VEDSKI KOSMOS -- VEDSKA KULTURA

Mob: +387 63 220 084, +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

05.07.2017.

THE MOVEMENTS OF THE SUN [SŪRYA NĀRĀYAṆA] -- KRETANJE SUNCA [SŪRYA NĀRĀYAṆA] [PART 2]

 

 

NEBO IZMEĐU ZEMALJSKE SFERE I RAJSKE SFERE SE NAZIVA ANTARIKṢA ILI MEĐUPLANETARNI PROSTOR. PROTEŽE SE OD VRHA ZEMALJSKE SFERE DO DNA RAJSKE SFERE.

 

U SREDINI TOG MEĐUPLANETARNOG PROSTORA, ANTARIKṢE, NALAZI SE SUNCE  [SŪRYA NĀRĀYAṆA], KOJE JE PUNO OBILJA I KOJE JE KRALJ SVIH PLANETA KOJE EMANIRAJU TOPLOTU, KAO ŠTO JE MJESEC [CANDRA]. UTICAJEM SVOJE RADIJACIJE, SUNCE GRIJE UNIVERZUM I ODRŽAVA RED U NJEMU. TAKOĐER DAJE SVJETLOST DA BI POMOGLO SVIM ŽIVIM BIĆIMA DA VIDE.

 

VEDE OPISUJU DA SUNČEVA SVJETLOST SADRŽI ČAK 100.000 VRSTA RAZLIČITIH ZRAKA, OD KOJI SVAKA IMA ODREĐENA SUPTILNA SVOJSTVA.

 

KOMENTAR: Prilikom proučavanja strukture našeg univerzuma, neophodno je upoznati se s karakteristikama planeta i zvijezda sadržanih u 14 planetarnih sistema raspoređenih po vertikali, u našem univerzumu. Specijalno je to potrebno kada želimo da usavršavamo svoje znanje iz disciplina srodnih vedskoj kosmologiji, kao u slučaju izučavanja vedske astrologije Jyotiṣa i još nekih. Kako znamo, Sunce daje svjetlost i toplotu svim živim bićima u univerzumu – ustvari nam daruje život. Kao stanovnici gornjeg dijela univerzuma, imamo veliku sreću da uvijek imamo Sunce iznad sebe.  Dok stanovnici donjih sedam svjetova samo misle da ih obasjava Sunce, iako to nije slučaj. Pošto na tim planetama nema Sunčeve svjetlosti, vrijeme nije podijeljeno na dane i noći. Obasjavaju ih dragulji s glava  mnogobrojnih velikih zmija i raspršuju tamu u svim pravcima.

 

U svom videu Vedic Cosmos, H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja,  kada je riječ o radijaciji Sunca, navodi slijedeće: “Savremena nauka zna da Sunce sadrži mnoge vrste zraka, kao što su ultraljubičaste, infracrvene, gama, rendgenske zrake, etc. Vede opisuju da Sunčeva svjetlost sadrži čak 100.000 vrsta različitih zraka, od koji svaka ima određena suptilna svojstva. Baš kao što električna energija regulira hladnoću, toplotu, svjetlo, zrak , etc., tako i Sunčeve zrake upravljaju toplotom i hladnoćom,  danju i noću, ljeti i zimi, tamom i svjetlom u univerzumu [gornjem dijelu].”

 

STIH 1

 

śrī-śuka uvāca

etāvān eva bhū-valayasya sanniveśaḥ pramāṇa-lakṣaṇato vyākhyātaḥ

 

SYNONYMS: śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī said; etāvān — so much; eva — certainly; bhū-valayasya sanniveśaḥ — the arrangement of the whole universe; pramāṇa-lakṣaṇataḥ — according to measurement (fifty crores of yojanas, or four billion miles in width and length) and characteristics; vyākhyātaḥ — estimated.

 

Śrī Śukadeva Gosvāmī reče:

Dragi moj kralju, tako sam ti opisao prečnik univerzuma [petsto miliona yojana ili četiri milijarde milja] i njegove opšte karakteristike, u skladu sa procjenama učenih ljudi.

 

STIH 2

 

etena hi divo maṇḍala-mānaḿ tad-vida upadiśanti yathā dvi-dalayor niṣpāvādīnāḿ te antareṇāntarikṣaḿ tad-ubhaya-sandhitam

 

SYNONYMS: etena — by this estimation; hi — indeed; divaḥ — of the upper planetary system; maṇḍala-mānam — the measurement of the globe; tat-vidaḥ — the experts who know about it; upadiśanti — instruct; yathā — just as; dvi-dalayoḥ — in the two halves; niṣpāva-ādīnām — of grain such as wheat; te — of the two divisions; antareṇa — in the intervening space; antarikṣam — the sky or outer space; tat — by the two; ubhaya — on both sides; sandhitam — where the two parts join.

 

Kao što se veličina gornje polovine zrna pšenice podjeljenog na dva dijela može procijeniti po veličini donje polovine, veličina gornjeg dijela univerzuma se može shvatiti poznavanjem veličine donjeg dijela. Nebo između zemaljske sfere i rajske sfere se naziva antarikṣa ili međuplanetarni prostor. Proteže se od vrha zemaljske sfere do dna rajske sfere.

 

STIH 3

 

yan-madhya-gato bhagavāḿs tapatāḿ patis tapana ātapena tri-lokīḿ pratapaty avabhāsayaty ātma-bhāsā sa eṣa udagayana-dakṣiṇāyana-vaiṣuvata-saḿjñābhir māndya-śaighrya-samānābhir gatibhir ārohaṇāvarohaṇa-samāna-sthāneṣu yathā-savanam abhipadyamāno makarādiṣu rāśiṣv aho-rātrāṇi dīrgha-hrasva-samānāni vidhatte

 

SYNONYMS: yat — of which (the intermediate space); madhya-gataḥ — being situated in the middle; bhagavān — the most powerful; tapatām patiḥ — the master of those that heat the whole universe; tapanaḥ — the sun; ātapena — by heat; tri-lokīm — the three worlds; pratapati — heats; avabhāsayati — lights; ātma-bhāsā — by its own illuminating rays; saḥ — that; eṣaḥ — the sun globe; udagayana — of passing to the northern side of the equator; dakṣiṇa-ayana — of passing to the southern side of the equator; vaiṣuvata — or of passing through the equator; saḿjñābhiḥ — by different names; māndya — characterized by slowness; śaighrya — swiftness; samānābhiḥ — and by equality; gatibhiḥ — by movement; ārohaṇa — of rising; avarohaṇa — of going down; samāna — or of staying in the middle; sthāneṣu — in positions; yathā-savanam — according to the order of the Supreme Personality of Godhead; abhipadyamānaḥ — moving; makara-ādiṣu — headed by the sign Makara (Capricorn); rāśiṣu — in different signs; ahaḥ-rātrāṇi — the days and nights; dīrgha — long; hrasva — short; samānāni — equal; vidhatte — makes.

 

U sredini tog međuplanetarnog prostora, antarikṣe, nalazi se Sunce  [Sūrya Nārāyaṇa], koje je puno obilja i koje je kralj svih planeta koje emaniraju toplotu, kao što je Mjesec [Candra]. Uticajem svoje radijacije, Sunce grije univerzum i održava red u njemu. Također daje svjetlost da bi pomoglo svim živim bićima da vide. Dok se po naređenju Svevišnje Božanske Osobe kreće ka sjeveru, ka jugu ili prolazi kroz ekvator, kaže se da se kreće sporo, brzo ili umjereno. Zavisno od toga da li se uzdiže iznad, silazi ispod ili prolazi kroz ekvator — i tako dolazi u dodir sa različitim znacima zodijaka [rāśiṣ] predvođenih Makarom [Jarcem – Capricornom] — dani i noći su kratki, dugi ili jednaki.

 

SMISAO:   Brahmā  se moli u svojoj Brahmā -saḿhiti (5.52):

 

yac cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāḿ

rājā samasta-sura-mūrtir aśeṣa-tejāḥ

yasyājñayā bhramati saḿbhṛta-kāla-cakro

govindam ādi-puruṣaḿ tam ahaḿ  bhajāmi

 

,,Obožavam Govindu, prvobitnog Gospodina, Svevišnju Božansku Osobu pod čijom upravom Sunce, koje se smatra okom Gospodina, kruži po utvrđenoj putanji vječnog vremena. Sunce je kralj svih planetarnih sistema i ima neograničenu moć da širi toplotu i svjetlost." Mada je Sunce opisano kao bhagavān, najmoćnije, i mada je najmoćnija planeta u ovom univerzumu, uprkos tome mora izvršavati naredbe Govinde, Kṛṣṇe. Bog Sunca ne može ni malo skrenuti sa putanje koja mu je dodijeljena. Stoga se vrhovna naredba Svevišnjeg Gospodina izvršava u svakoj sferi života. Mi, međutim, budalasto posmatramo djelatnosti materijalnog svijeta ne shvatajući vrhovnu naredbu i Vrhovnu Osobu koja stoji iza nje.

 

U Bhagavad-gīti [Bg. 9.10] je potvrđeno -- mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ: materijalna priroda izvršava Gospodinove naredbe i tako se sve održava u redu.

 

STIH 4

 

yadā meṣa-tulayor vartate tadāho-rātrāṇi samānāni bhavanti yadā vṛṣabhādiṣu pañcasu ca rāśiṣu carati tadāhāny eva vardhante hrasati ca māsi māsy ekaikā ghaṭikā rātriṣu

 

SYNONYMS: yadā — when; meṣa-tulayoḥ — in Meṣa (Aries) and Tulā (Libra); vartate — the sun exists; tadā — at that time; ahaḥ-rātrāṇi — the days and nights; samānāni — equal in duration; bhavanti — are; yadā — when; vṛṣabha-ādiṣu — headed by Vṛṣabha (Taurus) and Mithuna (Gemini); pañcasu — in the five; ca — also; rāśiṣu — signs; carati — moves; tadā — at that time; ahāni — the days; eva — certainly; vardhante — increase; hrasati — is diminished; ca — and; māsi māsi — in every month; eka-ekā — one; ghaṭikā — half hour; rātriṣu — in the nights.

 

Kada Sunce prolazi kroz Meṣa-rāśi [znak Ariesa -- Ovna] i Tulā-rāśi [znak Libre -- Vage], dan i noć traju jednako. Kada prolazi kroz pet znakova predvođenih Vṛṣabha-rāśi [Taurusom – Bikom] i Mithuna-rāśi [Gemini – Blizancima], trajanje dana raste do Karkaṭa-rāśi [znaka Cancer – Raka], a zatim se postepeno smanjuje svakog mjeseca po pola sata, sve dok dan i noć ponovo ne postanu jednaki u Tulā-rāśi [Libri --Vagi].

 

STIH 5

 

yadā vṛścikādiṣu pañcasu vartate tadāho-rātrāṇi viparyayāṇi bhavanti

 

SYNONYMS: yadā — when; vṛścika-ādiṣu — headed by Vṛścika (Scorpio); pañcasu — five; vartate — remains; tadā — at that time; ahaḥ-rātrāṇi — the days and nights; viparyayāṇi — the opposite (the duration of the day decreases, and that of night increases); bhavanti — are.

 

Kada Sunce prolazi kroz pet znakova predvodenih Vṛścika-rāśi [Scorpio – Škorpion], trajanje dana se smanjuje do Makara-rāśi [Capricorn – Jarac], a zatim postepeno raste svakog meseca, sve dok se dan i noć ne izjednače  u Meṣa-rāśi [znak Ariesa -- Ovna].

 

STIH 6

 

yāvad dakṣiṇāyanam ahāni vardhante yāvad udagayanaḿ rātrayaḥ

 

SYNONYMS

 

yāvat — until; dakṣiṇa-ayanam — the sun passes to the southern side; ahāni — the days; vardhante — increase; yāvat — until; udagayanam — the sun passes to the northern side; rātrayaḥ — the nights.

 

Kada Sunce putuje ka jugu dani postaju duži, a kada putuje ka sjeveru noći postaju duže.

 

STIH 7

 

evaḿ nava koṭaya eka-pañcāśal-lakṣāṇi yojanānāḿ mānasottara-giri-parivartanasyopadiśanti tasminn aindrīḿ purīḿ pūrvasmān meror devadhānīḿ nāma dakṣiṇato yāmyāḿ saḿyamanīḿ nāma paścād vāruṇīḿ nimlocanīḿ nāma uttarataḥ saumyāḿ vibhāvarīḿ nāma tāsūdaya-madhyāhnāstamaya-niśīthānīti bhūtānāḿ pravṛtti-nivṛtti-nimittāni samaya-viśeṣeṇa meroś catur-diśam

 

SYNONYMS

 

evam — thus; nava — nine; koṭayaḥ — ten millions; eka-pañcāśat — fifty-one; lakṣāṇi — hundred thousands; yojanānām — of the yojanas; mānasottara-giri — of the mountain known as Mānasottara; parivartanasya — of the circumambulation; upadiśanti — they (learned scholars) teach; tasmin — on that (Mānasottara Mountain); aindrīm — of King Indra; purīm — the city; pūrvasmāt — on the eastern side; meroḥ — of Sumeru Mountain; devadhānīm — Devadhānī; nāma — of the name; dakṣiṇataḥ — on the southern side; yāmyām — of Yamarāja; saḿyamanīm — Saḿyamanī; nāma — named; paścāt — on the western side; vāruṇīm — of Varuṇa; nimlocanīm — Nimlocanī; nāma — named; uttarataḥ — on the northern side; saumyām — of the moon; vibhāvarīm — Vibhāvarī; nāma — named; tāsu — in all of them; udaya — rising; madhyāhna — midday; astamaya — sunset; niśīthāni — midnight; iti — thus; bhūtānām — of the living entities; pravṛtti — of activity; nivṛtti — and cessation of activity; nimittāni — the causes; samaya-viśeṣeṇa — by the particular times; meroḥ — of Sumeru Mountain; catuḥ-diśam — the four sides.

 

Śukadeva Gosvāmī:

Dragi moj kralju, kao što je ranije rečeno, učeni kažu da Sunce putuje oko planine Mānasottare po krugu, čiji je obim 95 100 000 yojana [ili 760 800 000 milja]. Na planini Mānasottari, istočno od planine Sumeru, nalazi se mjesto poznato kao Devadhānī, koje je u posjedu kralja raja Indre. Slično tome, na jugu se nalazi mjesto poznato kao Saḿyamanī, koje posjeduje Yamarāja [polubog smrti], na zapadu mjesto Nimlocanī, koje posjeduje Varuṇa [polubog okeana -- vode], a na sjeveru mjesto Vibhāvarī, koje posjeduje bog Mjeseca. Izlazak Sunca, podne, zalazak Sunca i ponoć se odvijaju prema tačno utvrđenom vremenu i navode sva živa bića da vrše svoje propisane dužnosti i da s njima završavaju.

 

POJAŠNJENJE SLIKA U NASLOVU I U GALERIJI: Objavljene slike u ovoj mini seriji, kao i u nekim drugim prilikama na drugim blogovima i povremeno na Facebook-u predstavljaju, kako animaciju izgleda središnjeg dijela našeg univerzuma,  približavaju nam povezanost nebeskih tijela pojedinačno i grupno u planetarnim sistemima [galaksijama] za zvijezdu Sjevernjaču [Dhruva-loku ili Pole Star]. Kretanje svakog pojedinog nebeskog tijela nije baš tako jednostavno. Postoji i rotacija oko vlastite osi, zatim rotacija u okviru određene grupe nebeskih tijela – planeta i na kraju sve skupa oko Dhruva-loke. Pored animacija središnjeg dijela našeg univerzuma, nekada budu prezentirane i animacije drugih dijelova univerzuma, te i dijelova sveukupne Božje kreacije.  

 

Ove odlične animacije, koje povremeno budu objavljene prema odobrenju autora, su iz opsežnih istraživanja strukture univerzuma i brojnih kontraverzi H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja i njegovog tima. H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja je autor više knjiga, te nekoliko videa pod nazivom “Vedic Cosmos” s temama iz vedske kosmologije.

 

“Temeljni princip vedske kosmologije predstavlja postojanje dvojne stvarnosti – materijalne i nematerijalne. Iako znanje o nematerijalnom području, obično ostaje izvan uobičajenog opažanja – vedsko znanje o materijalnom kosmosu, mnogi su istaknuti zapadni mislioci prepoznali kao iznimno.”

[Vedic Cosmos: H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja -- Frityof Capra, fizičar]

 

SLIKE U NASLOVU I U GALERIJI: Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video.

Sona Gaurāńga Dās's photo.

 

Canto 5: The Creative Impetus   Chapter 21: The Movements of the Sun

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.21.1-7

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo. Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
VEDSKI  KOSMOS -- VEDSKA  KULTURA
<< 07/2017 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters





MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
125409

Powered by Blogger.ba