VEDSKI KOSMOS -- VEDSKA KULTURA

Mob: +387 63 220 084, +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

23.02.2021.

ŚRĪ VARĀHA DVADĀŚĪ - APPEARANCE OF LORD VARĀHADEVA [FASTING IS DONE YESTERDAY ON EKĀDAŚĪ] – 24 FEBRUARY 2021 WEDNESDAY [FOR COORDINATES OF SARAJEVO] [PART 1]

 

 

KOMENTAR: Ako nas u ovo vrijeme specifičnih karmičkih pročišćenja i povećanih tenzija, te tako generiranih sukoba kako na globalnoj razini, tako i na personalnoj, možda trenutno više preokupiraju neke materijalističke tendencije i teška borba za opstanak, obično garnirana frustrirajućim događanjima i neispunjenim očekivanjima, a smatramo da zaslužujemo više i bolje -- tada možemo pokušati zadobiti dublje uvide u svijet i sva događanja oko nas. Ovo je moguće detaljno proučavajući transcendentalna vedska znanja višeg ranga i postepeno uspostavljajući redovnu duhovnu praksu, sādhanu. Kada malo dublje proanaliziramo događanja na ličnom planu, možemo doći do zaključka da su obično sve nepovoljnosti uzrokovane karmičkim posljedicama naših aktivnosti u ovom i prošlim životima, te zavisno od količine truda i vremena koje ulažemo u ovom životu i dostignute razine svjesnosti, ali i specijalno zavisno od milosti i blagoslova koje dobijamo. Mnogobrojne karmičke odrednice postaju vidljivije uz pomoć sofisticirane vedske astrologije, kroz sagledavanje vedskog charta u cijelini, kao i kroz više sistema predikcija. Između ostalih, tu su kao indikatori i karmički snažni uticaji nevidljivih, ogromnih suptilnih planeta sjenki Rāhua i Ketua [Planets Shadows], ali i svih drugih nebeskih tijela relevantnih za određene procjene u vedskoj astrologiji.  

 

Specifičan akcenat današnje teme je vezan za uticaje Rāhua, jedne od dvije pomenute planete sjenke. Tako, ako nam se dešavaju i neke nepredvidljive, zbunjujuće i misteriozne stvari, kroz pojavu i nekih teže prepoznatljivih prepreka i smetnji, tada je vjerovatno vrijeme da odemo na darśan [susret] s Rāhuom i upitamo s dužnim respektom:  „Molim te da mi objasniš, šta mi se to dešava?“ Ali, kada ovo pomenemo, obično će izazvati specifičan osmijeh kod većine osoba, jer na ovom mjestu pada u vodu naša racionalnost i prelazimo na manje znano i nevidljivo područje. Tada već ulazimo u paralelne dimenzije postojanja -- paralelne svjetove i dvojnu stvarnost čije postojanje ne može da shvati baš svako zbog neupućenosti u kompliciranu strukturu našeg univerzuma i brojne prividne kontradiktornosti. U stvari, kontradiktornosti u spisima i ne postoje, samo su različite razine svjesnosti u pitanju. Vjerovatno će se mnogi upitati: “Kako sada pa to, otići do Rāhua i razgovarati s njim?”. Odgovor je: Preko Rāhuovog autoriteta na duhovnoj razini, Gospodina [Lorda] Varāhadeva, koji je jedna od brojnih inkarnacija Gospodina Viṣṇua u ovom materijalnom svijetu.

 

Ako još nismo stigli do razine imanja svakodnevne i neprekinute duhovne prakse i svakodnevnog pažljivog mantranja Hare Kṛṣṇa mahā mantre, najednostavnije je za početak preko kratke mantre za odavanje poštovanja i invokaciju [zazivanje]: oḿ namo bhagavate varāhadevāya.

 

Posve je sigurno, postepeno ćemo dobiti traženi odgovor, na neki od prikladnih načina, često i neuobičajenih. Može biti u pitanju poruka iz vedskih spisa i duhovno naprednih osoba, ili pak na đambo plakatu na ulici, može biti neka reklama na televiziji, ili preko nama drage osobe, ili na mnogo drugih načina, a moguć je nekada i direktan odgovor, u zavisnosti kakav odnos imamo sa Gospodinom Varāhadevom. Za postepeno razvijanje odnosa s Gospodinom Varāhadevom, jako je povoljno čitati i proučavati ovakve tekstove, koji opisuju Njegove transcendentalne aktivnosti u ovom svijetu.

 

Śrī Maitreya je rekao:

 

Videći tako da je Zemlja uronjena u vodu, Brahmā je dugo pažljivo razmišljao o tome kako bi se mogla podignuti.

 

SMISAO: Prema Śrīla Jīva Gosvāmīyu, teme koje se ovdje opisuju, su iz različitih milenija. Sadašnje teme pripadaju Śveta-Varāha mileniju, a teme koje se odnose na Cākṣuṣa milenij,  također će se razmotriti u ovom poglavlju.

 

Brahmā je mislio:

Dok sam bio zaokupljen procesom stvaranja, na Zemlji je došlo do potopa i Zemlja je potonula u dubine okeana. Šta možemo učiniti mi, koji smo zaokupljeni ovim pitanjem stvaranja? Najbolje je da nas uputi Svemoćni Gospodin.

 

SMISAO: Gospodinovi bhakte, koji su svi povjerljivi sluge, postanu zbunjeni u izvršavanju svojih dužnosti, ali nikada nisu obeshrabreni. Imaju potpunu vjeru u Gospodina, koji utire put nesmetanog napredovanja bhakte u izvršavanju dužnosti.

 

O bezgriješni Vidura, dok je Brahmā razmišljao, iznenada je iz njegove nosnice izašao sićušan oblik vepra. Stvorenje nije bilo veće od gornjeg dijela palca.

 

O potomče Bharate, dok Ga je Brahmā posmatrao, vepar se našao na nebu u čudesnom obliku, gigantskom poput ogromnog slona.

 

Pogođen čudom vidjevši na nebu čudesan oblik nalik vepru, Brahmā je počeo na različite načine raspravljati s čuvenim brāhmaṇama kao što su Marīci, Kumāre i Manu.

 

Da li je ovo neko neobično biće, koje je došlo pretvarajući se da je vepar? Zaista je čudesno da se pojavilo iz mog nosa.

 

Prije svega, vidjeli smo da ovaj vepar nije bio veći od vrha palca i za tren je postao velik kao stijena. Um mi je zbunjen. Da li je to Svevišnja Božanska Osoba Viṣṇu?

 

SMISAO: Pošto je Brahmā vrhovna osoba u univerzumu i pošto nikada do tada nije vidio ovakav oblik, mogao je pretpostaviti da je čudesna pojava vepra inkarnacija Viṣṇua. Neobičan izgled, karakterističan za inkarnaciju Boga, može zbuniti čak i Brahmin um.

Dok se Brahmā savjetovao sa svojim sinovima, Svevišnja Božanska Osoba, Viṣṇu, riknuo je gromoglasno kao velika planina.

 

SMISAO: Izgleda da velika brda i planine, isto tako imaju moć rike, jer su i ona živa bića. Jačina vibriranog zvuka je srazmjerna veličini materijalnog tijela. Dok je Brahmā nagađao o pojavi Gospodinove inkarnacije u obliku vepra, Gospodin je potvrdio njegove misli, riknuvši Svojim divnim glasom.

 

Svemoćni Svevišnji Gospodin je obradovao Brahmu i ostale uzvišene brāhmaṇe ponovo riknuvši Svojim neobičnim glasom, koji je odjekivao u svim pravcima.

 

SMISAO: Brahmā i ostali prosvjetljeni brāhmaṇe, koji poznaju Svevišnju Božansku Osobu, raduju se kad se Gospodin pojavi u bilo kojoj od Njegovih mnogobrojnih inkarnacija. Pojava čudesne i ogromne inkarnacije Viṣṇua kao vepra, nalik planini, nije ih ispunila nikakvim strahom, iako je Gospodinov snažni glas bio zaglušujući i odjekivao je užasno u svim pravcima, kao otvorena prijetnja svim demonima koji bi se usudili da ospore Njegovu svemoć.

 

niśamya te ghargharitaḿ sva-kheda  -  kṣayiṣṇu māyāmaya-sūkarasya

janas-tapaḥ-satya-nivāsinas te    tribhiḥ pavitrair munayo 'gṛṇan sma

 

SYNONYMS: niśamya — just after hearing; te — those; ghargharitam — the tumultuous sound; sva-kheda — personal lamentation; kṣayiṣṇu — destroying; māyā-maya — all-merciful; sūkarasya — of Lord Boar; janaḥ — the Janaloka planet; tapaḥ — the Tapoloka planet; satya — the Satyaloka planet; nivāsinaḥ — residents; te — all of them; tribhiḥ — from the three Vedas; pavitraiḥ — by the all-auspicious mantras; munayaḥ — great thinkers and sages; agṛṇan sma — chanted.

 

Kada su veliki mudraci i filozofi, koji prebivaju na Janaloki, Tapoloki i Satyaloki, čuli zaglušujući glas Gospodina Vepra [Lord Boar], svepovoljni glas svemilostivog Gospodina, počeli su pjevati povoljne mantre iz tri Vede.

 

SMISAO: Riječ māyāmaya  je veoma značajna u ovom stihu. Māyā znači "milost",  „određeno znanje", kao i "iluzija". Prema tome, Gospodin Vepar je sve: milostiv je, svo je znanje i također je iluzija. Na zvuk, koji je vibrirao kao inkarnacija u obliku vepra, veliki mudraci na planetama [planetarnim sistemima] Janaloki, Tapoloki i Satyaloki su odgovorili vedskim himnama. Na tim planetama žive najintelektualnija i najpobožnija živa bića i kad su čuli neobičan glas vepra, mogli su shvatiti da je taj poseban zvuk vibrirao niko drugi do Sam Gospodin. Zato su odgovorili, moleći se Gospodinu vedskim himnama. Planeta Zemlja je bila potopljena u mulj, ali kad su čuli zvuk od Gospodina, stanovnici viših planeta su se obradovali, jer su znali da je Gospodin došao da izbavi Zemlju. Zato su se Brahmā i svi mudraci, kao što su Bhṛgu, te Brahmini ostali sinovi i učeni brāhmaṇe, obradovali i složno udružili u veličanju Gospodina transcendentalnim vibracijama vedskih himni. Najvažniji je stih iz Bṛhan-Nāradīya Purāṇe -- Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

 

REFERENCE:

 

Canto 3: The Status Quo          Chapter 13: The Appearance of Lord Varāha

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 3.13.16-25

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 


ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- VARĀHA DVĀDAŚĪ -- APPEARANCE OF LORD VARĀHADEVA https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
15.02.2021.

ŚRĪ ADVAITA ĀCĀRYA – APPEARANCE [FAST TODAY] -- 18 FEBRUARY 2021 THURSDAY – SAPTAMĪ [FOR COORDINATES OF SARAJEVO] [PART 4]

 

 

VAŽNOST VEDĀNTA-SŪTRI  I MANU-SMṚTIYA -- ZAKONA ZA ČOVJEČANSTVO.

VELIKI PARĀŚARA ṚṢI JE TO POTVRDIO U VIṢṆU PURĀṆI.


SLJEDBENICI VEDA JEDNOGLASNO PRIHVATAJU AUTORITET MANUA I PARĀŚARE U UČENIČKOM NASLIJEĐU.

 

KOMENTAR:  Da bi prikrili svoje veliko neznanje i sebe predstavili kao tobože veoma učene i napredne, danas neki špekulatori koji imaju sposobnost govora, ali nisu opunomoćeni i upućeni u obimne vedske spise, pokušavaju da podučavaju druge pribjegavajući uljepšavanju  svoje retorike umetanjem mnoštva nepoznatih riječi, različitih tehničkih podataka [tehnikalija], pa i pojedinih segmenata ezoterične terminologije, obično sve garnirano s poluistinama i prilagođenim dokazanim naučnim predviđanjima i drugim opće poznatim činjenicama, tako da se prosječni slušaoc, ili čitaoc začas  uplete. Međutim, kao što je navedeno u nastavku današnjeg teksta, moramo znati da: “Sve što nije potkrijepljeno vedskim principima mora se smatrati izmišljenim i nedokazanim.” [Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 6.14-15].

 

U Śrīmad Bhāgavatamu 12.2.4 Purport, pored ostaloga navedena je i jedna značajna opservacija prikladna za ovu temu, koja veoma precizno opisuje današnju intelektualnost: “Intelektualnost je još jedan ranjenik u zbunjujućem dobu Kali [Kali yugi]. Savremeni takozvani  filozofi  i  naučnici  stvorili  su  tehničku,  ezoteričnu terminologiju za svaku granu učenja i kada podučavaju ljudi ih smatraju učenima samo zbog njihove sposobnosti govora, koga niko drugi ne može razumjeti. U zapadnoj kulturi su grčki sofisti bili među prvima, koji su sistemski zagovarali retoriku i „umješnost“ iznad mudrosti i čistoće, a sofistika svakako caruje u dvadesetom vijeku. Savremeni univerziteti imaju veoma malo mudrosti, iako posjeduju beskrajno mnogo tehničkih podataka. Iako  mnogi savremeni mislioci  u  osnovi  ne  znaju  za više, duhovne vrijednosti, oni su, da tako kažemo, „dobri govornici“, a većina ljudi jednostavno neće niti primijetiti njihovo neznanje.”

 

Veliki vaiṣṇavski filozof Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa veoma lijepo objašnjava materijalistički zaključak Sāńkhya filozofije, u svom komentaru na Vedānta-sūtru, poznatom kao Govinda-bhāṣya. Radi kompletnog razumijevanja teme potrebno je pročitati i predhodne nastavke.

 

OPOVRGAVANJE ZAKLJUČAKA SĀŃKHYA FILOZOFIJE  ATEISTIČKOG KAPILE [PART 3]

 

„Slično tome, zahvaljujući ulasku Garbhodakaśāyī Viṣṇua u univerzum, ovaj materijalni svijet uzrokuje raznolikosti manifestacija. On je prisutan ne samo unutar univerzuma, već i unutar tijela svih živih bića i atoma. Iz Brahma-saḿhite saznajemo da je Nad-duša prisutna u univerzumu, u atomu i u srcu svakog živog bića. Stoga, nijedan čovjek koji posjeduje dovoljno znanja o materiji i duhu ne može prihvatiti teoriju da je materija uzrok čitave kosmičke manifestacije."

 

"Materijalisti ponekad navode argument da materijalna priroda u raznim okolnostima proizvodi razne manifestacije, kao što sijeno koje pojede krava automatski proizvodi mlijeko. Tako je izvorni uzrok materija. Da bismo pobili ovaj argument, možemo reći da bik, koji pripada istoj vrsti kao krava, također jede sijeno kao krava, ali ne proizvodi mlijeko. Zato se ne može reći da sijeno u dodiru s određenom vrstom života proizvodi mlijeko. Zaključak bi trebao biti da postoji viša uprava, kao što je potvrđeno u Bhagavad-gīti [9.10], gdje Gospodin kaže -- mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram: „O Kuntin sine, ova materijalna priroda djeluje pod Mojom upravom i stvara sva pokretna i nepokretna bića“. Svevišnji Gospodin kaže -- mayādhyakṣeṇa [pod Mojom upravom]. Kada On želi da krava proizvede mlijeko jedući sijeno, mlijeka ima, a kada On to ne želi, takav spoj ne može proizvesti mlijeko. Kadaa bi zakon materijalne prirode bio da sijeno proizvodi mlijeko, onda bi i plast sijena mogao proizvoditi mlijeko. Ali to nije moguće. Ako se to isto sijeno da ženi, ona ne može proizvesti mlijeko. To je značenje izjave Bhagavad-gīte da se sve odvija samo po naredbi višeg autoriteta. Sama materija nema moć da stvara nezavisno. Stoga možemo zaključiti da materija, koja nema znanje o sebi, ne može biti uzrok materijalne kreacije. Prvobitni stvaralac je Svevišnja Božanska Osoba."

 

"Kada bismo prihvatili materiju kao izvorni uzrok kreacije, svi ovlašćeni spisi na svijetu bi bili beskorisni, jer je u svakom od njih, a posebno u vedskim spisima poput Manu-smṛtiya, rečeno da je Svevišnja Božanska Osoba izvorni stvaralac. Smatra se da su Manu-smṛti zbirka najviših vedskih uputstava namijenjenih čovječanstvu. Manu donosi zakone za čovječanstvo, a u Manu-smṛtiyima je jasno rečeno da je prije stvaranja čitav prostor univerzuma bio mračan, bez obavještenja i raznolikosti, u stanju potpune suspenzije, kao u snu. Sve je bilo tama. Svevišnji Gospodin je zatim ušao u kosmički prostor i mada je nevidljiv, stvorio vidljivu kosmičku manifestaciju. U materijalnom svijetu Svevišnji Gospodin ne ispoljava Svoje lično prisustvo, ali prisustvo raznolike kosmičke manifestacije je dokaz da je sve stvoreno pod Njegovom upravom. On je ušao u univerzum sa svim stvaralačkim moćima i tako je raspršio tamu bezgraničnog prostora."

 

"Oblik Svevišnje Božanske Osobe je opisan kao transcendentalan, veoma suptilan, vječan, sveprožimajući, nepojmljiv i stoga neispoljen za materijalna čula uslovljenog živog bića. Gospodin je poželio da se ekspandira u mnogo živih bića i s tom željom je prvo stvorio ogromnu količinu vode u kosmičkom prostoru i zatim oplodio tu vodu s živim bićima.

 

Iz tog procesa oplodnje, pojavilo se ogromno tijelo, blistavo poput hiljade Sunca, u kome se nalazio prvi stvaralački princip, Brahmā. Veliki Parāśara Ṛṣi je to potvrdio u Viṣṇu Purāṇi. On kaže da je kosmičku manifestaciju, koju možemo vidjeti stvorio Gospodin Viṣṇu i da se pod Njegovom zaštitom ona održava. Gospodin Viṣṇu  je glavni održavalac i uništavalac kosmičkog oblika."

 

"Ova kosmička manifestacija je jedna od različitih energija Svevišnje Božanske Osobe. Kao što pauk izlučuje slinu i plete mrežu svojim pokretima, ali na kraju uvlači paučinu u svoje tijelo, tako Gospodin Viṣṇu stvara ovu kosmičku manifestaciju iz Svog transcendentalnog tijela i na kraju je uvlači u Sebe. Svi veliki mudraci koji posjeduju vedsko razumijevanje su prihvatili da je Svevišnja Božanska Osoba izvorni stvaralac."

 

"Ponekad se tvrdi da su impersonalističke špekulacije velikih filozofa namijenjene sticanju znanja bez religioznih obrednih principa. Ali religiozni obredni principi su namijenjeni sticanju duhovnog znanja. Vršenjem religioznih obreda osoba na kraju dostiže vrhovni cilj znanja shvatajući da je Vāsudeva, Svevišnja Božanska Osoba, uzrok svega. U Bhagavad-gīti je jasno rečeno, da čak i zagovornici samog znanja, bez ikakvih religioznih obrednih procesa, napreduju u znanju nakon mnogo, mnogo života špekulacije i tako dolaze do zaključka da je Vāsudeva vrhovni uzrok svega što postoji. Kao rezultat dostizanja cilja života, takav napredni učenjak, ili filozof se predaje Svevišnjoj Božanskoj Osobi. Religiozni obredi su namijenjeni pročišćavanju zagađenog uma u materijalnom svijetu. Posebno obilježje ovog doba Kali je da osoba može lako pročistiti um od zagađenosti pjevanjem svetih imena Boga -- Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.“ "U vedskim spisima je rečeno -- sarve vedā yat padam āmananti [Kaṭha Up. 1.2.15]: svo vedsko znanje traga za Svevišnjom Božanskom Osobom. Na drugom mjestu je rečeno -- nārāyaṇa-parā vedāḥ: svrha Veda je shvatiti Nārāyaṇa, Svevišnjeg Gospodina. Bhagavad-gītā [Bg. 15.15] također potvrđuje -- vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ: cilj svih Veda je spoznati Kṛṣṇu. Stoga je glavna svrha shvatanja Veda, vršenja vedskih žrtvovanja i špekuliranja o Vedānta-sūtrama shvatiti Kṛṣṇu. Prihvatanje impersonalističkog gledišta o praznini, ili nepostojanju Svevišnje Božanske Osobe, negira svo proučavanje Veda. Impersonalistička špekulacija teži ka opovrgavanju zaključka Veda. Stoga se svako impersonalističko izlaganje protivi principima Veda, ili mjerodavnih spisa. Pošto špekulacija impersonalista ne slijedi principe Veda, smatra se da je njihov zaključak protivan vedskim principima. Sve što nije potkrijepljeno vedskim principima mora se smatrati izmišljenim i nedokazanim. Zato se nijedno impersonalističko objašnjenje, bilo kojeg vedskog spisa ne može prihvatiti."

 

"Ako osoba pokuša da opovrgne zaključke Veda prihvatajući neovlašćeni, ili takozvani spis, teško će doći do pravog zaključka o Apsolutnoj Istini. Sistem usklađivanja dva proturječna spisa je pozivanje na Vede, jer se izjave Veda prihvataju kao konačne presude. Kada se pozivamo na određeni spis, mora biti ovlašćen, a da bi to bio mora strogo slijediti vedske naredbe. Ako neko predstavi alternativno učenje, koje je sam izmislio, to učenje će se pokazati beskorisnim, jer se svako učenje koje pokušava da dokaže da su vedske tvrdnje besmislene, odmah pokazuje besmislenim. Sljedbenici Veda jednoglasno prihvataju autoritet Manua i Parāśare u učeničkom naslijeđu. Međutim, njihove izjave ne podržavaju gledište ateističkog Kapile, jer je Kapila spomenut u Vedama drugi Kapila, sin Kardame i Devahūti. Ateistički Kapila je potomak Agniyeve dinastije i jedna od uslovljenih duša, ali Kardamin sin Kapila je prihvaćen kao inkaracija Vāsudeve. Padma Purāṇa pruža svjedočanstvo da se Svevišnja Božanska Osoba Vāsudeva, rađa kao Kapila i šireći teističku Sāńkhya filozofiju poučava sve polubogove i brāhmaṇu po imenu Āsuri.

 

U učenjima ateističkog Kapile postoje mnoge izjave, koje se neposredno protive vedskim principima. Ateistički Kapila ne prihvata Svevišnju Božansku Osobu. On tvrdi da je živo biće Svevišnji Gospodin i da ne postoji niko veći od njega i odbija da prihvati značaj besmrtnog vremena. Njegove koncepcije o takozvanom uslovljenom i oslobođenom životu su materijalističke. Sve takve izjave se protive principima Vedānta-sūtri".

 

Ādi-līlā Chapter 6: The Glories of Śrī Advaita Ācārya

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 6.14-15 [PART 3]

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- ŚRĪ ADVAITA ĀCĀRYA – APPEARANCE – 3 FEBRUARY 2017 https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
12.02.2021.

ŚRĪ ADVAITA ĀCĀRYA – APPEARANCE [FAST TODAY] -- 18 FEBRUARY 2021 THURSDAY – SAPTAMĪ [FOR COORDINATES OF SARAJEVO] [PART 3]

 

 

MATERIJALNA PRIRODA JE NEPOKRETNA I KAO TAKVA NE MOŽE BITI UZROK MATERIJE, NI KAO MATERIJALNI NI KAO POKRETAČKI UZROK.

 

PREMA BṚHAD-ĀRAṆYAKA UPANIṢADI, SVAKO ŽIVO BIĆE BIVA PRIMORANO POD BOŽANSKOM UPRAVOM DA PRIHVATI ODREĐENU VRSTU TIJELA ZAVISNO OD DJELA KOJA JE POČINILO U PROŠLOSTI. POSTOJI MNOGO RAZNIH VRSTA TIJELA I PO BOŽANSKOM UREĐENJU ŽIVO BIĆE PRIHVATA TIJELA RAZLIČITIH OBLIKA.

 

TENDENCIJA I INTUICIJA POSTOJE ZATO ŠTO JE DUŠA PRISUTNA U TIJELU.

 

KADA OSOBA MISLI 'JA ČINIM OVO', TO 'JA' SE NE ODNOSI NA TIJELO. ODNOSI SE NA NEŠTO VIŠE OD TIJELA, NA NEŠTO UNUTAR TIJELA. TIJELO SAMO PO SEBI NEMA TENDENCIJU ILI INTUICIJU; TENDENCIJA I INTUICIJA PRIPADAJU DUŠI U TIJELU.

 

KOMENTAR: Uzvišena vaiṣṇavska filozofija često može biti pomalo povisoka i teško razumljiva za neupućene. Ali, ne smijemo previše razmišljati o tome na početku duhovnih traganja. Ako budemo dovoljno uporni u pažljivom mantranju, te i inače u obavljanju svakodnevne duhovne prakse-sādhane i različitih seva, postepeno će nam sve biti razotkriveno. Kada je govor o filozofiji, potrebno je znati da postoji i lažna Sāńkhya filozofija, data od lažnog Kapile, koja može da zavede mnoge osobe. Ako nismo dovoljno pažljivi začas ćemo se uplesti u kitnjasti način izražavanja i biti prevareni. Kaže se ko želi da bude prevaren i biva prevaren. Neko može da misli: “Pa ja ne želim nikako da budem prevaren”, ali upravo sve radi da bude prevaren. Dakle, itekako je neophodno imati zdravu dozu sposobnosti diskriminacije, pa postepeno naučiti razlikovati pravu realnost od onoga što nije, što je māyā [iluzija ili ono što nije]. Određene osobine se stiču druženjem, pored onih karmički ugrađenih. Tako, puno zavisi i od toga s kim se svakodnevno družimo. Poenta je družiti se s duhovno naprednim osobama. Tu su oko nas, samo ih treba znati potražiti.

 

Preporučljivo je znati da postoji i pravi Kapila, sin Devahūti. Veliki vaiṣṇavski filozof Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa veoma lijepo objašnjava materijalistički zaključak Sāńkhya filozofije, u svom komentaru na Vedānta-Sūtru, poznatom kao Govinda-Bhāṣya, radi uočavanja razlika u odnosu na istinsku vaiṣṇavsku filozofiju. Ovo znati razlikovati je često od esencijalne važnosti za naš dalji duhovni napredak, jer se u praksi često dešava da podlegnemo nekoj od izmišljenih filozofija i tek nekada kasnije počnemo uočavati da postoje i mnogobrojne prevare u tom smislu, kroz različite tobože duhovne pokrete i organizacije, tajna okultna društva često povezana s crnom umjetnošću [black magic], koja inače postoje već stoljećima, te i pojedinačne pokušaje nekih njihovih glasnogovornika, specijalno danas u doba razvijenih računarskih tehnologija i jako uvećanih mogućnosti komunikacije i pristupa informacijama svih vrsta,

 

Radi, pravilnog razumijevanja teme, potrebno je pročitati i prethodne postove.  

 

OPOVRGAVANJE ZAKLJUČAKA SĀŃKHYA FILOZOFIJE  [PART 2]

 

„Dvije vrste čula su deset spoljašnjih čula i jedno unutrašnje čulo, um. Tako postoji jedanaest čula. Prema Kapili, materijalna priroda je vječna i svemoćna. Izvorno, duh ne postoji, a materija nema uzroka. Materija je sama glavni uzrok svega. Ona je sveprožimajući uzrok svih uzroka. Prema Sāńkhya filozofiji, sveukupna energija [mahat-tattva], lažni ja i pet predmeta čulnog opažanja predstavljaju sedam različitih manifestacija materijalne prirode, koja ima dva obilježja, poznata kao materijalni i pokretački uzrok. Za razliku od materijalne prirode, koja uvijek podliježe preobražajima, puruṣa, uživalac, ne podliježe preobražajima. Ali, mada je materijalna priroda nepokretna, uzrok je uživanja i oslobođenja za mnoga živa bića. Njene djelatnosti su iznad dosega čulnog opažanja, ali se ipak mogu naslutiti višom inteligencijom. Materijalna priroda je jedna, ali uslijed interakcija triju odlika može proizvesti sveukupnu energiju i čudesnu kosmičku manifestaciju. Takvi preobražaji dijele materijalnu prirodu na dva obilježja -- pokretački i materijalni uzrok. Puruṣa, uživalac, nije aktivan i nema materijalne odlike, iako je u isto vrijeme gospodar, koji postoji odvojeno u svakom tijelu kao simbol znanja. Shvatanjem materijalnog uzroka, osoba može naslutiti da je puruṣa, uživalac, pošto nije aktivan, odvojen od svih vrsta uživanja ili upravljanja. Nakon opisa prirode prakṛti [materijalne prirode] i puruṣe [uživaoca], Sāńkhya filozofija izjavljuje da je kreacija samo proizvod njihovog spajanja, ili blizine. Takvim spajanjem simptomi života postaju vidljivi u materijalnoj prirodi, ali može se naslutiti da u osobi uživaoca, puruṣe, postoje moći upravljanja i uživanja. Kada se puruṣa zbog nedovoljnog znanja nalazi u iluziji, osjeća da je uživalac, a kada posjeduje potpuno znanje, biva oslobođen. U Sāńkhya filozofiji je opisano da je puruṣa uvijek ravnodušan prema djelatnostima prakṛti"

 

"Sāńkhya filozof prihvata tri vrste dokaza: neposredno opažanje, hipoteze i tradicionalni autoritet. Kada je takav dokaz potpun, sve je savršeno. Takvo savršenstvo obuhvata proces upoređivanja. Svaki dokaz se mora zasnivati na takvom dokazu. Nema velikih protivrječnosti između svjedočanstva zasnovanog na neposrednom opažanju i svjedočanstva zasnovanog na tradicionalnom autoritetu. Sistem Sāńkhya filozofije smatra da su uzroci kosmičke manifestacije tri vrste procesa: pariṇāmāt [preobražaj –transformation], samanvayāt [prilagođavanje—adjustment] i śaktitaḥ [djelovanje energija--performance of energies]."

 

Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa je u svom komentaru na Vedānta-sūtru, pokušao da pobije ovaj zaključak, smatrajući da će opovrgavanjem tih navodnih uzroka kosmičke manifestacije opovrći čitavu Sāńkhya filozofiju. Materijalistički filozofi smatraju da je materija i materijalni i pokretački uzrok kreacije; prema njima, materija je uzrok svih vrsta manifestacija. Obično navode primjer vrča i gline. Glina je uzrok vrča, ali se može posmatrati i kao uzrok i kao posljedica. Vrč je posljedica, a glina je uzrok, ali glinu možemo vidjeti svuda. Drvo je materija, ali proizvodi plodove. Voda je materija, ali teče. Tako je materija, prema sāńkhyaitima, uzrok kretanja i stvaranja. Kao takva, materija se može smatrati materijalnim i pokretačkim uzrokom svega u kosmičkoj manifestaciji. Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa je stoga objasnio prirodu pradhāne na slijedeći način:

 

,,Materijalna priroda je nepokretna i kao takva ne može biti uzrok materije, ni kao materijalni ni kao pokretački uzrok. Opažanje čudesnog načina na koji je kosmička manifestacija uređena i na koji se njome upravlja obično navodi na pomisao da iza svega toga stoji živa inteligencija, jer bez nje takvo uređenje ne bi moglo postojati. Ne bismo trebali zamišljati da takvo uređenje može postojati bez svjesnog upravljanja. Naše praktično iskustvo nam pokazuje da nepokretne cigle nikada ne mogu same sagraditi veliku zgradu."

 

"Primjer vrča se ne može prihvatiti, jer vrč nema sposobnost da osjeti zadovoljstvo i patnju. Takvo opažanje nastaje unutra. Zato se tjelesni prekrivač, ili vrč, ne može poistovijetiti s njim."

 

"Ponekad materijalni naučnici izjavljuju da drveće raste iz zemlje samo, bez pomoći vrtlara, jer je to tendencija materije. Smatraju da je intuicija, koju živo biće ima od rođenja također materijalna. Međutim, ne možemo prihvatiti da su materijalne tendencije poput tjelesne intuicije nezavisne, jer ukazuju na postojanje duhovne duše u tijelu. U stvari, drvo ili tijelo živog bića ne posjeduje nikakvu tendenciju ili intuiciju; tendencija i intuicija postoje zato što je duša prisutna u tijelu. U vezi s tim, primjer automobila i vozača je veoma prikladan. Automobil ima tendenciju da skrene desno -- lijevo, ali ne možemo reći da sam automobil, kao materija, skreće desno i lijevo, ako njime ne upravlja vozač. Materijalni automobil ne posjeduje tendenciju, ili intuiciju nezavisno od namjere vozača u automobilu. Isti princip vrijedi i za automatski rast drveća u šumi. Do rasta dolazi zbog prisustva duše u drveću."

 

"Ponekad budalasti ljudi uzimaju zdravo za gotovo da pirinač rađa škorpione, zato što se škorpioni rađaju iz hrpe pirinča. U stvari, majka škorpiona polaže jaja u pirinač i zahvaljujući odgovarajućoj fermentaciji pirinča nakon nekog vremena iz jaja se rađaju bebe škorpioni. To ne znači da pirinač rađa škorpione. Slično tome, ponekad vidimo da bube izlaze iz prljavih kreveta. Međutim, to ne znači da kreveti rađaju bube. Životna sila je ta koja izlazi, koristeći prljavo stanje kreveta. Postoje različite vrste živih stvorenja. Neka od njih se rađaju iz embriona, neka iz jajeta, a neka iz znoja. Različita živa bića se pojavljuju iz različitih izvora, ali ne bismo trebali zaključiti da materija proizvodi takva živa bića."

 

"Materijalisti navode primjer da drveće automatski raste iz zemlje, ali i tu vrijedi isti princip. Koristeći priliku koju mu pružaju određeni uslovi, živo biće se rađa iz zemlje. Prema Bṛhad-Āraṇyaka Upaniṣadi, svako živo biće biva primorano pod božanskom upravom da prihvati određenu vrstu tijela zavisno od djela koja je počinilo u prošlosti. Postoji mnogo raznih vrsta tijela i po Božanskom uređenju živo biće prihvata tijela različitih oblika."

 

"Kada osoba misli 'ja činim ovo', to 'ja' se ne odnosi na tijelo. Odnosi se na nešto više od tijela, na nešto unutar tijela. Tijelo samo po sebi nema tendenciju ili intuiciju; tendencija i intuicija pripadaju duši u tijelu. Materijalistički naučnici ponekad tvrde da tendencije muških i ženskih tijela uzrokuju njihovo sjedinjavanje i da je to uzrok rađanja djeteta. Ali pošto se puruṣa, prema Sāńkhya filozofiji, nikada ne mijenja, odakle potiče tendencija ka rađanju?"

 

"Ponekad materijalni naučnici navode primjer mlijeka, koje se automatski pretvara u kiselo mleko, ili destilirane vode koja pada iz oblaka na zemlju, stvara razne vrste drveća i ulazi u razne vrste cvijeća i plodova različitog mirisa i ukusa. Prema tome, kažu, materija sama stvara raznolikosti materijalnih stvari. U odgovoru na taj argument, možemo ponoviti istu izjavu Bṛhad-Āraṇyaka Upaniṣade, prema kojoj razne vrste živih bića bivaju stavljene u različite vrste tijela pod upravom više sile. Pod nadzorom viših autoriteta, razne duše, zavisno od djela koja su počinile u prošlosti, dobijaju priliku da prihvate posebnu vrstu tijela, kao što je tijelo drveta, životinje, ptice, ili zvijeri i tako se njihove različite tendencije razvijaju u tim okolnostima. Bhagavad-gītā [13.22] to također potvrđuje:

 

puruṣaḥ prakṛti-stho hi   bhuńkte prakṛti-jān guṇān

kāraṇaḿ guṇa-sańgo 'sya   sad-asad-yoni-janmasu

 

„Živo biće u materijalnoj prirodi slijedi puteve života, uživajući u tri gune prirode. To je posljedica njegovog druženja s materijalnom prirodom. Tako se sreće s dobrim i zlim u raznim vrstama života.“ Duša dobija različite vrste tijela. Na primjer, kad duše ne bi dobile razne vrste tijela u obliku drveća, ne bi se mogle proizvesti razne vrste plodova i cvijeća. Svaka vrsta drveća rađa posebnu vrstu plodova i cvijeća. Ne može se reći da ne postoje razlike između različitih vrsta. Jedno drvo ne rađa cvijeće različitih boja, niti plodove različitog ukusa. Postoje određene vrste, kao što možemo vidjeti među ljudima, životinjama, pticama i drugim vrstama života. Postoji bezbroj živih bića i njihove djelatnosti, koje vrše u materijalnom svijetu u skladu s raznim odlikama guna materijalne prirode, pružaju im priliku da dobiju razne vrste tijela. Tako trebamo shvatiti da pradhāna, materija, ne može djelovati bez podsticaja živog bića. Prema tome, ne možemo prihvatiti materijalističku teoriju da materija djeluje nezavisno. Materija se naziva prakṛti, što se odnosi na žensku energiju. Žena je prakṛti. Ona ne može stvoriti djecu ako se ne sjedini sa puruṣom, muškarcem. Puruṣa uzrokuje rođenje djeteta, jer polaže u matericu žene dušu, koja je uzela utočište sjemena. Žena, kao materijalni uzrok, obezbjeđuje tijelo za dušu, a kao pokretački uzrok rađa dijete. Ali, mada se čini da je žena i materijalni i pokretački uzrok rođenja deteta, izvorni uzrok djeteta je puruṣa, muškarac. 

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Ādi-līlā Chapter 6: The Glories of Śrī Advaita Ācārya

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 6.14-15 [PART 2]

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- 7 FEBRUARY 2021 SUNDAY – DAŚAMĪ [FOR SARAJEVO EKĀDAŚĪ -- SUITABLE FOR FASTING -- FASTING FOR ṢAṬ-TILĀ EKĀDAŚĪ]   https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
10.02.2021.

ŚRĪ ADVAITA ĀCĀRYA – APPEARANCE [FAST TODAY] -- 18 FEBRUARY 2021 THURSDAY – SAPTAMĪ [FOR COORDINATES OF SARAJEVO] [PART 2]

 

MATERIJALNI NAUČNICI NE MOGU VIDJETI NIKAKVU SVJESNU DUHOVNU SUPSTANCU, KOJA BI MOGLA BITI UZROK KREACIJE.

 

POŠTO SU MATERIJALISTIČKI FILOZOFI I NAUČNICI PREVIŠE ZAOKUPLJENI SVOJIM NESAVRŠENIM ČULIMA, PRIRODNO ZAKLJUČUJU DA JE ŽIVOTNA SILA PROIZVOD MATERIJALNIH SPOJEVA. ALI, ISTINA JE UPRAVO SUPROTNA. MATERIJA JE PROIZVOD DUHA. PREMA BHAGAVAD-GĪTI, IZVOR SVIH ENERGIJA JE VRHOVNI DUH, BOŽANSKA OSOBA.

 

S NAPREDOVANJEM ISTRAŽIVAČKOG RADA NA PROUČAVANJU OGRANIČENE SUPSTANCE UNUTAR GRANICA PROSTORA I VREMENA, ČOVJEK BIVA ZADIVLJEN RAZNIM ČUDESNIM KOSMIČKIM MANIFESTACIJAMA I PRIRODNO NASTAVLJA DA HIPNOTIČKI PRIHVATA PUT ISTRAŽIVAČKOG RADA ILI INDUKTIVNU METODU. MEĐUTIM, DEDUKTIVNIM PUTEM RAZUMIJEVANJA OSOBA PRIHVATA VRHOVNU APSOLUTNU OSOBU, SVEVIŠNJU BOŽANSKU OSOBU, KAO UZROK SVIH UZROKA, KOJI JE PUN RAZLIČITIH ENERGIJA I KOJI NIJE NI BEZLIČAN NI PRAZAN. BEZLIČNA MANIFESTACIJA VRHOVNE OSOBE JE SAMO JOŠ JEDAN VID NJEGOVE ENERGIJE.

 

ODLIKE MATERIJALNE PRIRODE SE MOGU SPAJATI U TRI RAZLIČITA STANJA, KAO UZROK SREĆE, KAO UZROK NESREĆE I KAO UZROK ILUZIJE. ODLIKA VRLINE JE UZROK MATERIJALNE SREĆE, ODLIKA STRASTI JE UZROK MATERIJALNE NESREĆE, A ODLIKA NEZNANJA JE UZROK ILUZIJE. NAŠE MATERIJALNO ISKUSTVO LEŽI UNUTAR GRANICA OVE TRI MANIFESTACIJE SREĆE, NESREĆE I ILUZIJE.

 

ONAJ KO NE SHVATA MOĆ SVEVIŠNJE BOŽANSKE OSOBE, ILI NJEGOVIH RAZLIČITIH ENERGIJA, JER NE SHVATA ODNOS IZMEĐU IZVORA ENERGIJA I SAMIH ENERGIJA, UVIJEK MOŽE NAPRAVITI GREŠKU, KOJA JE POZNATA KAO VIVARTA.

 

KOMENTAR: Dobro će biti da svakodnevno pokušamo naći malo vremena u ovom ubrzanom tempu života i za ovakve stvari. Tada možemo postepeno zadobiti veliku milost, blagoslove, te i znanja višeg ranga, radi pravilnog razumijevanja svih događanja, kako u našem univerzumu, tako i u cjelokupnoj Božjoj kreaciji. Naš univerzum, iako je i sam skoro bezgraničan gledano iz naše perspektive postojanja, samo je jedan od manjih univerzuma u kompletnoj materijalnoj kreaciji, koja zaprema tek red veličine ¼ sveukupne Božje kreacije, dok ¾ zaprema duhovni svijet. Taj omjer je dat radi naše lakše percepcije, ali je odnos još izraženiji u korist duhovnog svijeta i bezbrojnih Vaikuṇṭha planeta, te vrhovne planete Goloka Vṛndāvane -- vrhovnog prebivališta Gospodina Śrī Kṛṣṇe, koja ima izgled ogromnog lotosovog cvijeta.  

 

STIH 13

 

koṭi aḿśa, koṭi śakti, koṭi avatāra

eta lañā sṛje puruṣa sakala saḿsāra

 

SYNONYMS: koṭi aḿśa — millions of parts and parcels; koṭi śakti — millions and millions of energies; koṭi avatāra — millions upon millions of incarnations; eta — all this; lañā — taking; sṛje — creates; puruṣa — the original person, Mahā-Viṣṇu; sakala saḿsāra — all the material world.

 

Mahā-Viṣṇu stvara čitav materijalni svijet, s milionima Svojih djelića, energija i inkarnacija.

 

STIH 14-15

 

māyā yaiche dui aḿśa — 'nimitta', 'upādāna'

māyā — 'nimitta'-hetu, upādāna — 'pradhāna'

puruṣa īśvara aiche dvi-mūrti ha-iyā

viśva-sṛṣṭi kare 'nimitta' 'upādāna' lañā

 

SYNONYMS: māyā — the external energy; yaiche — as; dui aḿśa — two parts; nimitta — the cause; upādāna — the ingredients; māyā — the material energy; nimitta-hetu — original cause; upādāna — ingredients; pradhāna — immediate cause; puruṣa — the person Lord Viṣṇu; īśvara — the Supreme Personality of Godhead; aiche — in that way; dvi-mūrti ha-iyā — taking two forms; viśva-sṛṣṭi kare — creates this material world; nimitta — the original cause; upādāna — the material cause; lañā — with.

 

Kao što se spoljašnja energija sastoji od dva dijela — pokretačkog uzroka [nimitte] koga predstavlja māyā i materijalnog uzroka [upādāne], koga predstavlja pradhāna — tako se Gospodin Viṣṇu, Svevišnja Božanska Osoba, pojavljuje u dva oblika da bi stvorio materijalni svijet s pokretačkim i materijalnim uzrocima.

 

SMISAO: Postoje dvije vrste istraživanja, koja se vrše da bi se otkrio izvomi uzrok kreacije. Jedan zaključak je da je Svevišnja Božanska Osoba, sveblaženi, vječni i sveznajući oblik, posredni uzrok ove kosmičke manifestacije i neposredni uzrok duhovnog svijeta u kome postoji bezbroj duhovnih planeta poznatih kao Vaikuṇṭhe i Gospodinovo lično prebivalište, poznato kao Goloka Vṛndāvana. Drugim riječima, postoje dvije manifestacije—materijalni univerzum i duhovni svijet. Kao što u materijalnom svijetu postoji bezbroj planeta i univerzuma, tako u duhovnom svijetu također postoji bezbroj duhovnih planeta i univerzuma, koji obuhvataju Vaikuṇṭhe i Goloku. Svevišnji Gospodin je uzrok i materijalnih i duhovnih svjetova. Drugi zaključak je, naravno, da je uzrok ove kosmičke manifestacije neka neobjašnjiva neispoljena praznina. Ta tvrdnja je besmislena.

 

Prvi zaključak prihvataju sljedbenici filozofije Vedānte, a drugi sljedbenici ateističkog filozofskog sistema Sāńkhya smṛti, koji se neposredno suprotstavlja filozofskom zaključku Vedānte. Materijalni naučnici ne mogu vidjeti nikakvu svjesnu duhovnu supstancu, koja bi mogla biti uzrok kreacije. Takvi ateistički Sāńkhya filozofi smatraju da simptome znanja i životne sile, koja je vidljiva u bezbrojnim živim bićima, uzrokuju tri odlike kosmičke manifestacije. Zato se Sāńkhyaiti suprotstavljaju zaključku Vedānte o izvornom uzroku kreacije.

 

U stvari, Vrhovna Apsolutna duhovna duša je uzrok svih vrsta manifestacija i uvijek je potpuna, bilo kao energija, bilo kao energetik. Kosmičku manifestaciju uzrokuje energija Vrhovne Apsolutne Osobe, u kojoj počivaju sve energije. Filozofi, koji jednostrano posmatraju kosmičku manifestaciju mogu cijeniti samo čudesne energije materije. Takvi filozofi prihvataju koncepciju o Bogu samo kao tvorevinu materijalne energije. Prema njihovim zaključcima izvor energije je također tvorevina energije. Takvi filozofi pogrešno tvrde da je materijalna energija uzrok živih bića u kosmičkoj manifestaciji i misle da i Vrhovno Apsolutno svjesno biće mora biti tvorevina materijalne energije.

 

Pošto su materijalistički filozofi i naučnici previše zaokupljeni svojim nesavršenim čulima, prirodno zaključuju da je životna sila proizvod materijalnih spojeva. Ali, istina je upravo suprotna. Materija je proizvod duha. Prema Bhagavad-gīti, izvor svih energija je Vrhovni duh, Božanska Osoba. S napredovanjem istraživačkog rada na proučavanju ograničene supstance unutar granica prostora i vremena, čovjek biva zadivljen raznim čudesnim kosmičkim manifestacijama i prirodno nastavlja da hipnotički prihvata put istraživačkog rada ili induktivnu metodu. Međutim, deduktivnim putem razumijevanja osoba prihvata Vrhovnu Apsolutnu Osobu, Svevišnju Božansku Osobu, kao uzrok svih uzroka, koji je pun različitih energija i koji nije ni bezličan ni prazan. Bezlična manifestacija Vrhovne Osobe je samo još jedan vid Njegove energije. Zato se zaključak, da je materija izvorni uzrok kreacije potpuno razlikuje od prave istine. Uzrok materijalne manifestacije je pogled Svevišnje Božanske Osobe, koja posjeduje nepojmljive moći. Materijalnu prirodu elektrificira vrhovni autoritet, a uslovljena duša, unutar granica vremena i prostora, biva zarobljena osjećanjem strahopoštovanja pred materijalnom manifestacijom. Drugim riječima, materijalni filozofi i naučnici spoznaju Svevišnjeg Gospodina kroz manifestacije Njegove materijalne energije. Onaj ko ne shvata moć Svevišnje Božanske Osobe, ili Njegovih različitih energija, jer ne shvata odnos između izvora energija i samih energija, uvijek može napraviti grešku, koja je poznata kao vivarta. Sve dok materijalistički naučnici i filozofi ne dođu do pravog zaključka, nesumnjivo će nastaviti da lebde iznad materijalnog polja, lišeni pravog razumijevanja Apsolutne Istine.

 

Veliki vaiṣṇavski filozof Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa je veoma lijepo objasnio materijalistički zaključak u svom komentaru na Vedānta-sūtru, poznatom kao Govinda-Bhāṣya. On je napisao slijedeće:

 

"Sāńkhya filozof Kapila je povezao različite elementarne istine prema sopstvenom ubjeđenju. Prema njemu, materijalna priroda se sastoji od ravnoteže tri materijalne odlike: vrline, strasti i neznanja. Materijalna priroda je proizvela materijalnu energiju, poznatu kao mahat, a mahat je proizvela lažni ja. Lažni ja je proizveo pet predmeta čulnog opažanja, koji su proizveli deset čula [pet čula za sticanje znanja i pet čula za djelovanje], um i pet grubih elemenata. Ako ovim elementima, kojih ima dvadeset četiri, pribrojimo i puruṣu, ili uživaoca, možemo zaključiti da postoji dvadeset pet različitih istina. Neispoljeno stanje ovih dvadeset pet elementarnih istina se naziva prakṛti, ili materijalna priroda. Odlike materijalne prirode se mogu spajati u tri različita stanja, kao uzrok sreće, kao uzrok nesreće i kao uzrok iluzije. Odlika vrline je uzrok materijalne sreće, odlika strasti je uzrok materijalne nesreće, a odlika neznanja je uzrok iluzije. Naše materijalno iskustvo leži unutar granica ove tri manifestacije sreće, nesreće i iluzije. Na primjer, lijepa žena je uzrok materijalne sreće za svog muža, ali ta ista lijepa žena je uzrok nesreće za muškarca, koga odbije, ili na koga se naljuti, a ako ga napusti postaje uzrok iluzije."

 

KOMENTAR -- Radi boljeg razumijevanja strukture našeg univerzuma i cjelokupne Božje Kreacije, te svih dobronamjernih osoba, koje se tek uključuju u praćenje ovih tekstova, ali i svih rijetkih duša, već upućenih poznavalaca vedske kosmologije, potrebno je navesti da ponekada na nekim dostupnim slikama na internetu, postoje neke male, prividne kontraverze u pojedinim prikazima cjelokupne Božje Kreacije i strukture našeg univerzuma. Ovo, iako same slike mogu biti jako dobre, te neke od njih i sam upotrebljavam, kao prilog uz tekstove s kosmološkim temama. Za pažljivog posmatrača, na nekima od njih je prikazan Garbhodaka Okean i dalje van omotača našeg univerzuma, što se ne bi moglo prihvatiti. Naime, izvan omotača našeg univerzuma, kao i izvan drugih univerzuma je duhovni Kāraṇa-Samudra Okean [Uzročni Okean]. Vjerujem da su neki kreatori slika, samo zbog nedostatka prostora produžili natpis Garbhodaka Okeana i van granica univerzuma, tako da to unosi nepotrebne zabune.

 

 Stay Tuned. To Be Continued.

 

Ādi-līlā Chapter 6: The Glories of Śrī Advaita Ācārya

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 6.13, 14-15 [Part 1]

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Gosvāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
05.02.2021.

ŚRĪ ADVAITA ĀCĀRYA – APPEARANCE [FAST TODAY] -- 18 FEBRUARY 2021 THURSDAY – SAPTAMĪ [FOR COORDINATES OF SARAJEVO] [PART 1]

 

 

REČENO JE DA MATERIJALNA PRIRODA IMA DVA OBILJEŽJA -- MATERIJALNI UZROK I POKRETAČKI UZROK. AKTIVNOSTI POKRETAČKOG UZROKA UZROKUJE MAHĀ-VIṢṆU, A AKTIVNOSTI MATERIJALNOG UZROKA UZROKUJE OBLIK MAHĀ-VIṢṆUA POZNAT KAO ADVAITA.

 

TAJ ADVAITA, UPRAVITELJ KOSMIČKE MANIFESTACIJE, SIŠAO JE U OBLIKU ADVAITE DA BI SE DRUŽIO S GOSPODINOM CAITANYOM. KADA SE OSLOVLJAVA KAO SLUGA GOSPODINA CAITANYE, NJEGOVE SLAVE SE POVEĆAVAJU, JER ONAJ KO NIJE PROŽET MENTALITETOM SLUŽENJA, NE MOŽE SHVATITI DRAŽI PREDANOG SLUŽENJA SVEVIŠNJEG GOSPODINA KṚṢṆE.  SVAKO KO SLUŠA O NJEMU I SLAVI GA I SAM POSTAJE SLAVLJEN, JER TAKVE DJELATNOSTI OSLOBAĐAJU OSOBU OD SVIH VRSTA NESREĆE.

 

OBLIKU VIṢṆUA NE BISMO TREBALI PRIPISIVATI MATERIJALNU ZAGAĐENOST ILI BEZLIČNOST.

 

KOMENTAR: U današnje vrijeme intezivnih karmičkih pročišćenja, koja su zahvatila cijeli svijet bez razlike, dobro je da se podsjetimo načina i početka stvaranja sveukupne Božije kreacije i našeg univerzuma. To će nam dati šire uvide u dvojnu stvarnost koja nas okružuje i čiji smo i sami sastavni dio. Postojanje dvojne stvarnosti, one vidljive, kao i one nevidljive za naše ograničene moći percepcije je i osnovni princip vedske kosmologije.

 

Istina o Advaita Ācāryi je bila opisana u dva stiha. Rečeno je da materijalna priroda ima dva obilježja: materijalni uzrok i pokretački uzrok. Aktivnosti pokretačkog uzroka uzrokuje Mahā-Viṣṇu, a aktivnosti materijalnog uzroka uzrokuje oblik Mahā-Viṣṇua poznat kao Advaita. Taj Advaita, upravitelj kosmičke manifestacije, sišao je u obliku Advaite da bi se družio sa Gospodinom Caitanyom. Kada se oslovljava kao sluga Gospodina Caitanye, Njegove slave se povećavaju, jer onaj ko nije prožet mentalitetom služenja, ne može shvatiti draži predanog služenja Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe.  

 

vande taḿ śrīmad-advaitā  -  cāryam adbhuta-ceṣṭitam

yasya prasādād ajño 'pi   tat-svarūpaḿ nirūpayet

 

Odajem svoje ponizno poštovanje Śrī Advaiti Ācāryi, čije su sve djelatanosti čudesne. Njegovom milošću, čak i budalasta osoba može opisati Njegove osobine.

 

jaya jaya śrī-caitanya jaya nityānanda

jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

 

Sva slava Gospodinu Śrī Caitanyi Mahāprabhu! Sva slava Gospodinu Nityānandi! Sva slava Advaiti Ācāryi! Sva slava svim bhaktama Gospodina Śrī Caitanye Mahāprabhua!

 

pañca śloke kahila śrī-nityānanda-tattva

śloka-dvaye kahi advaitācāryera mahattva

 

Opisao sam istinu u pet stihova o Gospodinu  Nityānandi, a u slijedeća dva stiha ću opisati slave Śrī Advaite Ācārye.

 

mahā-viṣṇur jagat-kartā   māyayā yaḥ sṛjaty adaḥ

tasyāvatāra evāyam   advaitācārya īśvaraḥ

 

Gospodin Advaita Ācārya je inkarnacija Mahā-Viṣṇua, čija je glavna uloga stvaranje kosmičkog svijeta kroz djelovanje māye.

 

advaitaḿ hariṇādvaitād   ācāryaḿ bhakti-śaḿsanāt

bhaktāvatāram īśaḿ tam   advaitācāryam āśraye

 

Pošto se ne razlikuje od Hariya, Svevišnjeg Gospodina, zove se Advaita, a pošto širi kult devocije, zove se Ācārya. On je Gospodin i inkarnacija Gospodinovog bhakte. Zato uzimam Njegovo utočište.

 

advaita-ācārya gosāñi sākṣāt īśvara

yāńhāra mahimā nahe jīvera gocara

 

Śrī Advaita Ācārya je sama Svevišnja Božanska Osoba. Njegove slave su nepojmljive za obična živa bića.

 

mahā-viṣṇu sṛṣṭi karena jagad-ādi kārya

tāńra avatāra sākṣāt advaita ācārya

 

Mahā-Viṣṇu vrši sve funkcije potrebne za stvaranje univerzuma. Śrī Advaita Ācārya je Njegova neposredna inkarnacija.

 

ye puruṣa sṛṣṭi-sthiti karena māyāya

ananta brahmāṇḍa sṛṣṭi karena līlāya

 

Taj puruṣa stvara i održava Svojom spoljašnjom energijom. On stvara bezbrojne univerzume u svojim zabavama.

 

icchāya ananta mūrti karena prakāśa

eka eka mūrte karena brahmāṇḍe praveśa

 

Svojom voljom manifestira se u bezbroj oblika i tako ulazi u svaki pojedini univerzum.

 

se puruṣera aḿśa — advaita, nāhi kichu bheda

śarīra-viśeṣa tāńra — nāhika viccheda

 

Śrī Advaita Ācārya je potpuni dio tog puruṣe i zato se ne razlikuje od Njega. Nije odvojena osoba, već jedan oblik tog puruṣe.

 

sahāya karena tāńra la-iyā 'pradhāna'

koṭi brahmāṇḍa karena icchāya nirmāṇa

 

On [Advaita Ācārya] pomaže u zabavama puruṣe, po čijoj volji i sa čijom materijalnom energijom stvara bezbroj univerzuma.

 

jagat-mańgala advaita, mańgala-guṇa-dhāma

mańgala-caritra sadā, 'mańgala' yāńra nāma

 

Śrī Advaita Ācārya je svepovoljan za svijet, jer je riznica svepovoljnih osobina. Njegove osobine, djelatnosti i ime su uvijek povoljni.

 

SMISAO: Inkarnacija Mahā-Viṣṇua — Śrī Advaita Prabhu je Ācārya ili učitelj. Sve djelatnosti Advaite Ācārye i Viṣṇua su povoljne. Svako ko može sagledati svepovoljnost u zabavama Gospodina Viṣṇua također postaje povoljan. Pošto je Gospodin Viṣṇu izvor povoljnosti, svako koga privlači predano služenje Gospodina Viṣṇua može učiniti najveću službu za ljudsko društvo. Odbačene osobe materijalnog svijeta, koje odbijaju da shvate čisto predano služenje kao vječnu funkciju živog bića i istinsko oslobođenje živog bića od uslovljenog života, bivaju lišene sveg predanog služenja zbog svog siromašnog znanja.

 

U učenjima Advaite Prabhua nema ni govora o plodonosnim djelatnostima, ili impersonalnom oslobođenju. Međutim, osobe koje zbunjene opsjenom materijalne energije nisu mogle shvatiti da se Advaita Prabhu ne razlikuje od Viṣṇua, htjele su da Ga slijede sa svojim impersonalnim shvatanjima. Pokušaj Advaite Prabhua da ih kazni je također povoljan. Gospodin Viṣṇu i Njegove djelatnosti mogu podariti svu sreću, posredno i neposredno. Drugim riječima, nema razlike izmedu kazne koju Gospodin Viṣṇu dodijeli ili naklonosti koju ukaže, jer su sve Njegove djelatnosti apsolutne. Prema nekima, jedno od imena Advaite Prabhua je bilo Maṅgala. Kao uzročna inkarnacija, ili Viṣṇuova inkarnacija koja se pojavljuje da bi ostvarila posebnu svrhu. On je posrednik ili sastojak u materijalnoj prirodi. Međutim, nikada ne bismo trebali smatrati da je materijalan. Sve Njegove djelatnosti su duhovne. Svako ko sluša o Njemu i slavi Ga i sam postaje slavljen, jer takve djelatnosti oslobađaju osobu od svih vrsta nesreće. Obliku Viṣṇua ne bismo trebali pripisivati materijalnu zagađenost ili bezličnost. Svako treba pokušati da shvati pravi identitet Gospodina Viṣṇua, jer zahvaljujući takvom znanju može dostići najvišu razinu savršenstva.

 

Chapter 6: The Glories of Śrī Advaita Ācārya

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 6 Summary & Ādi 6.1-12

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – 6 FEBRUARY 2020 https://www.facebook.com/tovp.mayapur/
29.01.2021.

PARALLEL WORLDS -- PARALELNI SVJETOVI [PART 6]

 

 

MISTIČNA PUTOVANJA KROZ UNIVERZUM.

PODJELA VEDSKIH SPISA.

 

KOMENTAR: Kolike su ogromne udaljenosti u pitanju, kada se radi samo o našem univerzumu, a koji je jedan od manjih, mogli smo vidjeti na prošlom postu da se u Bhagavad-gīti As It Is, Introduction 17-18 navodi, da bi samo do najviše planete u našem univerzumu Brahmaloke [Satyaloke] trebalo putovati možda i svih 40 000 godina svemirskim brodovima s današnjom tehnologijom, a ko može živjeti tako dugo?

 

Niže navedene udaljenosti od planete Zemlje do Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] i Satyaloke -- najvišeg planetarnog sistema, ali i druge nenavedene udaljenosti do drugih viših planeternih sistema, koji su ispod Brahmaloke [Satyaloke], bacaju jedno novo svjetlo na udaljenosti u našem univerzumu, u odnosu na uobičajene zapadne mis-koncepcije. Čak i putovanje do nama bližih, ali za nas nevidljivih planeta Rāhua i Ketua, te Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] i Mjeseca [Candre] je isuviše komplicirano za sadašnja dostignuća materijalne nauke i shvatanja ljudi na zapadu. Naime, ne može se u ovim tijelima putovati primjera radi na Mjesec [Candru], koji je jedna od rajskih planeta. Čak se ne može ni snimiti moćnim teleskopima, sondama i satelitima sve ono što nas zanima. Moramo znati da na svim nebeskim tijelima u univerzumu prosto sve buja od života, ali za naše jako ograničene moći percepcije mnoge vrste života su često nevidljive, tako da ih neupućeni uzaludno traže, ili na pogrešnim mjestima. Pa su čak nevidljivi i mnogbrojni materijalni dijelovi univerzuma i velike moćne planete, kao što su Rāhu i Ketu, koji se dijelom mogu primijetiti golim okom samo za vrijeme pomračenja, kao tamna tijela u vatrenom ringu Sunca, ili na svjetlijoj pozadini Mjeseca.

 

Tu je primjera radi i ogromna nebeska planina Sumeru [Meru] sastavljena od zlata, također nevidljiva za naše moći percepcije, a tu je nama na dohvat ruke, kao što bi se reklo. Počinje u samom podnožju planete Zemlje i onoga što mi vidimo kao kuglu prečnika 8 000 milja, a proteže se u visinu daleko iznad Himalaya. Ukupna visina Sumeru je 84 000 yojana [672 000 milja]. Detaljnije o planini Sumeru nekom drugom prilikom.

 

Dalje, u okviru Bhū-Maṇḍale [Velike Zemlje], koja seže skoro do rubova našeg univerzuma [prečnik našeg univerzuma je 4 milijarde milja] postoje za nas mnogi nevidljivi svjetovi, koji stvarno egzistiraju. Tako, u neposrednoj blizini Zemlje, na samo 800 milja iznad, nalazi se planeta [svijet] bhūta [duhova i sablasti], koji je za zapadnu nauku još uvijek velika nepoznanica, etc.

 

Kada je riječ o međuplanetaranim i međuzvjedanim putovanjima ima više različitih mogućnosti za ista, kao vimānama [moćnim svemirskim letjelicama], koje su često građene kao pravi manji gradovi. Također, postoje i određene ezoterične metode putovanja u ovom primjeru od ili do -- Satyaloke [Brahmaloke], kao i inače do viših planetarnih sistema, ali i uopće putovanja univerzumom, a koje se  baš i ne slažu s proklamiranim koncepcijama na zapadu. To je dodatni argument da je uglavnom sve što učimo u svjetovnim školama i na fakultetima, podložno velikim suštinskim pogreškama i često predstavlja određeni izazov utvrđenom poretku stvari u našem univerzumu, pa tako i u cijeloj Božijoj kreaciji. Ako zaista želimo pravo znanje, ono je detaljno izloženo u razotkrivenim vedskim spisima. Dakle, svima nam je neophodna dodatna edukacija u vedska transcendentalna znanja višeg ranga. Svijet se lagano budi, postepeno bivaju razotkrivene mnogobrojne velike obmane, kao i prevare ljudske rase, potekle od materijalističkih naučnika i svjetskih prevaranata, kao i mnoge pogrešne religijske dogme, koje su daleko od proklamiranih religijskih principa, a koje su ljudi stoljećima nametali radi očuvanja statusa, ličnog bogaćenja i držanja masa u pokonosti i neznanju – a sve tobože u ime Boga.

 

U isti koš svjetskih obmana i velikih prevara ljudske rase spadaju i tajna društva u svijetu, često vrlo moćna, da im sada ne pominjemo imena i dajemo besplatnu reklamu, koja već stoljećima prave planove za novi svjetski poredak, iskorištavanje masa i kontrolu svega. Ta tajna društva upravljaju tokovima novca u svijetu, pokreću međunarodne sukobe, ratove i uništavanja radi planiranog smanjenja priraštaja pripadnika ljudske populacije, a da i dan-danas neki ne prepoznaju u svemu prste ovih sila mraka, već im upravo idu na ruku svojim demonskim težnjama za stalnim tenzijama i vojnim sukobima, dominacijom nad drugima i nezasluženim bogaćenjem.

 

Mi ne možemo pronaći ništa novo, sve je već davnih dana pronađeno od naših pra-pra-predaka, koji potiču od viših nebeskih rasa i detaljno opisano u vedskim spisima. Svi takozvani pronalasci na zapadu su već odavno poznati vedskim učenjacima – od takozvane Pitagorine teoreme prepisane iz vedskih śāstri za metematiku, tzv. Newtonov zakon gravitacije također preuzet iz vedskih spisa, brojnih zapadnih ‘dostignuća’ na polju atomistike, dok se čitavi ratovi s atomskih oružjima vode u univerzumu već hiljadama godina, etc. Ili, neki eksperti za istraživanja svemira, tragaju za životom na drugim planetama, a čitav univerzum buja od života u različitim oblicima. Prema višem uređenju najednom je stvoreno  8 400 000 vrsta živih bića u našem univerzumu, od toga 400 000 vrsta čine humanoidne rase.  Dakle, nije čovjek postao od majmuna takozvanom evolucijom kako pogrešno tumači Darwin u svojoj teoriji evolucije.

 

Inače, za svako područje ljudskih aktivnosti postoje vedske śāstre i propisani način djelovanja. Vede su radi lakšeg proučavanja i percepcije podijeljene na četiri veća dijela – Sāma, Athārva, Ṛg i Yajur Vedu. Sve četiri Vede su apauruṣeya – dakle to nije proizvod ljudskog uma, to je nadljudsko znanje. Začete su u Božanskom umu literarne inkarnacije Svevišnjeg Gospodina Śrīla Vyāsadeva, a pisane su na Himalayima i predivnim pejsažima pored izvora rijeke Sarasvati, majke mudrosti i znanja. Diktirao ih je Śrīla Vyāsadev, a zapisivao ih je Gaṇeśa. Mahābhārata i Ramāyana se smatraju petom Vedom. Dijelove sofisticiranog vedskog znanja čine i Vedānta-sūtra, te 108 Upaniṣada, Itihāse, etc. Postoje i četiri upānge, koje se smatraju dodacima Vedama – Āyurveda [zdravlje i medicina], Artha-śāstra [politika i ekonomija], Dhanur [odbrana i ratovanje] i Gandarva Veda [muzika]. Zatim postoji i dalja podjela vedskih spisa prema različitim segmentima ljudskih aktivnosti. Za ovu priliku da ukratko navedemo samo neke od većih grana, koje su poznatije u svijetu:

 

DUHOVNI SPISI: Bhagavad-Gītā As It Is, Śrīmad-Bhāgavatam, Purāṇe, Śrī Caitanya Caritāmṛta i druge knjige His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness, te knjige predhodnih Ācārya i današnjih ISKCON duhovnih učitelja, brojna druga vaiṣṇavska literature.  

ASTRONOMSKE SIDDHĀNTE: Sūrya-Siddhānta -- His Divine Grace Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Gosvāmī Mahārāja, te Siddhānta-Śiromaṇi [graha gaṇita’dhyaya] od Bhāskare Ācārye, također znanog kao Bhāskara.

VEDSKA ASTROLOGIJA: Jyotiṣa śāstre -- Bṛhat Parāśara Horā Śāstra – Parāśara Muni, Bhṛgu Nādi astrologija, Bhṛgu Nandi Nādi, etc.  Grane Jyotiṣa su  prepoznatljive kao: Gola – astronomija, Gaṇita – matematička  astrologija, Jātaka – natalna astrologija, Praśna – predikcije i proricanja, Muhūrta – predikcije i proricanja, Nimitta – predikcije i proricanja.

VEDSKA MEDICINA I ZDRAVLJE: Āyurveda -- Śuśruta Saḿhitā – pisac Śuśruta Ācārya [jedan od velikih Āyurvedskih Ācārya] navodi da je  Āyurveda -- Upānga Athārva Vede. Sastoji se od 100 000 stihova u 1 000 poglavlja. Brahmā je autor ovih stihova. Dodatno pojašnjenje za upānge: noge i ruke su ānge našeg tijela, nožni prsti i prsti na rukama su upānge.

VEDSKA ARHITEKTURA, DESIGN  I UREĐENJE OKOLIŠA: Vastu śāstre.

VEDSKA NAUKA O VIBRACIJI I ZVUKU: Śabda. Još u prošlom stoljeću u svijetu su rađene komparativne studije teorije klasične muzike zapada i obimnog vedskog znanja o vibracijama.

VEDSKA MATEMATIKA: Śilpa śāstre.

VIŠI ZAKONICI ZA LJUDSKU RASU ZA SVA VREMENA: Śrīmad-Bhāgavatam, Manu Smṛti i Manu Saḿhita. Ko god želi da ovaj svijet postane bolje mjesto za sve ljude i želi da pokuša napraviti savršeno ljudsko društvo i savršena pravila ponašanja, mora da nauči Manuove zakonike -- Manu Smṛti i Manu Saḿhitu. U Manu-Smṛti, vedskom zakoniku čovječanstva, vyavahāra se odnosi na 18 zakonika društvenih, moralnih i pravosudnih tijela, koja korigiraju demonsku prirodu. Među ovih 18 zakonika su: sklapanje braka, pridržavanje pravila, ispunjavanje obećanja, legalno rješavanje sporova, pravo glasa i određene norme civilnog ponašanja. Ukratko, vyavahāra se odnosi na međuljudske odnose, koji su vođeni vedskim regulacijama.

 

BORILAČKE VJEŠTINE: Kalaripayattu [Indian martial art].

UMJETNOST – MUZIKA: Gandarva Vede.

UMJETNOST – DRAMSKA UMJETNOST: Nātyam.  

UMJETNOST – PLES: Bhārata-nātyam, Odissi, Kathakali, Kuchipudi, Mohiniatam, Vaksagana, Kethak, etc.

 

Napomena: Ova lista će biti dopunjavana s vremenom u srazmjeri s pokazanim interesovanjima za pojedine grane Veda.

 

NEKE OD UDALJENOSTI U NAŠEM UNIVERZUMU & UDALJENOST DO PRVIH VAIKUṆṬHA PLANETA.

 

Udaljenost [vertikalna] od Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] do Zemlje je 100 000 yojana [800 000 milja].

Udaljenost od Satyaloke do Sunca je 233 800 000 yojana [1 870 000 000 milja].

Ukupna udaljenost od Satyaloke do Zemlje je 233 900 000 yojana [1 870 800 000 milja].

Vaikuṇṭha planete [duhovne planete] počinju na 26 200 000 yojana [209 600 000 milja iznad Satyaloke].

 

MISTIČNA PUTOVANJA KROZ UNIVERZUM RIJEKOM GAṄGOM.

 

U Śrīmad Bhāgavatamu 3.8.5 se navodi zanimljiv način putovanja kroz univerzum milionima milja:

 

svardhuny-udārdraiḥ sva-jaṭā-kalāpair

upaspṛśantaś caraṇopadhānam

padmaḿ yad arcanty ahi-rāja-kanyāḥ

sa-prema nānā-balibhir varārthāḥ

 

SYNONYMS: svardhunī-uda — by the water of the Ganges; ārdraiḥ — being moistened; sva-jaṭā — bunch of hairs; kalāpaiḥ — situated on the head; upaspṛśantaḥ — by so touching; caraṇa-upadhānam — the shelter of His feet; padmam — the lotus shelter; yat — that which; arcanti — worships; ahi-rāja — the serpent-king; kanyāḥ — daughters; sa-prema — with great devotion; nānā — various; balibhiḥ — paraphernalia; vara-arthāḥ — being desirous of husbands.

 

Mudraci su došli s viših planeta u niži predio u vodi Gange i zbog toga im je kosa na glavi bila mokra. Dodirnuli su lotosova stopala Gospodina, koja raznlm predmetima obožavaju kćerke kralja zmija kad požele dobre muževe,

 

SMISAO: Voda Gaṅge teče neposredno od lotosovih stopala Gospodina Viṣṇua, od najviše planete univerzuma, sve do najniže. Mudraci su došli sa Satyaloke iskoristivši rijeku ili vodu, što je moguće učiniti moćima mistične yoge. Ako rijeka teče hiljade i hiljade milja, savršeni yogī se može smjesta premjestiti s jednog mjesta na drugo, jednostavno uranjajući u tu vodu. Gaṅgā je jedina nebeska rijeka, koja teče kroz čitav univerzum i veliki mudraci putuju po cijelom univerzumu koristeći ovu svetu rijeku. Izjava da im je kosa bila mokra ukazuje da ju je neposredno pokvasila voda, koja potiče od lotosovlh stopala Viṣṇua [Gaṅgā]. Ko god vodom Gaṅge dodirne svoju glavu svakako neposredno dodiruje lotosova stopala Gospodina i može se osloboditi od svih posljedica griješnih djela. Ako se osoba nakon što se okupala u Gaṅgi, ili oprala od svih grijehova, čuva novih griješnih djela, svakako je spasena. Ali ako ponovo počne griješno djelovati, njeno kupanje u Gaṅgi je kao kupanje slona, koji se lijepo opere u rijeci, ali kasnije sve pokvari na obali, prekrivajući se prašinom.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

REFERENCE:

 

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is, Introduction 17-18

Canto 3: The Status Quo               Chapter 8: Manifestation of Brahmā from Garbhodakaśāyī Viṣṇu

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 3.8.5

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

22.01.2021.

PARALLEL WORLDS -- PARALELNI SVJETOVI [PART 5]

 

MI NEMAMO ZNANJE O DUHOVNOM CARSTVU. NEMAMO ČAK NI SAVRŠENO ZNANJE O MATERIJALNOM SVIJETU, PUNOM NEPOZNANICA. TIJELO JE NIRĀNANDA. UMJESTO BLAŽENSTVA, PUNO JE BIJEDE. SVE BIJEDE KOJE DOŽIVLJAVAMO U MATERIJALNOM SVIJETU POTIČU OD TIJELA, ALI ONAJ KO NAPUSTI OVO TIJELO MISLEĆI NA GOSPODINA KṚṢṆU – SVEVIŠNJU BOŽANSKU OSOBU, ODMAH DOBIJA SAT-CID-ĀNANDA TIJELO.

 

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda je sakupio, preveo, napisao i izdao preko 50  tomova knjiga [51], održao bezbroj predavanja i ciljanih razgovora. Uspio je proširiti sofisticirano vedsko znanje i Svjesnost Kṛṣṇe dalje na zapad. Prihvatio je i inicirao u duhovno znanje veliki broj učenika od kojih su nekolicina današnji ISKCON duhovni učitelji. 

 

Tako, najviše zahvaljujući Śrīla Prabhupādu, danas se možemo upustiti u najzahtijevnijie naučne rasprave oko strukture našeg univerzuma i cjelokupne Božije kreacije, te i daleke povijesti svijeta i inače svih zbivanja u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, čak i s najvećim naučnim umovima današnjice.

 

Protivnici svega što je bona fide, nemaju tu mogućnost, koju imamo u ISKCON-u, pored svega ostaloga. Čak i kada smo jako napredni, u ISKCON-u će se uvijek naći neko ko će nam reći: “Prabhu [ili mataji] to može i ovako …!” Ili “Prabhu, to tvoje razmišljanje i djelovanje i nije baš najnaprednije …” Tako se brusimo postepeno skoro do savršenstva i to je naša velika prednost u odnosu na druge sampradāye i učenja. I to je dio bogate zaostavštine Śrīla Prabhupāda i predhodnih Ācārya, te i zasluga današnjih ISKCON duhovnih učitelja.

 

U višedimenzionalnom multi-univerzumu, kao što bi se reklo svjetovnim žargonom, mi zauzimamo vrlo skromno mjesto, sa svojim ograničenim mogućnostima percepcije i skromnim kompetencijama. Opet, mnogi od Deva -- polubogova imaju neutaživu želju da budu prisutni baš ovdje na planeti Zemlji zbog nekih komparativnih prednosti. Naš univerzum, iako skoro bezgraničan, samo je jedan od manjih, u okviru bezbrojnih univerzuma, koji su grupirani u obliku grozdova i plivaju na površini Uzročnog Okeana [Kāraṇa Ocean or Kausal Ocean], kao fudbalske lopte na velikoj vodenoj površini.

 

I svi ti ogromni bezbrojni univerzumi ipak zahvataju svega nešto oko ¼ sveukupne Božje kreacije. Ostatak od ¾ sveukupne kreacije pripada paravyomi, ili duhovnom carstvu [nebu].

 

Uobičajeno je pogrešno razmišljanje, da naš pogled, te današnji moćni teleskopi mogu prodrijeti čak u druge univerzume, ali u stvarnosti, sve što možemo vidjeti kako očima, tako i moćnim optičkim teleskopima, radio-teleskopima, raznim svemirskim sondama i satelitima – je samo dio ovog našeg univerzuma. Jednostavno nema šanse u ovim tijelima, s našom uobičajenim razinom svjesnosti i s nama dostupnim mehaničkim sredstvima i svim visokim tehnološkim dostignućima -- prodrijeti van oklopa ovog našeg univerzuma. To je čuveno kosmičko jaje kako ga još zovu neke druge tradicije.

 

Baš poput kokosovog oraha, koji ima tvrdu vanjsku ljusku, a unutra tekućinu, postoje slojevi jako debelih omotača univerzuma, od kojih je svaki desetak puta deblji od predhodnog sloja, kroz koje je praktički nemoguće proći u ovim tijelima i s ovom razinom svjesnosti.

 

Koliko su ogromne udaljenosti unutar našeg univerzuma, koji je prečnika četiri milijarde milja po horizontali, a slično je i po vertikali, mogu nam bolje predstaviti slijedeći navodi iz Bhagavad-gīte.

 

PUTOVANJA ŽIVIH BIĆA.

 

Živa bića putuju od jedne planete do druge, ali mehaničkim sredstvima ne možemo otići na svaku planetu koju poželimo. Za odlazak na druge planete postoji određeni proces. To je također spomenuto -- yānti deva-vratā devān pitṝn yānti pitṛ-vratāḥ [Bg. 9.25]. Ako želimo otići na druge planete nisu nam potrebna mehanička sredstva. Bhagavad-gītā poučava: yānti deva-vratā devān. Sunce [Sūrya Nārāyaṇa], Mjesec [Candra] i više planete nazivaju se Svargaloka. Da se podsjetimo radi pojednostavljenja prikaza strukture našeg univerzuma -- u okviru 14 planetarnih sistema raspoređenih po vertikali, postoje tri različite grupe planetarnih sistema: viši, srednji i niži planetarni sistemi. Zemlja pripada srednjem planetarnom sistemu. Bhagavad-gītā nas obavještava kako se možemo uzdignuti na viši planetarni sistem [Devaloku] vrlo jednostavnim procesom: yānti deva-vratā devān. Trebamo jednostavno obožavati poluboga te planete i na taj način otići na Mjesec [Candru], ili bilo koju planetu viših planetarnih sistema. Za odlazak na Sunce [Sūrya Nārāyaṇa] se obožava Sūrya Nārāyaṇa, jedna od moćnih ekspanzija Svevišnjeg Gospodina.

 

Međutim, Bhagavad-gītā nam ne savjetuje da odemo na neku od planeta u materijalnom svijetu, jer čak i ako nekom vrstom mehaničkog sredstva odemo na Brahmāloku, najvišu planetu, putujući možda 40 000 godina [a ko može živjeti tako dugo?], ipak ćemo naići na materijalne bijede poput rođenja, starosti, bolesti i smrti.

 

Onaj ko želi otići na vrhovnu planetu, Kṛṣṇaloku, ili na bilo koju drugu planetu na duhovnom nebu, neće naići na takve materijalne bijede. Među svim planetama na duhovnom nebu najviša se planeta zove Goloka Vṛndāvana. Ona je izvorna planeta u carstvu Svevišnje Božanske Osobe Śrī Kṛṣṇe. Svi se ti podaci nalaze u Bhagavad-gīti, Śrīmad-Bhāgavatamu, te brojnim drugim vedskim spisima, specijalno kosmološkim. Zahvaljujući uputama datim u Bhagavad-gīti možemo saznati kako možemo napustiti materijalni svijet i započeti istinski blažen život na duhovnom nebu.

 

U petnaestom poglavlju Bhagavad-gīte nalazimo slikoviti prikaz materijalnog svijeta. Svevišnji Gospodin kaže:

 

ūrdhva-mūlam adhaḥ-śākham

aśvatthaḿ prāhur avyayam

chandāḿsi yasya parṇāni

yas taḿ veda sa veda-vit

 

Materijalni svijet opisan je kao drvo s korijenom okrenutim prema gore, a granama prema dolje. Iz iskustva znamo za takvo drvo: ako stanemo na obalu rijeke, ili bilo koje vodene površine vidjet ćemo da odraz drveta u vodi stoji naopako. Grane su okrenute prema dolje, a korijenje prema gore. Slično tome, materijalni svijet je odraz duhovnoga svijeta.

 

On je samo sjena stvarnosti. U sjeni nema stvarnosti, ali po sjeni možemo shvatiti da stvarnost postoji. U pustinji nema vode, ali fatamorgana nagoviještava postojanje vode. U materijalnom svijetu nema vode ili sreće, ali stvarna voda prave sreće postoji u duhovnom svijetu.

 

Gospodin preporučuje slijedeći proces za dostizanje duhovnog svijeta [Bg. 15.5] [o ovome je već bilo riječi na drugim postovima,  ali nije suvišno isto ponoviti:

 

nirmāna-mohā jita-sańga-doṣā

adhyātma-nityā vinivṛtta-kāmāḥ

dvandvair vimuktāḥ sukha-duḥkha-saḿjñair

gacchanty amūḍhāḥ padam avyāyaḿ tat

 

To vječno carstvo [padam avyāyāḿ] može dostići onaj ko je nirmāna-mohā. Šta to znači? Mi težimo za imenovanjima. Neko želi postati "sir", neko "lord", neko predsjednik ili bogataš, ili kralj ili nešto drugo. Sve dok smo vezani za takva imenovanja, vezani smo za tijelo, jer imenovanja pripadaju tijelu. Ali mi nismo tijelo. Ta spoznaja predstavlja prvi stepen duhovne spoznaje. Sada se nalazimo u dodiru s tri gune materijalne prirode, ali predanim služenjem Gospodina moramo odbaciti vezanost za materijalno. Ako nismo vezani za predano služenje Gospodina, ne možemo odbaciti vezanost za gune materijalne prirode. Imenovanja i vezanosti potiču od naše požude i želja, naše žudnje za gospodarenjem materijalnom prirodom. Sve dok ne odbacimo sklonost ka gospodarenju materijalnom prirodom ne možerno se vratiti u carstvo Svevišnjeg, sanātana-dhāmu. Tom vječnom carstvu, koje nikad ne biva uništeno, može prići samo onaj ko služi Svevišnjeg Gospodina, ko nije očaran lažnim materijalnim užicima. Tako utemeljen, može lako prići vrhovnom prebivalištu.

 

Na drugom je mjestu u Giti [8.21] rečeno:

 

avyakto 'kṣara ity uktas

tam āhuḥ paramāḿ gatim

yaḿ prāpya na nivartante

tad dhāma paramaḿ mama

 

Avyakta znači nemanifestiran [neočitovan]. Čak ni materijalni svijet nije u potpunosti manifestiran pred nama. Naša su čula tako nesavršena da ne možemo vidjeti čak ni sve zvijezde u materijalnom univerzumu. Vedski spisi obiluju podacima o raznim planetama i mi im možemo vjerovati ili ne. Sve važne planete opisane su u vedskoj literaturi, osobito u Śrīmad-Bhāgavatamu.

 

Duhovni svijet iznad materijalnoga neba opisan je kao avyakta, nemanifestiran. Trebamo žudjeti i čeznuti za tim vrhovnim carstvom, jer onaj ko ga jednom dostigne ne mora se vratiti u materijalni svijet.

 

Neko može postaviti pitanje kako se prilazi carstvu Svevišnjeg Gospodina. To je objašnjeno u osmom poglavlju:

 

anta-kāle ca mām eva

smaran muktvā kalevaram

yaḥ prayāti sa mad-bhāvaḿ

yāti nāsty atra saḿśayaḥ

 

Onaj ko na kraju života napusti tijelo sjećajući se Mene, odmah dostiže Moju prirodu; u to nema sumnje." [Bg. 8.5].

 

Onaj ko u trenutku smrti misli na Kṛṣṇu, vraća se Kṛṣṇi. Mora se sjećati Kṛṣṇinog oblika. Ako napusti tijelo misleći na taj oblik, sigurno će ući u duhovno carstvo. Mad-bhāvaḿ se odnosi na vrhovnu prirodu Vrhovnog Bića. Vrhovno biće je sac-cid-ānanda-vigraha, što znači da je Njegov oblik vječan, pun znanja i blaženstva. Naše sadašnje tijelo nije sac-cid-ānanda. Ono je asat a ne sat. Nije vječno i uništivo je. Nije cit – puno znanja, već je puno neznanja. Mi nemamo znanje o duhovnom carstvu. Nemamo čak ni savršeno znanje o materijalnom svijetu, punom nepoznanica. Tijelo je nirānanda. Umjesto blaženstva, puno je bijede. Sve bijede koje doživljavamo u materijalnom svijetu potiču od tijela, ali onaj ko napusti ovo tijelo misleći na Gospodina Kṛṣṇu – Svevišnju Božansku Osobu, odmah dobija sat-cid-ānanda tijelo.

 

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is, Introduction 17-18, Bhagavad-gītā 8.5, 8.21, 15.5

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Gosvāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
16.01.2021.

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- TEMPLE OF VEDIC PLANETARIUM – FULL DOCUMENTARY

08.01.2021.

THE ŚIŚUMĀRA PLANETARY SYSTEMS [PART 1]

 

 

THE STRUCTURE OF OUR UNIVERSE – STRUKTURA NAŠEG UNIVERZUMA.

KUṆḌALINI CAKRA.

 

KOMENTAR: Do sada su u nekoliko mini serija na ovom blogu obrađivani pojedini segmenti strukture našeg univerzuma: rajski predjeli na planetarnim sistemima ispod Zemlje, zatim Naraka-loka, sistemi paklenih planeta na dnu našeg univerzuma, te povremeno i neki koji pripadaju ogromnom središnjem planetarnom sistemu Bhū Maṇḍale [Velike Zemlje], kao i viših planetarnih sistema. Današnjim tekstom počinjemo s veoma intrigantnim opisima strukture središnjeg dijela našeg univerzuma. Budimo pripravni da će nam se kod proučavanja ovakve vrste permanentno otvarati brojna nova pitanja, zavisno od trenutne razine svjesnosti i drugih okolnosti, dakle vjerovatno će biti puno enigmi i prividnih kontraverzi.

 

Također, proučavajući ovo poglavlje Śrīmad Bhāgavatama [5.23], doći ćemo do bona fide tehničkih podataka o udaljenostima u našem univerzumu, što je u svijetu uglavnom manje poznato ili potpuno nepoznato, tačnije nedohvatljivo, čak i među onima koji pokušavaju da istražuju daleke svjetove na prestižnim univerzitetima i poznatim istraživačkim centrima u svijetu. Tako, prema svemu je nepoznato i onima koji pokušavaju poslati svoje sonde, ili pak ljudske posade na bliža nebeska tijela. Izgleda da nisu upućeni u to da se na Mjesecu [Candri] i drugim rajskim planetama ne može boraviti u ovim tijelima. Čak i kada se ode tamo u suptilnom tijelu, radeći dugotrajne oštre pokore objašnjene u vedskim spisima, nakon isteka pobožnih djela mora se ponovo vratiti na ovu planetu padajući u kišnim kapima, te iznova započeti dugu borbu [performans] za ponovo zadobijanje ljudskog tijela.  To je detaljnije objašnjeno u protekloj mini seriji na ovom blogu, pod naslovom RISING TO AND FALL DOWN FROM HEAVENLY PLANETS -- UZDIZANJE I PAD S RAJSKIH PLANETA.

 

U lovu na senzacije, prolaznu slavu i javno prepoznavanje, te privlačenje bogatih sponzora programa, nerijetki su brojni spinovi od strane nekih tzv. naučnih centara u svijetu, kada se radi o prikazivanju tačnih udaljenosti do nebeskih tijela, a tu su i povremeni ali uporni pokušaji prevara svjetske javnosti o tobožnjim uspjesima njihovih istraživačkih misija. Neke velike svjetske prevare ostaju decenijama nerazotkrivene, ali na kraju ipak bivaju rasvijetljenje.

 

Na internetu i u literaturi možemo naći različite opise ovog i drugih dijelova našeg univerzuma, ali ako osoba, koja je autor objava nije do u detalje upoznata s vedskom kosmologijom datoj u Śrīmad Bhāgavatamu, te u specijaliziranim vedskim kosmološkim spisima kao što su Sūrya Siddhānta, Siddhānta Śiromaṇi, etc. – jednostavno neće ništa moći pravilno shvatiti, niti to adekvatno prenijeti drugima. Međutim, kada i sami počnemo proučavati vedsku kosmologiju, već smo na dobrom putu zadobijanja dubljih uvida u dvojnu stvarnost koja nas okružuje i koja je i u nama samima. Shvatanje sofisticirane vedske kosmologije je dobra baza i za razumijevanje vedske astrologije i Jyotiṣa śāstra – bez toga ne ide. Dakle, samo površno poznavanje mnogobrojnih tehničkih podataka i procedura kod izračuna, neće nas odvesti daleko u shvatanju mnogobrojnih kontraverzi oko strukture našeg univerzuma i cjelokupne Božije kreacije, kao i mnogobrojnih karmičkih referenci u svakom pojedinačnom slučaju.

 

Vidimo šta se dešava u nekim tzv. razvijenim demokratijama svijeta, kao trenutno u USA, a povremeno ima toga svuda u svijetu, gdje dosadašnji Predsjednik još uvijek u kontraverznom mandatu, u stvari poziva mase birača na anarhiju i praktički na državni udar, a gdje na samom početku nereda, snage reda i obezbjeđenja, te Specijalna Policija Kapitola, ne djeluju pravovremeno kao što bi trebali, vjerovatno po instrukcijama s vrha. Opet, Nacionalna garda nema ovlasti za djelovanje unutar Kapitola, već samo vani na području Wasingtona, D.C, a i njeni pripadnici su izašli sa zakašnjenjem radi vjerovatnih ograničenja u procedurama u ovakvim slučajevima. Međutim, sada je važnija vidljiva duboka podjela američkog društva, dakle svojevrsno polariziranje snaga i to tek treba pomnije istražiti, a šta tek reći o zemljama kojih je podugačak spisak, gdje su još uvijek na snazi totalitarni režimi. Šta im je zajedničko? Ogromno neznanje i neusklađenost s vedskim znanjima višeg ranga i višim karmičkim zakonima. Svima su izborni sistemi obično arhaični, prevaziđeni i samo generiraju šanse za izborne manipulacije i nasilje. U stvari, generalno gledano osnovni problem većine izbornih sistema u svijetu je neusaglašenost s višim karmičkim zakonicima Manu Smṛti i Manu Saḿhitom, koji su savršeni zakonici za cijelu ljudsku rasu, kao i s brojnim uputama Svevšnjeg Gospodina Kṛṣṇe datim u vedskim spisima. Potpuno je isto i sa svim drugim važnim sistemima svakog društva u svijetu – sistemima obrazovanja, pravosuđa, industrije, ekonomije, trgovine, transporta, kulture, brige o stanovništvu, represivnih snaga reda, vojnih snaga, etc. Svima su potrebne dubinske reforme i usklađivanje s pomenutim savršenim vedskim zakonicima za cijelu ljudsku rasu.

 

Inače, radi velikog neznanja, koje dolazi radi neupućenosti u sofisticirana vedska znanja, često se vode oštre polemike na društvenim mrežama oko daleko bezazlenijih stvari, čak i među osobama koje su već na putu transcendencije, a šta tek reći za ovakve ezoterične sekvence iz vedskih spisa, gdje su brojne postavke često date u svojevrsnim šiframa i gdje je razumijevanje nekih suptilnih značajki u vezi strukture našeg univerzuma, dostupno samo onim osobama koje imaju određene karmičke reference i uz to izuzetnu edukaciju, te milost i blagoslove vjerodostojnih duhovnih učitelja svijeta, ponajbolje ISKCON duhovnih učitelja.

 

THE ŚIŚUMĀRA PLANETARY SYSTEMS – PLANETARNI SISTEM ŚIŚUMĀRA

 

Ovo poglavlje opisuje kako svi planetarni sistemi uzimaju utočište zvijezde Sjevernjače, Dhruva-loke [Pole Star]. Također opisuje da je sveukupnost tih planetarnih sistema Śiśumāra, još jedna ekspanzija spoljašnjeg tijela Svevišnje Božanske Osobe. Dhruva-loka, prebivalište Gospodina Viṣṇua u ovom univerzumu se nalazi na 1 300 000 yojana [10 400 000 milja] iznad sedam zvijezda [Sapta Ṛṣi]. U planetarnom sistemu Dhruva-loke se nalaze planete boga Sunca, Indre, Prajāpatija, Kaśyape i Dharme. Svi oni ukazuju veliko poštovanje čuvenom bhakti Dhruvi, koji živi na zvijezdi Sjevernjači. Poput volova privezanih za središnju osovinu, svi planetarni sistemi se okreću oko Dhruva-loke, pod uticajem vječnog vremena, a oni koji obožavaju virāṭ-puruṣu, kosmički oblik Gospodina, zamišljaju ovaj sistem planeta koji se okreće kao životinju poznatu kao Śiśumāra. Ova zamišljena Śiśumāra je još jedan oblik Gospodina. Glava oblika Śiśumāre je okrenuta prema dole, a njegovo tijelo je nalik na sklupčanu zmiju. I na kraju njegovog repa se nalazi Dhruva-loka, na tijelu repa su Prajāpati, Agni, Indra i Dharma, a na korijenu repa Dhātā i Vidhātā. Na njegovom struku se nalazi sedam velikih mudraca. Čitavo tijelo Śiśumāre je okrenuto na desnu stranu i izgleda kao zvjezdana spirala. Na desnoj strani ove spirale se nalazi četrnaest istaknutih zvijezda, počev od Abhijita, pa sve do Punarvasu, a na lijevoj strani se nalazi četrnaest istaknutih zvijezda počev od Puṣye, pa sve do Uttarāṣāḍhe. Zvijezde poznate kao Punarvasu i Puṣyā se nalaze na desnom i lijevom boku Śiśumāre, a zvijezde [Nakṣatre] poznate kao Ārdrā i Aśleṣā na desnom i lijevom stopalu Śiśumāre. Prema proračunima vedskih astronoma, ostale zvijezde se također nalaze na različitim stranama planetarnog sistema Śiśumāre. Da bi usredsredili svoje umove, yogīyi obožavaju planetarni sistem Śiśumāra, poznat pod stručnim nazivom kao kuṇḍalini cakra.

 

Canto 5: The Creative Impetus  Chapter 23: The Śiśumāra Planetary Systems

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.23 Summary

 

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.23.9

Buy Online Copyright © The Bhaktivedānta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Gosvāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
31.12.2020.

PARALLEL WORLDS -- PARALELNI SVJETOVI [PART 4]

 

 

DĪKṢĀ-VIDHĀNA. 

 

DVĀDAŚĀKṢARA-MANTRA: OḾ NAMO BHAGAVATE VĀSUDEVĀYA.

 

GOSPODIN KṚṢṆA IZJAVLJUJE U BHAGAVAD-GĪTI -- VYAPĀŚRITYA: OSOBA TREBA PRIHVATITI DUHOVNOG UČITELJA. TIM PROCESOM ČITAV SVIJET MOŽE POSTATI SVJESTAN KṚṢṆE.

 

NEMA PREPREKA PROPAGIRANJU POKRETA SVJESNOSTI KṚṢṆE, ČAK I MEDU IJUDIMA ROĐENIM U PORODICAMA CAṆḌĀLA, MLEECHA, ILI YAVANA. ČAK I U INDIJI, OVU ČINJENICU JE POTVRDIO  ŚRĪLA SANĀTANA GOSVĀMĪ U SVOJOJ KNJIZI HARI-BHAKTI-VILĀSA, KOJA JE SMṚTI I MJERODAVNI VEDSKI VODIČ ZA VAIṢṆAVE U NJIHOVOM SVAKODNEVNOM PONAŠANJU.

 

KOMENTAR: Mnogo je nepoznanica i kontraverzi oko strukture i funkcioniranja našeg univerzuma, te ogromnih, za naše moći percepcije -- praktički nevidljivih područja, kao i njihovih stanovnika, živih bića obdarenih velikim psihičkim i yogičkim moćima i mogućnostima kretanja od jednog planetarnog sistema do drugog bez upotrebe kosmičkih brodova i drugih tehničkih pomagala. Tu su i potpune nepoznanice u vezi hijerahije dimenzionalnih područja i mogućnostima prilaza istim. Zatim, tu su i brojne enigme u vezi konstrukcije i upotrebe  vimāna – letjelica, koje su se upotrebljavale još od drevnih vremena, kako za putovanja na veće udaljenosti na samoj planeti Zemlji, tako i za putovanja u okviru velikog planetarnog  sistema Zemlje [Bhū Maṇḍale], te za duga međuplanetarna putovanja. Veliki planetarni sistem Zemlje mi i ne vidimo, a proteže se čak skoro do rubova univerzuma, koji je prečnika četiri milijarde milja. Velika Zemlja se naziva  Bhū Maṇḍala i u obliku je ogromnog lotosovog cvijeta. A, šta tek reći za naše [ne]poznavanje ogromnog duhovnog svijeta, koji sačinjava više od ¾ sveukupne Božje kreacije, dok bezbrojni materijalni univerzumi, iako i sami ogromni, sačinjavaju manje od ¼ sveukupne kreacije.

 

Postoje mnogobrojni precizni podaci u Vedama o svemirskim putovanjima do veoma udaljenih predjela univerzuma, nekada i nezamislivim brzinama. Neka od tih putovanja su moguća pomoću siddhiya – mističnih yogičkih moći, a za neka, koja zahtijevaju prebacivanje većeg broja humanoida, tehnike i resursa, se upotrebljavaju ogromni kosmički brodovi, slični pravim gradovima. U Śrīmad-Bhāgavatamu i drugim Purāṇama, te u obimnim povijesnim dijelima Mahābhārati i Rāmayani dati su mnogobrojni opisi dugih  putovanja i tehnike. U drevna vremena bili su uobičajene posjete stanovnika s drugih planetarnih sistema planeti Zemlji, specijalno prilikom velikih Yajñi, žrtvovanja i vedskih svetkovina, ali i u brojnim drugim prilikama. Obično su incijatori velikih Yajñi u tadašnjoj Indiji bili veliki vedski pobožni carevi i kraljevi cijelog svijeta i pojedinih pokrajina. 

 

Između ostalih dolazili su brojni nebeski prinčevi, ženili se zemaljskim princezama i stvarali brojno potomstvo. Tako, da nije nikakva senzacija da na brojnim drugim planetarnim sistemima sve vrvi od života, ili da nas  povremeno posjećuju njihovi stanovnici, to je senzacija samo za neupućene u vedske spise, premda su te posjete u ovom dobu Kali yugi doista rijetke i/ili prikrivene zbog niza nepovoljnih okolnosti, koje sada vladaju na našoj planeti Zemlji i međusobnih sukoba, umjesto okretanja samospoznaji, znanjima višeg ranga i putu dharme -- putu transcendencije.

 

O ovome i o drugim manje poznatim detaljima, te o sofisticiranim vanzemaljskim  letjelicama, kako ih na zapadu popularno zovu NLO [UFO], te o njihovim pilotima i putnicima [alienima], biće više riječi na nekim  od narednih postova, zavisno od vašeg interesovanja i drugih okolnosti. 

 

Da se sada zadržimo na započetoj temi predhodnog posta -- svetim vedskim mantrama i specijalno mantri pomenutoj na prošlom postu -- oḿ namo bhagavate vāsudevāya. Inače je kompletno vedsko znanje o mantrama jako obimno, te uključuje poznavanje i mnogih drugih komplementarnih disciplina, kao što je Śabda, vedska nauka o zvuku, zatim posjedovanje i drugih brojnih ezoteričnih i transcendentalnih znanja višeg ranga, etc.

 

STIH 54

 

oṁ namo bhagavate vāsudevāya  

mantreṇānena devasya   kuryād dravyamayīṁ budhaḥ

saparyāṁ vividhair dravyair   deśa-kāla-vibhāgavit

 

SYNONYMS: om — O my Lord; namaḥ — I offer my respectful obeisances; bhagavate — unto the Supreme Personality of Godhead; vāsudevāya — unto the Supreme Lord, Vāsudeva; mantreṇa — by this hymn, or mantra; anena — this; devasya — of the Lord; kuryāt — one should do; dravyamayīm — physical; budhaḥ — one who is learned; saparyām — worship by the prescribed method; vividhaiḥ — with varieties; dravyaiḥ — paraphernalia; deśa — according to country; kāla — time; vibhāga-vit — one who knows the divisions.

 

Oḿ namo bhagavate vāsudevāya  --  Ovo je mantra koja se sastoji od dvanaest slogova i namijenjena je obožavanju Gospodina Kṛṣṇe. Osoba treba instalirati flzičke oblike Gospodina i pjevajući mantru treba ponuditi cvijeće, voće i druge različite namirnice, tačno prema pravilima i propisima, koje su propisali autoriteti. Ali to treba učiniti u skIadu sa mjestom, vremenom i popratnim povoljnim i nepovoljnim okolnostima.

 

SMISAO: Oḿ namo bhagavate vāsudevāya je poznata kao dvādaśākṣara-mantra. Ovu mantru pjevaju vaiṣṇava bhakte i počinje s praṇavom ili oḿkārom. Postoji naređenje da oni koji nisu brāhmaṇe ne mogu izgovarati praṇava mantru. Ali Dhruva Mahārāja je bio rođen kao kṣatriya. Odmah je priznao Nārada Muniyu da kao kṣatriya nije mogao da prihvati njegova uputstva  o odricanju i umnoj ravnoteži, što su dužnosti brāhmaṇa. Uprkos tome, mada nije bio brāhmaṇa, već kṣatriya, na temelju autoriteta Nārade, Dhruvi je bilo dozvoljeno da izgovara praṇava oḿkāru. To je veoma značajno. Posebno u Indiji, kastinski brāhmaṇe jako prigovaraju kada osobe iz drugih kasta, koje nisu rođene u porodicama brāhmaṇa izgovaraju ovu praṇava mantru. Ali ovdje nalazimo prećutni dokaz da se osobi koja prihvati vaiṣṇavsku mantru, ili vaiṣṇavski način obožavanja Božanstava, dozvoljava da pjeva praṇavu mantru. U Bhagavad-gīti Gospodin lično prihvata da se svako, čak i ako pripada nižim vrstama života, može uzdići do najvišeg položaja i vratiti se kući, nazad Bogu, jednostavno ako pravilno vrši obožavanje.

 

Kao što je ovdje izjavio Nārada Muni, propisana pravila su da osoba treba prihvatiti mantru od vjerodostojnog duhovnog učitelja i čuti je kroz jedno uho. Ne samo da treba pjevati, ili tiho izgovarati mantru, već ispred sebe mora imati Božanstvo, ili fizički oblik Gospodina. Naravno, kada se Gospodin pojavi, to više nije fizički oblik. Na primjer, kada se gvožđe užari u vatri, više nije gvožđe već vatra. Slično tome, kada napravimo oblik Gospodina, bilo od drveta, kamena, metala, dragulja, boje, ili u umu --  to je vjerodostojni, duhovni, transcendentalni oblik Gospodina. Osoba mora ne samo primiti mantru od vjerodostojnog duhovnog učitelja poput Nārade Muniya, ili njegovog predstavnika u učeničkom naslijeđu, već je mora i pjevati. I ne samo da je mora pjevati, već također mora nuditi hranu, koja joj je dostupna u njenom dijelu svijeta, u skladu s vremenom i mogućnostima.

 

Metoda obožavanja -- pjevanje mantre i pravljenje Gospodinovog oblika - nije stereotipan, niti je svuda jednak. U ovom stihu je posebno spomenuto da osoba treba uzeti u obzir vrijeme, mjesto i mogućnosti, Naš pokret svjesnosti Kṛṣṇe je rasprostranjen širom svijeta i mi također instaliramo Božanstva u različitim centrima. Ponekad naši prijatelji iz Indije, nadmeni uslijed izmišljenih predodžbi kritikuju: "Ovo nije učinjeno. Ono nije učinjeno". Ali zaboravljaju uputstvo Nārade Muniya jednom od najvećih vaiṣṇava, Dhruva Mahārāji. Osoba mora uzeti u obzir vrijeme, zemlju i mogućnosti. Što je praktično u Indiji, možda nije praktično u zapadnim zemljama. Oni, koji nisu u nizu ācārya, ili koji sami ne znaju kako djelovati u ulozi ācārye, bespotrebno kritikuju djelatnosti ISCKON pokreta u zemljama izvan Indije. Činjenica je da takve osobe, koje kritikuju lično ne mogu učiniti ništa za širenje svjesnosti Kṛṣṇe. Ako neko zaista ide da propovijeda, podvrgavajući se svim opasnostima i uzimajući u obzir mjesto i vrijeme, može promijeniti način obožavanja, ali prema śāstrama to uopšte nije pogrešno. Śrīmad Vīrarāghava Ācārya, ācārya u učeničkom naslijeđu Rāmānuja-sampradāye je istakao u svom tumačenju da caṇḍāle, ili uslovljene duše rođene u porodicama nižim od śūdra, mogu u izvjesnim slučajevima također biti inicirane. Formalnosti se mogu malo tu i tamo promijeniti da bi postale vaiṣṇave.

 

Gospodin Caitanya Mahāprabhu je preporučio da se Njegovo ime treba čuti u svakom uglu svijeta. Kako je to moguće ako osoba ne propovijeda svuda? Kult Gospodina Caitanye Mahāprabhua je bhāgavata-dharma i On posebno preporučuje Kṛṣṇa-Kathā, ili kult Bhagavad-gīte i Śrīmad-Bhāgavatama. On preporučuie da svaki Indijac, smatrajući ovu dužnost para-upakārom -- dobrovoljnom djelatnošću, prenese Gospodinovu poruku ostalim stanovnicima ovog svijeta. "Ostalim stanovnicima svijeta" se ne odnosi samo na one, koji su upravo kao indijski brāhmaṇe i kṣatriye ili kastinski brāhmaṇe , koji tvrde da su brāhmaṇe, jer su se rodili u porodicama brāhmaṇa. Taj princip da samo Indijce i hinduse treba uvesti u vaiṣṇavski kult je potpuno pogrešan. Treba napraviti propagandu da bi se svako uveo u vaiṣṇavski kult. Pokret svjesnosti Kṛṣṇe je namijenjen tom cilju. Nema prepreka propagiranju pokreta svjesnosti Kṛṣṇe, čak i medu Ijudima rođenim u porodicama caṇḍāla, mleecha, ili yavana. Čak i u Indiji, ovu činjenicu je potvrdio  Śrīla Sanātana Gosvāmī u svojoj knjizi Hari-bhakti-vilāsa, koja je smṛti i mjerodavni vedski vodič za vaiṣṇave u njihovom svakodnevnom ponašanju. Śrīla Sanātana Gosvāmī  kaže, da kao što se bronza može pretvoriti u zlato, kada se hemijskim procesom pomiješa sa živom, tako vjerodostojnom dīkṣom, ili metodom inicijacije, svako može postati vaiṣṇava. Osoba treba primiti inicijaciju od vjerodostojnog duhovnog učitelja, koji dolazi u učeničkom naslijeđu i koga je ovlastio njegov duhovni učitelj. To se naziva dīkṣā-vidhāna. Gospodin Kṛṣṇa izjavljuje u Bhagavad-gīti -- vyapāśritya: osoba treba prihvatiti duhovnog učitelja. Tim procesom čitav svijet može postati svjestan Kṛṣṇe.

 

Stay Tuned. To Be continued.

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Gosvāmī Mahārāja’s video.

Sona Gaurāńga Dās's photo.

 

Canto 4: Creation of the Fourth Order    Chapter 8: Dhruva Mahārāja Leaves Home for the Forest

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 4.8.54

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 


Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Gosvāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.

Stariji postovi

VEDSKI  KOSMOS -- VEDSKA  KULTURA
<< 02/2021 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
249786

Powered by Blogger.ba