bhagavad-anukampayaiva punaḥ praveśita indrādiṣv avidyamānayā susamṛddhayā śriyābhijuṣṭaḥ sva-dharmeṇārādhayaḿs tam eva bhagavantam ārādhanīyam apagata-sādhvasa āste 'dhunāpi

 

SYNONYMS: tataḥ adhastāt — beneath the planet known as Vitala; sutale — on the planet known as Sutala; udāra-śravāḥ — very greatly celebrated; puṇya-ślokaḥ — very pious and advanced in spiritual consciousness; virocana-ātmajaḥ — the son of Virocana; baliḥ — Bali Mahārāja; bhagavatā — by the Supreme Personality of Godhead; mahā-indrasya — of the King of heaven, Indra; priyam — the welfare; cikīrṣamāṇena — desiring to perform; āditeḥ — from Aditi; labdha-kāyaḥ — having obtained His body; bhūtvā — appearing; vaṭu — brahmacāri; vāmana-rūpeṇa — in the form of a dwarf; parākṣipta — wrested away; loka-trayaḥ — the three worlds; bhagavat-anukampayā — by the causeless mercy of the Supreme Personality of Godhead; eva — certainly; punaḥ — again; praveśitaḥ — caused to enter; indra-ādiṣu — even among the demigods like the King of heaven; avidyamānayā — not existing; susamṛddhayā — much enriched by such exalted opulence; śriyā — by good fortune; abhijuṣṭaḥ — being blessed; sva-dharmeṇa — by discharging devotional service; ārādhayan — worshiping; tam — Him; eva — certainly; bhagavantam — the Supreme Personality of Godhead; ārādhanīyam — who is most worshipable; apagata-sādhvasaḥ — without fear; āste — remains; adhunā api — even today.

 

Ispod planete Vitale nalazi se još jedna planeta, poznata kao Sutala, na kojoj čak i danas prebiva veliki sin Mahārāja Virocane, Bali Mahārāja, koji se slavi kao najpobožniji kralj. Radi dobrobiti Indre, kralja raja, Gospodin Viṣṇu se pojavio kao sin Aditi u obliku patuljka brahmacārīya i prevario Bali Mahārāju. Zamolio ga je za samo tri koraka zemlje, a uzeo mu je sva tri svijeta. Jako zadovoljan s Bali Mahārājom, koji Mu je dao sve što je imao, Gospodin mu je vratio njegovo kraljevstvo i podario mu obilja veća i od obilja kralja Indre. Čak i danas, Bali Mahārāja predano služi obožavajući Svevišnju Božansku Osobu na planeti Sutali.

 

SMISAO: Svevišnja Božanska Osoba je opisana kao Uttamaśloka, ,,Onaj ko se obožava s najboljim od odabranih sanskritskih stihova". Gospodinovi bhakte kao što je Bali Mahārāja se također obožavaju puṇya-ślokama, stihovima koji povećavaju pobožnost. Bali Mahārāja je ponudio Gospodinu sve — svoje bogatstvo, kraljevstvo, pa čak i sopstveno tijelo [sarvātma-nivedane baliḥ]. Gospodin se pojavio pred Bali Mahārājom kao brāhmaṇa prosjak i Bali Mahārāja Mu je dao sve što je imao. Međutim, Bali Mahārāja nije postao siromašan; dajući sve što je imao Svevišnjoj Božanskoj Osobi, postao je uspješan bhakta i ponovo je dobio sve, zahvaljujući blagoslovima Gospodina. Slično tome, oni koji daju priloge za širenje djelatnosti pokreta svjesnosti Kṛṣṇe i za ostvarivanje njegovih ciljeva, nikad neće ništa izgubiti; blagoslovima Gospodina Kṛṣṇe ponovo će dobiti svoje bogatstvo. S druge strane, oni koji sakupljaju priloge u korist Međunarodnog društva za svjesnost Kṛṣṇe trebaju biti veoma pažljivi da nijednu paru prikupljenog novca ne upotrebe za nešto drugo, osim za transcendentalno služenje Gospodina sa ljubavlju.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 5: The Creative Impetus Chapter 24: The Subterranean Heavenly Planets

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.24.17-18

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
23.09.2019.

THE SUBTERRANEAN HEAVENLY PLANETS – RAJSKE PLANETE ISPOD ZEMLJE [PART 6]

 

BILA-SVARGA [VJEŠTAČKI RAJEVI] -- OPISI NIŽIH PLANETARNIH SISTEMA.

 DEVEDESET ŠEST VRSTA MISTIČNIH MOĆI.

 

KOMENTAR: Nastavljamo s opisom vještačkih rajeva na nižim planetarnim sistemima, koji su ispod planete Zemlje. Sve ono što neki ljudi, koji su uobičajeno grubi materijalisti, obično žele u svom okruženju, ili tražeći kroz preseljenje i posao negdje na zapadu, što će im omogućiti ostvarenje mnogobrojnih želja za čulnim uživanjem, u stvari se već nalazi dostupno na ovim podzemnim planetarnim sistemima. Tako možemo da vidimo i odkuda nam dolaze mnoge sporne stvari i navike. Ove stvari se ne uče na svjetovnim obrazovnim institucijama, koje na žalost obično daju lažno obrazovanje i tako samo stvaraju lažne liste nezaposlenih. S druge strane, ogromne površine obradive zemlje i brojni djevičanski čisti planinski pašnjaci ostaju decenijama neobrađeni i neiskorišteni za uzgoj i zaštitu krava isključivo radi dobijanja mlijeka i zdravih mliječnih proizvoda. Neke nezrele i u suštini podzemne politike i budalasti ljudi non-stop izazivaju sukobe među narodima i ratna razaranja, ubijanje ljudi i destrukciju imovine, etc. Neimanjem znanja višeg ranga, viših razina svjesnosti i svojim pogrešnim djelovanjem, dodatno još uništavaju sve ono što je prirodno, dato na upotrebu cijeloj ljudskoj rasi -- od enormnog iskorištavanja prirodnih bogatstava, nekontrolirane sječe šuma – pluća planete, zagađivanja tokova rijeka, jezera i okeana raznovrsnim otrovima i otpacima takozvane moderne civilizacije, produktima sagorijevanja fosilnih goriva, nerazgradivim materijalima i plastikom, zadnjih decenija i nuklearnim otpadom, enormnim povećanjem broja vozila koja dodatno zagađuju atmosferu, etc.

 

Neophodna je stalna, sistematska edukacija u znanja višeg ranga i omogućavanje jednog zdravijeg i prosperitenijeg načina života na samoj planeti Zemlji, kroz postepeno pročišćavanje svjesnosti, potom povezivanje sa Svevišnjim Gospodinom kroz svakodnevno mantranje i procese predanog služenja. Da li će na kraju života uslijediti eventualni odlazak na više planetarne sisteme, pa u konačnici možda i u duhovni svijet -- mjesta bez tjeskobe, koji sačinjava preko ¾ sveukupne Božije kreacije, ili će neki od nas preći u podzemne svjetove, ili pak biti upućeni na dugotrajno ispaštanje na jedan od 28 sistema paklenih planeta na dnu našeg univerzuma, zaraditi životinjsko tijelo, ili biti osuđeni na nepokretno stanje u kamenu, etc. – umnogome zavisi od načina života svakoga od nas, razine dostignute svjesnosti, onoga na što mislimo u trenutku napuštanja tijela i odluke viših autoriteta u univerzumu. To je već jako obimna tema i nekada će biti detaljnije razrađena. Zbog potpunijeg razumijevanja teme preporučljivo je pročitati i predhodnih pet nastavaka.

 

STIH 14

 

na hi teṣāḿ kalyāṇānāḿ prabhavati kutaścana mṛtyur vinā bhagavat-tejasaś cakrāpadeśāt

 

SYNONYMS: na hi — not; teṣām — of them; kalyāṇānām — who are by nature auspicious; prabhavati — able to influence; kutaścana — from anywhere; mṛtyuḥ — death; vinā — except; bhagavat-tejasaḥ — of the energy of the supreme personality of godhead; cakra-apadeśāt — from that weapon named the sudarśana cakra.

 

Žive veoma povoljno i ne plaše se smrti ni od čega osim od predodređenog vremena, koje je sjaj Sudarśana Cakre Svevišnje Božanske Osobe.

 

SMISAO: To je nedostatak materijalnog postojanja. U rajevima ispod planete Zemlje sve je lijepo uređeno. kuće su smještene na lijepim položajima, atmosfera jc prijatna i nema tjelesnih neudobnosti ili umnih tjeskoba, ali uprkos tome stanovnici tih planeta se moraju ponovo roditi u skladu s karmom. Osobe čiji su umovi tupi ne mogu shvatiti ovaj nedostatak materijalističke civilizacije, koja teži ka materijalnim udobnostima. Možemo stvoriti životne uslove veoma prijatne za čula, ali uprkos svim povoljnim uslovima, poslije izvjesnog vremena se moramo sresti sa smrću. Članovi demonske civilizacije ulažu napor da svoje životne uslove učine vrlo udobnim, ali ne mogu spriječiti smrt. Uticaj Sudarśana Cakre neće dozvoliti njihovoj takozvanoj materijalnoj sreći da potraje.

 

STIH 15

 

yasmin praviṣṭe 'sura-vadhūnāḿ prāyaḥ puḿsavanāni bhayād eva sravanti patanti ca

 

SYNONYMS: yasmin — where; praviṣṭe — when entered; asura-vadhūnām — of the wives of those demons; prāyaḥ — almost always; puḿsavanāni — fetuses; bhayāt — because of fear; eva — certainly; sravanti — slip out; patanti — fall down; ca — and.

 

Kada  Sudarśana Cakra uđe u te predjele, sve trudne žene demona, plašeći se njenog sjaja, imaju pobačaje.

 

STIH 16

 

athātale maya-putro 'suro balo nivasati yena ha vā iha sṛṣṭāḥ ṣaṇ-ṇavatir māyāḥ kāścanādyāpi māyāvino dhārayanti yasya ca jṛmbhamāṇasya mukhatas trayaḥ strī-gaṇā udapadyanta svairiṇyaḥ kāminyaḥ puḿścalya iti yā vai bilāyanaḿ praviṣṭaḿ puruṣaḿ rasena hāṭakākhyena sādhayitvā sva-vilāsāvalokanānurāga-smita-saḿlāpopagūhanādibhiḥ svairaḿ kila ramayanti yasminn upayukte puruṣa īśvaro 'haḿ siddho 'ham ity ayuta-mahā-gaja-balam ātmānam abhimanyamānaḥ katthate madāndha iva

 

SYNONYMS: atha — now; atale — on the planet named atala; maya-putraḥ asuraḥ — the demon son of maya; balaḥ — bala; nivasati — resides; yena — by whom; ha vā — indeed; iha — in this; sṛṣṭāḥ — propagated; ṣaṭ-ṇavatiḥ — ninety-six; māyāḥ — varieties of illusion; kāścana — some; adya api — even today; māyā-vinaḥ — those who know the art of magical feats (like manufacturing gold); dhārayanti — utilize; yasya — of whom; ca — also; jṛmbhamāṇasya — while yawning; mukhataḥ — from the mouth; trayaḥ — three; strī-gaṇāḥ — varieties of women; udapadyanta — were generated; svairiṇyaḥ — svairiṇī (one who only marries in her same class); kāminyaḥ — kāmiṇī (one who, being lusty, marries men from any group); puḿścalyaḥ — puḿścalī (one who wants to go from one husband to another); iti — thus; yāḥ — who; vai — certainly; bila-ayanam — the subterranean planets; praviṣṭam — entering; puruṣam — a male; rasena — by a juice; hāṭaka-ākhyena — made from an intoxicating herb known as hāṭaka; sādhayitvā — making sexually fit; sva-vilāsa — for their personal sense gratification; avalokana — by glances; anurāga — lustful; smita — by smiling; saḿlāpa — by talking; upagūhana-ādibhiḥ — and by embracing; svairam — according to their own desire; kila — indeed; ramayanti — enjoy sex pleasure; yasmin — which; upayukte — when used; puruṣaḥ — a man; īśvaraḥ aham — i am the most powerful person; siddhaḥ aham — i am the greatest and most elevated person; iti — thus; ayuta — ten thousand; mahā-gaja — of big elephants; balam — the strength; ātmānam — himself; abhimanyamānaḥ — being full of pride; katthate — they say; mada-andhaḥ — blinded by false prestige; iva — like.

 

Dragi moj kralju, sada ću ti opisati niže planetarne sisteme jedan za drugim, počev od Atale. Na Atali živi demon po imenu Bala, sin Maye Dānave, koji je stvorio devedeset šest vrsta mističnih moći. Neki takozvani yogīyi i svāmīyi čak i danas koriste ove mistične moći da bi varali ljude. Jednostavno zijevajući, demon Bala je stvorio tri vrste žena, poznate kao svairiṇī, kāmiṇī i puḿścalī. Svairiṇi vole da se udaju za muškarca iz kruga ljudi u kome se kreću, kāmiṇī se udaju za bilo kog muškarca, a puḿścalī mijenjaju muževe jednog za drugim. Ako muškarac uđe na planetu Atala, te žene ga smjesta zarobe i podstaknu da popije opojni napitak pripremljen od droge poznate kao hāṭaka [cannabis indica]. Taj opojni napitak daje muškarcu veliku seksualnu moć, koju žene iskorištavaju za uživanje. Žena će privući muškarca privlačnim pogledima, prisnim riječima, osmjesima punim ljubavi i zagrljajima. Tako ga navodi da uživa u seksu s njom do njenog punog zadovoljstva. Zbog njegove povećane seksualne moći, muškarac smatra sebe snažnijim od deset hiljada slonova i najsavršenijim. Zaista, pod uticajem iluzije, opijen lažnim ponosom, smatra sebe bogom, ne osvrćući se na neumitnu smrt.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 5: The Creative Impetus Chapter 24: The Subterranean Heavenly Planets

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.24.14-16

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
14.09.2019.

THE SUBTERRANEAN HEAVENLY PLANETS – RAJSKE PLANETE ISPOD ZEMLJE [PART 5]

 

BILA – SVARGA [VJEŠTAČKI RAJEVI]

 

KOMENTAR: Možemo prepoznati i iz ovakvih tekstova Śrīmad Bhāgavatama da današnji brojni pokušaji stvaranja virtualne stvarnosti u svijetu i mnogobrojnih vještačkih stvari jako liče na uređenje donjih svjetova. To je još jedan od dokaza da ne možemo izmisliti ništa novo što već negdje ne postoji, ili je postojalo. Također, jedna od poenti, koja obično teže ulazi u naše zapadne umove je da na planetarnim sistemima ispod Zemlje nema svjetlosti i toplote Sunca [Sūrya Nārāyaṇa], već svjetlost dolazi s dragulja na glavama bezbrojnih zmija i tako daje privid Sunčeve svjetlosti. Tako, saznajemo da Sunce osvjetljava i grije samo gornju polovinu našeg univerzuma.

 

Na donjim podzemnim svjetovima nema ni starosti, bolesti i ostalih tjeskoba kroz koje mi prolazimo, ali zato ne postoje i određene komparativne prednosti, kao za stanovnike planete Zemlje i viših planetarnih sistema, detaljno opisane u Śrīmad Bhāgavatamu i drugim vedskim spisima. Inače, puno ne iznenađuje činjenica da se danas neki mračni krugovi u svijetu i njhovi glasnogovornici bave upravo sličnim podzemnim aktivnostima. Za upućene lako je prepoznatljivo šta im je u stvari cilj i odakle crpe svoje mračne inspiracije, u krajnjoj liniji – odakle dolaze iz svojih prošlih života. A, mi se uvijek iznova zbunjeno pitamo šta nam se to dešava. Znajmo da i dalje egzistiraju i nastavljaju sa svojim mračnim aktivnostima tajna društva u svijetu, još iz prošlog stoljeća, kao i današnji tajni centri moći, čiji su vodeći članovi  upućeni u neke ezoterične stvari, ali koje obično više inkliniraju prema “crnoj umjetnosti” [black magic] i vještačkom uspostavljanju takozvanog novog poretka u svijetu – poretka gdje nema mjesta za Svevišnju Božansku Osobu i za opće priznate ljudske kvalitete. Ali, to je samo pusti san i praktički nemoguća misija na dulje staze. Međutim, kako vidimo danas ljudi sve više žive jednim neprirodnim, virtualnim načinom života, sve više smo otuđeni od svojih porodica, mnogi se potpuno pogrešno hrane konzumirajući karmički strogo zabranjene sastojke -- leševe ubijenih životinja, različite vrste opojnih droga i alkoholnih pića, etc. Još ih pojedini vjerski vođe nekih prevarnih religioznosti [dharmaḥ kaitavaḥ -- cheating religions -- prevarne religije] pogrešno ohrabruju u istom. Ipak najveći problem čine komercijalne tv svojim reklamiranjem karmički strogo zabranjenih stvari za ljudsku upotrebu i inače emitiranjem različitih jako spornih sadržaja.   

 

Kako znamo, postoji i niz portala na internetu u svijetu, kao i u našim regionima, da im ne nabrajamo imena i dajemo besplatnu reklamu, koji u velikom neznanju i u potrazi za senzacijama, reklamiraju i veličaju moć pojedinih okultnih i mračnih stvari, plasiraju iskonstruirane informacije o tobožnjim svjetskim čudima i tajnama, te moć savremenih oružja istoka i zapada, topova, tenkova, aviona, brodova, satelita, etc., za masovno uništavanje ljudi i infrastrukture, te i druga uvrnuta i pogrešna tumačenja tajni drevnih civilizacija i šta sve ne.

 

Umjesto praćenja takvih portala, tv programskih shema i njihovih mis-koncepcija, okrenimo se proučavanju sofisticiranih vedskih duhovnih spisa i sopstvenom pročišćavanju. Time automatski dostižemo i prirodan, zdrav način života i život pun ispunjenja.

 

Radi pravilnog razumijevanja tekstova ovakve vrste kao današnji i intrigantnih, ali realnih opisa donjih svjetova, kao i drugih dijelova našeg univerzuma, da se podsjetimo stiha s prošlog posta. “Prema izjavama Prahlāda Mahārāje, materijalno uživanje je māyā-sukha, iluzorno uživanje. Vaiṣṇava se uvijek brine kako da izbavi sva živa bića iz takvog lažnog uživanja. Prahlāda Mahārāja kaže: māyā-sukhāya bharam udvahato vimūḍhān: [SB 7.9.43] – Te budale [vimūḍhas] su zaokupljene materijalnom srećom, koja je bez sumnje privremena. Bilo da žive na rajskim, nižim ili zemaljskim planetarnim sistemima, ljudi su zaokupljeni prolaznom, materijalnom srećom, zaboravljajući da će poslije izvjesnog vremena morati da promijene svoje tijelo u skladu s materijainim zakonima i ispaštaju uzastopno rađanje, starost, bolest i umiranje. Ne mareći za to šta će se desiti u slijedećem životu, okorjeli materijalisti su tokom svog kratkog životnog vijeka jednostavno obuzeti uživanjem. Vaiṣṇava se uvijek brine kako da svim takvim zbunjenim materijalistima da pravu sreću duhovnog blaženstva.”

 

Inače, za sada ne postoji mjesto u svijetu, gdje je moguće vidjeti izgled kompletne Božije kreacije i našeg univerzuma. Možemo ih samo u sebi zamišljati proučavajući vedske spise. Međutim kada bude u potpunosti završen, vedski planetarium u Śrī Dhām Māyāpuru, West Bengal u Indiji, vjerovatno negdje 2.022 godine, svi ljudi ovog svijeta moći će da uživaju u prezentaciji kompletne kreacije, čak i onoga što je iznad ove naše vidljive 3D stvarnosti.

 

STIH 10

 

udyānāni cātitarāḿ mana-indriyānandibhiḥ kusuma-phala-stabaka-subhaga-kisalayāvanata-rucira-viṭapa-viṭapināḿ latāńgālińgitānāḿ śrībhiḥ samithuna-vividha-vihańgama-jalāśayānām amala-jala-pūrṇānāḿ jhaṣakulollańghana-kṣubhita-nīra-nīraja-kumuda-kuva-laya-kahlāra-nīlotpala-lohita-śatapatrādi-vaneṣu kṛta-niketanānām eka-vihārākula-madhura-vividha-svanādibhir indriyotsavair amara-loka-śriyam atiśayitāni

 

SYNONYMS: udyānāni — the gardens and parks; ca — also; atitarām — greatly; manaḥ — to the mind; indriya — and to the senses; ānandibhiḥ — which cause pleasure; kusuma — by flowers; phala — of fruits; stabaka — bunches; subhaga — very beautiful; kisalaya — new twigs; avanata — bent low; rucira — attractive; viṭapa — possessing branches; viṭapinām — of trees; latā-ańga-ālińgitānām — which are embraced by the limbs of creepers; śrībhiḥ — by the beauty; sa-mithuna — in pairs; vividha — varieties; vihańgama — frequented by birds; jala-āśayānām — of reservoirs of water; amala-jala-pūrṇānām — full of clear and transparent water; jhaṣa-kula-ullańghana — by the jumping of different fish; kṣubhita — agitated; nīra — in the water; nīraja — of lotus flowers; kumuda — lilies; kuvalaya — flowers named kuvalaya; kahlāra — kahlāra flowers; nīla-utpala — blue lotus flowers; lohita — red; śata-patra-ādi — lotus flowers with a hundred petals and so on; vaneṣu — in forests; kṛta-niketanānām — of birds that have made their nests; eka-vihāra-ākula — full of uninterrupted enjoyment; madhura — very sweet; vividha — varieties; svana-ādibhiḥ — by vibrations; indriya-utsavaiḥ — invoking sense enjoyment; amara-loka-śriyam — the beauty of the residential places of the demigods; atiśayitāni — surpassing.

 

Parkovi i vrtovi u vještačkim rajevima po ljepoti nadmašuju one na višim rajskim planetama. Obavijeno puzavicama, drveće u tim vrtovima se povija pod teškim teretom grana punih voća i cvijeća i zato izgleda neobično lijepo. Ta ljepota može privući svakoga i učiniti da njegov um potpuno procvjeta u zadovoljstvu čulnog uživanja. Tamo ima mnogo jezera i rezervoara sa bistrom, prozirnom vodom, uzburkanom ribama, koje skaču i ukrašenom sa mnoštvom cvjetova, poput ljiljana, kuvalaya, kahlāra i plavih i crvenih lotosa. Parovi cakravāka i brojnih drugih vodenih ptica se gnijezde na jezerima i uvijek uživaju u srećnom raspoloženju, stvarajući umilne, prijatne zvukove, koji pružaju zadovoljstvo čulima

 

STIH 11

 

yatra ha vāva na bhayam aho-rātrādibhiḥ kāla-vibhāgair upalakṣyate

 

SYNONYMS: yatra — where; ha vāva — certainly; na — not; bhayam — fearfulness; ahaḥ-rātra-ādibhiḥ — because of days and nights; kāla-vibhāgaiḥ — the divisions of time; upalakṣyate — is experienced.

 

Pošto na tim planetama ispod Zemlje nema Sunčeve svjetlosti, vrijeme nije podijeljeno na dane i noći i zato nema straha uzrokovanog vremenom.

 

STIH 12

 

yatra hi mahāhi-pravara-śiro-maṇayaḥ sarvaḿ tamaḥ prabādhante

 

SYNONYMS: yatra — where; hi — indeed; mahā-ahi — of great serpents; pravara — of the best; śiraḥ-maṇayaḥ — the gems on the hoods; sarvam — all; tamaḥ — darkness; prabādhante — drive away.

 

Tamo živi mnogo velikih zmija na čijim se glavama nalaze dragulji i sjaj tih dragulja raspršuje tamu u svim pravcima.

 

STIH 13

 

na vā eteṣu vasatāḿ divyauṣadhi-rasa-rasāyanānna-pāna-snānādibhir ādhayo vyādhayo valī-palita-jarādayaś ca deha-vaivarṇya-daurgandhya-sveda-klama-glānir iti vayo 'vasthāś ca bhavanti

 

SYNONYMS: na — not; vā — either; eteṣu — in these planets; vasatām — of those residing; divya — wonderful; auṣadhi — of herbs; rasa — the juices; rasāyana — and elixirs; anna — by eating; pāna — drinking; snāna-ādibhiḥ — by bathing in and so on; ādhayaḥ — mental troubles; vyādhayaḥ — diseases; valī — wrinkles; palita — grey hair; jarā — old age; ādayaḥ — and so on; ca — and; deha-vaivarṇya — the fading of bodily luster; daurgandhya — bad odor; sveda — perspiration; klama — fatigue; glāniḥ — lack of energy; iti — thus; vayaḥ avasthāḥ — miserable conditions due to increasing age; ca — and; bhavanti — are.

 

Pošto stanovnici piju i kupaju se u sokovima i eliksirima napravljenim od čudesnih biljaka, oslobođeni su svih tjeskoba i fizičkih bolesti. Njihova kosa ne sijedi, nemaju bore, niti postaju nemoćni, ne gube tjelesni sjaj, znojenje ne prouzrokuje neprijatan miris i nisu uznemireni umorom ili nedostatkom energije ill entuzijazma zbog starosti.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 5: The Creative Impetus Chapter 24: The Subterranean Heavenly Planets

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.24.10-13

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

07.09.2019.

THE SUBTERRANEAN HEAVENLY PLANETS – RAJSKE PLANETE ISPOD ZEMLJE [PART 4]

 

 

NA TIM PLANETARNIM SISTEMIMA, KOJIH IMA SEDAM I KOJI SU POZNATI KAO RAJEVI ISPOD ZEMLJE [BILA-SVARGA], IMA VEOMA LIJEPIH KUĆA, VRTOVA I MJESTA ZA ČULNO UŽIVANJE, KOJA SU JOŠ RASKOŠNIJA OD ONIH NA VIŠIM PLANETAMA, JER DEMONI IMAJU VEOMA VISOK STANDARD ČULNOG UŽIVANJA, BOGATSTVA I UTICAJA.

 

PREMA IZJAVAMA PRAHLĀDA MAHĀRĀJE, MATERIJALNO UŽIVANJE JE MĀYĀ-SUKHA, ILUZORNO UŽIVANJE. PRAHLĀDA MAHĀRĀJA KAŽE: MĀYĀ-SUKHĀYA BHARAM UDVAHATO VIMŪḌHĀN: [SB 7.9.43] – TE BUDALE [VIMŪḌHAS] SU ZAOKUPLJENE MATERIJALNOM SREĆOM, KOJA JE BEZ SUMNJE PRIVREMENA. BILO DA ŽIVE NA RAJSKIM, NIŽIM ILI ZEMALJSKIM PLANETARNIM SISTEMIMA, LJUDI SU ZAOKUPLJENI PROLAZNOM, MATERIJALNOM SREĆOM, ZABORAVLJAJUĆI DA ĆE POSLIJE IZVJESNOG VREMENA MORATI DA PROMIJENE SVOJE TIJELO U SKLADU S MATERIJAINIM ZAKONIMA I ISPAŠTAJU UZASTOPNO RAĐANJE, STAROST, BOLEST I UMIRANJE. NE MAREĆI ZA TO ŠTA ĆE SE DESITI U SLIJEDEĆEM ŽIVOTU, OKORJELI MATERIJALISTI SU TOKOM SVOG KRATKOG ŽIVOTNOG VIJEKA JEDNOSTAVNO OBUZETI UŽIVANJEM.

 

VAIṢṆAVA SE UVIJEK BRINE KAKO DA IZBAVI SVA ŽIVA BIĆA IZ TAKVOG LAŽNOG UŽIVANJA.

 

KOMENTAR: Sofisticirana vedska kosmologija detaljno objašnjava mnogobrojne fenomene i kontraverze oko strukture našeg univerzuma. Detaljni opisi našeg univerzuma i cjelokupne Božije kreacije mogu se naći u Śrīmad-Bhāgavatamu [by His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda], drugim Purāṇama, drugim vedskim spisima, te specijalno u vedskim kosmološkim spisima Sūrya Siddhānti [translate from Sanskrit to Bengali and edited by His Divine Grace Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Gosvāmī Mahārāja], kao i Siddhānta Śiromani – Graha Ganita 'dyaya [by Bāskara Ācārya], etc. Tu su i nezaobilazni komentari veoma upućenih komentatora Śrīmad-Bhāgavatama. Tako, Śrīla Prabhupāda između ostalih često citira Śrīla Viśvanātha Cakravarti Ṭhākura i komentatora Śrīmad-Bhāgavatama Vijayadhvaju, kada se radi o Śrīmad-Bhāgavatamu, Peto Pjevanje [Canto Five] i zahtijevnim kosmološkim temama, kao i još neke druge učene vaiṣṇave. Dakako, od esencijalne važnosti je da radimo na tome da postepeno shvatimo učenje Śrīla Vyāsadeva, izvornog autora Veda. Znajmo šta god istraživali i proučavali, mi samo skupljamo mrvice znanja iz Božanskog uma Śrīla Vyāsadeva.

 

Ako mislimo još detaljnije istraživati vedsku kosmologiju, te strukturu našeg univerzuma, kao i praktične implikacije na život svakoga od nas kroz brojne karmičke odrednice s potrebnim proračunima, tada imamo na raspolaganju Bṛhat Parāśara Horā Śāstru, koju je sastavio čuveni vedski astrolog, veliki svetac i mudrac Parāśara Muni, a koja i bazični spis za vedsku astrologiju. Postoji i drevna Bhṛgu Nādi astrologija s čitavim nizom pod-tradicija. A, tu je i druga brojna astrološka literatura naprednih i iskusnih vedskih astrologa, koja je također od velike pomoći za sve ozbiljnije praktikante.

 

Inače u svijetu, radi nepoznavanja izvorne vedske kosmologije, prave strukture našeg univerzuma i cjelokupne Božije kreacije, te radi postojanja brojnih pogrešnih zapadnih naučnih dogmi i mis-koncepcija, obično nije poznato da postoje tri vrste rajskih predjela: na planetarnim sistemima iznad Zemlje, na  planetarnom sistemu Zemlje i na planetarnim sistemima ispod Zemlje. Pa i kada se spominju rajski predjeli iznad Zemlje u drugim spisima, ljudima se pogrešno predstavljaju kao da je to sve u svemu – da je to krajnji cilj života. Ali, to je samo viši položaj za one koji preferiraju čulno uživanje i  postavljaju ga iznad vječnog života u duhovnom svijetu. Duhovni svijet čini ¾ sveukupne Božije kreacije, dok bezbrojni materijalni univerzumi, zajedno s našim univerzumom, čine red veličine tek ¼.

 

Radi podsjećanja na tekst predhodnog posta, biće ponovo naveden zadnji stih s istog.

 

STIH 7

 

upavarṇitaḿ bhūmer yathā-sanniveśāvasthānam avaner apy adhastāt

sapta bhū-vivarā ekaikaśo yojanāyutāntareṇāyāma-vistāreṇopakḷptā

atalaḿ vitalaḿ sutalaḿ talātalaḿ mahātalaḿ rasātalaḿ pātālam iti

 

SYNONYMS: upavarṇitam — stated previously; bhūmeḥ — of the planet earth; yathā-sanniveśa-avasthānam — according to the arrangement of the different places; avaneḥ — the earth; api — certainly; adhastāt — beneath; sapta — seven; bhū-vivarāḥ — other planets; eka-ekaśaḥ — in succession, up to the outer limit of the universe; yojana-ayuta-antareṇa — with an interval of ten thousand yojanas (eighty thousand miles); āyāma-vistāreṇa — by width and length; upakḷptāḥ — situated; atalam — named Atala; vitalam — Vitala; sutalam — Sutala; talātalam — Talātala; mahātalam — Mahātala; rasātalam — Rasātala; pātālam — Pātāla; iti — thus.

 

Dragi moj kralju, ispod Zemlje se nalazi sedam drugih planeta [tačnije planetarnih sistema], poznatih kao Atala, Vitala, Sutala, Talātala, Mahātala, Rasātala i Pātāla. Već sam ti objasnio položaj Zemaljskih planetarnih sistema. Proračunato je da su niži planetarni sistemi jednako široki i dugi kao i planetarni sistemi Zemlje.

 

STIH 8

 

eteṣu hi bila-svargeṣu svargād apy adhika-kāma-bhogaiśvaryānanda-bhūti-vibhūtibhiḥ susamṛddha-bhavanodyānākrīḍa-vihāreṣu daitya-dānava-kādraveyā nitya-pramuditānurakta-kalatrāpatya-bandhu-suhṛd-anucarā gṛha-pataya īśvarād apy apratihata-kāmā māyā-vinodā nivasanti

 

SYNONYMS: eteṣu — in these; hi — certainly; bila-svargeṣu — known as the heavenly subterranean worlds; svargāt — than the heavenly planets; api — even; adhika — a greater quantity; kāma-bhoga — enjoyment of sense gratification; aiśvarya-ānanda — bliss due to opulence; bhūti — influence; vibhūtibhiḥ — by those things and wealth; su-samṛddha — improved; bhavana — houses; udyāna — gardens; ākrīḍa-vihāreṣu — in places for different types of sense gratification; daitya — the demons; dānava — ghosts; kādraveyāḥ — snakes; nitya — who are always; pramudita — overjoyed; anurakta — because of attachment; kalatra — to wife; apatya — children; bandhu — family relations; suhṛt — friends; anucarāḥ — followers; gṛha-patayaḥ — the heads of the households; īśvarāt — than those more capable, like the demigods; api — even; apratihata-kāmāḥ — whose fulfillment of lusty desires is unimpeded; māyā — illusory; vinodāḥ — who feel happiness; nivasanti — live.

 

Na tim planetarnim sistemima, kojih ima sedam i koji su poznati kao rajevi ispod Zemlje [bila-svarga], ima veoma lijepih kuća, vrtova i mjesta za čulno uživanje, koja su još raskošnija od onih na višim planetama, jer demoni imaju veoma visok standard čulnog uživanja, bogatstva i uticaja. Većina stanovnika tih planeta poznatih kao Daitye, Dānave i Nāge, žive kao porodični ljudi. Njihove žene, djeca, prijatelji i društvo su potpuno zaokupljeni iluzornom, materijalnom srećom. Čulno uživanje polubogova je ponekad uznemireno, ali stanovnici tih planeta uživaju život bez uznemirenja. Tako su veoma vezani za iluzornu sreću.

 

SMISAO: Prema izjavama Prahlāda Mahārāje, materijalno uživanje je māyā-sukha, iluzorno uživanje. Vaiṣṇava se uvijek brine kako da izbavi sva živa bića iz takvog lažnog uživanja. Prahlāda Mahārāja kaže: māyā-sukhāya bharam udvahato vimūḍhān: [SB 7.9.43] – Te budale [vimūḍhas] su zaokupljene materijalnom srećom, koja je bez sumnje privremena. Bilo da žive na rajskim, nižim ili zemaljskim planetarnim sistemima, ljudi su zaokupljeni prolaznom, materijalnom srećom, zaboravljajući da će poslije izvjesnog vremena morati da promijene svoje tijelo u skladu s materijainim zakonima i ispaštaju uzastopno rađanje, starost, bolest i umiranje. Ne mareći za to šta će se desiti u slijedećem životu, okorjeli materijalisti su tokom svog kratkog životnog vijeka jednostavno obuzeti uživanjem. Vaiṣṇava se uvijek brine kako da svim takvim zbunjenim materijalistima da pravu sreću duhovnog blaženstva.

 

STIH 9

 

yeṣu mahārāja mayena māyāvinā vinirmitāḥ puro nānā-maṇi-pravara-praveka-viracita-vicitra-bhavana-prākāra-gopura-sabhā-caitya-catvarāyatanādibhir nāgāsura-mithuna-pārāvata-śuka-sārikākīrṇa-kṛtrima-bhūmibhir vivareśvara-gṛhottamaiḥ samalańkṛtāś cakāsati

 

SYNONYMS: yeṣu — in those lower planetary systems; mahā-rāja — O my dear King; mayena — by the demon named Maya; māyā-vinā — possessing advanced knowledge in the construction of material comforts; vinirmitāḥ — constructed; puraḥ — cities; nānā-maṇi-pravara — of valuable gems; praveka — with excellent; viracita — constructed; vicitra — wonderful; bhavana — houses; prākāra — walls; gopura — gates; sabhā — legislative meeting rooms; caitya — temples; catvara — schools; āyatana-ādibhiḥ — with hotels or recreation halls and so on; nāga — of living entities with snakelike bodies; asura — of demons, or godless persons; mithuna — by couples; pārāvata — pigeons; śuka — parrots; sārikā — mynas; ākīrṇa — crowded; kṛtrima — artificial; bhūmibhiḥ — possessing areas; vivara-īśvara — of the leaders of the planets; gṛha-uttamaiḥ — with first-class houses; samalańkṛtāḥ — decorated; cakāsati — shine magnificently.

 

Dragi moj kralju, u vještačkim rajevima poznatim kao bila-svarga, živi veliki demon po imenu Maya Dānava, koji je vješt umjetnik i arhitekta. On je izgradio mnogo veličanstveno ukrašenih gradova, punih prekrasnih kuća, zidova, kapija, skupština, templova, dvorišta, templ zgrada i mnogo hotela, koji služe kao prebivališta za strance. Kuće vođa tih planeta su izgradene od najvrijednijih dragulja i uvijek su pune živih bića poznatih kao Nāge i Asure, kao i golubova, papagaja i sličnih ptica. Sve u svemu, ove imitacije rajskih gradova se nalaze na najljepšim mjestima i privlačno su ukrašeni.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 5: The Creative Impetus Chapter 24: The Subterranean Heavenly Planets

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.24.7-9

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

THE SUBTERRANEAN HEAVENLY PLANETS – RAJSKE PLANETE ISPOD ZEMLJE
29.08.2019.

THE SUBTERRANEAN HEAVENLY PLANETS – RAJSKE PLANETE ISPOD ZEMLJE [PART 3]


REČENO JE DA STANOVNICI SIDDHA-LOKE, PRIRODNO OBDARENI MOĆIMA YOGE [TAJNIM MISTIČNIM MOĆIMA], MOGU PUTOVATI S JEDNE PLANETE NA DRUGU SVOJIM PRIRODNIM MISTIČNIM MOĆIMA, BEZ AVIONA [LETJELICA] I SLIČNIH MAŠINA.

 

KOMENTAR: Kada je riječ o izučavanju strukture našeg univerzuma i mnogobrojnih kontraverzi, koje ga neizostavno prate, obično je ugodnije proučavati gornju polovinu univerzuma i sedam gornjih  planetarnih sistema, skupa s Zemljinim sistemom. Ali, zbog dobijanja kompletnije slike izgleda našeg univerzuma, kao i radi sagledavanja mnogobrojnih karmičkih reakcija, koje mogu da nas stignu zavisno od prirode aktivnosti u ovom materijalnom svijetu, za svakoga je preporučljivo detaljno proučiti i ono što je neposredno iznad naše vidljive Zemlje, a što ne možemo percepirati našim ograničenim čulima, kao  i sedam rajskih planetarnih sistema ispod naše planete i na kraju 28 sistema paklenih planeta, koje se nalaze na samom dnu našeg univerzuma. Tako i na današnjem postu, iako su u naslovu navedeni rajski planetarni sistemi ispod Zemlje i na kraju posta, još uvijek se pominju i destinacije i njihovi stanovnici, koji su u stvari iznad Zemlje, decidnije između suptilne, nevidljive, ali ogromne planete Rāhua i naše planete Zemlje.

 

Nekada kasnije, poslije proučavanja donjih sedam planetarnih sistema [sedam donjih svjetova], uslijediće i upoznavanje s prirodom 28 sistema paklenih planeta, ili Narakaloka [28 krugova pakla, kako ih neki još zovu]. Kada bi svi  civilizirani pripadnici ljudske rase, bili upoznati s brojnim nepovoljnim reakcijama, koje slijede za strogo zabranjene aktivnosti, sigurno je da bi bilo mnogo više mira i prosperiteta u svijetu općenito, ljudi bi bili više u guni vrline i okrenuti sticanju transcendentalnih znanja, a bilo bi mnogo manje agresija na susjede, ratova, ubijanja nedužnog stanovništva, razaranja imovine drugih, pljačke, silovanja žena, ubijanja i jedenja životinja, te  i drugih strogo zabranjenih aktivnosti. Nije samo u pitanju odlazak na sisteme paklenih planeta u idućem životu, već i stvaranje neizdržljivih  stanja sličnih onima na paklenim sistemima u ovom životu za upražnjavanje griješnih aktivnosti do kraja života.  Bilo bi mnogo više i dobrosusjedskih odnosa među ljudima, mira, prosperiteta, saradnje, pomaganja jedni drugima, etc. Primjera radi, za zaposjedanje tuđe zemlje i imovine, te otimanje žena [da i ne pominjemo mučenje, ubijanje drugih ljudi, silovanja, pljačke, etc] ide se u pakao znan kao Tāmisra, etc. Detaljnije će o tome biti riječi na nekim kasnijim postovima.

 

Iz današnjih stihova, također možemo vidjeti, što je uglavnom potpuno nepoznato, da se samo na 800 milja iznad Zemlje, nalazi planeta Yakṣa, Rākṣasa, Piśāca, duhova i sablasti, koju mi ne možemo percepirati svojim nesavršenim čulima.

 

Znanje o kosmologiji Velike Zemlje [Bhū-Maṇḍale], te Bhārata Varṣe i planine Sumeru [Meru] su podučavali i do danas pažljivo očuvali učenjaci učeničkog naslijeđa znanog kao Madhva Sampradāya. Velika Zemlja, ili Veliki zemaljski planetarni sistem, nije samo ono što mi vidimo kao planetu Zemlju, mnogo je veći i proteže se do rubova prostora gdje je vidljiva svijetlost Sunca, prečnika negdje 200.000.000 milja. Prečnik našeg univerzuma iznosi četiri milijarde milja. Zemaljski planetarni sistem znan je kao Bhū-Maṇḍala, oblika je lotosovog cvijeta, slično kao ogromna Goloka Vṛṇḍāvana, izvorna planeta u duhovnom svijetu. 

 

Predhodni Ācarye i učenjaci su nam ostavili ogromno vedsko znanje i o kosmologiji nebeskih tijela u dubini univerzuma, koji su dosta udaljeniji od naše planete Zemlje.

 

STIH 4

 

tato 'dhastāt siddha-cāraṇa-vidyādharāṇāḿ sadanāni tāvan mātra eva

 

SYNONYMS: tataḥ — the planet Rāhu; adhastāt — below; siddha-cāraṇa — of the planets known as Siddhaloka and Cāraṇaloka; vidyādharāṇām — and the planets of the Vidyādharas; sadanāni — the residential places; tāvat mātra — only that much distance (eighty thousand miles); eva — indeed.

 

Na 10.000 yojana [80.000 milja] ispod Rāhua nalaze se planete poznate kao Siddha-loka, Cāraṇa-loka i Vidyādharā-loka. 

 

SMISAO: Rečeno je da stanovnici Siddha-loke, prirodno obdareni moćima yoge [tajnim mističnim moćima], mogu putovati s jedne planete na drugu svojim prirodnim mističnim moćima, bez aviona [letjelica] i sličnih mašina.

 

STIH 5

 

tato 'dhastād yakṣa-rakṣaḥ-piśāca-preta-bhūta-gaṇānāḿ vihārājiram

antarikṣaḿ yāvad vāyuḥ pravāti yāvan meghā upalabhyante

 

SYNONYMS: tataḥ adhastāt — beneath the planets occupied by the Siddhas, Cāraṇas and Vidyādharas; yakṣa-rakṣaḥ-piśāca-preta-bhūta-gaṇānām — of Yakṣas, Rākṣasas, Piśācas, ghosts and so on; vihāra-ajiram — the place of sense gratification; antarikṣam — in the sky or outer space; yāvat — as far as; vāyuḥ — the wind; pravāti — blows; yāvat — as far as; meghāḥ — the clouds; upalabhyante — are seen.

 

Ispod Vidyādharā-loke, Cāraṇa-loke i Siddha-loke, na nebu zvanom antarikṣa, nalaze se mjesta uživanja za Yakṣe, Rākṣase, Piśāce, duhove, sablasti, etc. [Yakṣas, Rākṣasas, Piśācas, ghosts]. Antarikṣa se prostire sve do mjesta do koga puše vjetar, a oblaci lebde na nebu. Iznad toga nema više vazduha.

 

STIH 6

 

tato 'dhastāc chata-yojanāntara iyaḿ pṛthivī yāvad dhaḿsa-bhāsa-

śyena-suparṇādayaḥ patattri-pravarā utpatantīti

 

SYNONYMS: tataḥ adhastāt — beneath that; śata-yojana — of one hundred yojanas; antare — by an interval; iyam — this; pṛthivī — planet earth; yāvat — as high as; haḿsa — swans; bhāsa — vultures; śyena — eagles; suparṇa-ādayaḥ — and other birds; patattri-pravarāḥ — the chief among birds; utpatanti — can fly; iti — thus.

 

Ispod prebivališta Yakṣa i Rākṣasa na udaljenosti od sto yojana [800 milja] nalazi se planeta Zemlja. Njene granice se prostiru sve do visine na kojoj lebudovi, jastrebovi, orlovi i slične velike ptice mogu da lete.

 

STIH 7

 

upavarṇitaḿ bhūmer yathā-sanniveśāvasthānam avaner apy adhastāt sapta bhū-vivarā ekaikaśo yojanāyutāntareṇāyāma-vistāreṇopakḷptā atalaḿ vitalaḿ sutalaḿ talātalaḿ mahātalaḿ rasātalaḿ pātālam iti

 

SYNONYMS: upavarṇitam — stated previously; bhūmeḥ — of the planet earth; yathā-sanniveśa-avasthānam — according to the arrangement of the different places; avaneḥ — the earth; api — certainly; adhastāt — beneath; sapta — seven; bhū-vivarāḥ — other planets; eka-ekaśaḥ — in succession, up to the outer limit of the universe; yojana-ayuta-antareṇa — with an interval of ten thousand yojanas (eighty thousand miles); āyāma-vistāreṇa — by width and length; upakḷptāḥ — situated; atalam — named Atala; vitalam — Vitala; sutalam — Sutala; talātalam — Talātala; mahātalam — Mahātala; rasātalam — Rasātala; pātālam — Pātāla; iti — thus.

 

Dragi moj kralju, ispod Zemlje se nalazi sedam drugih planeta [tačnije planetarnih sistema], poznatih kao Atala, Vitala, Sutala, Talātala, Mahātala, Rasātala i Pātāla. Već sam ti objasnio položaj zemaljskih planetarnih sistema. Proračunato je da su niži planetarni sistemi jednako široki i dugi kao i planetarni sistemi Zemlje.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 5: The Creative Impetus Chapter 24: The Subterranean Heavenly Planets

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.24.4-7

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.

Stariji postovi

VEDSKI  KOSMOS -- VEDSKA  KULTURA
<< 11/2019 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
208812

Powered by Blogger.ba