VEDSKI KOSMOS -- VEDSKA KULTURA

Mob: +387 63 220 084, +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

09.01.2018.

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- WATCH THE LIVE BROADCAST OF THE HISTORIC TOVP CAKRA INSTALLATION – 7 FEBRUARY 2018 [PART 1]

The TOVP management has arranged for a live broadcast of the Grand Installation Ceremony of the Chakras onto Sri Sri Radha Madhava’s and Lord Nrsimhadeva’s domes on February 7th, 2018 through MayapurTV. Now every devotee will have an opportunity to view this occasion live right from the comfort of their own home and with their entire family.

 

This momentous and pivotal occasion, perhaps the most important in ISKCON’s history to date, represents the completion of a ten year phase of construction and the beginning of the remaining phase of construction of the TOVP as we approach the Grand Opening in 2022. It heralds yet another milestone of achievement in our cooperative effort to fulfill Srila Prabhupada’s strong desire to build this unique temple and establish Sridhama Mayapur as the spiritual capital of the world, nay, the universe, from whence the sankirtan movement of Sri Caitanya Mahaprabhu began and Krishna prema flows.

 

The address to access MayapurTV is: www.mayapur.com/media/mayapur-tv

 

A link to download the Schedule of Events is below and we request you print it to post at your local temple and share on your Facebook Page and other social media. Become a TOVP Ambassador and spread the word.

 

Please note that the schedule times are for India and you will have to adjust that for your own time zone.

 

To sponsor an abhisheka for one or both Chakras go to:

https://tovp.org/donate/once-in-a-lifetime-chakra-abhisheka-seva-opportunity/

 

Schedule of Events can be downloaded by clicking the button below.

https://tovp.org/construction/watch-live-broadcast-historic-tovp-chakra-installation-ceremony/

 

 

 

https://tovp.org/construction/watch-live-broadcast-historic-tovp-chakra-installation-ceremony/ https://tovp.org/construction/watch-live-broadcast-historic-tovp-chakra-installation-ceremony/
28.12.2017.

POWER OF BLESSINGS -- MOĆ BLAGOSLOVA [PART 1]

 

THE MYSTERY OF THE DISCIPLIC SUCCESSION -- MISTERIJA UČENIČKOG NASLIJEĐA.

 

MATERIJALNA JE CIVILIZACIJA BEZ GOSPODINOVOG BLAGOSLOVA SAMO DJEČJA IGRA.

 

LJUDSKA SE CIVILIZACIJA I SVE ŠTO ONA OBUHVAĆA MORA POVEZATI S BOŽJOM VOLJOM, JER JE BEZ GOSPODINOVOG BLAGOSLOVA SAV NAPREDAK NALIK UKRASIMA NA MRTVOM TIJELU. OVDJE JE REČENO DA MRTVA CIVILIZACIJA I NJEZINE DJELATNOSTI NALIKUJU PRINOŠENJU PROČIŠĆENOG MASLACA U PEPEO, NAGOMILAVANJU NOVCA ČAROBNIM ŠTAPIĆEM I SIJANJU SJEMENA NA NEPLODNOM TLU.

 

KOMENTAR: Iza svega što postoji i što se dešava u cijeloj Božjoj kreaciji, postoji tačno određeni Božji plan, koji je nama najčešće nepoznat, a i da ga znamo vjerovatno ga ne bi ni shvatili u potpunosti. Materijalna je civilizacija bez Gospodinovog blagoslova samo dječja igra. Ovo će biti ilustrurirano primjerima iz śāstra.


Kṛṣṇu ne možemo shvatiti neposredno, već preko duhovnog učitelja. Duhovni je učitelj prozirni posrednik [medij], iako je istina da je iskustvo ipak neposredno. To je tajna [misterija] učeničkog naslijeđa. Kada je duhovni učitelj vjerodostojan, možemo neposredno čuti Bhagavad-gītu, kao što ju je čuo Arjuna.

 

[Bhagavad-gītā As It Is 18.75]

 

U ovim nekim pročišćavajućim vremenima, kada baš svako želi da poluči vidljive rezultate na praktičnoj, vidljivoj razini postojanja i to po mogućnosti što brže, često se gube i ono malo uputa iz vedskih spisa do kojih uspijemo doći nekom milošću. Međutim, kada upute realiziramo, tada one ostaju u našim srcima.  

 

Kada je riječ o milosti i blagoslovima, koje trenutno dobijamo ili ne, potrebno je znati da dublje razumijevanje blagoslova itekako zavisi od više faktora: trenutne razine svjesnosti svakoga od nas ponaosob, brojnih drugih karmičkih odrednica, te od trenutnog ulaganja truda i vremena. Kako već znamo, milost i blagoslove svako od nas tumači iz nekog svog ugla posmatranja i gledano kroz vlastite kulturne naočali. Puno toga zavisi i od dostignutih duhovnih realizacija, a to je sve personalno. Blagoslovi imaju veliku snagu da nas poguraju naprijed, specijalno blagoslovi, koji nam stižu preko svakodnevnog pažljivog mantranja i skupnog pjevanja svetog imena Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe -- blagoslovi Harināma Saṅkīrtana, te blagoslovi koje dobijamo kroz druženje s bhaktama, blagoslovi svetih ljudi [sādhua], vaiṣṇava i moćni blagoslovi ISKCON duhovnih učitelja. A tu su i blagoslovi predhodnih Ācārya, blagoslovi śāstra, blagoslovi koje dobijamo učešćem u Saṅkīrtana-yajñama, Nāma-yajñama i Hari-kīrtanima, blagoslovi obožavanih Božanstava, blagoslovi svetih mjesta hodočašća, blagoslovi svetih Tulasīya, blagoslovi koje dobijamo kroz propovijedanje drugima i djeljenje transcendentalne literature, etc. Prakticiranje predanog služenja, kao i bilo kojeg od 64 procesa predanog služenja Svevišnjeg Gospodina je blagoslov sam po sebi.

 

Kako možemo da realiziramo u životu, kada se samo malo više potrudimo, blagoslove ćemo ponajprije zaraditi služenjem drugih osoba. Među njima su i prešutni blagoslovi, koji spadaju među one moćnije. Šta su to prešutni blagoslovi? Kada nešto uradimo po volji osobe o kojoj se radi, dakle kada je na neki jako primjeren način uslužimo, velika je vjerovatnoća da ćemo dobiti poveće prešutne blagoslove. Dakle, osoba nam ne mora ništa ni reći, ali nam je na neki svoj način jako zahvalna i blagoslovi nas, a da mi to i ne moramo obavezno znati – i to je to!

 

BUDIMO JAKO PAŽLJIVI U NAŠIM ODNOSIMA S DRUGIMA  -- Jer, moramo znati da postoje i situacije suprotne onima, kao kada se radi o zadobijanju milosti i blagoslova. To su vremena kada dolazi na red otplata određenih karmičkih dugova, kao i vrijeme kada prorade kletve [shape] iz naših prošlih života, vidljive i iz našeg vedskog charta. Specifičnu težinu imaju kletve naprednih i duhovno moćnih osoba, kao i vedskih astrologa.   Toga se moramo naučiti dobro čuvati, ali i potruditi se ne samo da ih ne zaradimo, već se u životu ponašati i raditi sve upravo suprotno, te postepeno naučiti služiti druge duše na adekvatan način, specijalno one duhovno napredne, što je i tema ovih postova. Ima još mnogo mogućih konotacija oko zadobijanja milosti I blagoslova.

 

Pogrešno je tražiti blagoslove samo kada očekujemo neka uznemirujuća događanja i prepreke u životu, te radi zaštite, dakle kada su nam  baš  neophodno potrebni, ili za neke samo nama znane potrebe, kako mi mislimo. Znajmo da ćemo često biti preispitivani i pročitani, te je nekada moguće da će toliko očekivani blagoslovi biti povućeni od strane osoba koje mogu da ih daju.

 

Tako, oko nas uvijek načisto pada prava kiša različitih blagoslova – potrebno je samo ispružiti ruke i pokušati prihvatiti ih. Da bi mogli prihvatiti blagoslove – ruke nam moraju biti čiste, dakle trebamo predhodno ispustiti kamenje iz ruku da bi mogli prihvatiti dragulje. Obično ostaje i nepoznanica, kada će neki blagoslov da proradi, dakle vrijeme starta. Nekada je to odmah, nekada nešto kasnije. Ali, u određenim slučajevima i to nam postaje dostupno i znano, zahvaljući velikim dušama koje rade za dobrobit svih nas. Evo nekoliko primjera blagoslova iz śāstra.

  

Jednom je Arjuni, velikom ratniku i prijatelju Gospodina Kṛṣṇe, družina običnh pastira raskala otela Gospodinove žene, njemu povjerene na čuvanje. Kako je to uopšte bilo moguće...?  To je tema slijedećih stihova.

 

STIH 20

 

so 'haḿ nṛpendra rahitaḥ puruṣottamena

sakhyā priyeṇa suhṛdā hṛdayena śūnyaḥ

adhvany urukrama-parigraham ańga rakṣan

gopair asadbhir abaleva vinirjito 'smi

 

SYNONYMS: saḥ — that; aham — myself; nṛpa-indra — O Emperor; rahitaḥ — bereft of; puruṣa-uttamena — by the Supreme Lord; sakhyā — by my friend; priyeṇa — by my dearmost; suhṛdā — by the well-wisher; hṛdayena — by the heart and soul; śūnyaḥ — vacant; adhvani — recently; urukrama-parigraham — the wives of the all-powerful; ańga — bodies; rakṣan — while protecting; gopaiḥ — by the cowherds; asadbhiḥ — by the infidels; abalā iva — like a weak woman; vinirjitaḥ asmi — I have been defeate

 

O care, sada sam odvojen od svoga prijatelja i najdražeg dobronamjernika, Svevišnje Božanske Osobe, i zato mi je srce potpuo prazno! U Njegovoj odsutnosti porazila me nekolicina bezbožnh pastira dok sam štitio Njegove žene.

 

SMISAO: Može se postaviti pitanje kako je bilo moguće da Arjunu porazi družina nečasnih pastira i kako su svjetovni pastiri mogli dodirnuti tijela žena Gospodina Kṛṣṇe, koje su bile pod Arjuninom zaštitom? Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura je objasnio to proturječje istražujući Viṣṇu Purāṇu i Brahma Purāṇu. U njima je opisano da su jednom rajske ljepotice svojim služenjem zadovoljile Aṣṭāvakra Muniya, koji ih je blagoslovio da dobiju Svevišnjeg Gospodina za muža. Aṣṭāvakra Muni je imao tijelo lskrivljeno na osam mjesta, te se kretao na čudan način. Vidjevši pokrete Muniya, kćeri polubogova nisu mogle suzdržati smijeh a Muni ih je, naljutivši se na njih, prokleo da će ih oteti lopovi, čak i ako dobiju Gospodina za muža. Djevojke su kasnije ponovno zadovoljile Aṣṭāvakra Muniya molitvama, a on ih je blagoslovio da će dobiti svoga muža čak i nakon što ih otmu razbojnici. Da bi održao riječi velkog Muniya, Gospodin je Sam oteo Svoje žene, koje je štitio Arjuna, inače bi odmah nestale čim bi ih dotaknule skitnice. Osim toga, neke su se gopiye, koje su se molile da postanu Gospodinove žene, vratile na svoje položaje nakon što im je želja bila ispunjena. Gospodin Kṛṣṇa je želio da se nakon Njegova odlaska sva Njegova pratnja vrati Bogu, te ih je samo na razne načine pozvao natrag.

 

STIH 21

 

tad vai dhanus ta iṣavaḥ sa ratho hayās te

so 'haḿ rathī nṛpatayo yata ānamanti

sarvaḿ kṣaṇena tad abhūd asad īśa-riktaḿ

bhasman hutaḿ kuhaka-rāddham ivoptam ūṣyām

 

SYNONYMS: tat — the same; vai — certainly; dhanuḥ te — the same bow; iṣavaḥ — arrows; saḥ — the very same; rathaḥ — chariot; hayāḥ te — the very same horses; saḥ aham — I am the same Arjuna; rathī — the chariot-fighter; nṛpatayaḥ — all the kings; yataḥ — whom; ānamanti — offered their respects; sarvam — all; kṣaṇena — at a moment's notice; tat — all those; abhūt — became; asat — useless; īśa — because of the Lord; riktam — being void; bhasman — ashes; hutam — offering butter; kuhaka-rāddham — money created by magical feats; iva — like that; uptam — sown; ūṣyām — in barren land.

 

Imam isti luk Gāṇḍīvu, iste strijele, ista bojna kola koja vuku isti konji i koristim ih kao onaj isti Arjuna kome su svi kraljevi odavali dolično poštovanje. No u odsutnosti Gospodina Kṛṣṇe, sve je u trenu postalo nevrijedno i isprazno, poput prinošenja pročišćenog maslaca u pepeo, nagomilavanja novca čarobnim štapićem ili sijanja sjemena na neplodnom tlu!

 

SMISAO: Kao što smo više puta rekli, čovjek se ne bi trebao kititi tuđim perjem. Sve energije i moći potiču iz vrhovnog izvora, Gospodina Kṛṣṇe. Djeluju dok On to želi i prestaju djelovati čim ih povuče. Sva električna energija potiče iz električne centrale i čim centrala obustavi opskrbu energijom, sijalice postaju beskorisne. Takve energije mogu u trenu biti stvorene i oduzete po vrhovnoj volji Gospodina. Materijalna je civilizacija bez Gospodinovog blagoslova samo dječja igra. Dijete se može igrati sve dok mu roditelji to dozvoljavaju. Čim mu kažu da prestane, mora prestati. Ljudska se civilizacija i sve što ona obuhvaća mora povezati s Božjom voljom, jer je bez Gospodinovog blagoslova sav napredak nalik ukrasima na mrtvom tijelu. Ovdje je rečeno da mrtva civilizacija i njezine djelatnosti nalikuju prinošenju pročišćenog maslaca u pepeo, nagomilavanju novca čarobnim štapićem i sijanju sjemena na neplodnom tlu.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 1: Creation             Chapter 15: The Pāṇḍavas Retire Timely

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 1.15.20-21

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

RETURN RATHA YĀTRĀ -- ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – 18 JULY 2013 https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
08.12.2017.

NARAKALOKA – 28 SISTEMA PAKLENIH PLANETARNIH SISTEMA ISPOD ZEMLJE [PART 1]

 

 

BUDALASTA OSOBA MISLI DA NE ZAVISI NI OD JEDNOG ZAKONA. MISLI DA NE POSTOJI BOG ILI PROPISANI PRINCIPI I DA MOŽE RADITI ŠTA HOĆE. TAKO VRŠI RAZLIČITA GRIJEŠNA DJELA I ŽIVOT ZA ŽIVOTOM BIVA STAVLJENA U RAZLIČITA PAKLENA STANJA ŽIVOTA DA BI PO ZAKONIMA PRIRODE BILA KAŽNJENA. OSNOVNI PRINCIP NJENOG ISPAŠTANJA JE DA SMATRA SEBE NEZAVISNOM, MADA JE POTPUNO POD KONTROLOM ZAKONA MATERIJALNE PRIRODE.

 

TAKO, ONAJ KO NE SLIJEDI UPUTSTVA SPISA, VEĆ SVE RADI HIROVITO ILI SLIJEDI NEKOG NITKOVA, STAVLJA SE U PAKAO POZNAT KAO ASI-PATRAVANA. VLADINOG SLUŽBENIKA, KOJI LOŠE DIJELI PRAVDU ILI KAZNI NEVINOG ČOVJEKA YAMARĀJINI POMOĆNICI ODVODE U PAKAO POZNAT KAO SŪKARAMUKHA, GDJE GA NEMILOSRDNO BIJU.

 

KOMENTAR: Sve dok ne  krenemo putem transcendencije i predanog služenja, praktički ništa ne znamo o paralelnim nevidljivim svjetovima, koji su tu oko nas, samo u nekim drugim dimenzijama postojanja. Mogu biti i malo dalje u sistemu Bhū-Maṇḍale ili Velike Zemlje, te i još dalje iznad, ili ispod planete Zemlje, kao i u dalekim prostranstvima našeg univerzuma. Možemo pitati bilo koga iz našeg okruženja i niko o tome nema ni blagog pojma. Vrlo vjerovatno, da će od hiljadu ljudi možda tek jedna osoba imati neke početne informacije.

 

Generalno gledano, ljudi nemaju znanja o temeljnom principu vedske kosmologije -- postojanju dvojne stvarnosti materijalne-vidljive i one nematerijalne-nevidljive, pa tako i o strukturi našeg univerzuma. Dakako, u pitanju su određene karmičke reference neophodne za razumijevanje suptilnih značajki univerzuma. Postoji još šest planetarnih sistema iznad Zemlje i njenog planetarnog sistema, dok u donjoj polovini univerzuma postoji također još sedam  planetarnih sistema. Tako u našem univerzumu postoji ukupno četrnaest planetarnih sistema gledano po vertikali. Dalje ispod, na samom dnu univerzuma su 28 sistema paklenih planeta, ili Narakaloke o kojima je riječ.  Radi boljeg razumijevanja navedenih udaljenosti i kada se kaže – na dnu univerzuma, naš univerzum je prečnika četiri milijarde milja. Starost planete Zemlje se procjenjuje na četiri milijarde godina, dok se starost našeg univerzuma procjenjuje na 155 triliona godina.

 

Od suštinske je važnosti, da se ne može dovoljno naglasiti, postepeno spoznati da postoje precizno utvrđeni prirodni [karmički] zakoni, te povrh toga i duhovni principi po kojima treba živjeti, inače se dobijaju određene oštre karmičke reakcije, ali pravedne za sve. Čak su moguća i dugotrajna ispaštanja na nekom od dvadeset osam sistema paklenih planeta, ili dvadeset osam krugova pakla, a već i ovaj život može da se pretvori u svojevrstan pakao. Opet, u nekim slučajevima moguća je promjena tijela u tijela nižih životinskih vrsta, shodno željama za upražnjavanjem nedozvoljenih aktivnosti za ljudsku rasu. A, u ekstremnim slučajevima moguće je i da živo biće postane potpuno nepokretno – životima zarobljeno u nekom kamenu, etc.

 

Zbog izuzetne važnosti za sve ljude, neke od sekvenci Śrīmad Bhāgavatama, koje opisuju sisteme paklenih planeta biće povremeno ponovljene, jer je očito da u svakom ljudskom društvu pogotovo na zapadu, ima mnogo onih koji ni sami nisu educirani, a trebali bi po svojoj dužnosti educirati druge ljude u znanja višeg ranga -- transcendentalna znanja, te i brojne karmičke reakcije za griješno djelovanje. Radi toga i nastaje često pogrešno korištenje nezavisnosti koju dobijemo, javljaju se devijacije u ponašanjima, te imanje brojnih mis-koncepcija.  U ekstremnim slučajevima velikog neznanja kombiniranog s demonskim mentalitetom, javljaju se i skroz pogrešne teritorijalne aspiracije vođa pojedinih zemalja u odnosu na bliže i dalje susjede, želja za iskorištavnjem njihovih prirodnih resursa, jeftine radne snage, te kao posljedica nastaju i dugotrajni ratovi, pljačkanje i ubijanje domicilnog stanovništva, uništavanje infrastrukture, etc.

 

Kako se uništavaju pojedini sveti spisi, viša znanja i istine koje nekome smetaju i vrše njihove preinake, a sve da bi se mogle lakše raditi nedozvoljene aktivnosti bez osuda šire javnosti, treba navesti da su primjera radi opisi čistilišta čak postojali i u nekim drugim religijskim spisima, ali su svojevremeno izbrisani. Obično ljudi iz neznanja ne žele ništa čuti o takvim stvarima, dok se malo ne pročiste, ili zbog želje držanja drugih u pokornosti, te sticanja moći i bogatstva na karmički nedozvoljene načine. Pored toga, kako je već rečeno, uobičajeno  zakažu oni koji bi trebali biti nosioci edukacije drugih ljudi u tom smislu.

 

Svakako da kod izučavanja strukture univerzuma i prividnih kontraverzi, koje se javljaju zbog različitih razina svjesnosti, neizostavno treba proučiti i 28 sistema paklenih planeta i njihovu pravu namjenu. Ne trebamo se plašiti toga, jer to je dio naše dvojne stvarnosti, koja nas okružuje, već trebamo ući odlučno u dublje upoznavanje i naučno razmatranje svakog kutka našeg univerzuma. Zašto? U vrlo kompliciranoj i sofisticiranoj kreaciji Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe, sve ima neki svoj viši smisao i tačno određenu namjenu. U materijalnom svijetu možemo se možda nekada malo privremeno relaksirati, ali dublje ispunjenje u srcu može nam donijeti samo imanje redovne duhovne prakse – sādhane, uz detaljno izučavanje svetih spisa i mnogobrojnih duhovnih aspekata.  Po svojoj prirodi, mi smo jako zainteresirani za nova saznanja, pa i putovanja. Jedno od imena za uslovljenu dušu je i sarva-gata, što znači “sveprožimajući”. U Bhagavad-gīti 2.24 u smislu stiha je rečeno:

 

“Riječ sarva-gata [sveprožimajuća] je značajna, jer je čitava Božja kreacija bez sumnje puna živih bića. Ona žive u vodi, na zemlji, u vazduhu, u zemlji, pa čak i u vatri. Vjerovanje da su sterilizirana u vatri nije prihvatljivo, jer je ovdje jasno rečeno da vatra ne može spaliti dušu. Stoga nema sumnje, da i na Suncu ima živih bića, koja imaju tijela prikladna za život na njemu. Ako je sunčeva planeta nenastanjena, onda riječ sarva-gata – „koja svuda žive“ --- nema nikakvo značenje.”

 

U narednim tekstovima Śrīmad Bhāgavatama će biti objašnjeni razlozi zbog kojih se ide na dugotrajni boravak na sisteme paklenih planeta. Mi obično pogrešno mislimo “To je napravljeno za neke druge ljude tamo…”. Međutim, oštri, ali pravedni karmički zakoni, vrijede za sve nas bez obzira znali mi za njih ili ne, te bez obzira na prolazne pozicije i lažna, privremena i prolazna tjelesna imenovanja u ovom  materijalnom svijetu, kao  i bez obzira na eventualne sankcije zemaljskih sudova. Poznato je da su ljudski zakoni nesavršeni – podložni su stalnim promjenama i nadograđivanjima, te mogućim različitim tumačenjima pojedinih odredbi, za razliku od viših duhovnih zakona.

 

MANU SMṚTI I MANU SAḾHITĀ: Treba pomenuti ovom prilikom da sem mnogobrojnih odredbi navedenih u Śrīmad Bhāgavatamu i drugim Purāṇama postoje i Manuovi zakonici dati za cijelu ljudsku rasu. Ko god želi da ovaj svijet postane bolje mjesto za sve ljude i želi da pokuša napraviti savršeno ljudsko društvo i savršena pravila ponašanja, mora da nauči Manuove zakonike -- Manu Smṛti i Manu Saḿhitu. Ne možemo izmisliti ništa novo, sve je već davnih dana pronađeno od naših pra-pra-pra-predaka, koji potiču od viših nebeskih rasa.

 

Manu Smṛti i Manu Saḿhitā su knjige zakonici za ljudsku rasu. Manu, praotac cijele ljudske rase je sin boga Sunca, predsjedavajućeg božanstva na Suncu Vivasvana [Sūrya Nārāyaṇa]. Manu kaže i preporučuje: “Uživajte na ovaj način i možete se vratiti natrag kući Bogu”. To kaže svim uslovljenim dušama, koje su došle u ovaj materijalni univerzum da uživaju, dakle to je poruka za sve nas.

 

VYAVAHĀRA: U Manu-Smṛti, vedskom zakoniku čovječanstva, Vyavahāra se odnosi na 18 zakonika društvenih, moralnih i pravosudnih tijela, koja korigiraju demonsku prirodu. Među ovih 18 zakonika su: sklapanje braka, pridržavanje pravila, ispunjavanje obećanja, legalno rješavanje sporova, pravo glasa i određene norme civilnog ponašanja. Ukratko, Vyavahāra se odnosi na međuljudske odnose, koji su vođeni vedskim regulacijama.

 

ŚRĪMAD BHĀGAVATAM 5.26 SUMMARY

 

Dvadeset šesto poglavlje opisuje kako griješan čovjek odlazi u različite paklove, gdje ga na razne načine kažnjavaju Yamarājini pomoćnici. U Bhagavad-gīti 3.27 je rečeno:

 

prakṛteḥ kriyamāṇāni   guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ

ahaṅkāra-vimūḍhātmā   kartāham iti manyate

“Zbunjena duhovna duša, pod uticajem triju guṇa materijalne prirode, smatra sebe vršiocem djelatnosti, koje zapravo izvršava priroda.”

 

Budalasta osoba misli da ne zavisi ni od jednog zakona. Misli da ne postoji Bog ili propisani principi i da može raditi šta hoće. Tako vrši različita griješna djela i život za životom biva stavljena u različita paklena stanja života da bi po zakonima prirode bila kažnjena. Osnovni princip njenog ispaštanja je da smatra sebe nezavisnom, mada je potpuno pod kontrolom zakona materijalne prirode. Ti zakoni djeluju pod uticajem triju guna materijalne prirode i zato svako ljudsko biće djeluje pod tri različite vrste uticaja. Zavisno od toga kako djeluje, ispašta različite posljedice u ovom ili slijedećem životu. Religiozne osobe djeluju drugačije od ateista i zato su posljedice njihovih djela drugačije.

 

Śrīla Śukadeva Gosvāmī opisuje slijedećih dvadeset osam paklova: Tāmisra, Andhatāmisra, Raurava, Mahāraurava, Kumbhīpāka, Kālasūtra, Asi-patravana, Sūkaramukha, Andhakūpa, Kṛmibhojana, Sandaṁśa, Taptasūrmi, Vajrakaṇṭaka-śālmalī, Vaitaraṇī, Pūyoda, Prāṇarodha, Viśasana, Lālābhakṣa, Sārameyādana, Avīci, Ayaḥpāna, Kṣārakardama, Rakṣogaṇa-bhojana, Śūlaprota, Dandaśūka, Avaṭa-nirodhana, Paryāvartana i Sūcīmukha.

 

Onaj ko ukrade tuđi novac, ženu ili imovinu se stavlja u pakao poznat kao Tāmisra. Čovjek koji prevari nekoga i uživa njegovu ženu se stavlja u izuzetno pakleno stanje poznato kao Andhatāmisra. Budalasta i neuka osoba obuzeta tjelesnim shvatanjem života, koja na temelju tog principa izdržava sebe ili svoju ženu i djecu, vršeći nasilje nad drugim živim bićima, stavlja se u pakao poznat kao Raurava. Tamo se životinje koje je ubila, rađaju kao bića zvana ruru i zadaju joj veliki bol. One, koji ubijaju različite životinje i ptice i zatim ih kuhaju, Yamarājini pomoćnici stavljaju u pakao poznat kao Kumbhīpāka, gdje ih kuhaju u ulju. Onaj ko ubije brāhmaṇu se stavlja u pakao poznat kao Kālasūtra, u kome je zemlja sačinjena od bakra, savršeno ravna i vruća kao pećnica. Ubica brāhmaṇe se prži u toj zemlji mnogo godina. Onaj ko ne slijedi uputstva spisa, već sve radi hirovito ili slijedi nekog nitkova, stavlja se u pakao poznat kao Asi-patravana. Vladinog službenika, koji loše dijeli pravdu ili kazni nevinog čovjeka Yamarājini pomoćnici odvode u pakao poznat kao Sūkaramukha, gdje ga nemilosrdno biju.

 

Stay Tuned. To be Continued.

 

Canto 5: The Creative Impetus  Chapter 26: A Description of the Hellish Planets

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.26 Summary

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
19.11.2017.

TEMPLE OF VEDIC PLANETARIUM [TOVP] UPDATE -- NOVEMBER 2017

11.11.2017.

VAIṢṆAVA-APARĀDHAS [PART 1]

 

 

ONE MAY ATTAIN THE TOPMOST PLATFORM OF DEVOTIONAL SERVICE, BUT SOMEHOW OR OTHER IF HE OFFENDS A VAIṢṆAVA, THE WHOLE STRUCTURE COLLAPSES.

 

Śrī Caitanya Mahāprabhu has said that by offending a Vaiṣṇava, one finishes all his spiritual activities. Offending a Vaiṣṇava is considered the mad elephant offense. A mad elephant can destroy an entire garden which has been developed with great labor. One may attain the topmost platform of devotional service, but somehow or other if he offends a Vaiṣṇava, the whole structure collapses. Unconsciously, King Rahūgaṇa offended Jaḍa Bharata, but due to his good sense, he asked to be excused. This is the process by which one can be relieved from a vaiṣṇava-aparādha. Kṛṣṇa is always very simple and by nature merciful. When one commits an offense at the feet of a Vaiṣṇava, one must immediately apologize to such a personality so that his spiritual advancement may not be hampered.

 

NEKO MOŽE DOSTIĆI NAJVIŠU RAZINU PREDANOG SLUŽENJA, ALI AKO NA NEKI NAČIN UVRIJEDI VAIṢṆAVU, SVE ŠTO JE SAGRADIO SE RUŠI.

 

Śrī Caitanya Mahāprabhu je rekao da uvrijedivši vaiṣṇavu, čovjek okončava sve svoje duhovne djelatnosti. Uvreda vaiṣṇave se naziva uvredom divljeg slona. Divlji slon može uništiti cijelu baštu koja je njegovana uz veliki trud. Neko može dostići najvišu razinu predanog služenja, ali ako na neki način uvrijedi vaiṣṇavu, sve što je sagradio se ruši. Kralj Rahūgaṇa je nesvjesno uvrijedio Jaḍa Bharatu, ali pošto je bio razuman, zamolio ga je za oproštaj. Na ovaj način se čovjek može osloboditi vaiṣṇava-aparādha. Kṛṣṇa je uvijek veoma jednostavan i po prirodi veoma milostiv. Kada neko nanese uvredu lotosovim stopalima vaiṣṇave, mora se odmah izvinuti toj osobi, da ne bi omeo svoj duhovni napredak.

 

 Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 5: The Creative Impetus   Chapter 10: The Discussion Between Jaḍa Bharata and Mahārāja Rahūgaṇa. 

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.10.24 Purport

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

16.10.2017.

SPIRITUAL CONSULTATIONS – DĀMODARA MONTH OR KĀRTIKA -- 16 OCTOBER 2017 MONDAY -- DVĀDAŚĪADVANCEMENT OF CIVILIZATION

 

“… In the material world we are producing so many things, and this is called advancement of civilization, but factually the advancement of civilization is a manifestation of the false ego. By false ego all material things are produced as objects of enjoyment. One has to cease increasing artificial necessities in the form of material objects…”

 

NAPREDAK CIVILIZACIJE

 

“…U materijalnom svijetu proizvodimo mnogo stvari i to se naziva napretkom civilizacije, ali je napredak civilizacije zapravo manifestacija lažnog ja. Zahvaljujući lažnom ja, sve materijalne stvari se proizvode kao predmeti uživanja. Osoba mora prestati da povećava vještačke potrebe u obliku materijalnih predmeta….”

 

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 3.26.26 Purport -- His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

18.09.2017.

MISTERIES OF VEDIC COSMOLOGY -- MISTERIJE VEDSKE KOSMOLOGIJE [PART 1]

 

 

CHALLENGES FOR  WESTERN SCIENCE.

 

WHICH ONE IS TURNING AROUND THE OTHER ONE? THE EARTH AROUND THE SUN [SŪRYA NĀRĀYAṆA], OR THE SUN AROUND THE EARTH? -- KO SE OKO KOGA OKREĆE? ZEMLJA OKO SUNCA ILI SUNCE OKO ZEMLJE?

 

KOMENTAR: S obzirom da se ova tema dotiče i vedske kosmologije i vedske astrologije, ići će na blogovima, koji obrađuju ove teme. Ovakvi tekstovi pisani jednostavnim jezikom razumljivim za sve, su skromni doprinos boljem razumijevanju sofisticirane vedske kosmologije i astrologije. Kako već znamo, na zapadu stoljećima egzistiraju mnogobrojne velike zablude, pogrešne dogme i mis-koncepcije, koje se u nekim zemljama nažalost i dan-danas uče u školama i na univerzitetima. Opet na nekim od najprestižnijih koleđa i univerziteta u svijetu, studenti već proučavaju sanskrit i sofisticirana vedska znanja i to je dobra osnova za dalja vedska transcendentalna duhovna znanja.

 

Temeljni princip vedske kosmologije podrazumijeva postojanje dvojne stvarnosti: vidljive-materijalne i one nevidljive-nematrijalne i dok to dublje ne razumijemo jednostavno ne možemo dalje napredovati, kada je u pitanju razumijevanje strukture našeg univerzuma i cjelokupne kreacije, pa čak i  razumijevanje mnogobrojnih transcendentalnih postavki.

 

Postoje i mnogobrojne [prividne] kontraverze kada je riječ o strukturi našeg univerzuma, koji iako ogroman ipak je samo jedan od manjih. Prečnika je četiri milijarde milja. Ali već i kao takav praktički je skoro nepregledan za posmatrača s planete Zemlje. Pomenute kontraverze oko strukture univerzuma su više prividne ustvari i ne postoje stvarno u vedskim spisima, samo je u pitanju naše razumijevanje različitih opisa u dostupnim spisima, radi različitih razina svjesnosti i naših mnogobrojnih karmičkih uslovljenosti. A nekada su stvari i kodirane na neki način radi zaštite od  mogućih manipulacija i pogrešne upotrebe, ili iz drugih razloga, ili su date u različitim mjernim jedinicama, pa je potrebno poznavati formule za njihovo pretvaranje. etc. Da navedemo jedan od primjera. U Śrīmad-Bhāgavatamu [Bhāgavata Purāṇi], kao i u drugim Purāṇama udaljenosti su date u yojanama. Pored toga u pojašnjenjima His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, iste mjere su uglavnom date i u miljama [1 yojana = 8 milja], radi naše lakše percepcije. Opet u Jyotiṣa śāstrama međusobne udaljenosti su izražene ugaonim brzinama, te je neophodno korištenje formule za pretvaranje jednih u druge. Tada prividnih protivrječnosti neće biti.

 

Moramo uvijek imati u vidu, da je neophodno, prilikom svih ozbiljnijih kosmoloških razmatranja, detaljno proučavati i Sūrya Sidhantu, koju je preveo i komentirao His Divine Grace Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Gosvāmī Mahārāja [Bimala Prasād Siddhānta Sarasvatī], Ācarya u našoj sampradāyi [učeničkom naslijeđu], veliki  svetac, vaiṣṇava, učenjak, astronom i vrhunski vedski astrolog.

 

Na slikama u naslovu i u galeriji vidljivo je prikazano ono što je i opisano u Śrīmad-Bhāgavatamu i drugim vedskim kosmološkim spisima.  Također, H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja navodi u svom videu Vedic Cosmos: “Planete i zvijezde su sve vezane za zvijezdu Sjevernjaču [Dhruva-loku] nevidljivim astralnim čvorima [nebeskog] vjetra zvanog Pravaha. Okretanje Dhruva-loke oko svoje osi uzrokuje kruženje ostalih planeta i zvijezda.” Pa tako i Sunca [Sūrya Nārāyaṇa].   

 

Udaljenost Druva-loke [Pole Star, North Star, Zvijezde Sjevernjače] od Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] je 3 800 000 yojana. Vertikalna udaljenost Sunca  [Sūrya Nārāyaṇa] od planete Zemlje je 100 000 yojana ili 800 000 milja. Tako da se planeta Zemlja nalazi na vertikalnoj osi direktno ispod Dhruva-loke na udaljenosti od 3 900 000 yojana, ili 31 200 000 milja.  

 

U Śrīmad Bhāgavatamu 5.22 Summary se navodi: “Prebivajući u spoljašnjem prostoru u sredini univerzuma između Bhū-loke i Bhuvar-loke, Sunce [Sūrya Nārāyaṇa] kruži vremenskim krugom zodijaka, kojeg predstavlja dvanaest rāśiya [znakova] i prihvata različita imena prema tome u kojem se znaku nalazi.”

 

Tako, Sunce [Sūrya Nārāyaṇa] se u svom kruženju oko Dhruva-loke kreće gore i dole, sjeverno i južno u središnjem dijelu gornje polovine univerzuma da bi moglo da grije i osvjetljava čitav gornji dio našeg univerzuma. Kružeći oko Dhruva-loke [prijestonice središnjeg dijela univerzuma], praktički kruži i oko vertikalne ose Dhruva-loka --- planeta Zemlja, pa tako i oko same Zemlje.

 

Inače, kako je već rečeno, vertikalna udaljenost Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] od planete Zemlje iznosi  100 000 yojana [800 000 milja]. Horizontalna udaljenost je puno veća i iznosi  prosječno približno 100 000 000 milja [100 milliona milja].

 

Ono što mi vidimo kao okruglu [pari-mandale] planetu Zemlju [ili Bhārat Kandu kako se Zemlja naziva u Viṣṇu Purāṇi, te u Mahābhārati, kao i u prizivu [invokaciji] pod naslovom Sankalpa mantra] je prečnika samo 8 000  milja. Ali, znajmo da je Velika Zemlja ili Bhū Maṇḍala ili Zemljin planetarni sistem mnogo većih dimenzija i liči na ravan disk u obliku lotosovog cvijeta, te otuda dolaze pojedina navođenja da je Zemlja ravna ploča, ali bez daljeg objašnjenja zbog nerazumijevanja kosmologije Velike Zemlje.  Da,  to je tačno, ali samo kada je u pitanju Bhū Maṇḍala – Velika Zemlja, za naše moći percepcije, nevidljiva i koja seže do rubova univerzuma prečnika četiri milijarde nilja, a ne ono što mi vidimo. Što se pak starosti naše planete Zemlje tiče, znajmo da su indijski kosmolozi prvi procijenili njenu starost na 4 milijarde godina.

 

Slike u naslovu i u galeriji:  Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video.

Sona Gaurāńga Dās's photo.

 

REFERENCE:

 

Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video.

 

Canto 5: The Creative Impetus   Chapter 20: Studying the Structure of the Universe

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.22 Summary 

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

Images: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo. Images: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
01.09.2017.

ŚRĪ VĀMANA DVADĀŚĪ -- LORD VĀMANADEVA APPEARANCE – 2 SEPTEMBER 2017 SATURDAY -- FOR SARAJEVO [ŚRĪ VĀMANA DVADĀŚĪ FOR ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA 3 SEPTEMBER 2017 SUNDAY] [PART 2]

 

GOSPODIN VĀMANADEVA  -- INKARNACIJA U OBLIKU MALOG BRAHMANE

 

Ovo poglavlje opisuje kako se Gospodin  Vāmanadeva pojavio i kako je otišao u žrtvenu arenu Mahārāje Baliya, koji Ga je lijepo primio i ispunio Njegovu želju nudeći Mu blagoslove. Gospodin Vāmanadeva se pojavio u ovom svijetu iz materice Aditi, potpuno naoružan diskom, školjkom, topuzom i lotosom. Bio je obučen u žutu odjeću, a Njegova put je bila tamna. Gospodin Vāmanadeva se pojavio u povoljnom trenutku na Śravaṇa-Dvādaśī, kada se pojavila zvijezda Abhijit [kada se zvijezda Abhijit pojavila na horizontu]. U to vrijeme, svi polubogovi, krave i brāhmaṇe, pa čak i godišnja doba, u sva tri svijeta [na višim planetarnim sistemima, međuplanetarnom prostoru i na Zemlji], bili su srećni zbog pojave Boga. Zato se taj povoljan dan naziva Vijayā. Kada se Svevišnji Gospodin, koji ima sac-cid-ānanda tijelo, pojavio kao sin Kaśyape i Aditi, oba Njegova roditelja su bila zadivljena. Nakon što se pojavio, Gospodin je poprimio oblik patuljka Vāmane. Svi veliki mudraci su izrazili svoju radost i na čelu sa Kaśyapa Muniyem izvršili ceremoniju povodom rođenja Gospodina Vāmanadeva. Za vrijeme ceremonije davanja svetog konca Gospodinu Vāmanadevu, Gospodinu su odali poštovanje bog Sunca [Sūrya Nārāyaṇa], Bṛhaspati [glavni sveštenik polubogova], boginja koja predsjedava planetom Zemljom, božanstvo rajskih planeta, Njegova majka, te Brahmā, Kuvera, sedmorica Rṣiya i drugi. Gospodin Vāmanadeva je onda posjetio žrtvenu arenu sjevemo od rijeke Narmade, na polju poznatom kao Bhṛgukaccha, na kojem su brāhmaṇe iz Bhṛgu dinastije vršili yajñe. Noseći pojas napravljen od muñja slame i sveti konac, obučen u odjeću od jelenske kože i držeći u rukama daṇḍu, suncobran i posudu za vodu [kamaṇḍalu], Gospodin Vāmanadeva se pojavio u žrtvenoj areni Mahārāje Baliya. Ušavši u arenu, Gospodin je Svojim transcendentalno blistavim prisustvom umanjio moć svih sveštenika, koji su ustali sa svojih mesta i uputili Mu molitve. Čak i Śiva prihvata na svoju glavu vodu Gange koja je potekla iz palca Gospodina Vāmanadeva. Zato je Bali Mahārāja, nakon što je oprao Gospodinova stopala, odmah poprskao svoju glavu tom vodom i osjetio da su se i on i njegovi preci time proslavili. Bali Mahārāja je onda srdačno pozdravio Gospodina Vāmanadeva, raspitavši se o Njegovom dobru i zamolio Ga da zatraži od njega sve što želi, novac, dragulje, ili nešto treće.

 

KOMENTAR: Detaljni opisi zadivljujućih aktivnosti Svevišnje Božanske Osobe i Njegove pojave u obliku Vāmanadeva mogu se naći u Śrīmad Bhāgavatamu Canto 8 – Chapter 16 pa na dalje.                             

 

Canto 8: Withdrawal of the Cosmic Creations      Chapter 18: Lord Vāmanadeva, the Dwarf Incarnation

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 8.18 Summary

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

30.08.2017.

ŚRĪ VĀMANA DVADĀŚĪ -- LORD VĀMANADEVA APPEARANCE – 2 SEPTEMBER 2017 SATURDAY -- FOR SARAJEVO [ŚRĪ VĀMANA DVADĀŚĪ FOR ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA IS 3 SEPTEMBER 2017 SUNDAY] [PART 1]

 

U PETNAESTOJ INKARNACIJI GOSPODIN JE POPRIMIO OBLIK MALOG BRĀHMAṆE VĀMANE [DWARF-BRĀHMAṆA] I POSJETIO ŽRTVENU ARENU BALI MAHĀRĀJA. IAKO JE U SRCU ŽELIO POVRATITI KRALJEVSTVO SVA TRI PLANETARNA SISTEMA, ZATRAŽIO JE NA DAR SAMO TRI KORAKA ZEMLJE.

 

SPECIFICATION OF VERSES  -- REGISTAR STIHOVA

 


STIH 1.3.19

 

pañcadaśaḿ vāmanakaḿ    kṛtvāgād adhvaraḿ baleḥ

pada-trayaḿ yācamānaḥ    pratyāditsus tri-piṣṭapam

 

SYNONYMS

 

pañcadaśam — the fifteenth in the line; vāmanakam — the dwarf brāhmaṇa; kṛtvā — by assumption of; agāt — went; adhvaram — arena of sacrifice; baleḥ — of King Bali; pada-trayam — three steps only; yācamānaḥ — begging; pratyāditsuḥ — willing at heart to return; tri-piṣṭapam — the kingdom of the three planetary systems.

 

U petnaestoj inkarnaciji Gospodin je poprimio oblik patuljka -- brāhmaṇe Vāmane [dwarf-brāhmaṇa] i posjetio žrtvenu arenu Bali Mahārāja. Iako je u srcu želio povratiti kraljevstvo triju planetarnih sistema, zatražio je na dar samo tri koraka Zemlje.

 

SMISAO: Svemogući Bog može svakome darovati vlast nad čitavim univerzumom, a isto tako može oduzeti čitav univerzum, pod izgovorom da prosi samo mali komad Zemlje.

 

SPECIFICATION OF VERSES  -- REGISTAR STIHOVA

 

KOMENTAR: Za svakoga ko želi da podrobnije prouči Gospodinovu inkarnaciju u obliku Śrī Vāmanadeva, evo registra dijela stihova, koji obrađuju ovu temu:

 

Śrīmad Bhāgavatam 1.3.19

Śrīmad Bhāgavatam 8.18 Summary

Śrīmad Bhāgavatam 8.19 Summary

Śrīmad Bhāgavatam 8.20 Summary

Śrīmad Bhāgavatam 8.21 Summary

Śrīmad Bhāgavatam 8.22 Summary

Śrīmad Bhāgavatam 8.23 Summary

Śrīmad Bhāgavatam 8.23.1

Śrīmad Bhāgavatam 8.23.2

Śrīmad Bhāgavatam 8.23.15

Śrīmad Bhāgavatam 8.23.16

Śrīmad Bhāgavatam 8.23.27

Śrīmad Bhāgavatam 8.23.28

Śrīmad Bhāgavatam 8.23.29

Śrīmad Bhāgavatam 8.23.30

Śrīmad Bhāgavatam 8.23.31

 

vāmana-rūpeṇa — in the form of a dwarf; SB 5.24.18

vāmana-rūpiṇaḥ — having the form of a dwarf; SB 6.18.8

vāmana-rūpa-dhṛk — appearing as Lord Vāmana; SB 8.13.6

vāmana-tejasā — by the brilliant effulgence of Lord Vāmana; SB 8.18.22

vāmana-rūpāya — in the form of the dwarf, Vāmanadeva; SB 10.62.2

vāmana — Lord Vāmana; CC Adi 2.113

sākṣāt vāmana — Lord Vāmanadeva; CC Adi 5.129

vāmana — a dwarf; CC Madhya 1.205

vāmana — a dwarf; CC Madhya 5.52

vāmana — Vāmana; CC Madhya 20.197

vāmana deva-īśa — Lord Vāmana; CC Madhya 20.200

vāmana — Vāmana; CC Madhya 20.209

vāmana — Lord Vāmana; CC Madhya 20.220

śrī-vāmana — Lord Vāmana; CC Madhya 20.230

vāmana — the dwarf incarnation; CC Madhya 20.298

vāmana — the avatāra named Vāmana; CC Madhya 20.326

vāmana-dvādaśī — the birthday or Appearance day of Lord Vāmana; CC Madhya 24.341

vāmana hañā — being a dwarf; CC Antya 6.129

vāmana — a dwarf; CC Antya 18.1

 

Canto 1: Creation             Chapter 3: Kṛṣṇa Is the Source of All Incarnations

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 1.3.19

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta  

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

14.08.2017.

ŚRĪLA PRABHUPĀDA -- APPEARANCE [FASTING TILL NOON] -- 16 AUGUST 2017 WEDNESDAY -- NAVAMĪ [PART 2]

 

HIS DIVINE GRACE A. C. BHAKTIVEDĀNTA SWĀMĪ ŚRĪLA PRABHUPĀDA -- FOUNDER ĀCĀRYA OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR KṚṢṆA CONSCIOUSNESS

 

ŚĀSTRE, KNJIGE  ŚRĪLA PRABHUPĀDA NISU SAMO TRANSCENDENTALNA LITERATURA, PRAKTIČKI TO SU VIŠI ZAKONICI ZA LJUDSKU RASU ZA IDUĆIH 10 000 GODINA NAJMANJE, USTVARI ZAKONICI ZA SVA VREMENA.

 

STIH 36

 

ataeva āmi ājñā diluń sabākāre

yāhāń tāhāń prema-phala deha' yāre tāre

 

SYNONYMS

 

ataeva — therefore; āmi — I; ājñā — order; diluń — give; sabākāre — to everyone; yāhāń — wherever; tāhāń — everywhere; prema-phala — the fruit of love of Godhead; deha' — distribute; yāre — anyone; tāre — everyone.

 

Zato naređujem svakom čovjeku u ovom univerzumu da prihvati ovaj pokret svjesnosti Kṛṣṇe i širi ga svuda.

 

STIH 39

 

ataeva saba phala deha' yāre tāre

khāiyā ha-uk loka ajara amare

 

SYNONYMS

 

ataeva — therefore; saba — all; phala — fruits; deha' — distribute; yāre tāre — to everyone and anyone; khāiyā — eating; ha-uk — let them become; loka — all people; ajara — without old age; amare — without death.

 

Širite ovaj pokret svjesnosti Kṛṣṇe po čitavom svijetu. Neka ljudi jedu te plodove i na kraju se oslobode starosti i smrti.

 

KOMENTAR: His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness  je u svoje vrijeme bio vjerovatno jedan od rijetkih, pored predhodnih vaiṣṇavskih ācārya i kasnije svojih učenika, koji su doslovice poslušali ovu naredbu Svevišnje Božanske Osobe Śrī Caitanye Mahāprabhua, kao i instrukcije svog duhovnog učitelja. Otišao je na zapad iz svog udobnog doma u nepoznato i započeo svoju misiju – širenja pokreta svjesnosti Kṛṣṇe na zapadu.

 

Ako smo  imalo skeptični i sumnjamo u opunomoćenost riječi u gore navedenim stihovima, treba se samo pokušati prisjetiti -- ko je još ikada u poznatoj istoriji svijeta izgovorio slične riječi? Sem toga, jedino Gospodin Kṛṣṇa kaže u Bhagavad-Gīti: „Ja Sam Bog“. To nikada i nigdje nije izgovorio niko drugi! Znači, u nijednom religijskom spisu kroz dugu povijest ljudske rase ne postoji slična izjava, samo što su ljudi u neznanju pokušavali pripisati takva značenja osobama od krvi i mesa. To se niko ne usuđuje reći, pa čak niti jedna od mnogobrojnih ekspanzija i inkarnacija Svevišnje Božanske Osobe. Samo Kṛṣṇa!

 

Bez pojašnjenja smisla stihova, koje nam je dao  Śrīla Prabhupāda, ne bi zasigurno ništa pravilno shvatili, kako u Bhagavad-Gīti, tako i u drugim vedskim spisima. Smatra se da ima još oko 500 pokušaja izdavanja Bhagavad-Gīte i njenog prevođenja na svjetske jezike, ali niti jedan od njih nije ovlašten. Jedino je Bhagavad-Gītā Kakva Jeste Śrīla Prabhupāda opunomoćena i autoritativna.

 

Proučavajući remek djela vedske književnosti, kao što su: Bhagavad-Gītā, Śrīmad Bhāgavatam, Śrī Caitanya Caritāmṛta  i mnoga druga, možemo se postepeno uputiti u duhovni život i s vremenom potražiti vjerodostojnog duhovnog učitelja, te uzeti njegovo utočište. Kaže se: kada je učenik spreman – učitelj se pojavljuje! I to zaista funkcionira u našim  životima i to bez greške.

 

Postoji jedna malo heavy izreka u Indiji, koja kaže: „Ko podučava sam sebe – ima veliku budalu za učenika“, a možemo slobodno nadodati – ima i veliku budalu za učitelja. Iako je navedena izjava malo heavy, ali to je to. Nekada je potrebno da nas neko dobro prodrma, da se u nama stvori kritična masa, koja će biti dovoljna da nas pokrene naprijed iz naše komfor zone, ali prije nego što stignemo u panik zonu – tada je često malo pokasno i posljedice su teže.

 

Moramo uvijek itekako posvetiti zasluženu pažnju kako Danu Pojave, tako i Danu Odlaska Śrīla Prabhupāda s ove planete. Ako imamo iskrenu  namjeru da kažemo nešto o His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupādu, čisto jednostavnim riječima i da možda naglasimo ono što je nama značilo doći u kontakt sa vedskom filozofijom i predanim služenjem Gospodina Kṛṣṇe, onako kako Śrīla Prabhupāda to prezentira u svojim mnogobrojnim knjigama – śāstrama, to će nam zaista i uspjeti. Śāstre – knjige  Śrīla Prabhupāda nisu samo transcendentalna literatura, praktički, to su viši zakonici ljudsku rasu za idućih 10 000 godina najmanje, ali ustvari zakonici za sva vremena. Na kraju krajeva, pored mnogobrojnih  knjiga, koje nam je ostavio u naslijeđe, Śrīla Prabhupāda je i svojim načinom života i svojim učenjem drugih i živio život koji je propovijedao.

 

Tako, nećemo ništa izgubiti, svi poslovi ovoga svijeta će nas i dalje čekati sutra, ali jako je bitno, primjereno obilježiti ovaj dan, kao i dane pojava drugih velikih vaiṣṇava i ācārya, kakav je i Śrīla Prabhupāda.

  

Dok možda postepeno ne stignemo do određene tačke u duhovnom životu – tačke uzdizanja [Vantage Point] i ne pronađemo svog duhovnog učitelja, dok ga ne prepoznamo, a i kasnije – za sve nas Śrīla Prabhupāda je uvijek bio, a ostaće i dalje, glavni śikṣā Guru i Founder Ācārya ISKCON-a – Međunarodnog društva za svjesnost Kṛṣṇe. ISKCON je ustvari njegovo transcendentalno tijelo i ko eventualno nanosi uvrede ISKCON-u, ili bilo kojem od današnjih ISKCON duhovnih učitelja, ili bilo kojem njegovom pripadniku vaiṣṇavi, može se vjerovatno oprostiti od svog regularnog duhovnog života, a kaže se da je to također i siguran način za popločavanje puta do jednog od sistema paklenih planeta.

 

Kao što je poznato, prilikom odlaska s ove planete, Śrīla Prabhupāda  je rekao okupljenim učenicima: „Sve sam vam dao!“ Samo moramo slijediti ta dragocjena uputstva, koja nam je ostavio u svom veoma bogatom transcendentalnom literarnom opusu. Mnogi obični, jednostavni ljudi, koji su više praktičari, ne znaju za podatak da je Śrīla Prabhupāda najviše prevođeni i izdavani pisac svijeta. Njegove dragocjene knjige i dalje se distribuiraju širom svijeta i mnogi preko njih postaju jako uspješne osobe i predani bhakte. Možemo biti jako iskusni kao propovijednik svjesnosti Kṛṣṇe, ali na kraju jednostavno moramo osobi dati knjigu Śrīla Prabhupāda i ostaviti inteligenciji čitaoca da pronađe nešto za sebe, što će mu pomoći u njegovom duhovnom životu, samospoznaji i spoznaji Svevišnjeg Gospodina, kao i ponovnom buđenju uspavane duhovne svjesnosti i uspostavljanju nekada davno izgubljenog odnosa s Svevišnjim Gospodinom Śrī Kṛṣṇom.

 

Treba pomenuti, pored drugih mnogobrojnih poenti: Śrīla Prabhupāda je ne samo veliki Ācārya i veliki duhovni učitelj čitavog svijeta, već i sam veliki sluga, ne samo Božanskog para Śrīmatī Rādhārāṇī i Śrī Kṛṣṇe, već i svih vaiṣṇava, ali i svih ljudi ovoga svijeta, kao i svih živih bića. Bio je obdaren i opunomoćen od strane Svevišnje Božanske Osobe Śrī Kṛṣṇe, te blagoslovljen i od strane svog duhovnog učitelja Njegove Božanske Milosti Śrīla Bhaktisiddhānte Sarasvatī Ṭhākura Goswami Mahārāja, velikim znanjem, te izuzetnom snagom i čistoćom potrebnom za širenje ovog golemog vedskog znanja u svim krajevima svijeta.

 

Na početku naših duhovnih traganja, čak ako smo ozbiljno zainteresirani da proučimo samo sve tajne ovog materijalnog svijeta, kao i našeg univerzuma, možemo biti izuzetno fascinirani, često pratički i kupljeni, ili blagoslovljeni kako god, onog časa kada prvi put počnemo da proučavamo Peto Pjevanje Śrīmad Bhāgavatama, u kome se između ostalog opisuje i struktura našeg univerzuma, te mnogobrojne prividne kontraverze, koje ga prate, kao i sve ono o čemu smo do tada mogli samo sanjati i nagađati.

 

Postepeno nam biva razotkriveno da je Śrīla Prabhupāda ne samo veliki duhovni učitelj cijeloga svijeta, već i vrstan poznavalac ezoteričnih vedskih znanja, često trenutno neodukučivih za većinu prosječnih osoba. Śrīla Prabhupāda je jako dobro poznavao i vedsku kosmologiju, kao i vedsku astrologiju Jyotiṣa, specijalno pojedine sekvence Jyotiṣa, kao što je Śakuna Śāstra,   koja govori o oznakama na tijelu, ali i mnoge druge sekvence.

 

Koliko je ko opunomoćen i autoritativan, najbolje se vidi po njegovim učenicima! Kako možemo i sami da vidimo, mnogi će se u ovom dobu Kali-yugi lažno predstavljati kao lažni izbavitelji i lažni gurui, pokušavaće često da rade neki kao guru-biznis, a u stvari želiće samo da uzmu naš novac, pa čak i našu dušu i tijelo, ali oni koji mogu da uzmu našu tjeskobu i da nam podare duhovni život – ti će zaista biti  jako rijetki! Kada sretnemo takvu osobu, čvrsto se uhvatimo za nju  i nikada je više ne puštajmo.

 

Zaista je potrebno slaviti Śrīla Prabhupāda svaki dan kada god su okolnosti!

 

Ādi-līlā  Chapter 9: The Desire Tree of Devotional Service

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 9.36, 9.39

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 


Stariji postovi

VEDSKI  KOSMOS -- VEDSKA  KULTURA
<< 01/2018 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
114606

Powered by Blogger.ba