POLITCS – POLITIKA [PART 1]

FILOZOFIJA PRIJATELJA I NEPRIJATELJA ČINI OSNOVU POLITIKE. KROZ KAKVE KULTURNE NAOČALE TREBAMO GLEDATI NA OPĆI HAOS U SVIJETU. DUBLJI KORIJENI POGREŠNOG DESNIČARENJA — NACIONALIZAMA I ETNO PRINCIPA PREDSTAVLJANJA. ZAŠTO SMO TOLIKO NESREĆNI? KOGA U STVARI TREBA DA SLIJEDIMO U SAVREMENO DOBA I KO SU DVANAEST ISTINSKIH MAHĀJANA? PRAHLĀDA CERTAINLY HEARD AND RECITED THE TOPICS OF…

Nastavi čitanje →

BHAGAVAD-GĪTĀ  AS IT IS 4.1

POVIJEST BHAGAVAD-GĪTE. TRANSCENDENTALNO ZNANJE. ČETVRTO POGLAVLJE – Transcendentalno znanje – duhovno znanje o duši, Bogu i njihovom odnosu — pročišćava i slobađa osobu. Takvo znanje je plod djelovanja s devocijom [karma-yoge]. Gospodin objašnjava drevnu povijest Gīte, svrhu i značaj Njegovog povremenog pojavljivanja u materijalnom svijetu i neophodnost prilaženja Guruu, samospoznatom učitelju. STIH 1 śrī-bhagavān uvāca…

Nastavi čitanje →

TURĪYĀ [CATURTHA] – FOURTH DIMENSION — ČETVRTA DIMENZIJA  [PART 1]

STANJA SVJESNOSTI. SVEVIŠNJI GOSPODIN KAO TURĪYĀ. KOMENTAR: Evo nas malo na ezoteričnim temama. Materijalistički naučnici već stoljećima kultiviraju mnogobrojne potpuno pogrešne zaključke proizašle iz umnih špekulacija, pa ipak ne znaju i ne mogu objasniti mnogobrojne kosmološke fenomene, a da i ne pominjemo pitanja života i smrti. Tako, oni pogrešno misle da život nastaje iz materije,…

Nastavi čitanje →

HIS DIVINE GRACE A.C. BHAKTIVEDĀNTA SVĀMĪ ŚRĪLA PRABHUPĀDA – 45TH DISAPPEARANCE DAY CELEBRATION — DĀMODARA MONTH — KĀRTIKA [DAY 20] — 17 NOVEMBER 2023 FRIDAY – CATURTHĪ — VṚŚCIKA SAṄKRĀNTI [SUN — SŪRYA NĀRĀYAṆA ENTERS SCORPIO ON 17 NOV. 01:13 LT] [FOR SARAJEVO: ON 16 NOV, 20:42 LT — PAÑCAMĪ] [PART 1]

HIS DIVINE GRACE A. C. BHAKTIVEDĀNTA SVĀMĪ ŚRĪLA PRABHUPĀDA — FOUNDER ĀCĀRYA OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR KṚṢṆA CONSCIOUSNESS. ŚĀSTRE, KNJIGE  ŚRĪLA PRABHUPĀDA NISU SAMO TRANSCENDENTALNA LITERATURA, PRAKTIČKI TO SU VIŠI ZAKONICI ZA CIJELU LJUDSKU RASU ZA IDUĆIH 10 000 GODINA NAJMANJE, A U STVARI ZAKONICI ZA SVA VREMENA. STIH 36 ataeva āmi ājñā diluń…

Nastavi čitanje →

NARAKALOKA — A DESCRIPTION OF THE HELLISH PLANETS — NARAKALOKA – OPISI 28 SISTEMA PAKLENIH PLANETARNIH SISTEMA, KOJI SE NALAZE ISPOD PLANETARNOG SISTEMA ZEMLJE I PODZEMNIH RAJSKIH PLANETA NA DNU NAŠEG UNIVERZUMA [PART 8].

ŚRĪLA NAROTTAMA DĀSA ṬHĀKURA KAŽE DA OSOBE KOJE SLIJEDE PUTEVE KARMA-KĀṆḌE I JÑĀNA-KĀṆḌE [PLODONOSNIH DJELATNOSTI I ŠPEKULATIVNOG RAZMIŠLJANJA] PROPUŠTAJU PRILIKU DA SE PONOVO RODE KAO LJUDSKA BIĆA I KLIZE U NIZ CIKLUSA ROĐENJA I SMRTI. AKO SE NEKO RODI KAO ŚŪDRA, IZNOVA I IZNOVA SE MORA VRAĆATI U OKEAN PŪYODU DA BI JEO ODVRATNE STVARI….

Nastavi čitanje →

MANU SMṚTI AND MANU SAḾHITĀ  – SAVRŠENI ZAKONICI ZA CIJELU LJUDSKU RASU [PART 2]

JEDAN OD OSNOVNIH RAZLOGA VELIKOG NEZNANJA U SVIJETU PORED UPRAŽNJAVANJA MNOGOBROJNIH KARMIČKI STROGO ZABRANJENIH I KAŽNJIVIH AKTIVNOSTI, TE TAKO KASNIJE GENERIRANIH ODREĐENIH KARMIČKIH OGRANIČENJA, JE NEPOSTOJANJE DODATNE SISTEMSKE EDUKACIJE U VIŠE KARMIČKE ZAKONE I TRANSCENDENTALNA VEDSKA ZNANJA VIŠEG RANGA. U BHAKTI-RASĀMṚTA-SINDHU ŚRĪLA RŪPA GOSVĀMĪ KAŽE DA JE OSOBA KOJA PREDSTAVLJA SEBE KAO NAPREDNU U DUHOVNOM…

Nastavi čitanje →

NARAKALOKA — A DESCRIPTION OF THE HELLISH PLANETS — NARAKALOKA – OPISI 28 SISTEMA PAKLENIH PLANETARNIH SISTEMA, KOJI SE NALAZE ISPOD PLANETARNOG SISTEMA ZEMLJE I PODZEMNIH RAJSKIH PLANETA NA DNU NAŠEG UNIVERZUMA [PART 7]

KOMENTAR: Kako je vidljivo i iz ovih stihova, itekako je preporučeno da uvijek budemo budni i introspektivni, te da dobro pazimo da svojim aktivnostima u ovom životu svjesno ili nesvjesno, u znanju ili neznanju — ne popločavamo sami sebi siguran odlazak na ispaštanje na jedan od sistema paklenih planeta [Narakaloke] na dnu našeg univerzuma. Uslijed…

Nastavi čitanje →