VEDSKI KOSMOS -- VEDSKA KULTURA

Mob: +387 63 220 084, +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

07.01.2017.

CALCULATION OF TIME FROM THE ATOM -- RAČUNANJE VREMENA OD ATOMA [PART 3]

 

KOMENTAR: Izgleda da u danima visoko razvijene vedske civilizacije nije bilo nikakve oskudice u znanju o fizici, hemiji, višoj matematici, astronomiji, kosmologiji, strukturi našeg univerzuma i sveukupne Božje kreacije, lakom putovanju na druge planete i više planetarne sisteme, izgradnji međuplanetarnih letjelica – nekada pravih letećih gradova, različitih vrsta oružja i tehnika ratovanja, pa čak i nuklearnog, etc. Znalo se i za tačnu veličinu atoma,  brzinu svjetlosti, te i za komplicirane matematičke formule, uticaj gravitacije, bežični prenos energija, različite vrste energetskih talasa i zračenja, etc., dakle sve ono što mi danas tek pronalazimo. U stvarnosti, mi ne možemo izmisliti ništa novo, sve je već pronađeno u drevna vremena i do u detalje opisano u vedskim spisima. Primjer nesavršenosti znanja kojim danas  raspolažemo je i tek skromno poznavanje aktivnosti Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] i energija, koje svakodnevno zrači u okolne dijelove univerzuma. I pored moćnih tehnologija u današnjem svijetu, do danas nije poznata ogromna većina od 100 000 vrsta različitih zraka [zračenja] Sunca [Sūrya Nārāyaṇa], od kojih svaka ima svoja suptilna svojstva,  kako je već pomenuto na prošlom postu. Savremena nauka zna tek da Sunčeva svjetlost sadrži neke vrste zraka kao što su: ultraljubičaste, infracrvene, gama, rendgenske zrake, etc.

 

A šta tek reći o međuplanetarnim i međuzvjezdanim putovanjima, te tehnikama koje to omogućavaju, a koje su korišćene još u drevno doba postojanja napredne vedske civilizacije na tlu današnje Indije i okolnih zemalja. Za ista su bila potrebna sofisticirana kosmološka znanja, koja nemaju prave konkurencije kroz dugu povijest ljudskog roda. Ta znanja su nadljudska, dakle ne dolaze iz ljudskih umova.  

 

U predhodnim yugama, specijalno u zlatnom dobu Satya-yugi nije bilo potrebe za zapisivanjem i štampanjem knjiga, jer su ljudi mogli upamtiti sve ono što samo jednom čuju. Tek sa nailaskom drugih yuga, specijalno Kali-yuge i postepene degradacije cjelokupne ljudske rase nastaje potreba za štampanjem knjiga. Za neke buduće generacije ostaje da se pojasne mnogobrojne pojave i energije na suptilnijim, nevidljivim razinama našeg postojanja, koje su najčešće prava enigma i pune brojnih kontravezi, tako da budu potpuno razumljive za umove prosječnih ljudi neupućenih u sofisticirane vedske spise i znanja višeg ranga.

 

 STIH 7

 

nimeṣas tri-lavo jñeya   āmnātas te trayaḥ kṣaṇaḥ

kṣaṇān pañca viduḥ kāṣṭhāḿ   laghu tā daśa pañca ca

 

SYNONYMS: nimeṣaḥ — the duration of time called a nimeṣa; tri-lavaḥ — the duration of three lavas; jñeyaḥ — is to be known; āmnātaḥ — it is so called; te — they; trayaḥ — three; kṣaṇaḥ — the duration of time called a kṣaṇa; kṣaṇān — such kṣaṇas; pañca — five; viduḥ — one should understand; kāṣṭhām — the duration of time called a kāṣṭhā; laghu — the duration of time called a laghu; tāḥ — those; daśa pañca — fifteen; ca — also.

 

Vremensko razdoblje od tri lave je jednako jednoj nimeṣi, spoj tri nimeṣe čini jednu kṣaṇu, pet spojenih kṣaṇa čine jednu kāṣṭhu, a petnaest kāṣṭhā čine jedan laghu.

 

SMISAO: Računanjem je ustanovljeno da je jedan laghu jednak trajanju dva minuta. Na temelju toga, atomski proračun vremena prema vedskoj mudrosti se može pretvoriti u sadašnje vrijeme.

 

STIH 8

 

laghūni vai samāmnātā   daśa pañca ca nāḍikā

te dve muhūrtaḥ praharaḥ   ṣaḍ yāmaḥ sapta vā nṛṇām

 

SYNONYMS: laghūni — such laghus (each of two minutes); vai — exactly; samāmnātā — is called; daśa pañca — fifteen; ca — also; nāḍikā — a nāḍikā; te — of them; dve — two; muhūrtaḥ — a moment; praharaḥ — three hours; ṣaṭ — six; yāmaḥ — one fourth of a day or night; sapta — seven; vā — or; nṛṇām — of human calculation

 

Petnaest laghua čine jednu nāḍiku, koja se još naziva i daṇḍa. Dvije daṇḍe čine jednu muhūrtu, a šest ili sedam daṇḍi čine jednu četvrtinu dana ili noći, prema ljudskom proračunu.

 

STIH 9

 

dvādaśārdha-palonmānaḿ   caturbhiś catur-ańgulaiḥ

svarṇa-māṣaiḥ kṛta-cchidraḿ   yāvat prastha-jala-plutam

 

SYNONYMS: dvādaśa-ardha — six; pala — of the scale of weight; unmānam — measuring pot; caturbhiḥ — by weight of four; catuḥ-ańgulaiḥ — four fingers by measure; svarṇa — of gold; māṣaiḥ — of the weight; kṛta-chidram — making a hole; yāvat — as long as; prastha — measuring one prastha; jala-plutam — filled by water.

 

Mjerni sud za jednu nāḍiku ili daṇḍu, može se napraviti od bakrenog suda težine šest pala [113,4 grama] u kojem je probušena rupa zlatnom sondom težine četiri māṣe i dužine četiri prsta. Kad se sud stavi na vodu, vrijeme potrebno da voda preplavi sud se naziva jedna daṇḍa.

 

SMISAO: Ovdje se savjetuje da se rupa na bakrenom mjernom sudu načini sondom koja ne teži više od četiri māṣe i nije duža od četiri prsta. To određuje prečnik otvora. Sud se uroni u vodu i vrijeme potrebno da ga preplavi voda se naziva daṇḍa. Ovo je još jedan način izračunavanja trajanja daṇḍe, kao što se vrijeme mjeri pijeskom u staklenoj posudi. Izgleda da u danima vedske civilizacije nije bilo oskudice u znanju o fizici, hemiji ili višoj matematici. Mjere su se izračunavale na različite načine, što je moguće jednostavnije.

 

STIH 10

 

yāmāś catvāraś catvāro   martyānām ahanī ubhe

pakṣaḥ pañca-daśāhāni   śuklaḥ kṛṣṇaś ca mānada

 

SYNONYMS: yāmāḥ — three hours; catvāraḥ — four; catvāraḥ — and four; martyānām — of the human beings; ahanī — duration of day; ubhe — both day and night; pakṣaḥ — fortnight; pañca-daśa — fifteen; ahāni — days; śuklaḥ — white; kṛṣṇaḥ — black; ca — also; mānada — measured.

 

Izračunato je da u jednom danu, kao i u jednoj noći ljudskog bića postoje četiri prahare, koje se isto tako nazivaju yāmāś. Slično tome, petnaest dana i noći su dvije nedelje i ima ih dvije [petnaestodnevnice] u mjesec dana [crna-tamna i bijela-svijetla].

 

STIH 11

 

tayoḥ samuccayo māsaḥ   pitṝṇāḿ tad ahar-niśam

dvau tāv ṛtuḥ ṣaḍ ayanaḿ   dakṣiṇaḿ cottaraḿ divi

 

SYNONYMS: tayoḥ — of them; samuccayaḥ — aggregate; māsaḥ — month; pitṝṇām — of the Pitā planets; tat — that (month); ahaḥ-niśam — day and night; dvau — two; tau — months; ṛtuḥ — a season; ṣaṭ — six; ayanam — the movement of the sun in six months; dakṣiṇam — southern; ca — also; uttaram — northern; divi — in the heavens.

 

Skup od dva puta po dvije sedmice je jedan mjesec i to razdoblje predstavlja jedan potpuni dan i noć na planeti Pitā. Dva takva mjeseca čine jedno godišnje doba, a šest mjeseci obuhvataju potpuno kretanje Sunca od juga ka sjeveru.

 

Canto 3: The Status Quo               Chapter 11: Calculation of Time, from the Atom

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 3.11.7-11

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
16.12.2016.

CALCULATION OF TIME FROM THE ATOM -- RAČUNANJE VREMENA OD ATOMA [PART 2]

 

OPIS ATOMA U ŚRĪMAD BHĀGAVATAMU JE SKORO ISTI KAO I U SAVREMENOJ NAUCI O ATOMU, A JOŠ JE DETALJNIJE OPISAN U PARAMĀṆU-VĀDA AUTORA KAṆĀDE.

 

VRIJEME, KOJE JE POTREBNO SUNCU DA PREĐE PREKO ATOMA SE RAČUNA KAO ATOMSKO VRIJEME.

 

ATOM JE SIĆUŠAN, SUPTILNI OBLIK VJEČNOG VREMENA.

 

ATOM SE OPISUJE KAO NEVIDLJIVA ČESTICA, ALI KADA SE ŠEST TAKVIH ATOMA SPOJE, NAZIVAJU SE TRASAREṆU I VIDLJIVI SU U SUNČEVIM ZRACIMA, KOJI PRODIRU KROZ MREŽU ZA KOMARCE NA PROZORU.

 

KOMENTAR: Mnogobrojni egzaktni opisi strukture univerzuma, detaljno su dati u vedskim spisima. Mi samo kupimo mrvice znanja iz božanskog uma Śrīla Vyasadeva. Tako radi ilustracije, izvorne Purāṇe za ljudsku rasu sadrže 400 000 stihova, dok one za Deve, humanoidne rase sa viših planetarnih sistema u našem univerzumu, koje imaju daleko veću moć percepcije, sadrže čak 10 000 000 stihova. Kroz dugu povijest ljudske rase  uvijek je bilo mnoštvo takozvanih “pronalazaka” na različitim poljima ljudske nauke, a ustvari se uvijek radilo o pukom preuzimanju pojedinih dijelova znanja iz Veda, radi sticanja prolazne slave i novaca u ovom svijetu. Poznat je niz primjera za isto, samo je problem što šira javnost obično nikada nije detaljnije upućena. Tako je i atomistika, nauka o atomu bila poznata hiljadama godina ranije, nego što su je moderni “pronalazači” kao ponovo “otkrili”. Isti je slučaj i sa takozvanom Pitagorinom teoremom, koja je postojala hiljadama godina ranije i preuzeta je iz sāstri, koje sadrže vedsku matematiku. Na isti način je “pronađena” i konstanta gravitacije, brzina svjetlosti, etc.

 

Koliko je naše, više nego skromno znanje, te ograničene moći percepcije, može poslužiti i primjer [ne]poznavanja Sunca [Sūrya Nārāyaṇa].  Jedan od ISKCON duhovnih učitelja H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja, koji dugi niz godina detaljno istražuje strukturu univerzuma kroz obimne vedske spise, te mnogobrojne kontraverze, koje takva istraživanja neizostavno prate, navodi u svom poznatom videu Vedic Cosmos: “Savremena nauka zna da Sunčeva svjetlost sadrži neke vrste zraka kao što su: ultraljubičaste, infracrvene, gama, rendgenske zrake, etc. Međutim, sofisticirani vedski spisi navode da Sunčeva svjetlost sadrži čak 100 000 vrsta različitih zraka [zračenja], od kojih svaka ima svoja suptilna svojstva.” Dalje, postavlja pitanje da li znamo koja energija pokreće Sunce [Sūrya Nārāyaṇa]? Je li to nuklearna fuzija? Kaže da Vede navode da je u pitanju voda. “Da, voda. Sunce isparava vodu iz čitavog gornjeg dijela univerzuma i koristi je kao gorivo, baš kao što munja koristi vlagu.” S vremenom, u ovakvim tekstovima biće postepeno pomenuti još mnogobrojni primjeri ograničenosti naših spoznaja, kao i velike obmane ljudske rase, koje egzistiraju na zapadu, ali i u većini zemalja istoka gdje još nije došlo do većeg prodora vedskog znanja, čak do današnjih dana.

 

STIH 1

 

maitreya uvāca

caramaḥ sad-viśeṣāṇām   aneko 'saḿyutaḥ sadā

paramāṇuḥ sa vijñeyo   nṛṇām aikya-bhramo yataḥ

 

SYNONYMS: maitreyaḥ uvāca — Maitreya said; caramaḥ — ultimate; sat — effect; viśeṣāṇām — symptoms; anekaḥ — innumerable; asaḿyutaḥ — unmixed; sadā — always; parama-aṇuḥ — atoms; saḥ — that; vijñeyaḥ — should be understood; nṛṇām — of men; aikya — oneness; bhramaḥ — mistaken; yataḥ — from which.

 

Konačna čestica materijalne manifestacije, nedjeljiva i neoblikovana u tijelo, naziva se atom. Uvijek postoji kao nevidljivi identitet, čak i nakon uništenja svih oblika. Materijalno tijelo je samo spoj takvih atoma, ali ga obični ljudi pogrešno shvataju.


SMISAO: Opis atoma u Śrīmad Bhāgavatamu je skoro isti kao i u savremenoj nauci o atomu, a još je detaljnije opisan u Paramāṇu-vādi autora Kaṇāde. U savremenoj nauci atom je također prihvaćen, kao konačna nedjeljiva čestica od koje je sačinjen univerzum. Śrīmad Bhāgavatam je potpuni tekst, koji obuhvata sve vrste znanja, uključujući i teoriju o atomistici. Atom je sićušan, suptilni oblik vječnog vremena.

 

STIH 2

 

sata eva padārthasya   svarūpāvasthitasya yat

kaivalyaḿ parama-mahān   aviśeṣo nirantaraḥ

 

SYNONYMS: sataḥ — of the effective manifestation; eva — certainly; pada-arthasya — of physical bodies; svarūpa-avasthitasya — staying in the same form even to the time of dissolution; yat — that which; kaivalyam — oneness; parama — the supreme; mahān — unlimited; aviśeṣaḥ — forms; nirantaraḥ — eternally.

 

Atomi su konačno stanje manifestiranog univerzuma. Kada postoje u svojim sopstvenim oblicima, ne oblikujući različita tijela, nazivaju se beskonačnim jedinstvom. Nesumnjivo postoje različita tijela u fizičkim oblicima, all sami atomi sačinjavaju potpunu manifestaciju.

 

STIH 3

 

evaḿ kālo 'py anumitaḥ   saukṣmye sthaulye ca sattama

saḿsthāna-bhuktyā bhagavān   avyakto vyakta-bhug vibhuḥ

 

SYNONYMS: evam — thus; kālaḥ — time; api — also; anumitaḥ — measured; saukṣmye — in the subtle; sthaulye — in the gross forms; ca — also; sattama — O best; saḿsthāna — combinations of the atoms; bhuktyā — by the motion; bhagavān — the Supreme Personality of Godhead; avyaktaḥ — unmanifested; vyakta-bhuk — controlling all physical movement; vibhuḥ — the great potential.

 

Vrijeme se može procijeniti mjerenjem kretanja atomskih spojeva tijela. Vrijeme je moć svemoćne Božanske Osobe, Hariya, koji upravlja svim fizičkim kretanjima, iako nije vidljiv u fizičkom svijetu.

 

STIH 4

 

sa kālaḥ paramāṇur vai   yo bhuńkte paramāṇutām

sato 'viśeṣa-bhug yas tu   sa kālaḥ paramo mahān

 

SYNONYMS: saḥ — that; kālaḥ — eternal time; parama-aṇuḥ — atomic; vai — certainly; yaḥ — which; bhuńkte — passes through; parama-aṇutām — the space of an atom; sataḥ — of the entire aggregate; aviśeṣa-bhuk — passing through the nondual exhibition; yaḥ tu — which; saḥ — that; kālaḥ — time; paramaḥ — the supreme; mahān — the great.

 

Atomsko vrijeme se mjeri prema njegovom prekrivanju određenog atomskog prostora. Ono vrijeme, koje prekriva nemanifestiranu sveukupnost atoma, se naziva veliko vrijeme.

 

SMISAO: Vrijeme i prostor su korelativni izrazi. Vrijeme se mjeri prema njegovom prekrivanju određenog prostora atoma. Standardno vrijeme se izračunava prema kretanju Sunca. Vrijeme, koje je potrebno Suncu da pređe preko atoma se računa kao atomsko vrijeme. Najveće vrijeme prekriva cjelokupno postojanje nepodvojene manifestacije. Sve planete se okreću i prekrivaju prostor, koji se izračunava pomoću atoma. Svaka planeta ima određenu orbitu po kojoj se kreće bez skretanja. Slično tome i Sunce ima svoju orbitu. Potpuni proračun vremena stvaranja, održavanja i uništavanja, mjeren prema kružnom kretanju svih planetarnih sistema sve do kraja postojanja kreacije, poznat je kao vrhovna kāla -- mahān kāla.

 

STIH 5

 

aṇur dvau paramāṇū syāt   trasareṇus trayaḥ smṛtaḥ

jālārka-raśmy-avagataḥ   kham evānupatann agāt

 

SYNONYMS: aṇuḥ — double atom; dvau — two; parama-aṇu — atoms; syāt — become; trasareṇuḥ — hexatom; trayaḥ — three; smṛtaḥ — considered; jāla-arka — of sunshine through the holes of a window screen; raśmi — by the rays; avagataḥ — can be known; kham eva — towards the sky; anupatan agāt — going up.

 

Podjela grubog vremena se računa na slijedeći način: dva atoma čine jedan dvostruki, dok tri dvostruka čine jedan heksatom. Ovaj heksatom se može vidjeti u sunčevim zracima, koji prodiru kroz otvore mreže za komarce na prozoru, Može se jasno vidjeti da heksatom ide naviše prema nebu.

 

SMISAO: Atom se opisuje kao nevidljiva čestica, ali kada se šest takvih atoma spoje, nazivaju se trasareṇu i vidljivi su u sunčevim zracima, koji prodiru kroz mrežu za komarce na prozoru.


STIH 6

 

trasareṇu-trikaḿ bhuńkte   yaḥ kālaḥ sa truṭiḥ smṛtaḥ

śata-bhāgas tu vedhaḥ syāt   tais tribhis tu lavaḥ smṛtaḥ

 

SYNONYMS

 

trasareṇu-trikam — combination of three hexatoms; bhuńkte — as they take time to integrate; yaḥ — that which; kālaḥ — duration of time; saḥ — that; truṭiḥ — by the name truṭi; smṛtaḥ — is called; śata-bhāgaḥ — one hundred truṭis; tu — but; vedhaḥ — called a vedha; syāt — it so happens; taiḥ — by them; tribhiḥ — three times; tu — but; lavaḥ — lava; smṛtaḥ — so called.            

 

Vremensko razdoblje potrebno za integrisanje tri trasareṇua u cjelinu naziva se truṭi, a stotinu truṭiya čine jednu vedhu. Tri vedhe čine jednu lavu.

 

SMISAO: Izračunato je, da ako se jedna sekunda podijeli na 1687,5 dijelova, svaki dio predstavlja trajanje jednog truṭiya, a to je vrijeme potrebno za integrisanje osamnaest atomskih čestica. Takvo spajanje atoma u različita tijela čini proračun materijalnog vremena. Sunce je središnja tačka za izračunavanje svih različitih razdoblja.

 

Be continued…

 

Canto 3: The Status Quo               Chapter 11: Calculation of Time, from the Atom

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 3.11.1-6

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
28.11.2016.

CALCULATION OF TIME FROM THE ATOM -- RAČUNANJE VREMENA OD ATOMA [PART 1]

 

TRI-KĀLA-JÑĀ

 

NAJNIŽA JEDINICA PODJELE GRUBOG VREMENA U VEDSKIM SPISIMA JE 1 TRUTI = 8/13.500 SEKUNDI ILI 1/1.687,5 DIJELOVA SEKUNDE.

 

KOMENTAR: Proučavajući Śrīmad-Bhāgavatam, postepeno možemo shvatiti kretanje vremena – upravljajućeg oblika Svevišnje Božanske Osobe, te da je kretanje vremena različito na različitim  planetarnim sistemima i pojedinim planetama, jer planete pripadaju različitim vrstama i svakom upravlja različita kāla-cakra – raspored vječnog vremena. Vrijeme planete Zemlje se ne može primijeniti na druge više planete i planetarne sisteme.

 

Sa ovim tekstovima dijelom su kompatibilne mini serije, koje trenutno idu na blogu:

 

http://unlimited.blogger.ba/

 

Kroz ovu mini seriju, postepeno će biti predočen dio ogromnog vedskog znanja, koje govori o vremenu na neki način, uz neke skromne lične komentare radi detaljnijih pojašnjenja, specijalno za sve osobe, koje se možda tek uključuju u praćenje tema ovakve vrste. Skoro bez obzira koliko trenutno znamo, ustvari mi samo skupljamo mrvice znanja iz božanskog uma Śrīla Vyasadeva, nama dostupnog kroz razotkrivene vedske spise, ponajviše preko knjiga-śāstra Śrīla Prabhupāda, te knjiga i uputa predhodnih Ācārya. Mnogim dobronamjenim ljudima željnih novih bona fide saznanja, trenutno često neće biti dostupan Śrīmad-Bhāgavatam i druge Purāṇe u obliku knjiga i na internetu, ili će biti u pitanju nesnalaženje s engleskim jezikom, ili pak jednostavno može biti u pitanju nedostatak vremena potrebnog za ozbiljnija pručavanja ovakve vrste, ili će postojati i druge limitirajuće karmičke okolnosti, a svako od nas ih ima u nekom obliku.

 

Kada god govorimo o vremenu neizostavno se pojavljuju prošlost, sadašnjost i budućnost. Da bi možda mogli da razumijemo vedska proročanstva data u Śrīmad-Bhāgavatamu, Purāṇama i drugim vedskim spisima, pa tako i simptome Kali-yuge opisane u Śrīmad-Bhāgavatamu i drugim Purāṇama, neosjetno ćemo početi da izučavamo i sve što je povezano s vremenom.

 

Obično smo podaleko od toga da postanemo tri-kāla-jñā, dakle neko ko savršeno dobro poznaje prošlost, sadašnjost i budućnost, kao veliki sveti mudraci iz prošlosti. Za isto su potrebne i određene jake karmičke predispozicije, ali i povelik trud, vrijeme, te milost i blagoslovi svetih osoba i duhovnih učitelja u ovom životu. Pa ipak, naša je dužnost i obaveza da pokušamo što bolje razumjeti svijet oko sebe – ogromnu materijalnu kreaciju sa bezbrojnim univerzumima i neograničeni duhovni svijet, te svoju poziciju u njima, pri čemu je vrijeme [kāla] nezaobilazan faktor.

 

Najniža jedinica podjele grubog vremena u vedskim spisima je 1 truti = 8/13.500 sekundi ili 1/1.687,5 dijelova sekunde.

 

Koliko je vrijeme relativan pojam za sve u materijalnom univerzmu, veoma lijepo ilustruje slijedeći stih Śrīmad Bhāgavatama 3.11.38:

 

kālo 'yaḿ dvi-parārdhākhyo   nimeṣa upacaryate

avyākṛtasyānantasya   hy anāder jagad-ātmanaḥ

 

SYNONYMS: kālaḥ — eternal time; ayam — this (as measured by Brahmā's duration of life); dvi-parārdha-ākhyaḥ — measured by the two halves of Brahmā's life; nimeṣaḥ — less than a second; upacaryate — is so measured; avyākṛtasya — of one who is unchanged; anantasya — of the unlimited; hi — certainly; anādeḥ — of the beginningless; jagat-ātmanaḥ — of the soul of the universe.  

 

Kao što je predhodno pomenuto [misli se na neke od prije pomenutih stihova, na koje ćemo se vraćati po potrebi], računa se da je dužina dva dijela Brahminog života   jednako jednoj nimeṣi [manje od jedne sekunde] Svevišnjeg Gospodina, koji je nepromjenjiv i neograničen i uzrok je svih uzroka u univerzumu.

 

SMISAO: Veliki mudrac Maitreya je dao popriličan opis vremena različitih dimenzija počev od atoma [vremena trajanja atoma], pa sve do trajanja života Brahme. Sada pokušava da nam barem približno predstavi vrijeme bezgranične Svevišnje Božanske Osobe. Samo nagovještava neograničenost Njegovog vremena koristeći kao primjer život Brahme. Računa se da dužina čitavog Brahminog života iznosi manje od jedne sekunde Gospodinovog vremena i to je objašnjeno u Brahma-saḿhiti (5.48) kako slijedi:

 

yasyaika-niśvasita-kālam athāvalambya

jīvanti loma-vilajā jagad-aṇḍa-nāthāḥ

viṣṇur mahān sa iha yasya kalā-viśeṣo

govindam ādi-puruṣaḿ tam ahaḿ bhajāmi

 

Obožavam Govindu, Svevišnju Božansku Osobu, uzrok svih uzroka, čija je potpuna ekspanzija Mahā Viṣṇu. Svi vladaoci bezbrojnih univerzuma [Brahme] žive samo tako što uzimaju utočište vremena trajanja jednog od Njegovih izdaha.

 

Impersonalisti ne vjeruju u Gospodinov oblik i zato teško mogu povjerovati da spava. Njihovo shvatanje je rezultat siromašnog znanja; sve proračunavaju u okvirima ljudskih mogućnosti. Smatraju da je postojanje Svevišnjeg sušta suprotnost aktivnom ljudskom postojanju, pošto ljudsko biće ima čula, smatraju da Svevišnji mora biti bez čulnog opažanja. Pošto ljudsko biće ima oblik, smatraju da Svevišnji mora biti bez oblika i pošto ljudsko biće spava, Svevišnji ne može spavati. Međutim, Śrīmad Bhāgavatam se ne slaže sa takvim impersonalistima. Ovdje se jasno kaže da Svevišnji Gospodin počiva u yoga-nidri, kao što je već prethodno bilo rečeno. Pošto spava, prirodno je da mora i disati i Brahma-Saḿhitā potvrđuje da se tokom Njegovog disanja rađaju i umiru mnogobrojni Brahme.

 

Postoji potpuna saglasnost između Śrīmad Bhāgavatama i Brahma-Saḿhite. Vječno vrijeme nikada ne prestaje sa prestankom života Brahme. Nastavlja da postoji, ali nema sposobnost da upravlja Svevišnjim Gospodinom, jer je On upravitelj vremena. Nema sumnje da vrijeme postoji u duhovnom svijetu, ali ne upravlja djelatnostima. Beskrajno je, kao i duhovni svijet, pošto tamo sve postoji na apsolutnoj razini.

 

KOMENTAR: Kada se kaže 'dva dijela Brahminog života' misli se na dva puta po 50 Brahminih godina,  koji su praktički toliko dugi za naše pojmove, da su skoro nezamislivi.

 

Jedan Brahmin dan traje 1.000 ciklusa po četiri yuge ili 1.000 x 4.320.000 godina po zemaljskom računanju. Isto toliko traje i jedna Brahimna noć.

 

Jedna godina Brahme se sastoji od 360 takvih dana i noći.

 

Brahmā živi sto takvih godina, ili dva puta po pedeset, kako je navedeno u stihu.

 

Nastaviće se …

 

Canto 3: The Status Quo               Chapter 11: Calculation of Time, from the Atom

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 3.11.38

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness

 

08.11.2016.

SECRET ASSOCIATIONS AND ADVANCED TECHNOLOGIES -- TAJNA DRUŠTVA I NAPREDNE TEHNOLOGIJE [PART 2]

 

SCIENCE AND SPIRITUALITY

 

UFO LETJELICE – VELIKA SVJETSKA ENIGMA

 

U svijetu postoje vrlo oprečna razmišljanja o tome odakle UFO potiču. To je opet shodno različitim razinama svjesnosti i upućenosti u drevna kosmološka znanja. Zaista je malo ljudi upućeno da su još u drevna vremena postojale vrlo napredne tehnologije, kako različitih vrsta naoružanja, pa čak i nuklearnih bombi, do izuzetno moćnih letjelica za putovanja, često na veoma udaljene destinacije u univerzumu. Za ispaljivanje i kontrolu moćnih oružja na određene mete, tada su upotrebljavane tajne vedske mantre. Jednostavno nije bilo potrebe za silnom elektronikom i kompjuterima, barem na našoj planeti, iako su već tada postojale i tehnološki razvijene civilizacije u drugim dijelovima univerzuma, čiji su pripadnici uveliko ovladali različitim tehnologijama, kakve mi danas tek pronalazimo. Ustvari, sve je već davnih dana pronađeno, mi ne možemo izmisliti ništa novo što već nije viđeno.

 

Prije par godina, aktuelna vijest u svjetskim medijima bila je da su američki naučnici pronašli na Marsu misteriozan predmet i da NASA stručnjaci uzimaju uzorke sa Marsovog tla na dalja ispitivanja. Ne treba nikada tražiti senzacije u ovakvim otkrićima, taman i kada se pokažu kao tačna. Dakako, uvijek je u pitanju reklama i na taj način privlačenje ogromnih svota novaca za istraživanja ovakve vrste. Inače, moramo znati da su bezbrojne planete, zvijezde i druga manja nebeska tijela gusto naseljena brojnim živim bićima. Naime, sama logika nam govori da Vrhovni Kreator – Svevišnji Gospodin Kṛṣṇa neće gubiti vrijeme u stvaranju besplodnih svjetova i inače u stvaranje bez određene svrhe. Tako, na svim planetama buja od različitih oblika života, pa čak i na zvijezdama, kao i na vjerovatno najtoplijoj od starijih zvijezda u našem univerzumu, na našem Suncu, ali tamo su živa bića u vatrenim tijelima u kojima mogu opstati na enormno visokim temperaturama i pritiscima. A šta tek reći o povoljnim uslovima života na rajskim planetama, od kojih je jedna i Mjesec [Candra]. Slično je s Marsom i svim drugim mnogobrojnim planetama – sve vrvi od života u raličitim oblicima. U pitanju je samo naša trenutna moć percepcije i to kakva smo živa bića navikli da srećemo.

 

Da navedemo još jedan od mnogobrojnih primjera ograničenosti naših čula i naših trenutnih mogućnosti percepcije i pored sofisticiranih tehnologija današnjice,  a zatim s tako dobijenim podacima  kasnije operiramo, kao da su isti sve u svemu. Tako, na samo 800 milja iznad Zemlje, nalazi se planeta bhuta – duhova i sablasti, ali nju moderna nauka tek treba iznova da “otkrije”.


Na mnogobrojnim mjestima u razotkrivenim vedskim spisima -- Purāṇama, Mahābhārati, Rāmāyaṇi, etc., su detaljno opisane posjete planeti Zemlji superiornijih živih bića, pripadnika različitih izvanzemaljskih kultura i iz različitih epoha vremena, te i posjeta veoma moćnih bića ranga Deva – polubogova, što je do nailaska Kali-yuge bila uobičajena praksa prilikom obavljanja velikih žrtvovanja od strane tadašnjih careva čitavog svijeta [Mahārāja] i u različitim drugim prilikama. Dakle, tada su međusobne posjete i razmjena između pripadnika ljudske rase i nebeskih rasa bile uobičajene, čak su se vjenčavali međusobno, obično prinčevi nebeskih rasa i zemaljske princeze, te dobijali na taj način brojno i moćno potomstvo. Tada se putovalo po različitim dijelovima univerzuma i do naše planete Zemlje aerodinamičnim letjelicama zvanim vimane. Dakako i sada je saobračaj između pojedinih svjetova veoma intezivan, ali mi ne svjedočimo istom iz više razloga. O tome nekada drugi put detaljnije. Inače, konstrukcija, pogon, navigacija i upotreba vimana je data u Vaimānika Shāstrama.

 

Ali, da se vratimo na današnju temu. Već iz ova dva dosadašnja nastavka možemo lako vidjeti, da su se u pripremama za osnivanje i učvršćivanje Trećeg Rajha, nažalost za potpuno destruktivne ciljeve, te uništavanje čitavih naroda i država, kao  i za pljačkanje ogromnih područja uz pomoć enormne vojne sile – vršila i obimna istraživanja drevnih vedskih tehnologija, kako u pogledu različitih vrsta naoružanja, tako i za razvijanje moćnih letjelica za napade iz vazduha od kojih praktički nema  odbrane.

 

Upućenima je dobro poznato da postoje i posebni vedski spisi Dhanur  Veda [military science], koji govore o svim mogućim aspektima i tehnikama ratovanja. Danas je dobro poznato da se ovi spisi uveliko proučavaju u ratnim štabovima pojedinih zemalja, koje imaju aspiracije prema tuđim teritorijama i prirodnim resursima.

 

U prvom nastavku ove teme, pored ostalog data je možda  jedna od važnijih poenti iz života i rada Viktora Schaubergera. Pored toga što je bio prirodnjak, naučnik, vrstan pronalazač, bio je i ugledni član tajnog moćnog društva Fril [ono što je do sada poznato].

 

Drugu poentu, možda još i važniju, koja izgleda nekada pobjegne jednom dijelu istraživača života Viktora Shaubergera, ali i drugih svjetski poznatih naučnika i istraživača, danas ćemo malo više analizirati.

 

Određena okultna znanja, ideje, te autoritet i finansijska moć članova tajnih društava Tula i Fril, su inicirale Hitlera da prema njihovim instrukcijama uputi čitave timove istraživača, koji će istraživati na licu mjesta drevne i napredne svjetske kulture i njihove spise. A to je bio samo nastavak istraživanja, koja su započela još dvadesetih godina prošlog vijeka u tadašnjoj Njemačkoj. Svakako, težnja ovih tajnih društava je bila doći do ezoteričnih viših znanja i postati gospodarima čitavog svijeta. I danas imamo istu pojavu samo u malo prikrivenijoj formi takozvanog novog svjetskog poretka. Tako da su neka moćna oružja i letjelice, dotada nepoznate konstrukcije, kao i letjelice na propulzivni pogon u obliku diska, imali itekako važnu ulogu u tim nastojanjima, kao što ćemo vidjeti.

 

Za ostvarivanje ideje o gospodarenju svijetom, bile su neophodne pripreme za stvaranje goleme i nepobjedive ratne mašine, u kojoj ratno vazduhoplovstvo sa svojim borbenim avionima treba da odigra jednu od glavnih uloga, kao i ogromni brodovi, super nosači aviona. Pa čak i disk-avioni kako su tada zvali leteće tanjure, bili su vrlo važna komponenta istraživanja mnogobrojnih naučnih timova, nakon iskustava u Prvom svjetskom ratu. Hitleru je uspjelo da okupi ekipu vrhunskih stručnjaka u prošlom vijeku. Tada su između ostalog za Njemačku ratnu mašinu radili već iskusni avio-inžinjeri Nijemci: Schriber, Mite, Fon Braun, te čovjek specijalnih znanja i jedan od najuglednijih članova Fril udruženja, Viktor Scauberger, te Italijan Bolonco i drugi.

 

Sada dolazimo do druge najavljene poente. Upućeno je nekoliko veoma dobro opremljenih ekspedicija, specijalno u Indiju, na Kashmir, te na Tibet, u Vavilon i područje sumerske civilizacije, zatim u Egipat, u Južnu Ameriku, na Sjeverni Pol, itd. Preko tih istraživanja drevnih kultura, njihovih znanja i simbola, nacizam je počeo da dobija i svoju okultnu simboliku.


Kukasti krst [križ] je preuzet iz vedske simbolike i znan je kao svastika, ali je nažalost upotrebljavan u kontra produktivne i nehumanističke svrhe. Kada se svastika nosi u takvoj svjesnosti da označava simbole i četiri ruke Gospodina Viṣṇua, tada je to jako povoljan simbol. Očigledno je ovdje došlo do  upotrebe vedskih simbola u nedozvoljene i strogo kažnjive svrhe. Također, došlo je do izvrtanja vedske simbolike u još jednom smislu; svastika je nazvana kukasti krst [križ].  U tadašnjoj Njemačkoj bilo je još simbola preuzetih iz drugih kultura, kao Crno Sunce, zatim obožavanje vuka, preuzeto iz egipatske mitologije gdje je bio  poznat kao Anubis.  Pored toga su čitavi timovi provjerenih i lojalnih stručnjaka proučavali sofisticiranu vedsku kosmologiju i astrologiju, te napredne tehnologije letećih mašina [vimana], kao i druga sofisticirana vedska znanja i rijetke, teško dostupne dokumente. Dio znanja o naprednim tehnologijama je dolazio i kroz proučavanja drevnih legendi Asirije i Vavilona, gdje se obično pominju došljaci iz svemira i učitelji.

 

POJAŠNJENJE SIMBOLA SVASTIKE

 

Da ne bi egzistiralo uobičajeno pogrešno mišljenje da je svastika isključivo nacistički simbol i da svakoga ko je nacrta, ili upotrebljava treba izopčiti iz društva i sudski goniti, evo malo detaljnijeg pojašnjenja. Pojam svastika-mandala odnosi se na  crtanje krugova, ili umjetničko mazanje i crtanje slika na Viṣṇu templovima za Njegovo obožavanje. Karakteristike svastike su opisane u sljedećim vedskim izjavama navedenim u Hari-bhakti-vilasi [Četvrta Vibhāga]: "Obožavatelj Gospodina Viṣṇua treba nacrtati kvadrat u svakom od četiri ugla Gospodinovog templa -- sjeveroistok, jugoistok, sjeverozapad, jugozapad; zatim podijeliti svaki kvadrat u šesnaest kvadrata, te ispuniti svaki kvadrat s bijelom, žutom, crvenom i crnom bojom u prahu. To se zove svastika. Svastika, crteži krugova i njihove slave su opisani u Viṣṇu-Dharmottara kako slijedi: " Onaj ko je inteligentan treba nacrtati različite mandale kao što su sarvatobhadras i padmas i razne divne svastike u templu Gospodina Hariya. "

 

Zasada nećemo dublje ulaziti u neke od detalja drugih ciljeva novog svjetskog poretka i imena današnjih tajnih društava u svijetu, koja itekako egzistiraju i jako utiču na sva globalna svjetska zbivanja, međunarodne sukobe, krize, svrgavanje vlada, ratove, ekonomiju, tokove kretanja novca, te izazivaju i sasvim određene reperkusije u pogledu  kontrole izvora nafte, zlata,  dijamanata, plemenitih metala, kontrole njihovih cijena, etc. Nećemo zasada dublje ulaziti i u brojne socio-ekonomske i društveno-političke aspekte, kao i u nesagledive posljedice po cjelokupno stanovništvo na našoj planeti Zemlji. Primjera radi, tu su i sve prisutnije prave okupacije drugih zemalja bez ispaljenog metka i oružja,  pomoću bankarskih kamata i tako vještački stvorenih dugova kod međunarodnih finansijskih institucija. Više ćemo se baviti naprednim tehnologijama, ali to ne znači da ponekada neće biti riječi i o ovim detaljima zavisno od vaših interesovanja i drugih okolnosti.

 

Nastaviće se...

 

 

18.10.2016.

SECRET ASSOCIATIONS AND ADVANCED TECHNOLOGIES -- TAJNA DRUŠTVA I NAPREDNE TEHNOLOGIJE [PART 1]

 

SCIENCE AND SPIRITUALITY

 

TEHNOLOGIJE SUPER POKRETLJIVIH LETJELICA – LETEĆIH DISKOVA

 

Jako je mnogo mitova spretno utkanih u našu svakodnevnicu. Tu je i veliki broj obmana od strane poznatih i nepoznatih svjetskih manipulatora, paralelnih centara moći i tajnih društava. Uvijek iznova zbunjene i neupućene duše nasjedaju na različite prevare, već stoljećima, vjerovatno od početka Kali yuge. Najčešće nam treba skoro čitav život da se konačno počnemo izvlačiti iz mnogobrojnih pogrešnih dogmi  i dugogodišnjih zabluda. Pa i tada uvijek postoji realna mogućnost upadanja u nove zablude. Māyā uvijek funkcionira, radi i prekovremeno samo da bi nam obezbijedila što više uživanja svih vrsta, za koja mi mislimo da su ona prava.   To je moć māye, iluzije ili onoga što nije.  Kaže se, ne bez razloga – ko želi da bude prevaren i biće prevaren. Iako možda mislimo da ne želimo biti prevareni, ustvari obično sve radimo upravo u tom pravcu. Ko želi da bude prevaren? Svako ko se ne oslanja na vedske spise i više autoritete – opunomoćene svete osobe.

 

Da bi bili potpuno zavedeni i u māyi, ako nam je predodređeno i ako se dobro ne potrudimo, brine se i ahankāra – naš lažni ja pod čijim uticajem prihvatamo materijalne koncepcije života, različite vrste uživanja, te prolazna i lažna tjelesna imenovanja. U Śrīmad-Bhāgavatamu  3.26.26  u smislu stiha je rečeno:

 

“…U materijalnom svijetu proizvodimo mnogo stvari i to se naziva napretkom civilizacije, ali je napredak civilizacije zapravo manifestacija lažnog ja. Zahvaljujući lažnom ja, sve materijalne stvari se proizvode kao predmeti uživanja. Osoba mora prestati da povećava vještačke potrebe u obliku materijalnih predmeta….”

 

Ali, da se vratimo na današnju temu. Teško da ćemo u moru tekstova o životu i radu poznatih i nepoznatih istraživača i naučnika, naći barem nekog autora, koji u svojim napisima izlaže pravo porijeklo nekih otkrića. Naime, kada pomnije ispitamo pravu pozadinu većine danas poznatih istraživanja, pronalazaka, otkrivenih formula, etc., obično ćemo ustanoviti da se radi o preuzimanju iz vedskih spisa i učenja. Mnogobrojne kasnije poznate formule i tajne tehnologije su date u razotkrivenim vedskim spisima i detaljno opisane. Zbog neimanja potrebnih ezoteričnih znanja, sve zasluge  bivaju pripisane nekim istraživačima – onima koji su samo primijenili sofisticirano vedsko znanje, tako da se prosječan čitalac začas uplete. Možemo primijetiti da se uvijek iznova javljaju nove i nove osobe, željne ponavljanja određenih istraživanja i eksperimenata, koji su pripisivani poznatim i nepoznatim istračivačima, stručnjacima za pojedine naučne discipline. Moramo znati da je većina danas  poznatih naučnika, istraživača i  pronalazača, inspiraciju tražila i pronalazila u vedskim spisima, uzimajući utočište u njima tada dostupnim učiteljima za pojedine grane golemog vedskog znanja, samo što je to često ostajalo skriveno i dobro čuvana tajna. U nekim slučajevima tu se radilo  o dostizanju prolazne svjetske slave i moći, te o zaradi novca, iako ima i nesebičnih primjera istraživanja u svrhu napretka ljudske rase, ali i opet s pogrešnim motivom, jer napredak nekih tehnologija često ne znači i napredak za opće dobro.

 

Praktički, nema područja ljudskog djelovanja, a da nije opisano i razrađeno do u detalje u Vedama. Nekada se radi o preuzimanju određenih detalja iz Purāṇa. Opet nekada se radi o preuzimanju pojedinih sekvenci, koje pripadaju originalnoj Sānkhya filozofiji čiji je tvorac Gospodin Kapila – Kapila Muni, sin Kardame Muniya i Devahūti. Ovo je potrebno navesti jer postoji i imitacija Sānkhya filozofije produkovana od strane drugog, lažnog Kapile.  Tako, ko želi da bude prevaren, ko ne koristi isključivo provjerene autoritete i opunomoćene osobe, začas će se uplesti u različita špekulativna znanja, u ovom slučaju lažnog Kapile.

 

Inače, pored mnogobrojnih referenci o strukturi našeg univerzuma i mnogobrojnih kontraverzi, datih u Purāṇama, spacijalno u Śrīmad-Bhāgavatamu [Bhāgavata Purāṇi], najsvjetlijoj od svih Purāṇa, kada je riječ o elementarnim principima materijalnog univerzuma, ali i njegovoj povezanosti sa sistemom duhovnog znanja, vjerovatno da je češće korišćena i kopirana Sānkhya filozofija Gospodina Kapile. Učenje Gospodina Kapile je izvorno dato u Śrīmad-Bhāgavatamu, Treće Pjevanje, od 25 do 33 Poglavlja. Sem toga postoji i posebna knjiga “Učenje Gospodina Kapile -- sina Devahūti”, koja se temelji na nizu lekcija, koje je dao His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda,  u proljeće 1974 godine u Bombayu [Mumbayu]. Tada je Śrīla Prabhupāda održao niz predavanja baziranih na 25 Poglavlju Śrīmad-Bhāgavatama, koje predstavlja početak učenja Gospodina Kapile.

 

Inače da se još ovom prilikom ukratko pomene, da je Sānkhya filozofija ono što zapadni naučnici, ali dijelom i na istoku, obično zovu “metafizikom”. Vjerovatno da je i iz toga razloga interesantna mnogima, jer proučava vrlo ezoterične teme.

 

TEHNOLOGIJA SUPER POKRETLJIVIH LETJELICA – LETEĆIH DISKOVA

 

Kao što je poznato brojni su pokušaji da se nekadašnjem Trećem Rajhu pripiše većina zasluga za pronalaženje, istraživanje, projektiranje i korištenje letjelica sa propulzivnim motorima [letećih diskova]. Neupućeni te zasluge pripisuju kasnije i još nekim  istraživanjima na zapadu, gdje se poslije drugog svjetskog rata nastavilo sa istraživanjem i upotrebom takvih letjelica do današnjih dana, premda ni neke istočne zemlje ne zaostaju mnogo u pojedinim segmentima tajnih naprednih tehnologija, čak šta više. A, sve što je u vezi s njima se pokušava zadržati u strogoj tajnosti i daleko od očiju šire javnosti. Kako znamo postoje i tajne, dobro čuvane baze za istraživanja ovakve vrste, da sada ne idemo u detalje o njihovim destinacijama, za koje mediji i javnost ipak nekako saznaju, ali je vjerovatnije bliža istini konstatacija da i ta relativna poznatost nekih od tajnih baza obično dolazi od smišljenog i doziranog plasiranja određenih informacija od strane istih.

 

Često se u svrhu očuvanja tajnosti istraživanja dozvoljava da se neka viđenja pojedinaca jednostavno pripišu UFO i izvanzemaljskim objektima i alienima [pripadnicima izvanzemaljskih civilizacija], ili nekim atmosferskim i drugim fenomenima. Dio dezinformacija dolazi i zbog neupućenosti i nepoznavanja drevnih učenja i drevnih tehnika preuzetih od viših sofisticiranih živih bića ranga Deva [polubogova], opisanih u Vedama. Upućeniji znaju da postoje i čitave državne agencije i departmenti u nekim moćnim državama, koji se bave prvenstveno širenjem dezinformacija u različite svrhe. Tako, uobičajeno prava istina je nešto drugačija no što biva predstavljena preko medija.

 

Također, da bi većina današnjeg čovječanstva ostala u što većem neznanju, ratovi, razaranja i vještački kanalizirana mržnja su često oružje nekih moćnih sila tame. Pri tome se ne misli na određene države i državnike, jer su i oni ustvari samo agenti i sluge igrača mnogo većeg kalibra. Da su ljudi pametniji ne bi nikada ratovali, jer ratovi ne rješavaju ništa – donose samo dalju degradaciju i bijedu zaraćenih strana, obično izvana nagovorenih i isprovociranih na ratne sukobe. Veoma je lako nagovoriti čitave grupe ljudi, pa čak i čitave narode da su drugi velika prijetnja za njihov integritet. To je zato što je 99 % populacije u svijetu u neznanju i na čvrsto utemeljinim lažnim i prolaznim tjelesnim imenovanjima, koja dolaze od tjelesnih koncepcija života i uobičajenog pogrešnog razmišljanja ‘ja’ i ‘moje’. A, kako znamo, ništa nije naše u stvari. To saznamo, ako ne prije, u momentu kada napuštamo tijelo i odlazimo – potpuno goli, dakle ništa ne nosimo sa sobom iz ovoga života od materijalnih stvari, nosimo samo svoje utiske [samskare] i dostignutu razinu svjesnosti i od toga zavisi koje tijelo ćemo zadobiti u idućem životu, te  na kojoj destinaciji ćemo živjeti. A taj završni test polažemo svi – bez razlike.

 

Relativno rijeđe se u medijima govori o jednoj, široj javnosti skoro nepoznatoj osobi, ali osobi, koja je itekako uticala na neka događanja u svijetu u zadnjih, skoro osamdeset godina. Samo što su ponegdje objavljeni intervjui i tekstovi onih, koji istražuju sve u vezi s tim,  jednim dijelom nepotpuni i nesavršeni.   Tek kroz kasniju povijest ljudske rase, vjerovatno da će se moći pravilno vrednovati i naučni doprinos Viktora Schaubergera, ovisno o tome koliko će njegove zamisli i istraživanja uticati na neka povoljna događanja u svijetu, a koliko na nepovoljna.

Ovom prilikom ćemo pokušati doći barem do dijela istina u vezi istraživanja Viktora Schaubergera. Neki navode samo pojedine segmente iz njegovog djelovanja, da je slijedio ideje i tajne projekte Johannesa Keplera, te da je imao pristup tajnim učenjima Pitagore i upotrebi potencijala unutrašnjeg svijeta u vanjskom svijetu, etc. Danas je poznato da je Viktor Schauberger najviše radio za potrebe Trećeg Rajha i Hitlerovu Njemačku.

 

Viktor Schauberger je živio od 30.6.1885 – 25.9.1958, naučnik, austrijski šumar i naturalist je bio i prirodoslovac, te vrsni poznavaoc tehnika propulzije i propulzivnih kretanja. Već od prvog svjetskog rata pa nadalje u rodnoj Austriji, zatim pred drugi svjetski rat, a kasnije i u toku drugog svjetskog rata u tadašnjoj nacističkoj Njemačkoj je radio pored ostaloga i na usavršavanju tehnologije izrade letećih tanjira, dakle sofisticiranih letjelica u obliku diska, koje su se mogle kratati veoma brzo i na velike udaljenosti bez utroška enormnih količina energije. Neki misle da je on bio tek šumar i dijelom promatrač i poznavalac prirode, te svaštar i neuki izumitelj, ali istina je drugačija.

 

Viktor Schauberger [Šauberger] je bio kako izgleda i ugledni član tajne lože, tajnog društva Fril i ponajviše radi toga je naslov današnjeg posta, ovakav kakav jeste. U današnje vrijeme relativno se više govori o svjetskoj Bilderberg Grupi i njenim konspirativnim teorijama i ciljevima. Pored tajnog društva Fril, svojevremeno je  bilo puno govora o još jednom moćnom tajnom udruženju – Tula, ali o tome neki drugi put, da se ne udaljimo previše od današnje teme.

 

Navode oni, koji su dijelom istraživali život Viktora Schaubergera, da je već od mladosti volio da posmatra prirodu i događanja u prirodi. Tako je znao satima da posmatra pastrmke u vodi,  kako plivaju uzvodno lakše, ili se održavaju sa lakoćom, iako se ne pokreću, ili kako to da neke vrste riba, kao što su pastrmke i lososi uspiju preći slapove uzvodno, iako su nekada visoki i po trideset metara. Ustanovio je da se zahvaljujući specifičnom obliku pastrmke, voda oko nje se sama organizira u spiralni tok, koji ustvari pastrmku održava na jednom mjestu, a da i ne pliva i ne troši dragocjenu energiju. Tako da ispada da pastrmka ustvari ne pliva – već biva plivana.

 

Također je proučavao kako jastreb lovi losose, koji su duboko pod vodom, a da ipak i ne smoći kanđe. Jastreb kružno leti iznad mjesta gdje ima lososa, kao u spirali koja se sužava, time pokrene istovrsne turbulencije u samoj vodi i losos sam ispliva na površinu i iznad vode, da ga jastreb lako dohvati.

 

Znao je isto tako, kako kažu, dugo promatrati kako voda prirodno teče, te je i na toj razini postavio rezultate svojih proučavanja. Uspio da izgradi sisteme za transport oblovine iz šume uz utrošak minimalnih količina vode, kroz drvene žlijebove, u koje je ugradio specijalne bakarne dijelove, koji su izazivali vrtloženje vode – spiralno kretanje.

 

Ustanovio je da je voda prirodno živa – zrela ako je na temperaturi od oko + 4 stepena Celzijusa i ako teče u zaklonu od Sunca, tada ne ruši i ne potkopava svoje obale. To su već bilo pitanja proučavanja djelovanja suprotnih sila u prirodi: levitacije i gravitacije, toplote i hladnoće, centrifugalne i centripetalne sile, eksplozije i implozije, itd.

 

Godine 1947 je Kenet Arnold, britanski pilot, dok je letio iz pravca sjevero-zapada primijetio, za to doba vrlo neobičan, leteći objekat. Kada ga je nakon spuštanja na zemlju skicirao, ustanovilo se da ne sliči ni na jedan dotada poznati avion. Tek dosta godina kasnije je prepoznat Arnoldov crtež kao vjerna ilustracija letjelice sa jednim krilom u obliku slova „V“. To je bila Horten Parabola, nazvana po dizajnu njemačke braće Horten. Međutim, to sigurno nije bio vrhunac njemačke zračne tehnologije u to doba. To je mogla biti samo letjelica u obliku letećeg diska [tanjira], kako su je mnogi očevici kasnije prozvali, a kao pojava je često svrstavana u NLO [UFO] neindetifikovane leteće objekte i kao takva pripisivana izvanzemaljskim civilizacijama, što je slučaj i danas.

 

Međutim danas znamo, da su najveći mozgovi angažirani još tada u nacističkoj Njemačkoj na najčuvanijem projektu svih vremena – projektu izrade letećih diskova [tanjira].  Da navedemo samo neke od njih, jer je broj upućenih stručnjaka daleko veći. To su bili između ostalih: braća Horten, Viktor Schauberger, Rudolf Šriver, Ričard Mite, Jozef Andreas, Artur Sak, etc. 

 

Neka od njemačkih tajnih društava, kao Fril, Tula, Geštaltisti, Ljudi Crnog kamena, etc., u stvari svi koji su bili aktivni sudionici u planiranju i uspostavljanju nacističke ideologije, su još prije dolaska Hitlera na vlast, bili opsjednuti idejom izrade super letjelice, koja bi bila pokretana na bazi implozije – što je sadržano u  drevnim vedskim učenjima.

 

Tako je kao član tajnog društva Tule i Hitler doveden na vlast i kao svaka poslušna politička marioneta bio poslan na obuku u London. U to vrijeme se Hitler zainteresirao za  austrijanca Viktora Schaubergera, već poznatog izumitelja na više različitih polja, za čije ime se vezuje ideja za prvu uspješnu konstrukciju letećeg tanjira. Napravljena su dva prototipa: Repulsin A i Repulsin B. Repulsin letjelice Viktora Schaubergera koristile su vortex princip kretanja vazdušnih čestica.

 

Nastaviće se...

14.09.2016.

ŚRĪ VĀMANA DVADĀŚĪ -- LORD VĀMANADEVA APPEARANCE – 14 SEPTEMBER 2016 WEDNESDAY [FOR ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA] [FOR SARAJEVO ŚRĪ VĀMANA DVADĀŚĪ 13 SEPTEMBER 2016 TUESDAY] [PART 2]

 

GOSPODIN VĀMANADEVA  -- INKARNACIJA U OBLIKU MALOG BRAHMANE

 

Ovo poglavlje opisuje kako se Gospodin  Vāmanadeva pojavio i kako je otišao u žrtvenu arenu Mahārāje Baliya, koji Ga je lijepo primio i ispunio Njegovu želju nudeći Mu blagoslove. Gospodin Vāmanadeva se pojavio u ovom svijetu iz materice Aditi, potpuno naoružan diskom, školjkom, topuzom i lotosom. Bio je obučen u žutu odjeću, a Njegova put je bila tamna. Gospodin Vāmanadeva se pojavio u povoljnom trenutku na Śravaṇa-Dvādaśī, kada se pojavila zvijezda Abhijit [kada se zvijezda Abhijit pojavila na horizontu]. U to vrijeme, svi polubogovi, krave i brāhmaṇe, pa čak i godišnja doba, u sva tri svijeta [na višim planetarnim sistemima, međuplanetarnom prostoru i na Zemlji], bili su srećni zbog pojave Boga. Zato se taj povoljan dan naziva Vijayā. Kada se Svevišnji Gospodin, koji ima sac-cid-ānanda tijelo, pojavio kao sin Kaśyape i Aditi, oba Njegova roditelja su bila zadivljena. Nakon što se pojavio, Gospodin je poprimio oblik patuljka Vāmane. Svi veliki mudraci su izrazili svoju radost i na čelu sa Kaśyapa Muniyem izvršili ceremoniju povodom rođenja Gospodina Vāmanadeva. Za vrijeme ceremonije davanja svetog konca Gospodinu Vāmanadevu, Gospodinu su odali poštovanje bog Sunca [Sūrya Nārāyaṇa], Bṛhaspati [glavni sveštenik polubogova], boginja koja predsjedava planetom Zemljom, božanstvo rajskih planeta, Njegova majka, te Brahmā, Kuvera, sedmorica Rṣiya i drugi. Gospodin Vāmanadeva je onda posjetio žrtvenu arenu sjevemo od rijeke Narmade, na polju poznatom kao Bhṛgukaccha, na kojem su brāhmaṇe iz Bhṛgu dinastije vršili yajñe. Noseći pojas napravljen od muñja slame i sveti konac, obučen u odjeću od jelenske kože i držeći u rukama daṇḍu, suncobran i posudu za vodu [kamaṇḍalu], Gospodin Vāmanadeva se pojavio u žrtvenoj areni Mahārāje Baliya. Ušavši u arenu, Gospodin je Svojim transcendentalno blistavim prisustvom umanjio moć svih sveštenika, koji su ustali sa svojih mesta i uputili Mu molitve. Čak i Śiva prihvata na svoju glavu vodu Gange koja je potekla iz palca Gospodina Vāmanadeva. Zato je Bali Mahārāja, nakon što je oprao Gospodinova stopala, odmah poprskao svoju glavu tom vodom i osjetio da su se i on i njegovi preci time proslavili. Bali Mahārāja je onda srdačno pozdravio Gospodina Vāmanadeva, raspitavši se o Njegovom dobru i zamolio Ga da zatraži od njega sve što želi, novac, dragulje, ili nešto treće.

 

KOMENTAR: Nastavak priče o zadivljujućim aktivnostima Svevišnje Božanske Osobe Vāmanadeva može se naći u Śrīmad Bhāgavatamu Canto 8 -- Chapter 8.17 – 8.23, a popis dijela drugih stihova na ovu temu je objavljen na blogovima:

 

http://vedskikosmos.blogger.ba/

http://srimadbhagavatam.blogger.ba/

 

Canto 8: Withdrawal of the Cosmic Creations      Chapter 18: Lord Vāmanadeva, the Dwarf Incarnation

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 8.18 Summary

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

11.09.2016.

ŚRĪ VĀMANA DVADĀŚĪ -- LORD VĀMANADEVA APPEARANCE – 13 SEPTEMBER 2016 TUESDAY [PART 1]

 

 

U PETNAESTOJ INKARNACIJI GOSPODIN JE POPRIMIO OBLIK PATULJKA -- BRĀHMAṆE VĀMANE [DWARF-BRĀHMAṆA] I POSJETIO ŽRTVENU ARENU BALI MAHĀRĀJA. IAKO JE U SRCU ŽELIO POVRATITI KRALJEVSTVO SVA TRI PLANETARNA SISTEMA, ZATRAŽIO JE NA DAR SAMO TRI KORAKA ZEMLJE.

 

SPECIFICATION OF VERSES  -- REGISTAR STIHOVA

 

STIH 1.3.19

 

pañcadaśaḿ vāmanakaḿ    kṛtvāgād adhvaraḿ baleḥ

pada-trayaḿ yācamānaḥ    pratyāditsus tri-piṣṭapam

 

SYNONYMS

 

pañcadaśam — the fifteenth in the line; vāmanakam — the dwarf brāhmaṇa; kṛtvā — by assumption of; agāt — went; adhvaram — arena of sacrifice; baleḥ — of King Bali; pada-trayam — three steps only; yācamānaḥ — begging; pratyāditsuḥ — willing at heart to return; tri-piṣṭapam — the kingdom of the three planetary systems.

 

U petnaestoj inkarnaciji Gospodin je poprimio oblik patuljka -- brāhmaṇe Vāmane [dwarf-brāhmaṇa] i posjetio žrtvenu arenu Bali Mahārāja. Iako je u srcu želio povratiti kraljevstvo triju planetarnih sistema, zatražio je na dar samo tri koraka Zemlje.

 

SMISAO: Svemogući Bog može svakome darovati vlast nad čitavim univerzumom, a isto tako može oduzeti čitav univerzum, pod izgovorom da prosi samo mali komad Zemlje.

 

SPECIFICATION OF VERSES  -- REGISTAR STIHOVA

 

KOMENTAR: Za svakoga ko želi da podrobnije prouči Gospodinovu inkarnaciju u obliku Śrī Vāmanadeva, evo registra dijela stihova, koji obrađuju ovu temu:

 

Śrīmad Bhāgavatam 1.3.19

Śrīmad Bhāgavatam 8.18 Summary

Śrīmad Bhāgavatam 8.19 Summary

Śrīmad Bhāgavatam 8.20 Summary

Śrīmad Bhāgavatam 8.21 Summary

Śrīmad Bhāgavatam 8.22 Summary

Śrīmad Bhāgavatam 8.23 Summary

Śrīmad Bhāgavatam 8.23.1

Śrīmad Bhāgavatam 8.23.2

Śrīmad Bhāgavatam 8.23.15

Śrīmad Bhāgavatam 8.23.16

Śrīmad Bhāgavatam 8.23.27

Śrīmad Bhāgavatam 8.23.28

Śrīmad Bhāgavatam 8.23.29

Śrīmad Bhāgavatam 8.23.30

Śrīmad Bhāgavatam 8.23.31

 

vāmana-rūpeṇa — in the form of a dwarf; SB 5.24.18

vāmana-rūpiṇaḥ — having the form of a dwarf; SB 6.18.8

vāmana-rūpa-dhṛk — appearing as Lord Vāmana; SB 8.13.6

vāmana-tejasā — by the brilliant effulgence of Lord Vāmana; SB 8.18.22

vāmana-rūpāya — in the form of the dwarf, Vāmanadeva; SB 10.62.2

vāmana — Lord Vāmana; CC Adi 2.113

sākṣāt vāmana — Lord Vāmanadeva; CC Adi 5.129

vāmana — a dwarf; CC Madhya 1.205

vāmana — a dwarf; CC Madhya 5.52

vāmana — Vāmana; CC Madhya 20.197

vāmana deva-īśa — Lord Vāmana; CC Madhya 20.200

vāmana — Vāmana; CC Madhya 20.209

vāmana — Lord Vāmana; CC Madhya 20.220

śrī-vāmana — Lord Vāmana; CC Madhya 20.230

vāmana — the dwarf incarnation; CC Madhya 20.298

vāmana — the avatāra named Vāmana; CC Madhya 20.326

vāmana-dvādaśī — the birthday or Appearance day of Lord Vāmana; CC Madhya 24.341

vāmana hañā — being a dwarf; CC Antya 6.129

vāmana — a dwarf; CC Antya 18.1

 

Canto 1: Creation             Chapter 3: Kṛṣṇa Is the Source of All Incarnations

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 1.3.19

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

04.09.2016.

THEORY OF ILLUSION -- TEORIJA ILUZIJE [PART 2]

 

CONTROVERSIAL THEORY VIVARTA-VĀDA OR MĀYĀVĀDI THEORY OF ILLUSION.

 

KOMENTAR: Ko je prvi uletio u Śańkarācāryinu vivarta-vādu, ili māyāvādi teoriju iluzije? Ko to zna? Ali, vrlo vjerovatno da su se sem izvjesnog broja tadašnjih stanovnika u samoj Indiji i okolnim zemljama, među prvima povećano upleli u mrežu māyāvādi filozofije pripadnici stranih kolonijalnih sila, koji su tada pokušavali stvoriti veliko i moćno imperijalno carstvo, porobiti tamošnje stanovnike i izbrisati kod njih i svaku pomisao na izvornu vedsku kulturu, učenje i jezik.

 

Poznato je da su se ostaci megalomanskih želja za velikom imperijom i moći nad drugim narodima i dan danas sačuvali u vidu  uticaja preko moćnih bankarskih i drugih korporacija, te nekih tajnih loža i paralelnih centara moći, preko kojih se zatim pokušava uticati na globalna svjetska zbivanja. Poznato je da je svakom kapitalističkom sistemu organizacije države uvijek potrebna neka vrsta ekspanzije i osvanje uvijek novih tržišta, te se javlja kao neophodna potreba i česta primjena vojne sile, a tu su i prateće grane za podršku -- moćne vojne industrije, uvezanost finansiranja preko bankarskih sistema i korporacija svih vrsta. Pored toga kako već znamo, stoljećima već postoji tendecija uvođenja jednoobraznog jezika i takozvane kulture, finansijske discipline i fiskalne politike, etc. U moderna vremena, sve su prisutniji prikriveni i neprikriveni pokušaji masovne kontrole stanovništva preko današnjih moćnih masovnih medija, tv programa, interneta, društvenih mreža, pisanih medija i dr., dakle ne samo pomoću video nadzora gdje god je to moguće -- institucija, robnih kuća, banaka, trgovina, velikih saobračajnih čvorova, aerodroma, autobusnih i željezničkih stanica, prometnih ulica, etc. Tu su i sve učestaliji pokušaji, poput nekih međunarodnih agencija [da im sada ne spominjemo imena] i tobožnje zaštite intelektualne svojine, ili pokušaja zabrane slobodne proizvodnje i slobodne trgovine prirodno uzgojene  zdrave hrane i od istih se trebamo naučiti zaštititi.

 

Opet, posebnu vrstu problema danas čine pojedinačne međusobne komunikacije, zato što smo svi na vrlo različitim razinama svjesnosti, dakle nije kao u nekim prijašnjim yugama, kao u Satya yugi na primjer – kada su svi bili u duhovnoj guni vrline i imali određeni direktni odnos i kontakt s Svevišnjim Gospodinom.

 

Dakle, vrlo često se dešava da niko nikoga ne razumije. Većina ljudi ima jako skromno znanje iz duhovnih disciplina i većina je na tjelesnoj razini shvatanja života. Današnja populacija zbog opće duhovne needuciranosti se uobičajeno poistovjećuje sa lažnim tjelesnim imenovanjima –„ ja“ i „moje“, te otuda i počinju svi problemi ustvari -- moj Bog, moja nacija, moja zemlja, etc. A, moramo znati da ništa ustvari nije naše – sve dobijamo od Svevišnje Božanske Osobe na privremeno korištenje u ovom životu i kako god smo došli potpuno goli na ovaj svijet – tako ćemo i otići.  Sa sobom nosimo samo vlastitu svjesnost i mnogobrojne utiske [samskare] u iduće tijelo. A koje ćemo tijelo dobiti, zavisi od mnogo faktora, a ponajviše od naših želja i svjesnosti u trenutku napuštanja tijela. Zato je sada pravo vrijeme za trening -- da što bolje dočekamo polaganje završnog testa. Ovaj završni test polažu svi, bez obzira na određenu poziciju i određena prolazna imenovanja, koja smo imali u ovom životu.

 

Kroz vedske spise se konstantno provlači sintagma – „Ja nisam ovo tijelo – ja sam duhovna duša.“ Samo što veoma rijetke osobe ovo i razumiju kako treba.

 

Ustvari, ne postoji sukob mišljenja između personalizma i impersonalizma. Onaj ko shvata Boga zna da su bezlično i lično shvatanje istovremeno prisutni u svemu i da nema kontradikcija. Tako je Gospodin Caitanya iznio Svoje uzvišeno učenje – acintya-bheda i abheda-tattva -- istovremene istovjetnosti i različitosti.

 

Svjetlost Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] i Mjeseca [Candre] također izvorno emanira iz brahmajyotiya, Gospodinovog impersonalnog [bezličnog] sjaja, a praṇava, ili oḿkāra, transcendentalni zvuk kojim počinje svaka vedska mantra [himna], oslovljava Svevišnjeg Gospodina. Pošto se impersonalisti jako boje da Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇu oslove Njegovim bezbrojnim imenima, više vole da vibriraju transcendentalni zvuk oḿkāru, ali ne shvataju da je oḿkāra zvučna reprezentacija Kṛṣṇe. Nadležnost [jurisdikcija] svjesnosti Kṛṣṇe se prostire svuda i onaj ko shvata svjesnost Kṛṣṇe je blagoslovljen. Oni, koji ne poznaju Kṛṣṇu su u iluziji. Tako je znanje o Kṛṣṇi oslobođenje, a neznanje o Njemu ropstvo.

 

[Bhagavad-gītā As It Is 7.8]

 

STIH 7.121 – 2 NASTAVAK

 

U Chāndogya Upaniṣadi postoji slijedeća mantra: aitad-ātmyam idaḿ sarvam. Ova mantra bez sumnje ukazuje da je čitav svijet Brahman. Kao što je potvrđeno u Śvetāśvatara Upaniṣad [parāsya śaktir vividhaiva śrūyateg] -- Apsolutna Istina posjeduje nepojmljive energije i čitava kosmička manifestacija je dokaz postojanja tih različitih energija Svevišnjeg Gospodina. Svevišnji Gospodin je stvarnost i zato je sve što je Svevišnji Gospodin stvorio također stvarno. Sve je istinito i potpuno [pūrṇam], ali izvorni pūrṇam -- potpuna Apsolutna Istina, uvijek ostaje ista. Pūrṇāt pūrṇam udacyate pūrṇasya pūrṇam ādāya. Apsolutna Istina je tako savršena da uvijek ostaje osoba, mada različite energije emaniraju iz nje i manifestiraju kreacije, koje se naizgled razlikuju od nje. Gospodin nikada ne propada ni u kakvim okolnostima.

 

Trebamo zaključiti da je čitava kosmička manifestacija preobražaj energije Svevišnjeg Gospodina, a ne Svevišnjeg Gospodina ili Apsolutne Istine, koja uvek ostaje ista. Materijalni svijet i živa bića su preobražaji energije Gospodina, Apsolutne Istine ili Brahmana, koji je prvobitni izvor. Drugim riječima, Apsolutna Istina, Brahman, predstavlja prvobitni sastojak, a druge manifestacije su preobražaji tog sastojka.

 

To je potvrđeno u Taittirīya Upaniṣadi (3.1): yato vā imāni bhūtāni jāyante "Postojanje čitave ove kosmičke manifestacije je omogućila Apsolutna Istina, Svevišnja Božanska Osoba". U ovom stihu je ukazano da je Brahman, Apsolutna Istina, prvobitni uzrok, a živa bića [jive] i kosmička manifestacija posljedice tog uzroka. Pošto je uzrok stvaran, posljedice su također stvarne. One nisu iluzija. Śańkarācārya je nedosljedno pokušao da dokaže da je prihvatanje materijalnog svijeta i živih bića kao tvorevina Svevišnjeg Gospodina iluzija, jer je u tom shvatanju postojanje materijalnog svijeta i jīva različito i odvojeno od postojanja Apsolutne Istine. Sa ovim razumijevanjem zasnovanim na igri riječi, māyāvādi filozofi su propagirali slogan -- brahma satyaḿ jagan mithyā -- prema kome je Apsolutna Istina stvarna, a kosmička manifestacija i živa bića samo iluzorna, ili prema kojoj su svi oni zapravo Apsolutna Istina, a materijalni svijet i živa bića ne postoje odvojeno.

 

Stoga trebamo zaključiti da Śańkarācārya, da bi predstavio Svevišnjeg Gospodina, živa bića i materijalnu prirodu kao nerazdvojive i pune neznanja, pokušava da prikrije slave Svevišnje Božanske Osobe. On tvrdi da je materijalna kosmička manifestacija mithyā, ili nestvarna, ali to je velika greška. Ako je Svevišnja Božanska Osoba stvarna, kako Njegova kreacija može biti nestvarna? Čak i u svakodnevnim djelatnostima ne možemo smatrati da je materijalna kosmička manifestacija nestvarna. Zato vaiṣṇavski filozofi kažu da kosmička kreacija nije nestvarna već privremena. Odvojena je od Svevišnje Božanske Osobe, ali reći da je nestvarna je uvredljivo, jer ju je tako čudesno stvorila Gospodinova energija.

 

Nastaviće se ...

 

Ādi-līlā  Chapter 7: Lord Caitanya in Five Features

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 7.121 [Part 2])

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
28.08.2016.

SPIRITUAL CONSULTATIONS -- 28 AUGUST 2016 SUNDAY – ANNADA EKADĀŚĪ [SUITABLE FOR FASTING]

 

SO-CALLED DIFFICULTIES    

 

A pure devotee of the Lord is exactly in a family tie with the Lord, and therefore he is undeterred in discharging his duty in a full affectionate tie with the Lord.


One who is not a pure devotee of the Supreme Lord Kṛṣṇa is not completely cleansed in the heart. But a perfectly cleansed person never quits the devotional service of the Lord. In discharging such devotional service, as ordered by Brahmājī to Nārada in the preaching of Śrīmad-Bhāgavatam, sometimes a representative of the Lord engaged in preaching work meets various so-called difficulties.


But such difficulties are very gladly suffered by the devotees in preaching because in such activities, although apparently very severe, the devotees of the Lord feel transcendental pleasure because the Lord is satisfied.

 

TAKOZVANE POTEŠKOĆE

 

Gospodinov čisti bhakta je u rodbinskoj vezi sa Gospodinom, pa zato ne odstupa od izvršavanja dužnosti u svojoj vezi punoj ljubavi prema Njemu.


Onaj ko nije čisti bhakta Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe nije sasvim očistio svoje srce. Međutim, onaj ko je potpuno čist nikada ne prestaje da služi Gospodina. Dok obavlja takvu službu predanog služenja, kao što je Brahmājī naredio Nāradi da propovijeda Śrīmad Bhāgavatam, ponekada Gospodinov predstavnik,  koji propovijeda svjesnost Kṛṣṇe nailazi na takozvane poteškoće.


Ipak, bhakte vrlo rado podnose takve poteškoće dok propovijedaju i u takvim okolnostima, koje izgledaju jako okrutno, Gospodinove bhakte osjećaju transcendentalno zadovoljstvo, jer je Gospodin zadovoljan.

 

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 2.8.6 -- His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

 

12.08.2016.

THEORY OF ILLUSION -- TEORIJA ILUZIJE [PART 1]

 

 

CONTROVERSIAL THEORY VIVARTA-VĀDA OR MĀYĀVĀDI THEORY OF ILLUSION.

 

KOMENTAR: Kao što je poznato, uglavnom smo već skoro navikli da se u životu na praktičnoj, vidljivoj razini moramo konstantno boriti sa različitim vrstama iluzije, pogrešnih koncepcija i onoga što nije. Ako nismo dovoljno budni, vrlo brzo možemo se naći u ćorsokaku, ali potpuno ubijeđeni da smo u pravu i da radimo ispravno. To je moć iluzije. Moglo bi se ovom problemu prići i iz druge  perspektive -- nekih karmičkih uslovljenosti i mnogobrojnih astroloških određenja, ali evo da vidimo, šta kažu sveti vaiṣṇavski spisi, kada se želi prići pojašnjenjima ovog fenomena. Nakon uvodnog komentara,  biće naveden stih iz Śrī Caitanya Caritāmṛte Ādi 7.121 [Part 1].

 

Opće je poznato da su i dan-danas još uvijek u modi mnogobrojne iluzionističke teorije i što je jako interesantno još uvijek prolaze kod neupućenih -- od pogrešne teorije o postanku svijeta i takozvanom big-bengu, velikom prasku; teorije da se Zemlja okreće oko Sunca [u stvarnosti je obratno]; teorije o postanku čovjeka od majmuna [u stvarnosti je najednom stvoreno 8.400.000 živih bića, od toga  400.000 humanoidnih rasa], do najnovijih različitih pogrešnih kosmoloških teorija, teorije o Božjoj čestici i skupocjenom, ali bezuspješnom  traganju za istom, tkzv. Higsovim bozonom, te traganje za nekim spornim planetama, planetoidima i drugim često imaginarnim nebeskim tijelima, koja se inače ne upotrebljavaju u vedskoj astrologiji i kosmologiji, kao što su Uran, Neptun, Pluton, etc. Moramo znati da upotreba navedenih spornih planeta i još nekih planetoida, da ih sada ne nabrajamo sve,  dovodi do dobijanja suptilne zabrane na dalje vedsko znanje. Tu su, kako već znamo i druge vrste špekulativnih teorija i pokušaja manipuliranja sa neupućenim  dijelom ljudske rase, izmišljenim religijama i pokretima za novo doba, etc. Podugačak je spisak velikih svjetskih obmana i prevarnih teorija poznatih svjetskih ludaka i takozvanih filozofa, kao i pripadnika različitih interesnih sfera moći, te nekih prevarnih mračnih krugova, koji se bave crnom umjetnošću – crnom magijom. Obično su sve takve teorije proizašle iz ogromnog neznanja, neovladanih umova, ali i bezbožnih demonskih karaktera, demonskih želja za vladanjem, iskorištavanjem i kontrole nad drugima. Baziraju se obično na umnim, nekada i na filozofskim špekulacijama, često garniranim sa mnoštvom poluistina, tako da se prosječan čitalac začas uplete. Šta je ustvari u pitanju? Generalno, obično sve to nastaje radi određenih karmičkih zabrana u pogledu bilo kakvog ozbiljnijeg kontakta i pravilnog razumijevanja vedskih spisa i znanja višeg ranga, uslijed bavljenja različitim vrstama griješnih aktivnosti u ovom i prošlim životima, te svojevrsne iluzije u kojoj se zbog toga nalazi dio ljudske populacije. Svevišnji Gospodin Kṛṣṇa kaže [u slobodnom prevodu] da milostivo pomaže osobi, koja ne želi na put Veda, ili ako skrene s puta Veda – milostivo pomaže osobi da Ga lakše  potpuno zaboravi.

 

Tu su i česte subliminalne poruke, koje koriste neki mračni krugovi u svijetu, krugovi bliski crnoj umjetnosti -- crnoj magiji, kojima je itekako dobro poznato njihovo djelovanje, da bi masama pokušali ugraditi u podsvijest ono što oni žele i ustvari ih držati što dalje od pravih transcendentalnih vrijednosti i sofisticiranih vedskih znanja, te pod svojevrsnom kontrolom. Tako se pokušava nametnuti neprirodni mentalitet tjelesnih koncepcija i uz to prekomjeno tjelesno uživanje, te svojevrsna potrošačka groznica, koja tjera ljude na trošenje i onog što još nije zarađeno i stalno podizanje kredita kod banaka.  To ljude često dovodi u bezizlazan položaj, nekada ih nagoni i na put kriminalnih aktivnosti. Moć i manipuliranje s drugima mnogima se osladilo, ali to je i povelika klopka za neupućene, kako znamo. Naime, na taj način zasigurno popločavaju sebi put na jedan od 28 sistema paklenih planeta, a već i ovaj život može da se pretvori u pravi pakao kroz otplatu enormnih kamata na kredite, plaćanje prevarnih advokata, plaćanje velikih odšteta i alimentacija, zadobijanje različitih bolesti, podložnost skupim operacijama, osiromašenje, rasulo porodice i gubitak voljenih, stradanje kroz različite prirodne nepogode i agresivne aspiracije demonskih vođa drugih zemalja, etc.  

 

Danas je postala glavna formula za lažni i prolazni uspjeh u materijalnom životu – moć, novac, žene, tjelesna uživanja svih vrsta, upotreba različitih vrsta droga, opijata, kocka i još po mogućnosti dostizanje velike popularnosti i slavljenja od strane drugih ljudi. Međutim, zadnjih decenija i godina specijalno, možemo i praktično da vidimo do čega može dovesti dugogodišnje preveliko tjelesno uživanje na svim razinama, želja za moći i kontrolom nad prirodnim resursima i drugim ljudima, trošenje nezarađenog, te upotrebe svega onoga što nije predviđeno za ljudsku rasu i inače radi upražnjavanja različitih, karmički strogo zabranjenih i kažnjivih aktivnosti. Da ovom prilikom pomenemo samo u kratkim crtama šta je to karmički dozvoljeno, a šta je strogo zabranjeno za civilizirane pripadnike ljudske rase:

 

NIJE DOZVOLJENO ZA CIVILIZIRANE PRIPADNIKE LJUDSKE RASE: 1) Imanje nedozvoljenog seksa izvan regulirane bračne zajednice; 2) Konzumiranje nedodirljivih stvari za ljudsku rasu – konzumiranje leševa ubijenih životinja, peradi, ptica, riba, školjki, njihovih mladih i jaja – jednostavnije rečeno svega što ima oči, te smrdljive i hrane u tamasu – svih vrsta gljiva, crvenog i bijelog luka, prase, svega na bazi kakaovca [čokalada, torti i različitih slatkiša]; 3) Intoksikacija – trošenje različitih droga, svih vrsta alkohola, duhanskih prerađevina, vještačkih farmaceutskih stimulansa i svega što utiče na izmjenu svijesti, te kafe, crnih čajeva i svega što sadrži tein i kofein, svih pjenušavih voda; 4) Kockanje i igranje različitih hazardnih igara, igara na sreću, igranje lota, lutrije, te klađenje na sportskim i drugim kladionicama, imanje umnih špekulacija, kockanje sa svojom i tuđom sudbinom.  

 

Pored ova osnovna četiri principa duhovnog života, tu su još i druge zabranjene aktivnosti, te karmički strogo kažnjive, da navedemo i mali dio njih: zaposjedanje i otimanje tuđe zemlje, uništavanje i pljačka tuđe imovine, otimanje tuđih žena i djece, silovanje, iskorištavanje, te nanošenje patnje i ubijanje ljudi, inače nanošenje patnje i ubijanje svih drugih živih bića.


DOZVOLJENO JE KONZUMIRATI ZA PRIPADNIKE LJUDSKE RASE: Sve vrste žitarica -- pšenica, kukuruz, riža, ječam, raž, zob; povrće – sve lisnato povrće, špinat, blitva, kupus, kelj, karfiol, te patliđan, paprike, mahunarke, grah, grašak, mung dal, boranija; krompir, tikvice, mrkva; salate, zelena salata, paradajz, krastavci, rotkvice, mrkva, celer i dr.; svi mliječni proizvodi od krava -- mlijeko, jogurt, maslac, pročišćeni maslac [ghee]; med i drugi proizvodi od pčela, različite vrsta voća – jabuke, šljive, kruške, naranče, mandarine, limun, grejp, nar, kivi, jagode, dinje, lubenice, bobičasto voće, jestivi šumski plodovi [sem gljiva i halucigenih biljaka], orašidi, ljekovite trave, etc. Da ovom prilikom pomenemo i barem neke jako korisne vrste preporučenih začina i dodataka hrani, pored onih opće poznatih, koje bi trebala da ima svaka kuća: kurkuma, kim, anis, gorušica, kardamom, indijski orašćić, muskatni orah, cimet, klinčići, grožđice suhe, smeđi šećer, badem, kokosovo brašno, slanutak i brašno od slanutka, brašno od rogača umjesto kakaovca, ljute papričice, crni biber, asafoetida [zamjena za aromu bijelog luka], koriander, đumbir – svježi i u prahu, različite vrste masala, panir sir, mladi sir -- samo limun kao sirište, pročišćeni maslac ghee, ružina vodica, etc.

 

Inače, sve navedeno, nije ništa sporno i nepoznato, sve je ovo davnih dana detaljno objašnjeno od strane drevnih mudraca i objavljeno u śāstrama, te specijalno u vedskim proročanstvima za Kali-yugu. Zanimljiva proročanstva su data na primjer u Bhaviṣya Purāṇi [Bhaviṣyate u prevodu doslovno znači „Šta će biti“]. Podosta detalja o simptomima Kali yuge i vedskim proročanstvima za Kali yugu, možete naći pod naslovima: THE SYMPTOMS OF KALI YUGA -- SIMPTOMI KALI YUGE  [PART 1] do [PART 21],   na blogu:

 

http://unlimited.blogger.ba/

 

Kako već znamo iz iskustva, trenutno se čitav svijet trese i pročišćava zbog nagomilanih zabranjenih aktivnosti i tako stvorene velike količine ugra-karme. Negdje u okviru počinjenih zabranjenih aktivnosti moramo potražiti i svoj dio odgovornosti, jer zasigurno nećemo biti potpuno amnestirani, znali mi za to ili ne.  Iako praktički ne postoji institucija za oprost grijeha, kao što neki pogrešno misle i priželjkuju, na svu našu sreću prilike se umnogome korigiraju na bolje i karmički točak se postepeno zaustavlja -- otpočinjanjem ozbiljnog prakticiranja predanog služenja Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe  s ljubavlju i svakodnevnim mantranjem Hare Kṛṣṇa mahā mantre 16 i više krugova. Mantranje počinje sa dva ili više krugova puta 108 zrna i onda postepeno dodajemo po dva ili četiri kruga na dostignuti predhodni dnevni standard dok ne dostignemo svakodnevnu razinu od 16 krugova, te slijeđenjem jednog ili više procesa predanog služenja, od ukupno 64 koliko ih imamo na raspolaganju. Dakle, za svačiju prirodu i trenutne okolnosti.

 

Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare

Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare

 

Ipak, da se vratimo na današnju temu i teoriju iluzije. Dakako, da svaka vrsta iluzije ima i svoje korijene. Gdje su ti korijeni i zbog čega je poveći dio čovječanstva u velikoj iluziji?

 

Prije toga pomenimo još da različite vrste iluzije detaljno opisuje Bhagavad-gītā As It Is od His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness. Koliko je opširna materija u vezi iluzije, da navedemo samo neke od tema i stihova u Bhagavad-gīti As It Is: iluzija ateista, ateističko mišljenje o Bogu, djelovanje u iluziji, iluzija demona, iluzija kao diskvalifikacija za duhovnog instruktora, društvo bhakta uklanja iluziju, Gospodin je dozvoljava i upravlja njome, guna neznanja i iluzija, od guna prirode, iluzija dvostranosti života, iluzija privremenih imenovanja, iluzija putem čulnog uživanja, iluzija spriječava predavanje, iluzija viđenja Vrhovnog Brahmana kao jīve; iluzija zaboravljanja -- duhovnog života, identiteta i svrhe, iluzija zaboravljanja Kṛṣṇe, Kṛṣṇine prevlasti, Kṛṣṇinog posjedovanja, našeg odnosa s Gospodinom, patnje, prošlosti, impersonalizam kao iluzija … etc.

 

Iako će se možda nekome učiniti da je ovaj post od pet i nešto stranica malo preglomazan, ipak je to samo kap u moru ogromnog vedskog znanja za ovu zaista široku temu. Samo Purāṇe za ljudsku rasu sadrže 400.000 stihova dok Purāṇe  za Deve ili polubogove sadrže čak 10.000.000 stihova. Ali, nadati se da će ovaj tekst već i ovakav kakav jeste biti od neke pomoći. Ako vam se otvore neka pitanja, slobodno se javite, pa vidimo u zavisnosti od okolnosti. Najbolje preko internih poruka na Facebook: Sona Gauranga Das.

 

TEORIJA ILUZIJE 

 

STIH 121

 

vyāsera sūtrete kahe 'pariṇāma'-vāda

'vyāsa bhrānta' — bali' tāra uṭhāila vivāda

 

SYNONYMS

 

vyāsera — of Śrīla Vyāsadeva; sūtrete — in the aphorisms; kahe — describes; pariṇāma — transformation; vāda — philosophy; vyāsa — Śrīla Vyāsadeva; bhrānta — mistaken; bali' — accusing him; tāra — his; uṭhāila — raised; vivāda — opposition.

 

U svojoj Vedānta-sūtri, Śrīla Vyāsadeva je objasnio da je sve samo preobražaj Gospodinove energije. Međutim, Śańkarācārya je zaveo svijet objašnjavajući da je Śrīla Vyāsadeva pogriješio. Tako je izazvao veliki otpor prema teizmu u čitavom svijetu.

 

SMISAO: Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura objašnjava: "U Vedanta-sūtri, Śrīla Vyāsadeva je jasno rekao da je čitava kosmička manifestacija rezultat preobražaja različitih Gospodinovih energija. Međutim, ne prihvatajući Gospodinovu energiju, Śańkarācārya misli da je Gospodin taj koji se transformirao. Śańkarācārya je naveo mnogo jasnih izjava iz vedske literature i iskrivio njihov smisao u želji da pokuša dokazati da bi jedinstvenost Gospodina, ili Apsolutne Istine, bila narušena kada bi se Gospodin transformirao. Tako je optužio Śrīla Vyāsadevu da je pogriješio. Razvijajući svoju filozofiju monizma, stvorio je vivarta-vādu, ili māyāvādi teoriju iluzije".

 

U Drugom poglavlju Brahma-sūtre prvi citat glasi: tad-ananyatvam ārambhaṇa-śabdādibhyaḥ. Śańkarācārya je u komentaru na ovu sūtru u svojoj Śārīraka-bhāṣyi, naveo izjavu Chāndogya Upaniṣade [6.1.4] -- vācārambhaṇaḿ vikāro nāmadheyam, pokušavajući da dokaže da je prihvatanje preobražaja Gospodinove energije pogrešno. Pokušao je da opovrgne ovaj preobražaj energije na pogrešan način, kao što će biti objašnjeno kasnije. Pošto je njegovo shvatanje o Bogu bezlično, ne veruje da je čitava kosmička manifestacija preobražaj Gospodinovih energija, jer čim prihvati razne energije Apsolutne Istine, mora prihvatiti da je Apsolutna Istina lična, a ne bezlična. Osoba može stvoriti mnogo stvari preobražavanjem svoje energije. Na primer, poslovni čovek preobražava svoju energiju osnivajući mnogo velikih fabrika i poslovnih preduzeća, a ipak ostaje osoba, iako se njegova energija preobrazila u fabrike i poslovna preduzeća. Māyāvādi filozofi ne shvataju tu jednostavnu činjenicu. Njihovi sićušni mozgovi i siromašno znanje im ne mogu pružiti dovoljan uvid da bi shvatili da se čovjek, kada se njegova energija preobrazi, ne preobražava već ostaje ista osoba.

 

Ne vjerujući u činjenicu da energija Apsolutne Istine biva preobražena, Śańkarācārya je iznio svoju teoriju iluzije. Prema toj teoriji, iako se Apsolutna Istina nikada ne preobražava, mi mislimo da se preobrazila i to je iluzija. Śańkarācārya ne vjeruje u preobražaj energije Apsolutne Istine, jer tvrdi da je sve istovjetno i da je živo biće, stoga, istovjetno sa Svevišnjim. To je māyāvādi teorija.

 

Śrīla Vyāsadeva je objasnio da je Apsolutna Istina -- osoba, koja posjeduje različite moći. Gospodin je stvorio ovaj materijalni svijet samim Svojim pogledom [sa aikṣata] i željom da kreacija bude stvorena. Nakon stvaranja, On ostaje ista osoba; nije se preobrazio u sve. Trebamo prihvatiti da Gospodin posjeduje nepojmljive energije i da su po Njegovoj naredbi i volji nastale sve različite manifestacije. U Vedanta-sutri je rečeno: sa-tattvato 'nyathā-buddhir vikāra ity udāhṛtaḥ. Ova mantra ukazuje da iz jedne činjenice nastaje druga činjenica. Na primjer, otac je jedna činjenica, a sin koga je stvorio otac je druga činjenica. Tako su jedan i drugi istina, iako je jedan nastao iz drugog. Taj nastanak druge, nezavisne istine iz prve istine se naziva vikāra, ili preobražaj koji stvara popratni proizvod. Vrhovni Brahman je Apsolutna Istina, a druge energije, koje su emanirale iz Njega i postoje odvojeno, kao što su živa bića i kosmička manifestacija, također su istine. To je primjer preobržaja koji se zove vikāra, ili pariṇāma. Možemo navesti još jedan primjer vikāre. Mlijeko je istina, ali isto mlijeko se može pretvoriti u jogurt. Tako je jogurt preobražaj mlijeka, iako su sastojci jogurta i mlijeka isti.

 

Nastaviće se ...

 

Ādi-līlā  Chapter 7: Lord Caitanya in Five Features

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 7.121 [Part 1]

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- 12 AUGUST 2016 FRIDAY –  NAVAMĪ http://www.mayapur.tv Sona Gaurāńga Dās's photo.

Stariji postovi

VEDSKI  KOSMOS -- VEDSKA  KULTURA
<< 01/2017 >>
nedponutosricetpetsub
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
87477

Powered by Blogger.ba