VEDSKI KOSMOS -- VEDSKA KULTURA

Mob: +387 63 220 084, +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

11.07.2019.

PARALLEL WORLDS --- PARALELNI SVJETOVI [PART 11]


POVIJEST VEDA.

 

GARBHĀDHĀNA-SAḾSKĀRA -- DUHOVNO PLANIRANJE OBITELJI.

 

KOMENTAR: Radi kontinuiteta praćenja teme, ponovićemo neke od poenti s predhodnog posta. Vede su prvobitni izvor znanja. Nema oblasti znanja, bilo svjetovnog, bilo transcendentalnog, koja ne pripada izvornom tekstu Veda. Podjelu Veda na različite grane izvršili su veliki, poštovani i učeni učitelji. Drugim riječima, vedsko je znanje, koje su različita učenička naslijeđa podijelila na različite grane, rašireno po cijelom svijetu. Stoga niko ne može tvrditi da postoji znanje koje nije sadržano u Vedama.

 

Prvobitni su izvori znanja [Vede] podijeljeni na četiri odvojena dijela. Povijesne se činjenice i vjerodostojne priče spomenute u Purāṇama nazivaju petom Vedom.

 

U Satya-yugi svako je bio utemeljen u vrlini. Tokom Tretā i Dvāpara-yuge, vrlina je postepeno nestajala, a ljudi su postajali potkupljivi. U sadašnjem je dobu vrlina gotovo potpuno nestala. Zato je za široke slojeve ljudi ljubazni, moćni mudrac Śrīla Vyāsadeva podijelio Vede kako bi ih mogle shvatiti manje inteligentne osobe u gunama strasti i neznanja. To je objašnjeno u slijedećoj śloki.

 

STIH 25

 

strī-śūdra-dvijabandhūnām    trayī na śruti-gocarā

karma-śreyasi mūḍhānāḿ    śreya evaḿ bhaved iha

iti bhāratam ākhyānaḿ    kṛpayā muninā kṛtam

 

SYNONYMS: strī — the woman class; śūdra — the laboring class; dvija-bandhūnām — of the friends of the twice-born; trayī — three; na — not; śruti-gocarā — for understanding; karma — in activities; śreyasi — in welfare; mūḍhānām — of the fools; śreyaḥ — supreme benefit; evam — thus; bhavet — achieved; iha — by this; iti — thus thinking; bhāratam — the great Mahābhārata; ākhyānam — historical facts; kṛpayā — out of great mercy; muninā — by the muni; kṛtam — is completed.

 

Iz samilosti je veliki svetac smatrao mudrim omogućiti ljudima da dostignu krajnji cilj života. Tako je za žene, radnike i prijatelje dvaput rođenih sastavio veliku povijesnu pripovijest zvanu Mahābhārata.

 

SMISAO: Prijatelji dvaput rođenih su osobe rođene u obiteljima brāhmaṇa, kṣatriya i vaiśya, ili obiteljima s duhovnom kulturom, koje same nisu jednako kvalificirane kao njihovi preci. Takvi se potomci ne smatraju pripadnicima kaste zbog nedovoljne pročišćenosti. Djelatnosti pročišćenja počinju čak prije rođenja djeteta, a reformatorski proces začeća naziva se Garbhādhāna-saḿskāra. Onaj ko se nije podvrgao takvoj Garbhādhāna-saḿskāri, duhovnom planiranju obitelji, ne smatra se pravim pripadnikom dvaput rođenih. Garbhādhāna-saḿskāru slijede drugi procesi prošišćenja, poput primanja svetoga konca. To se obavlja u vrijeme duhovne inicijacije. Nakon te saḿskāre, osoba se s pravom naziva dvaput rođenom. Prvo se rođenje temelji na saḿskāri začeća, a drugo na duhovnoj inicijaciji. Onaj ko se podvrgao tako važnim saḿskārama može se nazvati vjerodostojnim dvaput rođenim.

 

Ako otac i majka ne prihvate proces duhovnog planiranja obitelji i začnu djecu samo iz strasti, takva se djeca nazivaju dvija-bandhui. Dvija-bandhui zacijelo nisu inteligentni kao djeca istinski dvaput rođenih obitelji. Svrstavaju se u istu kategoriju sa śūdrama i ženama, koji su po prirodi manje inteligentni. Stalež śūdra i žena ne treba se podvrgavati nikakvoj saḿskāri, osim obredu vjenčanja.

 

Manje razboriti ljudi - žene, śūdre i nedostojni potomci viših kasta, lišeni su kvalifikacija potrebnih za shvaćanje smisla transcendentalnih Veda. Za njih je sastavljena Mahābhārata. Svrha je Mahābhārate objasniti smisao Veda i zato sadrži sažete Vede, Bhagavad-gītu. Manje inteligentne ljude više zanimaju priče nego filozofija i stoga je Śrī Kṛṣṇa iznio filozofiju Veda u obliku Bhagavad-gīte. I Vyāsadeva i Śrī Kṛṣṇa su na transcendentalnoj razini i zato su sarađivali za dobrobit palih duša ovoga doba. Bhagavad- gītā predstavlja bit sveg vedskoga znanja. Ona je prva knjiga o duhovnim vrijednostima, kao i Upaniṣade. Filozofija Vedānte predmet je proučavanja naprednih studenata duhovne nauke. Jedino oni mogu proniknuti u duhovno, predano služenje Gospodina. To je velika nauka i njezin glavni učitelj sam je Gospodin u obliku Śrī Caitanye Mahāprabhua, a osobe koje je On opunomoćio mogu inicirati druge u transcendentalno služenje Gospodina s ljubavlju.

 

STIH 26

 

evaḿ pravṛttasya sadā    bhūtānāḿ śreyasi dvijāḥ

sarvātmakenāpi yadā    nātuṣyad dhṛdayaḿ tataḥ

 

SYNONYMS: evam — thus; pravṛttasya — one who is engaged in; sadā — always; bhūtānām — of the living beings; śreyasi — in the ultimate good; dvijāḥ — O twice-born; sarvātmakena api — by all means; yadā — when; na — not; atuṣyat — become satisfied; hṛdayam — mind; tataḥ — at that.

 

O dvaput rođeni brāhmaṇe, iako je radio za krajnju dobrobit čitavoga čovječanstva ipak nije bio zadovoljan.

 

SMISAO: Śrī Vyāsadeva nije bio zadovoljan samim sobom, iako je sastavio spise vedske vrijednosti za sveopće dobro širokih slojeva ljudi. Očekivalo se da mu takve djelatnosti pruže radost, ali on nije bio zadovoljan.

 

STIH 27

 

nātiprasīdad dhṛdayaḥ    sarasvatyās taṭe śucau

vitarkayan vivikta-stha    idaḿ covāca dharma-vit

 

SYNONYMS: na — not; atiprasīdat — very much satisfied; hṛdayaḥ — at heart; sarasvatyāḥ — of the River Sarasvatī; taṭe — on the bank of; śucau — being purified; vitarkayan — having considered; vivikta-sthaḥ — situated in a lonely place; idam ca — also this; uvāca — said; dharma-vit — one who knows what religion is.

 

Tako mudrac koji je poznavao bit religije, nezadovoljna srca poče razmišljati, te u sebi pomisli:

 

SMISAO: Mudrac je počeo tražiti uzroke nezadovoljstva u svom srcu. Savršenstvo se nikada ne postiže bez osjećaja zadovoljstva u srcu. To zadovoljstvo srca mora se tražiti izvan materije.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

REFERENCE:

 

Canto 1: Creation             Chapter 4: The Appearance of Śrī Nārada

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 1.4.25-27

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

03.07.2019.

PARALLEL WORLDS --- PARALELNI SVJETOVI [PART 10]


POVIJEST VEDA.

 

U SATYA-YUGI SVAKO JE BIO UTEMELJEN U VRLINI. TOKOM TRETĀ I DVĀPARA-YUGE, VRLINA JE POSTEPENO NESTAJALA, A LJUDI SU POSTAJALI POTKUPLJIVI. U SADAŠNJEM JE DOBU VRLINA GOTOVO POTPUNO NESTALA. ZATO JE ZA ŠIROKE SLOJEVE LJUDI LJUBAZNI, MOĆNI MUDRAC ŚRĪLA VYĀSADEVA PODIJELIO VEDE KAKO BI IH MOGLE SHVATITI MANJE INTELIGENTNE OSOBE U GUNAMA STRASTI I NEZNANJA.

 

KOMENTAR: Nema oblasti znanja, bilo svjetovnog, bilo transcendentalnog, koja ne pripada izvornom tekstu Veda, ali Vede mogu razumjeti samo oni koji posjeduju izuzetne vrline. Osobe pod uticajem guna strasti i neznanja ne mogu ih shvatiti. Tokom Tretā i Dvāpara-yuge, vrlina je postepeno nestajala, a ljudi su postajali potkupljivi. U sadašnjem je dobu vrlina gotovo potpuno nestala. Zato je za široke slojeve ljudi ljubazni, moćni mudrac Śrīla Vyāsadeva podijelio Vede kako bi ih mogle shvatiti manje inteligentne osobe u gunama strasti i neznanja.

 

Tako su ljudskoj rasi podarene izvorne Purāṇe, koje sačinjava 400.000 stihova, dok u svijetu polubogova, izvorne Purāṇe broje više od 10.000 000 stihova. Ovo je zbog postojanja različitih razina percepcije kod stanovnika na višim planetarnim sistemima i ljudi na planeti Zemlji.

 

STIH 20

 

ṛg-yajuḥ-sāmātharvākhyā    vedāś catvāra uddhṛtāḥ

itihāsa-purāṇaḿ ca    pañcamo veda ucyate

 

SYNONYMS: ṛg-yajuḥ-sāma-atharva-ākhyāḥ — the names of the four Vedas; vedāḥ — the Vedas; catvāraḥ — four; uddhṛtāḥ — made into separate parts; itihāsa — historical records (Mahābhārata); purāṇam ca — and the Purāṇas; pañcamaḥ — the fifth; vedaḥ — the original source of knowledge; ucyate — is said to be.

 

Prvobitni su izvori znanja [Vede] podijeljeni na četiri odvojena dijela. Povijesne se činjenice i vjerodostojne priče spomenute u Purāṇama nazivaju petom Vedom.

 

STIH 21

 

tatrarg-veda-dharaḥ pailaḥ    sāmago jaiminiḥ kaviḥ

vaiśampāyana evaiko    niṣṇāto yajuṣām uta

 

SYNONYMS: tatra — thereupon; ṛg-veda-dharaḥ — the professor of the Ṛg Veda; pailaḥ — the ṛṣi named Paila; sāma-gaḥ — that of the Sāma Veda; jaiminiḥ — the ṛṣi named Jaimini; kaviḥ — highly qualified; vaiśampāyanaḥ — the ṛṣi named Vaiśampāyana; eva — only; ekaḥ — alone; niṣṇātaḥ — well versed; yajuṣām — of the Yajur Veda; uta — glorified.

 

Nakon što su Vede bile podijeljene na četirl dijela, Paila je postao učitelj  Ṛg Vede, Jaimini učitelj Sāma Vede, dok se Vaiśampāyana proslavio kao poznavatelj Yajur Vede.

 

SMISAO: Različite su Vede povjerene različitim naučnicima kako bi ih razvili na razne načine.

 

STIH 22

 

atharvāńgirasām āsīt    sumantur dāruṇo muniḥ

itihāsa-purāṇānāḿ    pitā me romaharṣaṇaḥ

 

SYNONYMS: atharva — the Atharva Veda; ańgirasām — unto the ṛṣi Ańgirā; āsīt — was entrusted; sumantuḥ — also known as Sumantu Muni; dāruṇaḥ — seriously devoted to the Atharva Veda; muniḥ — the sage; itihāsa-purāṇānām — of the historical records and the Purāṇas; pitā — father; me — mine; romaharṣaṇaḥ — the ṛṣi Romaharṣaṇa.

 

Sumantu Muniyu Ańgiri, koji je bio veoma predan, povjerena je Atharva Veda, a mom su ocu Romaharṣaṇi povjerene Purāṇe i povijesni zapisi.

 

SMISAO: U śruti-mantrama rečeno je da je Ańgirā Muni, koji se pomno pridržavao strogih načela Atharva Vede, bio vođa sljedbenika Atharva Vede.

 

STIH 23

 

ta eta ṛṣayo vedaḿ    svaḿ svaḿ vyasyann anekadhā

śiṣyaiḥ praśiṣyais tac-chiṣyair    vedās te śākhino 'bhavan

 

SYNONYMS: te — they; ete — all these; ṛṣayaḥ — learned scholars; vedam — the respective Vedas; svam svam — in their own entrusted matters; vyasyan — rendered; anekadhā — many; śiṣyaiḥ — disciples; praśiṣyaiḥ — grand-disciples; tat-śiṣyaiḥ — great grand-disciples; vedāḥ te — followers of the respective Vedas; śākhinaḥ — different branches; abhavan — thus became.

 

Svi su ti učenjaci, povjerene im Vede potom predali svojim brojnim učenicima, praučenicima i prapraučenicima. Tako su nastale pojedine grane sljedbenika Veda.

 

SMISAO: Vede su prvobitni izvor znanja. Nema oblasti znanja, bilo svjetovnog, bilo transcendentalnog, koja ne pripada izvornom tekstu Veda. Podjelu Veda na različite grane izvršili su veliki, poštovani i učeni učitelji. Drugim riječima, vedsko je znanje, koje su različita učenička naslijeđa podijelila na različite grane, rašireno po cijelom svijetu. Stoga niko ne može tvrditi da postoji znanje koje nije sadržano u Vedama.

 

STIH 24

 

ta eva vedā durmedhair    dhāryante puruṣair yathā

evaḿ cakāra bhagavān    vyāsaḥ kṛpaṇa-vatsalaḥ

 

SYNONYMS: te — that; eva — certainly; vedāḥ — the book of knowledge; durmedhaiḥ — by the less intellectual; dhāryante — can assimilate; puruṣaiḥ — by the man; yathā — as much as; evam — thus; cakāra — edited; bhagavān — the powerful; vyāsaḥ — the great sage of Vyāsa; kṛpaṇa-vatsalaḥ — very kind to the ignorant mass.

 

Tako je veliki mudrac Vyāsadeva, koji je vrlo Ijubazan prema neukim masama, preuredio Vede kako bi ih prilagodio manje razboritim Ijudima.

 

SMISAO: Veda je jedna, no ovdje su objašnjeni razlozi njezine podjele. Veda, sjeme sveg znanja, nije sadržaj koji lako može razumjeti bilo koji običan čovjek. Postoji strogo pravilo prema kojem samo kvalificirani brāhmaṇe smiju učiti Vede. To se pravilo pogrešno tumačilo na razne načine. Klasa ljudi koja proglašava sebe kvalificiranim brāhmaṇama na temelju rođenja u obitelji brāhmaṇa tvrdi da proučavanje Veda pripada isključivo brāhmaṇskoj kasti. Drugi sloj ljudi smatra to nepravdom prema pripadnicima ostalih kasta, koji se nisu rodili u obiteljima brāhmaṇa. Međutim, i jedni i drugi su u zabludi. Vede su sadržaj kojeg je Svevišnji Gospodin morao objasniti čak i Brahmājīyu. Stoga ih mogu razumjeti samo oni koji posjeduju izuzetne vrline. Osobe pod uticajem guna strasti i neznanja ne mogu ih shvatiti. Krajnji je cilj vedskoga znanja Śrī Kṛṣṇa, Božanska Osoba, koga veoma rijetko mogu shvatiti osobe pod uticajem strasti i neznanja.

 

U Satya-yugi svako je bio utemeljen u vrlini. Tokom Tretā i Dvāpara-yuge, vrlina je postepeno nestajala, a ljudi su postajali potkupljivi. U sadašnjem je dobu vrlina gotovo potpuno nestala. Zato je za široke slojeve ljudi ljubazni, moćni mudrac Śrīla Vyāsadeva podijelio Vede kako bi ih mogle shvatiti manje inteligentne osobe u gunama strasti i neznanja. To je objašnjeno u slijedećoj śloki.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 1: Creation             Chapter 4: The Appearance of Śrī Nārada

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 1.4.20-24

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness

 

27.06.2019.

MYSTERIES OF THE SACRED UNIVERSE – MISTERIJE NAŠEG UNIVERZUMA [PART 2]

 

 

TRANSFORMATION OF TIME ON DIFFERENT PLANETARY SYSTEMS – TRANSFORMACIJA VREMENA NA RAZLIČITIM PLANETARNIM SISTEMIMA. DILATACIJA VREMENA NA BRAHMALOKI.

 

PODVODNO KRALJEVSTVO KUŚASTHALĪ.

 

KAO ŠTO ĆEMO VIDJETI IZ OPISA DOGAĐANJA, KRALJ KAKUDMĪ, KOJI JE BIO POTOMAK SŪRYA-VAḾŚA DINASTIJE, JE OTPUTOVAO SVE DO BRAHMALOKE, GDJE JE I PRAKTIČNO MOGAO DA OSJETI OGROMNU VREMENSKU RAZLIKU DO KOJE DOLAZI KADA PUTUJEMO UNIVERZUMOM, U OVOM SLUČAJU OD SREDIŠNJEG KA VIŠIM PLANETARNIM SISTEMIMA.

 

KOMENTAR: Da se podsjetimo, prilikom svakog dubljeg razmatranja naše dvojne stvarnosti, koja nas okružuje i koja je i u nama samima, te proučavanja strukture našeg univerzuma i cjelokupne Božije kreacije, mnogobrojnih kontraverzi koje ih prate, kao i mogućih putovanja na druge planetarne sisteme, etc., ili nesavršenim zapadnim riječnikom rečeno – istraživanja paralelnih svjetova, te antimaterije i antimaterijalnih svjetova, etc., svo bona fide transcendentalno znanje nam dolazi preko His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda i njegevog bogatog literarnog opusa, koji nam je milostivo ostavio u naslijeđe. Bez učenja i knjiga [śāstri] Śrīla Prabhupāda, specijalno bez dodatnih pojašnjanja vedskih stihova, ništa ne možemo shvatiti kako treba, pa sve i da dođemo u priliku proučavati golemo vedsko znanje direktnim pristupom učenjima Śrī Vyasadeva. Mora se naglasiti, mi samo kupimo mrvice znanja iz Božanskog uma Śrī Vyāsadeva, ali u ovom dobu Kali yugi i to je moguće jedino uz dodatna pojašnjenja Śrīla Prabhupāda. Dakle, kada god želimo da istražujemo ovakve teme, neophodno je uvijek se prvo dohvatiti knjiga Śrīla Prabhupāda, a zatim po milosti i blagoslovima eventualno i izvornih učenja Śrī Vyāsadeva. Inače, možemo vrlo brzo zalutati u svojim istraživanjima u mnogobrojne māyāvadi koncepcije, svjetovne dogme i brojne umne špekulacije, onih koji neovlašteno pokušavaju predstaviti golemo vedsko znanje. Radi poređenja i mogućnosti naše percepcije transcendentalnih znanja višeg ranga, izvorne Purane za ljudsku rasu sadrže 400.000 stihova, dok one za Deve [polubogove] sadrže čak 10.000 stihova.

 

Danas se u svijetu neproduktivno troše ogromna finansijska sredstva na istraživanja i izradu pogonskih sistema raketa, te različitih letjelica [space shuttles], svemirskih sondi, satelita i stanica za istraživanja bližih nebeskih tijela u našem univerzumu, opremljenih moćnim teleskopima i drugim sofisticiranim tehnologijama i opremom, često i za izviđanje aktivnosti konkurencije, kao i oružjima za uništavanje njihove tehnike. Da ovom prilikom  detaljnije ne ulazimo i u goleme troškove i izdvajanja za potrebe armija u svijetu, te sva izdvajanja za vojnu industriju, kao i prateće grane u suštini u destruktivne svrhe i izazivanje stalnih sukoba u svijetu, te rušenja infrastrukture i industrija pojedinih zemalja od posebnog interesa, specijalno onih bogatih prirodnim resursima -- naftom, plinom, dragocjenim rudama, dijamantima, prirodnim podvodnim rezervoarima pitke vode etc., rušenje određenih političkih sistema, ubijanje i pljačkanje njihovog stanovništva, etc.

 

Međutim, još u drevno vedsko doba postojale su sofisticirane tehnologije za međuplanetarna putovanja, koje su i sada u opticaju na višim planetarnim sistemima, kao i rajskim planetama iznad i ispod Zemlje. Do tih tehnika bi mogli doći i mi sa planete Zemlje i bez enormnih ulaganja finansija, tada bi ostajalo mnogo više sredstava za osnovne životne potrebe stanovništva, ali tek nakon podizanja svjesnosti kompletne ljudske rase. Niko nam neće dati u posjed neke moćne tehnologije za međuplanetarne letove, čiji su sastavni dijelovi obično i sofisticirana oružja za odbranu i ratovanje, dok god su prisutna lažna, prolazna tjelesna imenovanja o pripadnosti određenoj državi, kulturi, naciji, religioznosti, etc., koja dolaze od našeg fols ega [lažnog ja] i pogrešnih materijalističkih koncepcija “Ja” i “Moje”, te česti međusobni sukobi i dugi ratovi, koji se vode zbog kontrole nad resursima, kao i dokazivanja političke, ekonomske i tehnološke nadmoći. Kada su stalni ratovi u pitanju, uvijek su u pitanju mis koncepcije zbog velikog neznanja, iluzije, pogrešnih želja za enormnim bogaćenjem, te kontroliranjem i dominacijom nad drugima, etc.

 

Možemo biti potpuno sigurni da nijedna napredna civilizacija s viših planetarnih sistema u univerzumu neće ni pomisliti na neke bliže kontakte sa sadašnjim pripadnicima ljudske rase, kakvi su nekada davno već postojali u vrijeme moćnih vedskih kraljeva [Mahārāja, careva] čitavog svijeta, a pogotovo ne na ustupanje različitih visoko razvijenih tehnologija, dok eventualno ponovo na scenu ne stupe moćni, pobožni vedski kraljevi svijeta, dakle, dok ponovo mnogobrojne danas sitne države, državice i njihovi narodi ne budu ujedinjeni na neki način i dok ne budu imali odgovarajuća vedska društvena uređenja i efikasne sisteme nadziranja i kontrole svih događanja. A, za isto je potrebna sistematska i dugotrajna duhovna edukacija komplet stanovništva, specijalno edukatora i onih koji imaju tendenciju da vode pojedina ljudska društva. Dakle, neophodna je duhovna edukacija prvenstveno edukatora, te onih koji vode pojedine države, a u slijedećim fazama i svih slojeva stanovništva.  

 

Pored istraživanja tajni univerzuma, ljudska rasa od davnina želi da pomno istraži i dubine okeana na našoj planeti, te drevne potopljene gradove i civilizacije, od kojih su većina još uvijek velika nepoznanica za modernu nauku. Nekada su postojala čitava kraljevstva ispod mora, kao što  je kraljevstvo Kuśasthalī.   O kraljevstvu Kuśasthalī, kao i području  Ānarta, može se naći više detalja u vedskom povijesnom djelu Mahābhārata [„Dvārakā and Kuśasthalī“,  “Ānarta”, etc.].  Zavisno od okolnosti, biće postepeno date još šire informacije.

 

Postepeno, u ovim tekstovima biće govora i o bližem i daljem okruženju naše planete, te paralelnim, nevidljivim svjetovima, koji su tu oko nas -- samo u nekim drugim, višim dimenzijama postojanja, kao i o dalekim destinacijama u našem univerzumu i različitim pojavnim kontraverzama, koje ih prate. Biće postepeno obrađena i transformacija vremena na različitim planetarnim sistemima, do koje dolazi kako se krećemo prema gore – prema višim planetarnim sistemima i Brahmaloki. Ljudska bića, koja su junaci današnje istinite priče i koja posjeduju tajne mistične [yogičke] moći – siddhiye, su bili potomci Sūrya-Vaḿśa dinastije – dinastije boga Sunca [Sūrya Nārāyaṇa]. Mi danas uglavnom ne posjedujemo takve tajne mistične moći, ali je način njihovog sticanja detaljno objašnjen u  Śrīmad Bhāgavatamu.

 

Kao što ćemo vidjeti iz opisa događanja, kralj Kakudmī, koji je bio potomak Sūrya-Vaḿśa dinastije, je otputovao sve do Brahmaloke, gdje je i praktično mogao da osjeti ogromnu vremensku razliku do koje dolazi kada putujemo univerzumom, u ovom slučaju od središnjeg ka višim planetarnim sistemima.

 

Iz različitih vedskih spisa, koji obrađuju teme iz vedske kosmologije postaje shvatljivo, kako se približavamo omotaču univerzuma s unutrašnje strane, izgleda da dolazi do svojevrsne transformacije vremena. Slično je potvrđeno i u istraživanjima savremenih naučnika, te je tako i iz zapadne teorije relativiteta poznato da s transformacijom vremena dolazi i do svojevrsne transformacije prostora, ali i obratno.

 

Inače, funkcioniranje vremena je još uvijek velika nepoznanica za savremenu nauku, iako toga mnogi nisu svjesni. Kako to? Primjera radi, možemo razmisliti kako shvatamo protok vremena – linearno ili ciklično? Ta dva pogleda se bitno razlikuju. Svaki predstavlja pogled kroz drugu vrstu kulturnih naočala, kroz koje mi inače posmatramo svijet oko sebe. Ispravno je shvatanje da vrijeme teče ciklično i da se događanja ponavljaju kroz duge vremenske periode – yuge. Ali, pri tome je potrebno znati da za različite planetarne sisteme i njihove stanovnike -- postoji i različito proticanje vremena.

 

Tako iz Śrīmad Bhāgavatama [1.10.27] i drugih vedskih spisa saznajemo da je životni vijek na nekim od viših planetarnih sistema, kao na primjer na rajskim planetama – 10.000 godina prema našem računanju. Šest mjeseci na planeti Zemlji jednako je jednom danu na rajskim planetama. Pogodnosti za uživanje su srazmjerno veće, a ljepota njihovih stanovnika čudesna. Obično ljudi  na Zemlji žarko žele dostići rajske planete, jer su čuli da su životne okolnosti tamo povoljnije i veće, ali, generalno, manje je poznato da se nakon uživanja na rajskim planetama opet moramo vratiti na planetu Zemlju i ponovo proći ciklus rođenja, mladosti, starosti, bolesti i smrti. Na još višim planetarnim sistemima dužina života se dalje srazmjerno povećava. Međutim, za duhovno naprednije mudre osobe, koje žele da se zauvijek oslobode stalne tjeskobe u ovom materijalnom svijetu, cilj postaje vječno Božje carstvo i duhovni svijet.

 

DILATACIJA VREMENA NA BRAHMALOKI -- PODVODNO KRALJEVSTVO KUŚASTHALĪ.

 

STIH 27

 

Kralj Śaryāti je začeo tri sina po imenu Uttānabarhi, Ānarta i Bhūriṣeṇa. Ānartin sin se zvao Revata.

 

STIH 28

 

Taj Revata je u dubini okeana sagradio kraljevstvo poznato kao Kuśasthalī. Tamo je živio i vladao područjima, kao što je Ānarta. Revata je imao stotinu lijepih sinova, a najstariji među njima se zvao Kakudmī.

 

STIH 29

 

Želeći da nađe muža za svoju kćer, Kakudmī je sa svojom kćerkom Revati otišao na Brahmaloku, koja je transcendetalna prema tri gune materijalne prirode [apāvṛtam], da posjeti Brahmu.

 

SMISAO: Izgleda da je Brahmaloka, Brahmino prebivalište, također transcendentalno, iznad tri gune materijalne prirode [apāvṛtam].

 

STIH 30

       

Kada je Kakudmī tamo stigao, Brahmā je slušao pjevanje Gandharvi [prelijepih rajskih pjevačica i plesačica] i nije imao vremena za razgovor. Kakudmī ja zato sačekao i po završetku koncerta odao poštovanje Brahmi, iznoseći svoju dugo gajenu želju.

 

STIH 31

 

Čuvši ove riječi, najmoćniji Brahmā se glasno nasmijao i rekao Kakudmīyu: „O kralju, svi oni koje si ti u srcu izabrao za svog zeta nestali su tokom vremena.

 

STIH 32

 

Već je prošlo dvadeset sedam catur-yuga. Onih za koje si se možda odlučio sada više nema, a nema ni njihovih sinova, unuka i drugih potomaka. Ne možeš čak ni čuti za njihova imena“.

 

SMISAO: U jednom Brahminom danu se smjeni četrnaest Manua ili hiljadu mahā-yuga. Brahmā je obavijestio kralja Kakudmīya da je već prošlo dvadeset sedam mahā-yuga. Svaka mahā-yuga se sastoji od četiri razdoblja: Satya [1.728.000 godina], Tretā [1.296.000 godina], Dvāpara [864.000 godina] i Kali yuga [432.000 godina]. Svi veliki kraljevi i velike osobe rođeni u tim yugama su sada utonuli u zaborav. To je učinak vremena, koje se kreće kroz prošlost, sadašnjost i budućnost. 

 

KOMENTAR:  Jedna Mahā-yuga = 4.320 000 zemaljskih godina.

 

STIH 33

 

„O kralju, idi i ponudi svoju kćer Gospodinu Baladevi, koji je još uvijek prisutan. On je najmoćniji, On je Svevišnja Božanska Osoba, a Gospodin Viṣṇu je Njegova potpuna ekspanzija. Tvoja kćer je dostojna da Mu bude ponuđena u milostinju“.

 

STIH 34

 

„Gospodin Baladeva je Svevišnja Božanska Osoba. Onaj ko sluša i pjeva o Njemu biva pročišćen. Pošto je vječni prijatelj svih živih bića, sišao je sa Svojom pratnjom da bi pročistio čitav svijet i smanjio njegov teret“.

 

STIH 35

 

Kada je čuo Brahminu naredbu, Kakudmī  mu je odao poštovanje i vratio se u svoje prebivalište. Tamo je sve bilo pusto, jer su se njegova braća i rođaci razbježali na sve strane u strahu od viših živih bića kao što su Yakṣe.

 

STIH 36

     

Kralj je potom dao svoju prekrasnu kćer u milostinju najmoćnijem Baladevi i zatim se povukao iz porodičnog života, otišavši u Badarikāśramu da bi zadovoljio Nara-Nārāyaṇa.

 

KOMENTAR: Radi potpunijeg razumijevanja ovakvih tema i materije koja se izlaže biće postepeno data detaljnija pojašnjenja o tome kako se mogu nadvladati strogi zakoni materijalne prirode, što je u uobičajenim okolnostima nemoguće, a što je na posredan način  jako povezano s istraživanjima različitih nebeskih tijela i civilizacija u okviru viših planetarnih sistema u našem univerzumu i međuplanetarnih letova do istih.

 

Stay Tuned. To be continued.

 

Canto 1:  Creation            Chapter 10:  Departure of Lord Kṛṣṇa for Dvārakā

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 1.10.27

 

Canto 9: Liberation         Chapter 3: The Marriage of Sukanyā and Cyavana Muni

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 9.3.27-36

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

Brahma
16.06.2019.

PARALLEL WORLDS -- PARALELNI SVJETOVI [PART 9]

 

 

TRANSCENDENTALNA MEDITACIJA ŚRĪ VYĀSADEVA.

 

TAKO JE JEDAN OD NAJVEĆIH UČITELJA I SVETACA INDIJE -- MADHVĀCĀRYA  ZA VRIJEME HODOČAŠĆA PO HIMALAYIMA POSTAO UČENIK ŚRĪ VYĀSADEVA, DAKLE SKORO 4.000 GODINA POSLIJE ZAPISIVANJA VEDSKIH SPISA. MOŽEMO I NA OVOM PRIMJERU VIDJETI DA ZAPADNA NAUKA, KOJA POKUŠAVA ISTRAŽITI INDIJSKI MISTICIZAM I SKRIVENE MOGUĆNOSTI UMA I SVIJESTI PRAKTIČKI ZAOSTAJE HILJADAMA GODINA ZA  SPIRITUALNOM TEHNOLOGIJOM VELIKIH YOGĪYA.

 

NAČIN UTVRĐIVANJA VRIJEDNOSTI RAZOTKRIVENIH SPISA.

 

KOMENTAR: Bez sumnje, mistične moći omogućavaju Śrī Vyāsadevu, da se hiljadama godina odupire uticajima vremena i prostora, što je rijetkost čak i za Božanska bića rođena na Zemlji. Sastavljanje Veda je trajalo više stoljeća. Smatra se da je u zapisivanju pomagao Gaṇeśa [klasa polubogova], te mu nije bilo potrebno da spava i da jede. Izgleda su živjeli na dva udaljena mjesta visoko na Himalayima u pećinama mjesta Śamyāprāsa u Badarikāśramu, gdje protiče rijeka Sarasvatī, a diktat tekstova dijelova Veda išao je suptilnim putem od Śrī Vyāsadeva  do Gaṇeśa. U tim predjelima Himalaya,  još uvijek živi Śrī Vyāsadeva  zajedno sa svojim učenicima i nebeskim mudracima, u dimenzijama, koje mi obični smrtnici i ne opažamo.

 

Śrī Vyāsadeva  je tokom hiljada godina posjetio različite kraljeve i svece, uvijek u prisustvu brojnih svjedoka, koji su spremni da za svoje svjdočenje daju glavu. Susret sa Śrī Vyāsadevom je veoma rijedak, ali je dostižan prema njegovoj volji.

 

Tako je jedan od najvećih učitelja i svetaca Indije -- Madhvācārya  za vrijeme hodočašća po Himalayima postao učenik Śrī Vyāsadeva, dakle skoro 4.000 godina poslije zapisivanja vedskih spisa.  Možemo i na ovom primjeru vidjeti da zapadna nauka, koja pokušava istražiti Indijski misticizam i skrivene mogućnosti uma i svijesti praktički zaostaje hiljadama godina za  spiritualnom tehnologijom velikih yogīya.

 

STIHOVI 17 – 18

 

bhautikānāḿ ca bhāvānāḿ    śakti-hrāsaḿ ca tat-kṛtam

aśraddadhānān niḥsattvān    durmedhān hrasitāyuṣaḥ

durbhagāḿś ca janān vīkṣya    munir divyena cakṣuṣā

sarva-varṇāśramāṇāḿ yad    dadhyau hitam amogha-dṛk

 

SYNONYMS: bhautikānām ca — also of everything that is made of matter; bhāvānām — actions; śakti-hrāsam ca — and deterioration of natural power; tat-kṛtam — rendered by that; aśraddadhānān — of the faithless; niḥsattvān — impatient due to want of the mode of goodness; durmedhān — dull-witted; hrasita — reduced; āyuṣaḥ — of duration of life; durbhagān ca — also the unlucky; janān — people in general; vīkṣya — by seeing; muniḥ — the muni; divyena — by transcendental; cakṣuṣā — vision; sarva — all; varṇa-āśramāṇām — of all the statuses and orders of life; yat — what; dadhyau — contemplated; hitam — welfare; amogha-dṛk — one who is fully equipped in knowledge.

 

Veliki mudrac koji je posjedovao potpuno znanje mogao je, zahvaljujući svojoj transcendentalnoj viziji, shvatiti kako će zbog uticaja doba Kali doći do propadanja svega materijalnog. Također je vidio da će se nevjernim Ijudima skratiti životni vijek i da će zbog nedostatka vrline biti nestrpljivi. Tako je razmišljao o dobru Ijudi u svim kastama i redovima života.

 

SMISAO: Nemanifestirane sile vremena toliko su moćne da razaraju sve što je materijalno. U Kali-yugi, posljednjem u ciklusu od četiri milenija, moć svih materijalnih predmeta opada pod uticajem vremena. Ljudski vijek traje znatno kraće, a oslabljeno je i pamćenje ljudi. Ni sama materija nije osobito produktivna. Zemlja ne proizvodi žitarice kao u drugim dobima. Krave ne daju mlijeka kao nekada. Proizvodnja povrća i voća manja je nego ranije i zato sva živa bića, i ljudi i životinje, nemaju dovoljno okrepljujuće hrane. Zbog nestašice mnogih životnih potrepština životni se vijek prirodno smanjuje, pamćenje i inteligencija slabe, a međusobni su odnosi puni licemjerja.

 

Veliki je mudrac Vyāsadeva to vidio zahvaljujući svojoj transcendentalnoj viziji. Kao što astrolog može vidjeti nečiju sudbinu. ili kao što astronom može predskazati pomrčinu Sunca i Mjeseca, tako i oslobođene duše koje gledaju kroz prizmu svetih spisa, mogu predskazati budućnost čitavoga čovječanstva. Mogu je vidjeti zahvaljujući svojoj jasnoj duhovnoj viziji.

 

Svi takvi transcendentalisti, koji su prirodno Gospodinovi bhakte, uvijek žele služiti dobrobiti svih ljudi. Oni su pravi prijatelji ljudi, za razliku od takozvanih vođa naroda nesposobnih da vide što će se dogoditi za pet minuta. Zbog uticaja doba Kali ljudi su, kao i njihovi vođe, nesretni i bez vjere u duhovno znanje. Uvijek su uznemireni raznim bolestima. Primjerice, u sadašnjem dobu ima toliko ljudi oboljelih od tuberkuloze i toliko bolnica za tuberkulozu, dok ranije nije bilo tako jer vrijeme nije bilo tako nepovoljno. Nesretni ljudi ovoga doba uvijek nerado primaju transcendentaliste koji su predstavnici Śrīla Vyāsadeva  i nesebični radnici, neprestano zaokupljeni pravljenjem planova koji mogu pomoći svakome, u svim kastama [staležima] i redovima života. Najveći su filantropi-humanisti oni transcendentalisti, koji predstavljaju misiju Vyāse, Nārade, Madhve, Caitanye, Rūpe, Sarasvatīya, itd. Među njima nema razlike. Osobe mogu biti različite, ali cilj je misije isti, vratiti pale duše kući, Bogu.

 

STIH 19

 

cātur-hotraḿ karma śuddhaḿ    prajānāḿ vīkṣya vaidikam

vyadadhād yajña-santatyai    vedam ekaḿ catur-vidham

 

SYNONYMS: cātuḥ — four; hotram — sacrificial fires; karma śuddham — purification of work; prajānām — of the people in general; vīkṣya — after seeing; vaidikam — according to Vedic rites; vyadadhāt — made into; yajña — sacrifice; santatyai — to expand; vedam ekam — only one Veda; catuḥ-vidham — in four divisions.

 

Vidio je da su žrtvovanja opisana u Vedama sredstvo kojim se mogu pročistiti Ijudski postupci. Da bi pojednostavio proces, podijelio je jednu Vedu na četiri dijela, kako bi vedske spise raširio među Ijudima.

 

SMISAO: Ranije je postojala samo jedna Veda po imenu Yajur. U njoj su pojedinačno bile opisane četiri vrste žrtvovanja. Međutim, radi njihove lakše primjene, Veda je bila podijeljena na četiri dijela. To je učinjeno s ciljem kako bi se pročistile dužnosti četiri staleža, Osim četiri Vede, tj. Ṛg, Yajur, Sāma, i Atharva Veda, postoje Purāṇe, Mahābhārata, Saḿhite i druga djela, poznata kao peta Veda. Śrī Vyāsadeva i njegovi brojni učenici su svi povijesne osobe, veoma ljubazne i samilosne prema palim dušama ovoga doba Kali. Sastavili su Purāṇe i Mahābhāratu sastavivši ih od prepričanih povijesnih činjenica, koje objašnjavaju naučavanje četiri Vede. Ne postoji osnova za sumnju u autoritet Purāṇa i Mahābhārate, kao dijelova Veda. U Chāndogya Upaniṣadi [7.1.4],  Purāṇe i Mahābhārata poznate kao povjesnice, spominju se kao peta Veda. Prema Śrīla Jīva Gosvāmīyu, to je način utvrđivanja vrijednosti razotkrivenih spisa.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 1: Creation             Chapter 4: The Appearance of Śrī Nārada

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 1.4.17 -18, 19

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

07.06.2019.

MYSTERIES OF THE SACRED UNIVERSE [PART 1]


MYSTERIES OF TIME AND REALITY.

 

VRIJEME NE TEČE LINEARNO, VEĆ SE YUGE CIKLIČNO IZMJENJUJU.

 

NAUKA O ZVUČNIM VIBRACIJAMA -- ŚABDA-BRAHMA [ŚABDA-PRAMĀNA].

 

Kao što je poznato i dan-danas egzistiraju mnogobrojne velike obmane čovječanstva, obično producirane od onih u velikom neznanju, željnih moći, novaca, slave i prekomjernih uživanja svih vrsta. Dobro je da se toga barem povremeno prisjetimo, argumentirano analiziramo pojedine zablude i potrudimo da to prenesemo i drugim ljudima svako u svom okruženju na jedan prikladan način. Nerijetko su u pitanju poznati, te manje poznati svjetski špekulatori i ludaci, koji inspiraciju za svoje pogrešne hipoteze obično pronalaze u dimu opojnih droga. Čak se i neke velike svjetske naučne institucije i zaklade, da ih sada ne nabrajamo, željne velikih finansijskih sredstava moćnih sponzora, povremeno ulove na špekulativne hipoteze, umjesto da ciljeve istraživanja pronalaze u sofisticiranim vedskim spisima i fokusiraju se na iste. Vede su pravi i autoritativni izvor sveg znanja, ali to i ne zna baš svako. Ko želi da bude prevaren i biva prevaren. Prilikom ovakvih analiza, neophodno je analizirati više područja golemog vedskog znanja. 

 

Pored postepenog planskog uvođenja sistematskog obrazovanja na svim razinama i dodatne edukacije u sofisticirana vedska znanja višeg ranga za sve slojeve svakog ljudskog društva, neophodno je potrebno stalno iznalaziti nove prikladne načine i prema okolnostima koristiti sve raspoložive medije, te obrađivati ovakve teme. Drevno vedsko znanje se u prošlim yugama, specijalno u Satya yugi, kada su ljudi mogli dobro da upamte sve što jednom čuju,  prenosilo s učitelja na učenika, dakle silaznim putem, a ne kao u današnje doba na osnovu različitih špekulativnih i pogrešnih hipoteza svojeglavih, neovladanih umova. Tek kasnije s nailaskom Kali yuge, te gubitkom sposobnosti pamćenja pripadnika ljudske rase, javlja se potreba za zapisivanjem obimnog vedskog znanja i za štampanjem knjiga. Kali-yuga je započela u februaru 3.102 godine prije naše ere, tako da je do sada prošlo nešto više od pet hiljada godina [3.102 + 2.018 = 5.120 godina]. 

 

Kada se pominju yuge [duge epohe vremena] i prava starost vedskih spisa, neophodno je iznijeti i dodatne argumente za naše zapadnjačke umove. Primjera radi, samo dio vedskog znanja znan kao Bhagavad-Gītā As It Is, saopštena je prvi put bogu Sunca Sūrya Nārāyaṇu [Vivasvānu] prema gruboj procjeni prije najmanje 120.400.000 godina [Bhagavad-Gītā 4.1]. Inače, kralj ili bog Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] se u ovoj našoj vremenskoj epohi naziva Vivasvān, a ima još puno drugih imena kao Sūryadev, Mārtaṇḍa, Hiraṇyagarbha, Mitra, etc.

 

U ljudskom društvu Bhagavad-Gītā postoji od prije 2.005.000 godina, kada ju ju Manu saopštio  svom učeniku i sinu Mahārāji Ikṣvāku, kralju planete Zemlje. To je gruba procjena istorije Gite, prema riječima same Gite i njenog govornika, Svevišnjeg Gospodina Śrī Kṛṣṇe. Gītā je bila saopštena bogu Sunca Vivasvānu [Sūrya Nārāyaṇu], jer je kṣatriya  i otac svih Sūrya-vaḿśa kṣatriya, potomaka boga Sunca. Pošto ju je izgovorila Svevišnja Božanska Osoba, Bhagavad-gītā je jednako dobra kao Vede. Stoga je znanje koje je u njoj izneseno apauruṣeya – nadljudsko. Kao što se vedska uputstva prihvataju takva kakva jesu, bez svjetovnog tumačenja, Gītā se mora prihvatiti bez svjetovnog tumačenja. Svjetovni mudrijaši mogu na svoj način špekulirati o Gīti, ali to nije Bhagavad-gītā kakva jeste. Bhagavad-gītā se mora prihvatiti takva kakva jeste od učeničkog naslijeđa i ovdje je opisano da ju je Gospodin objasnio bogu Sunca, koji ju je objasnio svom sinu Manuu, a Manu svom sinu Mahārāji Ikṣvāku. [Bhagavad-gītā As It Is 4.1]

 

Tako, možemo vidjeti da je od Sūrya Nārāyaṇa ovo drevno znanje, kao i poruke Svevišnjeg Gospodina, dalje prenošeno silaznim putem sve do pripadnika ljudske rase. Zadnji put je Svevišnji Gospodin prenio znanje iz Bhagavad-Gīte Svom prijatelju i velikom ratniku Arjuni prije povijesne bitke na bojnom polju Kurukṣetre na samom početku Kali yuge, prije nekih 5.120 godina, kada je započela Kali-yuga, kako je već rečeno. Da bi barem dijelom realno sagledali protok vremena u našem univerzumu potrebno je poznavati vrijeme trajanja pojedinih yuga, koje se ciklično izmjenjuju. Dakle, vrijeme ne teče linearno, kako obično pogrešno misle brojni materijalistički naučnici na zapadu uz malobrojne časne izuzetke i kako su nas pogrešno učili u školama i na univerzitetima.

 

YUGA

PREMA LJUDSKIM PRORAČUNIMA

PREMA PRORAČUNIMA DEVA

Satya yuga

432.000 godina x 4 = 1.728.000 godina

  4.800 godina Deva x 360 = 1.728.000  

Tretā yuga

432.000 godina x 3 = 1.296.000 godina

  3.600 godina Deva x 360 = 1.296.000

Dvāpara yuga

432.000 godina x 2 =    864.000 godina

  2.400 godina Deva x 360 =    864.000

Kali yuga

432.000 godina x 1 =    432.000 godina

  1.200 godina Deva x 360 =    432.000

Ukupno 4 yuge:

                                     4.320.000  godina

12.000 godina Deva x 360 = 4.320.000

 

 

Jedna godina Deva [polubogova] traje 360 godina prema ljudskim proračunima. Opet, hiljadu ovakvih ciklusa po četiri yuge sačinjava tek jedan dan Brahme, drugostepenog kreatora univerzuma. Isto toliko traje i jedna noć Brahme. Godina Brahme se sastoji od 360 ovakvih dana i noći. Brahmā živi 100 ovakvih godina, što je za naše moći percepcije već nezamislivo. Kako se približavamo višim planetarnim sistemima i obodu univerzuma, koji je prečnika 500.000 yojana [4 milijarde milja], računanje vremena prema našim mjerilima doživljava svojevrsnu transformaciju, decidnije dilataciju [istezanje]. Vrijeme usporava proticanje. Tako da i računanje vremena prema ljudskim mjerilima, pa čak i prema mjerilima Deva [polubogova] doživljava svojevrsnu transformaciju. Tako da se i dužina života na višm planetarnim sistemima uvećava kako idemo na gore. Izgleda da se paralelno s transformacijom vremena događa i svojevrsna transformacija dimenzionalnih razina prostora. No, to je već druga i jako opširna tema.

 

A šta tek reći o trajanju vremena u duhovnom carstvu, na vrhovnoj duhovnoj planeti Goloka Vndavani, gdje je samo jedan trenutak vremena Svevišnjeg Gospodina nepojmljivo dug. U Śrīmad Bhāgavatamu 3.11.38 između ostaloga je rečeno: Računa se da je dužina dva dijela Brahminog života jednaka jednoj nimei, manje od jedne sekunde Svevišnjeg Gospodina. I iz ove vedske izjave možemo vidjeti da i u duhovnom svijetu vrijeme ipak protiče, ali jako sporo.

 

Manui, praočevi  čovječanstva žive 71 ciklus od po 4 yuge [71 x 4.320.000 godina]. Četrnaest Manua se pojavi i nestane za vrijeme trajanja jednog dana Brahme, prepuštajući mjesto slijedećem. Sada protiče 28 ciklus, 7 Manvantare [od 14], prvi dan drugih 50 godina Brahminog života.

 

VELIKE OBMANE ČOVJEČANSTVA

 

Pored drugih velikih obmana čovječanstva, kao skroz pogrešne teorije evolucije i tobože postanka čovjeka od majmuna, teorije o velikom prasku bing-bengu i stvaranju svijeta na taj način, traganju za Božijom česticom [Higsovim bozonom], pogrešno poimanje svojstava antimaterije i materije, etc. -- povremeno neki portali i štampa u svijetu prenesu kao senzacionalnu vijest o ‘pronalasku’ neke ‘nove’ planete, kao u junu 2014, kada je ‘pronađeno’ novo nebesko tijelo udaljeno oko 570 svjetlosnih godina od Zemlje, te i vijest o mogućnosti života na istom. Šta je u stvari s brojnim objavama ovakve vrste?

 

Još uvijek neki zapadni umovi pokušavaju napraviti senzaciju od tvrdnje da još negdje postoji nekakav oblik života, možda i alieni kako ih oni zovu, ili vanzemaljci. Naša stvarnost je upravo suprotna, jako je dobro poznato iz razotkrivenih vedskih spisa da egzistiraju nebrojeni svjetovi kako u ovom, tako i u drugim univerzumima, gusto naseljeni bezbrojnim živim bićima. Bilo bi puko traćenje vremena za Vrhovnog Kreatora Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇu da stvara neplodne i nenaseljenje svjetove. Dakle, nije nikakva senzacija pronaći neku novu planetu naseljenu živim bićima, jer je svaka planeta naseljena bezbrojnim živim bićima, samo što ih mi nekada ne moramo obavezno vidjeti, ili percepirati na drugi način. U stvari, prava senzacija bi bila pronaći neku planetu koja nije naseljena.

 

Ko god želi da i dalje privlači i troši enormna finansijska sredstva poreskih obveznika u svojim zemljama na potrage za životom na drugim planetama i svjetovima, moguću komunikaciju s njima, putovanja na druge planete, etc., u stvari samo traći ogromna sredstva i vrijeme, koji bi se mogli upotrebiti mnogo produktivnije – primjera radi za proizvodnju hrane za sve gladne u svijetu i poboljšanje kvaliteta života općenito. Radi toga je potrebno češće istaknuti da je sadašnje obrazovanje u svijetu općenito lažno i da samo producira lažne liste nezaposlenih, ali i prave duhovne invalide, te da stvara i lažne potrebe za enormno visokim finansijskim sredstvima za takozvana naučna istraživanja i doktorate. Od toga nema nikave praktične koristi, a o duhovnim da i ne govorimo.

 

Dovoljno je samo ovlaš proučiti vedske spise, koji obrađuju putovanja na druge planete, pa vidjeti da je u ovim tijelima i s ovakvom razinom svjesnosti praktički nemoguće ići na neka duža međuplanetarna putovanja, kao primjera radi na Mjesec [Candru], ili neke još dalje planete. Naime postoje određene dimenzionalne razine prostora dohvatljive za različite razine svjesnosti, dakle samo za opunomoćene osobe za te razine.

 

Na mnogim planetama postoje oblici života o kojima možda i ne sanjamo. Postoji 8.400.000 vrsta živih bića, od čega samo na humanoidne rase otpada 400.000 vrsta. Također, mnoga od živih bića na tim svjetovima imaju mistične sposobnosti pomoću kojih mogu trenutno postati nevidljivi, ili se pojaviti gdje god to žele i dohvatiti što god da požele i od kuda požele, ili putovati bilo gdje našim univerzumom, a neka specijalno opunomoćena bića mogu putovati u svojim tijelima čak do duhovnog svijeta i natrag. Tako, od stanovnika na tim svjetovima ovisi hoće li nam se pokazati ili ne, kao u primjeru putovanja na neke nama bliže planete.

 

ZAKONI UNIVERZUMA

 

Da se ovom prilikom kratko zadržimo na nekim od bazičnih zakona našeg univerzuma, ali biće potrebna daleko šire elaboriranje na ovu temu, čak i njenih pojedinih segmenata. Tako, prema vedskom shvaćanju, čitav univerzum pulsira [vibrira], kao srce ogromnog živog organizma i to se prenosi na svaki djelić. Pa čak i naizgled čvrsta materija permanentno vibrira na određenim frekfencijama. Sva ta pulsiranja [titraji] na različitim frekfencijama temelje se na istim zakonima. To su do u detalje proučili drevni mudraci. Međutim, još i danas na zapadu, ali i na istoku, u zemljama u kojima izvorno vedsko znanje još nije zavladalo masovnije, ta znanja višeg ranga ostaju velika nepoznanica. Obimna vedska nauka o zvuku naziva se śabda-brahma [śabda-pramāna]. Mnogobrojni su aspekti primjene ove nauke i njenih zakona u brojnim naučnim disciplinama, ali i u umjetnosti, kao u instrumentalnoj muzici, etc.

 

Kada pominjemo nauku o zvuku i njenu praktičnu primjenu u raznim područjima, kao u muzici, da navedemo da je negdje od doba pojave baroka u zapadnoj Evropi i šire, prisutno komponiranje i slušanje muzike, najčešće veoma bučne, a koja počiva na nečistim tonovima i intervalima, te ostalim brojnim nesavršenostima. Takva vrsta muzike prekriva sposobnost prepoznavanja finih nijansi, kao što se dešava primjera radi, kod izvedbe i slušanja vedskih kompozicija [rāga], komponiranih za određena doba dana. A, poznato je i u široj javnosti da zvučne vibracije i muzika itekako utiču na raspoloženje svih živih bića, ljudi, biljaka, ptica i životinja. Disonantni tonovi bučne zapadne muzike proizvode samo nepotrebna uznemirenja, a često izazivaju i disharmoniju u funkcioniranju komplet organizma, te pogoduju i razvoju ovisnosti i drugih bolesti modernog doba. Vedska muzika se sastoji od visoko složenih taktnih nizova, koji su dugi između 10 i 100 udaraca. Moderni muzičari bi jedva bili u stanju izvesti te taktove, specijalno  kompliciranije ritmove, koji se pri tome izvode na instrumentima. Ali, sada već zalazimo u još jedno ogromno neistraženo područje, kada je u pitanju moderna zapadna nauka o zvučnim vibracijama i njena primjena u umjetnosti, muzici, etc.  To je već tema za sebe i biće također detaljnije obrađena u nekom od slijedećih nastavaka.

 

Image: Model našeg univerzuma: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

REFERENCE:

 

Chapter 4: Transcendental Knowledge

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 4.1

 

Canto 3: The Status Quo               Chapter 11:  Calculation of Time, from the Atom.

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 3.11.38

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

 

Image: Model našeg univerzuma: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
28.05.2019.

DISTANCE BETWEEN THE MOON [CANDRA] AND THE EARTH -- UDALJENOST IZMEĐU MJESECA I ZEMLJE [PART 4]


PORIJEKLO I PRIRODA SVJETLOSTI I PLAMENOVA NA MJESECU.

 

KOMENTAR:  Prije mnogo hiljada godina, napredna civilizacija na indijskom potkontinentu razotkrila je sve misterije ovog manifestiranog svijeta. Ovi tekstovi iz vedske kosmologije su samo skromna reprezentacija pojedinih segmenata ogromnog sofisticiranog vedskog znanja i imaju za svrhu da bolje upoznamo ono što je ta napredna civilizacija razotkrila. Između ostaloga i strukturu našeg univerzuma, te cjelokupne Božije kreacije, koja je čak i danas za veliki broj ljudi još uvijek velika misterija. Biće postepeno date i druge karakteristike Mjeseca, kao i prečnik, te upoređen s veličinama Sunca [Sūrya Nārāyaṇa], Rāhua i Ketua, etc. Tako da će  tema, koju obrađujemo oko udaljenosti između naše Zemlje i Mjeseca [Candre], njegove prave veličine, uticaja, etc., te paralelno i ostalih elemenata strukture našeg unverzuma od značaja i njihovih udaljenosti, ujedno moći dobro poslužiti i za postepeno upoznavanje strukture univerzuma, kao i cjelokupne Božije kreacije, datim u različitim vedskim spisima i objavljenim istraživanjima rijetkih poznavaoca.  Ova znanja višeg ranga mogu nam pomoći i na praktičnoj razini da spoznamo realnu jačinu svih uticaja planeta na živa bića, pa tako i na nas same, kao i na brojne interakcije u odnosima. Da ovom prilikom pomenemo samo ukratko da su prava veličina i uticaji, primjera radi Rāhua i Ketua, ogromnih suptilnih planeta, još veća enigma za zapadnu nauku.  

 

Na kraju današnjeg teksta date su poente tekstova  i prezentiranih stihova predhodnih postova, iz kojih proizilazi nekolicina važnijih. Tako, između ostaloga vidimo da je Mjesec [Candra] po svojoj putanji iznad Sunčevih zraka, dok mi našim nesavršenim čulima imamo utisak da je tu, vrlo blizu. Ostale poente prepuštam vašoj imaginaciji.  

 

Postoji mogućnost da će nekome, ko se prvi put sreće s vedskim tekstovima iz ovog područja, biti malo čudno i nejasno pominjanje izvjesnih okeana i ostrva u univerzumu, ali to je već druga i jako kompleksna tema, jer zalazi u onaj drugi, za nas nevidljivi dio naše dvojne stvarnosti koja nas okružuje, te ćemo o tome nekada kasnije detaljnije.

 

Također, u narednom stihu se ne pominje, ali moramo znati da je i Mjesec [Candra] jedna od rajskih planeta i da zapravo vrvi od života. Dakle, nije to nekakva beživotna pustinja, puna prašine, kako se pogrešno procjenjuje od strane materijalističkih naučnika, već suprotno od toga. Ali, ne možemo u ovim tijelima i s ovom svjesnošću na Mjesec, bez obzira na trenutne mogućnosti moderne tehnologije. Neophodno je produhoviti svoje postojanje i suptilno tijelo. Izgleda da čak i neki uporni zapadni naučnici teleskopima, postepeno otkrivaju neke intrigantne strukture [građevine] na Mjesecu, koje nisu prirodnog porijekla, već pravljene nečijim rukama, ali za sada još ne znaju o čemu je zapravo riječ. Opet, za upućene u vedsku kosmologiju je generalno jasna namjena tih struktura i ko ih je mogao napravti.

 

PORIJEKLO I PRIRODA SVJETLOSTI I PLAMENOVA NA MJESECU.

 

STIH 13

 

evaṁ surodād bahis tad-dvi-guṇaḥ samānenāvṛto ghṛtodena yathā-pūrvaḥ kuśa-dvīpo yasmin kuśa-stambo deva-kṛtas tad-dvīpākhyākaro jvalana ivāparaḥ sva-śaṣpa-rociṣā diśo virājayati.

 

SYNONYMS: evam — thus; surodāt — from the ocean of liquor; bahiḥ — outside; tat-dvi-guṇaḥ — twice that; samānena — equal in width; āvṛtaḥ — surrounded; ghṛta-udena — an ocean of clarified butter; yathā-pūrvaḥ — as previously with Sālmalīdvīpa; kuśa-dvīpa — the island called Kuśadvīpa; yasmin — in which; kuśa-stambaḥ — kuśa grass; deva-kṛtaḥ — created by the supreme will of the Supreme Personality of Godhead; tat-dvīpa-ākhyā-karaḥ — giving the island its name; jvalanaḥ — fire; iva — like; aparaḥ — another; sva-śaṣpa-rociṣā — by the effulgence of the young sprouting grass; diśaḥ — all directions; virājayati — illuminates.

 

lza okeana alkohola se nalazi drugo ostrvo poznato kao Kuśadvīpa, koje je široko 800 000 yojana [6 400 000 milja], dvostruko više od okeana alkohola. Kao što Sālmalīdvīpu okružuje okean alkohola, Kuśadvīpu okružuje okean tečnog ghiya, širok kao samo ostrvo. Na Kuśadvīpi raste busjenje kuśa trave po kojoj je ostrvo dobilo ime. Ova kuśa trava, koju su stvorili polubogovi po volji Svevišnjeg Gospodina, izgleda kao drugi oblik vatre, ali s veoma blagim i prijatnim plamenovima. Njeni mladi izdanci osvjetljavaju sve pravce.

 

SMlSAO: Na temelju opisa iz ovog stiha možemo iznijeti približnu ocjenu o prirodi plamenova na Mjesecu. Kao i Sunce, Mjesec mora biti pun plamenova, jer bez plamenova ne može biti svjetlosti. Međutim, za razliku od plamenova na Suncu, plamenovi na Mjesecu moraju biti blagi i prijatni. To je naše uvjerenje. Moderna teorija da je Mjesec pun prašine nije prihvaćena u stihovima Śrīmad Bhāgavatama. U vezi s ovim stihom Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura kaže: suśaṣpāṇi sukomala-śikhās teṣāṁ rociṣā -- kuśa trava osvjetIjava sve pravce, ali njeni plamenovi su veoma blagi i prijatni. To daje određenu sliku o plamenovima koji postoje na Mjesecu.

 

SKRAĆENI PREGLED PREDHODNIH POSTOVA & INTERESANTNE POENTE:

 

KOMENTAR: Zavisno od okolnosti i dužine serije, povremeno će biti dat kraći pregled sadržaja već objavljenih tekstova:

 

PART 1: Moramo znati da je osnovni princip vedske kosmologije -- postojanje dvojne stvarnosti one vidljive-materijalne i one nevidljive-nematerijalne.

 

PART 2: Prilikom pripremnih radova za izgradnju grandioznog kompleksa vedskog planetariuma u Śrī Dhām Māyāpuru, West Bengal u Indiji, koji će tačno oslikavati čitavu kosmičku kreaciju za dobrobit cijelog čovječanstva, ukazala se potreba za početnim vjerodostojnim dijagramom univerzuma i cjelokupne kreacije. To je bila inicijalna želja Śrīla Prabhupāda. Učenici Śrīla Prabhupāda su tu želju i ostvarili. Otkrivena je mapa cijelog kosmosa u svetom selu Melukote, nekih 50 kilometara južno od Karnataka -- Mandya District u Južnoj Indiji. Melukote je oko 51 km, ili 32 milje udaljen od Mysore i 133 km, ili 83 milje od Bangalorea. Ovaj dijagram tačno oslikava čitavu vedsku kosmologiju predstavljenu u Śrīmad Bhāgavatamu, na domišljat, ali opet i jako jednostavan način. Sveta osoba kojoj je ova mapa razotkrivena, bio je vedski naučnik iz 19 vijeka, Thiruvenkata Rāmānuja G.R. Swāmī, duhovni vođa u učeničkom naslijeđu, koje se naziva Śrī  Sampradāya.

 

„Ova se Bhārata Khāṇḍa zove Sudarṣana Dvīpa [planeta Zemlja], jer se onima koji je gledaju čini lijepom. Pošto je okrugla, liči na Gospodinov čuveni disk – Sudarṣana Cakru i pričvršćena je za ciklično vrijeme u obliku diska kojim vlada Gospodin Sudarṣana. Bhārata Khāṇḍa ima oblik kugle [ono što mi vidimo], pošto su joj sva četiri ugla zaobljena. Kada se posmatra sa Mjeseca – polovica Bhārata Khāṇḍe nalikuje zecu i malom listu – dok druga polovica nalikuje velikom listu, a svi su oni okruženi raznoraznom vegetacijom.”

 

Konačno mu je sinulo, da ako okrene skicu, zec savršeno odgovara Evropi, Aziji i Africi – dok listovi odgovaraju Sjevernoj Americi, Južnoj Americi i Australiji. Ovi kontinenti sačinjavaju našu Zemlju, koju Mahābhārata naziva Bhārata Khāṇḍom.

 

Viṣṇu Purāṇa također opisuje Zemlju kao Bhārata Khāṇḍu i navodi njezin prečnik, koji iznosi 8 000 milja. Zemlju se naziva Bhārata Khāṇḍom i u invokaciji [prizivanju] pod imenom Saṅkalpa Mantra, koju od drevnih vremena, pa sve do danas mantraju brāhmaṇe -- vedski sveštenici.

 

PART 3:

 

Śrīmad Bhāgavatam 5.22.8: Mjesec [Candra] se nalazi 100.000 yojana [800.000 milja] iznad Sunčevih zraka i kreće se brže od Sunca [Sūrya Nārāyaṇa]. U dvije lunarne četrnaestodnevnice Mjesec pređe put koji Sunce prevali u jednoj saḿvatsari [skup od 12 mjeseci], u dva cijela i jednu četvrtinu [2 ¼] dana pređe put koji Sunce pređe za mjesec dana, a u jednom danu pređe put koji Sunce prevali u jednoj četrnaestodnevnici.

 

SMISAO:   Ako uzmemo u obzir da se Mjesec nalazi na 100 000 yojana ili 800 000 milja iznad Sunčevih zraka, veoma je iznenađujuće da su savremeni izleti na Mjesec bili mogući. S obzirom da je Mjesec tako daleko, kako su svemirske letjelice mogle doprijeti do njega je sumnjiva misterija. Savremeni naučni proračuni podliježu uzastopnim promjenama i zato su nepouzdani. Moramo prihvatiti proračune date u vedskim spisima. Vedski proračuni su pouzdani, davno napravljeni astronomski proračuni zapisani u vedskim spisima su čak i danas tačni. Da li su bolji vedski ili savremeni proračuni za druge može ostati misterija, ali mi prihvatamo da su ispravni vedski proračuni.

 

KOMENTAR: S obzirom da se ovakve teme dotiču i vedske astrologije, kao i vedske kosmologije, postovi će ići na blogovima i na Facebook page, koji inače obrađuju oba ova područja sofisticirane vedske nauke.

 

http://jyotisha.blogger.ba/

http://vedskikosmos.blogger.ba/

https://www.facebook.com/pages/Astrological-Consultations-Jyotisha/557256551078251

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

REFERENCE:

 

Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video.

Sūrya Siddhānta -- His Divine Grace Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Goswāmī Mahārāja.

Canto 5: The Creative Impetus  Chapter 20: Studying the Structure of the Universe

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.20.13 

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.22.8

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
23.05.2019.

PARALLEL WORLDS --- PARALELNI SVJETOVI [PART 8]

 

 

MISTIČNA POJAVA I RAZMIŠLJANJE ŚRĪ VYĀSADEVA.

 

KOMENTAR: Mnogobrojni transcendentalisti, uz velike napore,  pokušavaju doći do mjesta Śamyāprāsa u Badarikāśramu na Himalayima u Indiji, da bi na licu mjesta možda iskusili na neki način prisustvo   Śrī Vyāsadeva, koji egzistira na tom mjestu već hiljadama godina, samo u nekim drugim dimenzijama postojanja. Ponekad neki rijetki od posjetioca misle da su vidjeli neke užarene oči u mraku njegove pećine, ali to je sve.


U novijoj povijesti, zadnji poznati primjer, da neko u svom fizičkom tijelu sretne Śrī Vyāsadeva je His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness. Taj se susret dogodio 70-tih godina za vrijeme njegovog predavanja u jednoj crkvi u USA. Prema riječima Śrīla Prabhupāda, osim Śrī Vyāsadeva je bio prisutan i nebeski mudrac i transcendentalni putnik Śrī Nārada. Tada je Śrīla Prabhupāda bio frapiran i skoro nije mogao da vjeruje da ih njegovi učenici nisu mogli vidjeti. Očito je posjeta i viđenje dvojice velikih svetaca i mudraca bilo namijenjeno  samo za oči Śrīla Prabhupāda.

 

MISTIČNA POJAVA I RAZMIŠLJANJE ŚRĪ VYĀSADEVA.

 

STIH 14

 

sūta uvāca

dvāpare samanuprāpte

tṛtīye yuga-paryaye

jātaḥ parāśarād yogī

vāsavyāḿ kalayā hareḥ

 

SYNONYMS: sūtaḥ — Sūta Gosvāmī; uvāca — said; dvāpare — in the second millennium; samanuprāpte — on the advent of; tṛtīye — third; yuga — millennium; paryaye — in the place of; jātaḥ — was begotten; parāśarāt — by Parāśara; yogī — the great sage; vāsavyām — in the womb of the daughter of Vasu; kalayā — in the plenary portion; hareḥ — of the Personality of Godhead.

 

Sūta Gosvāmī reče: U vrijeme kada se drugi milenijum preklapao sa trećim, veliki mudrac Vyāsadeva rodio se kao sin Parāśare i Satyavatī, kćeri Vasua.

 

SMISAO: Četiri milenijuma [yuge], Satya, Dvāpara, Tretā  i Kali, izmjenjuju se kronološkim redom, ali ponekad dolazi do preklapanja. Za vrijeme vladavine Vaivasvata Manua, došlo je do izmjene u dvadeset osmom ciklusu sastavljenom od četiri milenijuma, a treći se milenijum [yuga] pojavio dok je još trajao drugi. Baš u tom milenijumu silazi Śrī Kṛṣṇa i zbog toga je došlo do nekih promjena posebno.

 

Majka velikog mudraca bila je Satyavatl, kći Vasua [ribara], a otac veliki Parāśara Muni. To je povijest Vyāsadevinog rođenja. Svaki se milenijum dijeli na tri razdoblja, zvanih sandhye. Vyāsadeva se pojavio u trećoj sandhyi toga doba.

 

STIH 15

 

sa kadācit sarasvatyā

upaspṛśya jalaḿ śuciḥ

vivikta eka āsīna

udite ravi-maṇḍale

 

SYNONYMS: saḥ — he; kadācit — once; sarasvatyāḥ — on the bank of the Sarasvatī; upaspṛśya — after finishing morning ablutions; jalam — water; śuciḥ — being purified; vivikte — concentration; ekaḥ — alone; āsīnaḥ — being thus seated; udite — on the rise; ravi-maṇḍale — of the sun disc.

 

Jednom davno, u osvit dana, Vyāsadeva je obavio obredno jutarnje kupanje u vodama Sarasvatī  i sjeo u osamu kako bi meditirao.

 

SMISAO: Rijeka Sarasvatī teće dijelom Himalaya u kojem se nalazi Badarikāśrama. Mjesto opisano u ovom stihu je Śamyāprāsa u Badarikāśramu, gdje prebiva Śrī Vyāsadeva.

 

STIH 16

 

parāvara-jñaḥ sa ṛṣiḥ

kālenāvyakta-raḿhasā

yuga-dharma-vyatikaraḿ

prāptaḿ bhuvi yuge yuge

 

SYNONYMS: para-avara — past and future; jñaḥ — one who knows; saḥ — he; ṛṣiḥ — Vyāsadeva; kālena — in the course of time; avyakta — unmanifested; raḿhasā — by great force; yuga-dharma — acts in terms of the millennium; vyatikaram — anomalies; prāptam — having accrued; bhuvi — on the earth; yuge yuge — different ages.

 

Veliki mudrac Vyāsadeva vidio je nepravilnosti u obavljanju dužnosti propisanih za milenijum. To se zbiva na Zemlji u različitim dobima, zbog uticaja nevidljivih sila vremena.

 

SMISAO: Veliki mudraci poput Vyāsadeva oslobođene su duše i zato mogu jasno vidjeti prošlost i budućnost. Vyāsadeva je vidio buduće nepravilnosti u dobu Kali i stoga se pobrinuo za ljude kako bi mogli napredovati u tom dobu punom tame. U dobu Kali većina se ljudi zanima za prolaznu materiju. Zbog neznanja ne mogu procijeniti vrijednosti života i biti prosvijećeni duhovnim saznanjima.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 1: Creation             Chapter 4: The Appearance of Śrī Nārada

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 1.4.14 -16

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
15.05.2019.

DISTANCE BETWEEN THE MOON [CANDRA] AND THE EARTH -- UDALJENOST IZMEĐU MJESECA I ZEMLJE [PART 3]


 

KOMENTAR:  Na prošlom postu, između ostaloga dat je i blagi nagovještaj da smo stalno posmatrani odozgo, iz viših dimenzija dvojne stvarnosti, koja nas okružuje i to je opisano u vedskoj literaturi na mnogo mjesta. Uopće nije produktivno baviti se pogrešnim pitanjima -- da li još negdje postoji život i tako gubiti dragocjeno vrijeme. Čitav univerzum praktički vrvi od života. Bilo bi puko traćenje vremena za Vrhovnog Kreatora -- Svevišnjeg Gospodina stvaranje nenastanjenih planeta. U istu skupinu pogrešnih opservacija spadaju i mnoge druge dogme u svijetu: Darwinova teorija evolucije i tobožnji postanak čovjeka od majmuna – istina je da je najednom stvoreno 8.400.000 vrsta živih bića, od toga samo na humanoidne rase otpada 400.000; ideja o bing-bengu – velikom prasku i stvaranju na taj način – istina je da Svevišnji Gospodin u cikličnim periodima vremena stvara i uništava bezbrojne univerzume samo Svojim pogledom; traganje za nastanjenim planetama – prava je stvarnost da su sva nebeska tijela i planete nastanjeni, pa čak i zvijezde; traganje za tkzv. Higsovim bozonom i Božjom česticom u moćnim svjetskim akceleratorima --  u stvari svi nosimo Paramātmu u srcu [lokalizirani oblik Boga].

 

U isti koš velikih svjetskih obmana spada i zapadna astrologija i drugi astrološki sistemi, koji se oslanjaju na pogrešne astronomske proračune.  Zapadna astrologija od svog stvaranja još uvijek operira stanjem na nebu kakvo je bilo prije nekih 1.800 godina. Dakle negdje od 221-228 godine naše ere prema zapadnom računanju protoka vremena i ne uzima u obzir Ayanāmśu [precesiju ekvinocija], iako zna za istu. To generira ogromne pogreške u proračunima trenutnih stvarnih položaja nebeskih tijela, za preko 24° 7’ 39.18’’ lučnih nebeskog svoda u momentu dovršenja i objave ovog teksta 15 maya 2019, prema tradicionalnoj Lāhiri Ayanāḿśi. Dakle, razlika u proračunima je skoro čitav jedan znak. Tu je i iluzija da se planeta Zemlja okreće oko Sunca [Sūrya Nārāyaṇa], u stvari je obrnuto – Sunce kruži univerzumom po dubini, te se kreće gore i dole da bi moglo da grije i osvjetljava gornju polovinu univerzuma po naredbi Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe, pa se tako u svom kretanju okreće, kao i sve ostale planete i zvijezde oko centralne ose Dhruva-loka --- planeta Zemlja. Praktički to znači da se Sunce okreće oko Zemlje, a ne obrnuto.

 

Još je mnogo velikih svjetskih obmana i pogrešnih dogmi u svijetu, postepeno će biti navedene neke od njih. U slijedećim tekstovima biće postepeno navedene i vedske izjave, te proračuni pojedinih značajnijih udaljenosti u razotkrivenim vedskih spisima.

 

STIH 8

 

Mjesec [Candra] se nalazi 100.000 yojana [800.000 milja] iznad Sunčevih zraka i kreće se brže od Sunca [Sūrya Nārāyaṇa]. U dvije lunarne četrnaestodnevnice Mjesec pređe put koji Sunce prevali u jednoj saḿvatsari [skup od 12 mjeseci], u dva cijela i jednu četvrtinu [2 ¼] dana pređe put koji Sunce pređe za mjesec dana, a u jednom danu pređe put koji Sunce prevali u jednoj četrnaestodnevnici.

 

SMISAO:   Ako uzmemo u obzir da se Mjesec nalazi na 100.000 yojana ili 800.000 milja iznad Sunčevih zraka, veoma je iznenađujuće da su savremeni izleti na Mjesec bili mogući. S obzirom da je Mjesec tako daleko, kako su svemirske letjelice mogle doprijeti do njega je sumnjiva misterija. Savremeni naučni proračuni podliježu uzastopnim promjenama i zato su nepouzdani. Moramo prihvatiti proračune date u vedskim spisima. Vedski proračuni su pouzdani, davno napravljeni astronomski proračuni zapisani u vedskim spisima su čak i danas tačni. Da li su bolji vedski ili savremeni proračuni za druge može ostati misterija, ali mi prihvatamo da su ispravni vedski proračuni.

 

KOMENTAR: S obzirom da se ovakve teme dotiču i područja vedske astrologije, kao i vedske kosmologije, postovi s ovom temom idu na blogovima i na Facebook page, koji inače obrađuju ova područja goleme vedske kulture i nauke.

 

http://jyotisha.blogger.ba/

http://vedskikosmos.blogger.ba/

https://www.facebook.com/pages/Astrological-Consultations-Jyotisha/557256551078251

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

REFERENCE:

 

Sūrya Siddhānta -- His Divine Grace Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Goswāmī Mahārāja.

Canto 5: The Creative Impetus, Chapter 22: The Orbits of the Planets.

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.22.8

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video

Sona Gaurāńga Dās's photo.

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
07.05.2019.

PARALLEL WORLDS -- PARALELNI SVJETOVI [PART 7]


STANOVNICI VIDYĀDHARA-LOKE MOGU LETJETI NEBOM S JEDNE PLANETE NA DRUGU.

 

KOMENTAR: Vjerovatno da prezentacija tajnih yogičkih mističnih moći, može pomoći zainteresiranim osobama, koje su tek krenule putem traganja za spoznajama višeg ranga, da prošire vidike. Naime, tek nekada počnemo polagano shvaćati da ima stvari, koje praktički nisu vidljive u okviru uobičajenih dimenzija i vidljive stvarnosti, koja nas okružuje, te da postoje i neke druge, više dimenzije i čistije energije. Isto tako, možemo se brzo uvjeriti, da također postoje i naprednija živa bića od nas, od kojih neke vrste ne moraju imati baš izgled humanoida na koji smo inače navikli. Pored nama poznatih humanoidnih rasa postoje i druge vrste, koje posjeduju izuzetno visoku inteligenciju i čiji su svjetovi također super uređeni, kao što mi to mislimo za ovaj naš svijet. Postoji ukupno 8 400 000 vrsta živih bića, od toga na različite humanoidne rase otpada 400 000.

 

Danas su inače aktuelne teme o mnogobrojnim istraživanjima dalekih svjetova, pojavama izvanzemaljaca, njihovim super moćnim svemirskim brodovima, koji putuju nezamislivim brzinama, etc. Ulažu se i ogromna sredstva u istraživanja ovakvih vrsta, specijalno od strane moćnih ekonomija na zapadu, ali zadnjih decenija sve više i na istoku. Postoje i mnogobrojne tajne baze obično u pustinjama i daleko od pogleda zantiželjnika, da im sada ne navodimo imena, koje odavno izazivaju pozornost šire javnosti.

 

Uobičajeni je san današnjih naučnika da se postavljaju različite teorije o tome kako prebroditi ogromne udaljenosti, koje se mjere milionima milja. Spominje se i teorija o zakrivljenosti prostora/vremena, te poprečnom spajanju dviju tačaka na ogromnim udaljenostima kroz crvotočine. Zatim, tu su i različita istraživanja o hiper pogonima ogromnih svemirskih brodova, etc.

 

Nama najbliže zvijezde, prema zapadnoj terminologiji i podacima naučnika su tri zvijezde iz sistema Alfa Kentauri. Proksima Kentauri je prema podacima moderne nauke udaljena 4.22 svjetlosnih godina, dok su druge dvije zvijezde iz istog sistema – Alfa Kentauri A i Alfa Kentauri B udaljene od nas po 4.36 svjetlosnih godina. To znači da bi samo do tih zvijezda trebalo putovati skoro nezamislivim brzinama svjetlosti od 300 000 km u sekundi [tačnije 299.792.458 m/s] čitavih 4.22 i 4.36 godina.

 

Još od prije, a i danas se spominju brzine čak veće i od brzine svjetlosti. Tako se na zapadu smatra da se svemir širi brzinama većim od brzine svjetlosti i zapadni naučnici smatraju da što je galaksija udaljenija – da se kreće većom brzinom. Svakako, ovakve navode zapadne nauke potrebno je stalno provjeravati, upoređujući s podacima datim u vedskim kosmološkim spisima.

 

STANOVNICI VIDYĀDHARA-LOKE MOGU LETJETI NEBOM S JEDNE PLANETE NA DRUGU.

 

STIH 4.18.19

 

prakalpya vatsaḿ kapilaḿ

siddhāḥ sańkalpanāmayīm

siddhiḿ nabhasi vidyāḿ ca

ye ca vidyādharādayaḥ

 

SYNONYMS: prakalpya — appointing; vatsam — calf; kapilam — the great sage Kapila; siddhāḥ — the inhabitants of Siddhaloka; sańkalpanā-mayīm — proceeding from will; siddhim — yogic perfection; nabhasi — in the sky; vidyām — knowledge; ca — also; ye — those who; ca — also; vidyādhara-ādayaḥ — the inhabitants of Vidyādhara-loka, and so on.

 

Poslije toga, stanovnici Siddha-loke i Vidyādhara-loke su preobrazili u tele velikog mudraca Kapilu i načinivši posudu od cijelog neba, pomuzli su posebne mistične moći yoge, počevši sa animom. Zaista, stanovnici Vidyādhara-loke su stekli vještinu letenja nebom.

 

SMISAO: Stanovnici Siddha-loke i Vidyādhara-loke su prirodno obdareni mističnim moćima yoge pomoću kojih mogu ne samo letjeti prostorom bez prevoznog sredstva, već također mogu letjeti sa jedne planete na drugu, jednostavno snagom svoje volje. Kao što riba može plivati u vodi, stanovnici Vidyādhara-loke mogu plivati u okeanu vazduha. Što se tiče stanovnika Siddhaloke, obdareni su svim mističnim moćima. Yogīyi na tim planetama primjenjuju osmostruki yoga misticizam, naime --- yamu, niyamu, āsane, prāṇāyāmu, pratyāhāru, dhāraṇu, dhyānu i samādhi. Redovno primjenjujući yogičke procese, jedan za drugim, yogīyi stiču razna savršenstva; mogu postati manji od najmanjeg, teži od najtežeg, itd. Mogu čak stvoriti  pIanetu, steći sve što požele i upravljati kojim god čovjekom požele. Svi stanovnici Siddhaloke su prirodno obdareni tim mistčnim moćima yoge. Bilo bi nesumnjivo zadivljujuće kad bismo na ovoj planeti vidjeli osobu kako leti nebom bez letjelice, ali na Vidyādhara-loki takvo letenje je sasvim uobičajeno kao letenje ptice na nebu. Slično tome, na Siddhaloki su svi stanovnici veliki yogīyi, savršeni u mističnim moćima.

 

Ime Kapile Muniya je značajno u ovom stihu, jer je on izložio filozofski sistem sāńkhye, a njegov otac Kardama Muni je bio veliki yogī i mistik. Zaista, Kardama Muni je stvorio veliku letjelicu veličine malog grada s raznim vrtovima, dvorovima, slugama i sluškinjama. Sa svom tom parafernalijom, majka Kapiladeva Devahūti i njegov otac Kardama Muni su putovali po čitavom univerzumu i posjetili različite planete.

 

STIH 4.18.20

 

anye ca māyino māyām

antardhānādbhutātmanām

mayaḿ prakalpya vatsaḿ te

duduhur dhāraṇāmayīm

 

SYNONYMS: anye — others; ca — also; māyinaḥ — mystic magicians; māyām — mystic powers; antardhāna — disappearing; adbhuta — wonderful; ātmanām — of the body; mayam — the demon named Maya; prakalpya — making; vatsam — the calf; te — they; duduhuḥ — milked out; dhāraṇāmayīm — proceeding from will.

 

Stanovnici planete po imenu Kimpuruṣa-loka su pretvorili demona Mayu u tele i pomuzli mistične moći pomoću kojih osoba može smjesta nestati sa pogleda i ponovo se pojaviti u drugačijem obliku.

 

SMISAO: Kaže se da stanovnici Kimpuruṣa-loke mogu vršiti mnoge zadivljujuće mistične predstave. Drugim riječima, mogu pokazati onoliko zadivljujućih stvari, koliko možemo samo zamisliti. Stanovnici ove planete mogu učiniti što god požele ili pomisle. Takve moći su također mistične. Posjedovanje takve mistične moći se naziva īśitā. Demoni uglavnom stiču takve mistične moći primjenom yoge. U Daśama-skandhi, Desetom Pjevanju  Śrīmad-Bhāgavatama, živopisno je opisano, kako se demoni pojavljuju pred Kṛṣṇom u različitim zadivljujućim oblicima. Na primjer, Bakāsura se pojavio pred Kṛṣṇom i Njegovim prijateljima pastirima kao ogroman ždral.

 

Dok je bio prisutan na ovoj planeti, Gospodin Kṛṣṇa se morao boriti sa još mnogim demonima, koji su mogli pokazati zadivljujuće mistične moći Kimpuruṣa-loke. lako su stanovnici te planete prirodno obdareni takvim moćima, te moći se mogu steći i na ovoj planeti primjenom različitih yogičkih vježbi.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 4: Creation of the Fourth Order    Chapter 18: Pṛthu Mahārāja Milks the Earth Planet

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 4.18.19, 4.18.20

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
26.04.2019.

PARALLEL WORLDS -- PARALELNI SVJETOVI [PART 6.1]


STUDY THE STRUCTURE OF OUR UNIVERSE -- PROUČAVANJE STRUKTURE NAŠEG UNIVERZUMA.

 

THE HEAVENLY MOUNTAIN SUMERU [MERU] – NEBESKA PLANINA SUMERU [MERU].

 

OSNOVNI PRINCIP VEDSKE KOSMOLOGIJE JE POSTOJANJE DVOJNE STVARNOSTI – ONE MATERIJALNE-- VIDLJIVE I ONE SUPTILNE-DUHOVNE -- NEVIDLJIVE.

 

KOMENTAR: Povremeno ćemo se vraćati detaljnijim opisima iz vedskih spisa pojedinih dijelova našeg univerzuma predhodno pomenutih, specijalno onima koje u uobičajenim okolnostima ne možemo percepirati našim ograničenim čulima. Ne vidimo po mraku, ne čujemo širok dijapazon frekfencija zvukova, ne pamtimo ono što pročitamo, nekada ne razlikujemo čitav spektar boja, etc. Danas ćemo se malo više zadržati na nebeskoj planini Sumeru [Meru]. Radi detaljnije obrade pojedinih sekvenci ove teme s prošlog posta, ovaj post je označen sa Part 6.1, a prema potrebi i iskazanom interesovanju za pojedine sekvence teme može biti još postova.  

 

U određenim fazama života, te fazama postepenog duhovnog razvoja, shodno vlastitim karmičkim predispozicijama, trudu i vremenu, koje ulažemo, kao i specijalno zavisno od milosti i blagoslova, vjerovatno ćemo nekada početi kultivirati  vedska transcendentalna znanja višeg ranga. Pri tome se javlja i velika želja za što bržom spoznajom ezoteričnih tajni našeg univerzuma, ali znajmo da je to sada čitav proces. Kod istraživanja ovakve vrste nikako se ne možemo pouzdati u ograničena i nesavršena saznanja materijalne nauke i pored velikog napretka. Pored toga kako znamo, ukoliko pratimo svjetske trendove, niti postojeća svjetovna literatura i mediji ne posjeduju potrebnu samo-autoritativnost, čak šta više često se vežu za umne špekulacije samozvanih autoriteta: nesavršenih materijalističkih naučnika, te pojedinih duhovno neukih filozofa, od kojih neki inspiraciju za svoje opservacije pronalaze i u dimu opojnih droga, pa nerijetko i osoba s estrade -- glumaca i glumica,  fudbalera, tenisera i šta sve ne -- jer zbog spleta različitih okolnosti u mnogim sredinama ne postoji nikakva dodatna edukacija u sofisticirane vedske spise, a specijalno sistemska. To je moć degradacije Kali-yuge, doba u kome živimo, dijelom i rezultat rađanja velikog broja, uslovno rečeno neželjenog stanovništva – začetog u tamasu i strasti, u neobuzdanom seksu, pa nerijetko i izvan reguliranih bračnih zajednica. Dolazi do degradiranja i ono malo moralnih normi i etičkih principa, specijalno na zapadu i inače svim zemaljama van teritorija današnje Indije, pa dijelom i u samoj Indiji u gradskim naseljima, gdje stanovništvo izbjegava tradicionalnu kulturu i učenja.  

 

U Śrīmad-Bhāgavatamu 3.17.15 je rečeno da trebamo posredno shvatiti da su neprestana uznemirenja na Zemlji predznak rođenja demonskih ljudi, ili povećanja demonskog, neželjenog stanovništa. Nekada, u prošlim yugama se rađalo samo po nekoliko velikih demona, a ipak je znalo biti puno neprilika. A, danas u Kali-yugi, ta uznemirenja se mogu uvijek vidjeti, što ukazuje na to da se demonsko stanovništvo nesumnjivo povećalo. Da bi spriječila porast demonskog stanovništva vedska civilizacija je propisala mnoga pravila i propise društvenog života, od kojih je najvažniji garbhādhāna proces, namijenjen začinjanju dobre djece. Ali, o tome nekada detaljnije.

 

Sada se nalazimo u jednom pod-periodu nešto povoljnijih 10.000 godina Kali-yuge [od ukupno 432.000 godina], kada bhakte Svevišnjeg Gospodina još egzistiraju na planeti Zemlji. Zatim, prema nekim informacijama tu je i poseban Satya [zlatni] pod-pod period, koji traje negdje od 2.000 godine pa slijedećih 480 godina, dakle do 2.480 godine. Tako, kako vidimo imamo veliku čast i preimućstvo da živimo u jednom jako povoljnom periodu u okviru Kali-yuge, ali i veliku odgovornost i obavezu da se iskreno posvetimo pročišćavanju vlastitog srca od 16 anarthi [suptilnih nečistoća u srcu svakog živog bića], samospoznaji, te spoznaji i služenju Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe i Njegovih predstavnika, preporučljivo je ISKCON duhovnih učitelja, kao i naprednih bhakta.

 

Za uvod i spoznaju s čime imamo posla kod istraživanja ovakve vrste oko strukture našeg univerzuma i brojnih kontarverzi koje ih prate, može nam dobro poslužiti slijedeći stih iz Śrīmad-Bhāgavatama [5.16.4] i detaljnije pojašnjenje smisla stiha His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda. Pored toga mora da postoje i određene karmičke predispozicije za razumijevanje suptilnih značajki oko strukture univerzuma:

 

STIH 4

 

Veliki ṛṣi Śukadeva Goswāmī reče:

Dragi moj kralju, nema granica širenju materijalne energije Svevišnje Božanske Osobe. Ovaj materijalni svijet je preobražaj materiialnlh odlika [sattva-gune, rajo-gune i tamo-gune], a ipak ga niko ne može savršeno objasniti, čak ni kada bi živio životom dugim poput života Brahme. Niko nije savršen u materijalnom svijetu, a nesavršena osoba ne može besprijekorno opisati ovaj materijalni svijet, čak ni nakon duge špekulacije. O kralju, ipak ću pokušati da ti objasnim glavne predjele, kao što je Bhū-loka, s njihovim imenima, oblicima, dimenzijama i različitlm odlikama.

 

SMISAO: Materijalni svijet predstavlja sarno jednu četvrtinu kreacije Svevišnje Božanske Osobe, ali je neograničen i niko ga ne može opisati, ili upoznati, čak ni kada bi živio životom dugim poput života Brahme, koji živi milione i milione godina. Savremeni naučnici i astronomi pokušavaju da objasne strukturu kosmosa i prostranstvo meduplanetarnog prostora. Neki od njih vjeruju da su sve svjetleće zvijezde različita sunca. Međutim, iz Bhagavad-Gīte saznajemo da sve te zvijezde [Nakṣatre] kao i Mjesec odražavaju Sunčevu svjetlost. Nisu nezavisna svjetleća tijela. Objašnjeno je da je Bhū-loka, onaj dio meduplanetarnog prostora kroz koji se širi svjetlost Sunca i toplota. Zato prirodno možemo zaključiti da se ovaj univerzum prostire dokle nam pogled seže i da obuhvata svjetlucave zvijezde. Śrī Śukadeva Goswāmī je priznao da nije moguće potpuno detaljno opisati ovaj ogroman materijalni univerzum, ali je uprkos tome želio da kralju prenese onoliko znanja koliko je primio putem paramparā sistema [guru- paramparā sistem - učeničko naslijeđe]. Trebamo zaključiti da ako neko ne može shvatiti materijalne ekspanzije Svevišnje Božanske Osobe, onda sigurno ne može procijeniti prostranost duhovnog svijeta. Brahmā-saṁhitā [5.33] ovo potvrđuje:

 

advaitam acyutam anādim ananta-rūpam

ādyaṁ purāṇa-puruṣaṁ nava-yauvanaṁ ca

 

Niko ne može procijeniti granice ekspanzija Govinde, Svevišnje Božanske Osobe, čak i ako je savršen kao Brahmā, a da ne govorimo o sićušnim naučnicima čija su sva čula i instrumenti nesavršeni i koji nam ne mogu dati obavještenje čak ni o ovom jednom univerzumu. Stoga trebamo biti zadovoljni s podacima dostupnim u vedskim izvorima, koje prenose autoriteti poput Śukadeva Gosvāmīya.

 

KOMENTAR: U slijedećem stihu se navodi da ovaj planetarni sistem poznat kao Bhū-maṇḍala, podsjeća na lotosov cvijet, slično kao i Vrhovna planeta u duhovnom svijetu Goloka Vṛndavana.  Prema nekim kosmološkim dijagramima i skicama može se učiniti da Zemljin planetarni sistem Bhū-mandala [Velika Zemlja] seže skoro do rubova našeg univerzuma. Opet, u Śrīmad-Bhāgavatama 5.16.1 se navodi da se Bhū-mandala proteže do granica Sunčeve svjetlosti, koja prema savremnim podacima dopire do Zemlje s udaljenosti od 93.000.000 milja, što bi se onda uslovno moglo smatrati radijusom Bhū- maṇḍale, dok je prečnik po toj logici dva puta veća vrijednost. Ovo, ali uslovno, jer je upućenima poznato što se tiče materijalne nauke i naučnika da su podaci često nesavršeni i podložni promjenama. Kako god, opet su u pitanju ogromne dimenzije središnjeg planetarnog sistema Bhū-mandale [Velike Zemlje].

 

Ono što mi vidimo kao planetu Zemlju je prečnika negdje oko 8.000 milja [prema podacima NASA srednji promjer Zemlje je 7.926 milja ili 12.753 km]. Zemlja se naziva i Bhārata Kāṇḍom, kako se naziva u Mahābhārati, također i u Viṣṇu Purāṇi, kao i u prizivu [invokaciji] pod imenom Saṅkalpa Mantra. Starost Zemlje se procjenjuje na više od 4 milijarde godina. Prema sofisticiranoj vedskoj kosmologiji ne postoji Sunčev sistem kao takav, kako to misle naučnici na zapadu, već postoji 14 vertikalno raspoređenih planetarnih sistema u našem univerzumu, od kojih je Bhū-mandala, ili Zemljin planetarni sistem središnji. Iznad postoji još šest planetarnih sistema, a ispod još sedam, plus Naraka-loke ili 28 sistema paklenih planeta. Moćno Sunce [Sūrya Nārāyaṇa], u koje ulazi jedna od ekspanzija Gospodina Nārāyaṇa, mora po naredbi Svevišnjeg Gospodina neprestano kružiti gore i dole na svom putu oko Dhruva-loke [Pole Star ili zvijezde Sjevernjače], te da grije i osvjetljava čitav središnji dio našeg univerzuma [Bhū-loku], baš kao što oko Dhruva-loke kruže i sve ostale planete i zvijezde. Sve su zvijezde i planete vezane za Dhruva-loku nevidljivm astralnim čvorovima nebeskog vjetra zvanog pravāha, kako objašnjava drevni vedski spis Matsya Purāṇa. Okretanje zvijezde Sjevernjače [Dhruva-loke] oko svoje osi uzrokuje kruženje ostalih planeta i zvijezda. Vertikalnu osovinu oko koje kruže svi planetarni sistemi, sve planete i zvijezde u središnjem dijelu univerzuma čine na njenom gornjem kraju Dhruva-loka, na donjem planeta Zemlja. 

 

OPIS JAMBŪDVĪPE -- PLANINA SUMERU [MERU]

 

Opisujući karakter Mahārāje Priyavrate i njegovih potomaka, Śukadeva Gosvāmī je također opisao planinu Meru i planetarni sistem poznat kao Bhū-mandala. Bhū-mandala nalikuje na lotosov cvijet, a njenih sedam ostrva se upoređuju s izdankom lotosa. Mjesto poznato kao Jambūdvīpa se nalazi u sredini tog izdanka. Na Jambūdvīpi se nalazi planina sačinjena od čistog zlata poznata kao Sumeru. Ova planina je visoka 84.000 yojana, od kojih se 16.000 yojana nalazi ispod Zemlje. Procjenjuje se da je na vrhu široka 32.000 yojana, a u podnožju 16.000 yojana [jedna yojana iznosi približno osam milja]. Ova kraljica planina - Sumeru je potpora planete Zemlje. Na južnoj strani zemlje poznate kao Ilāvṛta-varṣa se nalaze planine Himavān, Hemakūṭa i Niṣadha, a na sjevernoj strani planine Nīla, Śveta i Śṛṅga. Na istočnoj i zapadnoj strani su dvije velike planine, Mālyavān i Gandhamādana. Planinu Sumeru okružuju četiri planine poznate kao Mandara, Merumandara, Supārśva i Kumuda i svaka je široka i visoka po 10.000 yojana. Na ovim planinama raste drveće koje je visoko 1.100 yojana - mango, šipak, kadamba i banyan. Tamo se nalaze i jezera puna mlijeka, meda, soka sećerne trske i čiste vode. Ta jezera mogu ispuniti sve želje. Tu su i vrtovi po imenu Nandana, Citraratha, Vaibhrājaka i Sarvatobhadra. Na planini Supārśvi raste drvo kadamba po čijoj kori teku potoci meda, a na planini Kumudi raste banyanovo drvo zvano Śatavalśa, iz čijeg korjena teku rijeke mlijeka, jogurta i mnogih drugih poželjnih stvari. Nalik na vlakna lotosovog izdanka, planina Sumeru je okružena s dvanaest planinskih vijenaca, kao što su Kuraṅga, Kurara, Kusumbha, Vaikaṅka i Trikūṭa. Istočno od Sumeru su planine Jathara i Devakūṭa, zapadno su Pavana i Pāriyātra, južno su Kailāsa i Karavīra, a sjeverno Triśṛṅga i Makara. Ovih osam planina je dugo oko 18.000 yojana, a široko i visoko 2.000 yojana. Na vrhu planine Sumeru se nalazi Brahmapurī, Brahmino prebivalište. Svaka strana Brahmapurīya je duga 10.000 yojana. Brahmapurī okružuju gradovi kralja Indre i sedam drugih polubogova. Ti gradovi su četiri puta manji od Brahmapurīya.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

  

REFERENCE:

 

Canto 5:  The Creative Impetus, Chapter 16: A Description of Jambūdvīpa.

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.16.1, 5.16.4.

 

Canto 3: The Status Quo, Chapter 17: Victory of Hiraṇyākṣa Over All the Directions of the Universe.

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 3.17.15.


Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

SUMERU

Stariji postovi

VEDSKI  KOSMOS -- VEDSKA  KULTURA
<< 07/2019 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
184075

Powered by Blogger.ba