VEDSKI KOSMOS -- VEDSKA KULTURA

Mob: +387 63 220 084, +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

11.11.2017.

VAIṢṆAVA-APARĀDHAS [PART 1]

 

 

ONE MAY ATTAIN THE TOPMOST PLATFORM OF DEVOTIONAL SERVICE, BUT SOMEHOW OR OTHER IF HE OFFENDS A VAIṢṆAVA, THE WHOLE STRUCTURE COLLAPSES.

 

Śrī Caitanya Mahāprabhu has said that by offending a Vaiṣṇava, one finishes all his spiritual activities. Offending a Vaiṣṇava is considered the mad elephant offense. A mad elephant can destroy an entire garden which has been developed with great labor. One may attain the topmost platform of devotional service, but somehow or other if he offends a Vaiṣṇava, the whole structure collapses. Unconsciously, King Rahūgaṇa offended Jaḍa Bharata, but due to his good sense, he asked to be excused. This is the process by which one can be relieved from a vaiṣṇava-aparādha. Kṛṣṇa is always very simple and by nature merciful. When one commits an offense at the feet of a Vaiṣṇava, one must immediately apologize to such a personality so that his spiritual advancement may not be hampered.

 

NEKO MOŽE DOSTIĆI NAJVIŠU RAZINU PREDANOG SLUŽENJA, ALI AKO NA NEKI NAČIN UVRIJEDI VAIṢṆAVU, SVE ŠTO JE SAGRADIO SE RUŠI.

 

Śrī Caitanya Mahāprabhu je rekao da uvrijedivši vaiṣṇavu, čovjek okončava sve svoje duhovne djelatnosti. Uvreda vaiṣṇave se naziva uvredom divljeg slona. Divlji slon može uništiti cijelu baštu koja je njegovana uz veliki trud. Neko može dostići najvišu razinu predanog služenja, ali ako na neki način uvrijedi vaiṣṇavu, sve što je sagradio se ruši. Kralj Rahūgaṇa je nesvjesno uvrijedio Jaḍa Bharatu, ali pošto je bio razuman, zamolio ga je za oproštaj. Na ovaj način se čovjek može osloboditi vaiṣṇava-aparādha. Kṛṣṇa je uvijek veoma jednostavan i po prirodi veoma milostiv. Kada neko nanese uvredu lotosovim stopalima vaiṣṇave, mora se odmah izvinuti toj osobi, da ne bi omeo svoj duhovni napredak.

 

 Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 5: The Creative Impetus   Chapter 10: The Discussion Between Jaḍa Bharata and Mahārāja Rahūgaṇa. 

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.10.24 Purport

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

16.10.2017.

SPIRITUAL CONSULTATIONS – DĀMODARA MONTH OR KĀRTIKA -- 16 OCTOBER 2017 MONDAY -- DVĀDAŚĪADVANCEMENT OF CIVILIZATION

 

“… In the material world we are producing so many things, and this is called advancement of civilization, but factually the advancement of civilization is a manifestation of the false ego. By false ego all material things are produced as objects of enjoyment. One has to cease increasing artificial necessities in the form of material objects…”

 

NAPREDAK CIVILIZACIJE

 

“…U materijalnom svijetu proizvodimo mnogo stvari i to se naziva napretkom civilizacije, ali je napredak civilizacije zapravo manifestacija lažnog ja. Zahvaljujući lažnom ja, sve materijalne stvari se proizvode kao predmeti uživanja. Osoba mora prestati da povećava vještačke potrebe u obliku materijalnih predmeta….”

 

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 3.26.26 Purport -- His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

18.09.2017.

MISTERIES OF VEDIC COSMOLOGY -- MISTERIJE VEDSKE KOSMOLOGIJE [PART 1]

 

 

CHALLENGES FOR  WESTERN SCIENCE.

 

WHICH ONE IS TURNING AROUND THE OTHER ONE? THE EARTH AROUND THE SUN [SŪRYA NĀRĀYAṆA], OR THE SUN AROUND THE EARTH? -- KO SE OKO KOGA OKREĆE? ZEMLJA OKO SUNCA ILI SUNCE OKO ZEMLJE?

 

KOMENTAR: S obzirom da se ova tema dotiče i vedske kosmologije i vedske astrologije, ići će na blogovima, koji obrađuju ove teme. Ovakvi tekstovi pisani jednostavnim jezikom razumljivim za sve, su skromni doprinos boljem razumijevanju sofisticirane vedske kosmologije i astrologije. Kako već znamo, na zapadu stoljećima egzistiraju mnogobrojne velike zablude, pogrešne dogme i mis-koncepcije, koje se u nekim zemljama nažalost i dan-danas uče u školama i na univerzitetima. Opet na nekim od najprestižnijih koleđa i univerziteta u svijetu, studenti već proučavaju sanskrit i sofisticirana vedska znanja i to je dobra osnova za dalja vedska transcendentalna duhovna znanja.

 

Temeljni princip vedske kosmologije podrazumijeva postojanje dvojne stvarnosti: vidljive-materijalne i one nevidljive-nematrijalne i dok to dublje ne razumijemo jednostavno ne možemo dalje napredovati, kada je u pitanju razumijevanje strukture našeg univerzuma i cjelokupne kreacije, pa čak i  razumijevanje mnogobrojnih transcendentalnih postavki.

 

Postoje i mnogobrojne [prividne] kontraverze kada je riječ o strukturi našeg univerzuma, koji iako ogroman ipak je samo jedan od manjih. Prečnika je četiri milijarde milja. Ali već i kao takav praktički je skoro nepregledan za posmatrača s planete Zemlje. Pomenute kontraverze oko strukture univerzuma su više prividne ustvari i ne postoje stvarno u vedskim spisima, samo je u pitanju naše razumijevanje različitih opisa u dostupnim spisima, radi različitih razina svjesnosti i naših mnogobrojnih karmičkih uslovljenosti. A nekada su stvari i kodirane na neki način radi zaštite od  mogućih manipulacija i pogrešne upotrebe, ili iz drugih razloga, ili su date u različitim mjernim jedinicama, pa je potrebno poznavati formule za njihovo pretvaranje. etc. Da navedemo jedan od primjera. U Śrīmad-Bhāgavatamu [Bhāgavata Purāṇi], kao i u drugim Purāṇama udaljenosti su date u yojanama. Pored toga u pojašnjenjima His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, iste mjere su uglavnom date i u miljama [1 yojana = 8 milja], radi naše lakše percepcije. Opet u Jyotiṣa śāstrama međusobne udaljenosti su izražene ugaonim brzinama, te je neophodno korištenje formule za pretvaranje jednih u druge. Tada prividnih protivrječnosti neće biti.

 

Moramo uvijek imati u vidu, da je neophodno, prilikom svih ozbiljnijih kosmoloških razmatranja, detaljno proučavati i Sūrya Sidhantu, koju je preveo i komentirao His Divine Grace Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Gosvāmī Mahārāja [Bimala Prasād Siddhānta Sarasvatī], Ācarya u našoj sampradāyi [učeničkom naslijeđu], veliki  svetac, vaiṣṇava, učenjak, astronom i vrhunski vedski astrolog.

 

Na slikama u naslovu i u galeriji vidljivo je prikazano ono što je i opisano u Śrīmad-Bhāgavatamu i drugim vedskim kosmološkim spisima.  Također, H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja navodi u svom videu Vedic Cosmos: “Planete i zvijezde su sve vezane za zvijezdu Sjevernjaču [Dhruva-loku] nevidljivim astralnim čvorima [nebeskog] vjetra zvanog Pravaha. Okretanje Dhruva-loke oko svoje osi uzrokuje kruženje ostalih planeta i zvijezda.” Pa tako i Sunca [Sūrya Nārāyaṇa].   

 

Udaljenost Druva-loke [Pole Star, North Star, Zvijezde Sjevernjače] od Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] je 3 800 000 yojana. Vertikalna udaljenost Sunca  [Sūrya Nārāyaṇa] od planete Zemlje je 100 000 yojana ili 800 000 milja. Tako da se planeta Zemlja nalazi na vertikalnoj osi direktno ispod Dhruva-loke na udaljenosti od 3 900 000 yojana, ili 31 200 000 milja.  

 

U Śrīmad Bhāgavatamu 5.22 Summary se navodi: “Prebivajući u spoljašnjem prostoru u sredini univerzuma između Bhū-loke i Bhuvar-loke, Sunce [Sūrya Nārāyaṇa] kruži vremenskim krugom zodijaka, kojeg predstavlja dvanaest rāśiya [znakova] i prihvata različita imena prema tome u kojem se znaku nalazi.”

 

Tako, Sunce [Sūrya Nārāyaṇa] se u svom kruženju oko Dhruva-loke kreće gore i dole, sjeverno i južno u središnjem dijelu gornje polovine univerzuma da bi moglo da grije i osvjetljava čitav gornji dio našeg univerzuma. Kružeći oko Dhruva-loke [prijestonice središnjeg dijela univerzuma], praktički kruži i oko vertikalne ose Dhruva-loka --- planeta Zemlja, pa tako i oko same Zemlje.

 

Inače, kako je već rečeno, vertikalna udaljenost Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] od planete Zemlje iznosi  100 000 yojana [800 000 milja]. Horizontalna udaljenost je puno veća i iznosi  prosječno približno 100 000 000 milja [100 milliona milja].

 

Ono što mi vidimo kao okruglu [pari-mandale] planetu Zemlju [ili Bhārat Kandu kako se Zemlja naziva u Viṣṇu Purāṇi, te u Mahābhārati, kao i u prizivu [invokaciji] pod naslovom Sankalpa mantra] je prečnika samo 8 000  milja. Ali, znajmo da je Velika Zemlja ili Bhū Maṇḍala ili Zemljin planetarni sistem mnogo većih dimenzija i liči na ravan disk u obliku lotosovog cvijeta, te otuda dolaze pojedina navođenja da je Zemlja ravna ploča, ali bez daljeg objašnjenja zbog nerazumijevanja kosmologije Velike Zemlje.  Da,  to je tačno, ali samo kada je u pitanju Bhū Maṇḍala – Velika Zemlja, za naše moći percepcije, nevidljiva i koja seže do rubova univerzuma prečnika četiri milijarde nilja, a ne ono što mi vidimo. Što se pak starosti naše planete Zemlje tiče, znajmo da su indijski kosmolozi prvi procijenili njenu starost na 4 milijarde godina.

 

Slike u naslovu i u galeriji:  Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video.

Sona Gaurāńga Dās's photo.

 

REFERENCE:

 

Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video.

 

Canto 5: The Creative Impetus   Chapter 20: Studying the Structure of the Universe

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.22 Summary 

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

Images: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo. Images: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
01.09.2017.

ŚRĪ VĀMANA DVADĀŚĪ -- LORD VĀMANADEVA APPEARANCE – 2 SEPTEMBER 2017 SATURDAY -- FOR SARAJEVO [ŚRĪ VĀMANA DVADĀŚĪ FOR ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA 3 SEPTEMBER 2017 SUNDAY] [PART 2]

 

GOSPODIN VĀMANADEVA  -- INKARNACIJA U OBLIKU MALOG BRAHMANE

 

Ovo poglavlje opisuje kako se Gospodin  Vāmanadeva pojavio i kako je otišao u žrtvenu arenu Mahārāje Baliya, koji Ga je lijepo primio i ispunio Njegovu želju nudeći Mu blagoslove. Gospodin Vāmanadeva se pojavio u ovom svijetu iz materice Aditi, potpuno naoružan diskom, školjkom, topuzom i lotosom. Bio je obučen u žutu odjeću, a Njegova put je bila tamna. Gospodin Vāmanadeva se pojavio u povoljnom trenutku na Śravaṇa-Dvādaśī, kada se pojavila zvijezda Abhijit [kada se zvijezda Abhijit pojavila na horizontu]. U to vrijeme, svi polubogovi, krave i brāhmaṇe, pa čak i godišnja doba, u sva tri svijeta [na višim planetarnim sistemima, međuplanetarnom prostoru i na Zemlji], bili su srećni zbog pojave Boga. Zato se taj povoljan dan naziva Vijayā. Kada se Svevišnji Gospodin, koji ima sac-cid-ānanda tijelo, pojavio kao sin Kaśyape i Aditi, oba Njegova roditelja su bila zadivljena. Nakon što se pojavio, Gospodin je poprimio oblik patuljka Vāmane. Svi veliki mudraci su izrazili svoju radost i na čelu sa Kaśyapa Muniyem izvršili ceremoniju povodom rođenja Gospodina Vāmanadeva. Za vrijeme ceremonije davanja svetog konca Gospodinu Vāmanadevu, Gospodinu su odali poštovanje bog Sunca [Sūrya Nārāyaṇa], Bṛhaspati [glavni sveštenik polubogova], boginja koja predsjedava planetom Zemljom, božanstvo rajskih planeta, Njegova majka, te Brahmā, Kuvera, sedmorica Rṣiya i drugi. Gospodin Vāmanadeva je onda posjetio žrtvenu arenu sjevemo od rijeke Narmade, na polju poznatom kao Bhṛgukaccha, na kojem su brāhmaṇe iz Bhṛgu dinastije vršili yajñe. Noseći pojas napravljen od muñja slame i sveti konac, obučen u odjeću od jelenske kože i držeći u rukama daṇḍu, suncobran i posudu za vodu [kamaṇḍalu], Gospodin Vāmanadeva se pojavio u žrtvenoj areni Mahārāje Baliya. Ušavši u arenu, Gospodin je Svojim transcendentalno blistavim prisustvom umanjio moć svih sveštenika, koji su ustali sa svojih mesta i uputili Mu molitve. Čak i Śiva prihvata na svoju glavu vodu Gange koja je potekla iz palca Gospodina Vāmanadeva. Zato je Bali Mahārāja, nakon što je oprao Gospodinova stopala, odmah poprskao svoju glavu tom vodom i osjetio da su se i on i njegovi preci time proslavili. Bali Mahārāja je onda srdačno pozdravio Gospodina Vāmanadeva, raspitavši se o Njegovom dobru i zamolio Ga da zatraži od njega sve što želi, novac, dragulje, ili nešto treće.

 

KOMENTAR: Detaljni opisi zadivljujućih aktivnosti Svevišnje Božanske Osobe i Njegove pojave u obliku Vāmanadeva mogu se naći u Śrīmad Bhāgavatamu Canto 8 – Chapter 16 pa na dalje.                             

 

Canto 8: Withdrawal of the Cosmic Creations      Chapter 18: Lord Vāmanadeva, the Dwarf Incarnation

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 8.18 Summary

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

30.08.2017.

ŚRĪ VĀMANA DVADĀŚĪ -- LORD VĀMANADEVA APPEARANCE – 2 SEPTEMBER 2017 SATURDAY -- FOR SARAJEVO [ŚRĪ VĀMANA DVADĀŚĪ FOR ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA IS 3 SEPTEMBER 2017 SUNDAY] [PART 1]

 

U PETNAESTOJ INKARNACIJI GOSPODIN JE POPRIMIO OBLIK MALOG BRĀHMAṆE VĀMANE [DWARF-BRĀHMAṆA] I POSJETIO ŽRTVENU ARENU BALI MAHĀRĀJA. IAKO JE U SRCU ŽELIO POVRATITI KRALJEVSTVO SVA TRI PLANETARNA SISTEMA, ZATRAŽIO JE NA DAR SAMO TRI KORAKA ZEMLJE.

 

SPECIFICATION OF VERSES  -- REGISTAR STIHOVA

 


STIH 1.3.19

 

pañcadaśaḿ vāmanakaḿ    kṛtvāgād adhvaraḿ baleḥ

pada-trayaḿ yācamānaḥ    pratyāditsus tri-piṣṭapam

 

SYNONYMS

 

pañcadaśam — the fifteenth in the line; vāmanakam — the dwarf brāhmaṇa; kṛtvā — by assumption of; agāt — went; adhvaram — arena of sacrifice; baleḥ — of King Bali; pada-trayam — three steps only; yācamānaḥ — begging; pratyāditsuḥ — willing at heart to return; tri-piṣṭapam — the kingdom of the three planetary systems.

 

U petnaestoj inkarnaciji Gospodin je poprimio oblik patuljka -- brāhmaṇe Vāmane [dwarf-brāhmaṇa] i posjetio žrtvenu arenu Bali Mahārāja. Iako je u srcu želio povratiti kraljevstvo triju planetarnih sistema, zatražio je na dar samo tri koraka Zemlje.

 

SMISAO: Svemogući Bog može svakome darovati vlast nad čitavim univerzumom, a isto tako može oduzeti čitav univerzum, pod izgovorom da prosi samo mali komad Zemlje.

 

SPECIFICATION OF VERSES  -- REGISTAR STIHOVA

 

KOMENTAR: Za svakoga ko želi da podrobnije prouči Gospodinovu inkarnaciju u obliku Śrī Vāmanadeva, evo registra dijela stihova, koji obrađuju ovu temu:

 

Śrīmad Bhāgavatam 1.3.19

Śrīmad Bhāgavatam 8.18 Summary

Śrīmad Bhāgavatam 8.19 Summary

Śrīmad Bhāgavatam 8.20 Summary

Śrīmad Bhāgavatam 8.21 Summary

Śrīmad Bhāgavatam 8.22 Summary

Śrīmad Bhāgavatam 8.23 Summary

Śrīmad Bhāgavatam 8.23.1

Śrīmad Bhāgavatam 8.23.2

Śrīmad Bhāgavatam 8.23.15

Śrīmad Bhāgavatam 8.23.16

Śrīmad Bhāgavatam 8.23.27

Śrīmad Bhāgavatam 8.23.28

Śrīmad Bhāgavatam 8.23.29

Śrīmad Bhāgavatam 8.23.30

Śrīmad Bhāgavatam 8.23.31

 

vāmana-rūpeṇa — in the form of a dwarf; SB 5.24.18

vāmana-rūpiṇaḥ — having the form of a dwarf; SB 6.18.8

vāmana-rūpa-dhṛk — appearing as Lord Vāmana; SB 8.13.6

vāmana-tejasā — by the brilliant effulgence of Lord Vāmana; SB 8.18.22

vāmana-rūpāya — in the form of the dwarf, Vāmanadeva; SB 10.62.2

vāmana — Lord Vāmana; CC Adi 2.113

sākṣāt vāmana — Lord Vāmanadeva; CC Adi 5.129

vāmana — a dwarf; CC Madhya 1.205

vāmana — a dwarf; CC Madhya 5.52

vāmana — Vāmana; CC Madhya 20.197

vāmana deva-īśa — Lord Vāmana; CC Madhya 20.200

vāmana — Vāmana; CC Madhya 20.209

vāmana — Lord Vāmana; CC Madhya 20.220

śrī-vāmana — Lord Vāmana; CC Madhya 20.230

vāmana — the dwarf incarnation; CC Madhya 20.298

vāmana — the avatāra named Vāmana; CC Madhya 20.326

vāmana-dvādaśī — the birthday or Appearance day of Lord Vāmana; CC Madhya 24.341

vāmana hañā — being a dwarf; CC Antya 6.129

vāmana — a dwarf; CC Antya 18.1

 

Canto 1: Creation             Chapter 3: Kṛṣṇa Is the Source of All Incarnations

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 1.3.19

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta  

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

14.08.2017.

ŚRĪLA PRABHUPĀDA -- APPEARANCE [FASTING TILL NOON] -- 16 AUGUST 2017 WEDNESDAY -- NAVAMĪ [PART 2]

 

HIS DIVINE GRACE A. C. BHAKTIVEDĀNTA SWĀMĪ ŚRĪLA PRABHUPĀDA -- FOUNDER ĀCĀRYA OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR KṚṢṆA CONSCIOUSNESS

 

ŚĀSTRE, KNJIGE  ŚRĪLA PRABHUPĀDA NISU SAMO TRANSCENDENTALNA LITERATURA, PRAKTIČKI TO SU VIŠI ZAKONICI ZA LJUDSKU RASU ZA IDUĆIH 10 000 GODINA NAJMANJE, USTVARI ZAKONICI ZA SVA VREMENA.

 

STIH 36

 

ataeva āmi ājñā diluń sabākāre

yāhāń tāhāń prema-phala deha' yāre tāre

 

SYNONYMS

 

ataeva — therefore; āmi — I; ājñā — order; diluń — give; sabākāre — to everyone; yāhāń — wherever; tāhāń — everywhere; prema-phala — the fruit of love of Godhead; deha' — distribute; yāre — anyone; tāre — everyone.

 

Zato naređujem svakom čovjeku u ovom univerzumu da prihvati ovaj pokret svjesnosti Kṛṣṇe i širi ga svuda.

 

STIH 39

 

ataeva saba phala deha' yāre tāre

khāiyā ha-uk loka ajara amare

 

SYNONYMS

 

ataeva — therefore; saba — all; phala — fruits; deha' — distribute; yāre tāre — to everyone and anyone; khāiyā — eating; ha-uk — let them become; loka — all people; ajara — without old age; amare — without death.

 

Širite ovaj pokret svjesnosti Kṛṣṇe po čitavom svijetu. Neka ljudi jedu te plodove i na kraju se oslobode starosti i smrti.

 

KOMENTAR: His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness  je u svoje vrijeme bio vjerovatno jedan od rijetkih, pored predhodnih vaiṣṇavskih ācārya i kasnije svojih učenika, koji su doslovice poslušali ovu naredbu Svevišnje Božanske Osobe Śrī Caitanye Mahāprabhua, kao i instrukcije svog duhovnog učitelja. Otišao je na zapad iz svog udobnog doma u nepoznato i započeo svoju misiju – širenja pokreta svjesnosti Kṛṣṇe na zapadu.

 

Ako smo  imalo skeptični i sumnjamo u opunomoćenost riječi u gore navedenim stihovima, treba se samo pokušati prisjetiti -- ko je još ikada u poznatoj istoriji svijeta izgovorio slične riječi? Sem toga, jedino Gospodin Kṛṣṇa kaže u Bhagavad-Gīti: „Ja Sam Bog“. To nikada i nigdje nije izgovorio niko drugi! Znači, u nijednom religijskom spisu kroz dugu povijest ljudske rase ne postoji slična izjava, samo što su ljudi u neznanju pokušavali pripisati takva značenja osobama od krvi i mesa. To se niko ne usuđuje reći, pa čak niti jedna od mnogobrojnih ekspanzija i inkarnacija Svevišnje Božanske Osobe. Samo Kṛṣṇa!

 

Bez pojašnjenja smisla stihova, koje nam je dao  Śrīla Prabhupāda, ne bi zasigurno ništa pravilno shvatili, kako u Bhagavad-Gīti, tako i u drugim vedskim spisima. Smatra se da ima još oko 500 pokušaja izdavanja Bhagavad-Gīte i njenog prevođenja na svjetske jezike, ali niti jedan od njih nije ovlašten. Jedino je Bhagavad-Gītā Kakva Jeste Śrīla Prabhupāda opunomoćena i autoritativna.

 

Proučavajući remek djela vedske književnosti, kao što su: Bhagavad-Gītā, Śrīmad Bhāgavatam, Śrī Caitanya Caritāmṛta  i mnoga druga, možemo se postepeno uputiti u duhovni život i s vremenom potražiti vjerodostojnog duhovnog učitelja, te uzeti njegovo utočište. Kaže se: kada je učenik spreman – učitelj se pojavljuje! I to zaista funkcionira u našim  životima i to bez greške.

 

Postoji jedna malo heavy izreka u Indiji, koja kaže: „Ko podučava sam sebe – ima veliku budalu za učenika“, a možemo slobodno nadodati – ima i veliku budalu za učitelja. Iako je navedena izjava malo heavy, ali to je to. Nekada je potrebno da nas neko dobro prodrma, da se u nama stvori kritična masa, koja će biti dovoljna da nas pokrene naprijed iz naše komfor zone, ali prije nego što stignemo u panik zonu – tada je često malo pokasno i posljedice su teže.

 

Moramo uvijek itekako posvetiti zasluženu pažnju kako Danu Pojave, tako i Danu Odlaska Śrīla Prabhupāda s ove planete. Ako imamo iskrenu  namjeru da kažemo nešto o His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupādu, čisto jednostavnim riječima i da možda naglasimo ono što je nama značilo doći u kontakt sa vedskom filozofijom i predanim služenjem Gospodina Kṛṣṇe, onako kako Śrīla Prabhupāda to prezentira u svojim mnogobrojnim knjigama – śāstrama, to će nam zaista i uspjeti. Śāstre – knjige  Śrīla Prabhupāda nisu samo transcendentalna literatura, praktički, to su viši zakonici ljudsku rasu za idućih 10 000 godina najmanje, ali ustvari zakonici za sva vremena. Na kraju krajeva, pored mnogobrojnih  knjiga, koje nam je ostavio u naslijeđe, Śrīla Prabhupāda je i svojim načinom života i svojim učenjem drugih i živio život koji je propovijedao.

 

Tako, nećemo ništa izgubiti, svi poslovi ovoga svijeta će nas i dalje čekati sutra, ali jako je bitno, primjereno obilježiti ovaj dan, kao i dane pojava drugih velikih vaiṣṇava i ācārya, kakav je i Śrīla Prabhupāda.

  

Dok možda postepeno ne stignemo do određene tačke u duhovnom životu – tačke uzdizanja [Vantage Point] i ne pronađemo svog duhovnog učitelja, dok ga ne prepoznamo, a i kasnije – za sve nas Śrīla Prabhupāda je uvijek bio, a ostaće i dalje, glavni śikṣā Guru i Founder Ācārya ISKCON-a – Međunarodnog društva za svjesnost Kṛṣṇe. ISKCON je ustvari njegovo transcendentalno tijelo i ko eventualno nanosi uvrede ISKCON-u, ili bilo kojem od današnjih ISKCON duhovnih učitelja, ili bilo kojem njegovom pripadniku vaiṣṇavi, može se vjerovatno oprostiti od svog regularnog duhovnog života, a kaže se da je to također i siguran način za popločavanje puta do jednog od sistema paklenih planeta.

 

Kao što je poznato, prilikom odlaska s ove planete, Śrīla Prabhupāda  je rekao okupljenim učenicima: „Sve sam vam dao!“ Samo moramo slijediti ta dragocjena uputstva, koja nam je ostavio u svom veoma bogatom transcendentalnom literarnom opusu. Mnogi obični, jednostavni ljudi, koji su više praktičari, ne znaju za podatak da je Śrīla Prabhupāda najviše prevođeni i izdavani pisac svijeta. Njegove dragocjene knjige i dalje se distribuiraju širom svijeta i mnogi preko njih postaju jako uspješne osobe i predani bhakte. Možemo biti jako iskusni kao propovijednik svjesnosti Kṛṣṇe, ali na kraju jednostavno moramo osobi dati knjigu Śrīla Prabhupāda i ostaviti inteligenciji čitaoca da pronađe nešto za sebe, što će mu pomoći u njegovom duhovnom životu, samospoznaji i spoznaji Svevišnjeg Gospodina, kao i ponovnom buđenju uspavane duhovne svjesnosti i uspostavljanju nekada davno izgubljenog odnosa s Svevišnjim Gospodinom Śrī Kṛṣṇom.

 

Treba pomenuti, pored drugih mnogobrojnih poenti: Śrīla Prabhupāda je ne samo veliki Ācārya i veliki duhovni učitelj čitavog svijeta, već i sam veliki sluga, ne samo Božanskog para Śrīmatī Rādhārāṇī i Śrī Kṛṣṇe, već i svih vaiṣṇava, ali i svih ljudi ovoga svijeta, kao i svih živih bića. Bio je obdaren i opunomoćen od strane Svevišnje Božanske Osobe Śrī Kṛṣṇe, te blagoslovljen i od strane svog duhovnog učitelja Njegove Božanske Milosti Śrīla Bhaktisiddhānte Sarasvatī Ṭhākura Goswami Mahārāja, velikim znanjem, te izuzetnom snagom i čistoćom potrebnom za širenje ovog golemog vedskog znanja u svim krajevima svijeta.

 

Na početku naših duhovnih traganja, čak ako smo ozbiljno zainteresirani da proučimo samo sve tajne ovog materijalnog svijeta, kao i našeg univerzuma, možemo biti izuzetno fascinirani, često pratički i kupljeni, ili blagoslovljeni kako god, onog časa kada prvi put počnemo da proučavamo Peto Pjevanje Śrīmad Bhāgavatama, u kome se između ostalog opisuje i struktura našeg univerzuma, te mnogobrojne prividne kontraverze, koje ga prate, kao i sve ono o čemu smo do tada mogli samo sanjati i nagađati.

 

Postepeno nam biva razotkriveno da je Śrīla Prabhupāda ne samo veliki duhovni učitelj cijeloga svijeta, već i vrstan poznavalac ezoteričnih vedskih znanja, često trenutno neodukučivih za većinu prosječnih osoba. Śrīla Prabhupāda je jako dobro poznavao i vedsku kosmologiju, kao i vedsku astrologiju Jyotiṣa, specijalno pojedine sekvence Jyotiṣa, kao što je Śakuna Śāstra,   koja govori o oznakama na tijelu, ali i mnoge druge sekvence.

 

Koliko je ko opunomoćen i autoritativan, najbolje se vidi po njegovim učenicima! Kako možemo i sami da vidimo, mnogi će se u ovom dobu Kali-yugi lažno predstavljati kao lažni izbavitelji i lažni gurui, pokušavaće često da rade neki kao guru-biznis, a u stvari želiće samo da uzmu naš novac, pa čak i našu dušu i tijelo, ali oni koji mogu da uzmu našu tjeskobu i da nam podare duhovni život – ti će zaista biti  jako rijetki! Kada sretnemo takvu osobu, čvrsto se uhvatimo za nju  i nikada je više ne puštajmo.

 

Zaista je potrebno slaviti Śrīla Prabhupāda svaki dan kada god su okolnosti!

 

Ādi-līlā  Chapter 9: The Desire Tree of Devotional Service

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 9.36, 9.39

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

14.08.2017.

ŚRĪLA PRABHUPĀDA -- APPEARANCE [FASTING TILL NOON] -- 16 AUGUST 2017 WEDNESDAY -- NAVAMĪ [PART 1]

 

 

HIS DIVINE GRACE A. C. BHAKTIVEDĀNTA SWĀMĪ ŚRĪLA PRABHUPĀDA -- FOUNDER ĀCĀRYA OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR KṚṢṆA CONSCIOUSNESS

 


“Distribution of books and magazines is our most important activity. Without books, our preaching has no solid basis.”

 

“Distribucija knjiga i časopisa je naša najvažnija aktivnost. Bez knjiga, naše propovijedanje nema solidnu osnovu.”

 

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness -- Letter to Cyavana -- Bombay [Mumbay], 26 December 1971.

 

Folio VedaBase 2015.1 – The Complete Teachings

 

02.08.2017.

LORD ŚRĪ BALARĀMA APPEARANCE – 7 AUGUST 2017 MONDAY -- PŪRṆIMĀ [PART 2]

 

NA PARAVYOMI -- DUHOVNOM NEBU SU SVA ŽIVA BIĆA VJEČNO OSLOBOĐENE DUŠE. TAMO SE UTICAJ MATERIJALNE ENERGIJE OPAŽA PO SVOM ODSUSTVU.

 


Ovih dana vlada pravo predprazničko raspoloženje. Dolaze nam velike vaiṣṇavske svetkovine: 3 augusta 2017 četvrtak počinje Śrī Śrī Rādhā Mādhava Jhulana Yātrā, a 7 augusta 2017 ponedeljak je i Śrī Balarāma Jayanti -- Pojava Gospodina Śrī Balarāma  – Appearance of Lord Śrī Balarāma, koje bhakte proslavljaju u čitavom svijetu. Tada je i Pūrṇimā [Puni Mjesec]. Prvi nastavak [Part 1] možete vidjeti na:

 

PART 1 --  http://vedskikosmos.blogger.ba/

PART 1 --  http://srimadbhagavatam.blogger.ba/

 

Ovo je ujedno prilika da se kaže nešto više o stvaranju i strukturi cjelokupne kreacije, pa tako i dvojne stvarnosti, koja nas okružuje – materijalne-vidljive i one nematerijalne-nevidljive, što su ponekad i pitanja dobronamjernih osoba, koje tragaju za višim istinama.

 

SLAVE GOSPODINA NITYĀNANDE BALARĀME

 

Ovo poglavlje je posvećeno opisivanju suštine prirode i slava Śrī Nityānande Prabhua. Gospodin Śrī Kṛṣṇa je Apsolutna Božanska Osoba, a Njegova prva ekspanzija u obliku namijenjenom zabavama je Śrī Balarāma.

 

Iznad granica ovog materijalnog svijeta nalazi se duhovno nebo, paravyoma, na kome se nalazi mnogo duhovnih planeta. Najuzvišenija među njima se zove Kṛṣṇaloka. Kṛṣṇino prebivalište, Kṛṣṇaloka, sastoji se od tri dijela: Dvārake, Mathure i Gokule. U tom prebivalištu, Svevišnja Božanska Osoba se ekspandira u četiri potpuna dijela [četiri prvobitne ekspanzije] – Kṛṣṇu, Balarāma, Pradyumnu [transcendentalnog Kupida] i Aniruddhu. Oni su poznati kao izvorni četverostruki oblik.

 

Na Kṛṣṇaloki se nalazi transcendentalno mjesto poznato kao Śvetadvīpa ili Vṛndāvana. Ispod Kṛṣṇaloke, na duhovnom nebu, nalaze se Vaikuṇṭha planete. Na svakoj Vaikuṇṭha planeti je prisutan četvororuki Nārāyaṇa, koji je ekspanzija prve četvorostruke manifestacije. Svevišnja Božanska Osoba poznata kao Śrī Balarāma na Kṛṣṇaloki je izvorni Sańkarṣaṇa [Božanstvo koje privlači], a ekspanzija tog Sańkarṣaṇe je drugi Sańkarṣaṇa po imenu Mahā-Sańkarṣaṇa, koji boravi na jednoj od Vaikuṇṭha planeta. Svojom unutrašnjom moći Mahā-Sańkarṣaṇa održava transcendentalno postojanje svih planeta na duhovnom nebu, na kome su sva živa bića vječno oslobođene duše. Tamo se uticaj materijalne energije opaža po svom odsusutvu. Na tim planetama je prisutna druga četvorostruka manifestacija.

 

Izvan Vaikuṇṭha planeta se nalazi bezlična manifestacija Śrī Kṛṣṇe, poznata kao Brahmaloka [Brahmajyoti]. S druge strane Brahmaloke se nalazi duhovna Kāraṇa-Samudra, ili Uzročni Okean. Materijalna energija se nalazi na drugoj strani Uzročnog Okeana, ne dodirujući ga. U Uzročnom Okeanu leži Mahā-Viṣṇu -- izvorna puruṣa ekspanzija Sańkarṣaṇe. Ovaj Mahā-Viṣṇu Svojim pogledom prelazi po materijalnoj energiji i odrazom Svog transcendentalnog tijela ulazi u materijalne elemente.

 

Kao izvor materijalnih elemenata, materijalna energija je poznata kao pradhāna, a kao izvor manifestacija materijalne energije, poznata je kao māyā. Pošto nema nezavisnu moć da učini bilo šta, nepokretna je. Mahā-Viṣṇu joj Svojim pogledom daje moć da manifestira kosmos. Stoga izvorni uzrok materijalne manifestacije nije materijalna energija, već transcendentalni pogled Mahā-Viṣṇua, kojim Gospodin prelazi po materijalnoj prirodi.

 

Mahā-Viṣṇu ponovo ulazi u svaki univerzum kao rezervoar svih živih bića -- Garbhodakaśāyī Viṣṇu. Ekspanzija Garbhodakaśāyī Viṣṇua je Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, Nad-duša svakog živog bića. Garbhodakaśāyī Viṣṇu posjeduje sopstvenu Vaikuṇṭha planetu u svakom univerzumu, na kojoj živi kao Nad-duša ili Vrhovni Upravitelj univerzuma. Garbhodakaśāyī Viṣṇu leži usred dijela univerzuma ispunjenog vodom i stvara prvo živo stvorenje u univerzumu, Brahmu. Zamišljeni kosmički oblik  je djelimična manifestacija Garbhodakaśāyī Viṣṇua.

 

Na Vaikuṇṭha planeti u svakom univerzumu nalazi se Okean Mlijeka. U tom okeanu se nalazi ostrvo po imenu Śvetadvīpa na kome živi Gospodin Viṣṇu. Stoga ovo poglavlje opisuje dvije Śvetadvīpe – jednu u Kṛṣninom prebivalištu i drugu u Okeanu Mlijeka u svakom univerzumu. Śvetadvīpa u Kṛṣṇinom prebivalištu je istovjetna sa Vṛndāvana-Dhāmom, u kojoj se Kṛṣṇa pojavljuje da bi provodio Svoje ljubavne zabave. Na Śvetadvīpi u svakom univerzumu se nalazi Gospodinov Śeṣa oblik, koji služi Viṣṇua. poprimajući oblik Njegovog suncobrana, papuča, ležaja, odjeće, prebivališta, svetog konca, prijestolja, itd.

 

Gospodin Baladeva na Kṛṣṇaloki je Nityānanda Prabhu. Stoga je Nityānanda Prabhu izvorni Sańkarṣaṇa, a Mahā-Sańkarṣaṇa i Njegove ekspanzije poput puruṣa u univerzumima su potpune ekspanzije Nityānande Prabhua.

 

KOMENTAR: Ovo je tek uvod u zabave Gospodina Śrī Balarāma, koji nam može poslužiti kao svojevrsna inspiracija za čitanje i slušanje o njima.

 

REFERENCE:

 

Ādi-līlā Chapter 5: The Glories Of Lord Nityānanda Balarāma

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 1.5 Summary

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – LORD ŚRĪ BALARĀMA APPEARANCE -- 21 AUGUST 2013 https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
17.07.2017.

LORD ŚRĪ BALARĀMA APPEARANCE – 7 AUGUST 2017 MONDAY -- PŪRṆIMĀ [PART 1]

 

NEMA RAZLIKE IZMEĐU GOSPODINOVIH TRANSCENDENTALNIH OBLIKA.

GOSPODIN ISPOLJAVA RAZLIČITE OBLIKE ZBOG RAZLIČITIH BHAKTA, KOJI SU MU PRIVRŽENI.

U STVARI, GOSPODIN JE JEDAN, ALI SE POJAVLJUJE U RAZLIČITIM OBLICIMA SAMO DA BI ZADOVOLJIO SVOJE BHAKTE.

 

ŚRĪMAD BHĀGAVATAM 10.2.13:

 

garbha-sańkarṣaṇāt taḿ vai   prāhuḥ sańkarṣaṇaḿ bhuvi

rāmeti loka-ramaṇād   balabhadraḿ balocchrayāt

 

SYNONYMS

 

garbha-sańkarṣaṇāt — because He will be taken from the womb of Devakī to that of Rohiṇī; tam — Him (Rohiṇī-nandana, the son of Rohiṇī); vai — indeed; prāhuḥ — people will call; sańkarṣaṇam — by the name Sańkarṣaṇa; bhuvi — in the world; rāma iti — He will also be called Rāma; loka-ramaṇāt — because of His special mercy in enabling people in general to become devotees; balabhadram — He will also be called Balabhadra; bala-ucchrayāt — because of extensive bodily strength.

 

Rohiṇīn sin će biti poznat kao Sańkarṣaṇa, jer će biti prenijet iz materice Devakī u matericu Rohiṇī. Zbog Svoje sposobnosti da zadovolji sve stanovnike Gokule biće poznat kao Rāma, a zbog Svoje velike fizičke snage kao Balabhadra.

 

SMISAO: To su neki od razloga zbog kojih je Balarāma poznat kao Sańkarṣaṇa, Balarāma,  ili ponekad kao Rāma. Ljudi ponekad prigovaraju kada Rāma u mahā-mantri — Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare — prihvatamo kao Balarāma. Ali, mada bhakte Gospodina Rāme mogu prigovarati, trebaju znati da nema razlike izmedu Balarāma i Gospodina Rāme. Ovdje Śrīmad Bhāgavatam jasno izjavljuje da je Balarāma također poznat kao Rāma [Rāmeti]. Zato za nas nije neprirodno da govorimo o Gospodinu Balarāmu kao o Gospodinu Rāmi. Jayadeva Gosvāmī također govori o trojici Rāma: Paraśurāma, Raghupati Rāma i Balarāma. Svi su oni Rāme.


ŚRĪ CAITANYA CARITĀMṚTA MADHYA-LĪLĀ  9.155:

 

eka īśvara — bhaktera dhyāna-anurūpa

eka-i vigrahe kare nānākāra rūpa

 

SYNONYMS: eka īśvara — the Lord is one; bhaktera — of the devotees; dhyāna — meditation; anurūpa — according to; eka-i — one; vigrahe — in form; kare — exhibits; nānā-ākāra — different; rūpa — forms.

 

Nema razlike izmedu Gospodinovih transcendentalnih oblika. Gospodin ispoljava različite oblike zbog različitih bhakta, koji su Mu privrženi. U stvari, Gospodin je jedan, ali se pojavljuje u različitim oblicima samo da bi zadovoljio Svoje bhakte.

 

SMISAO: U Brahma-saḿhiti (5.33) je rečeno:

 

advaitam acyutam anādim ananta-rūpam

ādyaḿ purāṇa-puruṣaḿ nava-yauvanaḿ ca

 

Gospodin je advaita, nerazličit. Nema razlike izmedu oblika Kṛṣṇe, Rāme, Nārāyaṇa i Viṣṇua. Svi su oni istovjetni. Ponekad nerazumni ljudi pitaju da li se kad izgovaramo riječ  Rāma u Hare Kṛṣṇa mahā-mantri  obraćamo Gospodinu Rāmacandri ili Gospodinu Balarāmu. Ako bhakta kaže da se ime Rāma u Hare Kṛṣṇa mahā-mantri odnosi na Balarāma, nerazumna osoba se može naljutiti, jer se za njega ime Rāma odnosi na Gospodina Rāmacandru. U stvari, nema razlike izmedu Balarāma i Gospodina Rāme. Nije važno da li neko pjeva Hare Rāma  misleći na Balarāma, ili na Gospodina Rāmacandru, jer se Oni ne razlikuju. Međutim, uvredljivo je misliti da je Balarāma viši od Gospodina Rāmacandre ili obrnuto. Bhakte početnici ne shvataju ovaj zaključak śāstra i zato nepotrebno stvaraju uvredljivu situaciju. Śrī Caitanya Mahāprabhu to objašnjava na veoma lucidan način: īśvaratve bheda mānile haya aparādha. Uvredljivo je praviti razliku između Gospodinovih oblika. S druge strane, ne bismo trebali misliti da su Gospodinovi oblici istovjetni s oblicima polubogova. To je bez sumnje uvredljivo. U Vaiṣṇava-tantri:

 

yas tu nārāyaṇaḿ devaḿ brahma-rudrādi-daivataih

samatvenaiva vīkṣeta sa pāṣaṇḍī bhaved dhruvam

 

Pāṣaṇḍī je onaj ko smatra da su veliki polubogovi poput Brahme i Śive jednaki Svevišnjoj Božanskoj Osobi Nārāyaṇu [Hari-bhakti-vilāsa 7.117].

 

Možemo zaključiti da ne bismo trebali praviti razliku između Gospodinovih oblika. Međutim, ne bismo trebali izjednačavati Gospodinove oblike s oblicima polubogova ili ljudskih bića. Na primjer, ponekad neki nerazumni sannyāsīyi izjednačavaju daridra-nārāyaṇa sa Nārāyaṇom. To je svakako uvredljivo. Misliti da je Gospodinovo tijelo materijalno je također uvredljivo. Gospodinove oblike ne možemo savršeno shvatiti ako nas ne pouči vjerodostojni duhovni učitelj. Brahma-saḿhitā  potvrđuje: vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau [Bs. 5.33]. Razlike izmedu Gospodinovih oblika se ne mogu shvatiti jednostavno akademskim proučavanjem ili čitanjem vedskih spisa. Moramo primiti znanje od spoznatog bhakte. Samo tako možemo naučiti kako razlikovati jedan Gospodinov oblik od drugoga. Možemo zaključiti da nema razlike izmedu Gospodinovih oblika, ali postoji razlika između Njegovih oblika i oblika polubogova.

 

Canto 10: The Summum Bonum                Chapter 2: Prayers by the Demigods for Lord Kṛṣṇa in the Womb

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 10.2.13

 

Madhya-līlā       Chapter 9: Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu's Travels to the Holy Places

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Madhya 9.155

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

05.07.2017.

THE MOVEMENTS OF THE SUN [SŪRYA NĀRĀYAṆA] -- KRETANJE SUNCA [SŪRYA NĀRĀYAṆA] [PART 2]

 

 

NEBO IZMEĐU ZEMALJSKE SFERE I RAJSKE SFERE SE NAZIVA ANTARIKṢA ILI MEĐUPLANETARNI PROSTOR. PROTEŽE SE OD VRHA ZEMALJSKE SFERE DO DNA RAJSKE SFERE.

 

U SREDINI TOG MEĐUPLANETARNOG PROSTORA, ANTARIKṢE, NALAZI SE SUNCE  [SŪRYA NĀRĀYAṆA], KOJE JE PUNO OBILJA I KOJE JE KRALJ SVIH PLANETA KOJE EMANIRAJU TOPLOTU, KAO ŠTO JE MJESEC [CANDRA]. UTICAJEM SVOJE RADIJACIJE, SUNCE GRIJE UNIVERZUM I ODRŽAVA RED U NJEMU. TAKOĐER DAJE SVJETLOST DA BI POMOGLO SVIM ŽIVIM BIĆIMA DA VIDE.

 

VEDE OPISUJU DA SUNČEVA SVJETLOST SADRŽI ČAK 100.000 VRSTA RAZLIČITIH ZRAKA, OD KOJI SVAKA IMA ODREĐENA SUPTILNA SVOJSTVA.

 

KOMENTAR: Prilikom proučavanja strukture našeg univerzuma, neophodno je upoznati se s karakteristikama planeta i zvijezda sadržanih u 14 planetarnih sistema raspoređenih po vertikali, u našem univerzumu. Specijalno je to potrebno kada želimo da usavršavamo svoje znanje iz disciplina srodnih vedskoj kosmologiji, kao u slučaju izučavanja vedske astrologije Jyotiṣa i još nekih. Kako znamo, Sunce daje svjetlost i toplotu svim živim bićima u univerzumu – ustvari nam daruje život. Kao stanovnici gornjeg dijela univerzuma, imamo veliku sreću da uvijek imamo Sunce iznad sebe.  Dok stanovnici donjih sedam svjetova samo misle da ih obasjava Sunce, iako to nije slučaj. Pošto na tim planetama nema Sunčeve svjetlosti, vrijeme nije podijeljeno na dane i noći. Obasjavaju ih dragulji s glava  mnogobrojnih velikih zmija i raspršuju tamu u svim pravcima.

 

U svom videu Vedic Cosmos, H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja,  kada je riječ o radijaciji Sunca, navodi slijedeće: “Savremena nauka zna da Sunce sadrži mnoge vrste zraka, kao što su ultraljubičaste, infracrvene, gama, rendgenske zrake, etc. Vede opisuju da Sunčeva svjetlost sadrži čak 100.000 vrsta različitih zraka, od koji svaka ima određena suptilna svojstva. Baš kao što električna energija regulira hladnoću, toplotu, svjetlo, zrak , etc., tako i Sunčeve zrake upravljaju toplotom i hladnoćom,  danju i noću, ljeti i zimi, tamom i svjetlom u univerzumu [gornjem dijelu].”

 

STIH 1

 

śrī-śuka uvāca

etāvān eva bhū-valayasya sanniveśaḥ pramāṇa-lakṣaṇato vyākhyātaḥ

 

SYNONYMS: śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī said; etāvān — so much; eva — certainly; bhū-valayasya sanniveśaḥ — the arrangement of the whole universe; pramāṇa-lakṣaṇataḥ — according to measurement (fifty crores of yojanas, or four billion miles in width and length) and characteristics; vyākhyātaḥ — estimated.

 

Śrī Śukadeva Gosvāmī reče:

Dragi moj kralju, tako sam ti opisao prečnik univerzuma [petsto miliona yojana ili četiri milijarde milja] i njegove opšte karakteristike, u skladu sa procjenama učenih ljudi.

 

STIH 2

 

etena hi divo maṇḍala-mānaḿ tad-vida upadiśanti yathā dvi-dalayor niṣpāvādīnāḿ te antareṇāntarikṣaḿ tad-ubhaya-sandhitam

 

SYNONYMS: etena — by this estimation; hi — indeed; divaḥ — of the upper planetary system; maṇḍala-mānam — the measurement of the globe; tat-vidaḥ — the experts who know about it; upadiśanti — instruct; yathā — just as; dvi-dalayoḥ — in the two halves; niṣpāva-ādīnām — of grain such as wheat; te — of the two divisions; antareṇa — in the intervening space; antarikṣam — the sky or outer space; tat — by the two; ubhaya — on both sides; sandhitam — where the two parts join.

 

Kao što se veličina gornje polovine zrna pšenice podjeljenog na dva dijela može procijeniti po veličini donje polovine, veličina gornjeg dijela univerzuma se može shvatiti poznavanjem veličine donjeg dijela. Nebo između zemaljske sfere i rajske sfere se naziva antarikṣa ili međuplanetarni prostor. Proteže se od vrha zemaljske sfere do dna rajske sfere.

 

STIH 3

 

yan-madhya-gato bhagavāḿs tapatāḿ patis tapana ātapena tri-lokīḿ pratapaty avabhāsayaty ātma-bhāsā sa eṣa udagayana-dakṣiṇāyana-vaiṣuvata-saḿjñābhir māndya-śaighrya-samānābhir gatibhir ārohaṇāvarohaṇa-samāna-sthāneṣu yathā-savanam abhipadyamāno makarādiṣu rāśiṣv aho-rātrāṇi dīrgha-hrasva-samānāni vidhatte

 

SYNONYMS: yat — of which (the intermediate space); madhya-gataḥ — being situated in the middle; bhagavān — the most powerful; tapatām patiḥ — the master of those that heat the whole universe; tapanaḥ — the sun; ātapena — by heat; tri-lokīm — the three worlds; pratapati — heats; avabhāsayati — lights; ātma-bhāsā — by its own illuminating rays; saḥ — that; eṣaḥ — the sun globe; udagayana — of passing to the northern side of the equator; dakṣiṇa-ayana — of passing to the southern side of the equator; vaiṣuvata — or of passing through the equator; saḿjñābhiḥ — by different names; māndya — characterized by slowness; śaighrya — swiftness; samānābhiḥ — and by equality; gatibhiḥ — by movement; ārohaṇa — of rising; avarohaṇa — of going down; samāna — or of staying in the middle; sthāneṣu — in positions; yathā-savanam — according to the order of the Supreme Personality of Godhead; abhipadyamānaḥ — moving; makara-ādiṣu — headed by the sign Makara (Capricorn); rāśiṣu — in different signs; ahaḥ-rātrāṇi — the days and nights; dīrgha — long; hrasva — short; samānāni — equal; vidhatte — makes.

 

U sredini tog međuplanetarnog prostora, antarikṣe, nalazi se Sunce  [Sūrya Nārāyaṇa], koje je puno obilja i koje je kralj svih planeta koje emaniraju toplotu, kao što je Mjesec [Candra]. Uticajem svoje radijacije, Sunce grije univerzum i održava red u njemu. Također daje svjetlost da bi pomoglo svim živim bićima da vide. Dok se po naređenju Svevišnje Božanske Osobe kreće ka sjeveru, ka jugu ili prolazi kroz ekvator, kaže se da se kreće sporo, brzo ili umjereno. Zavisno od toga da li se uzdiže iznad, silazi ispod ili prolazi kroz ekvator — i tako dolazi u dodir sa različitim znacima zodijaka [rāśiṣ] predvođenih Makarom [Jarcem – Capricornom] — dani i noći su kratki, dugi ili jednaki.

 

SMISAO:   Brahmā  se moli u svojoj Brahmā -saḿhiti (5.52):

 

yac cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāḿ

rājā samasta-sura-mūrtir aśeṣa-tejāḥ

yasyājñayā bhramati saḿbhṛta-kāla-cakro

govindam ādi-puruṣaḿ tam ahaḿ  bhajāmi

 

,,Obožavam Govindu, prvobitnog Gospodina, Svevišnju Božansku Osobu pod čijom upravom Sunce, koje se smatra okom Gospodina, kruži po utvrđenoj putanji vječnog vremena. Sunce je kralj svih planetarnih sistema i ima neograničenu moć da širi toplotu i svjetlost." Mada je Sunce opisano kao bhagavān, najmoćnije, i mada je najmoćnija planeta u ovom univerzumu, uprkos tome mora izvršavati naredbe Govinde, Kṛṣṇe. Bog Sunca ne može ni malo skrenuti sa putanje koja mu je dodijeljena. Stoga se vrhovna naredba Svevišnjeg Gospodina izvršava u svakoj sferi života. Mi, međutim, budalasto posmatramo djelatnosti materijalnog svijeta ne shvatajući vrhovnu naredbu i Vrhovnu Osobu koja stoji iza nje.

 

U Bhagavad-gīti [Bg. 9.10] je potvrđeno -- mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ: materijalna priroda izvršava Gospodinove naredbe i tako se sve održava u redu.

 

STIH 4

 

yadā meṣa-tulayor vartate tadāho-rātrāṇi samānāni bhavanti yadā vṛṣabhādiṣu pañcasu ca rāśiṣu carati tadāhāny eva vardhante hrasati ca māsi māsy ekaikā ghaṭikā rātriṣu

 

SYNONYMS: yadā — when; meṣa-tulayoḥ — in Meṣa (Aries) and Tulā (Libra); vartate — the sun exists; tadā — at that time; ahaḥ-rātrāṇi — the days and nights; samānāni — equal in duration; bhavanti — are; yadā — when; vṛṣabha-ādiṣu — headed by Vṛṣabha (Taurus) and Mithuna (Gemini); pañcasu — in the five; ca — also; rāśiṣu — signs; carati — moves; tadā — at that time; ahāni — the days; eva — certainly; vardhante — increase; hrasati — is diminished; ca — and; māsi māsi — in every month; eka-ekā — one; ghaṭikā — half hour; rātriṣu — in the nights.

 

Kada Sunce prolazi kroz Meṣa-rāśi [znak Ariesa -- Ovna] i Tulā-rāśi [znak Libre -- Vage], dan i noć traju jednako. Kada prolazi kroz pet znakova predvođenih Vṛṣabha-rāśi [Taurusom – Bikom] i Mithuna-rāśi [Gemini – Blizancima], trajanje dana raste do Karkaṭa-rāśi [znaka Cancer – Raka], a zatim se postepeno smanjuje svakog mjeseca po pola sata, sve dok dan i noć ponovo ne postanu jednaki u Tulā-rāśi [Libri --Vagi].

 

STIH 5

 

yadā vṛścikādiṣu pañcasu vartate tadāho-rātrāṇi viparyayāṇi bhavanti

 

SYNONYMS: yadā — when; vṛścika-ādiṣu — headed by Vṛścika (Scorpio); pañcasu — five; vartate — remains; tadā — at that time; ahaḥ-rātrāṇi — the days and nights; viparyayāṇi — the opposite (the duration of the day decreases, and that of night increases); bhavanti — are.

 

Kada Sunce prolazi kroz pet znakova predvodenih Vṛścika-rāśi [Scorpio – Škorpion], trajanje dana se smanjuje do Makara-rāśi [Capricorn – Jarac], a zatim postepeno raste svakog meseca, sve dok se dan i noć ne izjednače  u Meṣa-rāśi [znak Ariesa -- Ovna].

 

STIH 6

 

yāvad dakṣiṇāyanam ahāni vardhante yāvad udagayanaḿ rātrayaḥ

 

SYNONYMS

 

yāvat — until; dakṣiṇa-ayanam — the sun passes to the southern side; ahāni — the days; vardhante — increase; yāvat — until; udagayanam — the sun passes to the northern side; rātrayaḥ — the nights.

 

Kada Sunce putuje ka jugu dani postaju duži, a kada putuje ka sjeveru noći postaju duže.

 

STIH 7

 

evaḿ nava koṭaya eka-pañcāśal-lakṣāṇi yojanānāḿ mānasottara-giri-parivartanasyopadiśanti tasminn aindrīḿ purīḿ pūrvasmān meror devadhānīḿ nāma dakṣiṇato yāmyāḿ saḿyamanīḿ nāma paścād vāruṇīḿ nimlocanīḿ nāma uttarataḥ saumyāḿ vibhāvarīḿ nāma tāsūdaya-madhyāhnāstamaya-niśīthānīti bhūtānāḿ pravṛtti-nivṛtti-nimittāni samaya-viśeṣeṇa meroś catur-diśam

 

SYNONYMS

 

evam — thus; nava — nine; koṭayaḥ — ten millions; eka-pañcāśat — fifty-one; lakṣāṇi — hundred thousands; yojanānām — of the yojanas; mānasottara-giri — of the mountain known as Mānasottara; parivartanasya — of the circumambulation; upadiśanti — they (learned scholars) teach; tasmin — on that (Mānasottara Mountain); aindrīm — of King Indra; purīm — the city; pūrvasmāt — on the eastern side; meroḥ — of Sumeru Mountain; devadhānīm — Devadhānī; nāma — of the name; dakṣiṇataḥ — on the southern side; yāmyām — of Yamarāja; saḿyamanīm — Saḿyamanī; nāma — named; paścāt — on the western side; vāruṇīm — of Varuṇa; nimlocanīm — Nimlocanī; nāma — named; uttarataḥ — on the northern side; saumyām — of the moon; vibhāvarīm — Vibhāvarī; nāma — named; tāsu — in all of them; udaya — rising; madhyāhna — midday; astamaya — sunset; niśīthāni — midnight; iti — thus; bhūtānām — of the living entities; pravṛtti — of activity; nivṛtti — and cessation of activity; nimittāni — the causes; samaya-viśeṣeṇa — by the particular times; meroḥ — of Sumeru Mountain; catuḥ-diśam — the four sides.

 

Śukadeva Gosvāmī:

Dragi moj kralju, kao što je ranije rečeno, učeni kažu da Sunce putuje oko planine Mānasottare po krugu, čiji je obim 95 100 000 yojana [ili 760 800 000 milja]. Na planini Mānasottari, istočno od planine Sumeru, nalazi se mjesto poznato kao Devadhānī, koje je u posjedu kralja raja Indre. Slično tome, na jugu se nalazi mjesto poznato kao Saḿyamanī, koje posjeduje Yamarāja [polubog smrti], na zapadu mjesto Nimlocanī, koje posjeduje Varuṇa [polubog okeana -- vode], a na sjeveru mjesto Vibhāvarī, koje posjeduje bog Mjeseca. Izlazak Sunca, podne, zalazak Sunca i ponoć se odvijaju prema tačno utvrđenom vremenu i navode sva živa bića da vrše svoje propisane dužnosti i da s njima završavaju.

 

POJAŠNJENJE SLIKA U NASLOVU I U GALERIJI: Objavljene slike u ovoj mini seriji, kao i u nekim drugim prilikama na drugim blogovima i povremeno na Facebook-u predstavljaju, kako animaciju izgleda središnjeg dijela našeg univerzuma,  približavaju nam povezanost nebeskih tijela pojedinačno i grupno u planetarnim sistemima [galaksijama] za zvijezdu Sjevernjaču [Dhruva-loku ili Pole Star]. Kretanje svakog pojedinog nebeskog tijela nije baš tako jednostavno. Postoji i rotacija oko vlastite osi, zatim rotacija u okviru određene grupe nebeskih tijela – planeta i na kraju sve skupa oko Dhruva-loke. Pored animacija središnjeg dijela našeg univerzuma, nekada budu prezentirane i animacije drugih dijelova univerzuma, te i dijelova sveukupne Božje kreacije.  

 

Ove odlične animacije, koje povremeno budu objavljene prema odobrenju autora, su iz opsežnih istraživanja strukture univerzuma i brojnih kontraverzi H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja i njegovog tima. H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja je autor više knjiga, te nekoliko videa pod nazivom “Vedic Cosmos” s temama iz vedske kosmologije.

 

“Temeljni princip vedske kosmologije predstavlja postojanje dvojne stvarnosti – materijalne i nematerijalne. Iako znanje o nematerijalnom području, obično ostaje izvan uobičajenog opažanja – vedsko znanje o materijalnom kosmosu, mnogi su istaknuti zapadni mislioci prepoznali kao iznimno.”

[Vedic Cosmos: H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja -- Frityof Capra, fizičar]

 

SLIKE U NASLOVU I U GALERIJI: Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video.

Sona Gaurāńga Dās's photo.

 

Canto 5: The Creative Impetus   Chapter 21: The Movements of the Sun

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.21.1-7

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo. Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.

Stariji postovi

VEDSKI  KOSMOS -- VEDSKA  KULTURA
<< 11/2017 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627282930

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
108305

Powered by Blogger.ba