VEDSKI KOSMOS -- VEDSKA KULTURA

Mob: +387 63 220 084, +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

03.02.2017.

ŚRĪ ADVAITA ĀCĀRYA APPEARANCE -- 3 FEBRUARY 2017 FRIDAY – SAPTAMI [PART 5]

 

VAŽNOST VEDĀNTA-SŪTRI  I MANU-SMṚTIYA -- ZAKONA ZA ČOVJEČANSTVO.

VELIKI PARĀŚARA ṚṢI JE TO POTVRDIO U VIṢṆU PURĀṆI.

SLJEDBENICI VEDA JEDNOGLASNO PRIHVATAJU AUTORITET MANUA I PARĀŚARE U UČENIČKOM NASLIJEĐU.

 

KOMENTAR: Predhodni postovi na ovu temu su objavljeni na blogovima:

 

PART 1 -- http://vedskikosmos.blogger.ba/

 

PART 2 -- http://vedskikosmos.blogger.ba/

PART 2 -- http://vaishnavskikalendar.blogger.ba/

 

PART 3 -- http://vedskikosmos.blogger.ba/

PART 3 -- http://vaishnavskikalendar.blogger.ba/

 

PART 4 -- http://vedskikosmos.blogger.ba/

PART 4 -- http://vaishnavskikalendar.blogger.ba/

 

Veliki vaiṣṇavski filozof Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa veoma lijepo objašnjava materijalistički zaključak Sāńkhya filozofije, u svom komentaru na Vedānta-sūtru, poznatom kao Govinda-bhāṣya. Radi kompletnog razumijevanja teme potrebno je pročitati i predhodne nastavke Part 1-4.

 

OPOVRGAVANJE ZAKLJUČAKA SĀŃKHYA FILOZOFIJE  ATEISTIČKOG KAPILE [PART 3]

 

„Slično tome, zahvaljujući ulasku Garbhodakaśāyī Viṣṇua u univerzum, ovaj materijalni svijet uzrokuje raznolikosti manifestacija. On je prisutan ne samo unutar univerzuma, već i unutar tijela svih živih bića i atoma. Iz Brahma-saḿhite saznajemo da je Nad-duša prisutna u univerzumu, u atomu i u srcu svakog živog bića. Stoga, nijedan čovjek koji posjeduje dovoljno znanja o materiji i duhu ne može prihvatiti teoriju da je materija uzrok čitave kosmičke manifestacije."

 

"Materijalisti ponekad navode argument da materijalna priroda u raznim okolnostima proizvodi razne manifestacije, kao što sijeno koje pojede krava automatski proizvodi mlijeko. Tako je izvorni uzrok materija. Da bismo pobili ovaj argument, možemo reći da bik, koji pripada istoj vrsti kao krava, također jede sijeno kao krava, ali ne proizvodi mlijeko. Zato se ne može reći da sijeno u dodiru sa određenom vrstom života proizvodi mlijeko. Zaključak bi trebao biti da postoji viša uprava, kao što je potvrđeno u Bhagavad-gīti (9.10), gdje Gospodin kaže -- mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram: „O Kuntin sine, ova materijalna priroda djeluje pod Mojom upravom i stvara sva pokretna i nepokretna bića“. Svevišnji Gospodin kaže -- mayādhyakṣeṇa [Pod Mojom upravom]. Kada On želi da krava proizvede mlijeko jedući sijeno, mlijeka ima, a kada On to ne želi, takav spoj ne može proizvesti mlijeko. Kad bi zakon materijalne prirode bio da sijeno proizvodi mlijeko, onda bi i plast sijena mogao proizvoditi mlijeko. Ali to nije moguće. Ako se to isto sijeno da ženi, ona ne može proizvesti mlijeko. To je značenje izjave Bhagavad-gīte da se sve odvija samo po naredbi višeg autoriteta. Sama materija nema moć da stvara nezavisno. Stoga možemo zaključiti da materija, koja nema znanje o sebi, ne može biti uzrok materijalne kreacije. Prvobitni stvaralac je Svevišnja Božanska Osoba."

 

"Kada bismo prihvatili materiju kao izvorni uzrok kreacije, svi ovlašćeni spisi na svijetu bi bili beskorisni, jer je u svakom od njih, a posebno u vedskim spisima poput Manu-smṛtiya, rečeno da je Svevišnja Božanska Osoba izvorni stvaralac. Smatra se da su Manu-smṛti zbirka najviših vedskih uputstava namijenjenih čovječanstvu. Manu donosi zakone za čovječanstvo, a u Manu-smṛtiyima je jasno rečeno da je prije stvaranja čitav prostor univerzuma bio mračan, bez obavještenja i raznolikosti, u stanju potpune suspenzije, kao u snu. Sve je bilo tama. Svevišnji Gospodin je zatim ušao u kosmički prostor i mada je nevidljiv, stvorio vidljivu kosmičku manifestaciju. U materijalnom svijetu Svevišnji Gospodin ne ispoljava Svoje lično prisustvo, ali prisustvo raznolike kosmičke manifestacije je dokaz da je sve stvoreno pod Njegovom upravom. On je ušao u univerzum sa svim stvaralačkim moćima i tako je raspršio tamu bezgraničnog prostora."

 

"Oblik Svevišnje Božanske Osobe je opisan kao transcendentalan, veoma suptilan, vječan, sveprožimajući, nepojmljiv i stoga neispoljen za materijalna čula uslovljenog živog bića. Gospodin je poželio da se ekspandira u mnogo živih bića i sa tom željom je prvo stvorio ogromnu količinu vode u kosmičkom prostoru i zatim oplodio tu vodu sa živim bićima.

 

Iz tog procesa oplodnje, pojavilo se ogromno tijelo, blistavo poput hiljade Sunca, u kome se nalazio prvi stvaralački princip, Brahmā. Veliki Parāśara Ṛṣi je to potvrdio u Viṣṇu Purāṇi. On kaže da je kosmičku manifestaciju, koju možemo vidjeti stvorio Gospodin Viṣṇu i da se pod Njegovom zaštitom ona održava. Gospodin Viṣṇu  je glavni održavalac i uništavalac kosmičkog oblika."

 

"Ova kosmička manifestacija je jedna od različitih energija Svevišnje Božanske Osobe. Kao što pauk izlučuje slinu i plete mrežu svojim pokretima, ali na kraju uvlači paučinu u svoje tijelo, tako Gospodin Viṣṇu stvara ovu kosmičku manifestaciju iz Svog transcendentalnog tijela i na kraju je uvlači u Sebe. Svi veliki mudraci koji posjeduju vedsko razumijevanje su prihvatili da je Svevišnja Božanska Osoba izvorni stvaralac."

 

"Ponekad se tvrdi da su impersonalističke špekulacije velikih filozofa namijenjene sticanju znanja bez religioznih obrednih principa. Ali religiozni obredni principi su namijenjeni sticanju duhovnog znanja. Vršenjem religioznih obreda osoba na kraju dostiže vrhovni cilj znanja shvatajući da je Vāsudeva, Svevišnja Božanska Osoba, uzrok svega. U Bhagavad-gīti je jasno rečeno, da čak i zagovornici samog znanja, bez ikakvih religioznih obrednih procesa, napreduju u znanju nakon mnogo, mnogo života špekulacije i tako dolaze do zaključka da je Vāsudeva vrhovni uzrok svega što postoji. Kao rezultat dostizanja cilja života, takav napredni učenjak ili filozof se predaje Svevišnjoj Božanskoj Osobi. Religiozni obredi su namijenjeni pročišćavanju zagađenog uma u materijalnom svijetu. Posebno obilježje ovog doba Kali je da osoba može lako pročistiti um od zagađenosti pjevanjem svetih imena Boga -- Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.“ "U vedskim spisima je rečeno -- sarve vedā yat padam āmananti (Kaṭha Up. 1.2.15): svo vedsko znanje traga za Svevišnjom Božanskom Osobom. Na drugom mjestu je rečeno -- nārāyaṇa-parā vedāḥ: svrha Veda je shvatiti Nārāyaṇa, Svevišnjeg Gospodina. Bhagavad-gītā [Bg. 15.15] također potvrđuje -- vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ: cilj svih Veda je spoznati Kṛṣṇu. Stoga je glavna svrha shvatanja Veda, vršenja vedskih žrtvovanja i špekuliranja o Vedānta-sūtrama shvatiti Kṛṣṇu. Prihvatanje impersonalističkog gledišta o praznini ili nepostojanju Svevišnje Božanske Osobe, negira svo proučavanje Veda. Impersonalistička špekulacija teži ka opovrgavanju zaključka Veda. Stoga se svako impersonalističko izlaganje protivi principima Veda, ili mjerodavnih spisa. Pošto špekulacija impersonalista ne slijedi principe Veda, smatra se da je njihov zaključak protivan vedskim principima. Sve što nije potkrijepljeno vedskim principima mora se smatrati izmišljenim i nedokazanim. Zato se nijedno impersonalističko objašnjenje, bilo kojeg vedskog spisa ne može prihvatiti."

 

"Ako osoba pokuša da opovrgne zaključke Veda prihvatajući neovlašćeni ili takozvani spis, teško će doći do pravog zaključka o Apsolutnoj Istini. Sistem usklađivanja dva protivrječna spisa je pozivanje na Vede, jer se izjave Veda prihvataju kao konačne presude. Kada se pozivamo na određeni spis, mora biti ovlašćen, a da bi to bio mora strogo slijediti vedske naredbe. Ako neko predstavi alternativno učenje, koje je sam izmislio, to učenje će se pokazati beskorisnim, jer se svako učenje koje pokušava da dokaže da su vedske tvrdnje besmislene, odmah pokazuje besmislenim. Sljedbenici Veda jednoglasno prihvataju autoritet Manua i Parāśare u učeničkom naslijeđu. Međutim, njihove izjave ne podržavaju gledište ateističkog Kapile, jer je Kapila spomenut u Vedama drugi Kapila, sin Kardame i Devahūti. Ateistički Kapila je potomak Agniyeve dinastije i jedna od uslovljenih duša, ali Kardamin sin Kapila je prihvaćen kao inkaracija Vāsudeve. Padma Purāṇa pruža svjedočanstvo da se Svevišnja Božanska Osoba Vāsudeva, rađa kao Kapila i šireći teističku Sāńkhya filozofiju poučava sve polubogove i brāhmaṇu po imenu Āsuri.

 

U učenjima ateističkog Kapile postoje mnoge izjave, koje se neposredno protive vedskim principima. Ateistički Kapila ne prihvata Svevišnju Božansku Osobu. On tvrdi da je živo biće Svevišnji Gospodin i da ne postoji niko veći od njega i odbija da prihvati značaj besmrtnog vremena. Njegove koncepcije o takozvanom uslovljenom i oslobođenom životu su materijalističke. Sve takve izjave se protive principima Vedānta-sūtri"

 

Ādi-līlā Chapter 6: The Glories of Śrī Advaita Ācārya

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 6.14-15 [3 DIO]

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- 2 FEBRUARY 2017 THURSDAY – ṢAṢṬI  https://www.facebook.com/tovp.mayapur/?pnref=story
02.02.2017.

ŚRĪ ADVAITA ĀCĀRYA APPEARANCE -- 3 FEBRUARY 2017 FRIDAY – SAPTAMI [PART 4]

 

 

MATERIJALNA PRIRODA JE NEPOKRETNA I KAO TAKVA NE MOŽE BITI UZROK MATERIJE, NI KAO MATERIJALNI NI KAO POKRETAČKI UZROK.

 

PREMA BṚHAD-ĀRAṆYAKA UPANIṢADI, SVAKO ŽIVO BIĆE BIVA PRIMORANO POD BOŽANSKOM UPRAVOM DA PRIHVATI ODREĐENU VRSTU TIJELA ZAVISNO OD DJELA KOJA JE POČINILO U PROŠLOSTI. POSTOJI MNOGO RAZNIH VRSTA TIJELA I PO BOŽANSKOM UREĐENJU ŽIVO BIĆE PRIHVATA TIJELA RAZLIČITIH OBLIKA.

 

TENDENCIJA I INTUICIJA POSTOJE ZATO ŠTO JE DUŠA PRISUTNA U TIJELU.

 

KADA OSOBA MISLI 'JA ČINIM OVO', TO 'JA' SE NE ODNOSI NA TIJELO. ODNOSI SE NA NEŠTO VIŠE OD TIJELA, NA NEŠTO UNUTAR TIJELA. TIJELO SAMO PO SEBI NEMA TENDENCIJU ILI INTUICIJU; TENDENCIJA I INTUICIJA PRIPADAJU DUŠI U TIJELU.

 

KOMENTAR: Veliki vaiṣṇavski filozof Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa veoma lijepo objašnjava materijalistički zaključak Sāńkhya filozofije, u svom komentaru na Vedānta-Sūtru, poznatom kao Govinda-Bhāṣya. Potrebno je pročitati i prethodne postove koji obrađuju ovu temu. Možete ih naći na:

 

PART 1 -- http://vedskikosmos.blogger.ba/

 

PART 2 -- http://vedskikosmos.blogger.ba/

PART 2 -- http://vaishnavskikalendar.blogger.ba/

 

PART 3 -- http://vedskikosmos.blogger.ba/

PART 3 -- http://vaishnavskikalendar.blogger.ba/

 

 

OPOVRGAVANJE ZAKLJUČAKA SĀŃKHYA FILOZOFIJE  [PART 2]

 

„Dvije vrste čula su deset spoljašnjih čula i jedno unutrašnje čulo, um. Tako postoji jedanaest čula. Prema Kapili, materijalna priroda je vječna i svemoćna. Izvorno, duh ne postoji, a materija nema uzroka. Materija je sama glavni uzrok svega. Ona je sveprožimajući uzrok svih uzroka. Prema Sāńkhya filozofiji, sveukupna energija [mahat-tattva], lažni ja i pet predmeta čulnog opažanja predstavljaju sedam različitih manifestacija materijalne prirode, koja ima dva obilježja, poznata kao materijalni i pokretački uzrok. Za razliku od materijalne prirode, koja uvijek podliježe preobražajima, puruṣa, uživalac, ne podliježe preobražajima. Ali, mada je materijalna priroda nepokretna, uzrok je uživanja i oslobođenja za mnoga živa bića. Njene djelatnosti su iznad dosega čulnog opažanja, ali se ipak mogu naslutiti višom inteligencijom. Materijalna priroda je jedna, ali uslijed interakcija triju odlika može proizvesti sveukupnu energiju i čudesnu kosmičku manifestaciju. Takvi preobražaji dijele materijalnu prirodu na dva obilježja -- pokretački i materijalni uzrok. Puruṣa, uživalac, nije aktivan i nema materijalne odlike, iako je u isto vrijeme gospodar, koji postoji odvojeno u svakom tijelu kao simbol znanja. Shvatanjem materijalnog uzroka, osoba može naslutiti da je puruṣa, uživalac, pošto nije aktivan, odvojen od svih vrsta uživanja ili upravljanja. Nakon opisa prirode prakṛti [materijalne prirode] i puruṣe [uživaoca], Sāńkhya filozofija izjavljuje da je kreacija samo proizvod njihovog spajanja ili blizine. Takvim spajanjem simptomi života postaju vidljivi u materijalnoj prirodi, ali može se naslutiti da u osobi uživaoca, puruṣe, postoje moći upravljanja i uživanja. Kada se puruṣa zbog nedovoljnog znanja nalazi u iluziji, osjeća da je uživalac, a kada posjeduje potpuno znanje, biva oslobođen. U Sāńkhya filozofiji je opisano da je puruṣa uvijek ravnodušan prema djelatnostima prakṛti"

 

"Sāńkhya filozof prihvata tri vrste dokaza: neposredno opažanje, hipoteze i tradicionalni autoritet. Kada je takav dokaz potpun, sve je savršeno. Takvo savršenstvo obuhvata proces upoređivanja. Svaki dokaz se mora zasnivati na takvom dokazu. Nema velikih protivrječnosti između svjedočanstva zasnovanog na neposrednom opažanju i svjedočanstva zasnovanog na tradicionalnom autoritetu. Sistem Sāńkhya filozofije smatra da su uzroci kosmičke manifestacije tri vrste procesa: pariṇāmāt [preobražaj –transformation], samanvayāt [prilagođavanje—adjustment] i śaktitaḥ [djelovanje energija--performance of energies]."

 

Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa je u svom komentaru na Vedānta-sūtru, pokušao da pobije ovaj zaključak, smatrajući da će opovrgavanjem tih navodnih uzroka kosmičke manifestacije opovrći čitavu Sāńkhya filozofiju. Materijalistički filozofi smatraju da je materija i materijalni i pokretački uzrok kreacije; prema njima, materija je uzrok svih vrsta manifestacija. Obično navode primjer vrča i gline. Glina je uzrok vrča, ali se može posmatrati i kao uzrok i kao posljedica. Vrč je posljedica, a glina je uzrok, ali glinu možemo vidjeti svuda. Drvo je materija, ali proizvodi plodove. Voda je materija, ali teče. Tako je materija, prema sāńkhyaitima, uzrok kretanja i stvaranja. Kao takva, materija se može smatrati materijalnim i pokretačkim uzrokom svega u kosmičkoj manifestaciji. Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa je stoga objasnio prirodu pradhāne na slijedeći način:

 

,,Materijalna priroda je nepokretna i kao takva ne može biti uzrok materije, ni kao materijalni ni kao pokretački uzrok. Opažanje čudesnog načina na koji je kosmička manifestacija uređena i na koji se njome upravlja obično navodi na pomisao da iza svega toga stoji živa inteligencija, jer bez nje takvo uređenje ne bi moglo postojati. Ne bismo trebali zamišljati da takvo uređenje može postojati bez svjesnog upravljanja. Naše praktično iskustvo nam pokazuje da nepokretne cigle nikada ne mogu same sagraditi veliku zgradu."

 

"Primjer vrča se ne može prihvatiti, jer vrč nema sposobnost da osjeti zadovoljstvo i patnju. Takvo opažanje nastaje unutra. Zato se tjelesni prekrivač ili vrč, ne može poistovijetiti s njim."

 

"Ponekad materijalni naučnici izjavljuju da drveće raste iz zemlje samo, bez pomoći vrtlara, jer je to tendencija materije. Smatraju da je intuicija, koju živo biće ima od rođenja takođe materijalna. Međutim, ne možemo prihvatiti da su materijalne tendencije poput tjelesne intuicije nezavisne, jer ukazuju na postojanje duhovne duše u tijelu. U stvari, drvo ili tijelo živog bića ne posjeduje nikakvu tendenciju ili intuiciju; tendencija i intuicija postoje zato što je duša prisutna u tijelu. U vezi s tim, primjer automobila i vozača je veoma prikladan. Automobil ima tendenciju da skrene desno -- lijevo, ali ne možemo reći da sam automobil, kao materija, skreće desno i lijevo, ako njime ne upravlja vozač. Materijalni automobil ne posjeduje tendenciju ili intuiciju nezavisno od namjere vozača u automobilu. Isti princip vrijedi i za automatski rast drveća u šumi. Do rasta dolazi zbog prisustva duše u drveću."

 

"Ponekad budalasti ljudi uzimaju zdravo za gotovo da pirinač rađa škorpione, zato što se škorpioni rađaju iz hrpe pirinča. U stvari, majka škorpiona polaže jaja u pirinač i zahvaljujući odgovarajućoj fermentaciji pirinča nakon nekog vremena iz jaja se rađaju bebe škorpioni. To ne znači da pirinač rađa škorpione. Slično tome, ponekad vidimo da bube izlaze iz prljavih kreveta. Međutim, to ne znači da kreveti rađaju bube. Životna sila je ta koja izlazi, koristeći prljavo stanje kreveta. Postoje različite vrste živih stvorenja. Neka od njih se rađaju iz embriona, neka iz jajeta, a neka iz znoja. Različita živa bića se pojavljuju iz različitih izvora, ali ne bismo trebali zaključiti da materija proizvodi takva živa bića."

 

"Materijalisti navode primjer da drveće automatski raste iz zemlje, ali i tu vrijedi isti princip. Koristeći priliku koju mu pružaju određeni uslovi, živo biće se rađa iz zemlje. Prema Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣadi, svako živo biće biva primorano pod božanskom upravom da prihvati određenu vrstu tijela zavisno od djela koja je počinilo u prošlosti. Postoji mnogo raznih vrsta tijela i po Božanskom uređenju živo biće prihvata tijela različitih oblika."

 

"Kada osoba misli 'ja činim ovo', to 'ja' se ne odnosi na tijelo. Odnosi se na nešto više od tijela, na nešto unutar tijela. Tijelo samo po sebi nema tendenciju ili intuiciju; tendencija i intuicija pripadaju duši u tijelu. Materijalistički naučnici ponekad tvrde da tendencije muških i ženskih tijela uzrokuju njihovo sjedinjavanje i da je to uzrok rađanja djeteta. Ali pošto se puruṣa, prema Sāńkhya filozofiji, nikada ne mijenja, odakle potiče tendencija ka rađanju?"

 

"Ponekad materijalni naučnici navode primjer mlijeka, koje se automatski pretvara u kiselo mleko ili destilovane vode koja pada iz oblaka na zemlju, stvara razne vrste drveća i ulazi u razne vrste cvijeća i plodova različitog mirisa i ukusa. Prema tome, kažu, materija sama stvara raznolikosti materijalnih stvari. U odgovoru na taj argument, možemo ponoviti istu izjavu Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣade, prema kojoj razne vrste živih bića bivaju stavljene u različite vrste tijela pod upravom više sile. Pod nadzorom viših autoriteta, razne duše, zavisno od djela koja su počinile u prošlosti, dobijaju priliku da prihvate posebnu vrstu tijela, kao što je tijelo drveta, životinje, ptice ili zvijeri i tako se njihove različite tendencije razvijaju u tim okolnostima. Bhagavad-gītā (13.22) to također potvrđuje:

 

puruṣaḥ prakṛti-stho hi   bhuńkte prakṛti-jān guṇān

kāraṇaḿ guṇa-sańgo 'sya   sad-asad-yoni-janmasu

 

„Živo biće u materijalnoj prirodi slijedi puteve života, uživajući u tri gune prirode. To je posljedica njegovog druženja sa materijalnom prirodom. Tako se sreće sa dobrim i zlim u raznim vrstama života.“ Duša dobija različite vrste tijela. Na primjer, kad duše ne bi dobile razne vrste tijela u obliku drveća, ne bi se mogle proizvesti razne vrste plodova i cvijeća. Svaka vrsta drveća rađa posebnu vrstu plodova i cvijeća. Ne može se reći da ne postoje razlike između različitih vrsta. Jedno drvo ne rađa cvijeće različitih boja, niti plodove različitog ukusa. Postoje određene vrste, kao što možemo vidjeti među ljudima, životinjama, pticama i drugim vrstama života. Postoji bezbroj živih bića i njihove djelatnosti, koje vrše u materijalnom svijetu u skladu sa raznim odlikama guna materijalne prirode, pružaju im priliku da dobiju razne vrste tijela. Tako trebamo shvatiti da pradhāna, materija, ne može djelovati bez podsticaja živog bića. Prema tome, ne možemo prihvatiti materijalističku teoriju da materija djeluje nezavisno. Materija se naziva prakṛti, što se odnosi na žensku energiju. Žena je prakṛti. Ona ne može stvoriti djecu ako se ne sjedini sa puruṣom, muškarcem. Puruṣa uzrokuje rođenje djeteta, jer polaže u matericu žene dušu, koja je uzela utočište sjemena. Žena, kao materijalni uzrok, obezbjeđuje tijelo za dušu, a kao pokretački uzrok rađa dijete. Ali, mada se čini da je žena i materijalni i pokretački uzrok rođenja deteta, izvorni uzrok djeteta je puruṣa, muškarac. 


Nastaviće se ...

 

Ādi-līlā Chapter 6: The Glories of Śrī Advaita Ācārya

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 6.14-15 [PART 2]

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- 1 FEBRUARY 2017 WEDNESDAY – PAÑCAMĪ https://www.facebook.com/tovp.mayapur/?pnref=story
01.02.2017.

ŚRĪ ADVAITA ĀCĀRYA – APPEARANCE -- 3 FEBRUARY 2017 FRIDAY – SAPTAMĪ [PART 3]


 

MATERIJALNI NAUČNICI NE MOGU VIDJETI NIKAKVU SVJESNU DUHOVNU SUPSTANCU, KOJA BI MOGLA BITI UZROK KREACIJE.

 

POŠTO SU MATERIJALISTIČKI FILOZOFI I NAUČNICI PREVIŠE ZAOKUPLJENI SVOJIM NESAVRŠENIM ČULIMA, PRIRODNO ZAKLJUČUJU DA JE ŽIVOTNA SILA PROIZVOD MATERIJALNIH SPOJEVA. ALI, ISTINA JE UPRAVO SUPROTNA. MATERIJA JE PROIZVOD DUHA. PREMA BHAGAVAD-GĪTI, IZVOR SVIH ENERGIJA JE VRHOVNI DUH, BOŽANSKA OSOBA.

 

S NAPREDOVANJEM ISTRAŽIVAČKOG RADA NA PROUČAVANJU OGRANIČENE SUPSTANCE UNUTAR GRANICA PROSTORA I VREMENA, ČOVJEK BIVA ZADIVLJEN RAZNIM ČUDESNIM KOSMIČKIM MANIFESTACIJAMA I PRIRODNO NASTAVLJA DA HIPNOTIČKI PRIHVATA PUT ISTRAŽIVAČKOG RADA ILI INDUKTIVNU METODU. MEĐUTIM, DEDUKTIVNIM PUTEM RAZUMIJEVANJA OSOBA PRIHVATA VRHOVNU APSOLUTNU OSOBU, SVEVIŠNJU BOŽANSKU OSOBU, KAO UZROK SVIH UZROKA, KOJI JE PUN RAZLIČITIH ENERGIJA I KOJI NIJE NI BEZLIČAN NI PRAZAN. BEZLIČNA MANIFESTACIJA VRHOVNE OSOBE JE SAMO JOŠ JEDAN VID NJEGOVE ENERGIJE.

 

ODLIKA VRLINE JE UZROK MATERIJALNE SREĆE, ODLIKA STRASTI JE UZROK MATERIJALNE NESREĆE, A ODLIKA NEZNANJA JE UZROK ILUZIJE. NAŠE MATERIJALNO ISKUSTVO LEŽI UNUTAR GRANICA OVIH TRIJU MANIFESTACIJA SREĆE, NESREĆE I ILUZIJE. NA PRIMER, LIJEPA ŽENA JE UZROK MATERIJALNE SREĆE ZA SVOG MUŽA, ALI TA ISTA LIJEPA ŽENA JE UZROK NESREĆE ZA MUŠKARCA, KOGA ODBIJE ILI NA KOGA SE NALJUTI, A AKO GA NAPUSTI POSTAJE UZROK ILUZIJE.

 

ONAJ KO NE SHVATA MOĆ SVEVIŠNJE BOŽANSKE OSOBE, ILI NJEGOVIH RAZLIČITIH ENERGIJA, JER NE SHVATA ODNOS IZMEĐU IZVORA ENERGIJA I SAMIH ENERGIJA, UVIJEK MOŽE NAPRAVITI GREŠKU, KOJA JE POZNATA KAO VIVARTA.

 

KOMENTAR: Predhodni postovi na temu u naslovu su objavljeni na blogovima:

 

PART 1 -- http://vedskikosmos.blogger.ba/

 

PART 2 -- http://vedskikosmos.blogger.ba/

PART 2 --  http://vaishnavskikalendar.blogger.ba/

 

Adrese svih drugih blogova s raznovrsnim temama iz goleme vedske kulture  često budu objavljene na Facebook profile pod naslovom:

 

THE REAL PURPOSE OF LIFE AND SECRET OF SUCCESS -- PRAVA SVRHA ŽIVOTA I TAJNA USPJEHA

https://www.facebook.com/sona.g.das

 

Dobro će biti da pokušamo naći malo vremena u ovom naizgled ubrzanom tempu života i za ovakve stvari. Tada možemo postepeno zadobiti veliku milost, blagoslove, te i znanja višeg ranga, radi razumijevanja svih pojava kako u sveukupnoj Božjoj kreaciji, tako i u našem univerzumu. Naš univerzum, iako je i sam skoro bezgraničan gledano iz naše perspektive posmatranja, samo je jedan od manjih univerzuma u materijalnoj kreaciji, koja zaprema tek ¼ sveukupne Božje kreacije, dok ¾ zaprema duhovni svijet. Taj omjer je dat radi naše lakše percepcije, ali je odnos još izraženiji u korist duhovnog svijeta i bezbrojnih Vaikuntha planeta, te vrhovne planete Goloka Vṛndāvane, koja ima izgled ogromnog lotosovog cvijeta – vrhovnog prebivališta Gospodina Śrī Kṛṣṇe.

 

STIH 13

 

koṭi aḿśa, koṭi śakti, koṭi avatāra

eta lañā sṛje puruṣa sakala saḿsāra

 

SYNONYMS

 

koṭi aḿśa — millions of parts and parcels; koṭi śakti — millions and millions of energies; koṭi avatāra — millions upon millions of incarnations; eta — all this; lañā — taking; sṛje — creates; puruṣa — the original person, Mahā-Viṣṇu; sakala saḿsāra — all the material world.

 

Mahā-Viṣṇu stvara čitav materijalni svijet, sa milionima Svojih djelića, energija i inkarnacija.

 

STIH 14-15

 

māyā yaiche dui aḿśa — 'nimitta', 'upādāna'

māyā — 'nimitta'-hetu, upādāna — 'pradhāna'

puruṣa īśvara aiche dvi-mūrti ha-iyā

viśva-sṛṣṭi kare 'nimitta' 'upādāna' lañā

 

SYNONYMS

 

māyā — the external energy; yaiche — as; dui aḿśa — two parts; nimitta — the cause; upādāna — the ingredients; māyā — the material energy; nimitta-hetu — original cause; upādāna — ingredients; pradhāna — immediate cause; puruṣa — the person Lord Viṣṇu; īśvara — the Supreme Personality of Godhead; aiche — in that way; dvi-mūrti ha-iyā — taking two forms; viśva-sṛṣṭi kare — creates this material world; nimitta — the original cause; upādāna — the material cause; lañā — with.

 

Kao što se spoljašnja energija sastoji od dva dijela — pokretačkog uzroka [nimitte] koga predstavlja māyā i materijalnog uzroka [upādāne], koga predstavlja pradhāna — tako se Gospodin Viṣṇu, Svevišnja Božanska Osoba, pojavljuje u dva oblika da bi stvorio materijalni svijet sa pokretačkim i materijalnim uzrocima.

 

SMISAO: Postoje dvije vrste istraživanja, koja se vrše da bi se otkrio izvomi uzrok kreacije. Jedan zaključak je da je Svevišnja Božanska Osoba, sveblaženi, vječni i sveznajući oblik, posredni uzrok ove kosmičke manifestacije i neposredni uzrok duhovnog svijeta u kome postoji bezbroj duhovnih planeta poznatih kao Vaikunthe i Gospodinovo lično prebivalište, poznato kao Goloka Vṛndāvana. Drugim riječima, postoje dvije manifestacije—materijalni univerzum i duhovni svijet. Kao što u materijalnom svijetu postoji bezbroj planeta i univerzuma, tako u duhovnom svijetu također postoji bezbroj duhovnih planeta i univerzuma, koji obuhvataju Vaikunthe i Goloku. Svevišnji Gospodin je uzrok i materijalnih i duhovnih svjetova. Drugi zaključak je, naravno, da je uzrok ove kosmičke manifestacije neka neobjašnjiva neispoljena praznina. Ta tvrdnja je besmislena.

 

Prvi zaključak prihvataju sljedbenici filozofije Vedante, a drugi sljedbenici ateističkog filozofskog sistema Sāńkhya smṛti, koji se neposredno suprotstavlja filozofskom zaključku Vedante. Materijalni naučnici ne mogu vidjeti nikakvu svjesnu duhovnu supstancu, koja bi mogla biti uzrok kreacije. Takvi ateistički Sāńkhya filozofi smatraju da simptome znanja i životne sile, koja je vidljiva u bezbrojnim živim bićima, uzrokuju tri odlike kosmičke manifestacije. Zato se Sāńkhyaiti suprotstavljaju zaključku Vedante o izvornom uzroku kreacije.

 

U stvari, vrhovna apsolutna duhovna duša je uzrok svih vrsta manifestacija i uvijek je potpuna, bilo kao energija bilo kao energetik. Kosmičku manifestaciju uzrokuje energija Vrhovne Apsolutne Osobe, u kojoj počivaju sve energije. Filozofi, koji jednostrano posmatraju kosmičku manifestaciju mogu cijeniti samo čudesne energije materije. Takvi filozofi prihvataju koncepciju o Bogu samo kao tvorevinu materijalne energije. Prema njihovim zaključcima izvor energije je takođe tvorevina energije. Takvi filozofi pogrešno tvrde da je materijalna energija uzrok živih bića u kosmičkoj manifestaciji i misle da i vrhovno apsolutno svjesno biće mora biti tvorevina materijalne energije.

 

Pošto su materijalistički filozofi i naučnici previše zaokupljeni svojim nesavršenim čulima, prirodno zaključuju da je životna sila proizvod materijalnih spojeva. Ali, istina je upravo suprotna. Materija je proizvod duha. Prema Bhagavad-gīti, izvor svih energija je vrhovni duh, Božanska Osoba. S napredovanjem istraživačkog rada na proučavanju ograničene supstance unutar granica prostora i vremena, čovjek biva zadivljen raznim čudesnim kosmičkim manifestacijama i prirodno nastavlja da hipnotički prihvata put istraživačkog rada ili induktivnu metodu. Međutim, deduktivnim putem razumijevanja osoba prihvata Vrhovnu Apsolutnu Osobu, Svevišnju Božansku Osobu, kao uzrok svih uzroka, koji je pun različitih energija i koji nije ni bezličan ni prazan. Bezlična manifestacija Vrhovne Osobe je samo još jedan vid Njegove energije. Zato se zaključak, da je materija izvorni uzrok kreacije potpuno razlikuje od prave istine. Uzrok materijalne manifestacije je pogled Svevišnje Božanske Osobe, koja posjeduje nepojmljive moći. Materijalnu prirodu elektrificira vrhovni autoritet, a uslovijena duša, unutar granica vremena i prostora, biva zarobljena osjećanjem strahopoštovanja pred materijalnom manifestacijom. Drugim riječima, materijalni filozofi i naučnici spoznaju Svevišnjeg Gospodina kroz manifestacije Njegove materijalne energije. Onaj ko ne shvata moć Svevišnje Božanske Osobe, ili Njegovih različitih energija, jer ne shvata odnos između izvora energija i samih energija, uvijek može napraviti grešku, koja je poznata kao vivarta. Sve dok materijalistički naučnici i filozofi ne dođu do pravog zaključka, nesumnjivo će nastaviti da lebde iznad materijalnog polja, lišeni pravog razumijevanja Apsolutne Istine.

 

Veliki vaiṣṇavski filozof Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa je veoma lijepo objasnio materijalistički zaključak u svom komentaru na Vedānta-sūtru, poznatom kao Govinda-Bhāṣya. On je napisao slijedeće:

 

"Sāńkhya filozof Kapila je povezao različite elementarne istine prema sopstvenom ubjeđenju. Prema njemu, materijalna priroda se sastoji od ravnoteže tri materijalne odlike: vrline, strasti i neznanja. Materijalna priroda je proizvela materijalnu energiju, poznatu kao mahat, a mahat je proizvela lažni ja. Lažni ja je proizveo pet predmeta čulnog opažanja, koji su proizveli deset čula [pet čula za sticanje znanja i pet čula za djelovanje], um i pet grubih elemenata. Ako ovim elementima, kojih ima dvadeset četiri, pribrojimo i puruṣu, ili uživaoca, možemo zaključiti da postoji dvadeset pet različitih istina. Neispoljeno stanje ovih dvadeset pet elementarnih istina se naziva prakṛti, ili materijalna priroda. Odlike materijalne prirode se mogu spajati u tri različita stanja, kao uzrok sreće, kao uzrok nesreće i kao uzrok iluzije. Odlika vrline je uzrok materijalne sreće, odlika strasti je uzrok materijalne nesreće, a odlika neznanja je uzrok iluzije. Naše materijalno iskustvo leži unutar granica ovih triju manifestacija sreće, nesreće i iluzije. Na primer, lijepa žena je uzrok materijalne sreće za svog muža, ali ta ista lijepa žena je uzrok nesreće za muškarca, koga odbije ili na koga se naljuti, a ako ga napusti postaje uzrok iluzije."

 

Nastaviće se ...

 

Ādi-līlā Chapter 6: The Glories of Śrī Advaita Ācārya

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 6.13, 14-15 [Part 1]

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- 31 JANUARY 2017 TUESDAY – CATURTHĪ  https://www.facebook.com/tovp.mayapur/?pnref=story
31.01.2017.

ŚRĪ ADVAITA ĀCĀRYA – APPEARANCE -- 3 FEBRUARY 2017 FRIDAY – SAPTAMĪ [PART 2]

 

 

GLORIES OF ŚRĪ ADVAITA ĀCĀRYA --- EIGHT PAGES OF NECTAR.

 

SVAKO KO SLUŠA O ŚRĪ ADVAITI ĀCĀRYI I SLAVI GA I SAM POSTAJE SLAVLJEN, JER TAKVE DJELATNOSTI OSLOBAĐAJU OSOBU OD SVIH VRSTA NESREĆE.

 

KOMENTAR: Prvi nastavak na ovu temu objavljen je na:

 

http://vedskikosmos.blogger.ba/

 

GLORIES OF ŚRĪ ADVAITA ĀCĀRYA --- EIGHT PAGES OF NECTAR.

 

advaita-ācāryaḥ — Advaita Ācārya; CC Adi 1.12

advaita-ācāryam — to Advaita Ācārya; CC Adi 1.13

jaya advaita-candra — all glory to Advaita Ācārya; CC Adi 1.18

advaita — of Śrī Advaita Prabhu; CC Adi 1.28

advaita ācārya — Advaita Ācārya; CC Adi 1.39

advaita — of Śrī Advaita; CC Adi 1.108-109

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Adi 2.3

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Adi 3.2

advaita — Advaita Ācārya; CC Adi 3.72

advaita ācārya gosāñi — Śrī Advaita Ācārya Gosāñi; CC Adi 3.74

advaita ācārya — Advaita Ācārya; CC Adi 3.95

advaita — nondual; CC Adi 3.102

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Adi 4.2

advaita ācārya — Advaita Ācārya; CC Adi 4.227-228

śrī-advaita — Advaita Ācārya; CC Adi 4.270

jaya advaita-candra — all glories to Advaita Ācārya; CC Adi 5.2

advaita ācārya — and Advaita Ācārya; CC Adi 5.144-145

advaita ācārya — Śrī Advaita Ācārya; CC Adi 5.146

advaita-ācārya — Advaita Ācārya; CC Adi 5.147

advaita-ācāryam — Śrī Advaita Ācārya; CC Adi 6.1

jaya advaita-candra — all glories to Advaita Ācārya; CC Adi 6.2

advaita-ācāryera — of Advaita Ācārya; CC Adi 6.3

advaita-ācāryaḥ — Advaita Ācārya; CC Adi 6.4

advaita-ācāryam — to Advaita Ācārya; CC Adi 6.5

advaita-ācārya — Advaita Ācārya; CC Adi 6.6

advaita ācārya — Prabhu Advaita Ācārya; CC Adi 6.7

advaita — Advaita Ācārya; CC Adi 6.10

advaita — Advaita Ācārya; CC Adi 6.12

advaita-rūpe — in the form of Advaita; CC Adi 6.16

advaita — Advaita Ācārya; CC Adi 6.17

advaita-rūpe — in the form of Advaita Ācārya; CC Adi 6.20

advaita — Advaita Ācārya; CC Adi 6.20

advaita-ācārya — Advaita Ācārya; CC Adi 6.21

advaita — Advaita Ācārya; CC Adi 6.22

advaita — Advaita Ācārya; CC Adi 6.26

advaita — nondifferent; CC Adi 6.26

advaita ācārya — the supreme teacher (ācārya) Advaita Prabhu; CC Adi 6.29

advaita-ācārya — the name Advaita Ācārya; CC Adi 6.30

advaita-ācārya — Advaita Ācārya Prabhu; CC Adi 6.33

advaita-ācārya — Advaita Ācārya; CC Adi 6.92

advaita — Advaita Ācārya; CC Adi 6.105-106

advaita-ācārya — Advaita Ācārya; CC Adi 6.113

advaita-prasāde — by the mercy of Advaita Ācārya; CC Adi 6.114

advaita-mahimā — the glories of Advaita Ācārya; CC Adi 6.115

śrī-advaita ācārya — to Śrī Advaita Ācārya; CC Adi 6.118

advaita — Advaita; CC Adi 6.119

śrī-caitanya, nityānanda, advaita — Śrī Caitanya Mahāprabhu, Nityānanda Prabhu and Advaita Prabhu; CC Adi 7.169

advaita — unto Advaita Prabhu; CC Adi 8.3

advaita — to Advaita Gosāñi; CC Adi 9.2

advaita — Śrī Advaita Prabhu; CC Adi 9.21

jaya advaita-candra — all glories to Advaita Prabhu; CC Adi 10.2

advaita-ācārya-tanaya — the son of Advaita Ācārya; CC Adi 10.150

śrī-advaita — unto Śrī Advaita Ācārya; CC Adi 11.3

advaita-ańghri — the lotus feet of Advaita Ācārya; CC Adi 12.1

jaya advaita — all glories to Advaita Prabhu; CC Adi 12.2

advaita-candrasya — of Lord Advaitacandra; CC Adi 12.3

advaita-śākhā — branches of Advaita Ācārya; CC Adi 12.65

advaita-skandha — the branch known as Advaita Ācārya; CC Adi 12.66

jaya advaita-candra — all glories to Advaita Ācārya; CC Adi 13.2

advaita ācārya — Advaita Ācārya; CC Adi 13.54-55

advaita-ācāryera — of Advaita Ācārya; CC Adi 13.63

advaita — Advaita Ācārya; CC Adi 13.99

advaita-ācārya-bhāryā — the wife of Advaita Ācārya; CC Adi 13.111

jaya advaita-candra — all glories to Advaita Ācārya; CC Adi 14.2

jaya advaita-candra — all glories to Advaita Ācārya; CC Adi 17.2

advaita — with Advaita Ācārya; CC Adi 17.10

advaita — Advaita Ācārya; CC Adi 17.10

advaita-ācārya — Śrī Advaita Prabhu; CC Adi 17.298

advaita — of Advaita Ācārya; CC Adi 17.319

advaita-ācārya — Advaita Prabhu; CC Adi 17.319

advaita-skandha — the trunk known as Advaita Prabhu; CC Adi 17.324

advaita — Advaita Ācārya Prabhu; CC Adi 17.333

jaya advaita-candra — all glories to Advaita Prabhu; CC Madhya 1.7

advaita-ādi — headed by Advaita Ācārya; CC Madhya 1.46

advaita-ādi — headed by Advaita Ācārya; CC Madhya 1.138

advaita — Advaita; CC Madhya 1.255-256

advaita-ādi bhakta-vṛnda — as well as personalities like Advaita Ācārya and all the devotees; CC Madhya 2.94

advaita-candra — to Śrī Advaita Gosāñi; CC Madhya 3.2

advaita-ācāryera ṭhāñi — to the place of Advaita Ācārya; CC Madhya 3.20

advaita — Advaita Ācārya; CC Madhya 3.84

advaita-bhavana — at the house of Advaita Ācārya; CC Madhya 3.139

advaita-gṛhe — at the house of Advaita Ācārya; CC Madhya 3.199

advaita-gṛhe — at the home of Advaita Ācārya; CC Madhya 3.205

advaita-gṛhe — at the house of Advaita Ācārya; CC Madhya 3.218

jaya advaita-candra — all glories to Advaita Prabhu; CC Madhya 4.2

advaita-ācāryera — of Śrī Advaita Ācārya; CC Madhya 4.110

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Madhya 5.2

jaya advaita-candra — all glories to Advaita Ācārya; CC Madhya 6.2

advaita — of monism; CC Madhya 6.75

jaya advaita-candra — all glories to Advaita Ācārya; CC Madhya 7.2

advaita-bhavana — to the house of Advaita Prabhu; CC Madhya 7.19

jaya advaita-candra — all glories to Advaita Ācārya; CC Madhya 8.2

advaita-caraṇa — and the lotus feet of Śrī Advaita Prabhu; CC Madhya 8.310

jaya advaita-candra — all glories to Advaita Prabhu; CC Madhya 9.2

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Madhya 10.2

advaita — Advaita Prabhu; CC Madhya 10.69

advaita-ādi — Śrī Advaita Prabhu and others; CC Madhya 10.72

advaita-ācārya — of Advaita Ācārya Prabhu; CC Madhya 10.78

advaita — of Advaita Ācārya; CC Madhya 10.117

advaita-vīthī — of the path of monism; CC Madhya 10.178

advaita-candra — to Advaita Prabhu; CC Madhya 11.2

advaita ācārya — Advaita Ācārya; CC Madhya 11.83

advaita — Advaita Ācārya; CC Madhya 11.127

advaita kahe — Advaita Ācārya Prabhu said; CC Madhya 11.135-136

advaita-ādi — devotees, headed by Advaita Prabhu; CC Madhya 11.197

advaita-ācārya — Advaita Ācārya Prabhu; CC Madhya 11.227

advaita-candra — to Advaita Prabhu; CC Madhya 12.2

advaita — Advaita Ācārya; CC Madhya 12.109

advaita-ācārya — Advaita Ācārya; CC Madhya 12.156

advaita-nityānanda — Advaita Ācārya and Nityānanda Prabhu; CC Madhya 12.188

advaita kahe — Advaita Ācārya said; CC Madhya 12.189

advaita-ācārya — Advaita Ācārya, or a teacher of impersonal monism; CC Madhya 12.193

advaita-siddhānte — in that monistic conclusion; CC Madhya 12.193

advaita — Advaita Ācārya; CC Madhya 12.208

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Madhya 13.2

advaita — Advaita Ācārya; CC Madhya 13.7

advaita-ācārya — Advaita Ācārya; CC Madhya 13.31

advaita — Advaita Ācārya; CC Madhya 13.35

advaita — to Advaita Ācārya; CC Madhya 14.2

advaita-ādi — headed by Advaita Ācārya; CC Madhya 14.66

advaita-nityānande — both Advaita Ācārya and Nityānanda Prabhu; CC Madhya 14.79

advaita — Advaita Ācārya; CC Madhya 14.90

jaya advaita-candra — all glories to Advaita Prabhu; CC Madhya 15.2

advaita — Advaita Ācārya; CC Madhya 15.7

advaita kahe — Advaita Ācārya says; CC Madhya 15.22

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Madhya 16.2

advaita — Advaita; CC Madhya 16.13

advaita — Advaita Ācārya; CC Madhya 16.39

advaita-nityānanda-ādi — headed by Advaita Ācārya and Nityānanda Prabhu; CC Madhya 16.245-246

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Madhya 17.2

advaita-candra — to Śrī Advaita Gosāñi; CC Madhya 18.2

advaita-brahma-vāda — the impersonal Brahman conception; CC Madhya 18.187

jaya advaita-candra — all glories to Advaita Prabhu; CC Madhya 19.2

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Madhya 20.2

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Madhya 21.2

advaita-candra — to Advaita Prabhu; CC Madhya 22.2

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Madhya 23.2

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Madhya 24.2

advaita-vīthī — on the path of monism; CC Madhya 24.133

śrī-caitanya-nityānanda-advaita-caraṇa — the lotus feet of Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu, Lord Nityānanda and Advaita Prabhu; CC Madhya 24.354

advaita-candra — to Advaita Prabhu; CC Madhya 25.2

advaita-vāda — monism; CC Madhya 25.47

advaita — monism or nondualism; CC Madhya 25.48

advaita-ādi bhakta-vṛnda — as well as the devotees like Advaita Ācārya; CC Madhya 25.280

jaya advaita-candra — all glories to Advaita Prabhu; CC Antya 1.8

advaita — Advaita Ācārya; CC Antya 1.56

advaita — Advaita Ācārya; CC Antya 1.207

jaya advaita-candra — all glories to Advaita Ācārya; CC Antya 2.2

advaita-ādi — beginning with Advaita Ācārya; CC Antya 2.41

jaya advaita-candra — all glories to Advaita Ācārya; CC Antya 3.2

advaita — Advaita Ācārya; CC Antya 3.215

advaita — Advaita Ācārya; CC Antya 3.224

advaita-candra — to Śrī Advaita Ācārya; CC Antya 4.2

advaita — Advaita Ācārya; CC Antya 4.108-110

jaya advaita — all glories to Advaita Prabhu; CC Antya 5.3

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Antya 6.2

advaita-ācāryera — of Advaita Ācārya; CC Antya 6.162

advaita-ācārya — Advaita Ācārya; CC Antya 6.245

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Antya 7.2

advaita-ācārya-gosāñi — Advaita Ācārya; CC Antya 7.17

advaita — without a competitor; CC Antya 7.18

advaita — Advaita Ācārya; CC Antya 7.65

advaita — Advaita Ācārya; CC Antya 7.73-74

advaita — to Advaita Ācārya; CC Antya 8.4

advaita-ācārya — to Advaita Ācārya; CC Antya 9.3

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Antya 10.2

advaita-ācārya-gosāñi — Advaita Ācārya Gosvāmī; CC Antya 10.4

advaita ācārya — Advaita Ācārya; CC Antya 10.59

advaita-priya — to the dear master of Advaita Ācārya; CC Antya 11.2

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Antya 11.7

advaita-ācārya — to Advaita Ācārya; CC Antya 11.7

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Antya 12.3

advaita — Advaita Prabhu; CC Antya 12.78

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Antya 13.2

advaita-ācārya — to Advaita Ācārya; CC Antya 14.3

advaita-ācārya — to Advaita Ācārya; CC Antya 15.3

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Antya 16.2

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Antya 17.2

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Antya 18.2

advaita-candra — to Advaita Ācārya; CC Antya 19.2

advaita-candra — to Advaita Prabhu; CC Antya 20.2

śrī-advaita — Advaita Ācārya; CC Antya 20.96-98

śrī-advaita-ācārya — Śrī Advaita Prabhu; CC Antya 20.144-146

 

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta  

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- 20 JANUARY 2017 FRIDAY –  AṢṬAMĪ https://www.facebook.com/tovp.mayapur/?pnref=story
30.01.2017.

ŚRĪ ADVAITA ĀCĀRYA – APPEARANCE -- 3 FEBRUARY 2017 FRIDAY – SAPTAMI [PART 1]

 

REČENO JE DA MATERIJALNA PRIRODA IMA DVA OBILJEŽJA -- MATERIJALNI UZROK I POKRETAČKI UZROK.

 

AKTIVNOSTI POKRETAČKOG UZROKA UZROKUJE MAHĀ-VIṢṆU, A AKTIVNOSTI MATERIJALNOG UZROKA UZROKUJE OBLIK MAHĀ-VIṢṆUA POZNAT KAO ADVAITA.

 

TAJ ADVAITA, UPRAVITELJ KOSMIČKE MANIFESTACIJE, SIŠAO JE U OBLIKU ADVAITE DA BI SE DRUŽIO SA GOSPODINOM CAITANYOM.

 

KADA SE OSLOVLJAVA KAO SLUGA GOSPODINA CAITANYE, NJEGOVE SLAVE SE POVEĆAVAJU, JER ONAJ KO NIJE PROŽET MENTALITETOM SLUŽENJA, NE MOŽE SHVATITI DRAŽI PREDANOG SLUŽENJA SVEVIŠNJEG GOSPODINA KṚṢṆE. 

 

SVAKO KO SLUŠA O NJEMU I SLAVI GA I SAM POSTAJE SLAVLJEN, JER TAKVE DJELATNOSTI OSLOBAĐAJU OSOBU OD SVIH VRSTA NESREĆE.

 

OBLIKU VIṢṆUA NE BISMO TREBALI PRIPISIVATI MATERIJALNU ZAGAĐENOST ILI BEZLIČNOST.

 

Istina o Advaita Ācāryi je bila opisana u dva stiha. Rečeno je da materijalna priroda ima dva obilježja: materijalni uzrok i pokretački uzrok. Aktivnosti pokretačkog uzroka uzrokuje Mahā-Viṣṇu, a aktivnosti materijalnog uzroka uzrokuje oblik Mahā-Viṣṇua poznat kao Advaita. Taj Advaita, upravitelj kosmičke manifestacije, sišao je u obliku Advaite da bi se družio sa Gospodinom Caitanyom. Kada se oslovljava kao sluga Gospodina Caitanye, Njegove slave se povećavaju, jer onaj ko nije prožet mentalitetom služenja, ne može shvatiti draži predanog služenja Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe.  

 

vande taḿ śrīmad-advaitā  -  cāryam adbhuta-ceṣṭitam

yasya prasādād ajño 'pi   tat-svarūpaḿ nirūpayet


Odajem svoje ponizno poštovanje Śrī Advaiti Ācāryi, čije su sve djelatanosti čudesne. Njegovom milošću, čak i budalasta osoba može opisati Njegove osobine.

 

jaya jaya śrī-caitanya jaya nityānanda

jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

 

Sva slava Gospodinu Śrī Caitanyi Mahāprabhu! Sva slava Gospodinu Nityānandi! Sva slava Advaiti Ācāryi! Sva slava svim bhaktama Gospodina Śrī Caitanye Mahāprabhua!

 

pañca śloke kahila śrī-nityānanda-tattva

śloka-dvaye kahi advaitācāryera mahattva

 

Opisao sam istinu u pet stihova o Gospodinu  Nityānandi, a u slijedeća dva stiha ću opisati slave Śrī Advaite Ācārye.

 

mahā-viṣṇur jagat-kartā   māyayā yaḥ sṛjaty adaḥ

tasyāvatāra evāyam   advaitācārya īśvaraḥ

 

Gospodin Advaita Ācārya je inkarnacija Mahā-Viṣṇua, čija je glavna uloga stvaranje kosmičkog svijeta kroz djelovanje māye.

 

advaitaḿ hariṇādvaitād   ācāryaḿ bhakti-śaḿsanāt

bhaktāvatāram īśaḿ tam   advaitācāryam āśraye

 

Pošto se ne razlikuje od Hariya, Svevišnjeg Gospodina, zove se Advaita, a pošto širi kult devocije, zove se Ācārya. On je Gospodin i inkarnacija Gospodinovog bhakte. Zato uzimam Njegovo utočište.

 

advaita-ācārya gosāñi sākṣāt īśvara

yāńhāra mahimā nahe jīvera gocara

 

Śrī Advaita Ācārya je sama Svevišnja Božanska Osoba. Njegove slave su nepojmljive za obična živa bića.

 

mahā-viṣṇu sṛṣṭi karena jagad-ādi kārya

tāńra avatāra sākṣāt advaita ācārya

 

Mahā-Viṣṇu vrši sve funkcije potrebne za stvaranje univerzuma. Śrī Advaita Ācārya je Njegova neposredna inkarnacija.

 

ye puruṣa sṛṣṭi-sthiti karena māyāya

ananta brahmāṇḍa sṛṣṭi karena līlāya

 

Taj puruṣa stvara i održava Svojom spoljašnjom energijom. On stvara bezbrojne univerzume u svojim zabavama.

 

icchāya ananta mūrti karena prakāśa

eka eka mūrte karena brahmāṇḍe praveśa

 

Svojom voljom manifestira se u bezbroj oblika i tako ulazi u svaki pojedini univerzum.

 

se puruṣera aḿśa — advaita, nāhi kichu bheda

śarīra-viśeṣa tāńra — nāhika viccheda

 

Śrī Advaita Ācārya je potpuni dio tog puruṣe i zato se ne razlikuje od Njega. Nije odvojena osoba, već jedan oblik tog puruṣe.

 

sahāya karena tāńra la-iyā 'pradhāna'

koṭi brahmāṇḍa karena icchāya nirmāṇa

 

On [Advaita Ācārya] pomaže u zabavama puruṣe, po čijoj volji i sa čijom materijalnom energijom stvara bezbroj univerzuma.

 

jagat-mańgala advaita, mańgala-guṇa-dhāma

mańgala-caritra sadā, 'mańgala' yāńra nāma

 

Śrī Advaita Ācārya je svepovoljan za svijet, jer je riznica svepovoljnih osobina. Njegove osobine, djelatnosti i ime su uvijek povoljni.

 

SMISAO: Inkarnacija Mahā-Viṣṇua — Śrī Advaita Prabhu je ācārya ili učitelj. Sve djelatnosti Advaite Ācārye i Viṣṇua su povoljne. Svako ko može sagledati svepovoljnost u zabavama Gospodina Viṣṇua također postaje povoljan. Pošto je Gospodin Viṣṇu izvor povoljnosti, svako koga privlači predano služenje Gospodina Viṣṇua može učiniti najveću službu za ljudsko društvo. Odbačene osobe materijalnog svijeta, koje odbijaju da shvate čisto predano služenje kao vječnu funkciju živog bića i istinsko oslobođenje živog bića od uslovljenog života, bivaju lišene sveg predanog služenja zbog svog siromašnog znanja.

 

U učenjima Advaite Prabhua nema ni govora o plodonosnim djelatnostima ili impersonalnom oslobođenju. Međutim, osobe koje zbunjene opsjenom materijalne energije nisu mogle shvatiti da se Advaita Prabhu ne razlikuje od Viṣṇua, htjele su da Ga slijede sa svojim impersonalnim shvatanjima. Pokušaj Advaite Prabhua da ih kazni je također povoljan. Gospodin Viṣṇu i Njegove djelatnosti mogu podariti svu sreću, posredno i neposredno. Drugim riječima, nema razlike izmedu kazne koju Gospodin Viṣṇu dodijeli ili naklonosti koju ukaže, jer su sve Njegove djelatnosti apsolutne. Prema nekima, jedno od imena Advaite Prabhua je bilo Mangala. Kao uzročna inkarnacija, ili Viṣṇuova inkarnacija koja se pojavljuje da bi ostvarila posebnu svrhu. On je posrednik ili sastojak u materijalnoj prirodi. Međutim, nikada ne bismo trebali smatrati da je materijalan. Sve Njegove djelatnosti su duhovne. Svako ko sluša o Njemu i slavi Ga i sam postaje slavljen, jer takve djelatnosti oslobađaju osobu od svih vrsta nesreće. Obliku Viṣṇua ne bismo trebali pripisivati materijalnu zagađenost ili bezličnost. Svako treba pokušati da shvati pravi identitet Gospodina Viṣṇua, jer zahvaljujući takvom znanju može dostići najvišu razinu savršenstva.

 

Chapter 6: The Glories of Śrī Advaita Ācārya

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 6 Summary & Ādi 6.1-12

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- 26 JANUARY 2017 THURSDAY –  CATURDĀŚĪ   https://www.facebook.com/tovp.mayapur/?pnref=story
07.01.2017.

CALCULATION OF TIME FROM THE ATOM -- RAČUNANJE VREMENA OD ATOMA [PART 3]

 

KOMENTAR: Izgleda da u danima visoko razvijene vedske civilizacije nije bilo nikakve oskudice u znanju o fizici, hemiji, višoj matematici, astronomiji, kosmologiji, strukturi našeg univerzuma i sveukupne Božje kreacije, lakom putovanju na druge planete i više planetarne sisteme, izgradnji međuplanetarnih letjelica – nekada pravih letećih gradova, različitih vrsta oružja i tehnika ratovanja, pa čak i nuklearnog, etc. Znalo se i za tačnu veličinu atoma,  brzinu svjetlosti, te i za komplicirane matematičke formule, uticaj gravitacije, bežični prenos energija, različite vrste energetskih talasa i zračenja, etc., dakle sve ono što mi danas tek pronalazimo. U stvarnosti, mi ne možemo izmisliti ništa novo, sve je već pronađeno u drevna vremena i do u detalje opisano u vedskim spisima. Primjer nesavršenosti znanja kojim danas  raspolažemo je i tek skromno poznavanje aktivnosti Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] i energija, koje svakodnevno zrači u okolne dijelove univerzuma. I pored moćnih tehnologija u današnjem svijetu, do danas nije poznata ogromna većina od 100 000 vrsta različitih zraka [zračenja] Sunca [Sūrya Nārāyaṇa], od kojih svaka ima svoja suptilna svojstva,  kako je već pomenuto na prošlom postu. Savremena nauka zna tek da Sunčeva svjetlost sadrži neke vrste zraka kao što su: ultraljubičaste, infracrvene, gama, rendgenske zrake, etc.

 

A šta tek reći o međuplanetarnim i međuzvjezdanim putovanjima, te tehnikama koje to omogućavaju, a koje su korišćene još u drevno doba postojanja napredne vedske civilizacije na tlu današnje Indije i okolnih zemalja. Za ista su bila potrebna sofisticirana kosmološka znanja, koja nemaju prave konkurencije kroz dugu povijest ljudskog roda. Ta znanja su nadljudska, dakle ne dolaze iz ljudskih umova.  

 

U predhodnim yugama, specijalno u zlatnom dobu Satya-yugi nije bilo potrebe za zapisivanjem i štampanjem knjiga, jer su ljudi mogli upamtiti sve ono što samo jednom čuju. Tek sa nailaskom drugih yuga, specijalno Kali-yuge i postepene degradacije cjelokupne ljudske rase nastaje potreba za štampanjem knjiga. Za neke buduće generacije ostaje da se pojasne mnogobrojne pojave i energije na suptilnijim, nevidljivim razinama našeg postojanja, koje su najčešće prava enigma i pune brojnih kontravezi, tako da budu potpuno razumljive za umove prosječnih ljudi neupućenih u sofisticirane vedske spise i znanja višeg ranga.

 

 STIH 7

 

nimeṣas tri-lavo jñeya   āmnātas te trayaḥ kṣaṇaḥ

kṣaṇān pañca viduḥ kāṣṭhāḿ   laghu tā daśa pañca ca

 

SYNONYMS: nimeṣaḥ — the duration of time called a nimeṣa; tri-lavaḥ — the duration of three lavas; jñeyaḥ — is to be known; āmnātaḥ — it is so called; te — they; trayaḥ — three; kṣaṇaḥ — the duration of time called a kṣaṇa; kṣaṇān — such kṣaṇas; pañca — five; viduḥ — one should understand; kāṣṭhām — the duration of time called a kāṣṭhā; laghu — the duration of time called a laghu; tāḥ — those; daśa pañca — fifteen; ca — also.

 

Vremensko razdoblje od tri lave je jednako jednoj nimeṣi, spoj tri nimeṣe čini jednu kṣaṇu, pet spojenih kṣaṇa čine jednu kāṣṭhu, a petnaest kāṣṭhā čine jedan laghu.

 

SMISAO: Računanjem je ustanovljeno da je jedan laghu jednak trajanju dva minuta. Na temelju toga, atomski proračun vremena prema vedskoj mudrosti se može pretvoriti u sadašnje vrijeme.

 

STIH 8

 

laghūni vai samāmnātā   daśa pañca ca nāḍikā

te dve muhūrtaḥ praharaḥ   ṣaḍ yāmaḥ sapta vā nṛṇām

 

SYNONYMS: laghūni — such laghus (each of two minutes); vai — exactly; samāmnātā — is called; daśa pañca — fifteen; ca — also; nāḍikā — a nāḍikā; te — of them; dve — two; muhūrtaḥ — a moment; praharaḥ — three hours; ṣaṭ — six; yāmaḥ — one fourth of a day or night; sapta — seven; vā — or; nṛṇām — of human calculation

 

Petnaest laghua čine jednu nāḍiku, koja se još naziva i daṇḍa. Dvije daṇḍe čine jednu muhūrtu, a šest ili sedam daṇḍi čine jednu četvrtinu dana ili noći, prema ljudskom proračunu.

 

STIH 9

 

dvādaśārdha-palonmānaḿ   caturbhiś catur-ańgulaiḥ

svarṇa-māṣaiḥ kṛta-cchidraḿ   yāvat prastha-jala-plutam

 

SYNONYMS: dvādaśa-ardha — six; pala — of the scale of weight; unmānam — measuring pot; caturbhiḥ — by weight of four; catuḥ-ańgulaiḥ — four fingers by measure; svarṇa — of gold; māṣaiḥ — of the weight; kṛta-chidram — making a hole; yāvat — as long as; prastha — measuring one prastha; jala-plutam — filled by water.

 

Mjerni sud za jednu nāḍiku ili daṇḍu, može se napraviti od bakrenog suda težine šest pala [113,4 grama] u kojem je probušena rupa zlatnom sondom težine četiri māṣe i dužine četiri prsta. Kad se sud stavi na vodu, vrijeme potrebno da voda preplavi sud se naziva jedna daṇḍa.

 

SMISAO: Ovdje se savjetuje da se rupa na bakrenom mjernom sudu načini sondom koja ne teži više od četiri māṣe i nije duža od četiri prsta. To određuje prečnik otvora. Sud se uroni u vodu i vrijeme potrebno da ga preplavi voda se naziva daṇḍa. Ovo je još jedan način izračunavanja trajanja daṇḍe, kao što se vrijeme mjeri pijeskom u staklenoj posudi. Izgleda da u danima vedske civilizacije nije bilo oskudice u znanju o fizici, hemiji ili višoj matematici. Mjere su se izračunavale na različite načine, što je moguće jednostavnije.

 

STIH 10

 

yāmāś catvāraś catvāro   martyānām ahanī ubhe

pakṣaḥ pañca-daśāhāni   śuklaḥ kṛṣṇaś ca mānada

 

SYNONYMS: yāmāḥ — three hours; catvāraḥ — four; catvāraḥ — and four; martyānām — of the human beings; ahanī — duration of day; ubhe — both day and night; pakṣaḥ — fortnight; pañca-daśa — fifteen; ahāni — days; śuklaḥ — white; kṛṣṇaḥ — black; ca — also; mānada — measured.

 

Izračunato je da u jednom danu, kao i u jednoj noći ljudskog bića postoje četiri prahare, koje se isto tako nazivaju yāmāś. Slično tome, petnaest dana i noći su dvije nedelje i ima ih dvije [petnaestodnevnice] u mjesec dana [crna-tamna i bijela-svijetla].

 

STIH 11

 

tayoḥ samuccayo māsaḥ   pitṝṇāḿ tad ahar-niśam

dvau tāv ṛtuḥ ṣaḍ ayanaḿ   dakṣiṇaḿ cottaraḿ divi

 

SYNONYMS: tayoḥ — of them; samuccayaḥ — aggregate; māsaḥ — month; pitṝṇām — of the Pitā planets; tat — that (month); ahaḥ-niśam — day and night; dvau — two; tau — months; ṛtuḥ — a season; ṣaṭ — six; ayanam — the movement of the sun in six months; dakṣiṇam — southern; ca — also; uttaram — northern; divi — in the heavens.

 

Skup od dva puta po dvije sedmice je jedan mjesec i to razdoblje predstavlja jedan potpuni dan i noć na planeti Pitā. Dva takva mjeseca čine jedno godišnje doba, a šest mjeseci obuhvataju potpuno kretanje Sunca od juga ka sjeveru.

 

Canto 3: The Status Quo               Chapter 11: Calculation of Time, from the Atom

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 3.11.7-11

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
16.12.2016.

CALCULATION OF TIME FROM THE ATOM -- RAČUNANJE VREMENA OD ATOMA [PART 2]

 

OPIS ATOMA U ŚRĪMAD BHĀGAVATAMU JE SKORO ISTI KAO I U SAVREMENOJ NAUCI O ATOMU, A JOŠ JE DETALJNIJE OPISAN U PARAMĀṆU-VĀDA AUTORA KAṆĀDE.

 

VRIJEME, KOJE JE POTREBNO SUNCU DA PREĐE PREKO ATOMA SE RAČUNA KAO ATOMSKO VRIJEME.

 

ATOM JE SIĆUŠAN, SUPTILNI OBLIK VJEČNOG VREMENA.

 

ATOM SE OPISUJE KAO NEVIDLJIVA ČESTICA, ALI KADA SE ŠEST TAKVIH ATOMA SPOJE, NAZIVAJU SE TRASAREṆU I VIDLJIVI SU U SUNČEVIM ZRACIMA, KOJI PRODIRU KROZ MREŽU ZA KOMARCE NA PROZORU.

 

KOMENTAR: Mnogobrojni egzaktni opisi strukture univerzuma, detaljno su dati u vedskim spisima. Mi samo kupimo mrvice znanja iz božanskog uma Śrīla Vyasadeva. Tako radi ilustracije, izvorne Purāṇe za ljudsku rasu sadrže 400 000 stihova, dok one za Deve, humanoidne rase sa viših planetarnih sistema u našem univerzumu, koje imaju daleko veću moć percepcije, sadrže čak 10 000 000 stihova. Kroz dugu povijest ljudske rase  uvijek je bilo mnoštvo takozvanih “pronalazaka” na različitim poljima ljudske nauke, a ustvari se uvijek radilo o pukom preuzimanju pojedinih dijelova znanja iz Veda, radi sticanja prolazne slave i novaca u ovom svijetu. Poznat je niz primjera za isto, samo je problem što šira javnost obično nikada nije detaljnije upućena. Tako je i atomistika, nauka o atomu bila poznata hiljadama godina ranije, nego što su je moderni “pronalazači” kao ponovo “otkrili”. Isti je slučaj i sa takozvanom Pitagorinom teoremom, koja je postojala hiljadama godina ranije i preuzeta je iz sāstri, koje sadrže vedsku matematiku. Na isti način je “pronađena” i konstanta gravitacije, brzina svjetlosti, etc.

 

Koliko je naše, više nego skromno znanje, te ograničene moći percepcije, može poslužiti i primjer [ne]poznavanja Sunca [Sūrya Nārāyaṇa].  Jedan od ISKCON duhovnih učitelja H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja, koji dugi niz godina detaljno istražuje strukturu univerzuma kroz obimne vedske spise, te mnogobrojne kontraverze, koje takva istraživanja neizostavno prate, navodi u svom poznatom videu Vedic Cosmos: “Savremena nauka zna da Sunčeva svjetlost sadrži neke vrste zraka kao što su: ultraljubičaste, infracrvene, gama, rendgenske zrake, etc. Međutim, sofisticirani vedski spisi navode da Sunčeva svjetlost sadrži čak 100 000 vrsta različitih zraka [zračenja], od kojih svaka ima svoja suptilna svojstva.” Dalje, postavlja pitanje da li znamo koja energija pokreće Sunce [Sūrya Nārāyaṇa]? Je li to nuklearna fuzija? Kaže da Vede navode da je u pitanju voda. “Da, voda. Sunce isparava vodu iz čitavog gornjeg dijela univerzuma i koristi je kao gorivo, baš kao što munja koristi vlagu.” S vremenom, u ovakvim tekstovima biće postepeno pomenuti još mnogobrojni primjeri ograničenosti naših spoznaja, kao i velike obmane ljudske rase, koje egzistiraju na zapadu, ali i u većini zemalja istoka gdje još nije došlo do većeg prodora vedskog znanja, čak do današnjih dana.

 

STIH 1

 

maitreya uvāca

caramaḥ sad-viśeṣāṇām   aneko 'saḿyutaḥ sadā

paramāṇuḥ sa vijñeyo   nṛṇām aikya-bhramo yataḥ

 

SYNONYMS: maitreyaḥ uvāca — Maitreya said; caramaḥ — ultimate; sat — effect; viśeṣāṇām — symptoms; anekaḥ — innumerable; asaḿyutaḥ — unmixed; sadā — always; parama-aṇuḥ — atoms; saḥ — that; vijñeyaḥ — should be understood; nṛṇām — of men; aikya — oneness; bhramaḥ — mistaken; yataḥ — from which.

 

Konačna čestica materijalne manifestacije, nedjeljiva i neoblikovana u tijelo, naziva se atom. Uvijek postoji kao nevidljivi identitet, čak i nakon uništenja svih oblika. Materijalno tijelo je samo spoj takvih atoma, ali ga obični ljudi pogrešno shvataju.


SMISAO: Opis atoma u Śrīmad Bhāgavatamu je skoro isti kao i u savremenoj nauci o atomu, a još je detaljnije opisan u Paramāṇu-vādi autora Kaṇāde. U savremenoj nauci atom je također prihvaćen, kao konačna nedjeljiva čestica od koje je sačinjen univerzum. Śrīmad Bhāgavatam je potpuni tekst, koji obuhvata sve vrste znanja, uključujući i teoriju o atomistici. Atom je sićušan, suptilni oblik vječnog vremena.

 

STIH 2

 

sata eva padārthasya   svarūpāvasthitasya yat

kaivalyaḿ parama-mahān   aviśeṣo nirantaraḥ

 

SYNONYMS: sataḥ — of the effective manifestation; eva — certainly; pada-arthasya — of physical bodies; svarūpa-avasthitasya — staying in the same form even to the time of dissolution; yat — that which; kaivalyam — oneness; parama — the supreme; mahān — unlimited; aviśeṣaḥ — forms; nirantaraḥ — eternally.

 

Atomi su konačno stanje manifestiranog univerzuma. Kada postoje u svojim sopstvenim oblicima, ne oblikujući različita tijela, nazivaju se beskonačnim jedinstvom. Nesumnjivo postoje različita tijela u fizičkim oblicima, all sami atomi sačinjavaju potpunu manifestaciju.

 

STIH 3

 

evaḿ kālo 'py anumitaḥ   saukṣmye sthaulye ca sattama

saḿsthāna-bhuktyā bhagavān   avyakto vyakta-bhug vibhuḥ

 

SYNONYMS: evam — thus; kālaḥ — time; api — also; anumitaḥ — measured; saukṣmye — in the subtle; sthaulye — in the gross forms; ca — also; sattama — O best; saḿsthāna — combinations of the atoms; bhuktyā — by the motion; bhagavān — the Supreme Personality of Godhead; avyaktaḥ — unmanifested; vyakta-bhuk — controlling all physical movement; vibhuḥ — the great potential.

 

Vrijeme se može procijeniti mjerenjem kretanja atomskih spojeva tijela. Vrijeme je moć svemoćne Božanske Osobe, Hariya, koji upravlja svim fizičkim kretanjima, iako nije vidljiv u fizičkom svijetu.

 

STIH 4

 

sa kālaḥ paramāṇur vai   yo bhuńkte paramāṇutām

sato 'viśeṣa-bhug yas tu   sa kālaḥ paramo mahān

 

SYNONYMS: saḥ — that; kālaḥ — eternal time; parama-aṇuḥ — atomic; vai — certainly; yaḥ — which; bhuńkte — passes through; parama-aṇutām — the space of an atom; sataḥ — of the entire aggregate; aviśeṣa-bhuk — passing through the nondual exhibition; yaḥ tu — which; saḥ — that; kālaḥ — time; paramaḥ — the supreme; mahān — the great.

 

Atomsko vrijeme se mjeri prema njegovom prekrivanju određenog atomskog prostora. Ono vrijeme, koje prekriva nemanifestiranu sveukupnost atoma, se naziva veliko vrijeme.

 

SMISAO: Vrijeme i prostor su korelativni izrazi. Vrijeme se mjeri prema njegovom prekrivanju određenog prostora atoma. Standardno vrijeme se izračunava prema kretanju Sunca. Vrijeme, koje je potrebno Suncu da pređe preko atoma se računa kao atomsko vrijeme. Najveće vrijeme prekriva cjelokupno postojanje nepodvojene manifestacije. Sve planete se okreću i prekrivaju prostor, koji se izračunava pomoću atoma. Svaka planeta ima određenu orbitu po kojoj se kreće bez skretanja. Slično tome i Sunce ima svoju orbitu. Potpuni proračun vremena stvaranja, održavanja i uništavanja, mjeren prema kružnom kretanju svih planetarnih sistema sve do kraja postojanja kreacije, poznat je kao vrhovna kāla -- mahān kāla.

 

STIH 5

 

aṇur dvau paramāṇū syāt   trasareṇus trayaḥ smṛtaḥ

jālārka-raśmy-avagataḥ   kham evānupatann agāt

 

SYNONYMS: aṇuḥ — double atom; dvau — two; parama-aṇu — atoms; syāt — become; trasareṇuḥ — hexatom; trayaḥ — three; smṛtaḥ — considered; jāla-arka — of sunshine through the holes of a window screen; raśmi — by the rays; avagataḥ — can be known; kham eva — towards the sky; anupatan agāt — going up.

 

Podjela grubog vremena se računa na slijedeći način: dva atoma čine jedan dvostruki, dok tri dvostruka čine jedan heksatom. Ovaj heksatom se može vidjeti u sunčevim zracima, koji prodiru kroz otvore mreže za komarce na prozoru, Može se jasno vidjeti da heksatom ide naviše prema nebu.

 

SMISAO: Atom se opisuje kao nevidljiva čestica, ali kada se šest takvih atoma spoje, nazivaju se trasareṇu i vidljivi su u sunčevim zracima, koji prodiru kroz mrežu za komarce na prozoru.


STIH 6

 

trasareṇu-trikaḿ bhuńkte   yaḥ kālaḥ sa truṭiḥ smṛtaḥ

śata-bhāgas tu vedhaḥ syāt   tais tribhis tu lavaḥ smṛtaḥ

 

SYNONYMS

 

trasareṇu-trikam — combination of three hexatoms; bhuńkte — as they take time to integrate; yaḥ — that which; kālaḥ — duration of time; saḥ — that; truṭiḥ — by the name truṭi; smṛtaḥ — is called; śata-bhāgaḥ — one hundred truṭis; tu — but; vedhaḥ — called a vedha; syāt — it so happens; taiḥ — by them; tribhiḥ — three times; tu — but; lavaḥ — lava; smṛtaḥ — so called.            

 

Vremensko razdoblje potrebno za integrisanje tri trasareṇua u cjelinu naziva se truṭi, a stotinu truṭiya čine jednu vedhu. Tri vedhe čine jednu lavu.

 

SMISAO: Izračunato je, da ako se jedna sekunda podijeli na 1687,5 dijelova, svaki dio predstavlja trajanje jednog truṭiya, a to je vrijeme potrebno za integrisanje osamnaest atomskih čestica. Takvo spajanje atoma u različita tijela čini proračun materijalnog vremena. Sunce je središnja tačka za izračunavanje svih različitih razdoblja.

 

Be continued…

 

Canto 3: The Status Quo               Chapter 11: Calculation of Time, from the Atom

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 3.11.1-6

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
28.11.2016.

CALCULATION OF TIME FROM THE ATOM -- RAČUNANJE VREMENA OD ATOMA [PART 1]

 

TRI-KĀLA-JÑĀ

 

NAJNIŽA JEDINICA PODJELE GRUBOG VREMENA U VEDSKIM SPISIMA JE 1 TRUTI = 8/13.500 SEKUNDI ILI 1/1.687,5 DIJELOVA SEKUNDE.

 

KOMENTAR: Proučavajući Śrīmad-Bhāgavatam, postepeno možemo shvatiti kretanje vremena – upravljajućeg oblika Svevišnje Božanske Osobe, te da je kretanje vremena različito na različitim  planetarnim sistemima i pojedinim planetama, jer planete pripadaju različitim vrstama i svakom upravlja različita kāla-cakra – raspored vječnog vremena. Vrijeme planete Zemlje se ne može primijeniti na druge više planete i planetarne sisteme.

 

Sa ovim tekstovima dijelom su kompatibilne mini serije, koje trenutno idu na blogu:

 

http://unlimited.blogger.ba/

 

Kroz ovu mini seriju, postepeno će biti predočen dio ogromnog vedskog znanja, koje govori o vremenu na neki način, uz neke skromne lične komentare radi detaljnijih pojašnjenja, specijalno za sve osobe, koje se možda tek uključuju u praćenje tema ovakve vrste. Skoro bez obzira koliko trenutno znamo, ustvari mi samo skupljamo mrvice znanja iz božanskog uma Śrīla Vyasadeva, nama dostupnog kroz razotkrivene vedske spise, ponajviše preko knjiga-śāstra Śrīla Prabhupāda, te knjiga i uputa predhodnih Ācārya. Mnogim dobronamjenim ljudima željnih novih bona fide saznanja, trenutno često neće biti dostupan Śrīmad-Bhāgavatam i druge Purāṇe u obliku knjiga i na internetu, ili će biti u pitanju nesnalaženje s engleskim jezikom, ili pak jednostavno može biti u pitanju nedostatak vremena potrebnog za ozbiljnija pručavanja ovakve vrste, ili će postojati i druge limitirajuće karmičke okolnosti, a svako od nas ih ima u nekom obliku.

 

Kada god govorimo o vremenu neizostavno se pojavljuju prošlost, sadašnjost i budućnost. Da bi možda mogli da razumijemo vedska proročanstva data u Śrīmad-Bhāgavatamu, Purāṇama i drugim vedskim spisima, pa tako i simptome Kali-yuge opisane u Śrīmad-Bhāgavatamu i drugim Purāṇama, neosjetno ćemo početi da izučavamo i sve što je povezano s vremenom.

 

Obično smo podaleko od toga da postanemo tri-kāla-jñā, dakle neko ko savršeno dobro poznaje prošlost, sadašnjost i budućnost, kao veliki sveti mudraci iz prošlosti. Za isto su potrebne i određene jake karmičke predispozicije, ali i povelik trud, vrijeme, te milost i blagoslovi svetih osoba i duhovnih učitelja u ovom životu. Pa ipak, naša je dužnost i obaveza da pokušamo što bolje razumjeti svijet oko sebe – ogromnu materijalnu kreaciju sa bezbrojnim univerzumima i neograničeni duhovni svijet, te svoju poziciju u njima, pri čemu je vrijeme [kāla] nezaobilazan faktor.

 

Najniža jedinica podjele grubog vremena u vedskim spisima je 1 truti = 8/13.500 sekundi ili 1/1.687,5 dijelova sekunde.

 

Koliko je vrijeme relativan pojam za sve u materijalnom univerzmu, veoma lijepo ilustruje slijedeći stih Śrīmad Bhāgavatama 3.11.38:

 

kālo 'yaḿ dvi-parārdhākhyo   nimeṣa upacaryate

avyākṛtasyānantasya   hy anāder jagad-ātmanaḥ

 

SYNONYMS: kālaḥ — eternal time; ayam — this (as measured by Brahmā's duration of life); dvi-parārdha-ākhyaḥ — measured by the two halves of Brahmā's life; nimeṣaḥ — less than a second; upacaryate — is so measured; avyākṛtasya — of one who is unchanged; anantasya — of the unlimited; hi — certainly; anādeḥ — of the beginningless; jagat-ātmanaḥ — of the soul of the universe.  

 

Kao što je predhodno pomenuto [misli se na neke od prije pomenutih stihova, na koje ćemo se vraćati po potrebi], računa se da je dužina dva dijela Brahminog života   jednako jednoj nimeṣi [manje od jedne sekunde] Svevišnjeg Gospodina, koji je nepromjenjiv i neograničen i uzrok je svih uzroka u univerzumu.

 

SMISAO: Veliki mudrac Maitreya je dao popriličan opis vremena različitih dimenzija počev od atoma [vremena trajanja atoma], pa sve do trajanja života Brahme. Sada pokušava da nam barem približno predstavi vrijeme bezgranične Svevišnje Božanske Osobe. Samo nagovještava neograničenost Njegovog vremena koristeći kao primjer život Brahme. Računa se da dužina čitavog Brahminog života iznosi manje od jedne sekunde Gospodinovog vremena i to je objašnjeno u Brahma-saḿhiti (5.48) kako slijedi:

 

yasyaika-niśvasita-kālam athāvalambya

jīvanti loma-vilajā jagad-aṇḍa-nāthāḥ

viṣṇur mahān sa iha yasya kalā-viśeṣo

govindam ādi-puruṣaḿ tam ahaḿ bhajāmi

 

Obožavam Govindu, Svevišnju Božansku Osobu, uzrok svih uzroka, čija je potpuna ekspanzija Mahā Viṣṇu. Svi vladaoci bezbrojnih univerzuma [Brahme] žive samo tako što uzimaju utočište vremena trajanja jednog od Njegovih izdaha.

 

Impersonalisti ne vjeruju u Gospodinov oblik i zato teško mogu povjerovati da spava. Njihovo shvatanje je rezultat siromašnog znanja; sve proračunavaju u okvirima ljudskih mogućnosti. Smatraju da je postojanje Svevišnjeg sušta suprotnost aktivnom ljudskom postojanju, pošto ljudsko biće ima čula, smatraju da Svevišnji mora biti bez čulnog opažanja. Pošto ljudsko biće ima oblik, smatraju da Svevišnji mora biti bez oblika i pošto ljudsko biće spava, Svevišnji ne može spavati. Međutim, Śrīmad Bhāgavatam se ne slaže sa takvim impersonalistima. Ovdje se jasno kaže da Svevišnji Gospodin počiva u yoga-nidri, kao što je već prethodno bilo rečeno. Pošto spava, prirodno je da mora i disati i Brahma-Saḿhitā potvrđuje da se tokom Njegovog disanja rađaju i umiru mnogobrojni Brahme.

 

Postoji potpuna saglasnost između Śrīmad Bhāgavatama i Brahma-Saḿhite. Vječno vrijeme nikada ne prestaje sa prestankom života Brahme. Nastavlja da postoji, ali nema sposobnost da upravlja Svevišnjim Gospodinom, jer je On upravitelj vremena. Nema sumnje da vrijeme postoji u duhovnom svijetu, ali ne upravlja djelatnostima. Beskrajno je, kao i duhovni svijet, pošto tamo sve postoji na apsolutnoj razini.

 

KOMENTAR: Kada se kaže 'dva dijela Brahminog života' misli se na dva puta po 50 Brahminih godina,  koji su praktički toliko dugi za naše pojmove, da su skoro nezamislivi.

 

Jedan Brahmin dan traje 1.000 ciklusa po četiri yuge ili 1.000 x 4.320.000 godina po zemaljskom računanju. Isto toliko traje i jedna Brahimna noć.

 

Jedna godina Brahme se sastoji od 360 takvih dana i noći.

 

Brahmā živi sto takvih godina, ili dva puta po pedeset, kako je navedeno u stihu.

 

Nastaviće se …

 

Canto 3: The Status Quo               Chapter 11: Calculation of Time, from the Atom

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 3.11.38

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness

 

08.11.2016.

SECRET ASSOCIATIONS AND ADVANCED TECHNOLOGIES -- TAJNA DRUŠTVA I NAPREDNE TEHNOLOGIJE [PART 2]

 

SCIENCE AND SPIRITUALITY

 

UFO LETJELICE – VELIKA SVJETSKA ENIGMA

 

U svijetu postoje vrlo oprečna razmišljanja o tome odakle UFO potiču. To je opet shodno različitim razinama svjesnosti i upućenosti u drevna kosmološka znanja. Zaista je malo ljudi upućeno da su još u drevna vremena postojale vrlo napredne tehnologije, kako različitih vrsta naoružanja, pa čak i nuklearnih bombi, do izuzetno moćnih letjelica za putovanja, često na veoma udaljene destinacije u univerzumu. Za ispaljivanje i kontrolu moćnih oružja na određene mete, tada su upotrebljavane tajne vedske mantre. Jednostavno nije bilo potrebe za silnom elektronikom i kompjuterima, barem na našoj planeti, iako su već tada postojale i tehnološki razvijene civilizacije u drugim dijelovima univerzuma, čiji su pripadnici uveliko ovladali različitim tehnologijama, kakve mi danas tek pronalazimo. Ustvari, sve je već davnih dana pronađeno, mi ne možemo izmisliti ništa novo što već nije viđeno.

 

Prije par godina, aktuelna vijest u svjetskim medijima bila je da su američki naučnici pronašli na Marsu misteriozan predmet i da NASA stručnjaci uzimaju uzorke sa Marsovog tla na dalja ispitivanja. Ne treba nikada tražiti senzacije u ovakvim otkrićima, taman i kada se pokažu kao tačna. Dakako, uvijek je u pitanju reklama i na taj način privlačenje ogromnih svota novaca za istraživanja ovakve vrste. Inače, moramo znati da su bezbrojne planete, zvijezde i druga manja nebeska tijela gusto naseljena brojnim živim bićima. Naime, sama logika nam govori da Vrhovni Kreator – Svevišnji Gospodin Kṛṣṇa neće gubiti vrijeme u stvaranju besplodnih svjetova i inače u stvaranje bez određene svrhe. Tako, na svim planetama buja od različitih oblika života, pa čak i na zvijezdama, kao i na vjerovatno najtoplijoj od starijih zvijezda u našem univerzumu, na našem Suncu, ali tamo su živa bića u vatrenim tijelima u kojima mogu opstati na enormno visokim temperaturama i pritiscima. A šta tek reći o povoljnim uslovima života na rajskim planetama, od kojih je jedna i Mjesec [Candra]. Slično je s Marsom i svim drugim mnogobrojnim planetama – sve vrvi od života u raličitim oblicima. U pitanju je samo naša trenutna moć percepcije i to kakva smo živa bića navikli da srećemo.

 

Da navedemo još jedan od mnogobrojnih primjera ograničenosti naših čula i naših trenutnih mogućnosti percepcije i pored sofisticiranih tehnologija današnjice,  a zatim s tako dobijenim podacima  kasnije operiramo, kao da su isti sve u svemu. Tako, na samo 800 milja iznad Zemlje, nalazi se planeta bhuta – duhova i sablasti, ali nju moderna nauka tek treba iznova da “otkrije”.


Na mnogobrojnim mjestima u razotkrivenim vedskim spisima -- Purāṇama, Mahābhārati, Rāmāyaṇi, etc., su detaljno opisane posjete planeti Zemlji superiornijih živih bića, pripadnika različitih izvanzemaljskih kultura i iz različitih epoha vremena, te i posjeta veoma moćnih bića ranga Deva – polubogova, što je do nailaska Kali-yuge bila uobičajena praksa prilikom obavljanja velikih žrtvovanja od strane tadašnjih careva čitavog svijeta [Mahārāja] i u različitim drugim prilikama. Dakle, tada su međusobne posjete i razmjena između pripadnika ljudske rase i nebeskih rasa bile uobičajene, čak su se vjenčavali međusobno, obično prinčevi nebeskih rasa i zemaljske princeze, te dobijali na taj način brojno i moćno potomstvo. Tada se putovalo po različitim dijelovima univerzuma i do naše planete Zemlje aerodinamičnim letjelicama zvanim vimane. Dakako i sada je saobračaj između pojedinih svjetova veoma intezivan, ali mi ne svjedočimo istom iz više razloga. O tome nekada drugi put detaljnije. Inače, konstrukcija, pogon, navigacija i upotreba vimana je data u Vaimānika Shāstrama.

 

Ali, da se vratimo na današnju temu. Već iz ova dva dosadašnja nastavka možemo lako vidjeti, da su se u pripremama za osnivanje i učvršćivanje Trećeg Rajha, nažalost za potpuno destruktivne ciljeve, te uništavanje čitavih naroda i država, kao  i za pljačkanje ogromnih područja uz pomoć enormne vojne sile – vršila i obimna istraživanja drevnih vedskih tehnologija, kako u pogledu različitih vrsta naoružanja, tako i za razvijanje moćnih letjelica za napade iz vazduha od kojih praktički nema  odbrane.

 

Upućenima je dobro poznato da postoje i posebni vedski spisi Dhanur  Veda [military science], koji govore o svim mogućim aspektima i tehnikama ratovanja. Danas je dobro poznato da se ovi spisi uveliko proučavaju u ratnim štabovima pojedinih zemalja, koje imaju aspiracije prema tuđim teritorijama i prirodnim resursima.

 

U prvom nastavku ove teme, pored ostalog data je možda  jedna od važnijih poenti iz života i rada Viktora Schaubergera. Pored toga što je bio prirodnjak, naučnik, vrstan pronalazač, bio je i ugledni član tajnog moćnog društva Fril [ono što je do sada poznato].

 

Drugu poentu, možda još i važniju, koja izgleda nekada pobjegne jednom dijelu istraživača života Viktora Shaubergera, ali i drugih svjetski poznatih naučnika i istraživača, danas ćemo malo više analizirati.

 

Određena okultna znanja, ideje, te autoritet i finansijska moć članova tajnih društava Tula i Fril, su inicirale Hitlera da prema njihovim instrukcijama uputi čitave timove istraživača, koji će istraživati na licu mjesta drevne i napredne svjetske kulture i njihove spise. A to je bio samo nastavak istraživanja, koja su započela još dvadesetih godina prošlog vijeka u tadašnjoj Njemačkoj. Svakako, težnja ovih tajnih društava je bila doći do ezoteričnih viših znanja i postati gospodarima čitavog svijeta. I danas imamo istu pojavu samo u malo prikrivenijoj formi takozvanog novog svjetskog poretka. Tako da su neka moćna oružja i letjelice, dotada nepoznate konstrukcije, kao i letjelice na propulzivni pogon u obliku diska, imali itekako važnu ulogu u tim nastojanjima, kao što ćemo vidjeti.

 

Za ostvarivanje ideje o gospodarenju svijetom, bile su neophodne pripreme za stvaranje goleme i nepobjedive ratne mašine, u kojoj ratno vazduhoplovstvo sa svojim borbenim avionima treba da odigra jednu od glavnih uloga, kao i ogromni brodovi, super nosači aviona. Pa čak i disk-avioni kako su tada zvali leteće tanjure, bili su vrlo važna komponenta istraživanja mnogobrojnih naučnih timova, nakon iskustava u Prvom svjetskom ratu. Hitleru je uspjelo da okupi ekipu vrhunskih stručnjaka u prošlom vijeku. Tada su između ostalog za Njemačku ratnu mašinu radili već iskusni avio-inžinjeri Nijemci: Schriber, Mite, Fon Braun, te čovjek specijalnih znanja i jedan od najuglednijih članova Fril udruženja, Viktor Scauberger, te Italijan Bolonco i drugi.

 

Sada dolazimo do druge najavljene poente. Upućeno je nekoliko veoma dobro opremljenih ekspedicija, specijalno u Indiju, na Kashmir, te na Tibet, u Vavilon i područje sumerske civilizacije, zatim u Egipat, u Južnu Ameriku, na Sjeverni Pol, itd. Preko tih istraživanja drevnih kultura, njihovih znanja i simbola, nacizam je počeo da dobija i svoju okultnu simboliku.


Kukasti krst [križ] je preuzet iz vedske simbolike i znan je kao svastika, ali je nažalost upotrebljavan u kontra produktivne i nehumanističke svrhe. Kada se svastika nosi u takvoj svjesnosti da označava simbole i četiri ruke Gospodina Viṣṇua, tada je to jako povoljan simbol. Očigledno je ovdje došlo do  upotrebe vedskih simbola u nedozvoljene i strogo kažnjive svrhe. Također, došlo je do izvrtanja vedske simbolike u još jednom smislu; svastika je nazvana kukasti krst [križ].  U tadašnjoj Njemačkoj bilo je još simbola preuzetih iz drugih kultura, kao Crno Sunce, zatim obožavanje vuka, preuzeto iz egipatske mitologije gdje je bio  poznat kao Anubis.  Pored toga su čitavi timovi provjerenih i lojalnih stručnjaka proučavali sofisticiranu vedsku kosmologiju i astrologiju, te napredne tehnologije letećih mašina [vimana], kao i druga sofisticirana vedska znanja i rijetke, teško dostupne dokumente. Dio znanja o naprednim tehnologijama je dolazio i kroz proučavanja drevnih legendi Asirije i Vavilona, gdje se obično pominju došljaci iz svemira i učitelji.

 

POJAŠNJENJE SIMBOLA SVASTIKE

 

Da ne bi egzistiralo uobičajeno pogrešno mišljenje da je svastika isključivo nacistički simbol i da svakoga ko je nacrta, ili upotrebljava treba izopčiti iz društva i sudski goniti, evo malo detaljnijeg pojašnjenja. Pojam svastika-mandala odnosi se na  crtanje krugova, ili umjetničko mazanje i crtanje slika na Viṣṇu templovima za Njegovo obožavanje. Karakteristike svastike su opisane u sljedećim vedskim izjavama navedenim u Hari-bhakti-vilasi [Četvrta Vibhāga]: "Obožavatelj Gospodina Viṣṇua treba nacrtati kvadrat u svakom od četiri ugla Gospodinovog templa -- sjeveroistok, jugoistok, sjeverozapad, jugozapad; zatim podijeliti svaki kvadrat u šesnaest kvadrata, te ispuniti svaki kvadrat s bijelom, žutom, crvenom i crnom bojom u prahu. To se zove svastika. Svastika, crteži krugova i njihove slave su opisani u Viṣṇu-Dharmottara kako slijedi: " Onaj ko je inteligentan treba nacrtati različite mandale kao što su sarvatobhadras i padmas i razne divne svastike u templu Gospodina Hariya. "

 

Zasada nećemo dublje ulaziti u neke od detalja drugih ciljeva novog svjetskog poretka i imena današnjih tajnih društava u svijetu, koja itekako egzistiraju i jako utiču na sva globalna svjetska zbivanja, međunarodne sukobe, krize, svrgavanje vlada, ratove, ekonomiju, tokove kretanja novca, te izazivaju i sasvim određene reperkusije u pogledu  kontrole izvora nafte, zlata,  dijamanata, plemenitih metala, kontrole njihovih cijena, etc. Nećemo zasada dublje ulaziti i u brojne socio-ekonomske i društveno-političke aspekte, kao i u nesagledive posljedice po cjelokupno stanovništvo na našoj planeti Zemlji. Primjera radi, tu su i sve prisutnije prave okupacije drugih zemalja bez ispaljenog metka i oružja,  pomoću bankarskih kamata i tako vještački stvorenih dugova kod međunarodnih finansijskih institucija. Više ćemo se baviti naprednim tehnologijama, ali to ne znači da ponekada neće biti riječi i o ovim detaljima zavisno od vaših interesovanja i drugih okolnosti.

 

Nastaviće se...

 

 

18.10.2016.

SECRET ASSOCIATIONS AND ADVANCED TECHNOLOGIES -- TAJNA DRUŠTVA I NAPREDNE TEHNOLOGIJE [PART 1]

 

SCIENCE AND SPIRITUALITY

 

TEHNOLOGIJE SUPER POKRETLJIVIH LETJELICA – LETEĆIH DISKOVA

 

Jako je mnogo mitova spretno utkanih u našu svakodnevnicu. Tu je i veliki broj obmana od strane poznatih i nepoznatih svjetskih manipulatora, paralelnih centara moći i tajnih društava. Uvijek iznova zbunjene i neupućene duše nasjedaju na različite prevare, već stoljećima, vjerovatno od početka Kali yuge. Najčešće nam treba skoro čitav život da se konačno počnemo izvlačiti iz mnogobrojnih pogrešnih dogmi  i dugogodišnjih zabluda. Pa i tada uvijek postoji realna mogućnost upadanja u nove zablude. Māyā uvijek funkcionira, radi i prekovremeno samo da bi nam obezbijedila što više uživanja svih vrsta, za koja mi mislimo da su ona prava.   To je moć māye, iluzije ili onoga što nije.  Kaže se, ne bez razloga – ko želi da bude prevaren i biće prevaren. Iako možda mislimo da ne želimo biti prevareni, ustvari obično sve radimo upravo u tom pravcu. Ko želi da bude prevaren? Svako ko se ne oslanja na vedske spise i više autoritete – opunomoćene svete osobe.

 

Da bi bili potpuno zavedeni i u māyi, ako nam je predodređeno i ako se dobro ne potrudimo, brine se i ahankāra – naš lažni ja pod čijim uticajem prihvatamo materijalne koncepcije života, različite vrste uživanja, te prolazna i lažna tjelesna imenovanja. U Śrīmad-Bhāgavatamu  3.26.26  u smislu stiha je rečeno:

 

“…U materijalnom svijetu proizvodimo mnogo stvari i to se naziva napretkom civilizacije, ali je napredak civilizacije zapravo manifestacija lažnog ja. Zahvaljujući lažnom ja, sve materijalne stvari se proizvode kao predmeti uživanja. Osoba mora prestati da povećava vještačke potrebe u obliku materijalnih predmeta….”

 

Ali, da se vratimo na današnju temu. Teško da ćemo u moru tekstova o životu i radu poznatih i nepoznatih istraživača i naučnika, naći barem nekog autora, koji u svojim napisima izlaže pravo porijeklo nekih otkrića. Naime, kada pomnije ispitamo pravu pozadinu većine danas poznatih istraživanja, pronalazaka, otkrivenih formula, etc., obično ćemo ustanoviti da se radi o preuzimanju iz vedskih spisa i učenja. Mnogobrojne kasnije poznate formule i tajne tehnologije su date u razotkrivenim vedskim spisima i detaljno opisane. Zbog neimanja potrebnih ezoteričnih znanja, sve zasluge  bivaju pripisane nekim istraživačima – onima koji su samo primijenili sofisticirano vedsko znanje, tako da se prosječan čitalac začas uplete. Možemo primijetiti da se uvijek iznova javljaju nove i nove osobe, željne ponavljanja određenih istraživanja i eksperimenata, koji su pripisivani poznatim i nepoznatim istračivačima, stručnjacima za pojedine naučne discipline. Moramo znati da je većina danas  poznatih naučnika, istraživača i  pronalazača, inspiraciju tražila i pronalazila u vedskim spisima, uzimajući utočište u njima tada dostupnim učiteljima za pojedine grane golemog vedskog znanja, samo što je to često ostajalo skriveno i dobro čuvana tajna. U nekim slučajevima tu se radilo  o dostizanju prolazne svjetske slave i moći, te o zaradi novca, iako ima i nesebičnih primjera istraživanja u svrhu napretka ljudske rase, ali i opet s pogrešnim motivom, jer napredak nekih tehnologija često ne znači i napredak za opće dobro.

 

Praktički, nema područja ljudskog djelovanja, a da nije opisano i razrađeno do u detalje u Vedama. Nekada se radi o preuzimanju određenih detalja iz Purāṇa. Opet nekada se radi o preuzimanju pojedinih sekvenci, koje pripadaju originalnoj Sānkhya filozofiji čiji je tvorac Gospodin Kapila – Kapila Muni, sin Kardame Muniya i Devahūti. Ovo je potrebno navesti jer postoji i imitacija Sānkhya filozofije produkovana od strane drugog, lažnog Kapile.  Tako, ko želi da bude prevaren, ko ne koristi isključivo provjerene autoritete i opunomoćene osobe, začas će se uplesti u različita špekulativna znanja, u ovom slučaju lažnog Kapile.

 

Inače, pored mnogobrojnih referenci o strukturi našeg univerzuma i mnogobrojnih kontraverzi, datih u Purāṇama, spacijalno u Śrīmad-Bhāgavatamu [Bhāgavata Purāṇi], najsvjetlijoj od svih Purāṇa, kada je riječ o elementarnim principima materijalnog univerzuma, ali i njegovoj povezanosti sa sistemom duhovnog znanja, vjerovatno da je češće korišćena i kopirana Sānkhya filozofija Gospodina Kapile. Učenje Gospodina Kapile je izvorno dato u Śrīmad-Bhāgavatamu, Treće Pjevanje, od 25 do 33 Poglavlja. Sem toga postoji i posebna knjiga “Učenje Gospodina Kapile -- sina Devahūti”, koja se temelji na nizu lekcija, koje je dao His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda,  u proljeće 1974 godine u Bombayu [Mumbayu]. Tada je Śrīla Prabhupāda održao niz predavanja baziranih na 25 Poglavlju Śrīmad-Bhāgavatama, koje predstavlja početak učenja Gospodina Kapile.

 

Inače da se još ovom prilikom ukratko pomene, da je Sānkhya filozofija ono što zapadni naučnici, ali dijelom i na istoku, obično zovu “metafizikom”. Vjerovatno da je i iz toga razloga interesantna mnogima, jer proučava vrlo ezoterične teme.

 

TEHNOLOGIJA SUPER POKRETLJIVIH LETJELICA – LETEĆIH DISKOVA

 

Kao što je poznato brojni su pokušaji da se nekadašnjem Trećem Rajhu pripiše većina zasluga za pronalaženje, istraživanje, projektiranje i korištenje letjelica sa propulzivnim motorima [letećih diskova]. Neupućeni te zasluge pripisuju kasnije i još nekim  istraživanjima na zapadu, gdje se poslije drugog svjetskog rata nastavilo sa istraživanjem i upotrebom takvih letjelica do današnjih dana, premda ni neke istočne zemlje ne zaostaju mnogo u pojedinim segmentima tajnih naprednih tehnologija, čak šta više. A, sve što je u vezi s njima se pokušava zadržati u strogoj tajnosti i daleko od očiju šire javnosti. Kako znamo postoje i tajne, dobro čuvane baze za istraživanja ovakve vrste, da sada ne idemo u detalje o njihovim destinacijama, za koje mediji i javnost ipak nekako saznaju, ali je vjerovatnije bliža istini konstatacija da i ta relativna poznatost nekih od tajnih baza obično dolazi od smišljenog i doziranog plasiranja određenih informacija od strane istih.

 

Često se u svrhu očuvanja tajnosti istraživanja dozvoljava da se neka viđenja pojedinaca jednostavno pripišu UFO i izvanzemaljskim objektima i alienima [pripadnicima izvanzemaljskih civilizacija], ili nekim atmosferskim i drugim fenomenima. Dio dezinformacija dolazi i zbog neupućenosti i nepoznavanja drevnih učenja i drevnih tehnika preuzetih od viših sofisticiranih živih bića ranga Deva [polubogova], opisanih u Vedama. Upućeniji znaju da postoje i čitave državne agencije i departmenti u nekim moćnim državama, koji se bave prvenstveno širenjem dezinformacija u različite svrhe. Tako, uobičajeno prava istina je nešto drugačija no što biva predstavljena preko medija.

 

Također, da bi većina današnjeg čovječanstva ostala u što većem neznanju, ratovi, razaranja i vještački kanalizirana mržnja su često oružje nekih moćnih sila tame. Pri tome se ne misli na određene države i državnike, jer su i oni ustvari samo agenti i sluge igrača mnogo većeg kalibra. Da su ljudi pametniji ne bi nikada ratovali, jer ratovi ne rješavaju ništa – donose samo dalju degradaciju i bijedu zaraćenih strana, obično izvana nagovorenih i isprovociranih na ratne sukobe. Veoma je lako nagovoriti čitave grupe ljudi, pa čak i čitave narode da su drugi velika prijetnja za njihov integritet. To je zato što je 99 % populacije u svijetu u neznanju i na čvrsto utemeljinim lažnim i prolaznim tjelesnim imenovanjima, koja dolaze od tjelesnih koncepcija života i uobičajenog pogrešnog razmišljanja ‘ja’ i ‘moje’. A, kako znamo, ništa nije naše u stvari. To saznamo, ako ne prije, u momentu kada napuštamo tijelo i odlazimo – potpuno goli, dakle ništa ne nosimo sa sobom iz ovoga života od materijalnih stvari, nosimo samo svoje utiske [samskare] i dostignutu razinu svjesnosti i od toga zavisi koje tijelo ćemo zadobiti u idućem životu, te  na kojoj destinaciji ćemo živjeti. A taj završni test polažemo svi – bez razlike.

 

Relativno rijeđe se u medijima govori o jednoj, široj javnosti skoro nepoznatoj osobi, ali osobi, koja je itekako uticala na neka događanja u svijetu u zadnjih, skoro osamdeset godina. Samo što su ponegdje objavljeni intervjui i tekstovi onih, koji istražuju sve u vezi s tim,  jednim dijelom nepotpuni i nesavršeni.   Tek kroz kasniju povijest ljudske rase, vjerovatno da će se moći pravilno vrednovati i naučni doprinos Viktora Schaubergera, ovisno o tome koliko će njegove zamisli i istraživanja uticati na neka povoljna događanja u svijetu, a koliko na nepovoljna.

Ovom prilikom ćemo pokušati doći barem do dijela istina u vezi istraživanja Viktora Schaubergera. Neki navode samo pojedine segmente iz njegovog djelovanja, da je slijedio ideje i tajne projekte Johannesa Keplera, te da je imao pristup tajnim učenjima Pitagore i upotrebi potencijala unutrašnjeg svijeta u vanjskom svijetu, etc. Danas je poznato da je Viktor Schauberger najviše radio za potrebe Trećeg Rajha i Hitlerovu Njemačku.

 

Viktor Schauberger je živio od 30.6.1885 – 25.9.1958, naučnik, austrijski šumar i naturalist je bio i prirodoslovac, te vrsni poznavaoc tehnika propulzije i propulzivnih kretanja. Već od prvog svjetskog rata pa nadalje u rodnoj Austriji, zatim pred drugi svjetski rat, a kasnije i u toku drugog svjetskog rata u tadašnjoj nacističkoj Njemačkoj je radio pored ostaloga i na usavršavanju tehnologije izrade letećih tanjira, dakle sofisticiranih letjelica u obliku diska, koje su se mogle kratati veoma brzo i na velike udaljenosti bez utroška enormnih količina energije. Neki misle da je on bio tek šumar i dijelom promatrač i poznavalac prirode, te svaštar i neuki izumitelj, ali istina je drugačija.

 

Viktor Schauberger [Šauberger] je bio kako izgleda i ugledni član tajne lože, tajnog društva Fril i ponajviše radi toga je naslov današnjeg posta, ovakav kakav jeste. U današnje vrijeme relativno se više govori o svjetskoj Bilderberg Grupi i njenim konspirativnim teorijama i ciljevima. Pored tajnog društva Fril, svojevremeno je  bilo puno govora o još jednom moćnom tajnom udruženju – Tula, ali o tome neki drugi put, da se ne udaljimo previše od današnje teme.

 

Navode oni, koji su dijelom istraživali život Viktora Schaubergera, da je već od mladosti volio da posmatra prirodu i događanja u prirodi. Tako je znao satima da posmatra pastrmke u vodi,  kako plivaju uzvodno lakše, ili se održavaju sa lakoćom, iako se ne pokreću, ili kako to da neke vrste riba, kao što su pastrmke i lososi uspiju preći slapove uzvodno, iako su nekada visoki i po trideset metara. Ustanovio je da se zahvaljujući specifičnom obliku pastrmke, voda oko nje se sama organizira u spiralni tok, koji ustvari pastrmku održava na jednom mjestu, a da i ne pliva i ne troši dragocjenu energiju. Tako da ispada da pastrmka ustvari ne pliva – već biva plivana.

 

Također je proučavao kako jastreb lovi losose, koji su duboko pod vodom, a da ipak i ne smoći kanđe. Jastreb kružno leti iznad mjesta gdje ima lososa, kao u spirali koja se sužava, time pokrene istovrsne turbulencije u samoj vodi i losos sam ispliva na površinu i iznad vode, da ga jastreb lako dohvati.

 

Znao je isto tako, kako kažu, dugo promatrati kako voda prirodno teče, te je i na toj razini postavio rezultate svojih proučavanja. Uspio da izgradi sisteme za transport oblovine iz šume uz utrošak minimalnih količina vode, kroz drvene žlijebove, u koje je ugradio specijalne bakarne dijelove, koji su izazivali vrtloženje vode – spiralno kretanje.

 

Ustanovio je da je voda prirodno živa – zrela ako je na temperaturi od oko + 4 stepena Celzijusa i ako teče u zaklonu od Sunca, tada ne ruši i ne potkopava svoje obale. To su već bilo pitanja proučavanja djelovanja suprotnih sila u prirodi: levitacije i gravitacije, toplote i hladnoće, centrifugalne i centripetalne sile, eksplozije i implozije, itd.

 

Godine 1947 je Kenet Arnold, britanski pilot, dok je letio iz pravca sjevero-zapada primijetio, za to doba vrlo neobičan, leteći objekat. Kada ga je nakon spuštanja na zemlju skicirao, ustanovilo se da ne sliči ni na jedan dotada poznati avion. Tek dosta godina kasnije je prepoznat Arnoldov crtež kao vjerna ilustracija letjelice sa jednim krilom u obliku slova „V“. To je bila Horten Parabola, nazvana po dizajnu njemačke braće Horten. Međutim, to sigurno nije bio vrhunac njemačke zračne tehnologije u to doba. To je mogla biti samo letjelica u obliku letećeg diska [tanjira], kako su je mnogi očevici kasnije prozvali, a kao pojava je često svrstavana u NLO [UFO] neindetifikovane leteće objekte i kao takva pripisivana izvanzemaljskim civilizacijama, što je slučaj i danas.

 

Međutim danas znamo, da su najveći mozgovi angažirani još tada u nacističkoj Njemačkoj na najčuvanijem projektu svih vremena – projektu izrade letećih diskova [tanjira].  Da navedemo samo neke od njih, jer je broj upućenih stručnjaka daleko veći. To su bili između ostalih: braća Horten, Viktor Schauberger, Rudolf Šriver, Ričard Mite, Jozef Andreas, Artur Sak, etc. 

 

Neka od njemačkih tajnih društava, kao Fril, Tula, Geštaltisti, Ljudi Crnog kamena, etc., u stvari svi koji su bili aktivni sudionici u planiranju i uspostavljanju nacističke ideologije, su još prije dolaska Hitlera na vlast, bili opsjednuti idejom izrade super letjelice, koja bi bila pokretana na bazi implozije – što je sadržano u  drevnim vedskim učenjima.

 

Tako je kao član tajnog društva Tule i Hitler doveden na vlast i kao svaka poslušna politička marioneta bio poslan na obuku u London. U to vrijeme se Hitler zainteresirao za  austrijanca Viktora Schaubergera, već poznatog izumitelja na više različitih polja, za čije ime se vezuje ideja za prvu uspješnu konstrukciju letećeg tanjira. Napravljena su dva prototipa: Repulsin A i Repulsin B. Repulsin letjelice Viktora Schaubergera koristile su vortex princip kretanja vazdušnih čestica.

 

Nastaviće se...


Stariji postovi

VEDSKI  KOSMOS -- VEDSKA  KULTURA
<< 02/2017 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
89365

Powered by Blogger.ba